Nieuwsbrief nr. 4 2021

Nieuwsbrief Jrg. 9 nr. 4   24 febr. t/m 23 mrt. 2021.

 

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon Willibrordhuus 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

 

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

06-48483121

463386

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

Overleden Jos Winkelman, 73 jaar oud

 

Op vrijdag 19 februari is overleden Jos Winkelman. Hij was jarenlang als koster een vertrouwd gezicht in onze kerk.

Op woensdag 24 febr. a.s. neemt de familie in besloten kring van hem afscheid in het crematorium de ‘Omarming’ in Zutphen.

Mw. Gerry Spekkink gaat voor in de crematieplechtigheid.

Dat hij moge rusten in vrede bij onze Heer.

 

 

 

 

Vieringen:  periode  24 febr.  t/m  23 mrt. 2021

 

Vanaf 1 mrt weer vieringen in de hele parochie van de 12 Apostelen. Zie ook elders in dit parochienieuws ook het bericht vanuit het secretariaat!

De opgegeven intenties voor deze periode zenden we door naar het secretariaat. In de digitale viering vanuit Zutphen worden ze daar genoemd.

Intenties:

 

 

Zondag 28 febr. 2021

Geen viering in onze kerk.

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Jos Winkelman

 

 

Zondag 7 maart 2021 W +C viering  3e zondag van de Vasten

Voorganger: Mw. Marga Engelage

Aanvang: 9.30 uur

Lectrice: Mw. Joke Wolbrink

 

Opmerking: Uitreiking gedachteniskruisje van Henk Wiendels

 

Intenties:

Echtpaar Ubbink-Kasteel
Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters
Bertus Bus
Truus Gerrits v.d. Steen
Mirta Botterman
Rina Veerink-Cornelissen
Joke Schouten-Balvers
Riet Thuss-Polmann
Dinie van Dam-Huntink
Theo van Aken
Annie Burghout-Vrieze
Toon Lankhorst

Jos Winkelman

Henk Wiendels

 

 

Zondag 14 maart

Geen Viering in onze kerk.

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Jos Winkelman

 

 

Zondag 21 maart 2021 5e zondag van de Advent

Gebedsviering. Voorganger Mw. Jenny Veldscholten

Lectrice: Mw. A. Hakvoort

Aanvang: 9.30 uur

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Maria Visser-Leemreis

Annie v.d. Mond-Knippenborg

Jos Winkelman

 

 

Zondag 28 maart 2021 Palmzondag

Geen viering in onze kerk.

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Jos Winkelman

 

 

 

 

Beperkte openstelling Mariakapel

 

De Mariakapel is tijdens de weekenden opengesteld voor bezoek. (zaterdag en zondag)

 

Uiteraard verzoeken wij u om de nodige afstand te bewaren.

Wist U dat de intenties voor onze overledenen op de zondagen wanneer er geen viering in onze kerk is wel in Zutphen worden voorgelezen?  

 

 

 

Brief Vastentijd van Kardinaal Eijk

 

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,

 

We leven in zware tijden. Onze samenleving is tijdens de coronaviruspandemie op drift geraakt. Terwijl de tweede golf van besmettingen nog niet eens voorbij is, zien we al een derde golf op ons afkomen. Het blijft voorlopig ‘alle hens aan dek’. Ook het kerkelijk leven lijdt ernstig onder deze pandemie.

Vorig jaar waren onze kerkgebouwen enkele maanden niet toegankelijk voor publieke vieringen. Daarna was er stapsgewijs meer mogelijk, volgens een strikt protocol, momenteel geldt een maximum van dertig aanwezigen bij een viering.

