Nieuwsbrief nr. 9 2020

 

Nieuwsbrief Jrg. 8 nr. 9   09 juni  t/m 06 juli 2020.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

 

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

 

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

06-48483121

463386

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

 

 

Versoepeling Coronaregels vanaf 1 juni

 

Beste leden van onze Willibrordus Geloofsgemeenschap.

 

Het zal ook u niet zijn ontgaan dat we elke dag via de krant, de TV en de sociale media veel informatie over het Coronavirus uitvoerig aan bod komt.

Langzaamaan worden de maatregelen weer versoepeld. Zo ook binnen onze parochie de 12 Apostelen.

 

Op dinsdagavond 2 juni waren afgevaardigden van de 14 geloofsgemeenschappen bijeen in de kerk van Keijenborg. Daar werden door het breed pastoraal team en het kerkbestuur de maatregelen bekend gemaakt op welke manier men in onze parochie weer een aantal activiteiten worden opgestart.

 

Daarom wil ik in deze nieuwsbrief het laatste nieuws vanuit onze geloofsgemeenschap en vanuit de 12 Apostelenparochie met u delen.

 

 

HH. Twaalf Apostelen op anderhalve meter

 

 

Protocol kerkgebouwen:

Richtlijnen RIVM

Vanaf 1 juli zijn bijeenkomsten van maximaal 100 personen mogelijk.

 

 1. Wat is vooraf nodig:

 

 • Routing in kerkgebouw, gescheiden looproute voor in- en uitgang. Markeringen aanbrengen. Veelal zal ingang ook uitgang zijn! Eenrichting verkeer!
 • Zitplaatsen aanduiden/markeren, zodat 1, 5 meter afstand veilig wordt gesteld. Echtparen en gezinnen mogen bij elkaar/naast elkaar zitten. Plaatsen vooraf fixeren of zorgvuldige begeleiding met dwingende aanwijsinstructie.
 • Stel vast voor hoeveel kerkgangers er plaats is! Naar verwachting zullen niet in alle kerken 100 plaatsen beschikbaar zijn. (Voorganger, acoliet, misdienaar tellen niet mee c.q. personen die een vaste plek hebben op het priesterkoor.)
 • Ventileren, denk vooral aan spuiventilatie. Dat wil zeggen deuren en ramen zoveel mogelijk tegenover elkaar openen, zodat het kan ‘doorwaaien’ Let ook op de bovenramen, deze zo mogelijk permanent openen. (Controleer vooraf de goede werking!)
 • Zorgvuldige schoonmaak, desinfecteren, van alle voorwerpen die personen kunnen aanraken. Denk aan deurkrukken, kerkbanken, stoelen, etc.
 • Voor zover van toepassing plaatsen van een hoestscherm voor het uitreiken van de communie. Niet van toepassing in onze kerk!

 

 1. Entree, binnenkomst kerkgangers:
 • Handen wassen/ desinfecteren
 • Informeren naar gezondheidsklachten.
 • Registratie van kerkgangers middels formulier of computer bediend door één persoon.
  Naam: telefoonnummer eventueel emailadres en overige adresgegevens.
 • Desinfecteren schrijfgerei
 • Eventuele keuze tussen online aanmelding, maximaal 3 dagen vooraf. Bij voorkeur aantal plaatsen vrijhouden voor spontane toeloop.
 • Heldere instructie omtrent route en welke zitplaats ingenomen kan worden.

 

 1. Na afloop
 • Begeleiding/ instructies naar uitgang
 • Geef ruimte voor mensen die een kaarsje willen opsteken
 • Ventileren
 • Schoonmaak/desinfecteren

 

 

Protocol Liturgievieringen m.i.v. 1 juli

 

Bij alle beslissingen zijn we uitgegaan van de protocollen van het bisdom en RIVM

 

Rekening houdend met ruimte in kerk en beschikbaarheid priesters en de zomerperiode:

Viering Eucharistie:

In 3 locaties een eucharistieviering.

