Nieuwsbrief nr.13 2021

Nieuwsbrief Jrg. 9 nr. 12   05 okt. t/m 26 okt. 2021.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

 

Algemene gegevens:


H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)

Telefoon Willibrordhuus 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

 

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,

henk@roes-po-advies.nl 

mob. 06 2124 1984

Websites: www.willibrordhengelo.nl  of en   www.12apostelen.nl


Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Dopen in Hengelo

Caritas

Koster

463837

462503

463482

06-48483121

463386

 

 

  Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl   

 

 

 

Afsluiting Nieuwsbrief jaargang nr. 9

 

Met nog een uitgave te gaan sluiten we jaargang nr. 9 af. Vanuit de redactie hebben we geprobeerd u zo goed mogelijk van alle informatie te voorzien vanuit onze Geloofsgemeenschap.

Wij hopen dat u dit kunt waarderen. Vol goede moed bereiden we ons voor ons op jaargang nr. 10. Vanaf deze plaats een woord van dank aan de vouw / niet ploeg en aan de vele bezorgers. Het bezorgprogramma voor 2022 is alweer opgesteld en we gaan ervoor!

 

Voor het bezorgen van de Nieuwsbrief zoeken we nog enkele vrijwilligers.

De Nieuwsbrief en Onderweg worden 7x per jaar uitgegeven en moeten op een aantal adressen worden afgeleverd.

 

 

 

 Vieringen:  periode  05 okt.. t/m  26 okt. 2021

 

Zondag 3 oktober 2021 27e zondag door het jaar.

Gebedsdienst in onze kerk.

Voorganger Dhr. Boris Ariaens

Lectrice Mw. Agnes Hakvoort

Aanvang: 09.30 uur

Geen koor i.v.m. afwezigheid dirigent

 

Opmerking: Uitreiking Gedachteniskruisje van Frans Robben.

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Fam. Ubbink-Kasteel

Theo Gerrits

Bennie Tankink

Marietje Freericks-Tolkamp

Lies Eulink-Reulink

Riek Wossink

Alfons Hoebink

Jaargedachtenis Frans Robben

 

Zondag 10 oktober 2021  28e zondag door het jaar

Géén Viering in onze kerk.

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

 

 

Zondag 17 oktober 2021   Woord- en Communieviering

29e zondag door het jaar

Voorganger: Diaken Theo ten Bruin

Lectrice: Mw. Diny Rondeel

 

Koor: parochiekoor o.l.v. Rob Mullink, dirigent/organist

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Jeroen Schut

Maria Visser-Leemreis

Uit dankbaarheid 40 jr. huwelijk

 

 

Zondag 24 okt. 2021 30e zondag door het jaar

Géén viering in onze kerk.

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

 

 

Zondag 31 oktober 2021 Eucharistieviering

31e zondag door het jaar.

Voorganger Pastor Joost Baneke.

Lector: Mw. Joke Wolbrink

 

Koor: parochieel o.l.v. Rob Mullink, dirigent/organist

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Theet Beunk

Overleden fam. Beunk-Lamers

Annie v.d. Mondt-Knippenborg

 

 

 

 

 

Beperkte openstelling Mariakapel

 

 

 

De Mariakapel is tijdens de weekenden opengesteld voor bezoek. (zaterdag en zondag)

 

 

Uiteraard verzoeken wij u om de nodige afstand te bewaren.

 

 

 

 

 

 

Uitbreiding openstelling Mariakapel

Op verzoek van enkele parochianen willen we de Mariakapel weer volledig openstellen. Echter, daarvoor zijn vrijwilligers nodig. Bij voldoende belangstelling kunnen we weer een schema opstellen. We hebben al wat aanmeldingen, maar nog niet genoeg!

U kunt zich melden bij Henk Roes  mob. 06 2124 1984 of
info@willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

 

Parochiële startviering gaat 26 nov. niet door!

 

Het parochiebestuur heeft in overleg met het organiserende cluster Quintus besloten de startviering die onder voorbehoud was gepland op zondag 21 november

niet door te laten gaan. Hoewel vanuit de overheid verdere versoepelingen zijn toegestaan, zoals afstand houden, durven veel ouderen het nog niet aan om met

veel mensen bijeen te zijn. Wij hopen dat het virus nog verder verdrongen wordt. Dan zal er zeker een mooie startviering worden gehouden.