In deze onwerkelijke, want bizarre, werkelijkheid begint met Aswoensdag de Veertigdagentijd waarin wij ons voorbereiden op het hoogfeest van Pasen. Van oudsher vraagt de Veertigdagentijd ons om innerlijk ‘voor anker te gaan’, dat wil zeggen: het is een periode van verstilling, bezinning en onthouding. Onthouding kan in de huidige omstandigheden een overbodige oproep lijken: we leven immers in een tijd waarin we ons al van zoveel dingen moeten onthouden: het (openbare) leven ligt grotendeels stil. Veel scholen zijn dicht, bijeenkomsten zijn afgelast, winkels zijn gesloten, de mogelijkheid om op bezoek te gaan of bezoek te ontvangen is zeer beperkt, mensen werken zoveel mogelijk thuis. Velen vrezen voor hun baan, werk of bedrijf. Anderen werden en worden nog steeds ernstig ziek door het coronavirus of verloren een dierbare aan deze ziekte. Er heerst verdriet, gemis, eenzaamheid, onzekerheid, niet in de laatste plaats ook bij veel kinderen en jongeren. Hoe vinden we in die omstandigheden de houding van bekering naar God, waartoe de Veertigdagentijd ons oproept?

 

De complete brief is verkrijgbaar bij het secretariaat

info@willibrordhengelo.nl

06 2124 1984    (Henk Roes)

 

 

 

 

Bericht vanuit het secretariaat van onze parochie

 

 

Vanaf 1 maart is er weer beperkt aantal vieringen in onze kerken. Wel berichten we u dat – als we dan weer gaan vieren – dat alleen in het weekend zal zijn. Geen door-de-weekse-vieringen, geen uitstelling en aanbidding, geen vieringen op Hoogtijdagen.

De digitale vieringen in Zutphen worden gehouden zonder acoliet, lector en cantors. De voorganger zal alleen geassisteerd worden door een koster en een organist. Een cameraman is er voor de opname. Opgegeven gebedsintenties kunnen doorgegeven worden aan het parochiesecretariaat; ze zullen dan in deze vieringen gelezen worden.

We begrijpen dat sommige van jullie bovenstaande maatregelen niet toejuichen, maar wij hopen op jullie begrip voor het nemen van onze verantwoordelijkheid.

Met vriendelijke groet en blijf gezond,

Marga Engelage-van Langen, pastoraal werker
Paul Seesing, vicevoorzitter parochiebestuur

Kerk Radio Zutphen

 

U kunt deze vieringen luisteren en bekijken op www.12apostelen.nl.  Blokje Vieringen en Kerkradio

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken. U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen. Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

 

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

 

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd
via Kerkradio Zutphen

 

 

 

 

Pastorale Nabijheid bereikbaar!

 

Pastoor Harry Scheve is op dit moment niet bereikbaar. We willen hem de rust geven om te herstellen van de Corona. (zie het artikel vanuit het secretariaat elders in deze uitgave).
Maar we kunnen ons voorstellen dat u graag contact hebt met het pastoraal team. Marga Engelage en Laura van de Kam staan voor u klaar.

Als je thuis zit en behoefte hebt aan een praatje, bel.
Als je de zorgen even wilt delen met een ander, bel.
Als er vragen zijn waar je geen antwoord op hebt, bel.

Fysieke afstand is nu verplicht en noodzakelijk,
maar we willen en kunnen met u en jou verbonden blijven.

U mag ons altijd bellen, wij; Marga Engelage en parochiemedewerkster Laura van de kam,
willen er voor u zijn, juist ook nu !

Pastoraal werker Marga Engelage 06-29 40 53 03
Parochiemedewerker Laura van de Kam 06-39 63 93 64

 

 

 

Vanaf 1 maart weer vieringen in onze kerk op zondag

 

Het pastoraal team en parochiebestuur hebben besloten om per 1 maart weer te gaan vieren in onze kerken, met inachtneming van de bestaande protocollen. Met name wijzen we jullie op de restrictie van maximaal 30 personen en maximaal 4 zangers. Voor uitvaarten geldt het maximale aantal van 50 personen.

Aanmeldprocedure:

Om teleurstelling te voorkomen dat u als bezoeker niet toegelaten kunt worden, omdat het maximum aantal toegestane bezoekers al is bereikt, is er een aanmeldprocedure.

