Nieuwsbrief nr.1 jrg 10 2021

Nieuwsbrief Jrg. 10 nr. 1   23 nov. t/m 14 dec. 2021.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

 

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

 

 

 

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

06-48483121

463386

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

Overleden Richard Jansen, oud 70 jaar.

 

Op 3 oktober 2021 heeft Richard Jansen zijn laatste brood gebakken.

Iemand die in hart en nieren zijn passie voor het brood uitdroeg. ‘het bakken van broden in allerlei vormen en maten’.

Zijn leus was ‘een dag zonder deeg is een verloren dag’. Op zaterdag 9 oktober heeft zijn crematie plaatsgevonden in ‘De Omarming’ in Zutphen.

Heel veel mensen voelden zich betrokken om zijn afscheid te gedenken. Moge hij rusten in de vrede van de Heer.

 

 

 

Overleden Annie Kasteel-Bergervoet, oud 83 jaar

 

Op 10 oktober is overleden Johanna Berndina Kasteel-Bergevoet. In de aanhef van de rouwadvertentie stond:

 

Langzaam ben je van ons weggegleden

Elke dag een beetje meer

Telkens werd je weer iets ontnomen

Dat deed jou en ons zeer

Het is een gemis, een stille pijn

Dat je nooit meer bij ons zult zijn.

 

Op zaterdag 16 oktober vond de uitvaartviering in een volle Willibrordkerk plaats.

Aansluitend heeft de crematie plaatsgevonden in de Slangenburg in Doetinchem.

Moge zij nu rusten in vrede bij de Heer.

 

 

 

Vieringen:  periode  23 nov. t/m  14 dec.  2021

 

 

Zondag 28 november 2021 1e zondag van de advent.

Start van de Bisschoppelijke Adventsactie.

Géén viering in onze kerk

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

 

 

Zondag 5 dec. 2021  2e zondag van de Advent. Woord- en Communieviering

Voorganger: Dhr. B. Ariaens

Aanvang: 09.30 uur

Lector: Mw. A. Hakvoort

Koor: nog niet bekend i.v.m. Corona

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Echtpaar Ubbink- Kasteel

Overleden Fam. Boerkamp-Roording

Theo en Truus Gerrits v.d. Steen

Mirta Botterman

Lies Eulink-Reulink

Riek Wossink

Alfons Hoebink

Richard Jansen

Annie Kasteel-Bergevoet

 

 

Zondag 12 dec. 2021 3e zondag van de Advent.


Géén viering in onze kerk.

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

 

 

 

Beperkte openstelling Mariakapel

 

 

De Mariakapel is tijdens de weekenden opengesteld voor bezoek.

(zaterdag en zondag)

 

 

Uiteraard verzoeken wij u om de nodige afstand te bewaren.

 

 

 

 

 

Uitbreiding openstelling Mariakapel

 

Op  dit moment hebben zich enkele nieuwe deelnemers gemeld om mee te werken aan het totaal heropenen van de Mariakapel.
Degenen die zich hebben opgegeven kunnen binnenkort een mail verwachten. Echter daarvoor zijn nog enkele vrijwilligers nodig.
U kunt zich melden bij Henk Roes  mob. 06 2124 1984 of
info@willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

 

 

Start  Nieuwsbrief jaargang nr. 10

 

Met deze nieuwsbrief starten we jaargang nr. 10.

Vanuit de redactie willen we proberen u zo goed mogelijk van alle informatie te voorzien vanuit onze Geloofsgemeenschap.

Wij hopen dat u dit kunt waarderen. Vol goede moed bereiden we ons voor ons op jaargang nr. 10.

Vanaf deze plaats een woord van dank aan de vouw/niet ploeg en aan de vele bezorgers.

Het bezorgprogramma voor 2022 is alweer opgesteld en we gaan ervoor!

 

 

 

Willibrordzondag 7 november in Hengelo G.

 

“Gedenk uw leiders die u het eerst het woord van God verkondigd hebben. Dat doen we vandaag op Willibrordzondag”.

Dit waren de eerste regels in het speciale boekje dat door Henk Roes was ontworpen. Alle bezoekers aan deze viering ontvingen bij binnenkomst een fotoboekje met teksten over de glas in lood ramen in onze kerk. Clemens Willibrord, ook Willibrordus genoemd ( 658 –739) is een christelijke heilige. Hij was aartsbisschop en missionaris (van Angelsaksische afkomst).

