Nieuwsbrief nr. 11 2023

Nieuwsbrief Jrg. 11 nr. 11   8 augustus 2023  t/m 5 september 2023

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

 

Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

De geloofsgemeenschap op Facebook  dewillibrordpioniers


Onze Willibrord Geloofsgemeenschap heeft naast de website, de nieuwsbrief en

de digitale nieuwsbrief sinds kort ook een Facebookpagina.

Daarmee willen wij ook de jongere geloofsgenoten benaderen.

Als er activiteiten zijn, zullen we dat ook vermelden op deze Facebookpagina

 

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Vacature

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Mw. Marian Zaarbelink

Mw. Jenny Veldscholten

Dhr. Jan Claver

Mw. Monique Kuipers

 

Voorzitter/Secretaris

Bouwzaken

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

 

 

0575-463482

0575-464247

06 1014 7854

0575-463482

0575-462763

06 4539 7320

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Dhr. Herman Gosselink

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

Onderweg/

parochienieuws

0575-463837

0575-462503

0575-463482

06-48483121

0575 463386

0575 461928

Dhr. J. Claver Achterwacht 06 2334 8923

 

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

Vieringen:  periode  8 augustus 2023 t/m 05 september 2023

 

Zondag 13 augustus 2023 19e zondag door het jaar

Voorganger: Mw. Agnes Hakvoort

Lector: Mw. Joke Wolbrink
Aanvang: 9.30 uur
Koor: Willibrordkoor o.l.v. Hans Milder, dirigent en Mw. Wil Kok, organist

 

Intenties:

Mirta Botterman

Overleden fam. Boerkamp-Roording
Echtpaar Ubbink-Kasteel
Tante Doortje Ubbink
Maria Visser-Leemreis

 

 

Donderdagavond 1 augustus 2023 Bleijkeviering

Voorganger: lid werkgroep

Aanvang: 19.00 uur

 

 

Zondag 20 augustus 2023 20e zondag door het jaar


Géén viering in onze kerk

 

 

 

Zondag 27 augustus 2023 21e zondag door het jaar.

Op deze zondag is de startviering voor het nieuwe kerkelijk jaar in de St. Jan de Doperkerk in Zutphen.

In de overige Geloofsgemeenschappen in de parochie van de 12 Apostelen is er geen viering in de eigen kerk. Dus óók bij ons niet.

Aanvang om 10.00 uur

Iedere parochiaan is daar welkom.

 

 

Zaterdag 2 september 2023  Noaberviering

Aanvang: 19.00 uur in het kleine kerkje aan de Banninkstraat

Voorganger: Mw. Gerry Spekkink e.a.

 

 

Zondag 3 september 2023  22e zondag door het jaar

Géén viering in onze kerk

 

 

Zondag 10 september 2023  23e zondag  WC-viering

Voorganger: ?

Lector: Mw. Diny Rondeel

Koor: Willibrordkoor o.l.v. Hans Milder, dirigent en Me. Wil Kok, organist

 

Opmerking: Uitreiking Gedachteniskruisje  Tonnie Hoebink

 

Intenties:

Truus en Theo Gerrits v.d. Steen
Jeroen Schut

Jaargedachtenis: Tonnie Hoebink

 

 

 

 

Openstelling Mariakapel

 

De Mariakapel is tijdens de zomermaanden april tot en met september  op alle dagen van de week weer geopend van 9.30 uur tot 16.30 uur.

 

Gevraagd een vrijwilliger voor de Mariakapel.

Een zevental parochianen nemen de taak op zich om ’s-morgens de kerkdeur te openen, zodat de gelegenheid wordt geboden de Mariakapel te bezoeken voor een moment van stilte, een gebedje en een kaarsje op te steken. Aan het eind van de middag wordt de kerk weer afgesloten. De vrijwilligers worden telkens voor een week van maandag tot en met zondag ingeroosterd. Dit betekent dat zij iedere zeven weken een keer aan de beurt zijn. Dit is te doen.

 

Voor informatie en aanmelding kan contact worden opgenomen met Joop Klooken, telefoonnr. 06 10 50 45 14.

