Nieuwsbrief nr. 9 2022

Nieuwsbrief Jrg. 10 nr. 9   28 juni  t/m 26 juli 2022.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

 

Algemene gegevens:

H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

De geloofsgemeenschap op Facebook  dewillibrordpioniers

Onze Willibrord Geloofsgemeenschap heeft naast de website, de nieuwsbrief en de digitale Nieuwsbrief sinds kort ook een Facebookpagina. Daarmee willen wij ook de jongere geloofsgenoten benaderen.

Als er activiteiten zijn, zullen we dat ook vermelden op deze Facebookpagina

https://facebook.com/dewillibrordpioniers

 

 

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Mw. Marian Zaarbelink

Mw. Jenny Veldscholten

Dhr. Jan Claver

Mw. Monique Kuipers

Marieke Kraassenberg

Voorzitter/Secretaris

Bouwzaken

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

 

06 2124 1984

463482

464247

06 1014 7854

463482

462763

06 4539 7320

06 2905 0038

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

06-48483121

463386

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl    

 

 

 

Overleden Anna Maria Schabbink-Demmer, oud 70 jaar

 

Op vrijdag 24 juni 2022 is overleden Mw. Ans Schabbink.

Ans Schabbink maakte tot op het laatste moment nog deel uit van de locatieraad.

Ook was zij ondanks haar ziekte met afnemende gezondheid betrokken bij kerk en koor.

Op donderdag 30 juni a.s. is er ’s avonds om 19.00 uur een viering in onze kerk.

Vrijdagmorgen vindt de crematie plaats om 11.00 uur in De Omarming in Zutphen.

 

Moge zij nu de rust vinden in vrede bij onze Heer.

 

 

 

 

Overleden  Gerardus, Hendrikus, Jozef Waenink, oud 79 jr.

 

Op 17 juni is overleden Gerard Waenink. Na een voldaan geleefd leven heeft de familie afscheid genomen van echtgenoot,

(hun)vader, schoonvader en opa.

Nu je mijn handen niet meer kunt aanraken, raak je mijn hart nog meer.

Op woensdag 22 juni heeft de crematie plaatsgevonden in de van Baerzaal in de Slangenburg te Doetinchem.

 

Dat hij moge rusten in vrede bij onze Heer

 

 

 

Vieringen:  periode  28 juni 2022 t/m 26 juli 2022

 

Zondag 3 juli 2022 14e zondag door het jaar
Woord- / Communiedienst

Voorganger: Mw. Jenny Veldscholten
lector: Mw. Joke Wolbrink
Aanvang: 09.30 uur

 

Volkszang:  Het koor heeft vakantie. Florence Kievits speelt op het orgel

 

Intenties:

Mirtha Botterman

Overleden fam. Boerkamp-Lamers

Annie v.d. Mond -Knippenborg

Willy Rondeel
Gerda Gosselink-Pelgröm
Fiene Hooman-Wossink

Adri Kroesen

Jos Tijdink

Gerard Waenink

Ans Schabbink

 

 

Zondag 10 juli 2022 15e zondag door het jaar

In onze kerk is er géén viering.

 

 

Zondag 17 juli 2022 16e zondag door het jaar
Woord- / Communiedienst

Voorganger: Diaken Oude Groen
lector: Mw. Diny Rondeel
Aanvang: 09.30 uur

 

Volkszang: Het koor heeft vakantie. Florence Kievits speelt

 

Opmerking: Uitreiking gedachteniskruisje Lies Eulink-Reulink

 

Intenties:

Doortje Dickmann- v.d. Pavert

Maria Visser-Leemreis

Jos Tijdink
Gerard Waenink
Ans Schabbink

 

 

 

Donderdag 21 juli 2022  WC viering op De Bleijke

Voorganger em. Diaken Theo ten Bruin

Aanvang: 19.00 uur

 

 

 

Zondag 24 juli 17e zondag door het jaar

In onze kerk geen viering.

 

 

 

Zondag 31 juli 2022 18e zondag door het jaar.

Eucharistieviering. Voorganger em. Past. Fons Zandbelt

Aanvang: 09.30 uur

 

Lector: Mw. Agnes Hakvoort

 

Koor:  Willibrordkoor o.l.v. Rob Mullink, dirigent/organist

 

Intenties:

Maria Visser-Leemreis

Jeroen Schut

Gerda Gosselink-Pelgröm

Jos Tijdink

Gerard Waenink
Ans Schabbink

 

 

Openstelling Mariakapel

 

De Mariakapel is dagelijks geopend van 9.30 uur tot 16.30 uur.

