Nieuwsbrief Nr. 14 2023

Nieuwsbrief Jrg. 11 nr. 14    31 oktober 2023  t/m 21 november 2023

 

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:


H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)

Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.
Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

 

De geloofsgemeenschap op Facebook  dewillibrordpioniers


Onze Willibrord Geloofsgemeenschap heeft naast de website, de nieuwsbrief en de digitale Nieuwsbrief sinds kort ook een Facebookpagina.
Daarmee willen wij ook de jongere geloofsgenoten benaderen.
Als er activiteiten zijn, zullen we dat ook vermelden op deze Facebookpagina

 

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Vacature
Dhr. G. Veldscholten
Dhr. Th. Keurentjes
Mw. Marian Zaarbelink
Dhr. Jan Claver
Mw. Monique Kuipers
Voorzitter/Secretaris
Bouwzaken
Lid
Lid
Lid
Lid
0575-463482
0575-464247
06 1014 7854
0575-462763
06 4539 7320

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman
Dhr. Theo Wissink
Mw. Jenny Veldscholten
Mw. Yvonne Huitink
Dhr. Jan Willemsen
Dhr. Herman Gosselink
Penningmeester
Kerkhof
Opgave dopen
Caritas
Koster
Onderweg/
parochienieuws
0575-463837
0575-462503
0575-463482
06-48483121
0575 463386
0575 461928
Dhr. J. Claver
Achterwacht
06 2334 8923

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

Vieringen:  periode  31 okt. 2023 t/m 21 nov.  2023

 

Donderdag 02 november 2023 Allerzielenviering

Aanvang: 19.00 uur

Voorganger: Mw. Gerry Spekkink

 

Intenties:

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Tante Doortje Ubbink

Annie v.d. Mond- Knippenborg

 

 

Elders in deze Nieuwsbrief de namen van de overledenen tijdens het afgelopen jaar .

 

 

Zondag  5 november 2023 Géén viering in onze kerk.

Alleen in Olburgen viering i.v.m. het onttrekken aan de eredienst  van de kerk in Olburgen.

 

 

Zaterdag 11 november 2023 

St. Maartenviering + optocht van de Remigiuskerk naar de Willibrordkerk

Aanvang: 17.30 uur

 

 

Zondag 12 november 2023 

32e zondag door het jaar Willibrordzondag

Woord-/communieviering

Voorganger: Mw. Agnes Hakvoort

Lector: Mw. Diny Rondeel

Aanvang 09.30 uur

 

Koor: Willibrordkoor o.l.v. Dhr. Hans Milder, dirigent en Mw. Wil Kok, organist

 

Intenties:
Mirta Botterman

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Tante Doortje Ubbink

Annie v.d. Mond-Knippenborg

 

 

Donderdag 16 november 2023 Bleijkeviering

Voorganger pastoor H. Scheve

Aanvang: 19.00 uur

 

 

Zaterdag 18 november 2023  Noaberviering

Voorganger: o.a. Mw. Gerry Spekkink

Aanvang: 19.00 uur

Locatie: Kerkje aan de Banninkstraat

 

 

Zondag 19 november 2023  Géén viering in onze Kerk

 

 

Zondag 26 november 2023 34e zondag door het jaar  WC-viering

Voorganger: Pastoraal werker Mw. Carin Timmerman

Lector: Mw. Joke Wolbrink

Aanvang: 09.30 uur

Koor: Willibrordkoor o.l.v. Hans Milder, dirigent en Mw. Wil Kok, organist

 

Intenties:

Maria Visser-Leemreis

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Tante Doortje Ubbink

Annie v.d. Mond-Knippenborg

 

 

Openstelling Mariakapel

 

Ingaande 1 oktober is de Mariakapel niet op alle dagen van de week geopend.
Gedurende de periode 1 oktober 2023 tot 1 april 2024 is in de weekenden op zaterdag en zondag van 9.30 uur tot 16.00 uur gelegenheid om de Mariakapel te bezoeken voor een moment van stilte, een gebedje en een kaarsje te laten branden.
Thans zijn nog een viertal vrijwilligers beschikbaar om voor het openen van de kerk te zorgen.
Wat de toekomst betreft is het van belang dat er voldoende vrijwilligers zijn om deze taak te blijven vervullen.
Het behoud van de Mariakapel na de kerksluiting zal vragen om mensen die Maria een warm hart toedragen en dat graag willen delen met anderen.

