Nieuwsbrief nr.4 2020

 

Nieuwsbrief Jrg. 8 nr. 4   11 febr. t/m 3 mrt. 2020.

 

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

463143

463386

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie

 

 

 

Vieringen:
De viering in het weekend is op zondagmorgen om 9.30 uur; na afloop koffiedrinken in het Willibrordhuus.

Voor de overige vieringen verwijzen wij u naar het Parochietijdschrift ‘Onderweg’ nr. 2   2019-2020.

 

 

 

Opbrengst Collectes 

Weekend 02-02 €  74,90
Uitvaart Antoon Eugelink €266,83
Weekend 09-02  Anders Vieren in Keijenborg €    0,00

 

 

Overleden Francisca Heitkönig-Beijer, oud 89 jaar

 

Op 28 januari 2020 is Mw. Cisca Heitkönig op De Bleijke in Hengelo overleden. Op de rouwbrief stond een korte typering.

Zij was volgens de nabestaanden tot het laatst betrokken bij allen die haar lief waren.

Met die fijne herinnering hebben zij afscheid van haar genomen.

Op maandag 3 februari jl is zij gecremeerd in Doetinchem

Moge zij rusten in de vrede van Onze Heer.

 

 

 

Overleden Henk Wiendels, oud 87 jaar

 

Op 1 februari 2020 is dhr. Henk Wiendels overleden. In de aanhef van de rouwbrief stond de volgende tekst. ‘Het verlies was er al voor het einde. De rouw, voordat het afscheid kwam, toen de onzekere verwarring bezit van zijn gedachten nam.

We voelden mee met zijn stil verdriet, nu treuren wij maar rouwen niet.  Op zaterdag 8 februari j.l. op zijn verjaardag, was zijn afscheidsdienst in de Omarming te Zutphen. Moge hij nu rusten in de vrede bij onze Heer.

 

 

 

 Vieringen:  periode 11 febr. t/m  3 mrt. 2020

 

Zondag 16 februari 2020  6e zondag door het jaar

Voorganger: pastor Joost Baneke

Lector: Mw. Diny Rondeel

Zang: parochieel zangkoor o.l.v. dirigent/organist Rob Mullink

Collectanten: Joop Hoebink en Bennie Besselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

 

Intenties:

Wim Eggink + Naomi

Rikie Robben-Peters

Jan Maresch

Antoon Eugelink

Cisca Heitkönig-Beijer

Henk Wiendels

 

 

Donderdagavond 20 februari 2020 Eucharistieviering in De Bleijke

Voorganger: pastoor Harry Scheve

Lector: Mw. Ans Schabbink

Aanvang: 19.00 uur

 

 

Zaterdag 22 februari 2020  Naoberviering
Voorgangers: werkgroep leden Raad van Kerken

Aanvang: 19.00 uur

Locatie: Diaconiehuis Kerkstraat 15

 

 

Zondag 23 febr. WC Viering 7e zondag door het jaar

Voorganger: Boris Ariaens

Lector: Mw. Agnes Hakvoort

Aanvang: 9.30 uur

 

Opmerking: Uitreiken Gedachteniskruisje Maria Gartsen-Horsting

Zang: parochieel zangkoor o.l.v. dirigent/organist Rob Mullink

Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman Gosselink

De collecte is bestemd voor de activiteiten in de eigen geloofsgemeenschap

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben – Peters

Jan Maresch

Minie Stentfert – Grijsen

Theo te Stroet

Jaargetijde Maria Gartsen-Horsting

Cisca Heitkönig-Beijer

Henk Wiendels

 

 

Woensdagavond 26 febr. Aswoensdag Woordviering in de St. Johan de Doperkerk in Keijenborg.

Voorganger: Diaken: Oude Groen

Aanvang: 19.00 uur

Geen viering in onze kerk!

 

 

 

Vrijdag 28 febr. 2020 Oecumenische Vesper in De Bleijke

Voorgangers: leden oecumenische werkgroep

Aanvang: 18.30 uur

 

 

Zondag 1 mrt. 2020 1e zondag 40-dagentijd

Voorganger: Mw. Jenny Veldscholten

Aanvang: 9.30 uur

Lector: Mw. Joke Wolbrink

 

Opmerking: Uitreiken gedachteniskruisje van Mw. Eddie Köhler-Notten

Zang: parochieel zangkoor o.l.v. dirigent/organist Rob Mullink

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

De collecte is bestemd voor de activiteiten in de eigen geloofsgemeenschap

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben -Peters

Overleden fam. Boerkamp-Roording

Fam. Ubbink-Kasteel

Bertus Bus

Jaargetijde: Mw. Eddie Köhler-Wissink

 

Overledenen in het laatste half jaar:

Bennie Goossens

Hans Lichtenberg

Marty Jolij

Jan Luccassen

Jan Maresch

Antoon Eugelink

Cisca Heitkönig

Henk Wiendels

 

 

 

Woensdag 4 maart Oecumenische Vesperviering 40 dagentijd

Voorgangers: leden van de drie kerken

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Willibrordhuus

 

 

 

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg.

