Nieuwsbrief nr.2 2019-2020

 Nieuwsbrief Jrg. 8 nr. 2   17 dec. t/m 21 jan. 2020.       

 

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl

 

Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

 

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

463143

463386

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

Vieringen:


De viering in het weekend is op zondagmorgen om 9.30 uur; na afloop koffiedrinken in het Willibrordhuus. Voor de overige vieringen verwijzen wij u naar het Parochietijdschrift ‘Onderweg’ nr. 1   2019-2020.

 

 

Opbrengst Collectes 

Uitvaart Jan Maresch op 30 november  €   238,25
Weekend 01 december  €    68,25
Weekend 08 december  €    83,90
Weekend 15 december  €  120,25

 

Overleden Jan Luccassen, 66 jaar

 

Op 24 november is Jan Luccassen na een periode met toenemende beperkingen, ongemak, pijn, onzekerheid en verdriet is hij rustig en vredige wijze ingeslapen.

Op de rouwkaart stond dan ook een veelzeggende spreuk: ‘Tegen deze strijd was geen kruid gewassen’

Jan is in besloten kring gecremeerd.

Wij hopen dat de nabestaanden kunnen leven met onze spreuk. ‘Dat hij in vrede mag rusten bij onze Heer’.

 

 

 Overleden Jan Maresch, 80 jaar

 

Op 25 november is Jan Maresch overleden. Na een korte periode van afnemende gezondheid geeft de familie aan dat zij dankbaar zijn dat hem een lange lijdensweg bespaard is gebleven.

Op zaterdag 30 november was zijn afscheidsdienst in onze Willibrordkerk.

De crematieplechtigheid was aansluitend bij  De Omarming’ in Zutphen.

Moge hij rusten in vrede bij de Heer.

 

 

 

 

Vieringen:  periode 17 dec. t/m  28 jan. 2020

 

Dinsdagavond 17 december 2019 3e Oecumenische Vesperviering

Voorgangers: leden RK Willibrord en PKN

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Willibrordhuus

 

 

Zondag 22 december WC Viering  4e zondag van de Advent

Voorganger: Mw. Jenny Veldscholten

Lector: Mw. Joke Wolbrink

Aanvang: 9.30 uur

Zang: parochieel zangkoor o.l.v. dirigent/organist Rob Mullink

Collectanten: Joop Hoebink en Bennie Besselink

Deze collecte is bestemd voor Albanië

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Jan Luccassen

Jan Maresch

 

 

Zondagmiddag 22 december Kinderkerstviering in de Remigius

PKN en Willibrordus Geloofsgemeenschap

Aanvang: 17.30 uur

Locatie: Remigiuskerk

Thema: Geef Licht!

 

 

Dinsdag 24 december  Kerstavond  WC Viering
voorganger: Mw. Gerry Spekkink

Lector: Mw. Maria Melgers

Aanvang: 22.00 uur

Zang: parochieel zangkoor o.l.v. dirigent/organist Rob Mullink

Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman Gosselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Bertus en Thea Seesing-Hilderink

Overleden ouders Lamers-Roording

Overleden ouders de Gier- Berns

Jeroen Schut

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Tante Doortje Ubbink

Overleden familie Beunk-Lamers

Truus Gerrits v.d. Steen

Bertus Bus

Overleden fam. Jansen-Tijssen

Overleden fam. Dartsen-Mullink

Doortje Dickmann- v.d. Pavert

Jan Roelofsen

Fam. Roelofsen-Goossens

Bennie Goossens

José, Marian en Gerard Lurvink

Fam. Visser-Leemreis

Levende en overleden fam Waenink- v.d. Weer

Harry Rondeel en Silvia Rondeel

Henk Mokkink

 

 

Woensdag 25 december Eerste Kerstdag  Eucharistieviering

Voorganger: Pastor Joost Baneke

Lector: Mw. Ans Schabbink

Aanvang: 9.30 uur

Zang: parochieel zangkoor o.l.v. dirigent/organist Rob Mullink

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Bertus en Thea Seesing-Hilderink

