Nieuwsbrief nr. 7 2021

Nieuwsbrief Jrg. 9 nr. 7   11 mei t/m 08 juni 2021.

 

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:


H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon Willibrordhuus 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

 

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

06-48483121

463386

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap   www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

Overleden Theo Gerrits, oud 91 jaar

 

Op 8 april jl. is overleden Theodorus, Jozefus, Johannes, Maria Gerrits.

In de aanhef van de rouwcirculaire stonden de volgende woorden die typerend waren voor Theo Gerrits als persoon.

Het is je gelukt. Tot het laatst toe zelfstandig en ingeslapen in je eigen huis. Je lichaam was op, je scherpe geest nog lang niet. Het is goed zo!

Op 14 april jl. vond de uitvaart en aansluitend de begrafenis plaats vanuit onze kerk. Jouw zitplaats in de kerk was gemarkeerd met een witte roos met de tekst:

‘We missen je’  Een teken van (h)erkenning voor jouw trouwe aanwezigheid.

Dat hij moge rusten in de vrede van onze Heer.

 

 

 

Overleden Bennie Tankink, oud 85 jaar

 

Op 2 mei jl. is overleden Theodorus, Franciscus Tankink.

Na vele kleine beetjes verlies neemt de familie nu voorgoed afscheid van

Bennie Tankink.

Op de rouwkaart staat een kleine kenmerkende tekst die uiteindelijk heel veel zegt:

En dan is ons leven voorbij

Maar je woont in mijn hart, lieve papa

En ik vind je overal terug in mij.

 

Op maandag 10 mei jl. is hij gecremeerd In het Yardenhuis Achterhoek te Doetinchem.

Mw. Gerry Spekkink is in deze viering voorgegaan.

Dat hij moge rusten in de vrede van onze Heer.

 

 

 

 

Vieringen:  periode  11 mei  t/m  8 juni 2021

 

Zondag 9 mei 2021 6e zondag van Pasen 6e zondag van Pasen

 

Géén viering in onze kerk

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Willemien Schoenaker

Theo Gerrits

Bennie Tankink

 

 

Zondag 16 mei 2021 7e zondag van Pasen Gebedsviering in onze kerk.

Voorganger: Mw. Gerry Spekkink

Lectrice: Mw. Diny Rondeel

Aanvang: 9.30 uur

Koorzang: Coronakoor o.l.v. Rob Mullink

 

Uitreiking gedachteniskruisje van Annie Joly – Niessink

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Maria Visser-Leemreis

Theo Gerrits

Bennie Tankink

Jaargedachtenis Annie -Joly-Niesink

 

 

Zondag 23 mei 2021 Hoogfeest van Pinksteren

Géén viering in onze kerk

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Overleden Fam. Beunk Lamers

Jeroen Schut

Theo Gerrits
Bennie Tankink

 

 

Zondag 30 mei 2021 9e zondag door het jaar Eucharistieviering in onze kerk.

Voorganger: em. Pastoor Zandbelt

Lectrice: Mw. Diny Rondeel

Aanvang: 9.30 uur

Koorzang: Coronakoor o.l.v. Rob Mullink

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Overleden ouders Lamers-Roording

Theo Gerrits

Bennie Tankink

 

 

Zondag 6 juni 2021  10e zondag door het jaar Gebedsdienst in onze kerk

Voorganger: Mw. Jenny Veldscholten

Lectrice: Mw. Joke Wolbrink

Aanvang: 9.30 uur

Koorzang: Coronakoor o.l.v. Rob Mullink

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Overleden fam. Boerkamp-Roording

Bertus Bus

Mirta Botterman

Toon Lankhorst

Jos Winkelman

Willemien Schoenaker-Willemsen

Theo en Truus Gerrits-v.d. Steen

Bennie Tankink

 

 

 

Beperkte openstelling Mariakapel

 

De Mariakapel is tijdens de weekenden opengesteld voor bezoek. (zaterdag en zondag)

 

Uiteraard verzoeken wij u om de nodige afstand te bewaren.