 

Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met de naam van de overleden persoon. Nu er steeds meer crematies plaatsvinden hebben we een aantal urnenkelders geplaatst.

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met dhr. Theo Keurentjes, tel. 0575- 464247.

 

 

 

 

 

 

Noaberviering: zaterdag 22 februari, Verbinding

“Verbinding”. Dat is het thema van de eerstvolgende Noaberviering op zaterdag 22 februari a.s. Een actueel thema in een tijd waarin het hij-zij denken zich als een rode draad door de samenleving rijgt. ‘Verbinding’ in de breedste zin van het woord, want er zijn vele mogelijkheden om mensen letterlijk en figuurlijk tot elkaar te brengen. Er wordt stilgestaan bij vragen als ‘Wat hebben we gemeenschappelijk? Wat bindt ons?’. Verbinding is ook de kern van religie: contact met jezelf en de Ander/ander.

Iedereen is welkom bij deze oecumenische en laagdrempelige bijeenkomst. De Noaberviering wordt eenmaal per kwartaal gehouden vanuit de Raad van Kerken Hengelo. Deze eigentijdse vorm van gezamenlijk vieren begint steeds met gastvrije ontmoeting.

 

Dit seizoen zijn de vieringen in het Diakonaal Centrum, Kerkstraat 15 in Hengelo. Aanvang 19.00 uur.

 

 

 

Actie Kerkbalans 2020

GRIJP JE KANS, HOUD DE KERK IN BALANS

Velen van u hebben ook dit jaar (en vele jaren daarvoor) meegedaan met de Actie Kerkbalans. Uit de reacties vanuit de parochie kunnen we opmaken dat ook het afgelopen jaar weer veel gegeven is.

 

Op maandagavond 3 februari werden de enveloppen weer afgeleverd in het Willibrordhuus. Nu begint het grote telwerk door de werkgroep Kerkbalans. Hoewel nog niet alle enveloppen zijn verwerkt lijkt het er op dat we niet ontevreden mogen zijn.

In het volgende parochienieuws komen we hier op terug en zullen we meer weten of we in onze geloofsgemeenschap de kerk in balans hebben kunnen houden.

Hartelijk bedankt maar weer voor de lopers en voor u als lid van onze geloofsgemeenschap.

 

 

 

Vluchtelingen: praat je met of over hen?

 

Bijzondere maaltijd met mensen uit het dorp: Dat smaakt naar meer…..

Kerkstraat 15 was op 23 januari het decor van een mooie avond van Inspiratie en Ontmoeting. Een kleine 40 mensen hadden zich opgegeven voor deze maaltijd.  Mensen van ons dorp,  nieuwe inwoners “uit den vreemde” en oude ingezetenen, schoven samen aan voor een bijzondere maaltijd.

De bedoeling was Ontmoeting en met elkaar in gesprek over de reis en de wereld van onze nieuwe inwoners in Hengelo. Ana uit El Salvador en Jamila uit Aleppo, Syrië, hadden  samen lekkere gerechten uit hun land gekookt. Jamilia had het gerecht: groenten uit 7 landen  gemaakt en kubba’s gemaakt. Ana had een schotel met  zwarte bonen en rijst gekookt met empanada’s .  Samen met de Hollandse soep en Griekse yoghurt met peertjes toe een mooi diner!

De verhalen van mensen gingen geanimeerd over en weer.

Helaas stonden de uitgenodigde mensen van Vluchtelingen Werk Nederland  aan de A12 met autopech. Dat was natuurlijk erg jammer, maar het mocht de “pret” niet drukken. De tafelgesprekken waren inspirerend en smaken naar meer.  Mede op verzoek van onze nieuwe dorpsgenoten zullen we de avond herhalen. Bent u niet geweest? Dan heeft u nog een keer de mogelijkheid om mee te tafelen.