 

Willibrord staat ook bekend als de “apostel der Friezen”, soms ook als “apostel van de Lage Landen”.

Zondag 7 november was het hoogfeest van de heilige Willibrord en op die dag was het ook Willibrordzondag.

Onze Willibrordkerk in Hengelo is naar deze bisschop genoemd. Kenmerkend voor deze kerk zijn de acht glas-in-lood ramen waar Willibrord is afgebeeld:

 

 

Als missionaris

Als klooster/schoolstichter

Als wonderdoener

Als apostel van Nederland

Als belijder

Als kerkbouwer

Als aartsbisschop

Als monnik in pij

 

De overweging van deze zondag was gewijd aan de vele facetten van Willibrordus.

Van missionaris tot monnik in pij.

 

De kleuren zijn bijzonder en met doorschijnend zonlicht zijn de ramen prachtig!

Mooi om hier nog eens extra naar te kijken.

 

Het was een bijzondere viering, de voorganger sloot af met de volgende woorden:

 

“Zoals eens de heilige Willibrord op weg ging als bode van goed nieuws, zo mogen wij ook op weg gaan, gesterkt en gevoed met Gods woord”.

 

Het slotlied was op de CD: Willibrordlied

 

In Gods naam bracht gij ons vrede,
Over water in de nacht
Vol van ijver, met gebeden
ons het Woord van God gebracht.

Wil beschermen en bewaren
Onze kerk, o Willibrord

Geef ons zegen van daarboven

Aan het land u toevertrouwd,
Aan de Kerk die God blijft loven,

Wil beschermen en bewaren,
Onze Kerk, o Willibrord

Wil ons het geloof vermeerderen,
Op dat onze trouw niet zwicht.
Met Zijn Woord wil ons bekeren,
Houd de hemel in ons zicht.

Wil beschermen en bewaren,
Onze Kerk, o Willibrord.

Blijf voor onze Kerk steeds waken,
Door uw leer, uw zorg gesticht.
Bid, dat zij dan eens gerake,
Tot het onvergankelijk licht.

Wil beschermen en bewaren,
Onze Kerk, o Willibrord.

 

 

 

 

Actieplannen Kerkbalans 2022

 

Door uw bijdrage aan de kerkbalans is het mogelijk om acties voor het komende kerkelijk jaar te realiseren:

Ook in Coronatijd staat onze geloofsgemeenschap niet stil. We willen in 2022 weer een aantal activiteiten oppakken.

 • Aan de ‘oude pastorie’ is een grote onderhoudsbeurt noodzakelijk
  Er worden kozijnen en ramen hersteld en opnieuw geverfd.
 • Schilderwerk aan het kerkgebouw
  Aansluitend het onderhouds-/schilderwerk aan de buitenzijde van het kerkgebouw.
 • Groot onderhoud aan het Willibrordhuus.
  Ook dient het onderhoudswerk van het Willibrordhuus vooral aan de achterzijde onder handen te worden genomen. Kozijnen moeten gerepareerd worden en ook het dubbel glas in een paar kozijnen is lek en dient vervangen te worden.
 • Onderhoud geluidsinstallatie.
  Onze geluidsinstallatie behoeft ook enige aanpassing. Nu steeds meer diensten met CD’s worden opgeluisterd en de huidige microfoons ook niet helemaal voldoen, moeten we ons beraden hoe we dit willen oplossen.
 • Onderhoud urnenmuur kerkhof.
  Door de weersinvloeden dient er de nodige aandacht te worden besteed aan de afdekking van de urnenmuur.

 

Om dit alles goed te kunnen uitvoeren zijn voldoende financiële middelen noodzakelijk. In januari 2022 zullen wij u uitvoerig op de hoogte stellen van onze financiële situatie.

Daarnaast is aanvulling van deze werkgroep langzamerhand ook nodig door de vergrijzing van deze werkgroep.

 

Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid willen we in het komende jaar uitdragen.

In januari 2022 ontvangt u weer de informatie voor uw bijdrage.

 

 

Namens de werkgroep Kerkbalans:

Herman Gosselink

Jan Jansen

 

 

 

 

 

Aanscherping Coronamaatregelen ook in onze kerk!

 

In principe vindt er in onze kerk op de 1e en de 3e zondag van de maand een viering plaats.

