Nieuwsbrief nr. 13 2022

Nieuwsbrief Jrg. 10 nr. 13   04 oktober 2022  t/m 01 november 2022.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

De geloofsgemeenschap op Facebook  dewillibrordpioniers
Onze Willibrord Geloofsgemeenschap heeft naast de website, de nieuwsbrief en de digitale Nieuwsbrief sinds kort ook een Facebookpagina. Daarmee willen wij ook de jongere geloofsgenoten benaderen.

Als er activiteiten zijn, zullen we dat ook vermelden op deze Facebookpagina

https://facebook.com/dewillibrordpioniers

 

 

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Mw. Marian Zaarbelink

Mw. Jenny Veldscholten

Dhr. Jan Claver

Mw. Monique Kuipers

Marieke Kraassenberg

Voorzitter/Secretaris

Bouwzaken

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

06 2124 1984

0575 463482

0575 464247

06 1014 7854

463482

462763

06 4539 7320

06 2905 0038

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Dhr. Herman Gosselink

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

Onderweg/

parochienieuws

0575 463837

0575 462503

0575 463482

06-48483121

0575 463386

0575 461028

Dhr. J. Claver

Dhr. Henk Roes

Achterwacht

Achterwacht

06 2334 3489

06 2124 1984

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

Overleden Rob(by) Mullink, 67 jaar

 

We ontvingen afgelopen week het bericht van overlijden van onze organist/dirigent Rob Mullink.

Na meer dan 30 jaar is onze organist/dirigent Rob niet meer. Hij laat een enorme leegte achter, Rob was Rob, Zo willen we hem gedenken.

Zijn identiteit

Zijn vakmanschap

Zijn gedrevenheid

 

Zijn verdienste voor het koor en de Willibrord Geloofsgemeenschap heeft ons tot hier en op deze hoogte gebracht.

 

Op dinsdag 27 september vond de uitvaartdienst plaats in onze Willibrordkerk in Hengelo. Daarna werd hij gecremeerd in ‘De Omarming ín Zutphen.

 

Moge hij rusten in de vrede bij onze Heer.

Wij wensen de familie heel veel sterkte.

 

 

 

Afsluiting Nieuwsbrief jaargang nr. 10

 

Met nog één uitgave te gaan sluiten we jaargang nr. 10 af. Vanuit de redactie hebben we geprobeerd u zo goed mogelijk van alle informatie te voorzien vanuit onze Geloofsgemeenschap.

Wij hopen dat u dit kunt waarderen. Vol goede moed bereiden we ons voor ons op jaargang nr. 11. Vanaf deze plaats een woord van dank aan de vouw / niet-ploeg en aan de vele bezorgers. Het bezorgprogramma voor 2023 is alweer opgesteld en we gaan ervoor!

 

Voor het bezorgen van de Nieuwsbrief zoeken we nog enkele vrijwilligers.

De Nieuwsbrief en Onderweg worden 7x per jaar uitgegeven en moeten op een aantal adressen worden afgeleverd.

 

 

 

Vieringen:  periode  04 oktober 2022 t/m 01 november 2022

 

 

Zondag  9 oktober 2020 28e zondag door het jaar. Géén viering in onze kerk.

 

 

Zondag 16 oktober 2022  29e zondag door het jaar. Woord- en Communieviering.

Voorganger: Diaken Anton Bos

Lectrice: Mw. Diny Rondeel

Aanvang: 09.30 uur

Koor: Willibrordkoor  Hans Milder, dirigent en Edith Hakvoort, organiste

Uitreiken Gedachteniskruisje van Annie Kasteel-Bergervoet

 

Intenties:

Frans en Rikie Robben-Peters

Dorothé Besselink

Maria Visser Leemreis

Annie v.d. Mondt Knippenborg

Rob Mullink

 

 

Donderdag 20 oktober 2022. Bleijkeviering Eucharistie

Voorganger Pastoor H. Scheve

Aanvang: 19.00 uur

 

 

Zondag 23 oktober 2022  30e zondag door het jaar

Géén viering in onze kerk

 

 

 

Zondag 30 oktober 2022  30e zondag door het jaar. Eucharistieviering

Voorganger: Em. Pastoor F. Zandbelt

Lectrice Mw. Joke Wolbrink

Aanvang: 09.30 uur

 

Koor: Geen koor!

