Nieuwsbrief nr.12 2020

Nieuwsbrief Jrg. 8 nr. 12   31 augustus t/m 28 sept. 2020.

 

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

 

 

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

06-48483121

463386

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

 

Versoepeling Coronaregels

 

Beste leden van onze Willibrordus Geloofsgemeenschap.

 

In onze kerk hebben we de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo zijn er achter in de kerk twee desinfectie-dispensers. Ook de loop

van de paden is met stickers aangegeven. Veelal via de zijpaden de kerk in en via het middenschip weer naar buiten.

 

Daarom wil ik in deze nieuwsbrief het laatste nieuws vanuit onze geloofsgemeenschap en vanuit de 12 Apostelenparochie met u delen.

 

 

 

 

HH. Twaalf Apostelen op anderhalve meter

 

Protocol kerkgebouwen:

Richtlijnen RIVM

Vanaf 1 juli zijn bijeenkomsten van maximaal 100 personen mogelijk.

 

Protocollen van de Nederlandse Bisschoppenconferentie:

Factsheet ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’.

www.rkkerk.nl

 

 

 

Planning data uitreiken gedachteniskruisjes in 2020 voor gestorven parochianen in 2019 n.a.v. coronamaatregelen

30 augustus:             Sjef Knols

6 september:            Jozef Hooman

20 september:          Hans Lichtenberg

Het uitreiken gebeurt na de viering voor het altaar. Hier is meer ruimte dan bij het gedachtenisbord.

 

 

 

 

Overleden John Kievits, oud 83 jaar

 

Op 24 augustus jl is overleden dhr. John Kievits. In de rouwcirculaire wordt aangegeven dat hij na een langzaam

achteruitgang van zijn gezondheid toch nog onverwacht is overleden. Zijn echtgenote Florence is meer bekend als organiste in onze kerk.

Daarom willen we ook vanuit onze parochie extra aandacht schenken aan zijn overlijden. Op dinsdag 1 september vond de begrafenis plaats vanuit onze kerk. De familie laat weten dat zijn  lichaam te ruste is gelegd op de Natuurbegraafplaats Koningsakker in Arnhem.

Moge hij rusten in de vrede bij onze Heer.

 

 

 

 Vieringen:  periode 31 augustus t/m  28 september 2020

 

In de weekenden wanneer er geen vieringen zijn, zullen we de intenties doorgeven aan pastoor Harry Scheve. De lector van dienst zal de intenties uitspreken voor de verschillende geloofsgemeenschappen in de wekelijkse zondagse viering in Zutphen.

 

In deze lijst vind je de opgegeven intenties van deze periode:

 

Zondag 6 september 2020

Gebedsviering in onze kerk. Voorganger: Mw. Jenny Veldscholten

Koor: muzikale begeleiding door klein koor

Organist/dirigent Rob Mullink

Collecte: Mandje bij het verlaten van de viering achter in de kerk

 

Uitreiking Gedachtenis kruisje dhr. Jozef Hooman

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Doortje Dickmann van de Pavert

Jeroen Schut

Overleden fam. Boerkamp-Roording

Bertus Bus

Maria Visser-Leemreis

John Kievits

Jozef Hooman

 

 

Zondag 13 september 2020

Géén viering in onze kerk!

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

John Kievits

 

 

Zondag 20 september 2020

Gebedsviering in onze kerk. Voorganger: Mw. Gerry Spekkink

Koor: muzikale begeleiding door klein koor

Organist/dirigent Rob Mullink

Collecte: Mandje bij het verlaten van de viering achter in de kerk

Uitreiking Gedachteniskruisje dhr. Hans Lichtenberg

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Echtpaar Ubbink-Kasteel

John Kievits

Hans Lichtenberg

 

 

Zondag 27 september 2020

Géén viering in onze kerk.

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Overleden ouders Lamers-Roording

John Kievits

 

 

 

Beperkte openstelling Mariakapel

 

De Mariakapel is ook in de maand september tijdens de weekenden opengesteld voor bezoek.

