Nieuwsbrief nr.3 2021

 

 

Nieuwsbrief Jrg. 9 nr. 3  26 jan. t/m 24 febr. 2021.

 

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon Willibrordhuus 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl

Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

 

 

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

06-48483121

463386

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

 

 

 

Overleden Toon Lankhorst, oud 79 jaar

 

Op 6 januari j.l. is overleden Antonius, Johannes, Cornelis Lankhorst in de leeftijd van 79 jaar. Hoewel de familie intens verdrietig is, openen zij de rouwcirculaire met de volgende positieve zin: ‘Prachtige jaren niet treuren dat ze voorbij gingen, glimlachen dat ze er geweest zijn.’
De mensen direct om hem heen zijn dankbaar voor alle mooie herinneringen na een rijk, veelzijdig en welbesteed leven.

In besloten kring heeft de crematieplechtigheid plaatsgevonden.
Dat hij moge rusten in de vrede van onze Heer.

 

 

 

 

Overleden Mw. Wilhelmien Teunissen-Mentink, 94 jaar

 Inwoner van ‘De Bleijke’, oud 94 jaar

 

Op 15 januari jl. is overleden Mw. Wilhelmina Reinira Maria Teunissen-Mentink. Zij was woonachtig in De Bleijke. Zij was geen parochiaan van onze geloofsgemeenschap. Op 20 januari heeft de uitvaart plaatsgevonden in de H. Joannes de Doper kerk in Keijenborg. Zij is begraven op het kerkhof in Drempt. Diaken Theo ten Bruin heeft de uitvaartdienst geleid.

Dat zij moge rusten in de vrede van onze Heer.

 

 

 

 

 Vieringen:  periode  15 december 2020  t/m  26 januari 2021

 

De vieringen in onze kerk zijn tot nader bericht opgeschort door het bestuur van onze parochie. Zie ook elders in dit parochienieuws ook het bericht vanuit het secretariaat!

De opgegeven intenties voor deze periode zenden we door naar het secretariaat. In de digitale viering vanuit Zutphen worden ze daar genoemd.

Intenties:

Januari 2021

17 januari

Wim Eggink en Naomi
Echtpaar Ubbink-Kasteel
Maria Visser- Leemreis
Toon Lankhorst

24 januari

Wim Eggink en Naomi
Toon Lankhorst
 
31 januari

Wim Eggink en Naomi
Toon Lankhorst
 
Februari 2021

7 februari

Echtpaar Ubbink-Kasteel
Wim Eggink en Naomi
Overleden familie Boerkamp-Roording
Bertus Bus
Truus Gerrits v.d. Steen
Mirta Botterman
Rina Veerink-Cornelissen
Joke Schouten-Balvers
Riet Thuss-Polmann
Dinie van Dam-Huntink
Theo van Aken
Annie Burghout-Vrieze
Toon Lankhorst

 

 

 

Beperkte openstelling Mariakapel

 

De Mariakapel is tijdens de weekenden opengesteld voor bezoek. (zaterdag en zondag

 

Uiteraard verzoeken wij u om de nodige afstand te bewaren.

 

Wist U dat de intenties voor onze overledenen op de zondagen wanneer er geen viering in onze kerk is wel in Zutphen worden voorgelezen?  

 

 

 

 

 

Kerst gezien door de Coronabril

 

 

Nu 2021 een feit is, kijken we terug op de periode rondom Kerst 2020.

 

Door de vele beperkingen zijn veel mensen niet alleen creatief geweest maar vooral ook inventief. Graag wil ik een woord van dank uitspreken voor onze kosters en kerststalbouwers.
Ook de bloemengroep heeft zich weer van de goede kant laten zien. Zij hebben veel energie gestoken in de versiering van de kerk. De laatste beperkingen hebben alleen maar veel creativiteit opgeleverd. Op vele fronten moesten op het laatste moment andere keuzes worden gemaakt. Plotseling geen Kerstavondviering. Op welke wijze kon er toch invulling aan worden gegeven. Met behulp van CD werden de vieringen opgeluisterd. Ook voor het koor was dat een bittere pil. Veiligheid en gezondheid bewaren was prioriteit nummer 1. Veel hulp uit onverwachte hoek. Iets waar we trots op mogen zijn.

