Nieuwsbrief nr.8 2021

 Nieuwsbrief Jrg. 9 nr. 8   08 juni t/m 28 juni 2021.

 

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:


H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon Willibrordhuus 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

06-48483121

463386

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl 

 

 

 

 

 

Overleden Maria Henrica Freericks-Tolkamp, oud 78 jaar

 

Op 21 mei 2021 is overleden Marietje Freericks -Tolkamp. Na een moedig gedragen ziekte is zij rustig ingeslapen.

In de aanhef van de rouwkaart stond het volgende gedicht:

 

Waarom al dat vechten

waarom al die pijn.

Je wilde hier niet weg
je wilde bij ons zijn.

De strijd was oneerlijk
en geheel niet terecht.
Je wilde nog zo graag verder
maar verloor dit gevecht.

 

Op donderdag 27 mei jl vond de crematie plaats in het crematorium De Omarming te Zutphen.

Wij hopen dat zij moge rusten in de vrede bij onze Heer.

 

 

 

 

Vieringen:  periode  08 juni  t/m  28 juni 2021

 

Zondag 6 juni 2021  10e zondag door het jaar Gebedsdienst in onze kerk

Voorganger: Mw. Jenny Veldscholten

Lectrice: Mw. Joke Wolbrink

Aanvang: 9.30 uur

Koorzang: Coronakoor o.l.v. Rob Mullink

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Overleden fam. Boerkamp-Roording

Bertus Bus

Annie v.d. Mond-Knippenborg

Mirta Botterman

Toon Lankhorst

Jos Winkelman

Willemien Schoenaker-Willemsen

Theo en Truus Gerrits-v.d. Steen

Bennie Tankink

Marietje Freericks-Tolkamp

 

 

 

Zondag 13 juni 2021 11e zondag door het jaar.

Géén viering in onze kerk.

 

Intenties voor deze zondag:

 

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Willemien Schoenaker-Willemsen

Theo Gerrits

Bennie Tankink

Marietje Freericks- Tolkamp

 

 

 

Zondag 20 juni 2021  12e zondag door het jaar

Woord en Communieviering

Voorganger: Mw. Marga Engelage

Lectrice: Mw. Agnes Hakvoort

Aanvang: 09.30 uur

Zang: Coronakoor o.l.v. Rob Mullink

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Maria Visser-Leemreis

Theet Beunk

Uit dankbaarheid

Bennie Tankink

Marietje Freericks-Tolkamp

 

 

 

Zondag 27 juni 2021  13e zondag door het jaar.

Géén viering in onze kerk.

 

Intenties voor deze zondag:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Marietje Freericks-Tolkamp

 

 

 

 

Beperkte openstelling Mariakapel

 

De Mariakapel is tijdens de weekenden opengesteld voor bezoek. (zaterdag en zondag)

 

Uiteraard verzoeken wij u om de nodige afstand te bewaren.

Wist U dat de intenties voor onze overledenen op de zondagen wanneer er geen viering in onze kerk is wel in Zutphen worden voorgelezen?  

 

 

 

 

 

 

Afscheid pastoraal werker Marga Engelage

 

 

Per  1 juli 2021 gaat pastoraal werker Marga Engelage met pensioen.

 

 

Na 21 jaar in het pastoraat en bijna 8 jaar als pastoraal werker in onze parochie (dus ook voor de Hengelose Geloofsgemeenschap) werkzaam te zijn geweest, neemt ze afscheid.

 

Op zondag 20 juni a.s. gaat zij in onze kerk

de laatste voor de laatste Woord-Communieviering.

 

 

In de bijlage van ons parochieblad ‘Onderweg’ nr. 4 kunt u lezen hoe ook u afscheid van haar kunt nemen.

 

 

 

 

 

 

Overweging locatieraad 31 mei

 

God is een verborgen God,

Groot en niet te begrijpen.

God is een mysterie,

Het grootste mysterie, dat mensen kennen.

