Nieuwsbrief nr.8 2020

 

Nieuwsbrief Jrg. 8 nr. 8   12 mei  t/m 09 juni 2020.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

 

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

06-48483121

463386

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

Coronavirus perikelenRoep om sluiting van scholen vanwege corona - Trajectum

 

Beste leden van onze Willibrordus Geloofsgemeenschap.

Vanwege het Corona virus is iedereen uit zijn doen, het is stil op straat, mensen hebben angst voor de toekomst.
Voor alle mensen uit de geloofsgemeenschap H. Willibrord willen we de lijnen kort houden. Zeker nu er voor een groot deel van u de vaste ijkpunten op de donderdagmorgen en de zondagmorgen met het daarbij onlosmakelijk verbonden koffiedrinken zijn gecanceld. Ook het koor komt voorlopig niet meer samen.
En deze ontmoetingen zijn veel meer dan alleen maar de viering of de lezing. Juist het sociale aspect is waar veel mensen naar uitkijken. De contacten onderling, het even horen hoe het met iemand gaat, het is zo belangrijk. En wordt nu zo gemist.

Daarom wil ik in deze nieuwsbrief toch het laatste nieuws vanuit onze geloofsgemeenschap en vanuit de 12 Apostelenparochie met u delen.

 

 

Overleden Willibrord Versteegen, oud 80 jaar

 

Op zondagmorgen 26 april is overleden Willibrord Versteegen. Op de rouwcirculaire staat zijn levensverhaal. Vanuit Lisse is hij in 1965 verhuist naar Hengelo, waar hij onderwijzer werd aan De Leer tot aan zijn pensionering. Na zijn onderwijsloopbaan werd het tuinieren zijn grootste hobby. Daar heeft hij tot 2017 gewoond aan de Deijenborgseweg. In 2017 is hij naar De Bleijke verhuisd, waar hij op zondag 26 april is overleden. In kleine kring heeft de familie afscheid genomen en is hij begraven op ons kerkhof aan de Zelhemseweg in het graf van zijn vroeg overleden vrouw Wil. Dat hij nu rusten mag in vrede bij de Heer.

 

 

 

 Vieringen:  periode 10 mei t/m  9 juni 2020

 

Hoewel we de komende tijd geen vieringen hebben in onze eigen kerk, kunnen we de intenties toch doorgeven aan

pastoor Harry Scheve. Hij zal de intenties uitspreken voor de verschillende geloofsgemeenschappen.

 

In deze lijst vind je alleen de opgegeven intenties van deze periode.

 

 

Zondag 10 mei 2020

Wim Eggink en Naomie

Rikie Robben-Peters

Jan Maresch

Levende en overleden familieleden Waenink-v.d. Weer

Paul Besselink

Willibrord Versteegen

 

Zondag 17 mei

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben- Peters

Jan Maresch

Annie v.d. Mondt Knippenborg

Paul Besselink

Willibrord Versteegen

 

Zondag 24 mei

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Jan Maresch

Willibrord Versteegen

 

Zondag 31 mei

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Jan Maresch

Overleden ouders Lamers-Roording

Jeroen Schut

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Tante Doortje Ubbink

Overleden fam. Beunk-Lamers

 

Zondag 7 juni

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Bertus Bus

Jan Maresch

Truus Gerrits v.d. Steen

Marty Jolij

Jan Luccassen

Ciska Heitkönig-Beijer

Henk Wiendels

Martin Bosman

Paul Besselink

Willibrord Versteegen

 

 

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg.

Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met de naam van de overleden persoon.

Nu er steeds meer crematies plaatsvinden hebben we een aantal urnenkelders geplaatst.

 

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met

 

dhr. Theo Keurentjes, tel. 0575- 464247.

 

 

 

 

Beperkte openstelling Mariakapel

 

Ook in de komende weken zijn er nog geen vieringen in onze kerk.

De Mariakapel willen we in de weekenden openstellen voor bezoek.
(zaterdag en zondag)

Uiteraard verzoeken wij u om de nodige afstand te bewaren.

 

Wist U dat de intenties van onze vieringen in Zutphen worden voorgelezen?  

