Nieuwsbrief nr.9 2019

Nieuwsbrief Jrg. 7 nr. 9 4 juli t/m 4 augustus 2019.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres:
info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes, henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en www.12apostelen.nl

Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Aangelegenheden kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

463143

463386

 

 

 

Kerkradio:

       Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

Vieringen:


      De viering in het weekend is op zondagmorgen om 9.30 uur; na afloop koffiedrinken in het Willibrordhuus.            Voor de overige vieringen verwijzen wij u naar het Parochietijdschrift ‘Onderweg’ nr. 5 2018-2019.

 

 

 

Opbrengst Collectes

Weekend 9 juni 118,90
Weekend 16 juni 64,35
Weekend 23 juni 73,55
Uitvaart Lenie Arendsen-Herwers 241,11
   

 

 

 

Overleden Bep ten Have-Jaaltink, oud 79 jaar

 

Op 5 mei is overleden Bep Jaaltink. Op de rouwkaart stond de volgende tekst:

Bloemen vol dartelende vlinders en wind

die zachtjes ruist door de bomen.

Ik zie mijn bloementuin en weet de tijd van rust is nu gekomen.

De afscheidsdienst en de begrafenis vonden plaats in de St. Werenfriduskerk in Zieuwent.

Dat zij moge rusten in de vrede van onze Heer.

 

 

 

Overleden Jan Dolphijn, oud 73 jaar

Op 22 mei 2019 is overleden Johannes, Antonius, Wilhelmus Dolphijn. In de rouwadvertentie stond de volgende tekst:

Te vroeg moet ik je laten gaan

Hoe je het ook wendt of keert; ’t is klaar.’

Vaarwel is nog de allerlaatste groet,

Maar blijvend is mijn liefde voor jou.

Dank voor de mooie jaren samen

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

 

 

 

 

Overleden Lenie Arendsen-Herwers, oud 78 jaar

 

Op 21 juni jl. is overleden Helena Maria Arendsen-Herwers. In de aanhef van de rouwcirculaire staat:

Wij zijn verslagen door het plotselinge overlijden van onze lieve moeder en oma’ .

Op 27 juni vond haar uitvaart in onze Willibrordkerk plaats.

Aansluitend vond de begrafenis plaats op ons parochiekerkhof aan de Zelhemseweg.

Moge zij rusten in de vrede van onze Heer.

 

 

 

 

Vieringen: periode 4 juli 2019 – 4 augustus 2019

 

Zondag 7 juli. WC Viering

Voorganger: diaken Anton Bos

Lector: Mw. Ans Schabbink

Aanvang: 9.30 uur

Opmerking: Uitreiken gedachteniskruisje Mw. Annie Gerrits-Lanters

Zang: samenzang Organist: Mw. Florence Kievits

Collectanten: Joop Hoebink en Bennie Besselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben – Peters

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Bertus Bus

Mw. Truus Gerrits v.d. Steen

Overleden fam. Boerkamp

Annie v.d. Mondt-Knippenborg

Jan Dolphijn

Lenie Arendsen-Herwers

Jaargedachtenis Mw. Annie Gerrits-Lanters

 

Zondag 14 juli WC Viering

Voorganger: Dhr. Boris Ariaens

Lector: Mw. Maria Melgers

Aanvang: 9.30 uur

Zang: samenzang Organist: Mw. Florence Kievits

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

Intenties:

Wim Eggink en Naomie

Rikie Robben-Peters

Jeroen Schut

Lenie Arendsen-Herwers

 

Donderdag 18 juli WC Viering in De Bleijke

Voorganger: dhr. Jan Claver

Lector: Mw. Maria Melgers

Aanvang: 19.00 uur

Zondag 21 juli WC Viering

Voorganger: Diaken Oude Groen

Aanvang 9.30 uur

Lectrice: Mw. Diny Rondeel

Zang: samenzang Organist: Mw. Florence Kievits

Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman Gosselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben Peters

Mw. Lenie Arendsen-Herwers

 