 

Handig om te weten is: als de buitenlamp boven het kerkportaal brandt,

 

dan is de kerkdeur naar de Mariakapel open.

 

 

 

 

 

 

Weer vieringen op De Bleyke

 

Op 21  juli is weer een WC viering in De Bleijke Voorganger is diaken Theo ten Bruin.

 

Het zal weer zijn in de ruimte van de dagverzorging, die nu wat ruimer van opzet is geworden zodat we wat beter kunnen zitten.

 

Wij hopen U dan te verwelkomen.

 

In de Nieuwsbrief van onze geloofsgemeenschap zullen we daar ook regelmatig aandacht aan schenken.

 

Lid pastoraatsgroep:

Jan  Claver   06-23348923

 

 

 

 

Overweging ‘Een kerk die niet dient, dient tot niets’  Locatieraad 20 juni jl.

Een uitspraak van Bisschop Jacques GaillotJacques Gaillot - Wikipedia

Een provocerende uitspraak met een aantal aspecten die op de dag van vandaag actueel zijn.

 1.  De opdracht van het Paasmaal: Doe dit om mij te gedenken. Een nieuw verbond
 2. Jezus waste de voeten van zijn leerlingen; zeer ongebruikelijk in die tijd. Door het voeten wassen van zijn leerlingen draait hij de bestaande machtsverhoudingen gewoon om. Dienend bezig zijn.3. Kijken naar ons eigen handelen Heeft onze kerk werkelijk dienende trekken en zijn die voor de buitenwereld zichtbaar?
  Omzien naar elkaar?
 3. De meester als dienaar. Elkaar zo dienen dat het leven van de enkeling in de christelijke gemeenschap kan lukken. Waar eenieder gezien wordt.

 

 

 

 

Herstart van de inloopmorgen op de donderdag vanaf 4 augustus a.s.in het Willibrordhuus

Op donderdag 4 augustus a.s. willen we weer starten met de inloopmorgen in het Willibrordhuus.

Vanaf 10.00 uur- 11.30 uur staat de koffie klaar.Nieuwsbrief nr.13 2018 – RK Willibrord Geloofsgemeenschap Hengelo gld

Kom gewoon weer eens een kijkje nemen.

Gezellig koffiedrinken of een praatje maken onder het motto ‘Kijk eens om je heen.’

Er is altijd een gastheer/ een gastvrouw aanwezig.

 

Het Willibrordhuus is de oude pastorie tussen Hotel Leemreis en de Willibrordkerk.

 

Boven de voordeur hangt een groot bord met de naam ‘Willibrordhuus’.

 

 

 

Parochieopdracht om voor 1 juli a.s. een plan in te dienen hoe we invulling willen geven aan Lokaal Geloven.

 

Op maandag 20 juni j.l. hebben we in de locatieraad bijeenkomst daar uitvoerig over gesproken.

We zijn al enige tijd zoekende naar een manier om daarin de juiste vorm te vinden. Er zijn (nogal) een paar omstandigheden die het proces niet gemakkelijk maken.

Er zijn een aantal gegevens nog niet bekend. En het opzetten van een inhoudelijk plan vraagt van de deelnemers veel inlevingsvermogen.

Kunnen we het gebouw behouden voor Hengelo. Het Willibrordhuus vervult een belangrijke spilfunctie in het geloofsleven van de parochianen.

Er vinden wekelijkse bijeenkomsten plaats zoals de Noabervieringen, Vespervieringen, bijeenkomsten van werkgroepen o.a. de bezoekersgroep.
Het secretariaat en al het drukwerk voor de geloofsgemeenschap. Het parochienieuws, de boekjes voor de vieringen. Het koor voor repetities.

Werkgroepen die ook met de geloofsgemeenschap te maken hebben, De zonnebloem, het seniorenconvent, de inloopochtend, etc.

 

Een bijkomend probleem is de onzekerheid over de eventuele aankoop van het gebouwencomplex. Wie koopt het dan? Hoeveel moet het dan opbrengen?
Hoe gaan we de oecumene vormgeven. Wat is onze inbreng? Het is een spanningsveld tussen de werkgroep gebouwen, het parochiebestuur en de locatieraad, die daarvan afhankelijk is. En uiteraard de leden van onze Geloofsgemeenschap.

Ook op de vraag: ‘Wat doe je als je straks geen kerk meer hebt en ook geen gebouw?

Er is wel gesteld ‘Probeer alles wat met het gebouw te maken heeft, eerst op een ander spoor te zetten’.

Dat is gemakkelijker gezegd, dan gedaan. We zoeken daarbij daadwerkelijke ondersteuning bij dit moeilijke proces.