 

 

 

Effata-vieringen in de St. Johannes de Doper Zutphen

 

Vanuit de hectiek van alle dag in de stilte van je hart komen. Om daar te zoeken naar de ervaring van God in je eigen leven.
Dat is het doel van deze meditatieve viering, die elke tweede zaterdag van de maand om 17.00 uur wordt gehouden.
De viering wordt opgebouwd rondom een Bijbeltekst die geactualiseerd wordt naar de wereld van vandaag en onze eigen ervaringen. Dit gebeurt via gebed, overweging, stilte, zang en symbolen.
Deze vieringen, georganiseerd door de parochie HH. Twaalf Apostelen, zijn laagdrempelig en oecumenisch van karakter.

 

Data eerste helft 2020

14 maart                                                                                                         9 mei                                                                                                            20 juni

Aanvang 17.00 uur

Voor meer informatie:
g.spekkink@12apostelen.nl of l.vandekam@12apostelen.nl

 

 

 

Gezamenlijke ziekenzalving Hengelo-Keijenborg

 

Op donderdag 12 maart vindt de gezamenlijke ziekenzalving plaats.

 

Pastoor Scheve gaat in de Eucharistieviering met ziekenzalving voor.

Onze parochianen, die hier aan deel willen nemen, worden van harte uitgenodigd.

Om het een en ander goed te organiseren willen we graag weten  hoeveel parochianen hier aan mee doen.

U kunt zich daarvoor opgeven bij de leden van de bezoekersgroep.

 

Contact persoon Jan Claver 06-23348923, of een briefje in de brievenbus bij het Willibrordhuus.

 

 

 

Een lezing over wijn, geloof en de Bijbel door Herman Haan

 

Hoe de wijnstok mij een mooie les leerde.

 

Al vanaf mijn 10de was ik bezeten van wijn.

Mijn ouders hadden naast ons café ook een slijterij en daar werden kanalen vol jenever en sloten bier verkocht.

Maar ook heel zelden een flesje wijn.

Eerst raakte ik verliefd op de mooie etiketten. Rond mijn 12de probeerde ik zelf wijn te maken en een kniesoor die valt over het feit dat alle flessen met een knal ontploften. Maar het wijnvirus had mij gegrepen en ik ging allerlei cursussen en wijnopleidingen doen. Een wijnrijke toekomst lag in het verschiet maar ik raakte verslaafd aan andere middelen en verdween voor een poos van de radar. Maar soms komt alles goed in het leven en ik beleefde een positieve turbulente periode als predikant, directeur van een school en nu al 22 jaar tv maker bij de EO. En toen kwamen we te wonen op een boerderij in Toldijk en ineens stak ook het wijnvirus weer de kop op.

 

Ik begon met een paar wijnstokken, maar binnen de kortste keren werden dat er ongeveer 500 en verkocht ik elk jaar een paar honderd flessen wijn.

Maar voor mij was het meer dan wijn maken. Het was een droom in vervulling doen gaan en lessen leren die alles te maken hebben met snoeien en bemesten en hard moeten werken en ga zo maar door. Ook ontdekte ik dat de Bijbel deze lessen omzet in levenslessen!

Over al deze dingen heeft Herman Haan verteld. Ook de uitdaging dat er ook nog wat lekkers viel te proeven sprak te mensen aan om deze avond te bezoeken.

 

Herman Haan is theoloog en programmamaker bij de EO

 

Deze avond vindt plaats op donderdag 13 februari 2020. De avond begint om 20.00 uur in het Willibrordhuus.

U bent van harte welkom.

 

 

 

Afscheid ds Aleida Blanken op 1 maart a.s.

 

Op zondag 1 maart is de afscheidsdienst om 14.00 uur in de Remigiuskerk. Om 15.30 uur aansluitend de receptie in ONS HUIS.

 

Ook willen wij vanuit de katholieke Geloofsgemeenschap een woord van dank uitspreken voor ds. Aleida Blanken die de Hengelose Gemeenschap per 1 maart zal verlaten. Wij hebben regelmatig te maken gehad met Aleida als een bevlogen en betrokken persoon die oog heeft voor de kleine wereld, maar ook de grote wereld om haar heen. In veel van de oecumenische activiteiten

was zij de motor. Ik denk aan de Vespers met de Advent en in de Paastijd. Ook nu heeft zij ervoor gezorgd dat na haar vertrek de traditie kan worden voortgezet.

 

Namens de Willibrord Geloofsgemeenschap veel succes op je nieuwe standplaats. Hartelijk dank voor wat je ons hebt gegeven.

Henk Roes, voorzitter/secretaris

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB

www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

 

 

Ondersteuning iPad in het Willibrordhuus.