Daarom:  Vriendelijk gevraagd om vrijwilligers voor de Mariakapel!

 

Voor informatie en aanmelding kan contact worden opgenomen met
Joop Klooken, telefoonnr. 06 10 50 45 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke Ontwikkelingen binnen de Willibrord Geloofsgemeenschap in Hengelo

                                   

            Secretariaat:

            Spalstraat 38

      7255 AD Hengelo (Gld)

          

     Willibrord Geloofsgemeenschap

 

            Tel. 0575 461275

            Website: www.willibrordhengelo.nl

            Email: info@willibrordhengelo.nl

 

 

Bijpraten.

 

Beste Parochianen even de stand van zaken omtrent de Willibrord kerk.
Als alles doorgaat met betrekking tot de verkoop v/d kerk (dit wil zeggen als alle documenten getekend zijn bij de notaris door het kerkbestuur en initiatiefgroep) dan gaat de overdracht in op 31 januari 2024.
De benodigde papieren zijn via Zutphen doorgestuurd naar de Bisschop en zijn Raad om hier de goedkeuring aan te geven. Wel staat al vast dat de Willibrord kerk op 14 januari 2024 met een plechtige Eucharistieviering aan de eredienst onttrokken wordt  (de kerk wordt dan gesloten). De gewijde heiligheden worden dan uitgedragen en is het een profaan gebouw.
Voor die tijd dient er nog veel werk verzet te worden (wat tijd rovend is). Verder zijn we als locatieraad bezig, zoals in de enquête in maart is aangegeven, met het zoeken na een andere plek waar we samen kunnen komen (gebeden kan worden) en die groepen welke doorgaan vergaderen kunnen. Dit alles gebeurt in overleg met het parochiebestuur.
Inmiddels zijn wat oude kazuifels vanuit het Willibrordhuus naar het parochie secretariaat gebracht. Het is tevens de bedoeling een boedeldag te houden zodat u in de gelegenheid wordt gesteld of er nog leuke dingen zijn om over te nemen denk aan het museum.

Deze verkoopdag plannen we op zaterdag 18 november en vrijdag 15 december van 10.00 uur tot 14.00 uur.

Dit is in het kort wat ons te wachten staat de komende maanden. Als er verder nieuws is komen we daar op terug.

 

Locatieraad

 

 

 

Allerzielen 2023

 

Net als andere jaren is er op 2 november om 19.00 uur een Allerzielenviering.
Deze wordt voorgegaan door parochiemedewerkster Gerry Spekkink.
Het is de laatste keer dat in deze kerk op deze manier de overleden parochianen van de geloofsgemeenschap worden herdacht.

 

16 december 2022
11 januari 2023
21 januari
10 februari
26 februari
16 maart
17 april
12 augustus
Mary Woltering
Henk Jansen
Herman Rutgers
Florence Kievits – de Graaff
Lies Rondeel – Verheij
Betty Milder – Ulrich
Dinie Versteegen – Giesen
Hermien Wiendels – Sweers
79 jaar
78 jaar
68 jaar
83 jaar
85 jaar
66 jaar
90 jaar
84  jaar

 

De kruisjes, die op dat moment een plaats hebben op het gedachtenisbord, worden na deze viering aan de nabestaanden uitgereikt.
Betrokkenen ontvangen binnenkort een uitnodiging.

Rouwverwerkingsgroep

 

 

 

Noaberviering 18 november a.s.

Thema: ‘Kadootje’

 

‘Het is zaliger te geven dan te ontvangen.’ Veel mensen zullen dit Bijbelvers kennen.
Maar is dat écht zo, dat geven je blijer maakt?
Daar denken we over na in de eerstvolgende Noaberviering.
Cadeautjes/geschenken, we geven ze en ontvangen ze. Daar zijn allerlei redenen voor: om te feliciteren of om te bedanken, om te verrassen of om te tonen dat je aan iemand gedacht hebt. Aan het eind van het jaar verschijnen kerstpakketten en  eindejaarsgeschenken. En feesten als St. Maarten en St. Nicolaas wijzen ons op het plezier én de moeite van geven en ontvangen. Cadeautjes! Met zorg uitgezocht, zelfgemaakt misschien. Extra kostbaar omdat het niet is vast te pakken, zoals aandacht, liefde, troost en vriendschap. Cadeautjes geven en ontvangen. We doen het de hele dag door, ons leven lang. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille.
Welkom bij de Noaberviering vanuit de gezamenlijke kerken in Hengelo Gld op zaterdag 18 november om 19.00 uur ’s avonds in het kerkje van de
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap aan de Banninkstraat.