 

Wist U dat de intenties voor onze overledenen op de zondagen wanneer er

geen viering in onze kerk is wel in Zutphen worden voorgelezen?  

 

 

 

Geloven in de ander Pinksteractie 15 t/m 23 mei

 

Werken aan een rechtvaardige wereld

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt Nederlandse missionarissen en missionair werkers financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt. Dit doet de WNM al meer dan vijftig jaar!

 

Ook in deze tijden waarin het coronavirus de wereld in zijn greep houdt, blijven de missionarissen en missionair werkers zich wereldwijd inzetten voor hun medemens.

 

U kunt een gift doneren via rekeningnummer

NL30 RABO 0171 2111 11

t.n.v. WNM  te Den Haag.

 

 

 

 

Overweging locatieraad 26 april

Thema: ‘Wat doen wij?’

 

Wat doen wij: Kerk en samenleving

Het geloof roept mensen op verantwoordelijkheid te nemen voor de samenleving. Dit komt op allerlei gebied tot uiting: in het gezin, de gezondheidszorg, de opvang van daklozen, in het bezoeken van gevangenen, in de politiek, het onderwijs, in ontwikkelingssamenwerking, in sport en recreatie.

 

Beschaving van liefde
Het Evangelie richt de aandacht van de Kerk en de gelovigen op de wereld om hen heen. Door het geloof in de maatschappij te laten doorwerken, wil de Kerk een beschaving van liefde bevorderen. Daarbij wil ze samenwerken met alle mensen van goede wil, gelovig of niet gelovig.

 

Algemeen welzijn en menselijke waardigheid
Bij haar inzet voor een goede samenleving laat de Kerk zich leiden door een aantal grondbeginselen. Eén daarvan is het algemeen welzijn. Als mensen leven we niet ieder voor zich en voor onze eigen belangen, maar dragen we verantwoordelijkheid voor het gemeenschappelijk welzijn. Een ander beginsel is het respect voor de menselijke waardigheid. Ieder mens is geschapen naar het evenbeeld van God en verdient dus het allergrootste respect.

 

Eigen verantwoordelijkheid
Ook kenmerkend voor het katholieke denken over de goede samenleving is de eigen verantwoordelijkheid van mensen. De overheid kan dat niet van ons overnemen; zij moet de betrokkenheid van de burgers mogelijk maken en beschermen. De samenleving wordt van onderop opgebouwd. Dit principe heet het subsidiariteitsbeginsel. Het houdt in dat hogere instanties niet iets moeten doen wat door lagere instanties kan worden gedaan. Pas als het op het lager niveau niet lukt, kan de overheid groepen steunen in het realiseren van hun doelstellingen.

 

Solidariteit
En dan: de Kerk heeft in het bijzonder oog voor mensen en groepen in de samenleving die in nood zijn en hulp nodig hebben. Dat uit zich in daadwerkelijke solidariteit met de zwakkeren en kwetsbaren in onze samenleving. Deze komt onder meer tot uiting in het werk van de caritasinstellingen en de diaconie van de parochies.

 

Bron: www.rkkerk.nl

 

 

 

Gebed bij uitreiking Gedachteniskruisje

 

In de viering waarin het Gedachteniskruisje wordt uitgereikt spreekt de voorganger

veelal in de begroeting het volgende gedicht uit van Hanna Lam (1928-1988) uit:

 

De mensen van voorbij!

De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen
en zijn wij even bij elkaar
op dit moment van het jaar.

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

 

Lintjesregen 2021

 

Zoals ieder jaar gebruikelijk zijn op de dag voor Koningsdag weer de Koninklijk onderscheidingen uitgereikt.

 

Ook dit jaar heeft een aantal parochianen een lintje ontvangen vanwege hun activiteiten voor de parochie.

 

Alle gedecoreerden van harte gefeliciteerd!

 

 

In Onderweg een verslag over Frans Geurtsen, die dit jaar een onderscheiding

kreeg voor zijn werkzaamheden binnen onze geloofsgemeenschap.

 

Hiervoor hebben wij bijna een jaar geleden een ondersteuningsbrief ingediend bij de Gemeente Bronckhorst.

