Nieuwsbrief nr.12 2022

Nieuwsbrief Jrg. 10 nr. 12   12 september 2022  t/m 04 oktober 2022.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:


H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

De geloofsgemeenschap op Facebook  dewillibrordpioniers


Onze Willibrord Geloofsgemeenschap heeft naast de website, de nieuwsbrief en de digitale Nieuwsbrief sinds kort ook een Facebookpagina. Daarmee willen wij ook de jongere geloofsgenoten benaderen.

Als er activiteiten zijn, zullen we dat ook vermelden op deze Facebookpagina

https://facebook.com/dewillibrordpioniers

 

 

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Mw. Marian Zaarbelink

Mw. Jenny Veldscholten

Dhr. Jan Claver

Mw. Monique Kuipers

Marieke Kraassenberg

Voorzitter/Secretaris

Bouwzaken

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

06 2124 1984

463482

464247

06 1014 7854

463482

462763

06 4539 7320

06 2905 0038

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

06-48483121

463386

Dhr. J. Claver

Dhr. Henk Roes

Achterwacht

Achterwacht

06 2334 3489

06 2124 1984

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

Overleden Antonius, Albertus Hoebink, 89 jaar

 

Tonnie Hoebink is niet meer. Op 16 augustus 2022 is hij overleden. Langzaam namen zijn krachten af, zijn mogelijkheden werden minder.

Zijn levenswil bleef, het leven niet. De familie heeft dan ook met veel verdriet afscheid genomen.

Binnen de geloofsgemeenschap was Tonnie jarenlang actief als collectant. Zijn kinderen namen in de afscheidsvie

ring deze taak waar. Zij collecteerden als laatste eer voor de zielenrust van hun vader.

Op maandag 22 augustus was de uitvaart in onze kerk. Na deze dienst heeft zijn crematie plaatsgevonden.

Moge hij rusten in vrede.

 

 

 

Vieringen:  periode  12 september 2022 t/m 04 oktober 2022

 

Donderdag 15 sept 2022. Bleijke-viering. Aanvang: 19.00 uur

Voorganger: Mw. Jenny Veldscholten en Mw. Diny Rondeel

 

 

 Zondag 18 september 2022  Oecumenische startviering samen met de andere kerken in Hengelo.

( Zie voor het programma elders in deze parochienieuws) Mw. Gerry Spekkink en Ds. Rinneke van den Berg zijn de voorgangers.

De start is in onze Willibrordkerk.

 

Intenties:

Annie v.d. Mondt-Knippenborg
Tonnie Hoebink

 

 

Zaterdag 24 september 2022. Noaberviering in Kerkstraat 15.

Aanvang 19.00 uur

 

 

Zondag 25 september 2022. 26e zondag door het jaar.

Voorganger in deze Eucharistieviering is onze oud-plaatsgenoot pastor Johan Rutgers.

Tevens is er een speciale activiteit gedurende deze viering.

Lector: Mw. Diny Rondeel

Aanvang 09.30 uur

Koor: Willibrordkoor o.l.v. Hans Milder en Edith Hakvoort, organiste

 

Intenties:

Dorothé Besselink
Fam. Ubbink Kasteel

Tante Doortje Ubbink

Maria Visser Leemreis

Frans en Rikie Robben-Peters

Truus en Theo Gerrits- van der Steen

Gerda Gosselink

Jos Tijdink-Scheerder

Fam. Maresch-Hooman

Leida Cuppers-Kraan

Tonnie Hoebink

 

 

Zondag 2 oktober 2022 27e zondag door het jaar

Voorganger: Mw. Jenny Veldscholten

Aanvang: 09.30 uur

Koor: Willibrordkoor

 

Intenties:

Mirta Botterman

Overleden fam. Boerkamp-Lamers

Fam. Ubbink-Kasteel

Tante Doortje Ubbink

Truus en Theo Gerrits-van der Steen

Jos Tijdink -Scheerder

Gerda Gosselink

Gerard Waenink

Ans Schabbink

Leida Cuppers- Kraan

Jos Willemsen

Tonnie Hoebink

 

 

 

Openstelling Mariakapel

 

 

De Mariakapel is dagelijks geopend van 9.30 uur tot 16.30 uur.

