Nieuwsbrief jrg.9 nr.1 2020

 

 

Nieuwsbrief Jrg. 9 nr. 1   24 nov. t/m 15 dec. 2020.

 

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

 

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

 

 

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

06-48483121

463386

 

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

Overleden Anna Wilhelmina Maria Burghout-Vrieze, 81 jaar oud

 

Op 16 november jl. is thuis overleden Annie Burghout- Vrieze in de leeftijd van 81 jaar.

Op zaterdag 21 november vond haar uitvaart plaats in onze kerk. Aansluitend heeft de familie haar begeleid naar het kerkhof aan de Zelhemseweg, alwaar zij is begraven bij haar man.

Dat zij moge rusten in vrede bij onze Heer.

 

 

 

 

 Vieringen:  periode  24 november t/m  31 december 2020

 

In de weekenden wanneer er geen vieringen zijn in onze kerk, zullen we de intenties doorgeven aan pastoor Harry Scheve. De lector van dienst zal de intenties uitspreken voor de verschillende geloofsgemeenschappen in de wekelijkse zondagse viering in Zutphen.

 

In deze lijst vind je de opgegeven intenties van deze periode:

 

Zondag 29 november 2020 1e zondag van de Advent

Eucharistieviering in onze kerk

Voorganger: Pastoor Harry Scheve

Lector: Diny Rondeel

Uitreiking Gedachteniskruisje van Jan Maresch

 

Intenties

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Annie v.d. Mond-Knippenborg

Levende en overleden leden van ons parochiekoor

Annie Burghout-Vrieze

Jaargedachtenis Jan Maresch

 

 

 

Zondag 6 december 2020 2e zondag van de Advent

Woord- en Communiedienst in onze kerk

Voorganger: Em. Diaken Theo ten Bruin

Lector: Mw. Ted Willems

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Overleden fam. Boerkamp-Roording

Fam. Ubbink-Kasteel

Bertus Bus

Truus Gerrits v.d. Steen

Sientje Horstink- Reulink

Maria Noevers

Clara Zents-Boerman

Maria Visser Leemreis

John Kievits

Mirta Botterman

Rina Veerink-Cornelissen

Joke Schouten-Balvers

Riet Thuss-Polmann

Dinie van Dam-Huntink

Theo van Aken

Annie Burghout-Vrieze

 

 

 

Zondag 13 december 2020 3e zondag van de Advent

Géén viering in onze kerk

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Annie Burghout Vrieze

 

 

 

Zondag 20 december 2020 4e zondag van de Advent

Woord-Gebedsviering in onze kerk om 9.30 uur

Voorganger: Dhr. Boris Ariaens

Lector: Mw. Ans Schabbink

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Annie Burghout-Vrieze

 

 

 

Donderdag  24 december 2020 Kerstavond   

Aanvang: 21.00 uur
Woord- en Communiedienst

Voorganger: pastor Wil Matti

Lector: Mw. Diny Rondeel

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Overleden ouders Lamers Roording

Doortje Dickmann- van de Pavert

Jeroen Schut

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Tante Doortje Ubbink

Overleden familie Beunk-Lamers

Maria Visser Leemreis

Annie Burghout Vrieze

 

 

 

Vrijdag 25 december 2020 Eerste Kerstdag

Géén viering in onze kerk

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Overleden ouders Lamers Roording

Doortje Dickmann- van de Pavert

Annie v.d. Mond-Knippenborg

Jeroen Schut

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Tante Doortje Ubbink

Overleden familie Beunk-Lamers

Maria Visser Leemreis

Annie Burghout-Vrieze

 

 

 

Zondag 27 december 2020  Feest van H. Familie

Eucharistieviering: voorganger pastoor Harry Scheve

Aanvang: 9.30 uur

Lector: Mw. Joke Wolbrink

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Frans en Rikie Robben-Peters

Annie Burghout-Vrieze

 

 

 

Donderdagavond 31 dec. 2020  Gebedsviering Oudjaar   

Voorganger: Mw. Gerry Spekkink

Aanvang: 19.00 uur

Lector: Mw. Ted Willems

 

 

 

 

Beperkte openstelling Mariakapel

De Mariakapel is tijdens de weekenden opengesteld voor bezoek. (zaterdag en zondag)

Uiteraard verzoeken wij u om de nodige afstand te bewaren.

Wist U dat de intenties voor onze overledenen op de zondagen wanneer er

geen viering in onze kerk is wel in Zutphen worden voorgelezen?