 

 

 

 

Kerk Radio Zutphen

 

U kunt deze vieringen luisteren en bekijken op www.12apostelen.nl.  Blokje Vieringen en Kerkradio

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken. U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen. Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

 

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

 

Alle vieringen vonden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd
via Kerkradio Zutphen

 

 

 

Klokken luiden!

 

Klokken luiden als teken van hoop en troost voor de corona-patiënten

Op initiatief van de Raad van Kerken zijn de kosters gevraagd de kerkklokken te luiden op

elke woensdagavond te luiden van 19.00 tot 19.15 uur.

 

 

 

 

 

Pastorale Nabijheid bereikbaar!

 

 

 

Als je thuis zit en behoefte hebt aan een praatje, bel.

Als je de zorgen even wilt delen met een ander, bel.
Als er vragen zijn waar je geen antwoord op hebt, bel.

Fysieke afstand is nu verplicht en noodzakelijk,
maar we willen en kunnen met u en jou verbonden blijven.

U mag ons altijd bellen, wij; pastoor Scheve, pastoraal werker Marga Engelage en parochiemedewerkster

Laura van de kam, willen er voor u zijn, juist ook nu.

 

Pastoor Harry Scheve 06-53 21 40 17
Pastoraal werker Marga Engelage 06-29 40 53 03
Parochiemedewerker Laura van de Kam 06-39 63 93 64

 

 

 

Aandacht voor de voedselbanken

 

Aandacht voor de voedselbanken gevraagd
Meer dan een miljoen mensen leven onder de armoedegrens en zijn

aangewezen op de voedselbank.

Als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus zijn er nog

meer mensen die een beroep moeten doen op de voedselbank.
Tijdens de weekendopeningsuren van de Mariakapel kunt u uw producten

voor de voedselbank inleveren in het portaal van de kerk.

Van harte aanbevolen door de Nederlandse bisschoppen.

 

 

 

 

Viering  4 – 5 mei

 

75 jaar geleden kwam er een einde aan de tweede wereldoorlog.
Jammer genoeg kunnen er geen grote herdenkingen gehouden worden.
We konden het daarom volgen op de tv.
Hieronder het gedicht dat dit jaar gelezen wordt bij de herdenking op de Dam,
gemaakt door de 15 jarige scholiere Eva Pronk uit Den Haag.

 

Vrijheid

de oude man
verstopte joden op zijn zolder,
drukte illegale kranten
en hielp Engelse piloten.
hij loog voor het leven.
hij loog voor de vrijheid.

 

de vrouw
in de kelder
liet wanneer de vliegtuigen overvlogen
bange mannen, vrouwen en kinderen
schuilen voor de bommen.
zij stond voor het leven.
zij stond voor de vrijheid.

de jongen
net achttien
opgeroepen
om te vechten aan het front
nam afscheid van zijn moeder
en zou haar nooit meer zien.
hij vocht voor zijn leven.
hij vocht voor de vrijheid.

deze helden.
gewone mensen zoals jij en ik.
kozen ervoor te vechten
voor de vrijheid.

als een van deze helden
hier niet voor had gekozen.
was mijn opa dan geboren?
had ik dan geleefd?

 

Gebed

Goede God,
wij leven in een land waar vrijheid is,
een land waar kinderen zich vrij kunnen ontplooien,
een land waar Gij uw volk verzamelt.
Wij geloven in U,
wij kiezen voor U,
als een bevrijdende God.
Wij danken U voor de vrijheid
die Gij ons nu reeds geeft
en bidden om de veel grotere vrijheid
die Gij uw volk eens zult schenken
als uw wereld zal zijn voltooid.
Zo bidden wij
door uw zoon, Jezus Christus,

die met U en de heilige Geest
leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

 

 

In de hele parochie 12 Apostelen herdenken

 

 

Wij steken een kaarsje aan voor              

Grada Maria – Grada – Roording-Lamers uit Steenderen op de leeftijd van 84 jaar

Johannes Albertus Wilhelmus – Jan – Kraaijvanger uit Drempt op de leeftijd van 93 jaar

Johannes Hendrikus – Henk – Scharenborg uit Steenderen, op de leeftijd van 90 jaar

Willibrordus Johannes – Willibrord – Versteegen uit Hengelo, op de leeftijd van 80 jaar

De heer Johannes Gerardus – Jan – Sanderink uit Lochem, op de leeftijd van 96 jaar

Dat zij mogen rusten in vrede.