 

 

 

 

Kerk Radio Zutphen

 

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken. U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen. Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.
Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.
Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd via Kerkradio Zutphen

 

 

Liturgierooster Hengelo gld okt. – nov. 2023

29 okt.
Géén viering in onze kerk
02 nov.
19.00 uur
Woorddienst
Allerzielen
Mw. Gerry Spekkink
Willibrordkerk
11 nov.
17.30 uur
St. Maartenviering
Mw. Gerry
Spekkink
Van Remigius
naar Willibrordkerk
12 nov.
09.30 uur
WC Viering
Mw. Agnes Hakvoort
Willibrordkerk
16 nov.
19.00 uur
Eucharistie
Past. H. Scheve
Bleijke viering
18 nov.
19.00 uur
Noaberviering
Mw. G. Spekkink
Kerkje Banninkstraat
19 nov.
Géén viering in onze kerk
26 nov
09.30 uur
WC-viering
Mw. C. Timmerman
Willibrordkerk

 

 

 

Thuiscommunie weer mogelijk!

 

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de H. Communie willen ontvangen;
dan bestaat nu de mogelijkheid weer dat u die thuis kunt ontvangen.
U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 0575 462648
Zij komt dan bij u voor een nadere afspraak.

 

 

 

 

 

Bezoek Willibrordkerk Vierakker

 

Verslag van het Bezoek aan de Sint Willibrord Kerk in Vierakker op 19 oktober 2023

Met een mooi gezelschap zijn we richting Vieraker gegaan.
Een groepje op de fiets en een groep met de auto. In de kerk heeft Rien Overvelde ons verteld over het ontstaan van “de mooiste kerk van Gelderland”.
Voor de bouw van de kerk werden in totaal 1.226.000 bakstenen gebruikt. Deze werden over de IJssel aangevoerd en vandaar door zo’n 65 boeren naar het bouwterrein vervoerd.
Van buiten is de Willibrorduskerk in Vierakker imposant. Van binnen is hij prachtig en tussen 2000 en 2009 nog helemaal gerestaureerd.
De kerk ligt prachtig in het bosgebied rond Vierakker en werd in 1869 en 1870 gebouwd. Hij werd mede gefinancierd door Alexander Baron van der Heijden van Doornenburg.
Deze Baron woonde in het prachtige landhuis Suideras dat tegenover de kerk ligt. Zijn vrouw was ziek en niet meer in staat de reis te maken naar de Martinuskerk in Baak.
Hij wilde dus graag een kerk in de buurt en betaalde daarom mee aan de Willibrorduskerk.
In twee jaar is de kerk gebouwd en toen de kerk klaar was overleed de vrouw van de Baron van der Heijden.
Later is de baron hertrouwd met een dochter uit het adellijke geslacht van Voorst tot Voorst.  Dit wordt duidelijk zichtbaar in de kerk. Naast het schild van de familie van de Heijden van Doornenburg zie je ook overal het schild van de familie van Voorst tot Voorst. Deze dochter bracht namelijk van allerlei beelden en geschenken mee voor deze kerk.
In het kader van het 50 jarig bestaan, 1920, is de unieke tegelvloer aangelegd. Prominent aanwezig op deze vloer zijn de beelden van de 7 hoofdzonden.
De gebrandschilderde ramen dateren ook uit deze periode.
Hoe komt het dat de moderne beeldenstorm en witkalk rij van de jaren zestig van de vorige eeuw aan deze kerk voorbijgingen? Dit is te danken aan het voortvarende optreden van de kleindochter van de stichter van de kerk, mevrouw van Nispen tot Sevenaer-Ruijs de Beerenbrouck. Zij stak hier persoonlijk een stokje voor. De toenmalige pastoor had de potten witte verf al laten aanrukken en was begonnen aan een zijkapel. Mevrouw van Nispen, trouw kerkbezoekster, ontdekte dit gelukkig snel. Zij wist de pastoor te overtuigen direct te stoppen door, zo gaat het verhaal, met haar wandelstok op tafel te slaan! Zo is dit juweel van een kerkinterieur in originele staat gebleven.
De toekomst is ongewis voor deze parel. De kerk is inmiddels al onttrokken aan de eredienst.  De kerk is mede geschonken door de familie van der Heijden en zou daar eventueel weer naar terug moeten. De kerk is ook een rijksmonument. De (nieuwe)eigenaar moet het gebouw zo in stand houden. Er mag niets aan veranderd worden. Dat maakt de kerk moeilijk verkoopbaar of geschikt voor een andere functie.
Wij konden deze middag gelukkig nog genieten van dit prachtige gebouw en de interessante toelichting van Rien Overvelde. Waarvoor onze hartelijke dank.
Jo van Aken en Frida Meints
PS: Wilt u de kerk ook nog eens bezoeken? Op zondagmiddag, 26 november om 15.00 uur is er een orgelconcert. Joop van Goozen, organist van de St. Janskerk te Zutphen en woonachtig in Vierakker zal dan alle timbres van het orgel ten gehore brengen.

