Nieuwsbrief nr.13 2020

Nieuwsbrief Jrg. 8 nr. 13   28 sept. t/m 26 okt. 2020.

 

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl

 

Websites: www.willibrordhengelo.nl  en of  www.12apostelen.nl

 

Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

 

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

06-48483121

463386

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

Planning uitreiking Gedachteniskruisjes

 

Uitreiken gedachteniskruisjes in 2020 voor gestorven parochianen in 2019 n.a.v. coronamaatregelen

4 okt.:               Marty Jolij

29 nov.            Jan Maresch

Het uitreiken gebeurt na de viering voor het altaar. Hier is meer ruimte dan bij het gedachtenisbord.

 

 

 

 

Overleden Mirta Botterman, oud 31 jaar

 

Op 3 september j.l  is overleden Mirta Botterman. In de bijzondere uitvaartviering op 11 september j.l hebben we haar herdacht en  aansluitend is ze in stilte gecremeerd te Doetinchem. Om haar verbondenheid met de kerk te benadrukken hebben Gerrit en Maria het gedachtenis kruisje een plekje gegeven op het gedachtenis bord in de kerk.

Moge zij rusten in vrede bij onze Heer.

 

 

Overleden Johanna Schouten-Balvers, 68 jaar

 

Op 9 sept.  j.l. ontvingen we het bericht van overlijden van mw. Joke Schouten-Balvers. De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden. Aan het afscheid hebben zij een eigen invulling gegeven. Op 14 sept. j.l. heeft de crematie plaatsgevonden.

Moge zij rusten in vrede.

 

 

 

Overleden Mw. Riet Thuss-Pollmann, oud 90 jaar

 

Op 12 september j.l. is Mw. Riet Thuss – Pollmann overleden. Zij woonde in De Bleijke.

Haar uitvaart was op 17 september in onze Willibrordkerk. Aansluitend vond haar begrafenis plaats op ons kerkhof aan de Zelhemseweg.

Moge zij rusten in de vrede bij de Heer.

 

 

 

 Overleden Frans Robben, oud 90 jaar

 

Op 15 sept. j.l is overleden Frans Robben. Hij heeft veel voor de Willibrord Geloofsgemeenschap betekend.

Vele jaren heeft hij zich verdienstelijk gemaakt als diaken in onze kerk.

Zijn uitvaart vond plaats op 19 september jl. en aansluitend vond de crematie plaats in de Omarming in Zutphen.

Moge hij rusten in vrede bij onze Heer.

 

 

Brief vanuit het Aartsbisdom Utrecht i.v.m. het overlijden van Franciscus Cornelius Adrianus Robben, em. diaken

 

Frans was een beminnelijk mens, serieus en rustig, met een fijn gevoel voor humor. Hij beleefde zijn diaconaat intens, in spiritualiteit en inzet. Zowel tijdens zijn opleiding tot permanent diaken als in zijn diaconale werkzaamheid in de parochie toonde zijn vrouw Rikie Robben-Peters, overleden op 27 februari 2017, zich zeer betrokken en was zij haar echtgenoot tot grote steun. Frans en Rikie waren een echt diaconaal echtpaar, met verdiensten jegens de medemens waar we met grote dankbaarheid aan mogen terugdenken.

Aldus kardinaal Willem Eijk,

Utrecht, 17 september 2020

 

 

Overleden Dinie van Dam-Huntink, oud  77 jaar

 

De familie van Dinie van Dam-Huntink heeft ons laten weten dat na een leven van toewijding en zorg voor allen die haar lief waren hun moeder, oma is overleden op 19 september 2020.

Haar crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Dat zij moge rusten in vrede.

 

 

Overleden Theo van Aken, bijna 78 jaar oud.

 

De familie van Theodorus Bernardus Antonius, Maria van Aken heeft ons laten weten dat Theo op 20 september 2020 is overleden.