 

 

 

 

Start  Nieuwsbrief jaargang nr. 9

 

Met deze nieuwsbrief starten we jaargang nr. 9 . Vanuit de redactie willen we proberen u zo goed mogelijk van alle informatie te voorzien vanuit onze Geloofsgemeenschap.

Wij hopen dat u dit kunt waarderen. Vol goede moed bereiden we ons voor ons op jaargang nr. 9. Vanaf deze plaats een woord van dank aan de vouw/niet ploeg en aan de vele bezorgers. Het bezorgprogramma voor 2021 is alweer opgesteld en we gaan ervoor!

 

 

 

 

 

Actieplannen Kerkbalans 2021

 

Door uw bijdrage aan de kerkbalans is het mogelijk om acties voor het komende kerkelijk jaar te realiseren:

Ook in Coronatijd staat onze geloofsgemeenschap niet stil. We willen in 2021 weer een aantal activiteiten oppakken.

 • Terras aan de achterzijde van het Willibrordhuus uitbreiden.
  Wanneer het weer het toelaat, kunnen we op gepaste afstand toch met elkaar na de viering nog even napraten onder het genot van een kopje koffie of thee. Hoewel we nu minder vieringen hebben in de kerk, willen alle betrokken groepen van koorleden, kosters, gastheren en gastvrouwen van elke viering iets extra’s maken.
 • Mariakapel en Willibrordhuus opknappen.

We willen dit jaar de

Maria-kapel sausen.

 • Aanpassing Willibrordhuus Ook in het Willibrordhuus moeten we het nodige herstellen. Het plafond en de muren moeten aangepakt worden.
  Corona-proof zingen

We willen bekijken of in de kerk de plek van het koor corona-proof
kan worden gemaakt. Hiervoor zullen enkele technische zaken nog
worden bekeken.

 

Vaak horen we toch de opmerking van zowel voorgangers als bezoekende kerkleden dat de vieringen goed inhoudelijk worden uitgevoerd. We willen waarmaken, dat we als kerk in Hengelo klaar willen staan ondanks alle beperkingen.
Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid willen we in het komende jaar uitdragen.

In januari 2021 ontvangt u weer de informatie voor uw bijdrage.

 

Namens de werkgroep Kerkbalans:

Herman Gosselink

Jan Jansen

 

 

 

 

 

  Kerk Radio Zutphen       

 

 

U kunt deze vieringen luisteren en bekijken op www.12apostelen.nl.  Blokje Vieringen en Kerkradio

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken.

U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen.

Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

 

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

 

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd
via Kerkradio Zutphen

 

 

 

 

Pastorale Nabijheid bereikbaar!

 

Als je thuis zit en behoefte hebt aan een praatje, bel.
Als je de zorgen even wilt delen met een ander, bel.
Als er vragen zijn waar je geen antwoord op hebt, bel.

Fysieke afstand is nu verplicht en noodzakelijk,
maar we willen en kunnen met u en jou verbonden blijven.

U mag ons altijd bellen, wij; pastoor Scheve, pastoraal werker Marga Engelage en parochiemedewerkster Laura van de Kam,
willen er voor u zijn, juist ook nu.

Pastoor Harry Scheve 06-53 21 40 17
Pastoraal werker Marga Engelage 06-29 40 53 03
Parochiemedewerker Laura van de Kam 06-39 63 93 64

 

Aanmeldprocedure voor de zondagse vieringen:  max. 30 personen


Parochianen dienen zich van tevoren aan te melden om in een viering aanwezig te kunnen zijn.
Om teleurstelling te voorkomen dat u als bezoeker niet toegelaten kunt worden, omdat het maximum aantal toegestane bezoekers al is bereikt, is er een aanmeldprocedure.

De aanmelding per viering kan via   ……………..

 • Per mail info@willibrordhengelo.nl
 • Telefonisch op vrijdagmorgen vanaf 11.00 – 12.00 uur òf 0575 – 461275
 • Inlevering registratiebriefje ook op vrijdagmorgen vanaf 11.00 – 12.00 uur op het secretariaat

 

Uiterlijk op vrijdagmorgen, voorafgaand aan de viering kunt u zich aanmelden.

In de mail graag duidelijk uw naam en adres vermelden en met hoeveel personen u wenst te komen.

Wij kunnen niet garanderen dat iedereen die zich aangemeld heeft kan komen. Daarom zullen we de mail beantwoorden met de mededeling of u wel of niet in de gelegenheid wordt gesteld om ook daadwerkelijk te komen. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Daarnaast blijft het mogelijk om zonder reservering te komen, alleen als er plaatsen vrij zijn bent u welkom.

