Nieuwsbrief nr 6 2023

Nieuwsbrief Jrg. 11 nr. 06   28 maart t/m 18 april 2023

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:


H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   hwa.roes@gmail.com
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

De geloofsgemeenschap op Facebook  dewillibrordpioniers

 

Onze Willibrord Geloofsgemeenschap heeft naast de website, de nieuwsbrief en de digitale Nieuwsbrief sinds kort ook een Facebookpagina.

Daarmee willen wij ook de jongere geloofsgenoten benaderen.

Als er activiteiten zijn, zullen we dat ook vermelden op deze Facebookpagina

https://facebook.com/dewillibrordpioniers

 

 

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Mw. Marian Zaarbelink

Mw. Jenny Veldscholten

Dhr. Jan Claver

Mw. Monique Kuipers

Marieke Kraassenberg

Voorzitter/Secretaris

Bouwzaken

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

06 2124 1984

0575-463482

0575-464247

06 1014 7854

0575-463482

0575-462763

06 4539 7320

06 2905 0038

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Dhr. Herman Gosselink

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

Onderweg/

parochienieuws

0575-463837

0575-462503

0575-463482

06-48483121

0575 463386

0575 461928

Dhr. J. Claver

Dhr. Henk Roes

Achterwacht

Achterwacht

06 2334 8923

06 2124 1984

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

Overleden Betty Milder, 66 jaar oud

 

Na jaren van afnemende gezondheid is Betty Milder op 16 maart overleden. Zij heeft nu rust gevonden.

De familie is vol droefheid dat zij jouw lijden hebben gezien en jouw niet konden helpen.

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Dat zij moge rusten in vrede bij onze Heer.

 

 

 

Vieringen:  periode  28 februari 2023 t/m 28 april 2023

 

Zondag 2 april 2023  W.C.viering  Palmzondag met optocht

Voorganger Mw. Gerry Spekkink

Lectrice: Mw. Agnes Hakvoort

Aanvang: 09.30 uur

Koor: Willibrordkoor o.l.c. Wil Stok, organiste

 

Intenties:

Fam. Boerkamp-Roording

Truus en Theo Gerrits- v.d. Steen

Jaargedachtenis Annie v.d. Mond-Knippenborg

Marietje Ankersmit

Mary Wolterink

Rinie Polman

Henk Jansen

Herman Rutgers

Florence Kievits

Betty Milder

 

 

Vrijdag 7 april 2023  Kruiswegviering om 15.00 uur in de kerk

Voorganger: Mw. Gerry Spekkink

Lectrice: Mw. Diny Rondeel

Aanvang 15.00 uur

Rondgang langs de Kruiswegstaties met groot diascherm.

 

 

Vrijdag 7 april 2023  Kruiswegtocht van Willibrordkerk via het kerkje van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap naar de Remigiuskerk

Voorgangers: Mw. Gerry Spekkink en Ds. Rineke van den Berg.

Aanvang: 19.30 uur

 

Paaszaterdag 8 april 2023 om 21.00 uur:

Viering met wijding van de Paaskaars en wijwater  in de Johannes de Doperkerk in Zutphen.

 

 

Zondag  9 april 2023 1e Paasdag

Voorganger Mw. Gerry Spekkink

Lectrice: Mw. Joke Wolbrink

Aanvang: 09.30 uur

Koor: Willibrordkwartet

 

Intenties:

Jeroen Schut

Annie v.d. Mond-Knippenborg

Mirta Botterman

Jaargedachtenis Theet Beunk

Overleden Fam. Beunk-Lamers

Bennie en Dorothé Besselink

Uit dankbaarheid

Jos Tijdink

Florence Kievits

Betty Milder

 

 

Zondag 16 april 2023.  Géén viering in onze kerk

 

 

 

Donderdag 20 april  2023 WC Viering in De Bleijke

 

Aanvang: 19.00 uur.  

Voorganger Mw. Jenny Veldscholten

 

 

 

 

Zaterdag 22 april 2023  Noaberviering

Voorganger: Mw. Gerry Spekkink e.a.

Aanvang: 19.00 uur

Locatie: Kerkstraat 15

 

 

Zondag 23 april 2023  WC-Viering

Voorganger:  Pastor Carin Timmerman

Lector:  Mw. Agnes Hakvoort

Aanvang: 09.30 uur

Koor:  Willibrordkoor

 

Intenties:

Maria Visser-Leemreis

Florence Kievits

Betty Milder

 

 

 

Openstelling Mariakapel

 

VACATURE OPENSTELLING MARIAKAPEL.