 

 

Dorpskamer 2023

 

 

Algemene informatie

 

Gezellig samen een bakkie koffie doen? 

 

Bij de dorpskamers kun je aanschuiven voor een luisterend oor, creatieve activiteiten,
spelletjes en al het andere dat we samen maar kunnen bedenken.
De dorpskamer is er voor jou en wordt vormgegeven door jou.
Waar wordt jij blij van? Hoe zouden wij dit samen kunnen vormgeven?
Samen maken wij de dorpskamer.

 

Locatie Hengelo (bibliotheek Hengelo)

Maandag            9.00- 16.00 uur
Donderdag         9.00- 12.00 uur

 

Contactpersoon

Renske Tankink

06 53 74 76 55

 

 

Meer informatie

Soort activiteit

koffie-thee-drinken

koken / bakken

ontmoeting

 

Door wie?

Stichting Stadskamer

 

Contact

Dorpskamer Hengelo

 

Bezoekadres

Sterreweg 10

7255BJ Hengelo Gld

We zitten bij het gebouw van de bibliotheek in.

 

Openingstijden

Maandag            9.00 – 16.00 uur

donderdag  9.00 – 12.00 uur

 

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden

 

Aanmelding en vervolg

Aanmelding is niet nodig

 

Doelgroep-toelichting

Iedereen uit de gemeente Bronckhorst is welkom.
Je hebt geen verwijzing of indicatie nodig en je hoeft je niet aan te melden.
Loop gewoon even binnen.

 

 

 

Inspiratie en Ontmoeting komende seizoen

 

13 december Bloemschikken Advents / Kerststuk

 

Onder leiding van Gerda Groot Roessink maken we een Adventsbloemstuk.
Graag een snoeischaar meebrengen.
Plaats: Kerkstraat 15

Aanvang: 19.00 uur
Kosten: €7,50
Opgave verplicht  Er zijn 20 plaatsen beschikbaar.

 

18 Januari bezoek aan het Catharijne convent in Utrecht

 

Op 18  januari gaan we een bezoek brengen aan dit kerkmuseum. Er is dan een tentoonstelling  Fashion for God.
“Maak je op voor een ongekende ervaring vol weelderige modestoffen, oogverblindend borduurwerk en luxueuze high fashion uit de renaissance en de barok.
Dwaal door balzalen vol rijkversierde mantels en overdadig gebloemde baljurken.
Exclusief gemaakt én hergebruikt om te stralen op het altaar in de periode van de Nederlandse schuilkerken.”
Maar uiteraard nemen we de hele dag de tijd voor dit prachtige museum
Het wordt een lowbudget bezoek. We gaan met de trein. Dat betekent daluren. U wordt verzocht zelf een lunchpakket mee te brengen.
Vertrek: 8.15 uur  thuiskomst  rond 20:00 uur
Kosten: rond de € 25,00
Opgave verplicht  Er zijn 14 plaatsen beschikbaar. Indien u in bezit bent van een museumjaarkaart meldt u dat dan bij de opgave.