(zaterdag en zondag)

 

Uiteraard verzoeken wij u om

de nodige afstand te bewaren.

 

 

 

Wist U dat de intenties voor onze overledenen op de zondagen wanneer er geen viering in onze kerk is wel in Zutphen worden voorgelezen?

 

 

 

 

Willibrord Geloofsgemeenschap actief in Coronatijd

 

Koffie-thee drinken in de pastorietuin!

Bij mooi weer kunt u na de viering samen een kopje koffie of thee-drinken in de tuin van ons Willibrordhuus. De ervaring is positief. Maar toen kwam ook een ‘klein’ probleem om de hoek kijken. Veel van onze kerkgangers willen graag even op een stoel zitten. Op zich is dat geen probleem, echter de poten van de stoelen worden bevuild door het rulle grind. Tijdens het koffiedrinken kwam meteen al een oplossing voor het probleem. Het grind op het terras vervangen door tegels. Er werd ook al spontaan hulp aangeboden.

 

 

We hebben het idee opgepakt en gaan op zoek naar ‘gratis’ trottoirtegels. We hebben er zo’n 500 nodig!

Wie weet waar wij ze kunnen ophalen? Liefst met vervoer?

Wanneer we de tegels hebben zal het grind moeten worden verwijderd en het zandbed moeten worden klaargemaakt.

Graag hebben we ook wat vaardige vaklieden die dat voor ons kunnen uitvoeren!

 

Wie meldt zich aan?

 

 

 

Een berichtje graag naar Henk Roes
Mobiel: 06 2124 1984 of
email:
henk@roes-po-advies.nl

 

 

 

 

 

Eerste Eucharistieviering na de Coronatijd

 

Op zondag 30 augustus vond de eerste Eucharistieviering plaats in onze kerk. Hier werd reikhalzend naar uitgekeken.

Op gepaste wijze werd de viering opgeluisterd door het Coronakoor.

Om op een gepaste wijze ter communie te gaan, was volgens de voorschriften een heel traject in de kerk uitgezet. Het is even wennen!

 

Na desinfectering konden de kerkgangers via de zijbeuken naar voren gaan om daar om en om achter een spatscherm de communie te ontvangen. Op een waardige wijze hebben we de viering beleefd met in ons achterhoofd de beperkingen die nog steeds nodig zijn. Voor de aanvang van de viering werd de kerk stevig geventileerd. Onze kerk beschikt namelijk een z.g. zomerventilatie. Door al deze maatregelen kunnen de gelovigen in de Willibrord geloofsgemeenschap veilig en verantwoord deelnemen aan de viering. Em. Pastoor Fons Zandbelt ging in deze viering voor. Hij schonk hieraan ook aandacht aan het feit dat zo’n viering niet zo vanzelfsprekend is. Dat mogen we ons wel realiseren.

 

 

 

Na afloop van deze viering liet het mannenkwartet van ons koor weer een extra toegift horen om die bijzonderheid te onderstrepen.

 

 

 

 

Kerk Radio Zutphen

 

U kunt deze vieringen luisteren en bekijken op www.12apostelen.nl.  Blokje Vieringen en Kerkradio

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken. U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen. Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

 

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

 

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd
via Kerkradio Zutphen

 

 

 

 

 

Pastorale Nabijheid bereikbaar!

 

 

 

Als je thuis zit en behoefte hebt aan een praatje,  bel.
Als je de zorgen even wilt delen met een ander,  bel.
Als er vragen zijn waar je geen antwoord op hebt,  bel.

 

 

Fysieke afstand is nu verplicht en noodzakelijk,
maar we willen en kunnen met u en jou verbonden blijven.

U mag ons altijd bellen, wij; pastoor Scheve, pastoraal werker Marga Engelage en parochiemedewerkster Laura van de Kam,
willen er voor u zijn, juist ook nu.

