Nieuwsbrief nr.10 2020

 

Nieuwsbrief Jrg. 8 nr. 10   06 juli t/m 04 augustus 2020.

 

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

 

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

06-48483121

463386

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie:

www.willibrordhengelo.nl  of   klik op hoofdtelefoon hier onder ..

 

Terug door pijltje terug..

 

 

 

 

 

 

 

Versoepeling Coronaregels vanaf 1 juli

 

Beste leden van onze Willibrordus Geloofsgemeenschap.

 

Het zal ook u niet zijn ontgaan dat elke dag via de krant, de TV en de sociale media veel informatie over het Coronavirus uitvoerig aan bod komt.

Langzaamaan worden de maatregelen weer versoepeld. Zo ook binnen onze parochie de 12 Apostelen.

 

Op donderdagavond 18 juni waren afgevaardigden van de 14 geloofsgemeenschappen bijeen in de Christus Koningkerk in Vorden. Daar werden door het breed pastoraal team en het kerkbestuur de maatregelen bekend gemaakt op welke manier in onze parochie weer een aantal activiteiten worden opgestart en welke versoepelingen per 1 juli a.s. ingaan.

 

Daarom wil ik in deze nieuwsbrief het laatste nieuws vanuit onze geloofsgemeenschap en vanuit de 12 Apostelenparochie met u delen.

 

 

 

HH. Twaalf Apostelen op anderhalve meter

 

Protocol kerkgebouwen:

Richtlijnen RIVM

Vanaf 1 juli zijn bijeenkomsten van maximaal 100 personen mogelijk.

 

Protocollen van de Nederlandse Bisschoppenconferentie:

Factsheet ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’.

www.rkkerk.nl

 

 

 

 

 Vieringen:  periode 06 juli t/m  03 augustus 2020

 

Vanaf 1 juli worden in onze parochie weer mondjesmaat een aantal Eucharistievieringen en Gebedsdiensten opgestart. In onze eigen Willibrordkerk starten we vanaf zondag 2 augustus.

Ook in juli worden de intenties doorgegeven aan pastoor Harry Scheve. De lector van dienst zal de intenties uitspreken voor de verschillende geloofsgemeenschappen in de wekelijkse zondagse viering in Zutphen.

 

In deze lijst vind je de opgegeven intenties van deze periode:

 

Zondag 12 juli 2020

Nog géén viering in onze kerk

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

 

Zondag 19 juli 2020

Nog géén viering in onze kerk

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Echtpaar Ubbink-Kasteel

 

Zondag 26 juli 2020

Nog géén viering in onze kerk

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Doortje Dickmann v.d. Pavert

Jeroen Schut

 

Zondag 2 augustus 2020

Eerste viering weer in onze eigen kerk!

(Voorschriften zie elders in het Parochienieuws)

Gebedsviering!

Voorganger: Diaken Theo ten Bruin

Lector: Mw. Diny Rondeel

Koor? De regels worden nog nader vastgesteld.

Géén Communie!

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben- Peters

Overleden familie Boerkamp-Roording

Bertus Bus

Overleden ouders Lamers-Roording

Truus Gerrits v.d. Steen

Henk Wiendels

Martin Bosman

Paul Besselink

Willibrord Versteegen

Annie Jolij-Niessink

Jaargedachtenis Sjef Knols

(Uitreiking gedachteniskruisje vindt op een later moment plaats)

 

 

Beperkte openstelling Mariakapel

 

In de maand juli zijn er nog geen vieringen in onze kerk. De Mariakapel is tijdens de weekenden opengesteld voor bezoek.
(zaterdag en zondag)
Uiteraard verzoeken wij u om de nodige afstand te bewaren.

 

 

Wist U dat de intenties van onze vieringen in Zutphen worden voorgelezen?  

 

 

Kerk Radio Zutphen

 

U kunt deze vieringen luisteren en bekijken op www.12apostelen.nl.  Blokje Vieringen en Kerkradio

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken. U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen. Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

 

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

 

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd


via Kerkradio Zutphen

 

 

 

 

 

Pastorale Nabijheid bereikbaar!

 

Als je thuis zit en behoefte hebt aan een praatje, bel.
Als je de zorgen even wilt delen met een ander, bel.
Als er vragen zijn waar je geen antwoord op hebt, bel.

Fysieke afstand is nu verplicht en noodzakelijk,
maar we willen en kunnen met u en jou verbonden blijven.

U mag ons altijd bellen, wij; pastoor Scheve, pastoraal werker Marga Engelage en parochiemedewerkster Laura van de Kam,
willen er voor u zijn, juist ook nu.

Pastoor Harry Scheve 06-53 21 40 17
Pastoraal werker Marga Engelage 06-29 40 53 03
Parochiemedewerker Laura van de Kam 06-39 63 93 64

 

 

De zondagse vieringen in een nieuw perspectief:

 

Een nieuwe fase breekt aan:

 

Voorzichtig aan worden diverse versoepelingen doorgevoerd waarbij we weer de mogelijkheid krijgen om de vieringen ook in onze kerk weer te mogen opstarten.