Parochianen dienen zich van tevoren aan te melden om in een viering aanwezig te kunnen zijn.

De aanmelding per viering kan via   ……………..

  • Per mail   info@willibrordhengelo.nl
  • Telefonisch op vrijdagmorgen vanaf 11.00 – 12.00 uur 0575 – 461275 of 06 2124 1984 (Henk Roes)
  • Inlevering registratiebriefje ook op vrijdagmorgen vanaf 11.00 – 12.00 uur in de brievenbus van het secretariaat

Uiterlijk op vrijdagmorgen, voorafgaand aan de viering kunt u zich aanmelden.

In de mail graag duidelijk uw naam en adres vermelden en met hoeveel personen u wenst te komen.

Wij kunnen niet garanderen dat iedereen die zich aangemeld heeft kan komen. Daarom zullen we de mail beantwoorden met de mededeling of u wel of niet in de gelegenheid wordt gesteld om ook daadwerkelijk te komen. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Daarnaast blijft het mogelijk om zonder reservering te komen, alleen als er plaatsen vrij zijn bent u welkom.

 

 

 

 

Kerkbalans 2021  18 januari – 4 februari

 

Velen van u hebben ook dit jaar (en vele jaren daarvoor) meegedaan met de Actie Kerkbalans. Uit de reacties vanuit de parochie kunnen we opmaken dat ook het afgelopen jaar weer veel gegeven is.

 

Vanaf 18 januari werden de enveloppen weer rondgebracht door de actieve lopers bij de mensen aan huis. Dit jaar verliep het proces iets anders i.v.m. met de Coronaeisen. Elke vrijwilliger leverde zijn/haar envelop in bij Herman Gosselink of Jan Jansen. Het grote telwerk door de werkgroep Kerkbalans kon beginnen. Zoals altijd spannend en naarmate het telwerk vorderde verscheen er een glimlach op de gezichten van Herman en Jan.

 

In het volgende parochienieuws komen we daar uitgebreid op terug en zullen we meer weten of we in onze geloofsgemeenschap de leus ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ kunnen waarmaken.

Hartelijk bedankt maar weer voor de lopers en voor u als lid van onze geloofsgemeenschap.

Namens de leden van de werkgroep Kerkbalans:

Jan Jansen:                           telefoon 0575 461357
Herman Gosselink:            telefoon 0575-461928

 

 

 

Nieuw rooster van vieringen vanaf 1 maart a.s. in onze kerk

 

07 mrt. 09.30 WC- dienst Marga Engelage Hengelo
21 mrt. 09.30 Gebedsdienst Jenny Veldscholten Hengelo

 

 

Veertig dagen op weg naar Pasen

Bezinnend onderweg naar Pasen

 

Wij dromen ervan dat de komende veertigdagentijd een zoektocht zal worden naar een nieuwe adem. Dat we inspiratie mogen vinden in onze Bijbelse geloofstraditie, in onze tocht naar Pasen. Vastend zoals vroeger, of bezinnend, bewust op weg gaan naar Pasen. Even stilvallen om een beeld, een woord, een gedachte op je in te laten werken kan je helpen je eigen innerlijk te verrijken, je zoektocht in geloof te verdiepen. Het kan je ook rust geven, je inspireren om je leven meer kleur te geven.

 

Bezinningsmail:

In een oecumenisch initiatief tijdens de periode van 17 februari tot en met 5 april, willen wij: Eveline Struijk, predikant van de Protestantse Gemeente Eibergen-Rekken en Marga Engelage, pastoraal werkster van de parochie HH. Twaalf Apostelen, u via de mail elke dag een gedachte, beeld, lied of inspirerende tekst aanreiken.

 

Bent u geïnteresseerd?

