Nieuwsbrief nr.14 2020

Nieuwsbrief Jrg. 8 nr. 14   26 okt. t/m 24 nov. 2020.

 

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.

e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl

 

Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl

Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

 

 

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

06-48483121

463386

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

 

 Vieringen:  periode 26 oktober t/m  24 november 2020

 

In de weekenden wanneer er geen vieringen zijn in onze kerk, zullen we de intenties doorgeven aan pastoor Harry Scheve. De lector van dienst zal de intenties uitspreken voor de verschillende geloofsgemeenschappen in de wekelijkse zondagse viering in Zutphen.

 

In deze lijst vind je de opgegeven intenties van deze periode:

 

 

Zondag 1 november 2020 Allerheiligen

Gebedsviering in onze kerk aanvang om 9.30 uur

Voorganger: dhr. Boris Ariaens

Lector: Mw. Diny Rondeel

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Overleden fam. Boerkamp-Roording

Fam. Ubbink-Kasteel

Tante Doortje Ubbink

Bertus Bus

Theet Beunk

Overleden fam. Beunk- Lamers

Overleden ouders Lamers Roording

Annie van der Mondt-Knippenborg

Mw. Truus Gerrits v.d. Steen

 

In de voorbede worden ook de overledenen van het afgelopen jaar herdacht.

 

Overledenen tussen 1 november 2019 en 1 november 2020

 

24 november 2019 Jan Lucassen 66 jaar
25 november 2019 Jan Maresch 80 jaar
12 januari 2020  Antoon Eugelink 86 jaar
1 februari 2020  Henk Wiendels 87 jaar
23 februari 2020 Martin Bosman 94 jaar
10 april 2020  Paul Besselink 63 jaar
26 april 2020 Willibrord Versteegen 80 jaar
17 mei 2020 Annie Jolij-Niessink 86 jaar
31 mei 2020  Agnes Ehringfeld – Klein Gunnewiek 89 jaar
9 juli 2020 Sientje Horsting-Reulink 90 jaar
10 juli 2020 Maria Noevers-Gerrits 58 jaar
25 juli 2020 Clara-Zents – Voermans 90 jaar
28 juli 2020 Maria Visser – Leemreis 90 jaar
24 augustus 2020 John Kievits 83 jaar
3 september 2020 Mirta Botterman 34 jaar
9 september 2020 Rina Veerink- Cornelissen 83 jaar
9 september 2020 Joke Schouten-Balvers 68 jaar
12 september 2020 Riet Thuss-Polmann 90 jaar
15 september 2020 Frans Robben 90 jaar
19 september 2020 Dinie van Dam-Huntink 77 jaar
20 september 2020 Theo van Aken 77 jaar

 

 

Maandag 2 nov. Geen Allerzielenviering i.v.m. de coronadreiging.

De kerk is open van 10.00 uur tot 18.00 uur!

 

 

Zondag 8 november 2020

Géén viering in onze kerk

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

 

 

Zondag 15 november 2020

Woord-Gebedsviering in onze kerk om 9.30 uur

Voorganger: Mw. Jenny Veldscholten

Lector: Mw. Joke Wolbrink

Zang: Coronakoor o.l.v. dirigent/organist Rob Mullink

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Maria Visser-Leemreis

 

 

Zondag  22 november 2020

Géén viering in onze kerk

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

 

 

Zondag 29 november 2020 1e zondag van de Advent

Eucharistieviering: voorganger pastoor Harry Scheve

Aanvang: 9.30 uur

Lector: Mw. Diny Rondeel

(Caeciliafeest van ons koor)

Zang: Coronakoor o.l.v. dirigent/organist Rob Mullink

Opm.  Uitreiking gedachteniskruisje van Jan Maresch

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Levende en overleden leden van ons Willibrordkoor

Jaargetijde: Jan Maresch

 

 

 

Beperkte openstelling Mariakapel

 

 

De Mariakapel is tijdens de weekenden opengesteld voor bezoek. (zaterdag en zondag)

Uiteraard verzoeken wij u om de nodige afstand te bewaren.

Wist U dat de intenties voor onze overledenen op de zondagen wanneer er geen viering in onze kerk is wel in Zutphen worden voorgelezen?

 

 

 

 

 

Afsluiting Nieuwsbrief jaargang nr. 8

 

Met deze nieuwsbrief sluiten we jaargang nr. 8 af.