Vrijdag 26 juli Vesperviering in De Bleijke

Voorganger oecumenische werkgroep

Aanvang: 18.30 uur

Zondag 28 juli. WC Viering:

Voorganger: dhr. Paul Zents

Aanvang: 9.30 uur

Lector: Mw. Ans Schabbink

Zang: samenzang Organist: Mw. Florence Kievits

Collectanten: Joop Hoebink en Bennie Besselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben Peters

Mw. Ineke Niesink-Lichtenberg

Lenie Arendsen-Herwers

 

Zondag 4 augustus WC Viering

Voorganger: Diaken Theo ten Bruin

Aanvang: 9.30 uur

Lector: Mw. Maria Melgers

Zang: samenzang Organist: Mw. Florence Kievits

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben Peters

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Mw. Truus Gerrits v.d. Steen

Bertus Bus

Overleden fam. Boerkamp

Lenie Arendsen-Herwers.

 

 

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg gereed!

 

 

De vrijwilligers die het onderhoud verzorgen op ons kerkhof hebben de aanleg van een strooiveld afgerond.

Vanuit onze Geloofsgemeenschap kwam de vraag naar de mogelijkheid om de as van overledenen ook te kunnen verstrooien op het kerkhof.

Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met de naam van de overleden persoon.

Nu er steeds meer crematies plaatsvinden hebben we een aantal urnenkelders geplaatst.

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met dhr. Theo Keurentjes, tel. 0575- 464247.

 

 

 

 

 

 

Verslag Samen ‘Anders Vieren’

 

Als buren Anders Vieren

Zondag 26 mei was er een bijzondere viering in de Willibrordkerk in Hengelo.

Dit keer samen met de Geloofsgemeenschap uit Keijenborg.

Het thema van deze viering was “Het leven van en met Maria”.

Het paste mooi in de meimaand die geheel aan Maria is gewijd.

De werkgroep had zich goed voorbereid. De kerk was mooi versierd en er stond een groot Mariabeeld in het midden voor het altaar, goed zichtbaar.

In het begin van de viering werd vanuit beide geloofsgemeenschappen een bloemenhulde gebracht aan Maria. Twee grote boeketten werden bij Maria geplaatst, mooi in de kleuren blauw en wit.

De voorgangers waren Jenny Veldscholten, Anny Stapelbroek en Gerrie Spekking. Ieder deed een stukje van de viering die bestond uit gebeden, lezingen, liederen en het levensverhaal van Maria.

Om Maria ook in het licht te zetten, werden wij als kerkgangers en koorleden uitgenodigd om een waxinelichtje aan te steken en bij Maria neer te zetten.

Het was een mooi gebaar en een mooi gezicht. Er stonden bijna honderd lichtjes. Voor veel gelovigen is Maria een voorbeeld, mensen zoeken bij haar steun en bescherming.

Na de vredeswens en de zending met zegen werd het bekende Wees gegroet,

O Sterre gezongen. Het was een mooie afsluiting van een indrukwekkende viering. Fijn dat we dit als geloofsgemeenschappen samen kunnen doen.

Na afloop was er natuurlijk koffie en thee achterin de kerk. Een mooi moment om nog wat na te praten en nader kennis te maken.

JvA

 

 

 

Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand in de Mariakapel.

 

In onze Mariakapel hangt een icoon van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand. Het is een titel van Maria, die in verband staat met een Byzantijnse icoon met dezelfde naam. Deze werd vermoedelijk geschilderd op het eiland Kreta op het eind van de 14e eeuw. Na uit het oog te zijn verdwenen is de icoon sinds het einde van de 15e eeuw in Rome. In 1867 heeft Paus Pius IX de icoon toevertrouwd aan de Paters Redemptoristen met de uitdrukkelijke opdracht haar over de hele wereld bekend te maken en te doen vereren. De icoon bevindt zich nu in hoofdkerk van de Redemptoristen in Rome: de Heilige Alfonsus van Liguori

De icoon stelt Moeder Maria voor met het Kind Jezus op de arm. Maria kijkt niet naar Jezus, maar haar ogen zijn op ons gevestigd. Jezus krijgt een visioen: twee engelen, Gabriel en Michaël, verschijnen met de toekomstige lijdenswerktuigen, het kruis met de nagels, de lans en de rietstok met spons. Jezus schrikt zo hevig dat één van zijn sandaaltjes losraakt en zijn handjes bescherming zoeken in de hand van zijn Moeder. In haar blik ligt een stille, onbeschrijflijke droefheid.