 

Pastoor Harry Scheve 06-53 21 40 17
Pastoraal werker Marga Engelage 06-29 40 53 03
Parochiemedewerker Laura van de Kam 06-39 63 93 64

 

 

 

 

De zondagse vieringen in een nieuw perspectief:

 

                                                         Een nieuwe fase breekt aan:

 

Het Breed Pastoraal team en het Kerkbestuur hebben besloten dat naast de Eucharistievieringen in Zutphen vooral de overige Eucharistievieringen zullen plaatsvinden in Keijenborg en in Lochem. De keuze voor deze kerken was de grootte van het kerkgebouw.

Elders in dit parochienieuws kunt u een schema vinden met de vieringen in Hengelo en Keijenborg.

Daarbij hebben we de Eucharistievieringen in Keijenborg ook meegenomen. Het aantal Eucharistievieringen binnen de parochie van de 12 Apostelen is drastisch teruggebracht door het gebrek aan priesters.

Het advies voor Hengelo is in principe twee Woord- en gebedsvieringen per maand.

Na het laatste overleg met het Breed Pastoraal Team en het parochiebestuur is besloten dat ook in onze eigen kerk af en toe een Eucharistie zal worden opgedragen. (Zie Liturgieschema!)

 

Er zijn voorlopig geen Woord- en Communiediensten. Deze diensten zijn nog niet door het bisdom toegestaan. De communie mag alleen nog worden uitgereikt in Eucharistievieringen. De thuiscommunie kan dus voorlopig ook niet plaatsvinden.

De voornaamste regel is het afstand houden ook in de kerk.

Daarom zijn er zitplaatsstickers op de banken aangebracht.

Het aantal beschikbare plaatsen is ongeveer 1/3 van de zitplaatsen.

 

In het portaal zult u ontvangen worden door een gastheer/gastvrouw.

 

 

 

Zij zijn verplicht om je voor je bezoek aan onze kerk een aantal vragen te stellen over uw gezondheidstoestand:

 1. Heeft u koorts?
 2. Heeft u last van benauwdheid
 3. Moet u hoesten/proesten?

Indien u één of meer vragen bevestigend moet beantwoorden en blijf dan thuis!

                           Of onvriendelijk: Ga naar huis!

 

   

Desinfecteren:

Achter in de kerk staan twee automatische desinfectie-dispensers.  U hoeft slecht uw handen hieronder te houden. Het apparaat spuit dan automatisch desinfectiemiddel op uw handen. Wrijf daarna met uw handen net zo lang dat uw handen droog aanvoelen. Het is niet de bedoeling dat u uw handen afdroogt. Dan veegt u het er weer af en heeft de desinfectie weinig zin.

 

 

 

 

 

Registratie:

 

 

Vanuit het Bisdom en het RIVM zijn we gehouden

aan de regels om u te registreren.

 

 

 

 

 

 

Op vrijdagmorgen is het secretariaat geopend van 11.00 uur tot 12.00 uur.

 

U kunt ook gebruik maken van de mogelijkheid om het registratiebriefje al thuis in te vullen en bij het bezoek aan de viering mee te nemen en te deponeren in de doos bij de ingang.

Tevens zal ook in dit parochienieuws weer een pagina met een eenvoudig registratieformulier worden opgenomen.

U vermeldt daarop uw naam en een telefoonnummer. U mag ook een mailadres opgeven.

 

Aan het eind van de viering:

 

Wanneer de viering geëindigd is, verlaat de voorganger en de koster als eerste de kerk. Na het belsignaal verlaten de kerkgangers de kerk in omgekeerde volgorde

De kerkgangers achter in de kerk verlaten als eersten de kerk via het middenschip en door de grote toegangsdeur.

Bij het verlaten van de kerk wordt u in de gelegenheid gesteld om uw bijdrage aan de collecte in de daarvoor bestemde schaal te deponeren.

 

Indien de weersomstandigheden het toelaten willen we in de pastorietuin U een kopje koffie/thee op gepaste afstand schenken. Dit vraagt natuurlijk wel een stukje discipline.

U kunt dan via de buitenomgang (zijkant Hotel/Café Leemreis) de tuin bereiken.