Vanuit de redactie hebben we geprobeerd u zo goed mogelijk van alle informatie te voorzien vanuit onze Geloofsgemeenschap.

Wij hopen dat u dit kunt waarderen. Vol goede moed bereiden we ons voor ons op jaargang nr. 9.

Vanaf deze plaats een woord van dank aan de vouw/niet ploeg en aan de vele bezorgers.

Het bezorgprogramma voor 2021 is alweer opgesteld en we gaan ervoor!

 

 

Viering Allerzielen gaat niet door op 2 november!

 

Corona heeft ons ingehaald.

Op 19 oktober hebben enkele leden van de locatieraad en leden van de werkgroep Mensen-in-Rouw gesproken over de Allerzielenviering op 2 november.

Wij vinden het elk jaar een mooie bijeenkomst om gezamenlijk de gestorvenen van het afgelopen jaar te gedenken. De aanwezigheid van de families is altijd zeer groot, waaruit je kunt concluderen, dat deze viering zeer op prijs wordt gesteld en dat horen wij ook regelmatig.

 

Door de nieuwe regels, o.a maximaal 30 personen in de kerk, kan de Allerzielen-viering, zoals we die gewend zijn te vieren, op 2 november helaas niet doorgaan.

 

We zijn ons er terdege van bewust dat deze beslissing voor de betrokken families een tegenvaller is.

De Allerzielen-viering biedt toch altijd troost, steun en bemoediging aan de betrokkenen.

 

Na overleg met de werkgroepen hebben we besloten om wel aandacht te besteden aan de overledenen van het afgelopen jaar en hun families.

 

In de viering van 1 november (Allerheiligen) zullen ze bij naam genoemd worden en op 2 november (of z.s.m. erna) zal bij de contactpersonen een attentie met een kaars worden bezorgd.

 

Mocht er behoefte zijn voor aan een persoonlijk / pastoraal gesprek, dan kan men zich hiervoor aanmelden.

 

Namens de werkgroep Mensen-in-Rouw

Leden locatieraad / pastoraats groep

 

 

 

Effata Parochie 12 Apostelen

 

Heel graag wil Ik ook jou aanraken

– zegt God –

en mijn liefde in je binnenste

laten openbloeien als een prachtige bloem.

Ik wil je oren openen

voor mijn verhaal van tederheid

en voor het levensverhaal

van vrienden rondom je.

Ik wil je ogen openen

voor het verdriet én voor de vreugde

van je medemensen.

Ik wil je mond openen

zodat je woorden kunt spreken

van troost en hoop.

En Ik wil je hart openen

opdat je durft liefhebben

én bemind worden in mijn naam.

 

Data tweede helft 2020  

Zaterdag 14 november in Zutphen

Zaterdag 12 december in Zutphen

Locatie: St. Johan de Doperkerk; aanvang 17.00 uur

 

 

Kerk Radio Zutphen

 

U kunt deze vieringen luisteren en bekijken op www.12apostelen.nl.  Blokje Vieringen en Kerkradio

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje

Wereldbol met koptelefoon te klikken.

U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk

in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen.

Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

 

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen.

U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

 

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd
via Kerkradio Zutphen

 

 

 

 

Pastorale Nabijheid bereikbaar!

 

Als je thuis zit en behoefte hebt aan een praatje, bel.
Als je de zorgen even wilt delen met een ander, bel.
Als er vragen zijn waar je geen antwoord op hebt, bel.

Fysieke afstand is nu verplicht en noodzakelijk,
maar we willen en kunnen met u en jou verbonden blijven.

U mag ons altijd bellen, wij; pastoor Scheve, pastoraal werker Marga Engelage en parochiemedewerkster Laura van de Kam,
willen er voor u zijn, juist ook nu.

Pastoor Harry Scheve 06-53 21 40 17
Pastoraal werker Marga Engelage 06-29 40 53 03
Parochiemedewerker Laura van de Kam 06-39 63 93 64

 

 

Aanmeldprocedure voor de zondagse vieringen:  max. 30 personen

 

Om teleurstelling te voorkomen dat u als bezoeker niet toegelaten kunt worden, omdat het maximum aantal toegestane bezoekers al is bereikt, is er een aanmeldprocedure.

Parochianen dienen zich van tevoren aan te melden om in een viering aanwezig te kunnen zijn.