 

Handig om te weten is: als de buitenlamp boven het kerkportaal brandt, dan is de kerkdeur naar de Mariakapel open.

 

 

 

 

 

Vieringen op De Bleijke

 

Op 15 september is weer een WC viering in De Bleijke   Voorganger is Mw. Jenny Veldscholten en Mw. Diny Rondeel. Het zal weer zijn in de ruimte van de dagverzorging, die nu wat ruimer van opzet is geworden zodat we wat beter kunnen zitten.

 

Wij hopen U dan te verwelkomen.

In de Nieuwsbrief van onze geloofsgemeenschap zullen we daar ook regelmatig aandacht aan schenken.

Jan  Claver   06-23348923

De volgende viering is op donderdag 20 oktober a.s.

 

 

 

De inloopmorgen op de donderdag in het Willibrordhuus is weer open!

 

We zijn weer gestart met de inloopmorgen in het Willibrordhuus. Vanaf 10.00 uur- 11.30 uur staat de koffie klaar. Kom gewoon weer eens een kijkje nemen.

Gezellig koffiedrinken of een praatje maken onder het motto ‘Kijk eens om je heen.’ Er is altijd een gastheer/ een gastvrouw aanwezig.

Het Willibrordhuus is de oude pastorie tussen Hotel Leemreis en de Willibrordkerk.

Boven de voordeur hangt een groot bord met de naam ‘Willibrordhuus’.

 

 

 

Overweging locatieraad van 24 augustus jl.

 

VAN KERK NAAR KERK

Als een kerk aan de eredienst onttrokken wordt.

Het hebben van een dak boven je hoofd is een fundamenteel grondrecht. Dak- en thuislozen weten het maar al te goed. Natuurlijk zijn er mensen die uit vrije wil huis en haard verlaten om een zwervend bestaan te leiden.

We vinden het belangrijk een veilig dak boven ons hoofd te hebben, een plek die ons thuis is, waar we steeds weer naar terug kunnen keren. Dit geldt ook voor ons als gedoopte mensen.

Met het vieren van het doopsel in een kerk hebben we ook ‘een dak boven ons hoofd gekregen’.

‘ Zo maar een dak boven wat hoofden, deur die naar stilte open staat…, dicht Huub Oosterhuis.

Daar voelen wij wat bij. Ook dat is binnen onze geloofstraditie een fundamenteel. grondrecht, het hebben van een ‘ kerkdak boven onze hoofden’ een plek, een gebouw waar we thuis kunnen komen, een plek waar wij andere mensen aantreffen met wie wij onze inspiratie kunnen delen.

Aldus de tekst van Joost Jansen.

 

BLIK NAAR DE TOEKOMST.

Het is onze opdracht om onze blik naar de toekomst te richten. We willen de gemeenschap behouden, de verbinding en de inspiratie levend houden.

 

Gemeenschap:

De mensen de mogelijkheid bieden elkaar op te zoeken en ervaringen te delen en om gesteund en bemoedigd te worden.

 

Verbinding:

Verbinding vraagt om duurzame relaties, je aan elkaar verbinden als geloofsgemeenschap en daarmee verbonden verbonden aan God en aan de Blijde boodschap van Jezus.

 

Inspiratie:

Deze inspiratie zal ons moeten helpen in de dagelijkse dag.

Het gaat dus steeds om ons in Hengelo hoe we onze weg dienen te vinden in deze hectische tijd en maatschappij.

We zullen dus keuzes moeten maken voor wat ons echt goed doet. Wij moeten vooruitzien en niet blijven zitten in ons verdriet en het gemis. Rouwen is zeker nodig en de één heeft daar wat meer tijd voor nodig dan de ander, maar wij hopen en bidden dat naast de rouw ook de trouw aan het eens ontvangen geloof ons creatief maakt en in beweging houdt.

 

Samen op weg kijken we naar elkaar om! Daar willen we werk van maken!

 

 

 

 

Vredesweek van 17 t/m 25 september 2022
Artikel van WPF Bronckhorst sluit hierbij aan.