Overleden ouders Lamers-Roording

Overleden ouders de Gier- Berns

Jeroen Schut

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Tante Doortje Ubbink

Overleden familie Beunk-Lamers

Truus Gerrits v.d. Steen

Bertus Bus

Overleden fam. Jansen-Tijssen

Overleden fam. Dartsen-Mullink

Doortje Dickmann- v.d. Pavert

Jan Roelofsen

Fam. Roelofsen-Goossens

Bennie Goossens

José, Marian en Gerard Lurvink

Fam. Visser-Leemreis

Levende en overleden fam Waenink- v.d. Weer

Harry Rondeel en Sylvia Rondeel

Henk Mokkink

 

 

Donderdag 26 december  WC Viering Tweede Kerstdag in De Bleijke

Voorganger: Diaken Theo ten Bruin

Lector: Mw. Diny Rondeel

Aanvang: 9.30 uur

Begeleiding: Mw. Florence Kievits

 

 

Zondag 29 december WC Viering thema: ‘’De heilige familie

Voorganger: Dhr. Paul Zents

Lector: Mw. Joke Wolbrink

Aanvang: 9.30 uur

In deze viering samenzang: geen koor!

Organist: Mw. Florence Kievits

 

Collectanten: Joop Hoebink en Bennie Besselink

De collecte is bestemd voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Jan Luccassen

Jan Maresch

 

 

 

Dinsdagavond 31 december  WC Viering Oudejaarsavond

Voorganger: Mw. Gerry Spekkink

Lector: Mw Ans Schabbink

Aanvang: 19.00 uur

Zang: parochieel zangkoor o.l.v. dirigent/organist Rob Mullink

Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman Gosselink

 

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Overleden ouders Wolbrink-Helmink

Jan Luccassen

Jan Maresch

 

 

 

Zondag 5 januari 2020 Eucharistieviering tevens Nieuwjaarsreceptie

Voorganger: Pastoor Harry Scheve

Lector: Mw. Joke Wolbrink

Aanvang 9.30 uur

Koor: Parochieel zangkoor o.l.v. dirigent/organist Rob Mullink

 

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

 

De collecte is bestemd voor de activiteiten in de eigen geloofsgemeenschap

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Overleden fam. Boerkamp-Roording

Mw. Truus Gerrits v.d. Steen

Fam. Ubbink-Kasteel

Bertus Bus

 

Overledenen van het laatste half jaar

Sjef Knols

Jozef Hooman

Bennie Goossens

Hans Lichtenberg

Marty Jolij

Jan Luccassen

Jan Maresch

 

 

Zondag 12 januari 2020 WC Viering

Voorganger: dhr. Boris Ariaens

Lector: Mw. Diny Rondeel

Aanvang: 9.30 uur

Zang: parochieel zangkoor o.l.v. dirigent/organist Rob Mullink

Collectanten: Joop Hoebink en Bennie Besselink

 

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Jan Luccassen

Jan Maresch

 

 

Zondag 19 januari 2020  Oecumenische Viering in de Remigiuskerk

2e zondag door het jaar

Voorgangers: o.a. Diaken G. Oude groen

Aanvang: 10.00 uur

Zang: parochieel zangkoor en Cantory

 

 

Vrijdag 24 januari 2020  oecumenische Vesperviering in De Bleijke

Voorgangers: leden oecumenische werkgroep

Aanvang: 18.30 uur

 

 

 

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg.

Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met de naam van de overleden persoon. Nu er steeds meer crematies plaatsvinden hebben we een aantal urnenkelders geplaatst.

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met dhr. Theo Keurentjes, tel. 0575- 464247.

 

 

 

 

 

 

                   Kerstgedicht  ……………… 

                           Daar in die donkere nacht

                           hielden herders de wacht

                                                                                             terwijl op aarde daalde neer

                                                                                            Jezus Christus onze Heer.

Herders kwamen tot Bethlehem
en hoorden daar de engelenstem.
Looft God want Christus daalde neer
prijs nu prijs nu de Heer’.

Ze kwamen tot de beestenstal
en daar lag het kindje wat koning zijn zal
terneer in de doeken
in een van de hoeken.

Daar in die donkere nacht
hielden herders de wacht
terwijl op aarde daalde neer
Jezus Christus onze Heer’.

 

 

 

Samen op weg naar Kerstmis Willibrord Gemeenschap

 

Datum

Viering

Aanvang:

Voorganger:

17 dec.

