Nieuwsbrief nr. 8 2019

                                                                                                                                                                                              
Nieuwsbrief Jrg. 7 nr. 8     4 juni t/m 30 juni 2019.

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes, henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

     

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Aangelegenheden kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

463143

463386

 

 

Kerkradio:

Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

 

Vieringen:

De viering in het weekend is op zondagmorgen om 9.30 uur; na afloop koffiedrinken in het Willibrordhuus. Voor de overige vieringen verwijzen wij u naar het Parochietijdschrift ‘Onderweg’ nr. 4 2018-2019.

 

 

 

 

 

Opbrengst Collectes

Uitvaart Joop van Ree  €   228,25
Weekend 05 mei €     42,65
Weekend 12 mei €     80,45
Weekend 19 mei €     81,95
Weekend 26 mei €    199,47

 

 

 

Overleden Bep ten Have-Jaaltink, oud 79 jaar

 

 
Op 5 mei is overleden Bep Jaaltink. Op de rouwkaart stond de volgende tekst:
Bloemen vol dartelende vlinders en wind
die zachtjes ruist door de bomen.
Ik zie mijn bloementuin en weet de tijd van rust is nu gekomen.
 
De afscheidsdienst en de begrafenis vonden plaats in de St. Werenfriduskerk in Zieuwent.
 
Dat zij moge rusten in de vrede van onze Heer.
 
 
 

Overleden Jan Dolphijn, oud 73 jaar

 
Op 22 mei 2019 is overleden Johannes, Antonius, Wilhelmus Dolphijn. In de rouwadvertentie stond de volgende tekst:
Te vroeg moet ik je laten gaan
Hoe je het ook wendt of keert; ’t is klaar.’
Vaarwel is nog de allerlaatste groet,
Maar blijvend is mijn liefde voor jou.
 
Dank voor de mooie jaren samen
 
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.
 
 
 
 

Vieringen:  periode 4 juni 2019 – 30 juni 2019

 
 
Zondag 9 juni.  WC Viering  Hoogfeest van Pinksteren
Voorganger: diaken Theo ten Bruin
Lector: Mw. Ans Schabbink
Aanvang: 9.30 uur
Zang:  parochieel koor
Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman Gosselink
De collecte is voor de Week van de Nederlandse Missionaris
 
Intenties:
Wim Eggink en Naomi
Rikie Robben – Peters
Echtpaar Ubbink-Kasteel
Tante Doortje Ubbink
Overleden fam. Beunk – Lamers
Overleden ouders Wolbrink-Helmink
Joop Kuipers
Joop van Ree
Bep Jaaltink
Jan Dolphijn
 
 
 
 
 

Zondag 16 juni WC Viering

Voorganger: Mw. J. Veldscholten
Lector: Mw. Diny Rondeel
Aanvang: 9.30 uur
Zang: samenzang
Opmerking: Uitreiken gedachteniskruisje Mw. Ans Nijenhuis – Besselink
Collectanten: Joop Hoebink en Bennie Besselink
 
De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap
 
Intenties:
Wim Eggink en Naomie
Rikie Robben-Peters
Joh. De Gier
Eef Kruis
Theet Beunk
Joop Kuipers
Joop van Ree
Bep Jaaltink
Jan Dolphijn
Jaargedachtenis Mw. Ans Nijenhuis-Besselink
 
 
 
 
 
 

Donderdag 20 juni  WC Viering in De Bleijke

Voorganger: Werkgroep
Lector: Mw. Ans Schabbink
Aanvang: 19.00 uur
 
 
 
 
 
 

Zondag 23 juni Eucharistieviering voorganger : pastor Joost Baneke .

Feest H. Sacrament
Aanvang 9.30 uur
Lectrice: Mw. Joke Wolbrink
Zang: parochieel koor
Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet
 
De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap
 
Intenties:
Wim Eggink en Naomi
Rikie Robben Peters
Joop Kuipers
Joop van Ree
Bep Jaaltink
Jan Dolphijn
 
 
 
 
 

Vrijdag 28 juni  Vesperviering in De Bleijke

Voorganger oecumenische werkgroep
Aanvang: 18.30 uur
 
 
 
 
 
 

Zondag 30 juni. WC Viering: Vrijwilligerszondag

 
Voorganger: Gerry Spekkink e a.
Dialectviering
Lector: Mw. M. Melgers
Zang: parochieel koor
Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman Gosselink
 
De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap
 
Intenties:
Wim Eggink en Naomi
Rikie Robben Peters
Joop Kuipers
Joop van Ree
Bep Jaaltink
Jan Dolphijn
 
Voor alle overleden vrijwilligers
 
 
 
 

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg gereed!

 

 De vrijwilligers die het onderhoud verzorgen op ons kerkhof hebben de aanleg van een strooiveld afgerond.
 
 
Vanuit onze Geloofsgemeenschap kwam de vraag naar de mogelijkheid om de as van overledenen ook te kunnen verstrooien op het kerkhof.
 