In de maanden met vijf zondagen; dan is er de vijfde zondag ook een viering.

Nu het aantal besmettingen oploopt moeten we ook terug naar een aanscherping van de coronamaatregelen.

 

Het komt hierop neer:

 • Verplichte 1,5 meter afstand
 • Dragen van een mondkapje tijdens de gang door de kerk verplicht.
 • Eenmaal op de plaats mag het mondkapje af.Stadstheater Zoetermeer
 • Voorlopig 1 maal de handen ontsmetten bij binnenkomst.
 • Plaats toewijzing door de gastheren via de zijbeuken
 • Communiegang via de zijbeuken en terug via middenschip
 • Looproutes voorlopig ongewijzigd.
 • Voorlopig geen koffie- theedrinken in het Willibrordhuus na de viering!

 

 

 

 

Kerk Radio Zutphen

 

U kunt deze vieringen luisteren en bekijken op      www.12apostelen.nl.       Blokje Vieringen en Kerkradio

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken.

U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen.

Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

 

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

 

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd

via Kerkradio Zutphen

 

 

 

 

Opbrengst Sam’s kledingactie

 

Iedereen hartelijk bedankt voor het inleveren van kleding en schoenen.

Mede dankzij u kunnen er projecten ondersteund worden voor Mensen in nood.


In de laatste actieperiode is er in Hengelo (gld) 375 kilo textiel in gezameld. Daar is Sam’s kledingactie ontzettend blij mee.

Zij hopen van harte dat u de komende actieperiode weer wilt inzamelen.

Door uw hulp zijn er weer veel mensen voorzien van kleding en hebben velen weer hoop op een betere toekomst.

Zo is de opbrengst van de afgelopen periode bestemd voor het Cordaid project in Oeganda dat zorgt voor coronamaatregelen

op scholen zodat kinderen weer naar school kunnen.

 

Nogmaals hartelijk dank.

 

 

 

 

Eerste Heilige Communie

 

UITNODIGING:

 

Eerste Heilige Communie

 

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Uw kind zit dit jaar in groep 4, 5 of 6 van de basisschool en dat betekent dat hij of zij in de gelegenheid

wordt gesteld om deel te nemen aan het feest van de Eerste Heilige Communie van de Katholieke Kerk.

Een goed feest heeft een goede voorbereiding nodig.

De communicantjes zullen daarom worden voorbereid met behulp van een project.

Daarnaast is er voor u, ouders/verzorgers, een ouderavond ter voorbereiding. Op deze ouderavond wordt u geïnformeerd over de gang van zaken en hopen we samen in gesprek te komen over wat het voor u en jullie kind betekent om mee te doen met de Heilige Communie en deel uit te maken van de Katholieke Kerk.

De voorbereiding van de communicantjes gebeurt in “clusterverband”, dat wil zeggen dat we samenwerken met 7 geloofsgemeenschappen.

Wij werken samen met de geloofsgemeenschappen in Baak, Drempt, Hengelo, Olburgen Steenderen en Vierakker.

Het feest van de Eerste Heilige Communie zal plaatsvinden in de geloofsgemeenschap Keijenborg. In 2022 is de

Eerste Heilige Communie gepland op zondag 22 mei 2022 om 10.00 uur in de H. Johannes de Doperkerk van Keijenborg.

Wilt u uw kind laten meedoen, geef uw kind dan op vóór 15 januari 2022. Dit kan door het opgaveformulier in te vullen op de website www.12apostelen.nl

of u aan te melden bij Sylvia Jaaltink of het parochiesecretariaat: secretariaat@12apostelen.nl

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat van onze Willibrord Geloofsgemeenschap.

 

info@willibrordhengelo.nl of bij Henk Roes -06 2124 1984

 

Met vriendelijke groeten,

 

Werkgroep Eerste Heilige Communie Keijenborg

Kitty Beulink, Carmen Wullink en Sylvia Jaaltink

 

Contactgegevens Sylvia Jaaltink:

E-mail: Sylvia.j67@hotmail.com       Tel.: Sylvia Jaaltink 06-25254775

 

 

 

 

Revalidatie naar wens.

 

Beste parochianen,

Mijn revalidatie is inmiddels ten einde.
Januari komt nader.
Zo sta ik weer klaar om met frisse moed van start te gaan.