 

 

 

 

 Kerk Radio Zutphen

 

U kunt deze vieringen luisteren en bekijken op www.12apostelen.nl.  Blokje Vieringen en Kerkradio

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken. U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen. Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

 

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd
via Kerkradio Zutphen

 

 

 

 

Pastorale Nabijheid bereikbaar!

 

Pastoor Harry Scheve is op dit moment niet bereikbaar. We willen hem de rust geven om te herstellen van de Corona.

Maar we kunnen ons voorstellen dat u graag contact hebt met het pastoraal team. Marga Engelage en Laura van de Kam staan voor u klaar.

Als je thuis zit en behoefte hebt aan een praatje, bel.
Als je de zorgen even wilt delen met een ander, bel.
Als er vragen zijn waar je geen antwoord op hebt, bel.

Fysieke afstand is nu verplicht en noodzakelijk,
maar we willen en kunnen met u en jou verbonden blijven.

U mag ons altijd bellen, wij; Marga Engelage en parochiemedewerkster Laura van de Kam,
willen er voor u zijn, juist ook nu !

Pastoraal werker Marga Engelage 06-29 40 53 03
Parochiemedewerker Laura van de Kam 06-39 63 93 64

 

 

 

 

Vieringen in onze kerk op zondag

In principe vindt er in onze kerk op de 1e en de 3e zondag van de maand een viering plaats. In de maanden met vijf zondagen; dan is er de vijfde zondag ook een viering.

De vieringen in onze kerken vinden plaats, met inachtneming van de bestaande protocollen. Met name wijzen wij u op de beperking van maximaal 30 personen en maximaal 4 zangers. Voor uitvaarten geldt het maximale aantal van 50 personen.

Aanmeldprocedure:

Om teleurstelling te voorkomen dat u als bezoeker niet toegelaten kunt worden, omdat het maximum aantal toegestane bezoekers al is bereikt, is er een aanmeldprocedure.

De aanmelding per viering kan via   ……………..

 • Per mail   info@willibrordhengelo.nl
 • Telefonisch op vrijdagmorgen via 06 2124 1984 (Henk Roes)
 • Inlevering registratiebriefje ook op vrijdagmorgen vanaf 11.00 – 12.00 uur in de brievenbus van het secretariaat en/of Willibrordhuus

Uiterlijk op vrijdagmorgen, voorafgaand aan de viering kunt u zich aanmelden.

In de mail graag duidelijk uw naam en adres vermelden en met hoeveel personen u wenst te komen.

Wij kunnen niet garanderen dat iedereen die zich aangemeld heeft kan komen. Daarom zullen we de mail beantwoorden met de mededeling of u wel of niet in de gelegenheid wordt gesteld om ook daadwerkelijk te komen. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Daarnaast blijft het mogelijk om zonder reservering te komen, alleen als er plaatsen vrij zijn bent u welkom.

 

 

 

 

 

Nieuw rooster van vieringen mei / juni  in onze kerk

 

 09 mei Geen viering in onze kerk
13 mei Géén viering met Hemelvaart in onze kerk
16 mei 09.30 Gebedsviering Mw. Gerry Spekkink Hengelo
23 mei Geen viering in onze kerk
30 mei 09.30 Eucharistieviering Pastoor F. Zandbelt Hengelo
06 juni 09.30 Gebedsviering Mw. Jenny Veldscholten Hengelo

 

 

 

 

Bezoekersgroep Willibrord Geloofsgemeenschap

 

Hemelvaart 2021.

 

Wie zal ons steunen, helpen

als U naar de Vader gaat,

hoe moeten wij dan leven

geef ons toch Uw raad!

********************

Wees niet bezorgd of angstig,

vertrouw op wat ik zeg,

ik baan het pad voor jullie

en dan eerst ga ik weg!

Je kunt echt niets bereiken

zonder Mijn Heilige Geest,

Hij is Trooster en een Helper

als Hij komt is het feest!

Ik laat jullie niet als wezen

achter zonder Mij

Mijn Geest zal krachtig werken

verheug je dus, wees blij!