De aanmelding per viering kan via :

 • Per mail info@willibrordhengelo.nl
 • Telefonisch op vrijdagmorgen vanaf 11.00 – 12.00 uur 0575 – 461275
 • Inlevering registratiebriefje ook op vrijdagmorgen vanaf 11.00 – 12.00 uur op het secretariaat

 

Uiterlijk op vrijdagmorgen, voorafgaand aan de viering kunt u zich aanmelden.

In de mail graag duidelijk uw naam en adres vermelden en met hoeveel personen u wenst te komen.

Wij kunnen niet garanderen dat iedereen die zich aangemeld heeft kan komen. Daarom zullen we de mail beantwoorden met de mededeling of u wel of niet in de gelegenheid wordt gesteld om ook daadwerkelijk te komen. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Daarnaast blijft het mogelijk om zonder reservering te komen, alleen als er plaatsen vrij zijn bent u welkom.

Op woensdag 14 oktober zijn weer nieuwe regels ter voorkoming van verdere besmettingen door het Corona-virus van kracht geworden.

Voor onze kerk gelden extra beperkende maatregelen:

 • Aantal kerkgangers max. 30 (Dus zonder de assistenten bij de viering. Van voorganger tot lector, van koster tot gastheer en koorzangers)
 • Dringend advies van het dragen van een mondkapje

Daarnaast hanteren we de regels rond registratie, ontsmetting. Het kopje koffie/thee drinken aan het eind van de viering komt voorlopig te vervallen.

 

Enkele afspraken op een rijtje:

De voornaamste regel is het afstand houden ook in de kerk. Daarom zijn er zitplaatsstickers op de banken aangebracht. Het aantal beschikbare plaatsen is ongeveer 1/3 van de zitplaatsen.

 

In het portaal zult u ontvangen worden door een gastheer/gastvrouw.

 

 1. Zij vragen u of u geen corona verschijnselen hebt;
 2. U wordt dringend verzocht om een mondkapje te dragen, wanneer u naar de kerk komt.
 3. U wordt gevraagd om een registratiekaartje in te vullen en in de mand te deponeren
 4. Na het desinfecteren van uw handen, kunt u een liturgieboekje meenemen
 5. De gastheren/gastvrouwen begeleiden u via de zijbeuken naar een zitplaats in de kerk.

 

Registeren en privacy:

We verzamelen de registratiebriefjes van die viering en bewaren ze standaard vier weken. Na vier weken wordt de envelop met de briefjes vernietigd.

 

Aan het eind van de viering:

Wanneer de viering geëindigd is, verlaat de voorganger en de koster als eerste de kerk. Na het belsignaal verlaten de kerkgangers de kerk in omgekeerde volgorde

De kerkgangers achter in de kerk verlaten als eersten de kerk via het middenschip en door de grote toegangsdeur.

Bij het verlaten van de kerk wordt u in de gelegenheid gesteld om uw bijdrage aan de collecte in de daarvoor bestemde collectemand te deponeren.

 

Koffie/thee drinken in de Willibrord tuin:
Voorlopig geen koffie/thee drinken na afloop van de viering

 

Extra voorschriften bij een Woord- en Communiedienst of een Eucharistieviering  

 

Om ter communie te gaan moeten zijn er extra maatregelen genomen:

 

 • Bij het ter communie gaan, mag het mondkapje af!
 • Start vanuit de eerste banken via zijbeuken naar voren lopen.
 • Vooraan de handen desinfecteren
 • Om en om bij het spatscherm ontvangt u de hostie op de hand.
  Let op!

  • Geen tongcommunie!
 • Via middenschip terug naar uw zitplaats
 • Gaat u niet ter communie en de andere kerkgangers in uw bank willen dat wel; stap dan even de bank uit en houdt even afstand.
 • Alleen de voorganger deelt de communie uit.

 

 

 

 

Liturgierooster Hengelo gld november 2020 (onder voorbehoud)

 

01 nov. 09.30 Gebedsdienst Werkgroep Hengelo
14 nov. 19.00 Naoberviering Kerkje Banninkstraat Hengelo
15 nov. 09.30 Gebedsdienst Werkgroep Hengelo
29 nov. 09.30 Eucharistie Pastoor H.Scheve Hengelo

 

 

 

Volgende Noaberviering zaterdag 14 november a.s.

 

De eerstvolgende Noaberviering vanuit de Raad van Kerken Hengelo staat gepland op zaterdag 14 november a.s. Dan is de wintertijd ingegaan en zal het ’s avonds weer vroeg donker zijn. Reden waarom het thema ‘licht’ is gekozen.