 

Intenties:

Theet Beunk

Rob Mullink

 

 

 

Woensdag 2 november a.s.  Allerzielen

Viering van gebed.

Voorganger: Mw. Gerry Spekkink

Lectrice: Mw. Agnes Hakvoort

Aanvang: 19.00 uur

Koor: Willibrordkoor

 

 

In deze viering gedenken we op speciale de overledenen van dit jaar.

 

Overledenen  tussen 1 november 2021 en 1 november 2022

 

22 december:      José Waenink                                                 74 jaar

20 januari:         Willy Rondeel                                                 88 jaar

23 januari:         Gerda Gosselink-Pelgröm                             78 jaar

25 januari:         Fien Hooman-Wossink                                  85 jaar

25 mei:               Jos Tijdink-Scheerder                                     96 jaar

17 juni:               Gerard Waenink                                             79 jaar

24 juni:               Ans Schabbink-Demmer                               70 jaar

3 juli:                   Leida Cuppers-Kraan                                   88 jaar

4 juli:                  Jos Willemsen                                                 65 jaar

16 augustus:     Tonnie Hoebink                                              89 jaar

20 september:  Rob Mullink                                                     67 jaar

 

 

 

BELANGRIJK BERICHT

 

Op dit moment zijn we naarstig op zoek naar een nieuwe organist(e).  Gelukkig neemt Edith Hakvoort, daar waar zij kan, waar als organiste.

Deze situatie kan niet zo blijven. We streven naar een goede oplossing.

Dat kan betekenen dat we mogelijk ook gaan schuiven met de vieringen in de maand naar de 2e en 4e zondag van de maand.

Gelukkig heeft Hans Milder de taak op zich genomen om te dirigeren.

Het koorbestuur en de locatieraad zijn naarstig op zoek.

 

Wij houden u op de hoogte

 

 

 

 

Openstelling Mariakapel

 

 

De Mariakapel is dagelijks geopend van 9.30 uur tot 16.30 uur.

 

 

Handig om te weten is: als de buitenlamp boven het kerkportaal brandt, dan is de kerkdeur naar de Mariakapel open.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieringen op De Bleijke

 

Op 20 oktober is weer een Eucharistieviering in De Bleijke

 

Voorganger is  pastoor  Harry Scheve.

Het zal weer zijn in de ruimte van de dagverzorging, die nu wat ruimer van opzet is geworden zodat we wat beter kunnen zitten.

 

Wij hopen U dan te verwelkomen.

In de Nieuwsbrief van onze geloofsgemeenschap zullen we daar ook regelmatig aandacht aan schenken.

Jan  Claver   06-23348923

 

 

 

 

Overweging locatieraad van 21 september.

 

Ontdekken wat de weg is in je leven

(Wydo van der Lee)

 

Ontdekken wat de weg is in je leven

is met alle zintuigen open

in de wereld staan

en luisteren naar degene

die je beweegt

en door wie je je bewegen laat

is neen durven zeggen

en soms ja of misschien.

 

Ontdekken wat de weg is in je leven

is weten wat aan je voorbijgaat

nu je zo besluit en niet anders.

 

Ontdekken wat de weg is in je leven

is hopen op al het goede

dat ook jou mag overkomen

soms, heel even.

 

Ontdekken wat de weg is in je leven

is vertrouwen en bouwen

en nemen zoals het komt

en geven van wat je hebt.

 

 

 

Verslag Noaberviering zaterdag 24 september

In de week na startzondag organiseerde de werkgroep Inspiratie en Ontmoeting een fietstocht. Deze voerde langs boeren en boerderijwinkels in de omgeving.