 

 Pastoor Harry Scheve

 

 

 

  

 

 

Liturgierooster Hengelo gld december 2020

28 nov. Géén viering in onze kerk
05 dec. 09.30 W. en C. dienst Dhr. Boris Ariaens Kerk

Hengelo

12 dec. Géén viering in onze kerk
19 dec. 09.30 W en C viering Diaken Theo ten Bruin Kerk

Hengelo

19 dec. namiddag Kinderkerstviering

In de Remigius

Ds. R v.d. Berg + lid Werkgroep Remigiuskerk
25 dec. 09.30 1e Kerstdag

W en C -viering

Mw. Gerry Spekkink Kerk

Hengelo

31 dec. 19.00 Gebedsdienst Mw. Gerry Spekkink Kerk

Hengelo

02 jan. 09.30 Eucharistieviering Past. Joost Baneke Kerk

Hengelo

 

 

 

Onze Willibrord Geloofsgemeenschap in zwaar weer!

 

In de vorige uitgave van ons blad ‘Parochienieuws’ stond dit artikel ook al.

Gezien de ontwikkeling van de laatste weken is er enerzijds hoop en anderzijds zijn de zorgen niet afgenomen.

Om als zelfstandige Geloofsgemeenschap binnen de parochie van de 12 H.H. Apostelen te kunnen bestaan,

moeten we aan een drietal eisen voldoen.

 

Het parochiebestuur stelt de volgende eisen:

 

 1. Voldoende kerkgang
  De vraag speelt dan: Wat is voldoende kerkgang? Om hoeveel kerkgangers gaat het dan?
  Door de coronacrisis is het concreet bezoek het afgelopen jaar minimaal geweest. We hebben ons gehouden aan de voorschriften vanuit het bisdom. Toch kunnen we stellen dat een vaste kern de kerk blijft bezoeken. Het aantal kerkgangers is ook afhankelijk van de verschillende soorten vieringen. Leken-voorgangers mochten geen communie uitreiken. Het aantal eucharistievieringen was minimaal, hetgeen door het gebrek aan pastores alleen maar minder wordt.

 

Door de oplopende besmettingsgraad is de angst gerechtvaardigd dat de richtlijnen weer aangescherpt worden. We waren net weer gewend aan wat meer vrijheden. Wij zullen ons aanpassen zodra er nieuwe richtlijnen komen.

Ook een tegenvaller was de besmetting met Corona binnen ons kerkkoor. Het ziet er naar uit dat de besmettingsoorzaak niet binnen ons koor is gelegen. Wij hopen dat ze de draad weer spoedig kunnen oppakken. Het koor zingt voorlopig nog niet.

Toch kunnen we stellen dat de kleine groep vrijwilligers in elke viering een uitdaging ziet en ervoor zorgt dat de viering goed verzorgd wordt.

 

Enkele aandachtsgebieden zijn:

 • Zo mogelijk een eigentijdse viering
 • De inzet van het koor met minimale bezetting
 • De inzet van het mannenkwartet
 • Iedere viering een eigen boekje
 • De inzet van de (leken)voorgangers, de lectoren, de kosters
 • De inzet van de gastheren
 • Het kopje koffie/thee voor na de viering

 

Daarop terugkijkend kunnen we constateren dat we daarop trots zijn dat dit in onze geloofsgemeenschap nu nog kan.

 

 • Voldoende financiën oftewel ‘de eigen broek kunnen ophouden’
  Bij het opstellen van de begroting van 2022 zien we een tekort ontstaan van ongeveer € 4500,00. We zullen nog meer op de kleintjes moeten letten.
  De werkgroep ‘Kerkbalans’ zal daar zeker extra aandacht aan schenken. Er zal een overzicht worden toegevoegd over de inkomsten en uitgaven. Ook kampt de werkgroep met een teruggang van een aantal vrijwilligers. Door de vergrijzing en door enkele ziektegevallen wordt het steeds moeilijker om de bemensing rond te krijgen.
  We kunnen niet steeds meer taken bij minder mensen neerleggen. De rek is er uit.

 

Gelukkig hebben zich enkele personen gemeld die mee willen helpen om de Kerkbalans tot een succes te maken’.

 

 • Bemensing van de locatie raad

Het minimale aantal leden is drie leden. Op dit moment is het aantal leden twee door enerzijds ziekte en anderzijds door aflopende termijnen. Daardoor komen te veel taken neer op het bordje van deze twee leden. Inmiddels is de termijn van Henk Roes ook verlopen.