Zutphen, wekelijks i.v.m. uitzending in beeld en geluid, afhankelijk van belastbaarheid vrijwilligers

Keijenborg en Lochem: frequentie afhankelijk van beschikbaarheid priester en belastbaarheid vrijwilligers

Reservering noodzakelijk/verplicht

 

Woord- en communievieringen zijn niet toegestaan!

 

Andere locaties:

In de overige locaties kan een Woord- en Gebedsdienst plaatsvinden

Advies: 1x per 14 dgn of 1 x per maand i.v.m. extra belasting van vrijwilligers i.v.m. verplichte maatregelen.

Bij 2 voorgangers (pastor en lector, of 2 Werkgroepleden) ieder op aparte plaats en eigen microfoon.

Maand/Weekvieringen: Baak, Lochem, Zutphen eventueel Keijenborg; onder dezelfde restricties als de weekendviering.

 

Eucharistie:

Op het priesterkoor en in kerk dienen alle richtlijnen gevolgd te worden. (afstand, etc)

Geen handen schudden bij vredeswens

Communie uitreiking d.m.v. speciaal pincet, staand achter hoestscherm. Eigen corporale/witte zakdoek mag gebruikt worden voor ontvangst communie i.p.v. op de hand, tongcommunie is niet toegestaan.

Hygiëne voorschriften: parochianen handen reinigen na binnenkomst en voor ontvangen communie.

 

 

Geen koorzang of samenzang

Er mag geen koorzang zijn, er mag niet worden meegezongen door parochianen.

Cantor(es): op 6 meter afstand bij het zingen, met eigen microfoon en plek.

Alleen orgel/piano muziek, geen blaasinstrumenten.

 

Intentieboek/collectes:

Er mag geen intentieboek aanwezig zijn.

Wijwaterbakjes moeten leeg zijn.

Collecte via bankoverschrijving of collectebus bij ingang/uitgang.

Op geen enkele wijze is lichamelijke aanraking toegestaan, zegenen, kruisteken, vredeswens op afstand.

 

Na afloop van de viering geen samenkomst:

Geen koffiedrinken in de kerk.

Eventueel buiten of in een zaaltje met de voorgeschreven afstand van 1,5 meter.

Na de viering de kerk schoonmaken/desinfecteren en ventileren.

 

Zuinig zijn op vrijwilligers:

Al deze maatregelen vragen veel van de locaties en de vrijwilligers en daar moeten we zuinig op zijn, vooral ook omdat veel vrijwilligers zelf tot de kwetsbare groep behoren.

Deze periode gaat zeker 1 jaar of zelfs langer duren, het moet vol te houden zijn. Beter rustig opstarten dan terugdraaien doordat het teveel vraagt van de beschikbare vrijwilligers.

 

Protocollen van de Nederlandse Bischoppenconferentie:

Factsheet ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’.

www.rkkerk.nl

 

 

Overleden Willibrord Versteegen, oud 80 jaar

Op zondagmorgen 26 april is overleden Willibrord Versteegen. Op de rouwcirculaire staat zijn levensverhaal. Vanuit Lisse is hij in 1965 verhuist naar Hengelo, waar hij onderwijzer werd aan De Leer tot aan zijn pensionering. Na zijn onderwijsloopbaan werd het tuinieren zijn grootste hobby. Daar heeft hij tot 2017 gewoond aan de Deijenborgseweg. In 2017 is hij naar De Bleijke verhuisd, waar hij op zondag 26 april is overleden. In kleine kring heeft de familie afscheid genomen en is hij begraven op ons kerkhof aan de Zelhemseweg in het graf van zijn vroeg overleden vrouw Wil. Dat hij nu rusten mag in vrede bij de Heer.