In de aanhef van de rouwadvertentie omschrijven zij hem:

Je bent sterk

Sterker dan je ooit had gedacht

Sterker dan de sterkste boom

Oneindig is jouw kracht

 

De familie heeft vanwege Corona in besloten kring afscheid van hem genomen.

Dat hij moge ruste in vrede.

 

 

 

 Vieringen:  periode 28 september t/m  26 oktober 2020

 

In de weekenden wanneer er geen vieringen zijn in onze kerk, zullen we de intenties doorgeven aan pastoor Harry Scheve. De lector van dienst zal de intenties uitspreken voor de verschillende geloofsgemeenschappen in de wekelijkse zondagse viering in Zutphen.

 

In deze lijst vind je de opgegeven intenties van deze periode:

 

 

Zondag 4 okt. 2020 aanvang 9.30 uur

Eucharistieviering in onze kerk. Voorganger Em. Pastoor F. Zandbelt

Lector: Mw. Joke Wolbrink

Koor: muzikale begeleiding door klein koor.

Organist/dirigent dhr. Rob Mullink

Collecte: Mandje bij het verlaten van de viering achter in de kerk.

Uitreiking Gedachteniskruisje Marty Jolij

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Bertus Bus

Overleden fam. Boerkamp-Roording

 

Overledenen laatste half jaar:

Annie Jolij-Niessink

Agnes Ehringfeld

Francisca Horsting-Reulink

Maria Noevers

Clara Zents-Voermans

Maria Visser-Leemreis

John Kievits

Mirta Botterman

Joke Schouten-Balvers

Riet Thuss-Pollmann

Frans Robben

Dinie van Dam Huntink

Theo van Aken

 

 

Zondag 11 okt 2020

Géén viering in onze kerk

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Uit dankbaarheid

Joke Schouten-Balvers

Mirta Botterman

Riet Thuss Pollmann

 

 

Zondag 18 okt. 2020 aanvang om 9.30 uur

Woord- en Comunniedienst in onze kerk. Voorganger em. Diaken Theo ten Bruin

Lector: Mw. Ans Schabbink

Koor: muzikale begeleiding door klein koor.

Organist/dirigent dhr. Rob Mullink

Collecte: Mandje bij het verlaten van de viering achter in de kerk.

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Annie v.d. Mondt – Knippenborg

Maria Visser Leemreis

Mirta Botterman

Riet Thuss-Pollmann

Dinie van Dam-Huntink

Theo van Aken

 

 

Zondag 25 okt. 2020

Géén viering in onze kerk

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Mirta Botterman

Riet Thuss – Pollmann

Dinie van Dam-Huntink

Theo van Aken

 

 

Zondag 1 november 2020 Allerheiligen

Gebedsviering in onze kerk aanvang om 9.30 uur

Voorganger: dhr. Boris Ariaens

Lector: Mw. Diny Rondeel

Intenties volgen in nieuwsbrief nr. 14

 

 

Maandag 2 nov. Allerzielen aanvang: 19.00 uur

Gebedsviering herdenking overledenen afgelopen jaar

Voorganger Mw. Gerry Spekkink

 

 

 

 

Beperkte openstelling Mariakapel

 

De Mariakapel is ook in de maand oktober tijdens de weekenden opengesteld voor bezoek.
(zaterdag en zondag)

 

Uiteraard verzoeken wij u om de nodige afstand te bewaren.

 

Wist U dat de intenties voor onze overledenen op de zondagen wanneer er geen viering in onze kerk is wel in Zutphen worden voorgelezen?

 

 

 

 

Zonnebloemzondag — Ziekenzondag

 

Een jaarlijks terugkerend thema, ditmaal in het weekend van 12/13 september.

De zonnebloem afdeling van Hengelo biedt dan een boeket zonnebloemen aan, aan de kerken van Hengelo.

Hiermee schenken zij aandacht aan hun leden wie ziek zijn in onze geloofsgemeenschap.