 

Na de winterperiode is de Mariakapel tijdens de zomermaanden april tot en met september  op alle dagen van de week weer geopend van 9.30 uur tot 16.30 uur.

Een zevental parochianen nemen de taak op zich om ’s-morgens de kerkdeur te openen, zodat de gelegenheid wordt geboden de Mariakapel te bezoeken voor een moment van stilte, een gebedje en een kaarsje op te steken. Aan het eind van de middag wordt de kerk weer afgesloten. De vrijwilligers worden telkens voor een week van maandag tot en met zondag ingeroosterd. Dit betekent dat zij iedere zeven weken een keer aan de beurt zijn. Dit is te doen.

 

Vanaf april is er een vacature ontstaan doordat een van de vrijwilligers heeft aangegeven haar taak graag te willen beëindigen. Daarom zijn wij op zoek naar een medeparochiaan die bereid is om eens in de zeven weken gelegenheid te geven de Mariakapel achter in onze Willibrordkerk te bezoeken. Het is een dankbare taak voor iemand die in deze roerige tijden iets wil doen voor onze geloofsgemeenschap.

Voor informatie en aanmelding kan contact worden opgenomen met Joop Klooken, telefoonnr. 06 10 50 45 14.

 

 

 

Goede, Stille Week – Passie voor passie

 

Passie voor passie

Op Goede Vrijdag werken de drie kerken in Hengelo gld samen.

’s Middags is iedereen om 15:00 welkom bij de traditionele kruisweg in de Willibrordparochie. Dit is ook geschikt voor mensen die minder goed ter been zijn, aangezien de staties worden geprojecteerd op een groot scherm en je in de kerk kunt blijven zitten als dit nodig is.

 

’s Avonds houden we de lijdensweg van Jezus niet binnen de muren van de kerk, maar gaan naar buiten. We lopen van de Willibrordkerk, via het vrijzinnig kerkje in de Banninkstraat naar de Remigiuskerk. Een houten kruis wordt daarbij in ons midden gedragen. Het zal een ingetogen tocht worden waarbij we op verschillende punten stil staan. Daar zijn schilderijen te zien die te maken hebben met het lijdensevangelie. We doen dit alles met respect voor de verschillende tradities die de drie kerken kennen.

We starten dan om 19.30 uur in de Willibrordkerk!

 

Oproep

 

Wie wil op Goede Vrijdag ‘s avonds het passiekruis dragen?

We schatten in dat we vier of zes dragers nodig hebben voor het dragen van het kruis.

We kijken bij de opgave of het lukt om mensen van dezelfde lengte bij elkaar te zetten, dit vergemakkelijkt het dragen van het kruis.

Jong en oud zijn welkom!

 

Opgave en/of info bij:  Gerry Spekkink of Rineke van den Berg

 

 

 

 

Uitnodiging Parochieavond 30 maart a.s

 

 Secretariaat:

 

 

Uitnodiging Parochieavond ‘De toekomst van onze Geloofsgemeenschap’

 

 • Datum: 30 maart 2023
 • Locatie: Ons Huis
 • Inloop: vanaf 19.30 uur
 • Aanvang: 20.00 uur

 

We willen u graag informeren over de ontwikkelingen tot nu toe en u tevens uitnodigen met ons mee te denken over:

 

 • De ontwikkelingen in onze geloofsgemeenschap tot nu toe
 • De resultaten van de Enquête
 • De activiteiten van de Initiatiefgroep rondom Kerkgebouw en Willibrordhuus
 • Eerste contouren van onze geloofsgemeenschap na 2023.

 

Wij hopen dat deze avond U meer inzicht zal geven in onze huidige situatie.

 

De uitkomsten van deze avond willen we graag gebruiken in ons nadenken over de toekomst van onze Willibrord Geloofsgemeenschap!

Wij hopen dan ook dat zoveel mogelijk mensen er deze avond bij willen zijn.

 

U komt toch ook?

 

Henk Roes, secr. Willibrord Geloofsgemeenschap Hengelo gld

Mob. 06 2124 1984

info@willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

Palmpoasoptocht 2 april 2023

 

Palm-palm Pasen,

Ei koerei.
Over ene zondag, krijgen wij een ei.

 

Ken je dit liedje? Concordia gaat voorop en zorgt voor de muzikale begeleiding.