 

 

 

 

 

 

Roepingenzondag

 

Roepingenzondag 3 mei 2020

Elk jaar op de vierde zondag van Pasen viert de Rooms-Katholieke Kerk Wereldroepingendag –

in 2020 is dat op (2 en) 3 mei.

Op Roepingenzondag wordt wereldwijd in alle kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven.

Als motto is dit jaar voor Nederland gekozen: ‘Je komt als geroepen’.

Ook pastoor Harry Scheve besteedde daar zondag in de viering in Zutphen daar aandacht aan.

Vanwege de coronaviruspandemie zijn er dit jaar geen publieke vieringen in de kerken op

Roepingenzondag, maar bidden om roepingen kan gelukkig ook vanuit huis.

 

Gebed in Mei  (Mariamaand)

 

Heilige Maria,

 

U ontving uw uitnodiging, uw roeping om moeder te worden van Gods Zoon, plotseling, via de aartsengel Gabriël. Zonder precies te weten hoe dit zou gaan gebeuren en wat u in uw leven nog te wachten stond, zei u vol vertrouwen: “Ja, mij geschiede naar uw woord.” U vertrouwde op de woorden van de engel: “Voor God is niets onmogelijk.” U gaf u over aan de Kracht van de H. Geest.

 

Dank u voor uw voorbeeldig, onvoorwaardelijk “Ja” op Gods roepstem, Maria!

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB

www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

 

Tot nader bericht geen ondersteuning iPad in het Willibrordhuus.

 

 

Op de website van de KBO-PCOB  www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl staat een extra pagina over het Coronavirus.

 

 

 

KBO-PCOB steunt het initiatief #nietalleen

Het coronavirus kreeg de afgelopen tijd veel invloed op ons leven. Vooral de meest kwetsbaren in onze samenleving lijken onder de gevolgen van de getroffen maatregelen te (gaan) lijden.

Lokaal zijn er veel initiatieven ontstaan van lokale kerken en organisaties om hulp te bieden: boodschappen doen, een praatje maken via een belactie, oppas verzorgen, teveel om op te noemen. Vanuit de overheid wordt er door minister Grapperhaus een beroep gedaan op kerken om de krachten te bundelen. Als kerken en organisaties hebben we netwerken, middelen en gebouwen die zorgvuldig en veilig kunnen worden ingezet. De vraag is hoe we die mogelijkheden op een gecoördineerde manier gebruiken, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen worden geholpen. Daarom is het platform #nietalleen opgericht. KBO-PCOB steunt dit initiatief.

Meedoen?

Afdelingen kunnen meedoen aan dit initiatief door te gaan naar www.nietalleen.nl en

het formulier in te vullen of door te bellen met 0800-1322.

 

 

 

Repair Café Hengelo

Repair Café

 

Nu heel Nederland in een intelligente lockdown is terecht gekomen, heeft dit niet alleen effect op het economische leven maar zeker zo belangrijk of misschien nog wel belangrijker ook op ons sociale leven. Deze medaille heeft twee kanten, aan de ene kant de mooie creatieve initiatieven waar er op allerlei manieren contacten gelegd worden met in achtneming van de regels van het RIVM en aan de andere kant de vereenzaming door het wegvallen van contacten. Kijk in uw omgeving hoe u een positieve bijdrage kunt leveren om het sociale leven vorm te geven.

Ook het Repair Café heeft de deuren gesloten, zodat we op dit moment geen invulling kunnen geven aan de ontmoetingen in het Repair Café. Via de sociale media houden we u op de hoogte wanneer we weer opengaan en u weer welkom bent om kapotte kleding en defecte apparaten samen met de vrijwilligers te repareren. Daar veel mensen nu aan het opruimen zijn en hierbij defecte kleding en kapotte spullen tegenkomen, gooi deze niet weg, wacht tot het Repair Café weer open is en kom langs om deze te maken.

Spoedig tot ziens in het Repair Café.

Frida Meints en Jakob Strating

www.repaircafehengelogld.nl

 

 

Hulde aan Moederdag   10 mei 2020

 

Moeder zijn
is liefhebben,
geloven in het leven en het goede, antwoorden op vele vragen en dromen kunnen raden, bewonderen, begeesteren,
zien groeien en ontluiken.