 

 

 

 

 

Belangrijke Ontwikkelingen binnen de Willibrord Geloofsgemeenschap in Hengelo

 

           

            Secretariaat:

             Willibrord Geloofsgemeenschap

            Spalstraat 38

            7255 AD Hengelo (Gld)

            Tel. 0575 461275

            Website: www.willibrordhengelo.nl

            Email: info@willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

De Locatieraad had een bijeenkomst belegd op 27 juni jl. in het Willibrordhuus met de coördinatoren van de werkgroepen en een afvaardiging van het Parochiebestuur en Pastoraal Team. Er zijn 18 coördinatoren aangeschreven om mee te denken over de toekomst van onze geloofsgemeenschap en de werkgroepen als de kerk aan de eredienst wordt onttrokken.

Vanuit de werkgroepen hebben we 11 schriftelijke reacties teruggekregen op onze vraag: Wil de werkgroep binnen de Geloofsgemeenschap doorgaan, niet doorgaan of twijfelt men nog. Op 27 juni hebben we samen over de vraag gesproken en de reacties en wensen voor de toekomst vanuit een ieders achterban.

In totaal hebben 12 groepen aangegeven verder te willen als er een steunpunt blijft in Hengelo. 5 groepen houden op te bestaan omdat de functie ophoudt te bestaan. 3 groepen twijfelen nog, omdat er voor hen nog te veel onduidelijk is. Daarnaast zijn vragen gesteld over budget en ruimte in Hengelo.

Volgens de te volgen sluitingsprocedure zal het Parochiebestuur op 6 september een hoorzitting houden in onze kerk. De contactpersonen hebben inmiddels de uitnodiging voor 6 september in huis. Bij de uitgifte van dit parochienieuws vindt u,  de leden van onze geloofsgemeenschap, de uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn.

 

De hoorzitting zal worden gehouden op:

Woensdag 6 september 2023 om 19.30 uur

In de H. Willibrordkerk in Hengelo

 

 

 

 

 

 Oecumenische motortoer

 

 

5e interkerkelijke motortreffen Hengelo-Joure

Er wordt niet alleen teruggekeken op een geslaagde oecumenische Pinksterrit, maar ook al weer vooruit gekeken.

In het weekend van 19 en 20 augustus is Hengelo uitgenodigd in Joure voor het 5e interkerkelijke motortreffen.

Dit evenement ontstond in 2016, toen een aantal mensen uit Hengelo met de motor naar Joure ging om een bezoek te brengen aan ds. Christien Ferarri, een van de initiatiefnemers van de oecumenische motortoer op 2e Pinksterdag.

In april 2018 bracht zij met een groep enthousiaste motorrijdende Jousters een tegenbezoek aan Hengelo. In 2019 gingen we opnieuw naar Joure, maar door de pandemie liet het tegenbezoek  wachten tot september 2022. Er was toen een oecumenische openlucht kerkdienst aan gekoppeld op het Hamove terrein nabij de molen, wat we ons ‘warm’ herinneren.

Dit jaar is Hengelo opnieuw uitgenodigd in Friesland. Ook gemeenteleden of parochianen die niet eerder deelgenomen hebben zijn van harte welkom om mee te gaan. In grote lijnen ziet dit weekend er als volgt uit: Een groep motorrijders uit Joure en Hengelo treft elkaar zaterdag op een nader af te spreken plaats onderweg. Via een mooie route rijden we gezamenlijk naar Joure. Aldaar is een gezellige avond. Overnachten is weer mogelijk bij gastgezinnen/motorrijders of in een hotel. De volgende dag kerkdienst en gezamenlijke lunch, waarna de Friese motorrijders de Hengeloërs weer een eindje op weg brengen. Een leuk weekendje weg……

Wie gaat er mee?

 

Info/Aanmelding bij Chris Peelen :  (tel. 462799/email  cpeelen@live.nl) of Gerry Spekkink (tel. 462799/email spekkinkgerry@gmail.com).