Op woensdag 14 oktober zijn weer nieuwe regels ter voorkoming van verdere besmettingen door het Corona-virus van kracht geworden.

Voor onze kerk gelden extra beperkende maatregelen:

 • Aantal kerkgangers max. 30 (Dus zonder de assistenten bij de viering. Van voorganger tot lector, van koster tot gastheer en koorzangers)
 • Dringend advies van het dragen van een mondkapje

Daarnaast hanteren we de regels rond registratie, ontsmetting. Het kopje koffie/thee drinken aan het eind van de viering komt voorlopig te vervallen.

 

 

Enkele afspraken op een rijtje:

De voornaamste regel is het afstand houden ook in de kerk. Daarom zijn er zitplaatsstickers op de banken aangebracht. Het aantal beschikbare plaatsen is ongeveer 1/3 van de zitplaatsen.

In het portaal zult u ontvangen worden door een gastheer/gastvrouw.

 

 1. Zij vragen u of u geen coranaverschijnselen hebt;
 2. U wordt dringend verzocht om een mondkapje te dragen, wanneer u naar de kerk komt.
 3. U wordt gevraagd om een registratiekaartje in te vullen en in de mand te deponeren
 4. Na het desinfecteren van uw handen, kunt u een liturgieboekje meenemen
 5. De gastheren/gastvrouwen begeleiden u via de zijbeuken naar een zitplaats in de kerk.

 

 

Registeren en privacy:

We verzamelen de registratiebriefjes van die viering en bewaren ze standaard vier weken. Na vier weken wordt de envelop met de briefjes vernietigd.

 

Aan het eind van de viering:

Wanneer de viering geëindigd is, verlaat de voorganger en de koster als eerste de kerk. Na het belsignaal verlaten de kerkgangers de kerk in omgekeerde volgorde

De kerkgangers achter in de kerk verlaten als eersten de kerk via het middenschip en door de grote toegangsdeur.

Bij het verlaten van de kerk wordt u in de gelegenheid gesteld om uw bijdrage aan de collecte in de daarvoor bestemde collectemand te deponeren.

 

 

Extra voorschriften bij een Woord- en Communiedienst of een Eucharistieviering  

 

Om ter communie te gaan moeten zijn er extra maatregelen genomen:

 

 • Bij het ter communie gaan, mag het mondkapje af!
 • Start vanuit de eerste banken via zijbeuken naar voren lopen.
 • Vooraan de handen desinfecteren
 • Om en om bij het spatscherm ontvangt u de hostie op de hand.
  Let op!

  • Geen tongcommunie!
 • Via middenschip terug naar uw zitplaats
 • Gaat u niet ter communie en de andere kerkgangers in uw bank willen dat wel; stap dan even de bank uit en houdt even afstand.
 • Alleen de voorganger deelt de communie uit.

 

 

 

 

 

Nieuwe medewerkers gevraagd voor de actie Kerkbalans

 

Al vele jaren benaderen we In onze Geloofsgemeenschap de deelnemers aan de Kerkbalans persoonlijk. Dat bevalt goed. Helaas moeten we er rekening mee houden, dat voor de volgende periode van de Kerkbalans, in januari 2021, enkele lopers wegens afnemende gezondheid niet meer in staat zijn om hun wijkadressen te bezoeken.

Daarom zoeken wij nieuwe medewerkers.
Volgend jaar valt de actie Kerkbalans in de periode van 21 januari tot en met 4 februari. In deze twee weken worden de enveloppen thuis bezorgd en ook weer opgehaald.
Deze activiteit vraagt weinig tijd. Een wijk bestaat gemiddeld uit 15 adressen. U bepaalt zelf, wanneer u na een week op een door u vastgestelde tijd de enveloppen weer ophaalt.
Uit ervaring weten we, dat de meeste retourenveloppen dan klaar liggen, als ze worden opgehaald.
Wij hopen, dat u tijd kunt vrij maken om de actie Kerkbalans te laten slagen.
Als u mee wilt doen, dan kunt u contact opnemen met de leden van de werkgroep Kerkbalans:

Jan Jansen:                telefoon 0575 461357
Herman Gosselink:  telefoon 0575-461928

 

 

 

 

 

Attentie voor 80-jarigen vanuit de parochie

 

Beste 80- jarigen parochianen:

In deze coronatijd, is er vanuit de parochie de 12 Apostelen een extra attentie naar U toe gekomen.