Op de icoon staat de persoon van Maria centraal als Moeder van Jezus en Moeder van ons allen, als Moeder van Altijddurende Bijstand, die steeds zorg voor ons draagt, naar ons luistert en ons haar hand reikt. Zoals Zij blijvend Jezus’ Moeder was, zo zal Zij ook ons voortdurend hulp en bijstand verlenen. Bij Haar weten wij ons in alle levensomstandigheden veilig geborgen.

De gedachtenis aan Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand is altijd sterk geweest en wordt gevierd in de Katholieke Kerk op 27 juni.

In onze Willibrordkerk wordt in de Mariakapel dagelijks de mogelijkheid geboden om even rust te nemen en Maria te ontmoeten in de bijzondere daar aanwezige icoon. (JK)

 

 

 

Verslag Clusteroverleg d.d. 9 april in Keijenborg

 

Dit cluster, genaamd ‘Quattor’ omvat de Geloofsgemeenschappen Borculo, Ruurlo, Keijenborg en Hengelo.

Op deze avond, die geopend werd door pastor H Scheve, kwamen verschillende onderwerpen aan de orde:

Er waren van alle vier geloofsgemeenschappen vertegenwoordigers aanwezig.

Het beleidsplan:

Het beleidsplan is nog niet concreet genoeg. Hier moet nog wat aan gesleuteld worden. In het najaar zal het besproken worden. Ook in Onderweg zal hieraan aandacht worden besteed.

Inventarisatie werkgroepen:

Elke geloofsgemeenschap zal een inventarisatie maken van de werkgroepen. Ook een opsomming over hetgeen is verdwenen. Binnen onze geloofsgemeenschap hebben we er een opsomming gemaakt met de beoordeling of het nog werkbaar is.

Ziekenzalving:

Binnen dit cluster zullen de ziekenzalvingen worden geclusterd. Borculo en Ruurlo hebben voor dit jaar al een datum vastgesteld. Hengelo en Keijenborg nog niet.

Tijdens deze bijeenkomst werd ook gevraagd naar de kracht van de vier geloofsgemeenschappen.

Samenwerking tussen de Geloofsgemeenschappen:

De samenwerking tussen Ruurlo en Borculo begint steeds meer vorm te krijgen. Ook de goede oecumenische samenwerking werd genoemd.

In Keijenborg en Hengelo zijn de eerste besprekingen geweest. Ook hier is men aan het aftasten hoe we de samenwerking beter vorm kunnen geven. De viering ‘Anders Vieren’ viel in goede aarde. Ook de Mariaviering in onze kerk (26 mei jl) was een sfeervolle gezamenlijke viering.

Binnen de oecumene is ook een goede samenwerking, waarbij de Raad van Kerken in Hengelo een grote goede rol vervuld. De Kliederkerk is ook een vorm van samenwerking waarin de kerken goed samenwerken.

 

 

 

Thuiscommunie

 

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de

H. Communie willen ontvangen; dan bestaat de mogelijkheid dat U die thuis kunt ontvangen.

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648

Zij of Florence Kievits komt dan bij U voor een nadere afspraak.

U kunt ook bellen naar 06 2124 1984 (Henk Roes, secretariaat)

 

 

 

 

 

Dwars door 

de Bijbel Kees Posthumus 26 september 2019

 

Op 26 september 2019 speelt verhalenverteller Kees Posthumus zijn voorstelling

‘Dwars door de Bijbel’ in de Lambertikerk in Zelhem.

 

De voorstelling begint om 20.00 uur.

In ‘Dwars door de Bijbel’ snelt Posthumus van Genesis naar Openbaringen, en weer terug.