 

 

 

 

Noaberviering over ‘Schoenen’

 

Raad van Kerken Hengelo:                                      

Noaberviering  2 september 2023                          

bol.com | Voetbalschoenen Goal SR AG Black / White

 

Met het nieuwe kerkelijk seizoen wisselt de noaberviering weer van locatie. De eerstvolgende noaberviering, 2 september,  wordt dan weer in het VGH-kerkje

aan de Banninkstraat gehouden. Thema: ‘schoenen’. We zien ze dagelijks om ons heen.

Omdat we ze zelf dragen, omdat anderen ze dragen. Sommigen hebben kasten vol ,

anderen houden het bij een enkel paar.

Ze vertellen iets over degene die ze draagt. Met de fabricage van voetbal-/sportschoenen zette Quick Hengelo er destijds mee op de kaart.

In de Bijbel wordt ook over schoenen gesproken. B.v. Mozes die zijn schoenen uittrekt als teken van heiligheid (Exodus 3). Reden om eens stil te staan bij dit thema.

Sinds 2012 wordt vanuit de Raad van Kerken Hengelo 1x per kwartaal op zaterdagavond een noaberviering gehouden.

Noabervieringen zijn vieringen rond delen, leren, vieren en gastvrijheid met een oecumenisch en laagdrempelig karakter.

Gezelligheid en ontmoeting zijn belangrijke elementen, evenals rust, meditatie, bezinning en ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving. Iedereen is welkom in deze viering, die begint met ontmoeting.

 

Aanvang 19.00 uur.

Locatie: kerkje aan de Banninkstraat

 

 

 

 

Kerk Radio Zutphen

 

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken.

U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen.

Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd via Kerkradio Zutphen

 

 

Liturgierooster Hengelo gld  augustus – september

06 aug. Géén viering in onze kerk
13 aug. 09.30 uur WC-viering Mw. Agnes Hakvoort Willibrordkerk
17 aug. 19.00 uur WC-viering Lid. Werkgroep Bleijke
27 aug. 10.00 uur Startviering in Zutphen

In overige kerken geen viering!

02 sept. 19.00 uur Naoberviering Mw. G. Spekkink e.a. Kerkje Banninkstraat
03 sept. Géén viering in onze kerk
10 sept. 09.30 uur WC- viering ? Willibrordkerk
17 sept. 10.00 uur Oecumenische Startviering Mw. G. Spekkink Willibrordkerk

 

 

 

 

 

Thuiscommunie weer mogelijk!

 

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de H. Communie willen ontvangen; dan bestaat nu de mogelijkheid weer dat u die thuis kunt ontvangen.

 

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648

Zij komt dan bij u voor een nadere afspraak.

 

 

 

 

 

 

Expositie ‘Componisten in oorlogstijd’

 

17 juni t/m 10 september 2023

 

Met trots maken we bekend dat de landelijk reizende expositie ‘Componisten in oorlogstijd’ deze zomer in de prachtige Remigiuskerk in Hengelo Gelderland een onderkomen heeft!

Na Amsterdam, Franeker, Zwolle, Amersfoort, kamp Vugt en Gouda is deze tentoonstelling nu in Hengelo( Gld).

 

De Remigiuskerk is een prachtige eeuwenoude kerk waarin in november 2021 de fresco’s van de kerk zijn  aangewezen als het 50-ste Gelderse Sleutelwerk!

 

Verboden componisten:

 

Nederland kende een bloeiend muziekleven in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw. Componisten als Géza Frid en Rosy Wertheim hadden een internationale carrière; koordirigent en componist Israël Olman was geliefd bij duizenden zangers. Max Vredenburg en Hans Lachman componeerden muziek bij films; in het Concertgebouw klonken composities van Henriëtte Bosmans en Leo Smit. Nederland was een veilige haven waar buitenlandse vluchtelingen als Franz Weisz en Hans Krieg een nieuw leven opbouwden.