De slogan ‘Omzien naar elkaar’ werd en wordt in de praktijk waargemaakt. Het was dan ook verheugend dat ook vanuit de parochie enkele acties worden ondernomen. De actie ‘Een bloementje voor de 80-jarigen met een brief van onze pastoor viel in goede aarde. Een bedankkaartje voor de vele vrijwilligers, ook uit onze geloofsgemeenschap, was een opmerkelijke geste. Het is verheugend om vast te stellen dat binnen onze geloofsgemeenschap ook nu nog zoveel mensen actief zijn met de een of andere taak. Bij de inventarisatie hebben we meer dan 125 mensen geteld. Zij voeren met z’n allen 259 taken uit.
Als je dat beziet, kun je echt zeggen dat we een actieve levensvatbare geloofsgemeenschap zijn. Met mensen die staan voor hun bijdrage, in wat voor vorm dan ook.

Het is echt van de tuinman tot en met de eigen voorgangers. Van koster tot zangers/zangeressen van ons koor. Van de bloemengroep met de prachtige kerstversiering tot de mensen die oog hebben voor de mensen in nood. Deze periode heeft ons ook veel goeds gebracht.

De betrekkelijkheid van het leven. Van de oppervlakkige buitenkant tot de innerlijke gesteldheid van leden van onze geloofsgemeenschap. Van puurheid en echte aandacht voor de medemens.
Voor mij heeft deze periode veel betekend. Met mensen te mogen samenwerken die werk maken van de slogan ‘Omzien naar elkaar’.

Namen de locatieraad
Henk Roes, voorzitter

 

 

 

 

Bericht vanuit het secretariaat van onze parochie

 

 

Aan voorgangers, alle leden locatie raden / pastoraatgroepen en secretariaten

 

Beste mensen,

 

Het pastoraal team en parochiebestuur hebben samen overlegd over de situatie na 19 januari. De overheid heeft de lockdown verlengd. We worden gevraagd om thuis te blijven en vele locaties zijn gesloten. Dat heeft ons doen besluiten om tot 1 maart 2021 geen vieringen te houden in onze kerken, met uitzondering van een digitale viering op de zondag om 10.00 uur vanuit Zutphen. Ook op Aswoensdag, 17 februari, zal er alleen een digitale viering om 19.00 uur vanuit Zutphen zijn.
Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen naar de voorgangers, de vrijwilligers en de parochianen toe. Het Covid-19 virus verspreidt zich nog steeds en we willen niemand hieraan blootstellen.
Het is ons bekend dat het Aartsbisdom Utrecht geen nieuwe maatregelen heeft genomen, maar wij vinden dat niet verantwoord, gezien het hoge aantal besmettingen in ons parochiegebied.

Tegelijkertijd willen we jullie informeren over de ziekenhuisopname van pastoor Harry Scheve. Pastoor ligt nog steeds op de Intensive Care, maar zijn situatie is stabiel. We wensen hem beterschap. Blijken van medeleven kunnen gestuurd worden naar: Slingeland Ziekenhuis, Afdeling COVID, Kruisbergeweg 25, 7009 BL Doetinchem.
Om pastoor Scheve zoveel mogelijk rust te geven bij zijn herstel, vragen wij jullie om zijn telefoonnummer te verwijderen op publicaties in jullie geloofsgemeenschap. Denk daarbij aan (digitale) nieuwsbrieven, websitepagina’s e.d.

Hoe we na 1 maart gaan vieren laten we afhangen van de situatie half februari. Wel berichten we jullie dat als we dan weer gaan vieren dat alleen in het weekend zal zijn. Geen door-de-weekse-vieringen, geen uitstelling en aanbidding, geen vieringen op Hoogtijdagen. Het parochiesecretariaat zal in een aparte mail een aangepast rooster maart 2021 sturen, mede vanwege de verschuiving van priester-voorgangers om in het eucharistisch centrum in Zutphen eucharistie te kunnen vieren.

Vanaf as. zondag 17 januari zijn de digitale vieringen in Zutphen zonder acoliet, lector en cantors. De voorganger zal alleen geassisteerd worden door een koster en een organist. Een cameraman is er voor de opname. Opgegeven gebedsintenties kunnen doorgegeven worden aan het parochiesecretariaat; ze zullen dan in deze vieringen gelezen worden.

We begrijpen dat sommige van jullie bovenstaande maatregelen niet toejuichen, maar wij hopen op jullie begrip voor het nemen van onze verantwoordelijkheid.