 

 

Overleden Johanna Hendrika Jolij-Niessink, oud 86 jaar

 

Op 17 mei jl. is overleden Mw. Johanna Hendrika Joly- Niessink.  Op haar rouwkaart stond de volgende tekst.

De strijd is gestreden,

Met telkens nieuwe moed.

Verbazingwekkend krachtig.

’t Is op. Zo is het goed.

Zij en haar overleden man Henk Jolij woonden sinds hun huwelijk aan de Westerstraat 110. Zij leed de laatste twee jaar aan de ziekte ALS. Op 17 mei is zij aan haar laatste reis begonnen. Op vrijdag 21 mei was haar uitvaart in besloten kring. Na deze dienst heeft de naaste familie haar begeleid naar haar laatste rustplaats op ons kerkhof aan de Zelhemseweg. Dat zij moge rusten in de vrede van de Heer.

 

 

 Vieringen:  periode 09 juni t/m  6 juli 2020

 

Hoewel we de komende tijd geen vieringen hebben in onze eigen kerk, kunnen we de intenties toch doorgeven aan pastoor Harry Scheve. Hij zal de intenties uitspreken voor de verschillende geloofsgemeenschappen in de wekelijkse zondagse viering in Zutphen.

 

In deze lijst vind je alleen de opgegeven intenties van deze periode.

 

Zondag 14 juni 2020

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Annie Joly-Niessink

 

Zondag 21 juni 2020

Wim Eggink en Naomi

Rikie-Robben-Peters

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Theet Beunk

Annie Jolij- Niessink

Jaargedachtenis Lenie Arendsen-Herwers

(Uitreiking kruisje vindt op een later moment plaats)

 

Zondag 28 juni 2020

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Annie Jolij- Niessink

 

 

Zondag 5 juli 2020

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben- Peters

Annie v.d. Mondt-Knippenborg

Overleden familie Boerkamp-Roording

Bertus Bus

Overleden ouders Lamers-Roording

Truus Gerrits v.d. Steen

Jan Maresch

Ciska Heitkönig- Beijer

Henk Wiendels

Martin Bosman

Paul Besselink

Willibrord Versteegen

Annie Jolij-Niessink

 

 

Beperkte openstelling Mariakapel

 

Ook in de maand juni zijn er nog geen vieringen in onze kerk. De Mariakapel willen we in de weekenden openstellen voor bezoek.

(zaterdag en zondag)

Uiteraard verzoeken wij u om de nodige afstand te bewaren.

 

Wist U dat de intenties van onze vieringen in Zutphen worden voorgelezen?  

 

 

 

 

Kerk Radio Zutphen

U kunt deze vieringen luisteren en bekijken op www.12apostelen.nl.  Blokje Vieringen en Kerkradio

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken. U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen.

Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

 

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

 

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd
via Kerkradio Zutphen

 

 

 

 

Pastorale Nabijheid bereikbaar!

 

 

Als je thuis zit en behoefte hebt aan een praatje, bel.
Als je de zorgen even wilt delen met een ander, bel.
Als er vragen zijn waar je geen antwoord op hebt, bel.Fysieke afstand is nu verplicht en noodzakelijk,
maar we willen en kunnen met u en jou verbonden blijven.

 

U mag ons altijd bellen, wij; pastoor Scheve, pastoraal werker Marga Engelage en parochiemedewerkster Laura van de kam,
willen er voor u zijn, juist ook nu.

Pastoor Harry Scheve 06-53 21 40 17
Pastoraal werker Marga Engelage 06-29 40 53 03
Parochiemedewerker Laura van de Kam 06-39 63 93 64

 

 

Overweging parochieavond 11 juni a.s.

Overlegmoment over Coronavirusvoorschriften

 

Zou het kunnen zijn…

Dat terwijl wij ziek worden,
de aarde kan helen
Dat nu van alles verandert en stopt,
de natuur weer door kan gaan

Zou het kunnen zijn…

Dat nu de wereld vertraagt,
de liefde kan versnellen
Dat druk zijn en naar buiten racen en vliegen,
de rust vinden en naar binnen keren wordt

Zou het kunnen zijn….