Want alles is echt mogelijk

dat is wat ik heb beloofd

en wees maar niet bezorgd

‘ t  is voor ieder die gelooft!

Dichter:   Els  van Olst.

 

 

 

 

Verslag online Ontmoeting met broeder Augustinus

 

Op 8 april jl. hebben 24 mensen het online gesprek met broeder Augustinus bijgewoond. Een bijzondere ontmoeting met de jongste kloosterling. ‘Of ik echt de jongste ben weet ik niet, want die titel is mij gegeven door een journalist’, aldus Augustinus.

Augustinus vertelde hoe hij als 11 jarige, opgegroeid in een niet kerkelijk gezin, op een vakantie in Frankrijk tijdens een bezoek aan een kerk in aanraking kwam met God. Hij voelde in dat kerkje Gods aanwezigheid en werd getriggerd om er meer van te ontdekken. Zijn maatschappelijke stage op het VWO was in een katholieke parochie in Assen. Op 15 jarige leeftijd is hij gedoopt.

Het verlangen naar een leven met God werd door en tijdens de studie theologie en Bijbelwetenschappen sterker. Augustinus kwam in aanraking met verschillende aspecten van geloof en kerk en ontdekte tijdens zijn zoektocht de orde van de Dominicanen. De Dominicanen of Orde der Predikheren is een Rooms-katholieke bedelorde. De orde is gesticht in 1215 in Frankrijk door de Spaanse priester Dominicus en past bij zijn behoefte naar studie. Als 17 jarige begon Augustinus aan een inwijdingsjaar in Engeland. Inmiddels is hij ingetreden en tot diaken gewijd. Het is de taak van de diaken om de Bisschop of de priester te ondersteunen. Het is zijn wens om over 2 jaar priester te worden.

De orde van de Dominicanen kent een gelofte met drie speerpunten. De gelofte van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid.

Binnen de gelofte van gehoorzaamheid hoort dat je misschien wel een persoonlijke wens mag hebben, maar die is ondergeschikt aan wat er in de orde, in je kloostergroep nodig is. Totale overgave aan de gemeenschap is het uitgangspunt. ’Het kan dus zijn dat als je net voor je doctoraal staat, maar toch een andere opdracht krijgt.’

De gelofte van armoede betekent geen eigen bezit. ‘Het bezit is van ons allen. Mijn kleren zijn niet van mij, maar van de orde. We leven sober en in de vastentijd en advent nog soberder. We spreken dan tijdens het eten niet.’

Op de vraag naar wat de gelofte van kuisheid voor hem betekent geeft Augustinus aan, dat hij een mens is en natuurlijk verlangens heeft, maar dat het verlangen naar God en bezig zijn met Godszaken hem meer vreugde en geluk schenkt.

“De taak van de Orde van de Dominicanen is het evangelie van Jezus Christus te verkondigen omwille van het geluk van mensen. Die verkondiging neemt tal van vormen aan (onderwijs, media, wetenschap, kunst, bestuur, pastoraat etc.), maar altijd zal daarbij aandacht zijn voor contemplatie en studie.
In de woorden van de grote middeleeuwse dominicaan Thomas van Aquino gaat het om contemplare et contemplata aliis tradere: overwegen en de vrucht daarvan delen met anderen.” Dat alles betekent dat de broeders, maar er zijn ook groepen met zusters en leken, in een klooster wonen, maar buiten de muren van het klooster werken en studeren.

Augustinus zegt daarover ”Je kiest je medebroeders niet uit. Het is zoals het is. Het is een dagelijkse oefening in het werken aan het Koninkrijk Gods.”  Er waren in 50 jaar geen broeders meer ingetreden. De laatste jaren waren er echter 7 nieuwelingen. De orde heeft besloten dat deze 7 jonge mannen in een klooster in Rotterdam wonen. Vanuit het klooster in Huissen vertrokken in 2018 drie jonge Dominicanen, waaronder Augustinus, naar Rotterdam. Van deze verhuizing, via een pelgrimstocht, is een verslag gemaakt. (De link staat onder aan dit artikel.)