 

Vrijdag 31 maart, tussen 14.00 -15.00 uur kun je in de Kerkstraat de spullen ophalen die je nodig hebt voor een mooie Palmpaasstok.

Zondag 2 april lopen in een optocht. Vanaf 10.25 uur verzamelen bij de Willibrordkerk. We lopen dan  naar de Remigiuskerk door de Spalstraat.

 

Na afloop staat koffie/thee/ranja klaar.
Namens de gezamenlijke kerk in Hengelo (gld)

Graag tot dan!

 

 

 

 

Noaberviering zaterdag 22 april 2023

 

“Blijf niet staren op wat vroeger was.
Sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt hij, ga iets nieuws beginnen.
Het is al begonnen, merk je het niet?”

(Tekst van Huub Oosterhuis, gebaseerd op Jesaja 43:18 en 19)

 

 

Thema van deze noaberviering is: verleden, heden en toekomst.

 

Hoe verhoud je je tot wat geweest is, hoe sta je in het nu en hoe kijk je naar de toekomst? Er komen foto’s voorbij van Hengelo zoals het vroeger was en hoe het nu is.

We zien de ontwikkelingen. Hoe zal de toekomst zijn van ons dorp?

Het leven gaat altijd maar door en verder, niet alleen zichtbaar in gebouwen om ons heen, maar ook zichtbaar aan je lichaam, de mensen om je heen.

 

In Groningen hebben ze de traditie om met koffie, thee en (platte en gerolde) oudjaar-rolletjes te presenteren bij de koffie, er zijn geen verwachtingen meer, het jaar is ‘platgeslagen’.

Met nieuw jaar komen de rolletjes op tafel zoals wij die kennen. Het nieuwe jaar is gevuld met verwachtingen! Een manier om met ‘verleden, heden en toekomst’ om te gaan.

 

We starten de noaberviering om 19:00 in Kerkstraat 15.

Welkom!

 

 • Aanvang: 19.00 uur
 • Locatie: Kerkstraat 15

 

 

 

Werkgroep Inspiratie & Ontmoeting Hengelo Gld

 

Op 7 juni naar de Synagoge Borculo

 

Op woensdag 7 juni a.s.  sluiten we als Werkgroep Ontmoeting en Inspiratie ons seizoen af met een bezoek aan de  Joods Cultureel Centrum Synagoge Borculo.

Onder het motto ‘herdenken is doorgeven’ houden deze de joodse geschiedenis in Borculo levend.

Het Educatief en Joods Cultureel Centrum Synagoge Borculo maakt onderdeel uit van de Stichting Synagoge Borculo.

Ze houden de  synagoge in stand en wel zodanig dat deze gebruikt kan worden voor permanente of tijdelijk exposities over de joodse geschiedenis.

Er is een permanente expositie op de vrouwengalerij. Ook organiseren ze lezingen, concerten, cursussen en evenementen in dit gebouw.

De synagoge is medio 2000 in eigendom verkregen en in 2008 grondig gerestaureerd; het naastgelegen badhuis (mikwe) werd in 2002 aangekocht.

In 2001 is het complex door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (thans geheten Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) aangemerkt als beschermd monument.

Meer informatie vind u op: www.synagogeborculo.nl

We krijgen een rondleiding door de synagoge en kunnen de exposities bekijken.

 

Om 13.30 uur vertrekken we vanaf het Wilibrordhuus en hopen zo rond 17.00 uur er weer te zijn. Graag willen we samen rijden.

 

 

 

 • Kosten: € 5, 00 p.p .inclusief koffie/ thee of iets fris.

 • Opgave: Jo van Aken tel. 0575- 461800 of jo.van.aken@gmail.com

 • Geeft u bij opgave door of u wel zou willen rijden?

 

 

Kerk Radio Zutphen

 

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken. U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden.

Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen. Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd
via Kerkradio Zutphen

 

 

 

 

 

Liturgierooster Hengelo gld  maart/april 2023

 

26 mrt. 09.30 uur WC- Viering Diaken Anton Bos Willibrordkerk
02 april 09.30 uur WC-viering Mw. Gerry Spekkink + Palmpasen-optocht
07 april 15.00 uur Kruisweg-viering Mw. Gerry Spekkink Willibrordkerk
07 april 20.30 uur Kruisweg van kerk naar kerk Mw. Gerry Spekkink .e.a. Willibrord – Kerkje Banninkstraat –

Remigius

08 april 21.00 uur Paaswake Hele team

Zutphen

Johannes de Doperkerk
09 april 09.30 uur Paasmorgen Mw. Gerry Spekkink Willibrordkerk
19 april Géén viering in onze kerk
20 april 19.00 uur WC- Viering Lid werkgroep Bleijke viering
22 april 19.00 uur Noaberviering Mw. Gerry

Spekkink e.a.