De zonnebloem steekt hierdoor onze zieken een hart onder de riem en hoopt op een goed herstel.

Daar er in dat weekend geen dienst was in onze kerk en er geen aandacht aan gegeven kon worden heeft de bezoekersgroep in overleg besloten deze bloemen te plaatsen in de Mariakapel. Deze is in het weekend immers weer open om een kaarsje op te steken.  Omdat moeder Maria onze troosteres is in tijden dat het niet zo loopt als we gehoopt hadden.

Tevens liggen er exemplaren bij waar een gedicht op staat. Deze kan meegenomen worden om thuis nog eens naar te lezen.

 

Het gedicht gaat als volgt:

 

Het regent, terwijl de zon schijnt.

Buiten is het stil, binnen ook.

Je maakt je zorgen, denk aan morgen.

Aan je geliefde, aan je zelf.

Je wilt naar buiten, onder de mensen.

Dat willen wij ook, en zodra het kan.

Als de regen is gestopt, en de zon weer schijnt.

Komen we weer binnen, om je mee naar buiten te nemen.

 

Namens de Bezoekersgroep:

Jan Claver

 

 

 

 

 

Koor Willibrord Geloofsgemeenschap actief in Coronatijd

 

De helden van ons parochiekoor:

Ondanks de corona tijd zit ons koor niet stil. Om de eenheid binnen het koor te behouden heeft dirigent Rob Mullink met het koorbestuur een ambitieus plan opgesteld. Samen met de locatieraad hebben we het verzoek bij het

kerkbestuur ingediend om achter in de kerk twee banken te mogen verwijderen, zodat daar het hele koor op 1,5 m afstand van elkaar kunnen repeteren. Aan de voorwaarden van het Nationaal Koornetwerk, de voorschriften van het RIVM en

het kerkbestuur kan aan dit voorstel worden voldaan. Conform de voorschriften gaan we de komende weken aan de slag.

 

Hotel, café Leemreis lenen ons een dertigtal stoelen, zodat de leden van het koor corona proef de repetities weer kunnen oppakken.

 

De kerkbanken worden netjes opgeslagen bij de firma Onstenk Meubelen.

Hulde voor deze mensen!

 

Ere is een mooie traditie ontstaan om aan het eind van de viering een extra toegift voor de kerkgangers te verzorgen. Het mannen kwartet van ons Willibrord koor verzorgt deze toegift.

In deze tijd een extra stimulans om de vieringen feestelijk op te luisteren en positief om te gaan met wat wel kan. Dit wordt door iedereen hooglijk gewaardeerd.

 

 

 

 

Effata Parochie 12 Apostelen

 

Heel graag wil Ik ook jou aanraken zegt God

en mijn liefde in je binnenste laten openbloeien

als een prachtige bloem.

Ik wil je oren openen voor mijn verhaal van tederheid

en voor het levensverhaal van vrienden rondom je.

Ik wil je ogen openen voor het verdriet én

voor de vreugde van je medemensen.

Ik wil je mond openen

zodat je woorden kunt spreken

van troost en hoop.

En Ik wil je hart openen opdat je durft liefhebben

én bemind worden in mijn naam.

 

 

Data tweede helft 2020  

Zaterdag 10 oktober

Zaterdag 14 november

Zaterdag 12 december

 

 

 

 

Kerk Radio Zutphen

 

U kunt deze vieringen luisteren en bekijken op www.12apostelen.nl.  Blokje Vieringen en Kerkradio

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken. U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen. Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

 

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

 

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd

via Kerkradio Zutphen

 

 

Via meerdere malen op pijltje terug te klikken kom je hier weer op deze site.

 

 

 

Pastorale Nabijheid bereikbaar!

 

Als je thuis zit en behoefte hebt aan een praatje, bel.
Als je de zorgen even wilt delen met een ander, bel.
Als er vragen zijn waar je geen antwoord op hebt, bel.