 

Leven zonder licht kunnen we ons niet voorstellen. Zonder licht voelen mensen zich onveilig en onzeker. Alle leven in de natuur, ook het menselijk leven, heeft licht nodig en reageert op licht. Van licht zijn mensen afhankelijk vanaf het moment dat zij het levenslicht aanschouwen. Vandaar dat er in onze en andere culturen zoveel feesten rondom het ‘licht’ te vinden zijn.

Iedereen is welkom bij deze oecumenische en laagdrempelige bijeenkomst. De Noaberviering wordt eenmaal per kwartaal gehouden. Dit seizoen zijn de vieringen in het kerkgebouw van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hengelo aan de Banninkstraat.

 

Reserveren is niet nodig, maar vol is vol.

Aanvang 19.00 uur.

 

 

 

Willibrordzondag  8 november

 

       Samen de Heer tegemoet

De tijden zijn onzeker. Het valt niet te voorzien hoe het er in onze wereld over 50 jaar aan toe zal gaan. De Bijbelteksten die op deze zondag gelezen worden, bieden houvast in de omgang met de tijden. Christenen van alle kerken leven vanuit de hoop en de verwachting dat Jezus Christus opnieuw zal komen.

Het geloof in zijn dood en opstanding is een waarborg dat ook wij over onze dood heen in Christus zullen leven (1 Tess. 4,13 e.v.). In die zin gaan we de Heer tegemoet. Die troostvolle belofte zou kunnen verleiden tot passiviteit en stille berusting. Maar dat kan niet de bedoeling zijn. Het zou afbreuk doen aan zin en betekenis van het leven zelf. In onzekere tijden, zoals deze, beseffen we meer dan ooit hoe belangrijk wijsheid in het besturen is. Een wijs bestuurder is een zegen voor zijn volk. Volgens de Bijbel is het niet moeilijk om wijsheid te ontdekken, zolang je haar liefhebt en zolang je alert bent. Sterker nog: de wijsheid zelf is op zoek naar hen die haar waardig zijn. De wijsheid straalt en is onvergankelijk (Wijsheid 6,12 e.v.).

Jezus verkondigt de komst van het Rijk Gods. Wanneer dat precies zal zijn, zegt de Schrift niet. Wel dat het onverwachts zal zijn en mensen op verschillende manieren zal treffen. Trouw, waakzaamheid en wijsheid zijn geboden. De gelijkenis over de slimme en dwaze bruidsmeisjes vertelt plastisch hoe het bij de komst van het Koninkrijk Gods zal toegaan. Sommigen zijn voorbereid en voorzien, anderen niet en komen te laat.

Leven wij vandaag ook in de verwachting van de komst van het Koninkrijk van God? En waarmee houden we onze lampen brandend, als we komende vanuit verschillende kerken, samen de Heer tegemoet gaan? Op deze zondag is er geen viering in onze kerk!

Met vriendelijke groet,

Martin Los, bisschoppelijk gedelegeerde voor Oecumene

 

 

 

 

Levenskunst overweging locatieraad 7 oktober 2020

 

Vele ziekten gaan niet voorbij,
men heeft ze voor het leven.
Men kan ze niet definitief wegnemen,
maar wel leren ermee te leven.
Andere ziekten verdwijnen geheel;
na de behandeling
voelen we ons helemaal genezen.
Toch blijft ook een herwonnen gezondheid
broos en voorbijgaand,
want we kunnen opnieuw ziek worden
en andere kwalen opdoen.
Sommige ziekten brengen
een blijvende bedreiging met zich mee.
Het gevaar is dan groot
dat we voortdurend in angst leven
voor alles wat kan komen of terugkomen.

 

De levenskunst bestaat hierin:
kalm en realistisch te blijven,
iedere goede dag dankbaar
te aanvaarden
en van iedere kwade dag geduldig
de avond af te wachten
in de hoop dat het morgen
wellicht beter gaat.
Voor ieder van ons zal eens
de laatste avond aanbreken,
maar dan komt er een nieuwe morgen
waarvoor onze woorden tekortschieten.
Dat mogen we geloven!

Peter Klever

 

 

 

 

Inspiratie en Ontmoeting ook in 2020 – 2021 nog niet uit de startblokken.