Oec. Vesper 19.30 uur RK + PKN

Willibrordhuus

22 dec.

WC Viering 9.30 uur Mw. Veldscholten

22 dec.

Gez. Kerstviering

voor kinderen

17.30 uur Remigiuskerk

24 dec.

WC Viering 22.00 uur Mw. Gerry Spekkink

 

25 dec.

Eucharistie 09.30 uur Pastor Baneke

25/26 dec.

Bezichtiging

Kerststal

14.00 – 16.00 uur Kerk open!

26 dec.

WC Viering 09.30 uur Diaken Theo ten Bruin

De Bleijke

29 dec.

WC Viering 09.30 uur Dhr. Paul Zents

31 dec.

WC Viering

Oudjaar

19.00 uur Mw. Gerry Spekking

+ terugblik 2019

5 januari

Eucharistieviering 9.30 uur Pastoor Harry Scheve

+ vooruitblik 2020

Nieuwjaarsreceptie

 

 

 

Openstelling Kerk met Kerst

Op eerste en 2e kerstdag is vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur de kerk geopend om met (klein)kinderen de Kerststal te bewonderen. Ook dit jaar zijn de kosters en de bloemengroep in de weer om er weer een prachtig geheel van te maken.

Tijdens deze openingstijd zal er kerstgezang te horen zijn.

U bent van harte welkom!

 

 

 

Nieuwjaarsreceptie op 5 januari a.s.

 

Op 5 januari a.s. houden we na de eucharistieviering van 9.30 uur onze jaarlijkse receptie. Onder het genot van een kopje koffie of thee met een oliebol wensen we elkaar het allerbeste toe voor het komende jaar 2020.

 

 

 

World Peace Flame

 

 

Op zondag 24 Nov j.l mochten we na de Dienst kaarsen

verkopen voor de WPF in Hengelo . De gehele opbrengst

wordt gebruikt voor de aanschaf van de lampolie.

Zo zorgen wij ervoor dat de World Peace Flame

in ons mooie Hengelo kan blijven branden.

We willen allen die een kaars gekocht hebben,

Onze Hartelijke Dank zeggen.

 

Vriendelijke groeten,

Dames Werkgroep World Peace Flame in Hengelo

 

 

 

Theo ten Bruin 10 jaar diaken

 

Eind november is het tien jaar geleden dat U de diakenwijding heeft ontvangen door kardinaal Eijck in Utrecht. Daarvoor hebt u enkele jaren in de avonduren een studie gevolgd.

Vele jaren bent U onze voorganger geweest in De Bleijke. Wij konden altijd een beroep op U doen en waar we altijd op U konden rekenen.

Wij hopen dat we daar nog menig jaar mee vooruit kunnen. Wij en de parochie de 12 Apostelen.

 

Uiteraard willen we dit niet voorbij laten gaan en willen we U deze fles lekkere wijn aanbieden, zodat u thuis daarvan kunt genieten en weer terugdenkt aan Hengelo.

Dit jubileum stond ook op Facebook, waar verschillende mensen ook hun felicitatie aan u hebben kenbaar gemaakt.

 

Namens de werkgroep, Jan Claver

 

 

 

Verslag diaconaal netwerk Bronckhorst

 

Kerstactie bijstandsgerechtigden gemeente Bronckhorst

 

De diaconieën van de protestante gemeenten en de caritas werkgroepen binnen de gemeente Bronckhorst hebben jaren geleden het initiatief genomen om regelmatig samen te komen.

Onder de naam Diaconaal Netwerk Bronckhorst is er tweejaarlijks overleg.

Een van de gezamenlijke activiteiten is de bijdrage, die de bijstandsgerechtigden in de gemeente Bronckhorst rond Kerstmis van de gezamenlijke kerken ontvangen.

 

Het Diaconaal Netwerk Bronckhorst heeft inmiddels afspraken gemaakt met de gemeente om ook dit jaar deze traditie, die op grote prijs gesteld wordt, voort te zetten.

 

Fred Ruiterman, Caritas Hengelo gld.

 

 

 

Verslag Caeciliafeest 24 november j.l.

 

Op zondag 24 november jl. werd door het kerkkoor van de H. Willibrordus Geloofsgemeenschap te Hengelo Gld. het traditionele Caeciliafeest gehouden.