We zijn er ons van bewust dat dit aan de ene kant voor veel parochianen een opluchting is en aan de andere kant ook een spannende tijd.

 

Het Breed Pastoraal team en het Kerkbestuur hebben besloten dat naast de Eucharistievieringen in Zutphen vooral de overige Eucharistievieringen zullen plaatsvinden in Keijenborg en in Lochem. De keuze voor deze kerken was de grootte van het kerkgebouw. Elders in dit parochienieuws kunt u een schema vinden met de vieringen in Hengelo en Keijenborg. Daarbij hebben we de Eucharistievieringen in Keijenborg ook meegenomen. Het aantal vieringen binnen de parochie van de 12 Apostelen wordt drastisch teruggebracht. Het advies voor Hengelo is in principe twee Woord- en gebedsvieringen per maand.

Na het laatste overleg met het Breed Pastoraal Team en het parochiebestuur is besloten dat ook in onze eigen kerk af en toe een Eucharistie zal worden opgedragen. (Zie Liturgieschema!)

 

Er zijn geen Woord- en Communiediensten meer. Deze diensten zijn door het bisdom verboden. De communie mag alleen nog worden uitgereikt in Eucharistievieringen. De thuiscommunie kan dus voorlopig ook niet plaatsvinden.

 

Heropening van onze eigen Kerk. Hieraan zijn strikte voorwaarden verbonden:

 

De voornaamste regel is het afstand houden ook in de kerk. Daarom zijn er zitplaatsstickers op de banken aangebracht. Het aantal beschikbare plaatsen is ongeveer 1/3 van de zitplaatsen.

 

In het portaal zult u ontvangen worden door een gastheer/gastvrouw.

Zij zijn verplicht om je voor je bezoek aan onze kerk een aantal vragen te stellen over uw gezondheidstoestand:

 1. Heeft u koorts?

 2. Heeft u last van benauwdheid

 3. Moet u hoesten/proesten?

Indien u één of meer vragen bevestigend moet beantwoorden en blijf dan thuis!

Of onvriendelijk: Ga naar huis!

 

 

Desinfecteren:

 

Achter in de kerk staan twee automatische desinfectie-dispensers.

U hoeft slecht uw handen hieronder te houden.

Het apparaat spuit dan automatisch desinfectiemiddel op uw handen.

Wrijf daarna met uw handen net zo lang dat uw handen droog aanvoelen.

Het is niet de bedoeling dat u uw handen afdroogt.

Dan veegt u het er weer af en heeft de desinfectie weinig zin.

 

 

 

Registratie:

 

Voor de diensten moet u zich (vooraf) registeren

 

Op vrijdagmorgen  24 juli zal het secretariaat geopend zijn van 11.00 uur tot 12.00 uur.

Tevens zal in het parochienieuws een pagina met een eenvoudig registratieformulier worden opgenomen.

U vermeldt daarop uw naam en een telefoonnummer. U mag ook een mailadres opgeven.

Dit briefje kunt u deponeren in de doos die ook op de tafel staat.

 

Registeren en privacy:

We verzamelen de briefjes van die viering en we bewaren ze standaard vier weken. Na vier weken wordt de envelop met de briefjes vernietigd.

We gebruiken ze alleen wanneer er onverhoopt toch een besmetting heeft plaatsgevonden.

Het RIVM gebruikt die gegevens dan voor een contactonderzoek om de bron op te sporen.

 

Na deze handelingen wordt u via de zijdeuren via de zijpaden begeleid naar een zitplaats.

 

Aan het eind van de viering:

 

Wanneer de viering geëindigd is verlaten we de kerk in omgekeerde volgorde.

De kerkgangers achter in de kerk verlaten als eersten de kerk via het middenschip en door de grote toegangsdeur.

Bij het verlaten van de kerk wordt u in de gelegenheid gesteld om uw bijdrage aan de collecte in de daarvoor bestemde schaal te deponeren.

 

Indien de weersomstandigheden het toelaten willen we in de pastorietuin een kopje koffie op gepaste afstand schenken. Dit vraagt natuurlijk wel een stukje discipline.

U kunt dan via de buitenomgang (zijkant Hotel/Café Leemreis) de tuin bereiken.

(Dus niet via de sacristie!)

Bij het verlaten van de tuin zullen we de uitgang markeren langs de oude pastorie naar de St. Michielsstraat!

 

 

Extra voorschriften bij de Eucharistieviering op 30 augustus:

 

Om ter communie te gaan moeten ook hier extra maatregelen worden genomen:

 

 • Start vanuit de laatste banken van het middenschip naar achteren lopen.
 • Achter in de kerk extra nogmaals de handen desinfecteren
 • Via zijpaden naar voren
 • Om en om bij het spatscherm ontvangt u de hostie op de hand.
  Let op!