 

Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze eigen samenleving en non-stop geweld elders. Maar het kan anders. En dat gebeurt al!

 

Veel mensen verlangen naar contact met buurtgenoten die tot nu toe een vreemde voor ze zijn. Of willen vredesactivisten ver weg graag een hart onder de riem steken door ze een bemoedigende en hoopgevende boodschap te sturen. Als je goed om je heen kijkt zie je dat op veel plekken moedige mensen die zich met vallen en weer opstaan blijven inzetten voor vrede.

 

Generatie Vrede

Tijdens de nationale Vredesweek, met thema ‘Generatie Vrede’, laten duizenden mensen al meer dan 50 jaar zien dat het ook anders kan. Grote veranderingen beginnen vaak klein. In onze eigen straat en buurt. Samen met scholen en studieverenigingen, kerken en moskeeën, boekhandels, bibliotheken en gemeenten wordt vrede op de kaart gezet.

 

 

 

Oecumenische samenwerking Willibrordparochie en Protestantse Gemeente Hengelo gld 2022/2023

 

18 september 2022 Startzondag

Locatie: Willibrordkerk

Thema: Verbondenheid

Muzikale medewerking: Cantorij + parochiekoor

 

Samen met de Protestantse kerk (PKN) en de vrijzinnige geloofsgemeenschap vieren we de startzondag.

 

Vanaf 09:30 bent u welkom voor koffie/thee in de Willibrordkerk

 

Om 10:00 start de dienst.

 

We onderbreken de kerkdienst na een half uur door samen nog een kopje koffie te drinken en wat lekkers erbij te eten. Dit lekkers wordt verzorgd via het ‘americain party’ principe: iedereen neemt wat mee. U mag wat lekkers bakken, denk aan cake, of een hartig hapje, of u koopt wat lekkers voor bij de koffie. U hoeft niet voor heel de gemeente mee te nemen, u neemt voor ongeveer 2 tot 4 personen wat mee.

 

Tussen 09:30 en 10:00 kunt u het lekkers afgeven in het Willibrordhuus en als we dan halverwege de kerkdienst samen gaan koffiedrinken staat er een buffetje klaar waarbij iedereen iets kan pakken wat hem of haar lekker lijkt.

Zo komt het thema verbondenheid niet alleen in het woord naar voren, maar ook in daden. Samen delen en elkaar ontmoeten.

 

Lukt het niet om wat mee te nemen, maakt u zich dan niet ongerust. De ervaring wijst uit dat er met deze vorm van samen delen altijd meer dan genoeg is, dus kom dan rustig zonder iets mee te nemen!

 

Rond 11:15 sluiten we de kerkdienst af in de kerk. We vragen alle kerkgangers om 1 bloem (uit eigen tuin) mee te nemen. Bij binnenkomst van de kerk staan een paar grote vazen klaar en mag u uw bloem daarin zetten. Zo vormen we kleurrijke boeketten van drie gemeenschappen die weer uitgedeeld zullen worden naar mensen aan wie we denken.

Van harte welkom!

Ds. Rineke van den Berg en Mw. Gerry Spekkink

 

 

 

 

Noaberviering zaterdag 24 september

In de week na startzondag organiseert de werkgroep Inspiratie en Ontmoeting een fietstocht. Deze voert langs boeren en boerderijwinkels in de omgeving.

Daarbij worden producten verzameld die de volgende dag samen verwerkt en gegeten worden. Een paar dagen later, op zaterdag 24 september, is de Noaberviering en het leek een goed idee om met het thema aan te sluiten bij de verbinding die startzondag en Inspiratie en Ontmoeting beogen.

 

De Noaberviering wordt eenmaal per kwartaal gehouden vanuit de Raad van Kerken Hengelo. Met het nieuwe seizoen wordt ook weer gewisseld van locatie.

Dit seizoen zijn de vieringen in Kerkstraat 15. Aanvang 19.00 uur. Van harte welkom.

 

 

 

 

Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting

Aan de tafel

Op 21 en 22 september organiseert de werkgroep Inspiratie en Ontmoeting een fietstocht en een maaltijd. Op 21 september vanaf 13.30 uur fietsen we door Bronckhorst (een) en halen we bij de plaatselijk producenten producten voor de maaltijd van de volgende dag. We genieten van het prachtige landschap en gaan langs boeren en boerderij winkels. Ondertussen houden we een pauze met thee en koffie.