Geef u dan op bij www.pkneibergen-rekken.nl, of www.12apostelen.nl. Bij doorklikken op de link “Oikomeneachterhoek” (onderaan de voorpagina), vindt u het u het opgaveformulier. Na aanmelding ontvangt u elke dag een bezinningsmail in uw postvak. Wie in het afgelopen jaar ook de bezinningsmails in de Adventtijd heeft gekregen, hoeft zich niet opnieuw aan te melden. Vóór 17 februari krijgt u dan vanzelf weer bericht van ons. Hebt u geen computer / e-mailadres maar wilt u wel deze bezinnende teksten ontvangen? Misschien kunt u uw zoon, dochter of vriend[in] vragen de mail te ontvangen en voor u uit te printen. Wilt u bij aanmelding dan zowel uw eigen naam en woonplaats doorgeven, als ook het e-mailadres waarnaar we de mail zullen sturen? Wij zien uit naar jullie aanmeldingen! Een hartelijke en inspirerende groet van Marga Engelage en Eveline Struijk

 

 

 

 

Verslag online ontmoeting Inspiratie en Ontmoeting

 

Een inspirerende avond voor  Inspiratie en Ontmoeting werd verzorgd door Mia Tankink.

Het was een spannende aangelegenheid of alles wat we hadden bedacht technisch ook zou werken. Uiteindelijk hebben 15 mensen deelgenomen aan de eerste online bijeenkomst op 28 januari jl. van de werkgroep Inspiratie en Ontmoeting. We hebben natuurlijk geen grote technische club achter ons, zoals bij professionele online studiedagen of mastersclasses. Maar zo in het klein lukte het toch!

Aan de hand van de Joodse feesten liet Mia ons kennis maken met Joodse gewoonten en gebruiken. Veel van onze gebruiken komen, zo leerden we deze avond, voort uit Joodse rituelen en feesten.   Vaak weten we niet eens de originele context meer. Bijvoorbeeld de slinger snoep aan de Paasstok, verbeeldt de 30 zilverlingen waarvoor Jezus is verraden.

En de pop die verbrand wordt op het Bekveldse Paasvuur staat voor Judas Iskariot (degene die Jezus verried). Mensen kennen wel de traditie, maar niet altijd meer de betekenis.

In onze kerkelijk feesten, staan muziek en zang centraal. Bijzonder is dat bij Joodse feesten ook veelvuldig wordt gedanst. Het is de derde component van de feesten.

Een speciale rol is ook weg gelegd voor kinderen. Bij elk feest, vaak, gepaard met een maaltijd, stellen kinderen vragen. We kennen dat wel bij de Paaswake ”Waarom is deze nacht, zo anders dan andere nachten?” Zo worden Joodse kinderen van jongs af aan betrokken bij de feesten. Het leren bedenken van vragen is een vorm om kinderen te laten nadenken over het geloof. Dit zien we heel mooi terug in het bijbelverhaal van de 12 jarige Jezus in de tempel.

Het was een boeiende avond! Nogmaals willen we Mia  hartelijk danken voor haar verhaal.

 

 

 

Online Ontmoeting en Inspiratie 11 maart 2021 met

Ds. Joop Mol “Bedrijfsverzorger van de PKN kerk te

Hengelo Gld.”

 

De werkgroep Inspiratie en Ontmoeting van de gezamenlijke kerken in Hengelo Gld. organiseert op donderdag 11 maart 2021 om 19.30 uur een online lezing met ds. Joop Mol.

In verband met Covid 19 kunnen de “live” bijeenkomsten niet doorgaan. Daarom heeft de commissie gezocht naar een vorm die wel mogelijk is. In principe kan iedereen zich online aanmelden voor deze meting bij Frida Meints.

 

Na de succesvolle avond met pastor Mia Tankink van 28 januari jl. , zal nu Joop Mol de gast zijn. Deze houdt geen lezing, maar dan organiseren we een soort “podcast”. Een podcast is een online vraaggesprek.  We zullen Joop Mol bevragen over zijn loopbaan als predikant. Hoe heeft hij zijn werk ervaren in deze tijd van secularisatie? Wat hield hem op de been? Wat waren zijn drijfveren? Lijkt dit u interessant?  Meldt u zich dan aan. En heeft u vragen? U kunt ze deze avond aan hem stellen.