(Dus niet via de sacristie!)

Bij het verlaten van de tuin zullen we de uitgang markeren langs de oude pastorie naar de St. Michielsstraat!

 

Extra voorschriften bij de Eucharistieviering op 30 augustus:

 

Om ter communie te gaan moeten ook hier extra maatregelen worden genomen:

 

 • Start vanaf de eerste banken via de zijbeuken naar voren lopen.
 • Nogmaals de handen desinfecteren
 • Om en om bij het spatscherm ontvangt u de hostie op de hand.
 • Let op!
  • Geen tongcommunie!   

 • Via middenschip terug naar de zitplaats
 • Gaat u niet ter communie en de andere kerkgangers in uw bank willen dat wel; stap dan even de bank uit en houdt even afstand.
 • Alleen de voorganger deelt de communie uit.

 

Liturgierooster Hengelo gld en de Eucharistievieringen in Keijenborg september 2020

 

30 aug.
09.30
Eucharistie
Past. F. Zandbelt
Hengelo
06 sept.
09.30
Gebedsdienst
J. Veldscholten
Hengelo
13 sept.
10.00
Eucharistie
Past. J. Banneke
Keijenborg
20 sept.
09.30
Gebedsdienst
G. Spekkink
Hengelo
27 sept.
10.00
Eucharistie
Past. H. Scheve
Keijenborg

 

 

 

…………………………………………….       SAMEN LATEN ZIEN DAT HET KAN!    …………………………………………..

 

 

 

Noaberviering 19 september a.s. Kerkje Banninkstraat

Ineens was het virus heel dichtbij en werd alles anders. Het is niet anders…..!

Ook elke mens is anders, uniek. En elk ‘huis’ heeft zijn eigen gewoontes, niet ‘goed’ of ‘fout, maar ‘anders’.

En kijken we naar het levensverhaal van Jezus, dan staan sommige stukjes nogal haaks op onze manier van leven:

opvattingen die anders dan anders zijn.

 

“Anders dan anders”, dat is dan ook het thema van de eerstvolgende Noaberviering op zaterdag 19 september a.s.

Iedereen is welkom bij deze oecumenische en laagdrempelige bijeenkomst.

De Noaberviering wordt eenmaal per kwartaal gehouden vanuit de Raad van Kerken Hengelo.

 

Dit seizoen zijn de vieringen in het kerkgebouw van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hengelo aan de Banninkstraat.

Reserveren is niet nodig, maar vol is vol.

Aanvang 19.00 uur.

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB

www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

 

Op de website van de KBO-PCOB  www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl staat op de pagina ‘Wetenswaardigheden’

een artikel over de Landelijke Raad van Ouderen.

 

 

 

 

iPad-coach in het Willibrordhuus

              

Nu de inloopmorgen niet open is, willen we u toch in de gelegenheid stellen om op

vrijdagmorgen vanaf 10.30 uur ondersteuning aan te bieden. Uiteraard in het Willibrordhuus.

 

Henk Roes is ook bereid individuele vragen persoonlijk te beantwoorden.

 

 

 

 

 

 

Raad van Ouderen (RvO): zorg over snelheid technologische ontwikkelingen

Een groot deel van de ouderen zal de technologische ontwikkelingen in de zorg niet kunnen bijbenen.

Dit zegt de RvO in een advies aan minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Het Zorg Innovatie Forum bracht het gebruik en de wensen van digitale middelen en toepassingen door ouderen in kaart. Ouderen willen meer gebruik maken van videobellen met meerdere personen, maar hebben wel informatie en uitleg nodig.

 

In september starten we weer met een iPad-cursus. Bij voldoende deelname ook een Androidcursus.

 

De cursus gebeurt coronaproof! 

 

Informatie bij:

Henk Roes,

Email: hwa.roes@gmail.com

Of mob. 06 2124 1984

 

 

 

 

 

Repair Café Hengelo

 

Zoals veel activiteiten op een laag pitje staan, geldt dat ook voor ons Repair Café hier in Hengelo.