Tijdens de Eucharistieviering waar pastoor Zandbelt in voor ging werd door het koor de mis van Gounod gezongen onder leiding van

onze dirigent/organist Rob Mullink.

Na afloop van de dienst werden 2 jubilarissen t.w. Mevrouw

Lucy Keurentjes en de Heer Peter Wibmer beiden 25 jaar lid van het kerkkoor gehuldigd.

De locatieraad, vertegenwoordigd door Henk Roes en Ans Schabbink, waren aanwezig om de jubilarissen toe te spreken en de Gregorius onderscheiding aan beiden uit te reiken.

 

Na de uitreiking van  bloemetjes volgde een volmondig lang zullen ze leven.

Na dit feestelijk gebeuren gingen de koorleden naar Ons Huis om het feest voort te zetten in een gezellig samenzijn. Deze dag werd georganiseerd door  de TENOREN en zij kunnen spreken van een zeer geslaagde dag.

 

 

Hengelo Gld. 25 november 2019

 

Jan Jansen, bestuur koor

 

 

Brief Kerkbalans van Pastoor Scheve

 

GRIJP JE KANS, HOUD DE KERK IN BALANS

 

Velen van u hebben het afgelopen jaar (en vele jaren daarvoor) meegedaan met de Actie Kerkbalans. Uit de reacties vanuit de parochie kunnen we opmaken dat ook het afgelopen jaar weer veel gegeven is. Namens alle geloofsgemeenschappen hartelijk dank daarvoor.

We zijn ook blij en trots dat wederom vele vrijwilligers actief hebben meegeholpen de Actie Kerkbalans tot een succes te maken.

En nu kijken we vooruit naar het nieuwe jaar 2020. Op 21 oktober jl. waren vrijwilligers bij elkaar om te evalueren maar vooral om zich voor te bereiden op het komende jaar. Ze luisterden naar elkaars verhalen en  lieten zich aansteken door elkaars enthousiasme. Een aantal geloofsgemeenschappen is al uiterst creatief bezig met de werving. In het gesprek dat ze met elkaar hadden kwam een mooi nieuw thema naar voren wat we graag met u delen:

Grijp je kans, houd de kerk in balans.

 

Een thema waar veel over te zeggen is. Op de eerste plaats weten we allemaal dat onze kerk moeilijke tijden doormaakt. Steeds minder mensen vinden de weg naar onze kerken. Juist daarom is het goed om te investeren. Niet alleen in de gebouwen maar vooral in voldoende activiteiten waarin mensen zich kunnen vinden. Ons pastoraal team is samen met de geloofsgemeenschappen bezig de pastorale nabijheid ter plaatse verder uit te bouwen. Werken aan omzien naar elkaar. Aan ontmoeting en leefbaarheid binnen de gemeenschap, waarbij we gevoed worden vanuit ons geloof.

Op de tweede plaats kost het onderhoud aan gebouwen veel geld. Dus om onze kerken “in balans” te houden hebben wij uw hulp en steun nodig.

Onze kerk doorgeven aan onze toekomstige generatie is en blijft een belangrijke doelstelling.

 

Pastoor Harry Scheve

 

Bloemschikken: Uitzien naar het Licht  19 december 2019

Na een korte inleiding gaan we aan de slag met een bijzondere kerstschikking.

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Willibrordhuus

Kosten: € 7,50

 

Kinderkerstviering op zondagmiddag 22 december a.s.

 

Kinderkerstviering in Hengelo Gld

Wil je het kerstverhaal horen en beleven? Kom dan zondag 22 december om 17.30 uur met je ouders, opa, oma en vrienden naar de Remigiuskerk.

Neem je eigen (Led) lichtje mee naar de kerk en laat het maar schijnen!

Het is dan al donker. Maar we vieren de komst van het licht.
Dat is het thema: “Geef licht!”. We vragen aan alle kinderen die komen, om een led- lichtje mee te brengen, laat het maar schijnen als je bij de kerk komt. Een lichtje in een potje, glaasje of iets wat je zelf gemaakt hebt. (Natuurlijk neem je die weer mee terug naar huis!) Een bijzonder geluid “roept” iedereen vanzelf wel naar de sfeervol verlichte kerk toe. En binnen zingen we kerstliedjes. Het Instaporkest van Crescendo helpt ons daarbij en speelt ook leuke nummers. Laat je verrassen!