We verzamelen ons voor het Willibrordhuus en vertrekken om 13.30 uur. De tocht is 30 km lang en rond 16.30 uur hopen we weer in Hengelo te zijn. De fietstocht is gratis! Een vrije gift is welkom.

De volgende dag gaan we samen koken en eten. De producten die gehaald zijn worden verwerkt in een maaltijd. Deze willen we gezamenlijk voorbereiden. We starten om 16.30 uur. De bedoeling is dat we tussen 17.30 uur – 18.00 uur aan de maaltijd gaan.

Kosten € 5, 00 U kunt ook alleen voor de maaltijd komen.

 

Programma

21 september fietstocht Vertrek 13.30 uur vanaf Willibrordhuus

22 september koken. Start om 16.30 uur Kerkstraat 15

22 september Samen aan tafel. Start 17.30 uur Kerkstraat 15

 

Opgave kan via

Jo van Aken tel. 0575- 461800        jo.vanaken@gmail.com
Frida Meints tel.  0651007904        f.meints@gmail.com

 

 

 

 

6 Oktober Anders (mogen) zijn, een klein verschil?

 

Natuurlijk weten we dat niet iedereen hetzelfde is. Maar dat betekent niet dat we ook beseffen wat anders zijn dan betekent binnen een structuur van dorp en/of kerk. Mogen en kunnen mensen daar ook echt “Anders” zijn? Is daar dan ook echt ruimte voor?

Hoever gaat ons begrip? Ds. Hubertien Oosthoek uit Steenderen gaat met ons hierover in gesprek.

Plaats: Ons Huis
Aanvang: 19.30 uur
Kosten: vrije gift
Opgave: niet nodig

Hartelijke groet, commissie Inspiratie en Ontmoeting

 

 

 

 

Kerk Radio Zutphen

 

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken. U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen. Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd
via Kerkradio Zutphen

 

 

 

 

Liturgierooster Hengelo gld 14 augustus 2022 – sept 2022

 

15 sept. 19.00 uur Bleijke Viering Jenny Veldscholten Bleijke
18 sept. 09.30 uur/

10.00 uur

Oecumenische
startzondag
Mw. Gerry Spekkink e.a. Willibrord-

Kerk

24 sept. 19.00 uur Noaberviering o.a. Gerry Spekkink Kerkstraat 15
25 sept. 09.30 uur Eucharistie Celebrant. Johan Rutgers Kerk Hengelo
02 okt. 09.30 uur WC-Viering Mw. Jenny Veldscholten Kerk
Hengelo
09 okt.

 

Géén viering in onze kerk
16 okt. 09.30 uur WC – Viering Diaken
Anton Bos
Kerk

Hengelo

 

 

 

 

 

De Wereldvredesvlam Bronckhorst
symbool van eenheid en verbondenheid

 

Op 21 september 2017 werd de Wereld Vredes Vlam (World Peace Flame oftewel WPF) onthuld op het plein voor de Remigiuskerk in Hengelo.
De vlam brandt sindsdien non stop……nu dus alweer vijf jaar!
Dat willen wij jaarlijks gaan vieren.
Daarom is de werkgroep WPF Bronckhorst bezig om tijdens de jaarlijkse Wereld Vredes week (van 17-25 september) een reeks feestelijke activiteiten te organiseren.

In de vredesweek bezoekt de Werkgroep WPF Bronckhorst scholen in Hengelo, Bekveld en Keijenborg. Samen met de leerlingen maken we een kunstwerk.

Op zaterdag 24 september onthullen we deze kunstwerken in de Remigiuskerk. Daarbij zijn inwoners, statushouders, vluchtelingen, leerlingen en hun ouders van harte welkom. Aanvang: 13.45 uur in de Remigiuskerk in Hengelo (Gld).

Noteert u, jij alvast deze data?

Met een hartelijke groet van de werkgroepleden: Toos, Truus, Riet, Josephine, Renate, Betsy en Monique.