Kerkstraat 15
23 april 09.30 uur WC Viering Mw. Carin Timmerman Willibrordkerk

 

 

 

 

Eeuweling Annie Beunk- Lamers

 

Onze eerste Eeuweling.

Op 1 maart bereikte onze parochiaan Annie  Beunk als eerste van onze Geloofsgemeenschap de leeftijd van 100 jaar.

Vele parochianen hebben haar hiermee gefeliciteerd met een kaart of zijn zelf op de open receptie geweest die georganiseerd werd in Ons Huis  waar ze samen met haar kinderen, en aanhang met de kleinkinderen haar verjaardag vierden.

 

Veel activiteiten heeft Annie voor onze Willibrordkerk uitgevoerd.

Zij was zelf bezoekster van de bezoekersgroep en zij heeft met diverse parochianen in de jaren 80 menig praatuurtje gemaakt. In de jaren er na maakte zij eigenhandig kaartjes voor de bezoekersgroep die door ons bij een bezoek werden gebruikt. Ook is zij nog wat jaren voorzitter geweest van de K.B.O. hier in Hengelo. Vele keren is Annie naar Lourdes geweest op bedevaart en bracht dan Lourdeswater en Mariamedailles mee die zij uitreikte aan voor haar bekende mensen als aandenken aan de bedevaart

Wij van de bezoekersgroep wensen onze Eeuweling nog een fijne tijd toe op haar vertrouwde stekje aan de Oude Varsselseweg 3

 

Toi Toi Annie

Bezoekersgroep.

 

 

 

Met de Raad van Kerken in gesprek

 

Op 18 januari jl waren we in gesprek met de Raad van Kerken. Het doel van deze bijeenkomst was elkaar te informeren over allerlei ontwikkelingen.

Op de vraag hoe staat het met de Oecumene hebben we met elkaar stilgestaan bij het fenomeen de ontkerkelijking die toeneemt, de toenemende vergrijzing en

de afname van het aantal vrijwillligers. We zullen in de toekomst elkaar meer dan nodig hebben om de kerkgemeenschappen in Hengelo vitaal te houden.

In het bijzonder de naderende kerksluiting van de Willibrordkerk.

In een PowerPoint presentatie met als titel ‘Transitie van Geloven Nu naar Geloven Straks’ hebben we een overzicht gegeven over de stand van zaken.

In de enquête die tegelijkertijd met de actie Kerkbalans werd uitgereikt aan de parochianen hebben we gericht gevraagd naar de meningen.

Op 30 maart a.s. houden we een parochieavond met dit onderwerp. Ook proberen we een antwoord te geven hoe het staat met de oecumene in Hengelo.

In deze nieuwbrief staat een uitnodiging hiervoor.

 

Wilt U deze datum vrijhouden?

U komt toch ook??

 

 

 

Verslag van het bezoek aan het Joods Historisch Museum in Amsterdam

 

Op maandag 20 maart zijn we met de Museumplusbus ’s morgens om 08.00 uur vertrokken naar Amsterdam.

Deze reis was georganiseerd door de werkgroep Inspiratie en Ontmoeting.

 

 

Het Joods Museum in Amsterdam is een museum dat de Joodse cultuur, religie en geschiedenis belicht.

Het museum is sinds 1987 gelegen aan het Jonas Daniël Meijerplein in het hart van de oude Joodse Buurt.

De overdekte ruimte tussen vier in 18e-eeuwse staat teruggebrachte synagogen vormt de ingang aan de Nieuwe Amstelstraat 1.

Het museum is onderdeel van het Joods Cultureel Kwartier.

Daar werden we rondgeleid langs de historische kunstschatten. Er waren veel kunstschatten die van elders daar te zien waren.

In de tweede oorlog waren de kunstschatten van de Joodse cultuur weggeroofd. Debby Abram Uijenkruijer is zelf Joodse en zij vertelde veel over het Joodse leven.

In het museum was vooral te zien de periode van net voor de Wereldoorlog II.

Ze kon veel vertellen over de cultuur, de plaats van de Thora. Joden mochten geen land bezitten. Het was een volk van handelaren.

Er heerste grote armoede onder de bevolking. Zij mochten alleen die vakken uitoefenen waar geen gilden voor waren.

