Nieuwsbrief nr.10 2022

Nieuwsbrief Jrg. 10 nr. 10   26 juli  t/m 16 augustus 2022.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:

H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

De geloofsgemeenschap op Facebook  dewillibrordpioniers

Onze Willibrord Geloofsgemeenschap heeft naast de website, de nieuwsbrief en de digitale Nieuwsbrief sinds kort ook een Facebookpagina. Daarmee willen wij ook de jongere geloofsgenoten benaderen.

Als er activiteiten zijn, zullen we dat ook vermelden op deze Facebookpagina

https://facebook.com/dewillibrordpioniers

 

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Mw. Marian Zaarbelink

Mw. Jenny Veldscholten

Dhr. Jan Claver

Mw. Monique Kuipers

Marieke Kraassenberg

Voorzitter/Secretaris

Bouwzaken

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

06 2124 1984

463482

464247

06 1014 7854

463482

462763

06 4539 7320

06 2905 0038

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

06-48483121

463386

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

Overleden Aleida Johanna Theodora Cuppers-Kraan   88 jaar

 

Op zondag 3 juli 2022 is overleden Mw. Leida Cuppers-Kraan.

Op  donderdag 7 juli jl. was de uitvaart in onze kerk en aansluitend de begrafenis op ons kerkhof aan de Zelhemseweg.

De familie wil dit ons laten weten; –

 

Voor jou ging het sterven niet ineens.

Je hebt er moedig voor gestreden.

Niemand kan weten wat je hebt gevoeld.

Ook niet wat je hebt geleden

 

Moge zij nu de rust vinden in vrede bij onze Heer.

 

 

Overleden  Jos Willemsen, 65 jaar.

 

Op 4 juli is overleden Jos Willemsen. In zijn vertrouwde omgeving is Jos overleden.

Op zaterdag 9 juli was zijn afscheidsdienst en  heeft de crematiedienst plaatsgevonden in de van Baerzaal in de Slangenburg te Doetinchem.

 

Dat hij moge rusten in vrede bij onze Heer

 

 

 

 Vieringen:  periode  26 juli 2022 t/m 16 augustus 2022

 

Zondag 31 juli 2022 18e zondag door het jaar.

Eucharistieviering. Voorganger em. Past. Fons Zandbelt

Aanvang: 09.30 uur

Lector: Mw. Agnes Hakvoort

 

Koor:  Willibrordkoor o.l.v. Rob Mullink, dirigent/organist

 

Intenties:

Maria Visser-Leemreis

Jeroen Schut

Jos Tijdink

Gerard Waenink
Ans Schabbink

Jos Willemsen

Leida Cuppers-Kraan

 

 

Zondag 7 augustus 2022 19e zondag door het jaar

WC Viering. Voorganger Dhr. Boris Ariaens

Aanvang: 09.30 uur

Lector: Mw. Joke Wolbrink

Koor: Willibrordkoor o.l.v. Rob Mullink, dirigent/organist.

 

Intenties:

Mirta Botterman

Fam. Ubbink-Kasteel

Tante Doortje Ubbink

Gerard Waenink
Ans Schabbink

Jos Willemsen

Leida Cuppers-Kraan

Doortje Dickman – v.d. Pavert

 

 

Zondag 14 augustus 2022  20e zondag door het jaar

Géén Viering in onze kerk

 

 

Zondag 21 augustus 2022  21e zondag door het jaar

WC- viering. Voorganger Em. Diaken Theo ten Bruin

Aanvang: 09.30 uur

Lector: Diny Rondeel

Koor: Willibrordkoor o.l.v. Rob Mullink, dirigent/organist

 

Opmerking: Uitreiking gedachteniskruisje Riek Hooman-Wossink

 

 Intenties:  Jaargedachtenis Riek Hooman-Wossink

 

 

 

Openstelling Mariakapel

 

De Mariakapel is dagelijks geopend van 9.30 uur tot 16.30 uur.