 

Op donderdag 8 april staat een podcast gepland met Augustus Aerssens. Hij is 24 jaar en woont in een klooster in Rotterdam. Dit is het verhaal van een jongetje dat ooit een jongetje dat voetbalde, buiten ravotte en nooit wat met het geloof had – en nu de jongste kloosterling van Nederland is

We hopen dat velen van u de tijd nemen om deel te nemen en kijken en te luisteren naar zijn verhaal.

 

U kunt zich voor 9 maart aanmelden bij Frida Meints (f.meints@gmail.com) u ontvangt dan van haar een link.

 

 

 

 

De locatieraad verder in gesprek met het Kerkbestuur over een Eucharistisch centrum in Zutphen.

 

Bestuursberichten nummer 62

Bezwaren en opzegging vertrouwen in parochiebestuur

Het parochiebestuur heeft van parochianen bezwaren ontvangen tegen de nieuwbouwplannen van het parochiecentrum. Deze bezwaren zijn besproken en de betreffende parochianen zullen een reactie ontvangen van parochiebestuur en pastoraal team. Tevens zal toelichting worden gegeven over de plannen van de nieuwbouw naast de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen.

Daarnaast hebben locatiebesturen/pastoraatgroepen van tien geloofsgemeenschappen via een brief hun vertrouwen in het parochiebestuur opgezegd. Naar aanleiding hiervan heeft het parochiebestuur overleg met vicaris Pauw gehad en besproken hoe nu verder te gaan.

Inmiddels heeft het parochiebestuur een reactie op de brief geformuleerd. Deze brief zal per post naar de secretariaten van alle geloofsgemeenschappen van onze parochie gezonden worden.

In de Bestuursberichten nr. 62 heeft het bestuur gereageerd op het bezwaar van 10 Geloofsgemeenschappen.

Het is niet waar dat het vertrouwen in het bestuur is opgezegd. De zgn. Joppegroep is tegen de bouw van een centrum bij de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen en vraagt zich af of dat niet op een andere manier (goedkoper)kan.

Inmiddels gaan we op de uitnodiging van het Kerkbestuur in om op 18 maart rond de tafel zitten om tot een vergelijk te komen.

Hierbij gaat het er juist om de bezorgdheid van de geloofsgemeenschappen om te zetten in een positieve steun aan initiatieven die de vitaliteit van de parochie kan versterken.

 

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB

www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

 

 

Op de website van de KBO-PCOB  www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl staat op de pagina ‘Wetenswaardigheden’ een artikel over de Landelijke Raad van Ouderen.

 

 

 

 

 

De 40 dagen uitdaging

 

Op 17 februari begint de traditionele vastentijd, de 40 dagentijd in de aanloop naar Pasen. Het is een periode van bezinning. Een periode waarin u uzelf dingen ontzegt. Bijvoorbeeld wat minder eten of minder alcohol maar het kunnen ook dingen zijn als minder social media of tv-kijken. Het gaat vooral om dingen waarvan u denkt ‘dat kan wel even wat minder’. Dat geeft vaak ruimte om te ervaren wat het effect is.
Wij dagen u graag uit om samen met uw afdeling deze 40 dagen iets nieuws aan te gaan. Zo kunt u elkaar stimuleren, maar ook samen mooie ideeën bedenken. U kunt meedoen aan de belcirkel, mensen een kaartje sturen, eens bij iemand langs gaan, het kan van alles zijn. Doet u mee?

 

 

 

 

 

Het KBO-PCOB ledenpanel heet voortaan

het Nationaal Seniorenpanel

 

Het KBO-PCOB ledenpanel heet voortaan het Nationaal Seniorenpanel!

Al jarenlang geven leden hun mening over allerlei zaken in het KBO-PCOB panel. U leest de resultaten van deze onderzoeken terug in de artikelen in het Magazine. Ook worden ze door ons gebruikt om de stem van onze leden te laten horen in de belangenbehartiging. Om die stem luider te laten klinken hebben we het Nationaal Seniorenpanel opgericht, met een eigen website. Om zo nog meer senioren te betrekken bij onze enquêtes. U doet toch ook mee? Schrijf u in op de website van nationaalseniorenpanel

 

 

 

 

Repair Café Hengelo weer gesloten!