 

Met vriendelijke groet en blijf gezond,

 

Marga Engelage-van Langen, pastoraal werker
Paul Seesing, vicevoorzitter parochiebestuur

 

 

 

 

Kerk Radio Zutphen

 

U kunt deze vieringen luisteren en bekijken op www.12apostelen.nl.  Blokje Vieringen en Kerkradio

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken. U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen. Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

 

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

 

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd
via Kerkradio Zutphen

 

 

 

Pastorale Nabijheid bereikbaar!

 

 

Pastoor Harry Scheve is op dit moment niet bereikbaar. We willen hem de rust geven om te herstellen van de Corona.

(zie het artikel vanuit het secretariaat elders in deze uitgave).

Maar we kunnen ons voorstellen dat u graag contact hebt met het pastoraal team. Marga Engelage en Laura van de Kam staan voor u klaar.

Als je thuis zit en behoefte hebt aan een praatje, bel.
Als je de zorgen even wilt delen met een ander, bel.
Als er vragen zijn waar je geen antwoord op hebt, bel.

Fysieke afstand is nu verplicht en noodzakelijk,
maar we willen en kunnen met u en jou verbonden blijven.

U mag ons altijd bellen, wij; Marga Engelage en parochiemedewerkster Laura van de kam,
willen er voor u zijn, juist ook nu !

Pastoraal werker Marga Engelage 06-29 40 53 03
Parochiemedewerker Laura van de Kam 06-39 63 93 64

 

 

 

Tot 1 maart geen vieringen op zondag

 

Het kerkbestuur heeft besloten dat tot 1 maart geen vieringen in de kerken van onze parochie plaatsvinden. We geven gehoor aan de oproep om thuis te blijven.
Er is alleen een digitale viering op de zondag om 10.00 uur vanuit Zutphen.

 

 

 

 

Kerkbalans 2021  18 januari – 4 februari

Aanpassingen voor medewerkers en lopers voor de Kerkbalans i.v.m. besmettingsgevaar Covid. 19

Om het besmettingsgevaar tot een minimum te beperken, wordt afgeweken van de traditionele opzet.
Leden van de werkgroep Kerkbalans komen de envelop met de verschillende adressen volgende week bij de lopers thuisbrengen.

De actie begint op 18 januari en duurt tot 4 februari.
Het bezorgen op de adressen in de wijk kan dan beginnen op 18 januari.
Het ophalen bij de parochianen kan dan plaats vinden in de periode tussen 18 januari en 4 februari. Middels een briefje wordt de dag aangeven, wanneer ze de envelop met toezegging weer op komen halen, De ervaring leert, dat de meesten parochianen de envelop al hebben klaar liggen.
Iedere loper heeft al vaker deze taak uitgevoerd. Het is dus een bekende klus.
Er is geen gezamenlijke inleveringsavond gepland. Het inleveren wordt individueel gedaan door de envelop met alle toezeggingen bij Jan Jansen of Herman Gosselink in de bus te doen. Als dat moeilijk is; dan worden de verzamelenveloppen thuis opgehaald

Adressen:   Jan Jansen, Herman van Velzenplein 12
Herman Gosselink, De Heurne 54

Wij hopen op deze manier binnen de richtlijnen van de coronabestrijding te blijven.
Succes met deze activiteit en bedankt voor jullie spontane toezegging om weer te helpen.

Namens de leden van de werkgroep Kerkbalans:

Jan Jansen:                telefoon 0575 461357
Herman Gosselink:    telefoon 0575-461928

 

 

 

 

Voorlopig geen nieuw rooster van vieringen tot 1 maart a.s.

 

De intenties die zijn opgegeven worden wel opgelezen tijdens de digitale viering in Zutphen. Op Aswoensdag is de digitale viering om 19.00 uur vanuit Zutphen.

Zodra we meer weten zullen wij u informeren!

 

 

 

 

Raad van Kerken: Géén Noaberviering op 20 februari!

 

In aansluiting bij de corona-maatregelen die gelden binnen de geloofsgemeenschappen van Hengelo kan de geplande Noaberviering van 20 februari géén doorgang vinden.

 

De Noabervieringen bestaan al sinds 2012 en zijn een uitvloeisel van een eerdere oecumenische viering met als thema ‘God is voelbaar waar mensen bruggen slaan en nieuwe wegen gaan’.