Daarbij werden producten verzameld die de volgende dag samen verwerkt en gegeten konden worden. Op zaterdag 24 september, was de Noaberviering en het thema sloot goed aan bij de verbinding die startzondag en Inspiratie en Ontmoeting beogen.

 

De Noaberviering wordt eenmaal per kwartaal gehouden vanuit de Raad van Kerken Hengelo. Met het nieuwe seizoen wordt ook weer gewisseld van locatie.

Dit seizoen zijn de vieringen in Kerkstraat 15. Aanvang 19.00 uur. Van harte welkom.

 

 

 

Jaarprogramma Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting

 

In het parochienieuws worden de activiteiten telkens vermeld. Er is weer een heel jaarprogramma samengesteld.

 

 

 

 

6 Oktober Anders (mogen) zijn, een klein verschil?

 

Natuurlijk weten we dat niet iedereen hetzelfde is. Maar dat betekent niet dat we ook beseffen wat anders zijn dan betekent binnen een structuur van dorp en/of kerk. Mogen en kunnen mensen daar ook echt “Anders” zijn? Is daar dan ook echt ruimte voor?

Hoever gaat ons begrip? Ds. Hubertien Oosthoek uit Steenderen gaat met ons hierover in gesprek.

Plaats: Ons Huis
Aanvang: 19.30 uur
Kosten: vrije gift
Opgave: niet nodig

Hartelijke groet, commissie Inspiratie en Ontmoeting

 

 

 

 

Openingsbijeenkomst  Bezoekersgroep 6 september 2022

 

De  Rugzak.

Ieder mens draagt in zijn leven,

Een onzichtbare rugzak met zich mee.

Bergt daar in zijn vreugde en zijn zorgen.

Een verzameling van wel en wee.

 

Vaak is de rugzak niet te dragen,

Soms is hij vederlicht.

Dan blijft er ruimte over,

Maar dikwijls kan hij niet dicht.

 

Kijk in een verloren uurtje,

Heel de inhoud nog eens na.

Kan er heel vaak iets verdwijnen,

Wat zijn waarde reeds verloor.

 

En zo ga je door de jaren,

Je pakt iets op en gooit iets weg.

Soms gebeurt dit van zelfsprekend.

Maar ook vaak, na overleg.

 

Langzaam wordt de rugzak leger,

De levensdagen gaan voorbij.

En bij het vallen van de avond,

Werpt men het meest der last opzij.

 

Maar blijft nog wat van waarde,

Wat je koestert en behoud.

Al schijnen het soms kleinigheden,

Het zijn herinneringen meer dan Goud.

 

Ieder draagt zijn rugzak,

Niemand die hem overneemt.

En je hoeft ook niet te vrezen,

Dat een dief ,jou dit ontneemt.

 

Leden  Bezoekersgroep.

 

 

 

 

Kerk Radio Zutphen

 

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken. U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen. Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd
via Kerkradio Zutphen

 

 

 

 

 

 

Liturgierooster Hengelo gld 14 augustus 2022 – sept 2022

 

09  okt. Géén viering in onze kerk
16 okt. 09.30 uur WC – Viering Diaken
Anton Bos
Kerk

Hengelo

20 okt. 19.00 uur Bleijke-viering

Eucharistie

Pastoor

H. Scheve

Bleijke
23 okt.

 

Géén viering in onze kerk
30 okt. 09.30 uur Eucharistie Em. Past.

F. Zandbelt

Kerk

Hengelo

02 nov. 19.00 uur Allerzielen gebedsviering Mw. Gerry Spekkink Kerk Hengelo

 

 

 

 

 

Uitreiking Willibrordplaquette

 

Op zondag 25 september vond tijdens de Eucharistieviering met als celebrant oud-plaatsgenoot Johan Rutgers de uitreiking plaats van de willibrordplaquette aan Herman Gosselink en Jan Jansen. In de brief van het bisdom schrijft de secretaresse van kardinaal Ewijk dat zij instemmen met het verzoek van de parochie aan het bisdom tot het uitreiken van de Willibrordplaquette aan Jan Jansen en Herman Gosselink, die zich gedurende lange tijd zich bijzonder hebben ingezet voor onze Geloofsgemeenschap.