In de vorm van een bloem Amaryllis.

 

Hiermede heeft de parochie een signaal afgegeven dat er toch aan U wordt gedacht in tijden dat het niet zo loopt zoals wij dat gewend waren. Op deze manier willen wij samen, de zorgen en de mogelijke eenzaamheid delen. In de begeleidende brief van onze Pastoor werd dit ook verwoord.

Uit de ontvangen reacties blijkt dat deze actie goed is ontvangen. En we  hopen dat U de komende weken mag blijven genieten van deze prachtige plant.

Parochianen het gebruikelijke bezoekwerk staat nog steeds op een laag pitje, vanwege de coronatijd, maar indien u toch behoefte heeft aan bezoek of een gesprek dan horen we dat graag  en nemen we
contact met u op.  HOUD MOED EN BLIJF GEZOND.

Coördinator  bezoekersgroep:
Jan  Claver  mob. 06-23348923

 

 

 

 

 

Liturgierooster Hengelo gld december 2020

29 nov. 09.30 Eucharistie Pastoor

H. Scheve

Kerk

Hengelo

6 dec. 09.30 W. en C. dienst Em. Diaken

Theo ten Bruin

Kerk

Hengelo

20 dec. 09.30 Gebedsdienst Dhr. Boris Ariaens Kerk

Hengelo

24 dec. 21.00 W. en C. dienst

Kerstavond

Past. Wil Matti Kerk

Hengelo

27 dec. 9.30 Eucharistie Pastoor

H. Scheve

Kerk

Hengelo

31 dec. 19.00 Gebedsdienst Mw. Gerry Spekkink Kerk

Hengelo

 

 

 

 

 

 

Dankbrief t.g.v. het afscheid van Jaap van Kranenburg

 

Aan de parochianen van de Geloofsgemeenschap van de mij zo vertrouwde Heilige Willibrord in Hengelo.

Beste mede gelovigen,

Zoals jullie weten moest ik helaas stoppen als jullie pastoraal werker in de parochie. Na ruim twee jaar ziek zijn werd duidelijk dat ik niet meer aan het werk zou komen, hoe graag ik ook wilde.

Inmiddels heb ik in kleine kring afscheid genomen van het team en het bestuur. Mijn oorspronkelijke plan was om daarna van alle gemeenschappen apart afscheid te nemen. Nog één keer contact, napraten, herinneringen ophalen, het zou mooi zijn geweest. Dat kan helaas niet doorgaan omdat ik daarvoor nog niet voldoende hersteld ben. Dat is wel even slikken voor mij en waarschijnlijk hadden een aantal van jullie zich er ook wel op verheugd.

De afgelopen twee jaar waren eerlijk gezegd niet gemakkelijk. Zo lang ziek zijn zonder veel perspectief op volledig herstel is moeilijk te accepteren. Naast het ziek-zijn zorgde ook het langzaam doordringende besef dat ik niet meer bij jullie kan voorgaan in de vieringen en jullie pastor kan zijn, voor een soort rouwproces. Pastor zijn is mijn lust en mijn leven. Ik ben nog niet helemaal door dat proces heen van enerzijds accepteren van de situatie zoals die is en anderzijds het omarmen van nieuwe levensperspectieven.

Maar: ik weet zeker dat ik er goed uit tevoorschijn zal komen. Het gaat nu alweer zoveel beter dan een jaar terug!

Wat heb ik genoten van al die jaren dat ik aanwezig mocht zijn in jullie betrokken, enthousiaste en gelukkig ook kritische gemeenschap. Samen zochten en vonden we (de liefde van) God; in de vieringen, in de koffie daarna, in de cursussen over gaven en talenten, in de vele pastorale gesprekken, in de uitvaarten en toch ook in allerlei overleggen over veranderingsprocessen die noodzakelijk waren voor het voortbestaan van de gemeenschap. Nog nooit in mijn werk-carrière heb ik me zo uitgenodigd gevoeld als in de geloofsgemeenschappen van de H.H. Twaalf Apostelen, zeker ook bij jullie was het vanaf het eerste contact een soort thuiskomen.

 

Dank daarvoor!

 

Drie is een heilig getal. Ik neem drie dingen mee van jullie als Hengelose geloofsgemeenschap. Samen vormen ze een rijke oogst waar ik de rest van mijn leven mee vooruit kan.