 

De Hongaarse violist en componist Zoltán Székely arriveerde in het voorjaar van 1922 in Nijmegen, waar hij opgevangen werd door de familie Everts. Met dochter Mientje bouwde hij een nieuw leven op in Nederland en werd concertmeester van het Concertgebouworkest. Toen bleek dat hij Joods was, werd hij in 1942 prompt ontslagen. De Tweede Wereldoorlog maakte een abrupt einde aan soms pas ontluikende, soms glansrijke muzikale carrières.

 

Dit deel van de Nederlandse muziekgeschiedenis is maar weinig verteld. In de tentoonstelling maakt de bezoeker kennis met deze – bijna – vergeten componisten door verhalen en brieven te lezen, foto’s en manuscripten te bekijken en naar de muziek te luisteren. Dat brengt de componisten en hun werk dichterbij. Er is van alle componisten muziek te horen via een QR-code op de tentoonstellingspanelen. Ook worden er op beeldschermen korte films vertoond van jonge musici die deze werken uitvoeren.

 

 

 

 

 

Planning Inspiratie en Ontmoeting komende seizoen

De werkgroep is al weer bezig met het nieuwe jaar. De hele jaarplanning is nog niet klaar, maar we hebben wel al wat geregeld. Heeft u ideeën of wensen, meldt u dit bij de commissie leden. We zijn altijd opzoek naar activiteiten.

 

Er staan nu  al  3 activiteiten op de agenda die we hier kunnen melden:

 

19 september Bezoek aan de Natuur Begraafplaats Schapenmeer  in Vorden

 

Natuurbegraafplaats is een groot gebied waar naald- en loofbomen en open plekken elkaar afwisselen.

Samen wandelen wij door het natuurgebied en horen we meer over de historie van het gebied, het begraven in de natuur en de mogelijkheden op Schapenmeer.

De route gaat door het bos over onverharde paden. Wij genieten van de natuur en de mooie plekken en tussendoor krijgen we uitleg over een groene uitvaart gecombineerd met bijzondere verhalen uit het natuurgebied. Deze wandeling duurt ongeveer een uur. We sluiten af met een kopje koffie of thee.

Goed schoeisel om te lopen is handig. Als mensen slecht ter been zijn kunnen ze gewoon mee. Er zijn 2 golfkarren aanwezig die op het terrein zorgen voor vervoer.

Mocht het slecht weer zijn of er is een uitvaart op deze dag,  dan wordt de afspraak verzet.

Vertrek vanaf het Willibrordhuus: 13.00 uur fietsers, 13.30 uur auto’s

Bijdrage: vrije gift

Opgave kan bij de commissieleden.

 

 

 

11 Oktober  Bijbels koken ”De geur van de aarde”

 

Dominee Rineke van den Berg zal deze avond met ons koken. Herfst en Franciscus van Assisi staan centraal.  We gaan koken en krijgen info over de recepten en de oorsprong hiervan.

U kunt helpen koken en u kunt ook alleen komen om te eten. Details volgen nog, maar u kunt zich alvast opgeven.

Tijd koken: 16.00 uur in Kerkstraat 15

Tijd maaltijd : 17.30 uur

Bijdrage: nu nog niet bekend.

 

 

 

19 Oktober Bezoek aan de RK Kerk in Vierakker: De mooiste kerk in Gelderland

 

Midden in de prachtige natuur van het landgoed Suideras ligt de Vierakkerse St. Willibrorduskerk. Deze kerk wordt behalve om haar schitterende ligging geroemd om haar interieur. De kerk werd gebouwd in 1870. Op een enkele verfraaiing na is er sindsdien weinig veranderd. Het is niet voor niets dat gezegd wordt dat de St.Willibrordus ” het best bewaarde authentieke interieur van een dorpskerk uit die tijd” heeft.

Nu de kerk gesloten wordt en haar toekomst onzeker is, willen we toch nog graag een kijkje nemen in deze prachtige kerk.

Vertrek vanaf het Willibrordhuus : 13.00 uur fietsers, 13.30 uur auto’s

Bijdrage:  €4,00

Opgave kan bij de commissieleden

 

De commissie Inspiratie & Ontmoeting wenst u alle een fijne zomer toe!