Bij deze plaquette behoort een oorkonde en een draagspeld. De draagspeld werd opgespeld door de dochter van Herman Gosselink en de dochter van Jan Jansen.

 

Tot slot was er een toespraak namens de locatieraad.

 

 

Beste Herman Gosselink en Jan Jansen,

 

De uitreiking van de Willibrordplaquette vandaag is een gevolg van jullie langdurig vrijwilligerswerk voor onze Willibrord Geloofsgemeenschap.

Jullie hebben ook samen met andere vrijwilligers 35 jaar steeds weer voor gezorgd dat de Actie Kerkbalans in onze gemeenschap werd vormgegeven. Jullie vormden een onmisbare schakel in het geheel om de Kerk draaiende te houden. Nu jullie door omstandigheden afscheid hebben genomen hebben we als locatieraad gemeend om op een passende manier hier aandacht aan te besteden. In de huidige wereld is actief zijn voor de kerk geen actueel onderwerp meer, des te fijner is het dat we een beroep op jullie konden doen.

Al in september/oktober werden ieder jaar de activiteiten weer opgepakt. Het kiezen van het thema en het opstellen van de brieven.

Samen met de penningmeester het opstellen van de verschillende lijsten/wijken. De manier van registreren en verwerken van de gegevens. Het compleet houden van de lijsten verwacht een zekere nauwkeurigheid. Hierbij werden ook de gevoelige gegevens vanuit het perspectief van de privacy al rekening mee gehouden. Iets wat jullie altijd deden voordat de regels door de overheid werden aangescherpt. Dit vereist een scherpzinnigheid en verantwoordelijkheidsgevoel waar je ‘U’ tegen zegt.

Dit gevoel van saamhorigheid en bewuste fijnheid hebben jullie al die tijd uitgedragen. Die zelf gekozen verantwoordelijkheid staat wellicht nergens zo vermeld, maar het stond wel in het vaandel van jullie handelen. Onbaatzuchtig dienstbaar opstellen voor onze geloofsgemeenschap. Jaar in jaar uit.  Op deze mensen konden we bouwen. Zeker in deze tijd wanneer zich donkere wolken samenpakken voor onze geloofsgemeenschap is het fijn te ervaren dat mensen zich hiervoor beschikbaar stellen.

Deze plaquette is dan ook alleen bestemd voor vrijwilligers met een langdurige inzet in belangrijke functies binnen de kerkgemeenschap.

Jullie hebben zo’n 35 jaar lang een van de bestaansrechten van de geloofsgemeenschap gekoesterd. Tot voor kort gold voor het bestaansrecht een drietal voorwaarden o.a. het zichzelf financieel kunnen bedruipen. Ook aan de tweede voorwaarde; het hebben van voldoende vrijwilligers hebben jullie ruim bijgedragen. Van zang in het kerkkoor tot het bemensen van diverse werkgroepen. Het is een feit dat de huidige vrijwilliger vaak meer dan één functie vervult. Ook aan het kerkbezoek op peil houden heeft jullie vrijwilligershulp een aandeel gehad. Bij de laatste opgave aan het secretariaat sta je versteld hoeveel mensen het nog steeds de moeite waard vinden hun bijdrage te leveren.

Omzien naar elkaar is een bekende uitspraak die jullie beiden hebben waargemaakt.

Ook zullen we in de toekomst moeten werken aan een geloofsgemeenschap dat omziet naar elkaar.

Mensen die klaarstaan daar waar anderen het opgeven. De geloofsgemeenschap zal moeten ervaren dat het fijn is om er deel van uit te maken. Iets wat je er graag voor over hebt.

Herman en Jan jullie hebben je aandeel meer dan geleverd. Ook nu weet ik dat jullie er nog steeds hier achterstaan.

Klaar staan, daar waar jullie hulp en aandacht nog steeds is gewenst in tijden van voorspoed en in tijden van tegenspoed.