In willekeurige volgorde:

Ik neem mee de herinnering aan de vele voor mij betekenisvolle jaren van prettig en intensief samenwerken, van de warmte, de hartelijkheid en betrokkenheid van jullie als vrijwilligers en parochianen.

Ik neem ook mee de lieve wensen van zoveel parochianen tijdens mijn ziekte. Daar bovenop kreeg ik bij mijn afscheid een doos met honderden attenties in de vorm van kaarten, brieven en cadeaus, ook veel van jullie. Het doet me goed om te ervaren dat zoveel mensen zich zo betrokken voelen bij mijn ziekte en mijn afscheid, en zoveel mensen hun dankbaarheid en mooie herinneringen met mij wilden delen. Het ontroert me en maakt mij dankbaar.

Tot slot neem ik mee: de rijke oogst van het besef dat God daadwerkelijk werkt in mensen. Zoveel voorbeelden daarvan heb ik bij jullie en mezelf waargenomen: God werkt in het enthousiasme en de motivatie van de vele vrijwilligers, daar ben ik van overtuigd. Ook werkt God door in het aandachtig beleven en ervaren van de vieringen met z’n mooie koorklanken en prachtige bloemstukken op het priesterkoor. Meestal had ik het gevoel dat in de kerkbanken geen toeschouwers en luisteraars zaten, maar actieve deelnemers aan iets heel bijzonders en moois. Tot slot was daar de voelbare aanwezigheid en steun van God die ik heb mogen ervaren in de vele geloofsgesprekken en huisbezoeken.

 

Voor dat alles ben ik God en jullie dankbaar.

 

Ik hoop, wens en bid dat jullie als Hengelose geloofsgemeenschap nog lang een plek van die bijzondere aanwezigheid mogen zijn: van de Eeuwige, die ik zelf het liefste noem: de Liefde. Ga door met jullie gezegende werk in Hengelo, kijk niet naar en treur niet om wat er niet meer is maar vertrouw op God en hou je vooral als geloofsgemeenschap bezig met wat je wél kunt (weten jullie het nog, van die keuze tussen een half vol en een half leeg glas?)

 

Het ga jullie goed, Gods zegen en wie weet, tot ziens!

 

Dank jullie wel.
Jullie pastor,
Jaap van Kranenburg,

 

 

 

 

 

Overweging Locatieraad november 2020

 

Hoop is een woord van vele kleuren

Vanmorgen komt de zon op
ze kleurt mijn ochtend rood
als ik een oog sluit
zie ik haar door oranje blaadjes
langzaam verkleurend
vechtend voor hun eindige leven

Onder het grijze dak der duizend druppels
slenter ik
door steeds legere straten
alsof mijn stad zich opmaakt
voor weer de eenzaamheid van
doodse stilte die men slechts kent van
begrafenissen in oorlogstijd

Onder mijn arm, draag ik
naast mijn ziel, ook de hoop mee
de hoop die mij helpt door dagen heen te komen en
dingen te doen die
hopeloos lijken

Alle mooie dingen lijken wel
afgezegd, opgezegd, afgeschreven, opgeheven
zelfs Sinterklaas is de wacht aangezegd
niets is meer heilig, man
en juist voor deze mooie dingen
blijf ik gaan, blijf ik doen, blijf ik denken, blijf ik
bestaan

En bestaan zal ik
laat mij maar, laat óns maar
eigen feestjes bouwen
binnenshuis brandt de kerstverlichting al
veel gekleurde slingers zelfgemaakte vrolijkheid

En zo dansen we
rondjes om de regels
die voor iedereen gelden
ook
als je er niet in gelooft

En zo gooi ik
als je even niet kijkt
in iedere brievenbus een envelopje
vol hoop

Ik heb er genoeg van, ik heb
een eindeloze voorraad, want
het groeit in mijn blik, de
blauwe ogen die alles zien
in al haar schitterend pracht, in
honderd kleuren hoop.

Jeroen Kraakman. Stadsdichter Zwolle. 6 oktober 2020

 

 

 

 

 

Inspiratie en Ontmoeting ook in 2020 – 2021 nog niet uit de startblokken.

 

De werkgroep inspiratie en ontmoeting had voorzichtig na de eerste Coronagolf de draad weer opgepakt.