Op 28 augustus houden we onze jaarvergadering en zullen we overleggen hoe en in welke vorm we het Repair Café in Hengelo toch weer kunnen openen, waarbij we rekening houden met de richtlijnen van het RIVM en de mogelijkheden die er nog zijn nu het corona virus rondwaart.

 

Het Repair Café biedt een plek om elkaar te ontmoeten, maar ook om duurzaam bezig te zijn.

Om dit laatste meer inzichtelijk te maken is de Repair Café Carbon Calculator ontwikkeld door onderzoeker

Steve Privett, professor Martin Charter van Farnham Repair Café en de University for the Creative Arts (UCA) in het Verenigd Koninkrijk.

 

Wat is de Carbon Calculator?

 

De Repair Café Carbon Calculator is een gebruiksvriendelijk online platform. Het is gemaakt voor Repair Cafés en andere reparatie-organisaties om een ​​idee te krijgen van de CO2-uitstoot die door hun reparatie activiteiten wordt voorkomen. Voor zover bekend is het de eerste online tool die inzicht geeft in CO2-reductie als gevolg van productreparaties.

De Carbon Calculator gaat uit van de totale hoeveelheid broeikasgassen die besloten liggen in producten die met succes zijn gerepareerd door Repair Cafés. Deze hoeveelheid werd bepaald door een schatting te maken van de broeikasgasemissies die zouden zijn ontstaan ​​als de producten niet waren gerepareerd, maar zouden zijn vervangen door nieuwe producten.

“Met onze Carbon Calculator kunnen gebruikers snel een grove schatting van hun emissiebesparingen maken op basis van het gewicht of het aantal succesvolle reparaties.,

Verder houdt de calculator rekening met een aantal andere variabelen, zoals de gemiddelde emissies door transport van en naar het Repair Café, het gebruik van reserveonderdelen etc.

 

 

 

Milieu-impact van Repair Cafés

 

Het lijkt aannemelijk dat Repair Cafés goed zijn voor het milieu, aangezien de consumptie van nieuwe producten veel grondstoffen en CO2-uitstoot kost. Toch zegt professor Charter dat er eigenlijk “heel weinig harde gegevens zijn over het potentiële vermogen van Repair Cafés om de CO2-uitstoot te verminderen”. Tot nu toe is er vooral aandacht geweest voor de bredere milieuvoordelen van het Repair Café. De Carbon Calculator is “het eerste hulpmiddel om Repair Cafés de kans te geven daar verandering in te brengen. Met de Carbon Calculator kunnen zij hun CO2-besparingen nauwkeuriger inschatten”.

Zo kunnen we elkaar beter inzicht geven in een van de doelstellingen van ons Repair Café en hopen we u spoedig weer te kunnen ontvangen.

Frida Meints en Jakob Strating

www.repaircafehengelogld.nl

 

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties

en aanmelden voor de eredienst!

 

Het secretariaat heeft voorzichtig haar deuren weer geopend en wel op

elke Vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur!

 

U kunt weer terecht voor het aanmelden voor de viering in onze  kerk, intenties opgeven, vragen en andere zaken. Ook kan men op verschillende andere manieren de parochie toch dagelijks bereiken door o.a.

 

 

 • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus, Spalstraat 38
 • Een telefoontje naar Henk Roes, 06 2124-1984
 • Tijdens de openingsuren van het secretariaat ook telefonisch bereikbaar 0575 461275

 

Tevens kunt u zich aanmelden voor een bezoek aan de viering in onze eigen kerk. Hiervoor moet u een reserveringskaartje invullen.

Deze verplichting gaat uit van het RIVM.  We zullen in deze nieuwsbrief enkele voorbeelden plaatsen. U kunt die dan thuis al even invullen en inleveren bij het bezoek aan onze kerk

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 13 kan uiterlijk tot 25 september 2020 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 7, jaargang nr. 8   kan tot uiterlijk 4 september 2020 bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)  worden ingeleverd.

www.willibrordhengelo.nl

info@willibordhengelo.nl