In tientallen korte verhalen, samenvattingen en nieuwe liedjes gaat hij op reis door de Schrift. Het gaat hem daarbij vooral om de ‘dwarse’ verhal

en, over dappere doorzetters en dwarsliggers. Verhalen die je ook op een nieuwe manier kunt bekijken, dan doorgaans het geval is. Verhalen waar je soms ongemakkelijk van wordt en die je aan het denken zetten.

Geen verhaal is veilig. De torenbouw van Babel, in allerlei talen. De verloren zoon, heen en weer terug. De barmhartige Samaritaan, verteld vanuit de man die gewond aan de kant van de weg lag. Jefta met zijn onmogelijke belofte, Jona op zijn kansloze missie. De Bijbelverhalen zijn als het leven zelf, vol liefdes, teleurstellingen en wonderen, vol butsen en deuken, vol geloof, hoop en liefde. In ruim een uur bent u weer helemaal up-to-date met de Bijbel.

De voorstelling is gemaakt in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland en sluit aan bij het jaarthema ‘Een goed verhaal’.

 

 

 

 

Repair Café Hengelo Gld

 

Repair Café

 

Ook dit jaar is het Repair Café gedurende zomermaanden voor de thuisblijvers en vakantiegasten op de 1e en 3e donderdag van elke maand geopend van 15.00 tot 20.00 uur. De vrijwilligers staan weer klaar om samen met u kapotte kleding en apparaten te herstellen en te repareren.

Hebt u niets te repareren maar zin in een praatje met de vrijwilligers met een kopje koffie of thee dan zien wij u graag.

Wist u dat 18 oktober het 10 jaar geleden is dat het allereerste Repair Café werd gehouden in Amsterdam.  Te zijner tijd zullen we meer aandacht aan dit jubileum schenken. Wist u ook dat samen met de Universiteit van Manchester begin volgend jaar een onderzoek naar de internationale Repair Café-beweging wordt gedaan. Het is fantastisch dat wij als Repair Café Hengelo gld een deel van dit grote geheel kunnen zijn en hier ons steentje aan bij mogen dragen onder het motto: Weggooien? Mooi niet!

Tot ziens in het Repair Café, Kerkstraat 15, Hengelo

06 16528312 (Jakob Strating)
06 51007904 (Frida Meints)

http://www.repaircafehengelogld.nl/

 

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

De laatste ontwikkelingen kunt u volgen op de website van KBO-PCOB.

www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

 

 

 

 

Curitas verzamelt gebruikte kleding

De kledingcontainer van Curitas is niet meer weg te denken. Bij v.d. Mondt aan de Ruurloseweg kunt u 24 uur per dag uw gebruikte kleding in de daarvoor bestemde container deponeren!

Al het textiel dat via de container wordt ingezameld, wordt in Nederland gesorteerd met als doel zoveel mogelijk hergebruik te realiseren en (sociale) werkgelegenheid te behouden. Met een deel van de opbrengst steunt Curitas een aantal goede doelen.

Enkele goede doelen:

Stichting Pax Kinderhulp

Terre des Hommes

NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte kind)

Longfonds

KWF

Oxfam Novib

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties:

Het secretariaat is elke woensdagmiddag open van 14.30 uur tot 15.00 uur. Daarnaast kunnen opgaven voor misintenties ook in een enveloppe in de brievenbus van het Willibrordhuus worden gedaan. Het is wel handig om dan duidelijk aan te geven voor welke datum de intentie bedoeld is. De kosten kunnen eveneens in de enveloppe worden ingesloten. De kosten voor een misintentie zijn € 10,00.

Intenties kunnen tot woensdagmiddag voorafgaand aan het weekend worden aangemeld.

Ook is een opgave via de mail is mogelijk.

Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als U informatie wenst over persoonlijke en/of algemene parochiële zaken.

Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt. Email: info@willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

 

Parochieblad ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met

Herman Gosselink, tel. 0575 461928

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 10 kan uiterlijk tot 26 juli 2019 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 6, kan tot uiterlijk 26 juli 2019 bij Louise Eulink ( Louise50@live.nl ) worden ingeleverd.