Als (kerkelijke) noabers delen we verdriet en vreugde, leren we van elkaar door uitwisseling van tradities en gedachten, vieren we samen met gebed, lied of muziek en zijn we gastvrij voor elkaar. Delen, leren, vieren en gastvrijheid over kerkgrenzen heen. Dat is de kern van deze laagdrempelige en oecumenische themaviering voor jong en oud. De bijeenkomsten worden elk kwartaal gezamenlijk georganiseerd en geleid door een vertegenwoordiger vanuit de protestantse, vrijzinnige en katholieke geloofsgemeenschap. De locatie wisselt per seizoen en is nu in het kerkgebouw van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap aan de Banninkstraat.

 

De Raad van Kerken hoopt dat het verantwoord is om volgend kwartaal, op zaterdag 24 april 2021, deze vorm van ontmoeting wel weer te kunnen realiseren.

 

 

 

 

Thuiscommunie tot nader bericht opgeschort!

 

Helaas kunt u nu niet de Thuiscommunie ontvangen i.v.m. de coronabeperkingen!.

Voor meer informatie kunt ook bellen naar 06 2124 1984 (Henk Roes, secretariaat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspiratie en Ontmoeting  (On line)
De wereld van het Jodendom met Mia Tankink

 

De werkgroep Inspiratie en Ontmoeting van de gezamenlijke kerken in Hengelo Gld. organiseert op donderdag 28 januari 2020 0m 19.30 uur een online lezing met pastor Mia Tankink.
In verband met Covid 19 kunnen de “live” lezingen niet doorgaan. Daarom heeft de commissie gezocht naar een vorm die wel mogelijk is. In principe kan iedereen die online kan zich aanmelden voor deze meting.

De spreekster voor deze online lezing is Mia Tankink. In deze lezing neemt Mia u mee op zoektocht naar de wortels van het Christelijk geloof die gevonden worden in het Jodendom.
Jezus werd geboren uit een Joodse moeder en was daarmee volgens de traditie Joods. Hij leerde de geschiedenis van Zijn volk en las de Thora. (de joodse Bijbel) Hij vierde de grote Joodse feesten en wij weten ook hoe Hij de Pesach vierde. Juist die avond werd voor ons als  Christen een bijzondere avond.
In de lezing gaan we de tocht van het Joodse volk maken hun ervaringen van geluk en verdriet mee beleven. Gebruiken en rituelen verkennen om zo met meer gevoel en kennis onze Christelijke feesten van nu te kunnen doorleven. Het verhaal van Pesach zal met name veel ruimte krijgen.

Mia Tankink  is  geboren in Keijenborg. Velen van u zullen haar wel kennen. Mia is nu  pastor in de Maria Laetitia parochie. Ze vormt samen met 2 priesters en nog een pastoraal werker het parochie team. Als lid van het pastorale team is zij medeverantwoordelijk voor het uitdragen van het pastoraal beleid, en voor speciale pastorale taken. Met name op het gebied van de Sacramenten, Eerste Heilige Communie en Vormsel is zij actief. Daarnaast heeft zij als speciale taak het bezoekwerk. Bijna 26 jaar is zij  pastoraal werker, eerst als dekenaal dienstverlener en nu in de parochie. In al die jaren heeft ze vooral de contacten met mensen oud en jong, als bijzonder ervaren. Contacten met mensen leveren vaak de meest mooie momenten op, volgens haar.

 

We hopen dat velen van u de tijd nemen om mee deel te nemen en kijken uit naar deze bijzonder avond die Mia Tankink voor ons zal verzorgen.

U kunt zich vooraf aanmelden bij Frida Meints (f.meints@gmail.com) u ontvangt dan van haar een link.

 

 

 

 

Een positief bericht in deze Coronatijd

 

Op 11 januari was het Echtpaar Rondeel (Willie en Lies) 60 jaar getrouwd.

 

 

Wij, van de bezoekersgroep van de geloofsgemeenschap Willibrord, willen het Diamanten  Echtpaar

HARTELIJK  FELICITEREN  met deze mijlpaal in hun leven.

 

En dat Gods zege hen nog lang mag sparen onder ons.

 

Het Diamanten Echtpaar woont aan de Roessinkweg 30a in Varssel  op de boerderij De Markenheem.

 

Namens de Bezoekersgroep.

Jan Claver

 

 

 

 

 

De locatie raad tekent bezwaar aan tegen een nieuw parochiecentrum in Zutphen.