 

Repareren van apparaten

Nederlanders nemen jaarlijks afscheid van miljoenen kapotte apparaten, gescheurde kledingstukken en andere gesneuvelde spullen. Zonde, want repareren is meestal beter voor het milieu omdat er zo minder energie en grondstoffen nodig zijn voor nieuwe producten. Dat geldt niet voor sommige energieslurpers, zoals oude wasdrogers en koelkasten. Bekijk welke apparaten je beter kunt vervangen door een zuinige nieuwe dan repareren.

Ook als het lukt om iets te repareren geeft dat voldoening. Heb je een los onderdeel nodig dan zijn deze vaak via diverse webshops te bestellen.

Lukt het niet zelf? Schakel hulp in.

Bezoek een Repair Café in de buurt. Hier staan vrijwilligers klaar om samen met jou spullen te repareren. Bij het Repair Café worden (in de categorie huishoudelijke apparaten) vooral koffieapparaten, stofzuigers, lampen, waterkokers gerepareerd.

Mislukt? Recycle de materialen

Lever je gesneuvelde apparaat in bij een inleverpunt. Zo kunnen veel materialen gerecycled worden. Kleinere apparaten kun je ook makkelijk kwijt bij inleverbakken in winkels en supermarkten. Grotere machines mag je meegeven aan de leverancier van je nieuwe apparaat. Inleveren kan altijd ook bij de milieustraat.

Hoe voorkom je dat apparaten sneller stukgaan

Spullen sneuvelen minder snel als je ze goed onderhoudt. Zo houden de meeste apparaten niet van stof. De motor van een föhn brandt bijvoorbeeld minder snel door als je de achterkant regelmatig stofvrij maakt.  Sla de gebruiksaanwijzing er nog een keer op na voor tips.

Repair Café Hengelo (Gld)

 

 

 

 

Secretariaat tijdelijk gesloten

Het secretariaat heeft haar deuren weer moeten sluiten:

Maar u kunt  het secretariaat van onze geloofsgemeenschap toch op verschillende  manieren bereiken dagelijks bereiken door o.a.

  • Een email naar: info@willibrordhengelo.nl
  • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus,  Spalstraat 38
  • Een telefoontje naar Henk Roes,  06 2124-1984

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 5  kan uiterlijk tot 20 mrt. 2021 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 3, jaargang nr. 9   kan tot uiterlijk  26 febr. 2021 bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)  worden ingeleverd.

 

 

De pastoor maakt het redelijk goed maar lichamelijk zal het nog een lange weg worden. In revalidatieoord Klimmendaal te Apeldoorn krijgt hij wat nodig is om weer in “de bewoonde wereld” terug te keren. Pastorale werkzaamheden worden gecontinueerd door Marga Engelage, Laura van de Kam, diakens Anton Bos en Günther Oude Groen en parochiemedewerker Gerry Spekkink. Voor pastorale vragen kunt u terecht bij Marga Engelage en Laura van de Kam. Wij blijven bidden en hebben vertrouwen dat de pastoor weer volledig zal herstellen.

 

Allereerst brengen we jullie de hartelijke groeten over van pastoor Harry Scheve. Hij is heel monter en werkt hard aan zijn revalidatie.

Momenteel probeert hij te gaan lopen achter een rollator. De verwachtingen zijn goed: er wordt uitgegaan van een goed herstel, maar de weg te gaan is nog lang. We hebben hem veel sterkte en kracht gewenst namens ons allemaal.

Hij verblijft momenteel in

Klimmendaal,

Arnhemseweg 11,

7331 BA Apeldoorn.

Bezoek is niet mogelijk, maar alle kaartjes leest pastoor Scheve graag.

 

www.willibrordhengelo.nl

info@willibordhengelo.nl