In september willen we een infoavond organiseren. We willen dan met u alles delen wat de mogelijkheden zijn.

 

 

 

 

Teldatum Kerkgang 15 mei j.l. Kaski

 

Op deze datum was weer de gebruikelijke telling. Omdat we het weekend daarop geen viering hadden, is deze telling beperkt tot één weekend:

 

 1. Gegevens: Geloofsgemeenschap Willibrordus Hengelo
 2. Katholieken en huishoudens in 2021
  Aantal geregistreerde katholieken:  1459
  Aantal huishoudens:  999
  Aantal deelnemers/ Huishoudens Kerkbalans:  420
  Kerkbalans éénmalige actie in januari
 3. Aantal vrijwilligers: 140  (Meerdere vrijwilligers méér dan één taak)
  Aantal koorleden op 31-12-2021:  28 leden
  Aantal leden die alleen koorlid zijn:  10 leden
 4. Sacramentenbediening:
  Aantal doopsels: 4 kinderen
  Aantal eerste communies 2021: 0 (geen viering i.v.m. Corona.
  Aantal Vormsels 2021: geen Vormselviering i.v.m. Corona.

 

Aantal kerkelijke uitvaarten met beaarding: 3 par.
Aantal kerkelijke uitvaarten, waarna crematie: 8 par.

 

Opmerking: het aantal crematies neemt sterk toe.

 1. Kerkgelegenheid: Willibrordkerk Hengelo

 

Zondag 15 mei  Eucharistieviering door Em. J. Baneke

Aantal bezoekers (inclusief koor) 60 parochianen.

 

 

 

 

Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting

 

Als werkgroep zijn we weer druk bezig met het programma voor het nieuwe jaar. Er staan al veel activiteiten op de voorlopige agenda:

– bloemschikken,

– een filmavond,

– een thema avond rond autisme en selectief mutisme

– en geloven, (bijbels) koken, een spreker…

maar ook een paar dagen wandelen zou kunnen.

Mensen die eens kennis willen maken met pelgrimeren, maar de stap naar Santiago te ver vinden, kunnen een midweek wandelen rond de Pelgrimsherberg Kafarnaüm in Vessem.
“Pelgrimsherberg is een voorbereidingsplek, een bijzondere overnachtingsplaats, een eindpunt voor jeugdige pelgrims, een ontmoetingsplek voor teruggekeerde pelgrims, een rustpunt op je levenspad.”

Rond de herberg in Vessem (Brabant) is een 4 tal dagwandelingen uit gezet. Zijn er belangstellenden voor deze activiteit? We denken er aan om volgend maart/april 2023 een midweek te gaan organiseren. Voordat we actie gaan ondernemen willen we eerst graag weten of mensen daadwerkelijk belangstelling hebben. U kunt zich voor vragen of opgave  wenden tot  Frida Meints f.meints@gmail.com

 

 

 

Laatste activiteit voor de zomervakantie: 30 juni fietstocht, bezoek Pionierskerk en picknick

 

 

Op 30 juni organiseren we een fietstocht naar de Slangenburg.

 

Naar de PKN kerk.Contact | Kasteel Slangenburg

Dit een pioniersplek. Helma van Loon predikant van deze kerk zal ons van alles vertellen over deze plaats en het labyrinth dat in de tuin ligt. Daarna gaan we samen picknicken in de tuin van deze kerk.

Dan wandelen we naar de Abdij kerk van het klooster van de Slangenburg. We maken daar een vesper mee.

 

 

U kunt ook evt. met de auto komen. Vertrek 14.30  uur Willibrordhuus

 

Aanmelding bij
Jo van Aken tel. 0575- 461800  jo.van.aken@gmail.com
Frida Meints tel.  0651007904 of f.meints@gmail.com

Hartelijke groet, commissie Inspiratie en Ontmoeting

 

 

 

 

Kerk Radio Zutphen

 

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken.

U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen.

Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd

via Kerkradio Zutphen

 

 

 

 

Liturgierooster Hengelo gld 28 juni 2022 – 26 juli 2022

 

03 juli 09.30 uur WC Viering Mw. Jenny
Veldscholten
Kerk Hengelo
10 juli  

Géén viering in onze kerk

 

17 juli 09.30 uur WC Viering Diaken Oude Groen Kerk Hengelo
21 juli 19.00 uur WC- viering Diaken Theo ten Bruin Bleijke
Hengelo

 

 

24 juli

 

Géén viering in onze kerk.
31 juli 09.30 uur Eucharistie Em. Past.
Fons Zandbelt
Kerk Hengelo

 

 

 

 

Thuiscommunie weer mogelijk!