 

 

 

 

Verslag Interkerkelijke motortreffen Joure-Hengelo met oecumenische openluchtdienst


Interkerkelijk motortreffen Joure/Hengelo

Er werd naar uitgekeken! Twee jaar kon het 4e interkerkelijke motortreffen Joure/Hengelo vanwege corona niet doorgaan. Op zaterdag 3 september was het dan toch zover. Een enthousiast groepje Hengelose motorrijders maakte zich op om de Jousters een eindje tegemoet te rijden. De zon scheen. De motoren liepen als zonnetjes. De ontmoetingsplek aan de A28 was snel bereikt. Ook de motorrijders uit Joure hadden er zin in en waren er eerder dan gedacht. Er werd daarom ruim de tijd genomen voor begroeting, lunch en de per auto nagekomen koffie uit Hengelo. Via de Veluwe ging de route vervolgens gezamenlijk richting Hengelo. In Hoog Soeren werd een tussenstop gehouden en was het goed toeven in de schaduw. De temperatuur had inmiddels tropische waarden aangenomen en dat begin september! Eind van de middag kwam Hengelo in zicht, waar een gezellige avond werd gehouden en waar de gasten naar de overnachtingsadressen werden begeleid.

Zondagmorgen verzamelde een groot aantal belangstellenden zich onder een stralende zon voor de openluchtdienst bij de Varsselse Molen. Voor wat extra schaduw werden twee partytenten opgezet, die spontaan werden aangeboden door zorgboerderij De Mettemaat. Motoren sierden het terrein. Eén ervan reed zelfs de dienst binnen, die was georganiseerd vanuit de Raad van Kerken en de voormalige 4e zondagcommissie Veldhoek. Voorganger was ds. Christien Ferrari. Het thema van de kerkdienst was “Geloven met een omweg”. Er werd geluisterd naar een lied van Stef Bos: ‘De Weg’. Vooral de tekst  ‘Volg niet de aangegeven richting, volg niet de route die je kent. De omweg is veel mooier en duurt langer, je ziet veel meer langs een weg die je niet kent’ sprak tot de verbeelding. Medewerking was er van  muzikanten van Crescendo,  enkele zangers en de Hamove, waarmee wijlen Jaap van Gijssel vorig jaar al de eerste contacten had gelegd voor een openluchtdienst. Aan het begin van de dienst werd een kaars aangestoken voor allen die we missen. De unieke locatie zorgde voor verbinding tussen de Hengelose motorsportvereniging en de kerkgemeenschappen en tussen mensen die motorrijden en mensen die belangstelling hebben voor de motorsport. Tijdens de koffie na de kerkdienst was er voor bezoekers gelegenheid om een stukje mee te rijden in een zijspanbak of achter op een motor. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. Zelfs 90+ (!!) genoot ervan even bakkenist te zijn.

Tegen twaalven vertrokken de motoren voor een rondje in de omgeving en na de lunch weer richting Noorden. In Ommen werd afscheid genomen en vertrok de ene groep richting Friesland en de andere weer richting Hengelo, waar door diverse mensen nog even nagenoten werd van een geslaagd weekend. Volgend jaar hopen we met een aantal mensen een tegenbezoek te kunnen brengen aan Joure.

 

 

 

 

Thuiscommunie weer mogelijk!

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de H. Communie willen ontvangen; dan bestaat nu de mogelijkheid weer dat U die thuis
kunt ontvangen.

 

 

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648

 

Zij komt dan bij U voor een nadere afspraak.

 

 

 

U kunt ook bellen naar 06 2124 1984 (Henk Roes, secretariaat)

 

 

 

 

 

Vanaf  1 september nieuwe  Achterwacht actief.

 

De taken voor de Achterwacht zijn voornamelijk taken rondom de organisatie van de eventuele uitvaart en begrafenis c.q. crematie binnen de eigen geloofsgemeenschap. Het regelen van een voorganger wordt centraal in Zutphen gedaan. Binnen onze eigen geloofsgemeenschap bestaat een vaste groep die ingelicht moet worden voor de uit te voeren werkzaamheden.

Het centrale nummer van het secretariaat van Zutphen blijft bestaan. Hieraan verandert niets!