In de komende Onderweg staat eveneens de melding van het niet doorgaan van de parochiële startviering.

 

 

 

 

Verslag Zonnebloemzondag/ Ziekenzondag – 12 sept.

 

Een jaarlijks terugkerend thema, ditmaal in het weekend van 12 september. In deze viering ging onze oud-plaatsgenoot pastor Johan Rutgers voor.

De zonnebloem afdeling van Hengelo/Keijenborg biedt altijd een boeket zonnebloemen aan.

Dit boeket bloemen werd nu overhandigd aan Ans Schabbink-Demmer.

Hiermee schenken zij aandacht aan hun leden die ziek zijn in onze geloofsgemeenschap.

De zonnebloem steekt hierdoor onze zieken een hart onder de riem.

 

 

In de viering werd het volgende gedicht voorgelezen:

Bij

Erbij

Bijeen

Bij elkaar

Bij jou, bij mij

Even bijkomen

Bijpraten, bijtanken

Bijzondere momenten

Die je nog lang bijblijven

Je ’t gevoel geven erbij te horen

Bij de samenleving, de wereld, de tijd

Dan ben je op je sterkst, in elkaar nabij zijn

 

Als Zonnebloem zorgen we ervoor dat jij erbij bent!

 

Namens de Bezoekersgroep:

Jan Claver

 

 

 

 

Herstel pastoor Harry Scheve

 

Het herstel en de conditie van de pastoor gaan langzaam vooruit. Hij mag op therapeutische basis weer enkele werkzaamheden oppakken en daar is hij op 1 september jl. enthousiast mee begonnen. Het zijn hoofdzakelijk kantoorwerkzaamheden en een enkele keer voorgaan in een eucharistieviering.

Vicaris Hans Pauw zal het overleg met het breed parochieel team voorlopig overnemen.

Voor het parochiebestuur is het een fijn gegeven dat pastorale zaken zoals het voorgaan in vieringen zo goed verlopen.

Pastor Zandbelt en pastor Baneke gaan in alle geloofsgemeenschappen voor in eucharistievieringen, de diakens en parochiemedewerkers zetten “alles op alles” om hun pastorale taken uit te voeren. En niet te vergeten de lekenvoorgangers die in onze geloofsgemeenschappen voorgaan. Een viering voorbereiden vergt veel inzet en zij proberen voor hun kerkgangers een inspirerende dienst te maken. Het uitreiken van communie, dat voor de corona pandemie toegestaan was door lekenvoorgangers, is nu nog niet toegestaan. Hopelijk zijn er op korte termijn versoepelingen van het bisdom waarbij het uitreiken van communie door lekenvoorgangers weer toegestaan is.

 

 

 

 

 

Vrijwilligers gezocht!

 

De activiteiten die nodig zijn om onze Geloofsgemeenschap draaiend te houden zit dringend verlegen

om een aantal vrijwilligers om hand- en spandiensten te verlenen.

 

Door de vergrijzing van de vrijwilligers en andere oorzaken ( ouderdom, ziekte, etc.) hebben we behoefte aan een aantal mensen voor:

 

 • Het bezorgen van Onderweg en parochienieuws.
 • Het gaat om 7 keer per jaar het parochieblad en de Nieuwsbrief af te leveren bij onze leden van de Geloofsgemeenschap.

 

 • In het kader van de Kerkbalans één keer per jaar (januari)
  de enveloppen bezorgen en een week later weer ophalen bij de geadresseerde mensen.

 

Om als geloofsgemeenschap te kunnen blijven bestaan moeten we beschikken over voldoende vrijwilligers.

U kunt zich melden bij Henk Roes, mob. 06 2124 1984 of bij Herman Gosselink, 0575 461928

 

 

 

 

 

 

De wondere wereld van Marc Chagall:

 

De werkgroep Inspiratie en Ontmoeting van de gezamenlijke kerken in Hengelo Gld. organiseert op donderdag 14 oktober en 4 november 2021

een lezing met de oud-predikant van de Protestantse gemeente ds. Joop Mol.

 

Het is deze lente 36 jaar geleden dat de wereldberoemde kunstenaar Marc Chagall overleed. Bijna 98 jaar geworden.