  • Geen tongcommunie!
 • Via middenschip terug naar de zitplaats
 • Om elkaar niet te kruisen worden de mensen die niet ter communie gaan verzocht om toch mee te lopen. Zij kunnen met hun armen gekruist dezelfde route lopen als de communicanten!
 • Alleen de voorganger deelt de communie uit.

 

 

 

 

Liturgierooster Hengelo gld en de Eucharistievieringen in Keijenborg augustus – september 2020

 

Datum Tijd Viering Voorganger Plaats
2 aug. 09.30 Gebedsdienst Diaken

T. ten Bruin

Hengelo
9 aug. 10.00 Eucharistie Past. H. Scheve Keijenborg

 

16 aug. 09.30 Gebedsdienst P. Zents Hengelo

 

23 aug. 10.00 Eucharistie Past. F. Zandbelt Keijenborg

 

30 aug. 09.30 Eucharistie Past. F. Zandbelt Hengelo

 

06 sept. 09.30 Gebedsdienst J. Veldscholten Hengelo

 

13 sept. 10.00 Eucharistie Past. J. Banneke Keijenborg

 

20 sept. 09.30 Gebedsdienst G. Spekkink Hengelo

 

27 sept. 10.00 Eucharistie Past. H. Scheve Keijenborg

 

 

SAMEN LATEN ZIEN DAT HET KAN!

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB

www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

 

Tot nader bericht geen ondersteuning iPad in het Willibrordhuus.

 

Op de website van de KBO-PCOB  www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl staat op de pagina ‘Wetenswaardigheden’ een artikel over de Landelijke Raad van Ouderen.

 

 

Thema: Inhaalslag nodig bij bouw levensloopbestendige woningen!

 

De Raad vindt het voorts gewenst bestaande woningen aan te passen en wijken ouderenvriendelijk te maken. ‘Maak bestaande woningen geschikt voor ouderen, want ouderen willen heel graag blijven wonen waar ze wonen. Ze willen hun sociale netwerk in stand houden, ze zijn het gewoon zo gewend en zij zien op tegen alle rompslomp. Daarom is die transformatie van bestaande wijken en woningen nodig.

 

Zorg en ondersteuning in de wijk:

Om ouderen passende ondersteuning en zorg te kunnen geven vindt de Raad van Ouderen het gewenst de ondersteuning en zorg kleinschalig te organiseren rondom ouderen in de wijk, het dorp of in woon-zorgcomplexen.

 

 

 

Repair Café Hengelo

Na intern overleg en afstemming met diverse instanties hebben we besloten dat het Repair Café in ieder geval tot september gesloten blijft. In augustus zullen we afhankelijk van de geldende richtlijnen en de situatie rondom het corona virus onderzoeken of we op een of andere wijze in september het Repair Café weer kunnen openen. Hier zal t.z.t. in de sociale media bekendheid aan gegeven worden.

Hebt u nu defecte kleding en/of apparaten gooi deze niet weg en kom hiermee naar het Repair Café zodra deze weer geopend is zodat u deze met de vrijwilligers weer kunt herstellen.

Weggooien? Mooi niet!

De vrijwilligers van het Repair Café wensen u een mooie zomer toe en houd rekening met elkaar.

 

Frida Meints en Jakob Strating

www.repaircafehengelogld.nl

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties

                                       en aanmelden voor de eredienst!

 

Het secretariaat opent voorzichtig haar deuren weer en wel op

elke Vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur!

Vanaf 24 juli a.s.

 

U kunt weer terecht voor het aanmelden voor de viering in onze  kerk, intenties opgeven, vragen en andere zaken. Ook kan men op verschillende andere manieren de parochie toch dagelijks bereiken door o.a.

 

 

 • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus, Spalstraat 38
 • Een telefoontje naar Henk Roes, 06 2124-1984
 • Tijdens de openingsuren van het secretariaat ook telefonisch bereikbaar 0575 461275

 

Tevens kunt u zich aanmelden voor een bezoek aan de viering in onze eigen kerk. Hiervoor moet u een reserveringskaartje invullen.

Deze verplichting gaat uit van het RIVM.  We zullen in deze nieuwsbrief enkele voorbeelden plaatsen. U kunt die dan thuis al even invullen en inleveren bij het bezoek aan onze kerk. (zie voorbeeld)

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 11 kan uiterlijk tot 31 juli 2020 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 6, jaargang nr. 8   kan tot uiterlijk 10 juli 2020 bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)

worden ingeleverd.

 

 

 

SeniorWeb lanceert ‘Thuis online’

 

Praktische uitleg en begeleiding:

Leercentrum ‘De Leer’ is actief in de Gemeente Bronckhorst. Voor inlichtingen kunt u bellen of mailen met

 

Henk Roes, Beatrixlaan 3 7255 DB in Hengelo gld

06 2124 1984

Email: hwa.roes@gmail.com

 

Website: www.seniorweb.nl/thuis-online

 

 

 

 

 

 

www.willibrordhengelo.nl

info@willibordhengelo.nl