 

14 Februari Sobere maaltijd

 

Op de start van de 40 dagen tijd houden we een sobere maaltijd. Het gaat om een eenvoudige maaltijdsoep met brood en koffie, thee of melk.
De bijeenkomst heeft een bezinnend karakter vanwege de veertigdagentijd, die een tijd van inkeer is.
Wij zullen enkele liederen zingen en luisteren naar een woorden, dat van betekenis kunnen zijn voor ons leven.
De sobere maaltijd staat ook in het teken van solidariteit met de minderbedeelden. Aan deelname aan de maaltijd zijn geen kosten verbonden; een vrije gift zal voor een goed doel bestemd zijn.
Plaats: Kerkstraat 15
Tijd: 18.00 uur tot 19.15 uur

 

Maart de film Druk

 

Er bestaat een theorie dat een bescheiden hoeveelheid alcohol in ons bloed geestverruimend werkt, onze problemen vermindert en de creativiteit verhoogt.
Gesteund door deze theorie, beginnen Martin en zijn drie middelbare school collega’s aan een experiment waarbij ze de hele dag een constant en weloverwogen alcoholpromillage in hun systeem handhaven. De eerste resultaten zijn zeer positief, de uitgebluste leraren komen weer tot leven en zelfs de resultaten van hun klassen verbeteren.
Terwijl de glazen in een rap tempo achterover worden geslagen, is het voor sommigen steeds moeilijker om controle over de situatie te behouden en blijkt het experiment grotere gevolgen met zich mee te brengen dan verwacht.
Na afloop nemen we de tijd om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen te delen.
Plaats: nader te bepalen
Tijd:  ?

 

18 april Bezoek aan het Kervel  Tweede kans

 

Vorig jaar was deze activiteit erg succesvol. Er staan nog mensen op de wachtlijst. Daarom organiseren we nogmaals deze excursie!
Het Kervel is een van de landgoederen die te vinden zijn rond Hengelo. De heer de Groot, nu eigenaar van het landgoed, geeft een rondleiding.
Willy Hermans zal iets vertellen over het landgoed in de Tweede Wereldoorlog.
Plaats: Het Kervel
Aanvang: 19.30 uur
Kosten: €  5,00
Opgave bij: Jo van Aken
Info: https://www.hetkervel.nl

 

 

 

 

Lichtje van gemis  3 november 2023

 

 

Het is herfst. Van oudsher een tijd om stil te staan bij verdriet en gemis van wie er niet meer is. De kerken van Hengelo gld wilden ruimte geven voor even een moment van herinnering aan iemand die je mist doordat hij of zij is overleden. Dit gebeurt door herinneringsdiensten in de kerk zelf, maar de kerken wilden ook op andere plekken dan in de kerkruimte zelf ruimte bieden voor verdriet en gemis te delen. Daarom staat er vrijdagavond 3 november tussen 18:00 en 20:00 een bakfiets met waxinelichtjes bij de Albert Heijn op het plein.
Bij deze bakfiets kunt u een lichtje van gemis aansteken.
Vorig jaar maakten heel wat mensen, jong en oud, daar gebruik van. In stilte werd een kaarsje aangestoken, of de naam van iemand werd genoemd.
Een moment van stilstaan bij wie je mist waardoor diegene weer even dichtbij je was.

 

Welkom op vrijdagavond 3 november tussen 18:00 en 20:00.

 

 

 

 

Vervolg Jubileum  Repair Café

 

In de vorige Klokgeluiden heeft al een verslag gestaan van het succesvolle “Open Repair Café” op zaterdag 16 september.
Voor de vrijwilligers was het jubileumfeest nog niet ten einde. Op woensdag 20 september waren we te gast bij de “Vrienden van de bibliotheek“ die de ons en de introducees van het Repair Café een film aanboden. We genoten van de onderstaande prachtige film.
”A jak in the classroom.”
De jonge Ugyen is een leraar in het moderne Bhutan. Hij vervult zijn taken, terwijl hij van plan is om naar Australië te gaan en wilde daar zanger worden.
Als een terechtwijzing sturen zijn superieuren hem om zijn studie af te ronden naar de meest afgelegen school ter wereld, in een ijzig Himalayadorp genaamd Lunana.
Hij wordt verbannen uit zijn verwesterde comfort en om er pas na een zware achtdaagse trektocht aan te komen. Daar vindt hij geen elektriciteit, geen schoolboeken en zelfs geen schoolbord. Hoewel ze arm zijn, heten de dorpelingen hun nieuwe leraar hartelijk welkom, maar hij staat voor de zware taak om de dorpskinderen les te geven zonder middelen.
De inventiviteit van ons als vrijwilligers van het Repair Café staan natuurlijk niet in verhouding tot die van de leraar en van de bewoners van het kleine bergdorpje Lunana maar een vergelijk is er wel!
We bedanken de “Vrienden van de Bibliotheek“ voor het geweldige gebaar en aanbod van deze prachtige film met beelden met de schoonheid van de Himalaya en mensen die gelukkig en tevreden zijn, met in onze ogen een zeer primitieve omgeving!
Op vrijdag 22 september hebben we een dagje uit in Zutphen georganiseerd. We liepen een door Jakob samengestelde rondleiding langs hofjes en historische gebouwen in Zutphen. Hierna genoten we van een lunch bij oud vrijwilliger Iet Feit. Iet ontving ons bij haar thuis met koffie en thee. De meegenomen lunch smaakte prima na de rondwandeling. Daarna begaven we ons naar de aanleg stijger van de fluisterboten (Berkelzomp) en maakten een rondvaart op de Berkel en wateren rondom Zutphen. Het tochtje met de Berkelzomp gaf ons vanaf het water een ander zicht op de fraaie en historische stad Zutphen, maar kregen ook een blik in de keuken van een andere vrijwilligersorganisatie. De fluisterboten worden gevaren door een 40-tal vrijwilligers.