Het is maar de vraag of de geplande zaken wel doorgang kunnen vinden. Zij houden U op de hoogte

 

De voorlopige planning:

 

10 december Bloemschikken o.l.v. Christien te Stroet
28 januari Mia Tankink  Jodendom
12 maart Spoorzoeken in de Slangenburg
8 april Casella Huis aan de weg. Marietje Wicherink, Zuster bij de Augustinessen
19 april Bezoek aan het Kervel
20 mei Uitje Afsluiting: Um den Olden Smid

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB

www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

 

 

Op de website van de KBO-PCOB  www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl staat op de pagina ‘Wetenswaardigheden’ een artikel over de Landelijke Raad van Ouderen.

 

 

 

 

 

iPad-coach in het Willibrordhuus

        

Nu de inloopmorgen niet open is, willen we u toch in de gelegenheid stellen om op vrijdagmorgen vanaf 10.30 uur ondersteuning aan te bieden. Uiteraard in het Willibrordhuus. Henk Roes is ook bereid individuele vragen persoonlijk te beantwoorden.

Raad van Ouderen (RvO): zorg over snelheid technologische ontwikkelingen

Een groot deel van de ouderen zal de technologische ontwikkelingen in de zorg niet kunnen bijbenen.

Dit zegt de RvO in een advies aan minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Het Zorg Innovatie Forum bracht het gebruik en de wensen van digitale middelen en toepassingen door ouderen in kaart. Ouderen willen meer gebruik maken van videobellen met meerdere personen, maar hebben wel informatie en uitleg nodig.

 

Bij voldoende aantal opgaven (maximaal 5) starten we weer met een iPad-cursus. Bij voldoende deelname ook een Android cursus. De cursus gebeurt corona proef!  (Nog drie deelnemers gezocht voor de iPad cursus)

 

Informatie bij:

Henk Roes,

Email: hwa.roes@gmail.com

Of mob. 06 2124 1984

 

 

 

 

 

Repair Café Hengelo weer gesloten!!

Repareren van apparaten

Nederlanders nemen jaarlijks afscheid van miljoenen kapotte apparaten, gescheurde kledingstukken en andere gesneuvelde spullen. Zonde, want repareren is meestal beter voor het milieu omdat er zo minder energie en grondstoffen nodig zijn voor nieuwe producten. Dat geldt niet voor sommige energieslurpers, zoals oude wasdrogers en koelkasten. Bekijk welke apparaten je beter kunt vervangen door een zuinige nieuwe dan repareren.

Ook als het lukt om iets te repareren geeft dat voldoening. Heb je een los onderdeel nodig dan zijn deze vaak via diverse webshops te bestellen.

Lukt het niet zelf? Schakel hulp in.

Bezoek een Repair Café in de buurt. Hier staan vrijwilligers klaar om samen met jou spullen te repareren. Bij het Repair Café worden (in de categorie huishoudelijke apparaten) vooral koffieapparaten, stofzuigers, lampen, waterkokers gerepareerd.

Mislukt? Recycle de materialen

Lever je gesneuvelde apparaat in bij een inleverpunt. Zo kunnen veel materialen gerecycled worden. Kleinere apparaten kun je ook makkelijk kwijt bij inleverbakken in winkels en supermarkten. Grotere machines mag je meegeven aan de leverancier van je nieuwe apparaat. Inleveren kan altijd ook bij de milieustraat.

Hoe voorkom je dat apparaten sneller stukgaan

Spullen sneuvelen minder snel als je ze goed onderhoudt. Zo houden de meeste apparaten niet van stof. De motor van een föhn brandt bijvoorbeeld minder snel door als je de achterkant regelmatig stofvrij maakt.  Sla de gebruiksaanwijzing er nog een keer op na voor tips.

Repair Café Hengelo (Gld)

Bewaar uw defecte apparaten en kom langs zodra wij weer geopend zijn.

 

 

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties

en aanmelden voor de eredienst!

 

Het secretariaat heeft voorzichtig haar deuren weer geopend en wel op

Vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur!

 

U kunt weer terecht voor het aanmelden voor de viering in onze kerk, intenties opgeven, vragen en andere zaken. Ook kan men op verschillende andere manieren de parochie toch dagelijks bereiken door o.a.

 

 

 • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus, Spalstraat 38
 • Een telefoontje naar Henk Roes, 06 2124-1984
 • Tijdens de openingsuren van het secretariaat ook telefonisch bereikbaar 0575 461275

 

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 2 kan uiterlijk tot 13 dec. 2020 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 2, jaargang nr. 9   kan tot uiterlijk 31 december 2020 bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)  worden ingeleverd.

 


 

 

 

www.willibrordhengelo.nl

info@willibordhengelo.nl