Het diamantslijpen was zo’n tak waarvoor geen gilde bestond; daarin waren zij groot.

Slechts enkele Joodse families leefden in rijkdom.

 

 

 

 

 

Thuiscommunie weer mogelijk!

 

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de

H. Communie willen ontvangen; dan bestaat nu de mogelijkheid weer dat u die thuis kunt ontvangen.

 

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648

 

Zij komt dan bij u voor een nadere afspraak.

 

U kunt ook bellen naar 06 2124 1984 (Henk Roes, secretariaat)

 

 

 

 

 

Nieuws Repair Café

Repair Café maart 2023

 

Zoals u weet is het Repair Café hier in Hengelo Gld  elke eerste en derde donderdag van de maand open.

Er wordt behoorlijk gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het Repair Café.

 

Hier een indruk van de cijfers van het vierde kwartaal 2022:

aanbod 68 – hersteld 49 – rendement 72%

 

Het motto van het Repair Café is “Weggooien? Mooi niet!” maar soms is weg doen toch beter.

 

Hier een tip:

Repareren of vervangen?  Repareren is meestal beter voor het milieu, omdat de productie van een nieuw apparaat energie en grondstoffen kost.

Dat geldt niet voor sommige energie-slurpers, zoals oude wasdrogers en koelkasten. Bekijk welke apparaten je beter kunt vervangen door een zuinige nieuwe dan repareren.

Er zijn 2 dingen belangrijk: ten eerste, hoeveel energie en grondstoffen kost het om een nieuw apparaat te maken?

 

Ten tweede, is een nieuw apparaat veel zuiniger dan wat je nu hebt? Vooral koelkasten, vriezers en wasdrogers zijn de laatste jaren veel zuiniger geworden.

Dan is het beter om je oude, onzuinige apparaat te vervangen door een nieuwe zuinige.

 

Meer informatie: www.milieuplein.nl

 

Maar wilt u repareren?

Voor kleine materialen : zoals stofzuigers, lampen, föhn etc. kunt u bij ons terecht.

 

Vriendelijke vrijwilligers Repair Café

 

www.repaircafehengelogld.nl

 

 

 

Meer bewegen voor Ouderen

 

Elke woensdagmiddag hebben wij in het parochiecentrum een les Meer Bewegen voor Ouderen.

De les staat onder leiding van Marianne Eijmers, zij is al meer dan 10 jaar gediplomeerd docente MBvO.   

Nadat de afdeling KBO is gestopt met haar activiteiten, zijn de lessen ondergebracht bij de locatieraad van onze geloofsgemeenschap.

Dat betekent dat iedereen mee kan doen zonder lidmaatschap van een overkoepelend orgaan.

De kosten bedragen € 5,00 per maand.

Ouder worden gaat gepaard met een teruggang in conditie.

Met dagelijkse oefeningen blijkt de conditie beter te worden en wordt het risico op vallen verkleind.

Na de gym gaan we verder met een gezellige middag. Voor wie wil kan zich dan aansluiten bij diverse spellen, zoals bingo, kaarten en rummikub.

 

Aanvang gym: 13.00 uur 

Komt u ook kennismaken?

 

Jo van Aken, email: jo.van.aken@gmail.com Tel. 0575 – 461800

 

 

 

 

Kledingbank Zelhem

 

Nieuwe locatie Kledingbank: Vincent van Goghstraat 74, Zelhem

 

Openingstijden: dinsdag van 13.00 uur tot 14.30 uur
Laatste zaterdag van de maand van 10.00 uur 12.00 uur

 

Iedereen is welkom

 

De voedselbank zit ook op dit adres.

 

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties

 

Het secretariaat is elke vrijdagochtend open

Vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur!

 

U kunt ook weer intenties opgeven, vragen en andere zaken. I-pad- en tabletondersteuning .

Ook kan men op verschillende andere manieren de parochie toch dagelijks bereiken door o.a.

 

 

 • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus, Spalstraat 38
 • Een telefoontje naar Henk Roes, 06 2124-1984
 • Tijdens de openingsuren van het secretariaat ook telefonisch bereikbaar 0575 461275

 

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief Jaargang nr. 11 nr. 7  kan uiterlijk tot  16 april 2023 worden aangeleverd bij Henk Roes. hwa.roes@gmail.com).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 5, jaargang nr. 11  kan tot uiterlijk 16 mei 2023 bij Henk Roes

( hwa.roes@gmail.com)  worden ingeleverd.