 

Jo van Aken tel. 0575- 461800 of jo.vanaken@gmail.com

Frida Meints tel. 0651007904 of f.meints@gmail.com

 

 

 

 

Nieuws Repair Café

 

Ook tijdens de zomermaanden is het Repair Café weer elke 1e en 3e donderdag van de maand van 15.00 tot 20.00 geopend. De vrijwilligers van het Repair Café staan dan ook weer klaar om samen met u defecte apparaten en kleding te repareren. Ook voor een praatje met de vrijwilligers en een kopje koffie of thee bent u welkom.

Wist u dat het Repair Café Hengelo in september alweer 10 jaar bestaat. Dit willen we op zaterdag 16 september vieren met een Open Repair Café van 10.00 tot 13.00 uur met een drankje. Hiervoor bent u allen uitgenodigd ook al heeft u even niets te repareren. Uw belangstelling op deze dag is ook een blijk van waardering voor de vele vrijwilligers die belangeloos klaar staan voor u!

De vrijwilligers van het Repair Café wensen alle vakantiegangers, thuisblijvers en zomergasten een paar mooie en fijne zomermaanden toe en tot ziens in het Repair Café

 

 

 

 

Open Monumentendag 2023

Zaterdag 09 september van
10.00 – 17.00 uur en
zondag 10 sept. van 12.00 – 17.00 uur

De kerk is geopend voor bezoekers. De glas-in-loodramen van de Gebr. Asperslagh zijn beïnvloed door J. Toorop.
In de ramen is St. Willibrordus op acht verschillende wijzen uitgebeeld in levendige kleuren (St Willibrordus de belijder,

kerkbouwer, wonderdoener, apostel, aartsbisschop, O.S.B., missionaris en kloosterstichter).
Tevens zijn er twee ramen met een afbeelding van Maria en van Jozef.

 

 

 

 

Meer bewegen voor Ouderen

 

 

Elke woensdagmiddag hebben wij in het parochiecentrum een les

Meer Bewegen voor Ouderen.

De les staat onder leiding van Marianne Eijmers, zij is al meer dan 10 jaar gediplomeerd docente MBvO.

Nadat de afdeling KBO is gestopt met haar activiteiten, zijn de lessen ondergebracht bij de locatieraad van onze geloofsgemeenschap. Dat betekent dat iedereen mee kan doen zonder lidmaatschap van een overkoepelend orgaan. De kosten bedragen € 5,00 per maand.

Ouder worden gaat gepaard met een teruggang in conditie.

Met dagelijkse oefeningen blijkt de conditie beter te worden en wordt het risico op vallen verkleind.
Na de gym gaan we verder met een gezellige middag.

Voor wie wil kan zich dan aansluiten bij diverse spellen, zoals bingo, kaarten, Rummikub.

Aanvang gym: 13.00 uur

De vakantieperiode is in juli en augustus, wij starten weer op woensdag 6 september.

Komt u ook kennismaken?

 

 

Jo van Aken, email: jo.van.aken@gmail.com Tel. 461800

 

 

 

 

 

 

Kledingbank Zelhem

 

Nieuwe locatie Kledingbank: Vincent van Goghstraat 74, Zelhem

Openingstijden: dinsdag van 13.00 uur tot 14.30 uur
Laatste zaterdag van de maand van 10.00 uur 12.00 uur

Iedereen is welkom

De voedselbank zit ook op dit adres.

 

 

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties

 

Het secretariaat is elke vrijdagochtend open

Vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur!

 

U kunt ook weer intenties opgeven, vragen en andere zaken. I-pad- en tabletondersteuning .

Ook kan men op verschillende andere manieren de parochie toch dagelijks bereiken door o.a.

 

  • Een email naar: info@willibrordhengelo.nl
  • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus, Spalstraat 38
  • Tijdens de openingsuren van het secretariaat ook telefonisch bereikbaar 0575 461275

 

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief Jaargang nr. 11 nr. 12  kan uiterlijk tot  04 augustus 2023  worden aangeleverd

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 7, jaargang nr. 11  kan tot uiterlijk 15 september 2023

 

 

 

 

 

 

 

Webdesigner : J.M. te Nee