In ons gesprek met het kerkbestuur is ons te kennen gegeven dat deze situatie niet kan doorgaan.
In het voorjaar zijn we in gesprek geweest met de Joh. De Doperparochie uit Keijenborg om meer samen te gaan werken. Onder leiding van Theo Lam is daaruit een plan van aanpak ontstaan. Helaas zijn we er nog niet in geslaagd om de bezetting van de nieuwe functies te realiseren en lijkt een oplossing vooralsnog niet in zicht.

 

Wij hebben ons lot in eigen handen.

De volgende mogelijkheden zijn er:

 

 • Het traject met Keijenborg weer op te pakken, waarbij een aantal keuzes moeten worden gemaakt.
  De nieuw te vormen locatieraad voor Hengelo en Keijenborg bemensen met ook afvaardigingen uit Hengelo.Helaas heeft de locatieraad/pastoraatsgroep van Keijenborg
  afgehaakt omdat een meerderheid van de pastoraatgroep geen animo heeft in een verder gesprek. Jammer!

 

 • De huidige locatieraad weer op sterkte brengen.
  Alle energie wordt nu gericht op het aanvullen en versterken van onze eigen locatieraad. Daarvoor moeten mensen uit onze eigen Geloofsgemeenschap opstaan en ons te komen versterken. We hopen binnenkort een aantal mensen aan te zoeken.

 

Daar gaan we alle energie op richten de locatieraad weer op sterkte te brengen!!

 • Of een sterfhuisconstructie voor de Hengelose Geloofsgemeenschap. Het begin van het einde van de katholieke kerk in Hengelo gld.

 

In het verleden hebben we meermalen gevraagd om ondersteuning van ons werk in de locatie raad.

Nu zijn we op een punt gekomen dat er iets moet gebeuren.

Wij vragen daarom uw steun om hier gezamenlijk een oplossing te vinden.

Een oplossing die bijdraagt aan het welzijn van onze geloofsgemeenschap!!

 

Laat nu iets van u horen en meldt u zich aan!!!

 

Uw op- / aanmerking ontvangen we graag op:

 

info@willibrordhengelo.nl   of   hwa.roes@gmail .com

 

Namens de locatieraad:

Ans Schabbink

Theo Keurentjes

Henk Roes

 

 

 

Mededeling van het parochiebestuur HH. Twaalf Apostelen

 

Beste medegelovigen,

 

 

Wij zijn verheugd te mogen meedelen dat onze bisschop, kardinaal Eijk,

per 1 januari a.s. als pastoraal werker voor onze parochie heeft benoemd:

 

Mevrouw Carin Timmerman

 

 

Mevrouw Timmerman werd 60 jaar geleden geboren in Hengelo Overijssel.

Zij heeft haar theologische studies voltooid aan de Hoge School Hengelo en de Fontys Hoge School Utrecht.

 

Momenteel is zij werkzaam in het pastoraat van de samenwerkende parochies te Hengelo-Borne-Delden.

 

De plezierige kennismaking met haar geeft ons als bestuur alle vertrouwen in een vruchtbare samenwerking.

 

De presentatie zal plaatsvinden tijdens een plechtige Vesperviering op vrijdag 7 januari a.s. om 17.00 uur in de St. Jan te Zutphen.

 

 

 

 

 

Onze World Peace Flame

                                                                                                                                                       

De Wereld Vredes Vlam staat nu ruim vier jaar in Hengelo te branden.

 

We zien dat hij langzamerhand een onderdeel aan het worden is van ons dagelijks bewustzijn.

 

 

De vlam die ons eraan herinnert dat Vrede en Vrijheid niet vanzelfsprekend is. Dat we ons moeten blijven inspannen het juiste te doen door naar elkaar om te zien. Dat het gaat om waarden als rechtvaardigheid en respect, waarin we laten zien, dat we andere mensen niet beschadigen, maar eerlijk en fatsoenlijk behandelen. Dat het gaat om de verbondenheid en vertrouwdheid met de mensen om ons heen te koesteren.

 

 

De verkoop van kaarsen aan het eigende van de viering op 21 november jl. door de leden van de werkgroep WPF Bronckhorst kon door de aangescherpte coronaregels helaas geen doorgang vinden. De opbrengst was eigenlijk bestemd voor de aanschaf van lampenolie om de vredesvlam brandend te houden.