Na afloop is er voor ieder kind een mooie kerstcadeautje. De viering en de cadeautjes worden jullie aangeboden door Katholieke Geloofsgemeenschap en Protestantse Gemeente van Hengelo. Wees welkom. De Engel kijkt naar jullie uit!

Contactpersoon/ informatie: José van Diepen, jmvandiepen@ziggo.nl  en
Henk Roes: info@willibrordhengelo.nl

 

 

 

Kerstconcert Hengelo’s Gemengd koor en

Vordens Mannenkoor

Op vrijdag 20 december a.s. geeft het Hengelo’s Gemengd Koor haar 2 jaarlijkse Kerst-concert, samen met het Vordens Mannenkoor.

 

 

Dit concert wordt gegeven in de Willibrorduskerk aan de Spalstraat in Hengelo.

 

 

Het concert begint om 20.00 uur en de kerk is vanaf 19.30 uur open.

Graag nodigen wij U hierbij uit!

 

Namens het bestuur van Hengelo’s Gemengd Koor.

 

 

 

 

Kerstconcert Com Cobre en Popkoor Reborn.

 

Op zaterdag 21 december vindt er in Katholieke kerk St. Willibrord in Vierakker een uniek kerstgebeuren plaats. Een concert verzorgt door het ensemble Com Cobre en Popkoor Reborn. Com Cobre staat onder leiding van Henk Vruggink en Popkoor Reborn wordt muzikaal ondersteund op de piano door Petra Hilderink en voor het koor staat Marina Kirchhofer.

In de geest van kerst zullen Com Cobre en Reborn uit hun eigen repertoire kerstnummers vertolken. Ieder op eigen unieke wijze.  Maar natuurlijk wordt er ook samen een aantal nummers gespeeld .

De entree is vrij en na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje en een hapje gezellig na te praten.
Dus noteer op uw kalender, zaterdagavond 21 december 20.00 uur Katholieke kerk St. Willibrord  Vierakker.

U bent van harte welkom.

 

Mededelingen KBO – PCOB

www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

 

 

 

Kerstviering op zaterdag 21 december a.s. Op zaterdag 21 december is weer de gebruikelijke kerstviering voor de leden van de KBO en PCOB in zaal Leemreis.

Het jaar 2019 loopt alweer ten einde. Het is een goede traditie van onze vereniging om het jaar in kerstsfeer af te sluiten. Fijn als we dit in saamhorigheid met heel veel leden op 20 december a.s. kunnen vieren in zaal Leemreis. Het bestuur nodigt u daarom van harte uit om hieraan  deel te nemen.

Aanvang 14.00 uur

 

Ondersteuning iPad in het Willibrordhuus.

 

Ipad ondersteuning in parochiecentrum is op de 1e donderdag en 3e donderdag van de maand.

 

De heren Reint Beunk en/of Henk Roes zullen dan op de donderdagmorgen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden over het gebruik van de iPad. Bent u geïnteresseerd en of heeft u vragen? Loop dan gewoon naar binnen. U hoeft zich daar niet speciaal voor aan te melden, de deur van het Willibrordhuus is open.

 

Nieuwe Cursus Ipad

Vanaf begin januari 2019 start er in het Willibrordhuus weer een nieuwe cursus iPad voor beginners. De kosten zijn € 55,00  incl. boek van € 15,00. Voor 5 lessen van 1.30 uur  met twee begeleiders.

 

Cursus voor Android?

Ook willen we voor tablets met het besturingssysteem Android weer een cursus verzorgen.

 

Opgave bij Henk Roes, tel. 06- 2124 1984 of email naar henk@roes-po-advies.nl

 

Repair Café Hengelo Gld

 

In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Reparatie-kennis verdwijnt snel en ervaring van mensen met deze kennis wordt nauwelijks benut. In het Repair Café leren mensen op een andere manier naar hun spullen kijken en er opnieuw de waarde van in te zien. Wij willen bijdragen aan een mentaliteitsverandering, die is noodzakelijk om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Het Repair Café biedt voor vrijwilligers en gasten een plek om elkaar te ontmoeten en er voor elkaar te zijn.