 

Het parochiebestuur is voornemens om in Zutphen een parochiecentrum te bouwen. Dit blijkt uit het artikel in ‘Onderweg’ ‘Als God renoveert’. In de eerste alinea wordt gesuggereerd dat de klankbordgroep een positief advies heeft gegeven om de nieuwbouw van een parochiecentrum bij de St. Janskerk te realiseren. Het tegendeel is het geval.

 

Veel parochianen zijn het daar niet mee eens. Dat kwam vooral tot uiting in de platformbijeenkomst in januari 2020 met het parochiebestuur in de kerk in Vorden. Uit een enquête onder locatieraden en pastoraatsgroepen in onze parochie is gebleken dat 70 % van de ondervraagden hier geen voorstander van is. Het bestuur heeft vervolgens weliswaar een klankbordgroep om advies gevraagd.

Maar die klankbordgroep had weinig keuzemogelijkheden. Dat komt omdat met name de voorwaarden van het bestuur/pastoraal team en van het bisdom met zich meebrengen dat van alle (theoretische)  alternatieven feitelijk alleen de optie Zutphen als locatie voor een parochiecentrum overblijft. En dat betekent dus nieuwbouw bij de St. Jan. Inmiddels heeft de pers er ook aandacht aan besteed en zijn er diverse parochianen in het geweer gekomen.

 

De locatieraad, samen met de meeste geloofsgemeenschappen in onze parochie, heeft nu “formeel” bezwaar aangetekend tegen het voornemen van het bestuur. Dat bezwaar is ingediend tezamen met de meeste andere geloofsgemeenschappen van onze parochie. De argumenten tegen een parochiecentrum (in Zutphen) zijn samengevat:

 

 1. Behoefte
  Er is geen behoefte aan, er is geen noodzaak, de kosten zijn veel te hoog en draagvlak om zo’n centraal parochiecentrum in de lucht te houden ontbreekt.
  Het doorzetten van deze plannen zal eerder leiden tot het afkalven of verdwijnen van de lokale geloofsgemeenschappen en zeker niet leiden tot pastorale nabijheid
 2. Noodzaak
  De huidige coronapandemie heeft ons ook geleerd dat alternatieve oplossingen ook in de toekomst volledig acceptabel zijn.
 3. Kosten
  De eventuele opbrengsten van de verkoop van Emmanuelkerk in Zutphen zullen bij lange na niet voldoende zijn om dit project uit te voeren.
  Bij de meerderheid van de geloofsgemeenschappen bestaat niet de bereidheid om bij te dragen en/of op te draaien voor in onze ogen overbodige uitvoering van dit plan.
 4. Communicatie
  De communicatie is op z’n zachts gezegd ‘niet optimaal’ geweest. Men heeft ons wel gehoord, maar men heeft niet geluisterd.
 5. Weerstand is breder
  Vanuit andere contacten is gebleken dat ook bij andere belanghebbende dan de geloofsgemeenschappen grote weerstand bestaat tegen dit plan.
 6. Vertrouwen
  Bij een grote groep geloofsgemeenschappen bestaat geen vertrouwen in de uitvoering van dit plan tegen deze prijs en in de voorspelde toekomst. Het draagvlak ontbreekt en zal tot nog meer schade leiden.

 

Uiteraard is de volledige brief voor iedereen beschikbaar. U kunt die digitaal opvragen bij ons secretariaat: info@willibrordhengelo.nl . Ook kunt u brief meennemen als u in het weekend een kaarsje komt opsteken.

 

Er liggen kopieën achter in de Mariakapel.

 

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB

www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

 

 

Op de website van de KBO-PCOB  www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl staat op de pagina ‘Wetenswaardigheden’ een artikel over de Landelijke Raad van Ouderen.

 

Website:  www.beteroud.nl

In 2020 werd de website van BeterOud meer dan 174.000 keer bezocht. Lezers waren geïnteresseerd in innovaties in wonen, zorg en welzijn voor ouderen. Ook (of juist) in coronatijd was er aandacht voor zaken die het leven van de oudere beter maken. Hier geven we een overzicht van de best bekeken onderwerpen.

 

Top 10 best gelezen artikelen

De best bezochte pagina in 2020 was de pagina 9 tips voor valpreventie bij ouderen met in totaal 9160 bezoeken.