Ook de Coronatijd vraagt van de leden van de werkgroep van de gezamenlijke kerken de nodige daadkracht om na te denken om op een verantwoorde wijze het programma voor het komende jaar op te starten.

De geplande bijeenkomsten over de wondere wereld van Marc Chagall zijn afgelast!

 

 

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB

www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

 

 

Op de website van de KBO-PCOB  www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl staat op de pagina ‘Wetenswaardigheden’ een artikel over de Landelijke Raad van Ouderen.

 

 

 

 

iPad-coach in het Willibrordhuus

        

Nu de inloopmorgen niet open is, willen we u toch in de gelegenheid stellen om op vrijdagmorgen vanaf 10.30 uur ondersteuning aan te bieden.

Uiteraard in het Willibrordhuus. Henk Roes is ook bereid individuele vragen persoonlijk te beantwoorden.

 

Raad van Ouderen (RvO): zorg over snelheid technologische ontwikkelingen

Een groot deel van de ouderen zal de technologische ontwikkelingen in de zorg niet kunnen bijbenen. Dit zegt de RvO in een advies aan minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Het Zorg Innovatie Forum bracht het gebruik en de wensen van digitale middelen en toepassingen door ouderen in kaart. Ouderen willen meer gebruik maken van videobellen met meerdere personen, maar hebben wel informatie en uitleg nodig.

 

Bij voldoende aantal opgaven (maximaal 5) starten we weer met een iPad-cursus. Bij voldoende deelname ook een Androidcursus. De cursus gebeurt coronaproof!  (Nog drie deelnemers gezocht voor de iPadcursus)

 

Informatie bij:

Henk Roes,

Email: hwa.roes@gmail.com

Of mob. 06 2124 1984

 

 

 

 

Repair Café Hengelo weer gesloten!!

 

 

Repair Café Hengelo voorlopig weer gesloten.

Na een succesvolle Coronaproof opening van het Repair Café in de voorbije weken, gaan we voorlopig helaas weer sluiten.
In september heeft ons Repair Café, na maanden, de deuren weer geopend. Met schermen en vooraf een afspraak maken voor een bezoek aan het Repair Café, hebben we twee keer succesvol kunnen werken. Er is beide openingsmomenten goed gebruik gemaakt van onze diensten.

Na maanden van sluiting hadden mensen echt behoefte aan de hulp van onze reparateurs.

 

Nu het coronavirus toch weer in alle hevig rondwaart en de nieuwe maatregelen zijn afgekondigd, hebben we als coördinatoren toch besloten om voorlopig de deur van het Repair Café dicht te houden. De eerste reden is dat veel van onze bezoeker en vrijwilligers van oudere leeftijd zijn en meer risico lopen. De tweede reden is dat wij niet verantwoordelijk willen zijn voor extra bewegingsstromen.

Natuurlijk hopen we dat deze pas op de plaats in Nederland weer helpt voor de daling van de besmettingen. Mocht de gedeeltelijke lockdown weer opgeheven worden, dan opent het Repair Café weer haar deuren. We staan dan weer behulpzaam klaar voor alle bezoekers.

Info:
Jakob Strating           06 16528312
Frida Meints             06 51007904

 

 

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties

en aanmelden voor de eredienst!

 

Het secretariaat heeft voorzichtig haar deuren weer geopend en wel op     

Vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur!

 

U kunt weer terecht voor het aanmelden voor de viering in onze  kerk, intenties opgeven, vragen en andere zaken. Ook kan men op verschillende andere manieren de parochie toch dagelijks bereiken door o.a.

 

 

 • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus, Spalstraat 38
 • Een telefoontje naar Henk Roes, 06 2124-1984
 • Tijdens de openingsuren van het secretariaat ook telefonisch bereikbaar 0575 461275

 

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 1 kan uiterlijk tot 30 oktober 2020 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 1, jaargang nr. 9   kan tot uiterlijk 30 oktober 2020 bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)  worden ingeleverd.

 

 

 

 

SeniorWeb lanceert ‘Thuis online’

 

Praktische uitleg en begeleiding:

Leercentrum ‘De Leer’ is actief in de Gemeente Bronckhorst. Voor inlichtingen kunt u bellen of mailen met

 

Henk Roes, Beatrixlaan 3 7255 DB in Hengelo gld

06 2124 1984

Email: hwa.roes@gmail.com

Website: www.seniorweb.nl/thuis-online

www.willibrordhengelo.nl

info@willibordhengelo.nl