Een omvangrijk oeuvre heeft hij nagelaten. Met fascinerende verbeeldingen.

Over zijn leven was er in de maanden maart en april een serie uitzendingen, waarin Jeroen Krabbé de plaatsen nareisde waar Chagall gewoond en gewerkt heeft.

Door de lockdown hebben velen deze boeiende weergave gevolgd.

Over de aard en betekenis van het werk van Marc werd niet al te veel verteld.

En die taal van de wereld van Chagall moet men enigszins verstaan om er wat meer zicht op te krijgen.

In twee avonden wil ds. Joop Mol, voor wie maar belangstelling hiervoor heeft, een introductie verzorgen.

De eerste op 14 oktober aan de hand van zijn levensgang met vooral schilderijen. Voorzien van vele beelden. Zoals b.v. deze bekende weergave.

 

‘Ik en het dorp

 

Dat in zijn werk de joodse wereld waaruit hij afkomstig is niet onopgemerkt blijft, is bij velen wel bekend.

Minder uit welke bronnen hij put en wat de betekenis is van vele details. Dat behoeft toch enige toelichting.

Ook dat komt die eerste avond aan de orde.

 

‘Het snuifje’

 

In de serie van begin dit jaar werd geen enkele aandacht besteed aan de vele ontwerpen voor glas-in-loodramen die Chagall maakte.

Op 4 november zal daar volop aandacht aan besteed worden. Hierbij put hij vooral uit verhalen, zoals verteld in het Oude en Nieuwe testament. De Bijbel is voor hem een blijvende inspiratiebron gebleven. Maar ook daar maakt hij op kleurrijke en verrassende wijze gebruik van.

 

 

De schepping van de mens’

 

Beide presentaties worden gegeven in de grote zaal van ‘Ons Huis’ te Hengelo Gld.

Daar is ruimte voor tientallen belangstellenden.

In verband met de nog steeds geldende maatregelen kan men daar op voldoende afstand

van elkaar zitten en is de weergave van beeld en geluid uitstekend.

 

De avonden zijn afzonderlijk bij te wonen.

Wel moeten we u vragen zich op te geven.

 1. Joop Mol 06-48345970

 

of bij de werkgroep leden

 

Frida Meints (f.meints@gmail.com) of 06-51007904

 

 

Beide avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur.

 

Een kopje koffie of thee staat klaar en deelname is gratis.

Enige voorkennis is niet vereist.

Laat u verrassen en weet u welkom in de wondere wereld van Marc Chagall.

 

 

 

 

 

 

Aanpassing vieringen in onze kerk op zondag

In principe vindt er in onze kerk op de 1e en de 3e zondag van de maand een viering plaats.

In de maanden met vijf zondagen; dan is er de vijfde zondag ook een viering.

Er zijn een aantal versoepelingen in de voorschriften.

 

Het komt hierop neer:

 • Geen registratie meer nodig
 • Geen verplichte 1,5 meter afstand
 • Voorlopig 1 maal de handen ontsmetten bij binnenkomst; ook niet meer tijdens de communie
 • Gebruik van de pincet door de voorganger bij het communie uitreiken niet meer nodig
 • Volkszang weer mogelijk; wel extra ventilatie
 • Koor mag op volle sterkte weer zingen
 • niet achter elkaar, maar in zigzag formatie
 • Plaats toewijzing in principe vrij (wel afstand houden)
 • Looproutes voorlopig ongewijzigd.

 

 

 

 

 

Nieuw rooster van vieringen in oktober in onze kerk

 

 

03 okt

 

09.30 Gebedsviering Dhr. B. Ariaens Willibrordkerk
10 okt. Geen viering in onze kerk
17 okt. 09.30 Woord- / Communiedienst Diaken
Theo ten Bruin
Willibrordkerk
24 okt.  

Géén Viering in onze kerk

 

 

31 okt

 

09.30 Eucharistieviering Past. J. Banneke Willibrordkerk

 

 

 

 

 

Kerk in Actie

 

Kerk in Actie collecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland; collectanten gezocht !

Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht.

De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen die slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door de gevolgen van oorlog, armoede of uitbuiting.