Als afscheid gaf Augustinus ons enkele woorden mee:

Bij zijn wijding heeft de bisschop hem het evangelieboek overhandigd met de woorden: ‘Ontvangt het Evangelie van Christus, waarvan u de verkondiger bent geworden.’ Graag wil Augustinus deze woorden met ons delen: “Leef naar het evangelie: wees bescheiden, wees zorgzaam en wees dienend voor allen die op uw pad komen. “

Het was een bijzondere en inspirerende avond, die veel stof tot nadenken heeft gegeven.

Link naar de pelgrimage: https://dominicanen.nl/nieuws/liveblog-pelgrimstocht/

Link naar zijn diaken wijding: https://dominicanen.nl/2021/03/483091/

 

Namens de commissie

Ans Schabbink, Jo van Aken en Frida Meints

 

 

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB

www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

 

 

Op de website van de KBO-PCOB  www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl staat op de pagina ‘Wetenswaardigheden’ een artikel over de Landelijke Raad van Ouderen.

 

 

Zingeving: Diverse onderwerpen

De betekenis en waardigheid van een mens is en mag niet afhankelijk zijn van iemands leeftijd of van wat iemand kan. Daarom besteden we aandacht aan waardig ouder worden, aan bewuste omgang met het levenseinde, maar ook aan levensvragen in zorg en welzijn.

 

 • Eenzaamheid:
  Nederland kent een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt toe én mensen worden steeds ouder. Naarmate mensen ouder worden en meer fysieke problemen krijgen, hebben ze steeds minder contacten met anderen. Ze verliezen hun partner en hun leeftijdsgenoten.

 

 • Levenseinde

Door enerzijds de vooruitgang in de gezondheidszorg en anderzijds bezuinigingen in de verzorging ontstaat er meer onzekerheid over de

laatste levensfase en het levenseinde. Meer bewustwording bij ouderen en meer garanties voor goede zorg rond het levenseinde zijn

nodig om ‘waardig sterven’ mogelijk te maken.

 • Omzien naar elkaar
  Het uitgangspunt van KBO-PCOB is dat een leven altijd volwaardig is, ook al functioneert het niet, of niet meer volledig. De waardigheid van een mens is niet afhankelijk van wat iemand kan, maar alleen van het feit dat hij of zij er is en er mag zijn.

 

 • Levensvragen
  Het uitgangspunt van KBO-PCOB is dat een leven altijd volwaardig is, ook al functioneert het niet, of niet meer volledig. De waardigheid van een mens is niet afhankelijk van wat iemand kan, maar alleen van het feit dat hij of zij er is en er mag zijn.

 

 • Waardig Ouder worden
  De betekenis en waardigheid van een mens is en mag niet afhankelijk zijn van iemands leeftijd of van wat iemand kan. De problematiek rond het zogenaamde voltooid leven van ouderen heeft duidelijk gemaakt dat deze boodschap van belang is voor het maatschappelijk debat over ouder worden en voor het voorkomen van voltooid leven.

 

Bron: zingeving KBO-PCOB.nl

 

 

 

 

 

Repair Café Hengelo gesloten!

 

Repair Café Hengelo (Gld)

Helaas nog geen activiteiten! Ze verwachten (hopen) op mei 2021

 

 

 

 

Secretariaat weer open!

 

Het secretariaat wil vanaf 7 mei a.s. het secretariaat van de Geloofsgemeenschap weer openen.

We houden ons wel aan de Corona-afspraken. O.a. afstand houden  en denkt u aan een mondkapje??

Op de vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur bent u weer welkom. U kunt  het secretariaat van onze geloofsgemeenschap ook op verschillende  andere manieren bereiken door o.a.

 • Een email naar: info@willibrordhengelo.nl
 • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus,  Spalstraat 38
 • Een telefoontje naar Henk Roes,  06 2124-1984

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 8  kan uiterlijk tot 4 juni 2021 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 5, jaargang nr. 9   kan tot uiterlijk  4 juni 2021 bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)  worden ingeleverd.

 

     Hengelo  lang geleden