Het Repair Café, wordt afgezien van de ruimte die de diaconie beschikbaar stelt niet gesubsidieerd. Het is daarom fijn dat we met de hulp van vrijwilligers, de Vrienden van de Bibliotheek en Iet kunnen terugkijken op een mooi (lowbudget) jubileumfeest!

In deze 10 jaar zijn er bij het Repair Café zo’n 2500 dingen aangeboden voor reparatie en zijn er een 2000 zaken gerepareerd. Een mooi resultaat. Op naar de volgende 2500!  “Weggooien? mooi niet! “

 

www.repaircafehengelo.nl

 

 

 

11 november Sint Maarten

 

Om 17:30 uur start de Sint Maarten viering in de Remigiuskerk. Vanuit deze kerk lopen de kinderen met hun lampion (niet vergeten mee te nemen!) door de Spalstraat begeleid door vrolijke muziek naar de Willibrordkerk
Daar sluiten we de viering af met het eten van een halve pannenkoek. Deze halve pannenboek verbeeldt de halve mantel die Sint Maarten overhield toen hij zijn mantel deelde met een bedelaar.
De viering start om 17:30 in de Remigiuskerk, zodat erna nog voldoende tijd is om zingend met je lampion langs de deuren te gaan.
Afgelopen twee jaar konden kinderen van de basisschool een schoenendoos inleveren voor de schoenendoosactie (zie elders in deze Klokgeluiden) op school. Dit jaar doen we het iets anders.
Alle kinderen van de basisscholen krijgen een uitnodiging om een schoenendoos te vullen MAAR… het inleveren gebeurt met Sint Maarten en dus niet op school.
Neem je gevulde schoenendoos op 11 november ’s avonds mee naar de Remigiuskerk en zet hem vooraan in de kerk neer. De volgende morgen vullen hopelijk een heleboel gemeenteleden de stapel dozen aan met ook een gevulde schoenendoos.

 

 

 

 

 

Kledingbank Zelhem

 

Nieuwe locatie Kledingbank: Vincent van Goghstraat 74, Zelhem

Openingstijden: dinsdag van 13.00 uur tot 14.30 uur
Laatste zaterdag van de maand van 10.00 uur 12.00 uur
Iedereen is welkom

De voedselbank zit ook op dit adres.

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties

 

Het secretariaat is elke vrijdagochtend open

 

Vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur!

 

 

 

Afsluiting Nieuwsbrief jaargang nr. 11

 

Met nog één uitgave te gaan sluiten we jaargang nr. 11 af.
Vanuit de redactie hebben we geprobeerd u zo goed mogelijk van alle informatie te voorzien vanuit onze Geloofsgemeenschap.
Wij hopen dat u dit kon waarderen. Vanaf deze plaats een woord van dank aan de vouw/niet-ploeg en aan de vele bezorgers.
Het bezorgprogramma voor parochieblad Onderweg 2024 van de parochie is alweer opgesteld.
Het parochienieuws in deze vorm zal door de sluiting van de kerk hiermee eindigen.

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief Jaargang nr. 11 nr. 14  kan uiterlijk tot  21 november 2023 worden aangeleverd
Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 1, jaargang nr. 12  kan tot uiterlijk 27 oktober 2023