Kerk in Actie komt dit jaar onder andere in actie voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. De tekst hieronder beschrijft hun nood en wat wij voor hen kunnen betekenen:

 

Geef licht! Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.                                                    

De huidige omstandigheden zijn schrijnend. Denk aan gammele tenten die slecht beschermen tegen hitte of kou, de onveilige situatie in de vluchtelingenkampen en een groot gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. Misschien wel het ergst van dit alles is de uitzichtloosheid van de situatie, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie. Doe mee en geef! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Om deze kinderen te helpen, organiseren we de Kerk in Actie huis-aan-huis-collecte. Naast dat we de kinderen in Griekenland willen helpen, investeren we ook in de landen van herkomst.                                                                                                                                                                        In de week van 22 t/m 27 november 2021 gaan we in zoveel mogelijk plaatsen in Nederland aan de deur collecteren. We doen dat om deze kinderen te helpen en omdat, zo blijkt uit de huis-aan-huiscollecte van vorig jaar, mensen van harte bereid zijn hiervoor te geven.

Om de collecte tot een succes te laten worden zijn er in Hengelo-Gld. collectanten nodig. De collectanten hoeven geen binding met de Protestantse kerk te hebben; het gaat om medemenselijkheid.

 

Heeft u belangstelling om collectant te worden? Neem dan contact op met coördinator

Ap Luesink uit Hengelo-Gld., tel. 05753-464097 of   aj.luesink@gmail.com

 

 

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB

 

 

 

Steffie is een virtuele assistente op het internet die op een gemakkelijke manier in beeld en geluid kan uitleggen hoe dingen werken.

 

Bijvoorbeeld reizen met de OV-chipkaart, internetbankieren en hoe u gezonde keuzes maakt en meer kunt bewegen.

 

Zo kunt u bijvoorbeeld in alle rust thuis oefenen met het opladen van uw OV-chipkaart. En legt Steffie u uit wat de OV-chipkaart is en waar u hem kunt kopen.

 

Ook internetbankieren wordt op een makkelijke manier uitgelegd. U leert hoe u de Rabo Scanner moet gebruiken en hoe u veilig online kunt bankieren.

 

Op elke vrijdagmorgen is er van 11.00 – tot 12.00 uur hulp voor tablets en smartphones in het Willibrordhuus.  Actueel: aanmaken QR-code.

 

 

 

 

 

Repair Café Hengelo weer open!

 

Repair Café Hengelo (Gld)

Met de opening van het Repair Café op 2 september jl. is het nieuwe seizoen 2021/2022 weer van start gegaan en hopen we dat we met z’n allen de weg naar het Repair Café weer weten te vinden. Repair Café is een belangrijk onderdeel van de reparatie-infrastructuur.

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is hier onderzoek naar gedaan. In het rapport worden de Repair Cafés aangemerkt als een van de pijlers van de reparatie-infrastructuur, waarbij ze bovendien worden omschreven als een van de meest kansrijke opties voor reparatie buiten de garantietermijn

Reparaties door professionele partijen vinden consumenten vaak te duur, kringloopwinkels voeren over het algemeen alleen simpele reparaties uit en consumenten die zelf repareren doen dat voor zichzelf.

In een Repair Café is de meerderheid van reparaties succesvol. Repair Cafés zijn dus voor reparaties van voorwerpen buiten de garantietermijn een echte uitkomst. Tot zover de uitkomst van dit onderzoek

Elke 1e en 3e donderdag van de maand van 15.00 tot 20.00 uur staan de vrijwilligers van het Repair Café in Hengelo weer klaar om defecte kleding en apparaten te herstellen en hiermee invulling te geven aan één van onze doelstellingen: Weggooien?, Mooi niet!

Tot ziens bij het Repair Café
Kerkstraat 15

 

Frida Meints en Jakob Strating

 

 

 

 

Secretariaat weer open!

 

Het secretariaat is op de vrijdagmorgen weer open van 11.00 uur tot 12.00 uur.

U kunt het secretariaat van onze geloofsgemeenschap ook op andere manieren bereiken door o.a.

 • Een email naar: info@willibrordhengelo.nl
 • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus,  Spalstraat 38
 • Een telefoontje naar Henk Roes,  06 2124-1984

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 14  kan uiterlijk tot 22 oktober 2021 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 1, jaargang nr. 10   kan tot uiterlijk 29 oktober 2021 bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)  worden ingeleverd.