Fysieke afstand is nu verplicht en noodzakelijk,
maar we willen en kunnen met u en jou verbonden blijven.

 

U mag ons altijd bellen, wij; pastoor Scheve, pastoraal werker Marga Engelage en parochiemedewerkster Laura van de Kam,
willen er voor u zijn, juist ook nu.

 

Pastoor Harry Scheve 06-53 21 40 17
Pastoraal werker Marga Engelage 06-29 40 53 03
Parochiemedewerker Laura van de Kam 06-39 63 93 64

 

 

De zondagse vieringen;  een nieuwe gewaarwording:


Een nieuwe fase is aangebroken:

Het aantal Eucharistievieringen binnen de parochie van de 12 Apostelen is drastisch teruggebracht door het gebrek aan priesters.

Het advies voor Hengelo is in principe twee Woord- en gebedsvieringen per maand.

Af en toe is er een Eucharistieviering in onze kerk. (Zie Liturgieschema!)

 

Enkele afspraken:

De voornaamste regel is het afstand houden ook in de kerk.

Daarom zijn er zitplaatsstickers op de banken aangebracht.

Het aantal beschikbare plaatsen is ongeveer 1/3 van de zitplaatsen.

 

In het portaal zult u ontvangen worden door een gastheer/gastvrouw.

 

 1. Zij vragen u of u geen corona verschijnselen hebt;

 2. U wordt gevraagd om een registratiekaartje in te vullen en in de mand te deponeren

 3. Na het desinfecteren van uw handen, kunt u een liturgieboekje meenemen

 4. De gastheren/gastvrouwen begeleiden u via de zijbeuken naar een zitplaats in de kerk.

 

Registeren en privacy:

We verzamelen de registratiebriefjes van die viering en bewaren ze standaard vier weken.

Na vier weken wordt de envelop met de briefjes vernietigd.

 

Aan het eind van de viering:

Wanneer de viering geëindigd is, verlaat de voorganger en de koster als eerste de kerk.

Na het belsignaal verlaten de kerkgangers de kerk in omgekeerde volgorde.

De kerkgangers achter in de kerk verlaten als eersten de kerk via het middenschip en door de grote toegangsdeur.

Bij het verlaten van de kerk wordt u in de gelegenheid gesteld om uw bijdrage aan de collecte in de

daarvoor bestemde collectemand te deponeren.

 

Koffie/thee drinken in de Willibrordtuin:

 

Indien de weersomstandigheden het toelaten willen we in de pastorietuin U een kopje koffie/thee op gepaste afstand schenken.

Dit vraagt natuurlijk wel een stukje discipline.

U kunt dan via de buitenomgang (zijkant Hotel/Café Leemreis) de tuin bereiken.

(Dus niet via de sacristie!)

 

Bij het verlaten van de tuin zullen we de uitgang markeren langs de oude pastorie naar de St. Michielsstraat!

 

Extra voorschriften bij een Eucharistieviering

 

Om ter communie te gaan moeten zijn er extra maatregelen genomen:

 

 • Start vanuit de eerste banken via zijbeuken naar voren lopen.
 •  
 • Vooraan de handen desinfecteren
 • Om en om bij het spatscherm ontvangt u de hostie op de hand.

 

        Let op!

 

        Geen tongcommunie!

 

 • Via middenschip terug naar uw zitplaats
 • Gaat u niet ter communie en de andere kerkgangers in uw bank willen dat wel;

         stap dan even de bank uit en houdt even afstand.

 • Alleen de voorganger deelt de communie uit.

 

 

 

 

Liturgierooster Hengelo gld oktober – november 2020

 

4 okt. 09.30 Eucharistie Past. F. Zandbelt Hengelo
18 okt. 09.30 W.C.- dienst Diaken ten Bruin Hengelo
01 nov. 09.30 Gebedsdienst Werkgroep Hengelo
02 nov.. 09.30 Allerzielen G. Spekkink Hengelo
15 nov. 09.30 Gebedsdienst Werkgroep Hengelo
29 nov. 09.30 Eucharistie Past, H.Scheve Hengelo

 

SAMEN LATEN ZIEN DAT HET KAN!