 

Handig om te weten is: als de buitenlamp boven het kerkportaal brandt,

dan is de kerkdeur naar de Mariakapel open.

 

 

 

 

 

 

Weer vieringen op De Bleyke

 

Op 18 augustus is weer een WC viering in De Bleijke   Voorganger is diaken Theo ten Bruin.

Het zal weer zijn in de ruimte van de dag verzorging, die nu wat ruimer van opzet is geworden zodat we wat beter kunnen zitten.

 

Wij hopen U dan te verwelkomen.

In de Nieuwsbrief van onze geloofsgemeenschap zullen we daar ook regelmatig aandacht aan schenken.

 

Lid pastoraatsgroep:

Jan  Claver   06-23348923

 

 

 

Herstart van de inloopmorgen op de donderdag vanaf 4 augustus a.s.in het Willibrordhuus

 

 

Op donderdag 4 augustus a.s. willen we weer starten met de inloopmorgen in het Willibrordhuus.

 

Vanaf 10.00 uur- 11.30 uur staat de koffie klaar.

 

Kom gewoon weer eens een kijkje nemen.

Gezellig koffiedrinken of een praatje maken onder het motto ‘Kijk eens om je heen.

Er is altijd een gastheer/ een gastvrouw aanwezig.

Het Willibrordhuus is de oude pastorie tussen Hotel Leemreis en de Willibrordkerk.

Boven de voordeur hangt een groot bord met de naam ‘Willibrordhuus’.

 

 

 

 

Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting

 

Aan de tafel

Op 21 en 22 september organiseert de werkgroep Inspiratie en Ontmoeting een fietstocht en een maaltijd. Op 21 september vanaf 13.30 uur fietsen we door Bronckhorst (een) en halen we bij de plaatselijk producenten producten voor de maaltijd van de volgende dag. We genieten van het prachtige landschap en gaan langs boeren en boerderij winkels. Ondertussen houden we een pauze met thee en koffie.

We verzamelen ons voor het Willibrordhuus en vertrekken om 13.30 uur. De tocht is 30 km lang en rond 16.30 uur hopen we weer in Hengelo te zijn. De fietstocht is gratis ! Een vrije gift is welkom.

De volgende dag gaan we samen koken en eten. De producten die gehaald zijn worden verwerkt in een maaltijd. Deze willen we gezamenlijk voorbereiden. We starten om 16.30 uur. De bedoeling is dat we tussen 17.30 uur – 18.00 uur aan de maaltijd gaan.

Kosten € 5, 00 U kunt ook alleen voor de maaltijd komen.

 

Programma:

21 september fietstocht Vertrek 13.30 uur vanaf Willibrordhuus

22 september koken. Start om 16.30 uur Kerkstraat 15

22 september Samen aan tafel. Start 17.30 uur Kerkstraat 15

 

Opgave kan via :

Jo van Aken tel. 0575- 461800  jo.vanaken@gmail.com
Frida Meints tel.  0651007904 of f.meints@gmail.com

 

Hartelijke groet, commissie Inspiratie en Ontmoeting

 

 

 

Verslag laatste activiteit voor de zomervakantie:

30 juni jl. bezoek Pionierskerk, de picknick en bezoek aan de Abdij van Slangenburg.

 

Op 30 juni hebben een aantal deelnemers een bezoek gebracht aan de Slangenburg. Naar de PKN kerk. Dit een pioniersplek. Helma van Loon predikant van deze kerk heeft ons van alles verteld over deze plaats en het labyrint dat in de tuin ligt. Zij gaf aan hoe zij daar omgaan met het begrip ‘Kerk zijn’. Voor deze kerk ligt een labyrint.