 

 

De werkgroep leden zijn:  Betsy, Monique, Toos en Truus hopen op een ander moment de kaarsen weer te mogen verkopen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag viering St. Maarten op 11 november jl.

Sint Maarten

en Actie

Schoenendoos

 

Sint Maarten en Actie Schoenendoos

Sint Maarten was lang geleden een rijke soldaat die zijn mantel deelde met een arme man die het koud had.

Sint Maarten hebben we op 11 november ’s avonds gevierd in Hengelo met een optocht voor de kinderen.

 

We begonnen in de Remigiuskerk om 18:30 uur

waar het verhaal van Sint Maarten werd verteld en uitgebeeld.

Ook hebben we stilgestaan bij de actie Schoenendoos.

Veel kinderen hadden hun doos al klaargemaakt en op de scholen afgegeven..

In de Remigius werd een filmpje vertoond waar de kinderen konden zien hoe de schoenendozen werden

uitgedeeld aan arme kinderen, die niets hebben.

Daarna liepen we naar de Willibrordus kerk.

De muziek ging voorop, daar zorgde Crescendo voor.

 

 

Bij de Willibrordus kerk kreeg iedereen een warme halve pannenkoek (de halve mantel van Sint Maarten) om lekker op te eten.

In de optocht naar de Willibrordkerk liepen veel kinderen met hun lampion met hun ouders mee.
Het was verrassend dat op de valreep dit jaar de optocht kon doorgaan.

Een leuke afwisseling in deze Coronatijd.

 

 

 

Klimaattop Glasgow en Repair Café

 

Belangrijke elementen in de slotverklaring van de Klimaattop gingen over het op termijn afbouwen van steenkoolgebruik en subsidies op fossiele brandstoffen. Concrete jaartallen staan er helaas niet in en bij beide punten zijn diverse voorbehouden gemaakt.
Een ander belangrijk punt uit het akkoord van Glasgow gaat over het verminderen van de CO2-uitstoot.
En over financiering is onder meer afgesproken dat ontwikkelingslanden meer geld krijgen om zich aan te passen op een opwarmende wereld.
Een hoofddoel van de top was om zicht te houden op de grens van 1,5 graad opwarming ten opzichte van pre-industriële tijden.

In hoeverre de wereld met dit akkoord op een traject is gekomen om de opwarming echt onder de 1,5 graad te houden, zal nog moeten blijken.

Ons bekruipt het gevoel dat het allemaal een top-down benadering is. En niet een verandering waarbij wij zelf als de uiteindelijke gebruikers van energie en grondstoffen bepalen en eisen gaan stellen hoe hier mee omgegaan moet worden en er ontbreekt hoe we hier zelf mee om kunnen gaan.

Het Repair Café speelt hier een belangrijke rol in met het motto “Weggooien? Mooi niet!. Hergebruik van spullen door reparatie voorkomt productie van nieuwe, apparaten waarmee we grondstoffen en energie besparen.
Daarom hier de oproep van het Repair Café Hengelo Gld.; “Weg gooien? Mooi niet!, doe eerst een poging om het te laten maken!”.  Uw ene Senseo zal niet helpen. Maar door de wet van de grote aantallen als iedereen zijn steentje bijdraagt, zal het gaan werken!

Kijk op onze website wanneer wij geopend zijn.

Team Repair Café.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen KBO-PCOB

 

Vanaf 1 december gaat de nieuwe site van KBO Gelderland afd. Hengelo Gld definitief in de lucht.

Het is een gezamenlijk initiatief van Unie KBO.

 

Op dit moment wordt de site verder ingericht.

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties

 

Het secretariaat is op vrijdagochtend van 11.00 uur tot 12.00 uur

Vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur!

 

U kunt weer intenties opgeven, vragen en andere zaken.

Ook kan men op verschillende andere manieren de parochie toch dagelijks bereiken door o.a.

 

 

 • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus, Spalstraat 38
 • Een telefoontje naar Henk Roes, 06 2124-1984
 • Tijdens de openingsuren van het secretariaat ook telefonisch bereikbaar 0575 461275

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 2 kan uiterlijk tot 13 dec. 2021 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 2, jaargang nr. 10   kan tot uiterlijk 31 december 2021

 

bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)  worden ingeleverd.

 

 

www.willibrordhengelo.nl

info@willibordhengelo.nl