 

Om u een indruk te geven van al onze activiteiten, hieronder een samenvatting over het jaar 2018:

Het Repair Café is in totaal 24 x geopend geweest.

Puur Natuur heeft op 15 maart bij ons een demonstratie gegeven van een 3D printer.

Samen met Sensire hebben we op 16 maart een rollatorcheck gehouden bij Shop Melange.

Onder grote belangstelling hebben we op 8 september het 1e lustrum van het Repair Café in Hengelo gevierd.

De poppendokter was 4 oktober in het Repair Café aanwezig.

In oktober hebben we ons ons jaarlijks etentje gehouden voor en door de vrijwilligers.

Frida en Jakob hebben op 29 november het Repair Café gepresenteerd in de Keykamer te Keijenborg.

En op 14 december hebben we op de kerstmarkt geflyerd.

 

In 2018 zijn er 262 zaken aangeboden voor herstel en/of reparatie. Hiervan is 81% gemaakt. In 2017 zijn er 200 zaken aangeboden, waarvan 77% gemaakt is en in 2016 zijn er 76 zaken aangeboden, waarvan er 50% gemaakt is. Een mooie stijgende lijn.

 

De organisatie bestaat uit 23 enthousiaste vrijwilligers en wordt door de diaconie van de Protestante Gemeente gefaciliteerd.

 

Het Repair Café is elke 1e en 3e donderdag van de maand geopend van 15.00 tot 20.00 uur. Ook voor een praatje met de vrijwilligers en een kopje koffie of thee bent u welkom.

 

Tot ziens in het Repair Café.

 

www.repaircafehengelogld.nl

06 16528312 (Jakob Strating)
06 51007904 (Frida Meints)

http://www.repaircafehengelogld.nl/

 

 

 

thuiscommunie

 

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de H. Communie willen ontvangen; dan bestaat de mogelijkheid dat U die thuis kunt ontvangen.

 

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648

Zij of Florence Kievits komt dan bij U voor een nadere afspraak.

 

U kunt ook bellen naar 06 2124 1984 (Henk Roes, secretariaat)

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties:

 

Het secretariaat is elke woensdagmiddag open van 14.30 uur tot 15.00 uur. Daarnaast kunnen opgaven voor misintenties ook in een enveloppe in de brievenbus van het Willibrordhuus worden gedaan. Het is wel handig om dan duidelijk aan te geven voor welke datum de intentie bedoeld is.

 

De kosten kunnen eveneens in de enveloppe worden ingesloten. De kosten voor een misintentie zijn € 10,00.

Intenties kunnen tot woensdagmiddag voorafgaand aan het weekend worden aangemeld.

Ook is een opgave via de mail is mogelijk.

 

Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als U informatie wenst over persoonlijke en/of algemene parochiële zaken.

Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt. Email: info@willibrordhengelo.nl

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met

Herman Gosselink, tel. 0575 461928

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 3 kan uiterlijk tot 21 december 2019 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 2, jaargang nr. 8   kan tot uiterlijk 27 december 2019  bij Louise Eulink

( Louise50@live.nl ) worden ingeleverd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgave 1e Heilige Communie 2020

 

 

Beste Ouders/Verzorgers.

 

Wilt u uw kind opgeven voor de 1e Heilige Communie 2020?

Dat kan tot 31 januari 2020 bij werkgroep 1e Heilige Communie Keijenborg/Hengelo. (zie onderstaande gegevens werkgroep)

 

Na aanmelding van uw kind ontvangt u z.s.m. alle informatie over de bijeenkomsten.

 

U kunt uw kind aanmelden door een mail te sturen naar onderstaand mailadres. U krijgt dan z.s.m. een mail met opgave-formulier toegezonden.

 

Opgave tot uiterlijk 31 januari 2020 bij Sylvia Jaaltink,

via mail sylvia.j67@hotmail.com

 

Sylvia Jaaltink, Hagedoorn 17, 7041 JR s’-Heerenberg,

mobielnr. 06-25254775

 

Werkgroep Eerste Heilige Communie Keijenborg/Hengelo gld.

Kitty Beulink, Carmen Wullink en Sylvia Jaaltink

Voor Hengelo: Henk Roes mob. 06 2124 1984  of info@willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.willibrordhengelo.nl

info@willibrordhengelo.nl