Een kerk die dienend is. Bisschop Jaques Gaillot wist het goed te verwoorden. Een dienende kerk met hart en aandacht voor de werkers tot het laatste uur. Dat we in de geest van zulke vrijwilligers en ons kerkelijk handelen dienende trekken heeft en dat die uiteindelijk ook voor de buitenwereld ook zichtbaar zijn. Dat hebben jullie voor ons mogen betekenen. Ik mag jullie daarom vanuit de locatieraad van harte feliciteren. Ik hoop dat deze plaquette een plaatsje krijgt in jullie woonhuis.

Een teken van: Dat heb je toch maar mooi gedaan!  Hartelijk dank voor jullie inzet.

Dank voor het verleden en een voorbeeld voor ons allen in de toekomst.

 

De locatieraad Willibrord Geloofsgemeenschap

 

 

Dankwoord na het ontvangen van de Willibrordplaquette

 

Op zondag 25 september na de Eucharistieviering met voorganger Johan Rutgers, werd ik, samen met Jan Jansen verrast om naar voren te komen op het altaar om een onderscheiding in ontvangst te nemen. De voorzitter van de locatieraad Henk Roes nam het woord en zei dat we de Willibrordplaquette hadden verdiend. Onze kinderen waren allen aanwezig en zij zaten mede in het complot. Na 35 jaar heb ik de organisatie van  de kerkbalans moeten beëindigen wegens ziekte en sterven van Gerda. Ik zie deze waardering ook als beloning en waardering voor het vele werk, dat Gerda en ik voor de Geloofsgemeenschap hebben mogen en kunnen doen, gedurende vele jaren. Wij hebben in verschillende werkgroepen en besturen mogen bijdragen aan de leefbaarheid van onze Geloofsgemeenschap. Dat hebben we steeds met veel plezier gedaan samen met zovele anderen. Ik hoop nog door te gaan met de administratie voor de verspreiding van Onderweg en Rouwbegeleidingsgroep.

Hartelijk dank voor het uitreiken van de plaquette en de mooie woorden, die Henk na het overhandigen heeft uitgesproken.

 

Herman Gosselink

 

 

 

Thuiscommunie weer mogelijk!

 

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de H. Communie willen ontvangen; dan bestaat nu de mogelijkheid weer dat U die thuis
kunt ontvangen.

 

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648

Zij komt dan bij U voor een nadere afspraak.

 

U kunt ook bellen naar 06 2124 1984 (Henk Roes, secretariaat)

 

 

 

 

 

Vrijwilligers gezocht!

 

De activiteiten die nodig zijn om onze Geloofsgemeenschap draaiend te houden zit dringend verlegen om een aantal vrijwilligers om hand- en spandiensten te verlenen.

Door de vergrijzing van de vrijwilligers en andere oorzaken ( ouderdom, ziekte, etc.) hebben we behoefte aan een aantal mensen voor:

 • Het bezorgen van Onderweg en parochienieuws. Het gaat om 7 keer per jaar het parochieblad en de Nieuwsbrief af te leveren bij onze leden van de Geloofsgemeenschap.
 • In het kader van de
  Kerkbalans één keer per
  jaar (januari)

 

de enveloppen bezorgen en een week later weer ophalen bij de geadresseerde mensen.

 • Een handige timmerman
  of klusser voor het maken
  van kruisjes die

voor de overledenen worden gemaakt met hun naam er op.
Eventueel hout is wel beschikbaar.

 

Om als geloofsgemeenschap te kunnen blijven bestaan moeten we beschikken over voldoende vrijwilligers.

 

U kunt zich melden bij Henk Roes, mob. 06 2124 1984 of bij Jan Claver 06 2334 8923

 

 

 

 

2 november  oecumenische activiteit    Wie mis jij?