 

Ipad ondersteuning in parochiecentrum is op de 1e donderdag en 3e donderdag van de maand.

 

De heren Reint Beunk en/of Henk Roes zullen dan op de donderdagmorgen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden over het gebruik van de iPad. Bent u geïnteresseerd en of heeft u vragen? Loop dan gewoon naar binnen. U hoeft zich daar niet speciaal voor aan te melden, de deur van het Willibrordhuus is open.

 

Nieuwe Cursus Ipad

Vanaf 2 maart 2019 start er in het Willibrordhuus weer een nieuwe cursus iPad voor beginners. De kosten zijn € 55,00  incl. boek van € 15,00. Voor 5 lessen van 1.30 uur  met twee begeleiders.

 

Cursus voor Android?

Ook willen we voor tablets met het besturingssysteem Android weer een cursus verzorgen.

 

Opgave bij Henk Roes, tel. 06- 2124 1984 of email naar henk@roes-po-advies.nl

 

 

 

Repair Café Hengelo Gld

Het Repair Café wenst alle lezers van Klokgeluiden en het Parochienieuws een gezond en duurzaam 2020. In het nieuwe jaar verwelkomen u graag weer in het Repair Café.

Als Repair Café Hengelo Gld. zijn we steeds in ontwikkeling. Graag houden we u hiervan op de hoogte. Als eerste zullen we ons logo gaan aanpassen. Het landelijke logo van Repair Café wordt gewijzigd om herkenbaarder te zijn en meer aan te sluiten bij de huidige vormgeving. Wij zullen hier in de stijl van “Weggooien? Mooi niet!” in de loop van de tijd ook in meegaan. We hebben voorlopig geen nieuwe flyers en borden. Deze gaan we eerst nog een poosje gebruiken. Vandaar dat u misschien de komende tijd twee logo’s zult aantreffen in Hengelo Gld.

Onze website hebben we uitgebreid met informatie over hoeveel kapotte kleding en apparaten wij herstellen. Dat is interessante info om met u te delen. U kunt zien dat we steeds beter worden en meer kunnen. Zo kunnen we bij reparaties, in overleg met u, kleine onderdelen voor Senseo’s bestellen of deze uit onze voorraad nemen. Die hoeft u dan niet eerst elders zelf te kopen, maar u kunt deze van ons afnemen. Kosten zijn een paar euro tot enkele tientjes afhankelijk van het onderdeel.

Ook ziet u nu op onze website een pagina met foto’s van onze activiteiten en wat wij zoal repareren en herstellen.

Als u dit blad ontvangt, is de eerste opening van het jaar op 2 januari al weer geweest en zijn de vrijwilligers enthousiast van start gegaan om samen met u defecte kleding en apparaten te repareren en herstellen.

 

Tot ziens in het Repair Café, team vrijwilligers!

www.repaircafehengelogld.nl

 

 

 

thuiscommunie

 

Mocht U,

om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de H. Communie willen ontvangen; dan bestaat de mogelijkheid dat U die thuis kunt ontvangen.

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648

 

Zij of Florence Kievits komt dan bij U voor een nadere afspraak.

 

U kunt ook bellen naar 06 2124 1984 (Henk Roes, secretariaat)

 

 

 

ANDERS VIEREN OP 9 FEBRUARI

 

Op 9 febr. a.s. was de gezamenlijke  zgn. ‘Anders Vieren’ in de St. Joh. De Doperkerk in Keijenborg. Hierbij was onze geloofsgemeenschap ook uitgenodigd. In onze kerk was er geen viering.

Thema:  ‘Samen Onderweg’

Voorganger Mw. Gerry Spekkink.

 

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties:

 

Het secretariaat is elke woensdagmiddag open van 14.30 uur tot 15.00 uur. Daarnaast kunnen opgaven voor misintenties ook in een enveloppe in de brievenbus van het Willibrordhuus worden gedaan. Het is wel handig om dan duidelijk aan te geven voor welke datum de intentie bedoeld is.

De kosten kunnen eveneens in de enveloppe worden ingesloten. De kosten voor een misintentie zijn € 10,00.

Intenties kunnen tot woensdagmiddag voorafgaand aan het weekend worden aangemeld.

Ook een opgave via de mail is mogelijk.

 

Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als U informatie wenst over persoonlijke en/of algemene parochiële zaken.

Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt. Email: info@willibrordhengelo.nl

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 5 kan uiterlijk tot 1 maart 2020 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 4, jaargang nr. 8   kan tot uiterlijk  27 maart 2020 bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)

worden ingeleverd.

 

www.willibrordhengelo.nl