 

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de

H. Communie willen ontvangen; dan bestaat nu de mogelijkheid weer dat U die thuis
kunt ontvangen.

 

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648

Zij komt dan bij U voor een nadere afspraak.

U kunt ook bellen naar 06 2124 1984 (Henk Roes, secretariaat)

 

 

 

 

Vanaf september aanpassing functie Achterwacht

 

De leden van de huidige Achterwacht hebben te kennen gegeven te willen stoppen met de functie van de Achterwacht.

De oorspronkelijke functie van de Achterwacht is grotendeels door het secretariaat van de 12 Apostelen overgenomen.

De taken voor de Achterwacht zijn voornamelijk taken rondom de organisatie van de eventuele uitvaart en begrafenis c.q. crematie binnen de eigen geloofsgemeenschap.

Het regelen van een voorganger wordt centraal in Zutphen gedaan.

Binnen onze eigen geloofsgemeenschap bestaat een vaste groep die ingelicht moet — worden voor de uit te voeren werkzaamheden.

Nu de leden van de Achterwacht te kennen hebben gegeven te willen stoppen hebben twee leden van de locatieraad zich aangemeld om dit te gaan aansturen.

 

Vanaf deze plaats willen we Joop Klooken en overige dames van de Achterwacht bedanken voor hun inzet.

 

Het centrale nummer van het secretariaat van Zutphen blijft bestaan. Hieraan verandert niets!

 

 

 

 

 Nieuws Repair Café

Nieuws van het Repair Café Hengelo Gld.
Waar zijn we mee bezig en wat houdt ons bezig. U leest het in het stukje van het landelijk Repair Café!

Wachten op de Europese Unie?

Fabrikanten van elektrische apparaten moeten verplicht worden producten te maken die langer meegaan en gerepareerd kunnen worden. Dat staat in een resolutie die onlangs door grote meerderheid van het Europees Parlement is aangenomen.

Volgens de Europarlementariërs moet het recht op reparatie uitgebreid worden, Onafhankelijk herstellers en gewonere consumenten moeten ook vrije toegang krijgen tot reparatie- en onderhoudsinformatie. In de praktijk geldt het recht op reparatie vooral voor professionele, merk gebonden reparateurs.

Door te repareren kan de consument bijdragen aan de circulaire economie

Met de resolutie verhoogt het parlement de druk op de Europese Commissie. Deze komt dit jaar met plannen om reparatie en hergebruik te stimuleren. Met deze resolutie maken we glashelder wat we van de Commissie verwachten, zegt de Duitse Anna Caverzinni, die het initiatief nam voor de resolutie. Ze gelooft dat consumenten door hun eigen spullen te repareren, kunnen bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. Wat het recht op reparatie betreft moet de EU gewoon leveren, meent de Europarlementariër.

Waarom wachten?

Waarom wachten, kom nu al met defecte apparaten naar het Repair Café om deze samen met de monteurs te repareren. Ook voor een kopje koffie of thee en een praatje met de vrijwilligers bent u welkom. De hele zomer zijn we gewoon present!

Het Repair Café aan Kerkstraat 15 in Hengelo is elke 1e en 3e donderdag van de maand geopend van 15.00 tot 20.00 uur.

 

 

 

Mededelingen KBO-PCOB

 

 

 

Hebt u al gekeken op de nieuwe website van onze afdeling?

www.kbo-gelderland.nl/afdeling/hengelo

 • Verslag leuk en interessant uitstapje naar Kasteel Doorwerth op vrijdag 13 mei j.l.
 • Bekijk het onderdeel Nieuws o.a. De zandsculpturen in Garderen.
 • Bekijk eveneens onderdeel Activiteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties

 

Het secretariaat is elke vrijdagochtend open

Vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur!

 

U kunt ook weer intenties opgeven, vragen en andere zaken. I-pad ondersteuning . Ook kan men op verschillende andere manieren de parochie toch dagelijks bereiken door o.a.

 

 • Een email naar: info@willibrordhengelo.nl
 • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus, Spalstraat 38
 • Een telefoontje naar Henk Roes, 06 2124-1984
 • Tijdens de openingsuren van het secretariaat ook telefonisch bereikbaar 0575 461275

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 10 kan uiterlijk tot 22 juli 2022 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 6, jaargang nr. 10   kan tot uiterlijk 14 juni 2022 bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)  worden ingeleverd.

www.willibrordhengelo.nl

info@willibrordhengelo.nl

https://facebook.com/dewillibrordpioniers

 

 

 

Contact | Kasteel Slangenburg