 

Mensen zoeken God:

Wie bent U, God? Waar bent U?

Wie ben ik? Waar ga ik naar toe?

Kan ik U vinden, God?

Helpt U mij?

Kent U mijn weg?

 

Mensen vertellen van hun God.

Ze hebben namen voor hun God.

Ze spreken met hun God.

Ze vereren Hem.

Ze aanbidden Hem.

Ze loven God hun God.

Ze maken afbeeldingen van Hem.

-sommigen niet, anderen wel.

 

Mensen vragen naar God.

Altijd zullen ze dat doen.

Waar is God|?

Er is een antwoord:

Waar je Hem binnenlaat; daar is God.

Waar geloof is, daar is God.

Waar liefde is, daar is God.

Dietrich Steinwede.

 

 

 

 

Kerk Radio Zutphen

 

U kunt deze vieringen luisteren en bekijken op www.12apostelen.nl.  Blokje Vieringen en Kerkradio

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken.

U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen.

Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

 

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

 

 

 

 

16 mei  jl. Gebedsviering ‘Hart hebben veur mekare’

 

Op 16 mei jl was er een Gebedsviering in onze kerk.  Niet zo raar, maar er was wel wat bijzonders aan de hand.

Het thema van deze viering ‘Hart hebben veur mekare’ was in onze eigen streektaal.

Voorganger Mw. Gerry Spekkink wist op een verrassende manier ons te binden en ons te verbazen.

De ondertitel van deze viering luidde dan ook een viering

‘Woar meug ’luk in onze eigen streektaal.’

 

Dit initiatief dateerde al van een paar jaar terug. Maar door de Coronaperikelen kon het voltallige koor niet zingen.

Het was best wel lastig om de liederen in onze streektaal uit te voeren. Maar de passende liederen waren wel zorgvuldig gekozen.

Ook de overweging van deze viering werd door Gerry op een voortreffelijke manier gebracht.

De essentie kwam daardoor beter uit de verf. Na afloop van deze viering hadden we nog graag wat nagepraat, echter we kunnen dat nog niet i.v.m. de coronamaatregelen.

 

In de loop van die week sprak ik toch mensen die heel positief waren over deze viering.

Gerry deze vorm van vieren is voor herhaling vatbaar. Misschien dat het koor dan ook weer voltallig mag zingen,

waardoor het gehalte aan dialect nog hoger zal worden.

 

Aan het eind van de viering mocht iedereen een ‘roos’ mee naar huis nemen.

Een gebaar van uiting voor al onze medemensen.

 

 

 

 

Digitaal collegebezoek van de gemeente Bronckhorst aan de Kerken en Kerkgenootschappen in Bronckhorst

 

 

Op dinsdag 1 mei was een digitaal overleg tussen enerzijds het College van B & W en anderzijds leden van kerken en kerkgenootschappen.

 

Op de agenda stonden de volgende punten:

 • Corona – Hoe gaat het met u, uw omgeving
 • Hoe worden contacten onderhouden?
 • Zijn er signalen wat betreft eenzaamheid, kwetsbaarheid?
 • Zijn er zorgen hoe dit zal ontwikkelen?
 • Rol van de sociale teams?

 

 

Dit leverde een interessant gesprek op hoe eenieder hierop reageerde. Punten van hoop en bemoediging kwamen voorbij.

Voorbeelden van gerichte acties, zoals de bloemetjesactie vanuit onze eigen parochie.

Ook de ervaringen met de digitale diensten en streams vanuit de verschillende kerken.

Als straks alles weer ‘normaal’ is, gaan we dan weer terug naar af? Door de noodgedwongen maatregelen zijn we over het algemeen creatief geworden.

Kunnen en willen we dit vasthouden? Diverse mensen geven aan dat zij de diensten volgen en als je iedereen mag geloven zijn in

deze tijd meer mensen betrokken bij de kerk.

Kennelijk heeft de kerk mensen toch wat te bieden wat ze nu hebben gemist.