Plaatselijke contactpersonen:

Jan Claver  06 2334 3489

Henk Roes  06 2124 1984

 

 

 

 

Open Monumentendag 2022 al weer voorbij

De kerk was geopend voor bezoekers. De bezoekers konden de glas-in-loodramen van de Gebr. Asperslagh bewonderen.

Deze zijn beïnvloed door J. Toorop.

In de ramen is St. Willibrordus op acht verschillende wijzen uitgebeeld in levendige kleuren (St Willibrordus de belijder, kerkbouwer, wonderdoener, apostel, aartsbisschop, O.S.B., missionaris en kloosterstichter).
Tevens zijn er twee ramen met een afbeelding van Maria en van Jozef.

Ook waren er attributen vanuit het Rijke Roomsche Leven te bewonderen. Enkele vaandels, kazuifels en andere bijzonderheden.

 

 

 

 

 Nieuws Repair Café

 

Bericht van het Repair Café:

 

Wat zijn we blij dat na de Corona periode we weer normaal Repair Café kunnen draaien. Verheugend ook dat nieuwe vrijwilligers zich spontaan melden. Dat is heel fijn! Alleen samen kunnen we een goed Repair Café zijn!

Nu we weer gewoon het Repair Café kunnen houden, kan er ook weer worden nagedacht over extra activiteiten. Er kan weer een keer een rollator actie worden gehouden of mee gedaan worden aan een dorpsactiviteit. Zo deed het Repair Café mee aan de Duurzame markt op de Open Monumenten dag rond de Remigiuskerk georganiseerd door de Vrienden van de Remigiuskerk, in het weekend van 10 en 11 september a.s.

 

Op de website www.pure-energie.nl lezen we welke stappen we als individu kunnen doen om onze bijdrage bij het goed uitoefenen van het rentmeesterschap voor deze aarde goed kunnen uitvoeren:

Pak vaker de fiets of rij elektrisch. Uitlaatgassen door verkeer op de weg is een bron van CO2-uitstoot. …

  1. Eet minder vlees. …
  2. Shop met oog op duurzaamheid. …
  3. Kies voor lokale producten of diensten. …
  4. Hergebruik materialen. …
  5. Kies voor duurzame energie

 

Het bezoeken van een Repair Café past dus bij het shoppen met het oog op duurzaamheid, het is een lokale dienst en materialen kunnen langer gebruikt of hergebruikt worden en hiermee onze footprint de goede kant op kunnen bewegen.

We hopen dus dat als u een apparaat heeft dat kapot is of een kledingstuk dat veranderd of gerepareerd zou moeten worden u het Repair Café bezoekt!

Wij staan graag voor u klaar! (Net als onze koffie en thee!)

Vrijwilligers van het Repair Café Hengelo Gld.

 

 

 

 

Mededelingen KBO-PCOB

 

 

 

 

Met Museum Plus Bus naar Leeuwarden

Wij werden verrast met een telefoontje van de Museum Plus Bus.

Op donderdag 6 oktober gaan we met Museum Plus Bus naar het Fries Museum in Leeuwarden. De reis en de toegang tot het museum zijn gratis. We worden in Hengelo opgehaald. We zijn al vaker met de Museum Plus Bus op pad geweest en er is altijd veel animo voor. Het doel van deze organisatie is om mensen bekend te maken met musea en ouderen een gezellige dag aan te bieden.

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties

 

Het secretariaat is elke vrijdagochtend open

Vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur!

 

U kunt ook weer intenties opgeven, vragen en andere zaken. I-pad- en tabletondersteuning . Ook kan men op verschillende andere manieren de parochie toch dagelijks bereiken door o.a.

 

 

  • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus, Spalstraat 38
  • Een telefoontje naar Henk Roes, 06 2124-1984
  • Tijdens de openingsuren van het secretariaat ook telefonisch bereikbaar 0575 461275

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 13 kan uiterlijk tot 4 okt. 2022 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 1, jaargang nr. 11  kan tot uiterlijk 28 oktober 2022 bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)  worden ingeleverd.

 

www.willibrordhengelo.nl

Info@willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webdesigner:  J.M te Nee