 

 

 

Maand oktober Rozenkransmaand!

 

 

Vanaf 6 oktober wordt op dinsdagavond in oktober weer de rozenkrans

gebeden in het Willibrordhuus vanaf 19.00 uur.

Wellicht dat U even enige tijd vrij kunt maken om tot bezinning te komen.

Een oud gebruik in deze hectische tijd kan de nodige rust en bezinning te weeg brengen.

Komt u ook eens een keer?

 

 

 

 

Volgende Noaberviering

 

 

     Zaterdag 14 november om 19.00 uur in het kleine kerkje aan de Banninkstraat.

 

 

 

 

 

 

Inspiratie en Ontmoeting ook in 2020 – 2021 uit de startblokken.

 

Ook de Coronatijd vraagt van de leden van de werkgroep van de gezamenlijke kerken de nodige daadkracht om na te denken om op een verantwoorde wijze het programma voor het komende jaar op te starten.

 

 

 

 

 

De wondere wereld van Marc Chagall

 

De werkgroep Inspiratie en Ontmoeting van de gezamenlijke kerken in Hengelo Gld.

organiseert op donderdag 15 oktober en 12 november 2020 een lezing met waarnemend

predikant van de Protestantse gemeente ds. Joop Mol.

Het is deze lente 35 jaar geleden dat de wereldberoemde kunstenaar Marc Chagall overleed. Bijna 98 jaar geworden. Een omvangrijk oeuvre heeft hij nagelaten.

Met fascinerende verbeeldingen.

Over zijn leven was er in de maanden maart en april een serie uitzendingen, waarin Jeroen Krabbé de plaatsen nareisde waar Chagall gewoond en gewerkt heeft.

Door de lockdown hebben velen deze boeiende weergave gevolgd.

Over de aard en betekenis van het werk van Marc werd niet al te veel verteld.

En die taal van de wereld van Chagall moet men enigszins verstaan om er wat meer zicht op te krijgen.

In twee avonden wil ds. Joop Mol, voor wie maar belangstelling hiervoor heeft, een introductie verzorgen. De eerste op 15 oktober aan de hand van zijn levensgang met vooral schilderijen. Voorzien van vele beelden.

Zoals b.v. deze bekende weergave.

 

 

Beide presentaties worden gegeven in de grote zaal van ‘Ons Huis’ te Hengelo Gld. Daar is ruimte voor tientallen belangstellenden.

In verband met de nog steeds geldende maatregelen kan men daar op voldoende afstand van elkaar zitten en is de

weergave van beeld en geluid uitstekend.

De avonden zijn afzonderlijk bij te wonen. Maar aan te raden is om deze avonden allebei te bezoeken.

Wel moeten we u vragen zich op te geven. Dit vanwege de verplichte registratie.

 

U kunt zich aanmelden bij

 1. Joop Mol (waarnemendpredikant@pknhengelogld.nl) of 06-48345970

of bij de werkgroepleden

Frida Meints (f.meints@gmail.com) of 06-51007904

Ans Schabbink ansdemmer@gmail.com 0f 06-13240336

 

Beide avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur.

Een kopje koffie of thee staat klaar en deelname is gratis.

Enige voorkennis is niet vereist.

 

Binnenkort verschijnt het hele programma!

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB

www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

 

 

 

Op de website van de KBO-PCOB  www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl staat op de pagina

‘Wetenswaardigheden’ een artikel over de Landelijke Raad van Ouderen.

 

 

 

 

iPad-coach in het Willibrordhuus

        

Nu de inloopmorgen niet open is, willen we u toch in de gelegenheid stellen om op vrijdagmorgen vanaf 10.30 uur ondersteuning aan te bieden. Uiteraard in het Willibrordhuus.