Na afloop heb ik de conclusie kunnen trekken dat deze bijeenkomst meer heeft gebracht dan waarop ik hoopte.

Een goed initiatief.

Henk Roes, voorzitter locatie raad Willibrord Geloofsgemeenschap

 

 

 

Aanpassing vieringen in onze kerk op zondag

 

In principe vindt er in onze kerk op de 1e en de 3e zondag van de maand een viering plaats. In de maanden met vijf zondagen; dan is er de vijfde zondag ook een viering.

De vieringen in onze kerken vinden plaats, met inachtneming van de bestaande protocollen. Met name wijzen wij u op de versoepeling van 30 personen naar 50  personen en maximaal 4 zangers. Voor uitvaarten geldt het maximale aantal van 76 personen.

Er lijkt een verdere versoepeling aan te komen, met name omtrent het maximum aantal koorzangers. Vooralsnog echter maximum 4 leden.

Aanmeldprocedure:

 

Voorlopig willen we de aanmeldprocedure nog niet aanpassen!

De aanmelding per viering kan    ……………..

 

 • Per mail   info@willibrordhengelo.nl
 • Telefonisch op vrijdagmorgen via 06 2124 1984 (Henk Roes)
 • Inlevering registratiebriefje ook op vrijdagmorgen vanaf 11.00 – 12.00 uur in de brievenbus van het secretariaat en/of Willibrordhuus

 

Uiterlijk op vrijdagmorgen, voorafgaand aan de viering kunt u zich aanmelden.

In de mail graag duidelijk uw naam en adres vermelden en met hoeveel personen u wenst te komen.

Daarnaast blijft het mogelijk om zonder reservering te komen, alleen als er plaatsen vrij zijn bent u welkom.

 

 

 

Nieuw rooster van vieringen juni  in onze kerk

 

06 juni 09.30 Gebedsviering Mw. Jenny Veldscholten Hengelo
13 juni Géén viering in onze kerk

 

20 juni 09.30 Woord-Communiedienst Mw. Marga Engelage Hengelo
27 juni Géén viering in onze kerk

 

 

 

 

 

Mededeling over onze begraafplaats aan de Zelhemseweg

 

 

Betreft verwijdering buxus beplanting graven:

 

Zoals bekend zijn in de afgelopen jaren veel buxus- hagen en bollen aangetast door de buxusmot en in de meeste gevallen onherstelbaar beschadigd.

Ons vrijwilligersteam heeft aangegeven dat op een aantal graven buxusbollen staan, die niet meer te redden zijn en een ontsierende, dorre indruk geven.

 

Vandaar de vraag om, zo mogelijk, als rechthebbende familie deze dode buxus te verwijderen, dan wel te vervangen, om zodoende het kerkhof een beter aanzien te geven.

 

Namens de locatie raad bedankt!

 

Theo Keurentjes

 

 

 

 

 

Monumentenwacht Gelderland

 

Jaarlijks vindt er een inspectie plaats van onze kerk, oude pastorie en het Willibrordhuus.

Algemeen werd de constructieve toestand van de kerk, pastorie en toren goed. De onderhoudstoestand van de kerk is redelijk en die van de toren goed. De onderhoudstoestand van de ‘oude’ pastorie is redelijk tot plaatselijk matig. Voor de ‘oude’ pastorie staat een onderhoudsbeurt op het programma. De afspraken zijn gemaakt. Nu nog de uitvoering.

In overleg met het Parochiebestuur zal dit rapport als leidraad worden gebruikt voor het onderhoud voor zowel op de korte dan wel op de lange termijn worden uitgevoerd.

Theo Keurentjes en Gerald Veldscholten werken dit verder uit.

 

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB

www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

 

Op de website van de KBO-PCOB  www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl staat op de pagina ‘Wetenswaardigheden’ een artikel over de Landelijke Raad van Ouderen.

 

Op de site van onze afdeling KBO-PCOB staat een persbericht met als titel Integraal Ouderenbeleid is nu snel nodig.