 

Gevraagd :

Voor de 2 november activiteit  “Wie mis jij?”

van Inspiratie en Ontmoeting

kleine glazen potjes

(zonder etiket, indien mogelijk met deksel)

 

 

 

Inleveren kan:

 

Willibrordhuus (donderdagmorgen)

Remigiuskerk( op zondag)

Kerkstraat 15( dinsdagmorgen)

Ruurloseweg 35 ( om de hoek van het huis

 

 

 

 

Open Monumentendag 2022 al weer voorbij

 

De kerk was geopend voor bezoekers. De bezoekers konden de glas-in-loodramen van de Gebr. Asperslagh bewonderen.

Deze zijn beïnvloed door J. Toorop.
In de ramen is St. Willibrordus op acht verschillende wijzen uitgebeeld in levendige kleuren (St Willibrordus de belijder,

kerkbouwer, wonderdoener, apostel, aartsbisschop, O.S.B., missionaris en kloosterstichter).

Tevens zijn er twee ramen met een afbeelding van Maria en van Jozef.

Ook waren er attributen vanuit het Rijke Roomsche Leven te bewonderen.

Enkele vaandels, kazuifels en andere bijzonderheden.

 

 

 

 

 

 

 Nieuws Repair Café

 

Het Repair Café op de Open Monumentendag
Op zaterdag 10 september, tijdens de Open Monumentendag, stond ook het Repair Café met een kraam op de duurzaamheidsmarkt. Deze markt op het plein voor de kerk, georganiseerd door de Vrienden van de Remigiuskerk, begon met een heftige regenbui.

De bui waar we met z’n allen zo lang op hebben zitten wachten, maar nu even niet zo goed uitkwam. Toen het weer wat beter werd en de bezoekers uit hun huizen kwamen en ook onze kraam bezochten, hadden we veel belangstelling. Men kon voorbeelden zien van hergebruik van kleding, tassen en allerlei handige van stof gemaakte hulpmiddelen zoals lavendel- en broodzakjes, sleutelhangers, koffiefilterzakken en een schaalbedekking “muts”. De monteurs gaven een demo van de reparatie van een laptop en een stofzuiger. Natuurlijk was de Senseo ook een blikvanger. Deze zitten vaak verstopt met kalk en daarom had het Repair Café speciaal voor deze dag zakjes met citroenzuur bij Puur Natuur laten maken, waarmee op eenvoudige wijze een Senseo is te ontkalken. Ook jongeren toonden belangstelling en hadden veel waardering voor het Repair Café. Ze gaven aan dat we goed bezig zijn. Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde dag.

Het Repair Café is elke 1e en 3e donderdag van de maand van 15.00 tot 20.00 uur geopend aan Kerkstraat 15 in Hengelo.

Vrijwilligers van het Repair Café Hengelo Gld.

 

 

 

 

 

Mededelingen KBO-PCOB

 

 

 

 

 

Met Museum Plus Bus naar Leeuwarden

Wij werden verrast met een telefoontje van de Museum Plus Bus.

Op donderdag 6 oktober gaan we met Museum Plus Bus naar het Fries Museum in Leeuwarden. De reis en de toegang tot het museum zijn gratis. We worden in Hengelo opgehaald. We zijn al vaker met de Museum Plus Bus op pad geweest en er is altijd veel animo voor. Het doel van deze organisatie is om mensen bekend te maken met musea en ouderen een gezellige dag aan te bieden.

 

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties

 

Het secretariaat is elke vrijdagochtend open

Vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur!

 

 

U kunt ook weer intenties opgeven, vragen en andere zaken. I-pad- en tabletondersteuning .

 

 

 

Ook kan men op verschillende andere manieren de parochie toch dagelijks bereiken door o.a.

 • Een email naar: info@willibrordhengelo.nl
 • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus, Spalstraat 38
 • Een telefoontje naar Henk Roes, 06 2124-1984
 • Tijdens de openingsuren van het secretariaat ook telefonisch bereikbaar 0575 461275

 

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 14 kan uiterlijk tot 28 okt. 2022 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 1, jaargang nr. 11  kan tot uiterlijk 28 oktober 2022 bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)  worden ingeleverd.