1. 9 tips voor valpreventie bij ouderen
2. 10 tips: voorkom eenzaamheid bij ouderen
3. 14 woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis
4. Handreiking kwetsbare thuiswonende ouderen
5. Binnenactiviteiten voor ouderen in coronatijd
6. Instructiefilmpje gebruik mondkapje
7. Beweegtips voor elke dag
8. Themapagina over zingeving
9. Corona en ouderen: tips van regionale ouderennetwerken
10. Subsidie aanvragen

Op de site van de KBO-PCOB hebben we een aparte pagina hieraan gewijd.

 

 

 

 

Repair Café Hengelo weer gesloten!

Repareren van apparaten

Nederlanders nemen jaarlijks afscheid van miljoenen kapotte apparaten, gescheurde kledingstukken en andere gesneuvelde spullen. Zonde, want repareren is meestal beter voor het milieu omdat er zo minder energie en grondstoffen nodig zijn voor nieuwe producten. Dat geldt niet voor sommige energie

slurpers, zoals oude wasdrogers en koelkasten. Bekijk welke apparaten je beter kunt vervangen door een zuinige nieuwe dan repareren.

Ook als het lukt om iets te repareren geeft dat voldoening. Heb je een los onderdeel nodig dan zijn deze vaak via diverse webshops te bestellen.

 

Lukt het niet zelf? Schakel hulp in.

Bezoek een Repair Café in de buurt. Hier staan vrijwilligers klaar om samen met jou spullen te repareren. Bij het Repair Café worden (in de categorie huishoudelijke apparaten) vooral koffieapparaten, stofzuigers, lampen, waterkokers gerepareerd.

 

Mislukt? Recycle de materialen

Lever je gesneuvelde apparaat in bij een inleverpunt. Zo kunnen veel materialen gerecycled worden. Kleinere apparaten kun je ook makkelijk kwijt bij inleverbakken in winkels en supermarkten. Grotere machines mag je meegeven aan de leverancier van je nieuwe apparaat. Inleveren kan altijd ook bij de milieu straat.

 

Hoe voorkom je dat apparaten sneller stukgaan

Spullen sneuvelen minder snel als je ze goed onderhoudt. Zo houden de meeste apparaten niet van stof. De motor van een föhn brandt bijvoorbeeld minder snel door als je de achterkant regelmatig stofvrij maakt.  Sla de gebruiksaanwijzing er nog een keer op na voor tips.

 

Repair Café Hengelo (Gld)

 

 

 

 

 

 

Secretariaat tijdelijk gesloten

 

Het secretariaat heeft haar deuren weer moeten sluiten:

U kunt op verschillende andere manieren de parochie toch dagelijks bereiken door o.a.

 

 • Een email naar: info@willibrordhengelo.nl
 • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus,  Spalstraat 38
 • Een telefoontje naar Henk Roes,  06 2124-1984

 

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 4  kan uiterlijk tot 26 febr. 2021 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 3, jaargang nr. 9   kan tot uiterlijk  26 febr. 2021 bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)  worden ingeleverd.

 

 

 

 

 

Geen vieringen tot 1 maart 2021
Het coronavirus grijpt om zich heen, ook in ons parochiegebied.  De landelijke lockdown is verlengd en we worden allen gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven.
Dit heeft het pastoraal team en parochiebestuur doen besluiten tot 1 maart geen vieringen in onze parochiekerken te houden.

 

Ziekenhuisopname pastoor Harry Scheve
Graag willen we u informeren over de ziekenhuisopname van pastoor Harry Scheve. Pastoor ligt nog steeds op de Intensive Care, maar zijn situatie is stabiel.

We wensen hem beterschap. Blijken van medeleven kunnen gestuurd worden naar:

Slingeland Ziekenhuis
Afdeling COVID Kruisbergeweg 25
7009 BL Doetinchem

Zoals u kunt zien op de foto hiernaast is er nog genoeg plek voor een kaartje.

 

 

 

 

 

 

 

Actie Kerkbalans 2021 Omzien naar elkaar – Geld(t) voor iedereen

Binnenkort ontvangt u weer de enveloppes voor de Actie Kerkbalans. Uw financiële steun is voor ons onmisbaar.

 

Inmiddels zijn de enveloppen bij u thuis bezorgd. De lopers komen ze binnenkort weer ophalen.

 

U wordt al bij voorbaat bedankt voor uw deelname en wat nog belangrijker is uw financiële bijdrage.

 

 

 

www.willibrordhengelo.nl

info@willibordhengelo.nl