Henk Roes is ook bereid individuele vragen persoonlijk te beantwoorden.

 

 

Raad van Ouderen (RvO): zorg over snelheid technologische ontwikkelingen

Een groot deel van de ouderen zal de technologische ontwikkelingen in de zorg niet kunnen bijbenen.

Dit zegt de RvO in een advies aan minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Het Zorg Innovatie Forum bracht het gebruik en de wensen van digitale middelen en toepassingen door ouderen in kaart.

Ouderen willen meer gebruik maken van videobellen met meerdere personen, maar hebben wel informatie en uitleg nodig.

 

Bij voldoende aantal opgaven ( maximaal 5 ) starten we weer met een iPad-cursus.

Bij voldoende deelname ook een Android cursus. De cursus gebeurt corona proef!

 

Informatie bij:

Henk Roes,

Email: hwa.roes@gmail.com

Of mob. 06 2124 1984

 

 

 

 

Repair Café Hengelo beperkt weer open!

Na overleg met de vrijwilligers en een intensieve voorbereiding konden we het Repair Café in een aangepaste vorm weer openen.

Ook de eigenaar van Kerkstraat 15 stond het gebruik van de oude Smederij weer toe. Het voorste gedeelte was hiervoor ingericht als ontvangstruimte en het achterste gedeelte als reparatie afdeling voor de vrijwilligers.

Bezoekers konden na een telefonische afspraak te hebben gemaakt, kapotte kleding en apparaten brengen en deze later na reparatie weer ophalen, hiermee voorkwamen we dat er te veel bezoekers tegelijk aanwezig waren. Een kopje koffie of thee zat er deze keer niet in en een praatje met de vrijwilligers moest achterwege blijven. De vrijwilligers waren enthousiast dat ze na een half jaar zonder Repair Café eindelijk weer aan de slag konden om vorm te geven aan één van onze doelstellingen: Weggooien? Mooi niet!

Om de continuïteit van het Repair Café te waarborgen is er dringend behoefte aan meer vrijwilligers. We zij op zoek naar naaisters en inschrijfsters/gastvrouwen en/of inschrijvers/gastheren. Het gaat hier om 2 á 3 uur per maand.

Lijkt u dit wat neem dan contact op met Frida Meints (06 51007904) of Jakob Strating (06 16528312).

Openingstijden

1e en 3e donderdag van de maand van 15.00 tot 20.00

Uitsluitend brengen en halen
Maak telefonisch een afspraak zodat de vrijwilligers voor u klaarstaan

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties

en aanmelden voor de eredienst!

 

Het secretariaat heeft voorzichtig haar deuren weer geopend en wel op

Vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur!

 

U kunt weer terecht voor het aanmelden voor de viering in onze  kerk, intenties opgeven, vragen en andere zaken.

Ook kan men op verschillende andere manieren de parochie toch dagelijks bereiken door o.a.

 

 • Een email naar: info@willibrordhengelo.nl
 • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus, Spalstraat 38
 • Een telefoontje naar Henk Roes, 06 2124-1984
 • Tijdens de openingsuren van het secretariaat ook telefonisch bereikbaar 0575 461275

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 14 kan uiterlijk tot 24 oktober 2020 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 1, jaargang 9   kan tot uiterlijk 30 oktober 2020 bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)  worden ingeleverd.

 

 

 

 

SeniorWeb lanceert ‘Thuis online’

 

Praktische uitleg en begeleiding:

Leercentrum ‘De Leer’ is actief in de Gemeente Bronckhorst.

Voor inlichtingen kunt u bellen of mailen met

 

Henk Roes, Beatrixlaan 3 7255 DB in Hengelo gld

06 2124 1984

 

 

Email: hwa.roes@gmail.com

Website: www.seniorweb.nl/thuis-online

www.willibrordhengelo.nl

info@willibordhengelo.nl