Moeder zijn:
is veel zien en nog meer zwijgen,
vertrouwen op de toekomst


jong heimwee kunnen verbergen
en goede wegen kennen.

Moeder zijn:
is kinderen grootbrengen,
bevrijden uit angst en kleinheid.

Moeder zijn:
is loslaten, op weg zetten
en laten gaan.

Moeder zijn:
is een stukje van de schepping
weer bij de Schepper brengen.

Frans Weerts

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties:

Het secretariaat is tot nader bericht gesloten.

Voor intenties, vragen en andere zaken kan men op verschillende manieren de parochie toch dagelijks bereiken door o.a.

 

 

  • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus, Spalstraat 38

 

  • Een telefoontje naar Henk Roes, 06 2124-1984

 

 

Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als

U informatie wenst over persoonlijke en/of algemene parochiële zaken.

Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt.

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 9 kan uiterlijk tot  5 juni 2020 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 5, jaargang nr. 8   kan tot uiterlijk 31 mei 2020 bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)

worden ingeleverd.

 

 

SeniorWeb lanceert ‘Thuis online’

 

Online hulp en inspiratie voor thuis

 

Het zijn onwerkelijke tijden; heel Nederland is aan huis gekluisterd door de coronamaatregelen, en het is onzeker hoe lang deze periode gaat duren. Het is mooi om te zien dat de digitalisering juist nu een grote hulp kan zijn. Voor schoolkinderen, thuiswerkers én mensen die nog niet zo digitaal vaardig zijn. Ook zij willen nu graag contact met hun naasten kunnen onderhouden. Gelukkig is er steeds meer mogelijk. En helpt SeniorWeb met ondersteuning en inspiratie voor iedereen die het nodig heeft.

 

Videobellen en meer.-

Veel senioren hebben tegenwoordig een smartphone, waardoor men makkelijk even kan appen met familie, vrienden en bekenden.

 

Van de SeniorWeb-leden gebruikt dan ook al ruim 70 procent WhatsApp. Velen van hen gebruiken WhatsApp tevens om te videobellen. De afgelopen drie jaar is dit zelfs toegenomen van 20 procent naar 44 procent.  Naast contact onderhouden biedt internet natuurlijk nog veel meer mogelijkheden, waar ouderen ook graag en regelmatig gebruik van maken. Populair zijn actualiteiten bijhouden, online producten kopen, spelletjes spelen, muziek luisteren en video’s/films bekijken. Maar (nog) niet voor iedereen zijn al deze digitale mogelijkheden gesneden koek.

 

Behoefte aan ondersteuning 

“Wij merken aan de reacties van onze leden dat er nu veel behoefte is aan ondersteuning bij videobellen en online boodschappen doen, maar ook zijn mensen op zoek naar leuke websites nu men verplicht binnen zit”, aldus Daniël de Levita, directeur van SeniorWeb. “Om hieraan tegemoet te komen hebben wij een speciale omgeving gelanceerd: Thuis online. En natuurlijk zitten al onze vrijwilligers klaar om mensen te helpen met hun digitale vragen.”

 

Praktische uitleg en begeleiding:

Thuis online Op seniorweb.nl/thuis-online vinden mensen vanaf vandaag handige stap-voor-stapuitleg over praktische zaken, zoals contact onderhouden via WhatsApp of Skype en online boodschappen doen. En tevens veel inspiratie om thuis online leuke dingen te doen. Denk hierbij aan uitleg over sociale media, online muziek luisteren of virtueel een museum bezoeken.  Mensen die nog geen lid van SeniorWeb zijn kunnen zich nu voor drie maanden gratis aanmelden. Men kan dan ook gebruik maken van de PCHulp via telefoon of via internet. Op deze manier wil SeniorWeb mensen helpen om, juist in deze tijd, thuis online te zijn en contact met hun naasten te onderhouden.

 

Leercentrum ‘De Leer’ is actief in de Gemeente Bronckhorst. Voor inlichtingen kunt u bellen of mailen met

Henk Roes, Beatrixlaan 3 7255 DB in Hengelo gld

06 2124 1984

Email: hwa.roes@gmail.com

Website: www.seniorweb.nl/thuis-online

 

 

 

www.willibrordhengelo.nl

info@willibordhengelo.nl