 

Doel van een labyrint lopen:

Om een labyrint te ervaren, is een passieve en ontvankelijke mindset nodig. Wanneer je de keuze hebt gemaakt om een labyrint in te gaan, dan geef je jezelf over aan je rechterhersenhelft. Deze hersenhelft is verbonden met intuïtie, creativiteit en visualisatie. Met een labyrint creëer je een heilige ruimte, die je kunt gebruiken voor meditatie, contemplatie en gebed. Labyrinten zijn een metafoor voor jouw levensreis. En die kun je aan den lijve ervaren door er simpelweg  te lopen. Wanneer je dit gefocust doet, zul je met een groter begrip voor je eigen wezen arriveren. Labyrintlopen is een manier om de weg naar binnen, naar je eigen centrum te vinden. En dat is meteen de reden waarom een labyrint spiritueel resoneert met vele religies en levenswijzen.

Ook wij hebben dat mogen ervaren. De een meer dan de andere deelnemers. Na de picknick was er vervolgens een bijeenkomst in de Abdij van de Slangenburg waar werd deelgenomen aan de Vesper. Een bijzondere ervaring.

Voor het komende jaar zijn al weer prachtige ideeën. Maar ideeën van uw kant zijn ook zeker welkom.

Hartelijke groet, commissie Inspiratie en Ontmoeting

 

 

 

Kerk Radio Zutphen

 

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken.

U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen.

Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd

via Kerkradio Zutphen

kerkradio  Hengel Gld 

 

 

 

Liturgierooster Hengelo gld 26 juni 2022 – 18 augustus 2022

 

31 juli 09.30 uur Eucharistie Em. Past.
Fons Zandbelt
Kerk Hengelo
07 aug. 09.30 uur WC-Viering Voorganger
Boris Ariaens
Kerk Hengelo
 

14 aug.

 

Géén viering in Hengelo
18 aug. 19.00 uur Bleijke Viering Diaken Theo ten Bruin Kerk Hengelo
21 aug. 09.30 uur WC-Viering Diaken Theo ten Bruin Kerk Hengelo

 

 

 

 

Werkgroep World Peace Flame Bronckhorst.

 

Op 21 september 2017 werd de Wereld Vredes Vlam (World Peace Flame oftewel WPF) onthuld op het plein voor de Remigiuskerk in Hengelo.
De vlam brandt sindsdien non stop……nu dus alweer vijf jaar!
Dat willen wij gaan vieren.
Daarom is de werkgroep WPF Bronckhorst bezig om tijdens de jaarlijkse Wereld Vredes week (van 17-25 september) een reeks feestelijke activiteiten te organiseren.

Op zaterdag 17 september zal deze week geopend worden door Jan Terlouw die samen met zijn partner Annette Mul een avondvullend programma zal verzorgen. Plaats bijeenkomst nog niet bekend.

Op deze avond is iedereen van harte welkom, jong en oud!
Noteert u, jij alvast deze datum?

Met een hartelijke groet van de werkgroepleden, Toos, Truus, Riet, Josephine, Renate, Betsy en Monique.

 

 

 

 

 

Thuiscommunie weer mogelijk!

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag

de H. Communie willen ontvangen;

dan bestaat nu de mogelijkheid weer dat U die thuis kunt ontvangen.

 

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648

Zij komt dan bij U voor een nadere afspraak.

 

U kunt ook bellen naar 06 2124 1984 (Henk Roes, secretariaat)

 

 

 

 

Vanaf september aanpassing functie Achterwacht

 

De leden van de huidige Achterwacht hebben te kennen gegeven te willen stoppen met de functie van de Achterwacht. De oorspronkelijke functie van de Achterwacht is grotendeels door het secretariaat van de 12 Apostelen overgenomen. De taken voor de Achterwacht zijn voornamelijk taken rondom de organisatie van de eventuele uitvaart en begrafenis c.q. crematie binnen de eigen geloofsgemeenschap. Het regelen van een voorganger wordt centraal in Zutphen gedaan. Binnen onze eigen geloofsgemeenschap bestaat een vaste groep die ingelicht moet worden voor de uit te voeren werkzaamheden.

Nu de leden van de Achterwacht te kennen hebben gegeven te willen stoppen hebben twee leden van de locatieraad zich aangemeld om dit te gaan aansturen.