Dat als we thuis moeten blijven,
we weer kunnen ervaren van wie we houden
Dat nu de maatschappij zo leunt op de zorg,
we beseffen hoe ontzettend belangrijk dat is

Zou het kunnen zijn…

Dat de wereld en de luxe om ons heen nu kleiner wordt,
zodat we ons eigen grote hart weer kunnen voelen
Dat nu we goed voor onszelf en anderen moeten zorgen,
Ontdekken dat zelfliefde en naastenliefde noodzakelijk is.

Zou het kunnen zijn…

Dat nu we samen strijden tegen hetzelfde,
de eenheid in de verschillen kan worden gevonden
Dat als we elkaar nodig hebben,
herontdekken hoe saamhorigheid voelt

Zou het kunnen zijn….

Dat na de chaos en strijd van deze tijd,
een nieuwe wereld wordt geboren
Dat na de angst en onzekerheid,
de liefde en waardering voor elkaar en de aarde terugkeert

Zou het kunnen zijn….
Dat het zo moet zijn,
opdat de liefde wederkeert.

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB

www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

 

 

 

Tot nader bericht geen ondersteuning iPad in het Willibrordhuus.

 

 

Op de website van de KBO-PCOB  www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl staat een extra pagina over het Coronavirus.

 

 

 

 

 

 

 

Repair Café Hengelo

 

Repair Café

Nu heel Nederland in een intelligente lockdown is terecht gekomen, heeft dit niet alleen effect op het economische leven maar zeker zo belangrijk of misschien nog wel belangrijker ook op ons sociale leven. Deze medaille heeft twee kanten, aan de ene kant de mooie creatieve initiatieven waar er op allerlei manieren contacten gelegd worden met in achtneming van de regels van het RIVM en aan de andere kant de vereenzaming door het wegvallen van contacten. Kijk in uw omgeving hoe u een positieve bijdrage kunt leveren om het sociale leven vorm te geven.

Ook het Repair Café heeft de deuren gesloten, zodat we op dit moment geen invulling kunnen geven aan de ontmoetingen in het Repair Café. Via de sociale media houden we u op de hoogte wanneer we weer opengaan en u weer welkom bent om kapotte kleding en defecte apparaten samen met de vrijwilligers te repareren. Daar veel mensen nu aan het opruimen zijn en hierbij defecte kleding en kapotte spullen tegenkomen, gooi deze niet weg, wacht tot het Repair Café weer open is en kom langs om deze te maken.

Spoedig tot ziens in het Repair Café.

Frida Meints en Jakob Strating

www.repaircafehengelogld.nl

 

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties:

 

Het secretariaat is tot nader bericht gesloten.

Voor intenties, vragen en andere zaken kan men op verschillende manieren de parochie toch dagelijks bereiken door o.a.

 

 

 • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus, Spalstraat 38

 

 • Een telefoontje naar Henk Roes, 06 2124-1984

 

Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als U informatie wenst over persoonlijke en/of algemene parochiële zaken.

Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt.

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 10 kan uiterlijk tot  1 juli 2020 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 6, jaargang nr. 8   kan tot uiterlijk 10 juli 2020 bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)

worden ingeleverd.

 

 

 

SeniorWeb lanceert ‘Thuis online’

 

 

Praktische uitleg en begeleiding:

Leercentrum ‘De Leer’ is actief in de Gemeente Bronckhorst.

Voor inlichtingen kunt u bellen of mailen met

 

Henk Roes, Beatrixlaan 3 7255 DB in Hengelo gld

06 2124 1984

Email: hwa.roes@gmail.com

 

Website: www.seniorweb.nl/thuis-online

 

www.willibrordhengelo.nl  info@willibordhengelo.nl