Als samenleving willen we dat ouderen lang zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit betekent ook dat mensen die het niet alleen redden, moeten kunnen rekenen op een goede ondersteuning.

Ook vanuit de parochie willen we bezien in welke mate we de koffieochtend weer kunnen oppakken. Feit is dat de meeste ouderen nu zijn gevaccineerd.

Durven we het ook weer op te pakken?

 

 

 

 

Repair Café Hengelo weer open!

 

Repair Café Hengelo (Gld)

3 juni Repair Café Hengelo open!

 

Op 3 juni opent het Repair Café in Hengelo weer haar deuren. De vrijwilligers staan klaar om u te helpen. I.v.m. de coronamaatregelen is het voorlopig  even anders dan anders en kunt u alleen defecte apparaten en of kapotte kleding brengen om te repareren en of te herstellen en deze na een telefonische melding weer ophalen. Wij zullen o.a. de RIVM regels handhaven met 1,5m onderlinge afstand, desinfecteren van de handen en het dragen van een mondkapje.

Een kopje koffie, thee of een praatje met de vrijwilligers van het Repair Café zit er niet in. Ook het samen repareren met de vrijwilligers van het Repair Café gaat even niet. Toch zijn we blij dat we op deze manier weer kunnen werken aan een duurzamere samenleving met het motto: Weggooien? Mooi niet!

Nu het voorjaar nog even aanhoudt en de zomer op zich laat wachten is dit nu een mooie gelegenheid om de zomerkleding waar een naadje van loszit of een knoop er vanaf is te herstellen. Het tuingereedschap heeft misschien een onderhoudsbeurt nodig en de defecte apparaten kunnen door de monteurs van het Repair Café weer gemaakt worden.

Tot ziens bij het Repair Café op elke 1e en 3e donderdag van de maand van 15.00 tot 20.00 uur

Kerkstraat 15, Hengelo gld,

Frida Meints en Jakob Strating

 

 

 

 

Nieuwe leden van de Protestantse Geloofsgemeenschap

 

Een nieuwe voorzitter en een nieuwe scriba voor de protestantse Gemeente in Hengelo.

Na een periode zonder vaste voorzitter en een waarnemend scriba hebben zich 2 gemeenteleden bereid verklaard deze ambten op zich te nemen. Voor de Protestantse Gemeente een belangrijk moment. De kerkenraad kan weer volwaardig functioneren om in alle opzichten de nieuwe dominee te kunnen ondersteunen en wegwijs te maken. Op deze manier wordt een stevig fundament gelegd voor de toekomst.

 

Beide personen zijn bekenden in de Hengelose Gemeenschap. Martin Jolink als nieuwe voorzitter en Jeanette Hebbink als scriba. Zij hebben reeds hun sporen verdiend in het Kerkenwerk. Graag maken wij vanuit de Hengelose Willibrord Geloofsgemeenschap kennis met deze personen, alsmede met de nieuwe dominee om zodoende ook de gezamenlijke oecumenische belangen vorm te geven.

De felicitaties zijn dan ook van harte gegund aan de leden van de protestantse gemeente.

Veel succes en veel zegen in deze ‘corona’ tijd.

 

Namens de locatie raad Willibrord Geloofsgemeenschap

 

 

 

 

 

Secretariaat weer open!

 

Het secretariaat is op de vrijdagmorgen weer open van 11.00 uur tot 12.00 uur.

We houden ons wel aan de Corona-afspraken. O.a. afstand houden  en denkt u aan een mondkapje??

U kunt  het secretariaat van onze geloofsgemeenschap ook op  andere manieren bereiken door o.a.

 • Een email naar: info@willibrordhengelo.nl

 • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus,  Spalstraat 38

 • Een telefoontje naar Henk Roes,  06 2124-1984

 

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met

Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 9  kan uiterlijk tot 25 juni 2021 worden

aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 6, jaargang nr. 9   kan tot uiterlijk

23 juli 2021 bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)  worden ingeleverd.