Vanaf deze plaats willen we Joop Klooken en overige dames en heren van de Achterwacht bedanken voor hun inzet.

 

Het centrale nummer van het secretariaat van Zutphen blijft bestaan. Hieraan verandert niets!

 

 

 

 

 Nieuws Repair Café

Nieuws van het Repair Café Hengelo Gld.

Waar zijn we mee bezig en wat houdt ons bezig. U leest het in het stukje van het landelijk Repair Café!

Wachten op de Europese Unie?

Fabrikanten van elektrische apparaten moeten verplicht worden producten te maken die langer meegaan en gerepareerd kunnen worden.

Dat staat in een resolutie die onlangs door grote meerderheid van het Europees Parlement is aangenomen.

Volgens de Europarlementariërs moet het recht op reparatie uitgebreid worden, Onafhankelijk herstellers en gewonere consumenten moeten ook vrije toegang krijgen tot reparatie- en onderhoudsinformatie. In de praktijk geldt het recht op reparatie vooral voor professionele, merk gebonden reparateurs.

Door te repareren kan de consument bijdragen aan de circulaire economie

Met de resolutie verhoogt het parlement de druk op de Europese Commissie. Deze komt dit jaar met plannen om reparatie en hergebruik te stimuleren.

Met deze resolutie maken we glashelder wat we van de Commissie verwachten, zegt de Duitse Anna Caverzinni, die het initiatief nam voor de resolutie.

Ze gelooft dat consumenten door hun eigen spullen te repareren, kunnen bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie.

Wat het recht op reparatie betreft moet de EU gewoon leveren, meent de Europarlementariër.

Waarom wachten?

Waarom wachten, kom nu al met defecte apparaten naar het Repair Café om deze samen met de monteurs te repareren.

Ook voor een kopje koffie of thee en een praatje met de vrijwilligers bent u welkom. De hele zomer zijn we gewoon present!

Het Repair Café aan Kerkstraat 15 in Hengelo is elke 1e en 3e donderdag van de maand geopend van 15.00 tot 20.00 uur.

 

 

 

 

Mededelingen KBO-PCOB

 

Hebt u al gekeken op de nieuwe website van onze afdeling?

www.kbo-gelderland.nl/afdeling/hengelo

 

 

 

 

 

De zandsculpturen in Garderen.

Op donderdag 21 juli  was er een uitstapje naar de zandsculpturen in Garderen. Ruim 20 personen namen hieraan deel.

De geschiedenislessen vroeger op school waren òf saai, òf heel boeiend; afhankelijk of de leraar goed kon vertellen. Tijdens de tentoonstelling in Garderen hoef je je nooit te vervelen, want je staat letterlijk oog in oog met de hunebedbouwers, de Bataven en de Romeinen.

Beleef de geschiedenis van Nederland tijdens het Veluws Zandsculpturen Festijn! Zie hoe men woonde en werkte in de

Middeleeuwen, hoe men handel dreef in Hanzesteden en wordt zelf onderdeel van de Beeldenstorm.

Naast zandsculpturen is er een prachtige tuin aangelegd en zijn er vele unieke diorama’s die onze geschiedenis op een verrassende manier weten uit te beelden.

 

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties

 

Het secretariaat is elke vrijdagochtend open

Vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur!

 

U kunt ook weer intenties opgeven, vragen en andere zaken. I-pad ondersteuning . Ook kan men op verschillende andere manieren de parochie toch dagelijks bereiken door o.a.

 

 

  • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus, Spalstraat 38
  • Een telefoontje naar Henk Roes, 06 2124-1984
  • Tijdens de openingsuren van het secretariaat ook telefonisch bereikbaar 0575 461275

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 11 kan uiterlijk tot 15 aug. 2022 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 7, jaargang nr. 10  kan tot uiterlijk 09 september 2022 bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)  worden ingeleverd.

 

   Web designer J.M. te  N