 
Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met de naam van de overleden persoon.
 
 
Nu er steeds meer crematies plaatsvinden hebben we een aantal urnenkelders geplaatst.
 
 
Door nadere informatie kan men contact opnemen met dhr. Theo Keurentjes, tel. 0575- 464247.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Geloven in de ander.      Een wereldwijde missie

 

 

Pinksteractie 1 t/m 9 juni

Missionarissen geven zó veel en vragen zó weinig. Soms kunnen zij wel wat steun gebruiken. Daarom organiseren we van 1 tot en met 9 juni de Pinksteractie in parochies om geld in te zamelen zodat zij hun belangrijke werk kunnen blijven doen voor de meest armen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
U kunt daarin het verschil maken. Niet alleen voor honderden missionarissen en missionair werkers – ook voor de mensen met en voor wie zij werken. Steun de actie en laat zien dat we in onze Nederlandse parochies achter onze missionarissen staan. Want hebben wij niet allemaal dezelfde missie?

 
 
 
 

Verslag Samen ‘Anders Vieren’

 
 
Als buren Anders Vieren
Zondag 26 mei was er een bijzondere viering in de Willibrordkerk in Hengelo.
Dit keer samen met de Geloofsgemeenschap uit Keijenborg.
Het thema van deze viering was “Het leven van en met Maria”.
Het paste mooi in de meimaand die geheel aan Maria is gewijd.
 
 
De werkgroep had zich goed voorbereid. De kerk was mooi versierd en er stond een groot Mariabeeld in het midden voor het altaar, goed zichtbaar.
 In het begin van de viering werd vanuit beide geloofsgemeenschappen een bloemenhulde gebracht aan Maria. Twee grote boeketten werden bij Maria geplaatst, mooi in de kleuren blauw en wit.
De voorgangers waren Jenny Veldscholten, Anny Stapelbroek en Gerrie Spekking. Ieder deed een stukje van de viering die bestond uit gebeden, lezingen, liederen en het levensverhaal van Maria.
Om Maria ook in het licht te zetten, werden wij als kerkgangers en koorleden uitgenodigd om een waxinelichtje aan te steken en bij Maria neer te zetten.
Het was een mooi gebaar en een mooi gezicht. Er stonden bijna honderd lichtjes. Voor veel gelovigen is Maria een voorbeeld, mensen zoeken bij haar steun en bescherming.
Na de vredeswens en de zending met zegen werd het bekende Wees gegroet,
O Sterre gezongen. Het was een mooie afsluiting van een indrukwekkende viering. Fijn dat we dit als geloofsgemeenschappen samen kunnen doen.
Na afloop was er natuurlijk koffie en thee achterin de kerk. Een mooi moment om nog wat na te praten en nader kennis te maken.
JvA
 
 
 
 
 
 

30 juni a.s.  Vrijwilligersviering in het dialect.

 
 
Op zondag 30 juni a.s. is weer een Vrijwilligersdag voor de vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap.
We starten op zondagmorgen om 9.30 uur met een vrijwilligersviering. Deze viering zal het karakter hebben van een z.g. dialectviering. Gerry Spekkink zal daarin mede  voorgaan.
Op dit moment zijn we bezig om die dag verder uit te werken. Helaas kunnen we nu dat nog niet exact aangeven.
Maar zodra alles rond is, zullen we u op de hoogte stellen.
 
Dus nog even geduld.
 
 
 
 
 

Raad van Kerken Hengelo Gld: Oecumenisch en Interkerkelijk toeren

 
 
Opnieuw wordt in Hengelo Gld op 2e pinksterdag door de gezamenlijke kerken een oecumenische motortoer georganiseerd. Behalve bijzondere oecumenische ontmoetingen en het delen van enthousiasme voor motoren, is het doel om samen te genieten van ritten door de natuur en een bezoek te brengen aan een passende bestemming.  De route voert van Hengelo via de Veluwe richting Wageningen en na een pontje rechtsaf naar Landgoed “de Heerlijkheid Hemmen”. Het Landgoed, ook wel de “parel van de Betuwe” genoemd, is gelegen in de Over- en Neder-Betuwe tussen Tiel en Arnhem. Na bezichtiging van de kerk en de kleinschalige kasteeltuin gaat de tocht via de dijk richting Tiel. Van daaruit wordt over de Waalbrug gereden richting het Land van Maas en Waal. Over de dijk langs de Maas gaan we richting Nijmegen en dan onder Nijmegen door naar Emmerik. Via een klein stukje Duitsland hopen we ca. 17.30 uur weer in Hengelo te zijn. Kortom, een mooie en gevarieerde motortoer van ca. 220 km door de Betuwe en andere mooie Gelderse streken.
De start is 10 juni om half tien ’s ochtends bij de Willibrordkerk, Spalstraat 38. Vanaf negen uur is er eerst koffie. Om mee te doen met deze motortoerrit, als rijder of passagier, is een berichtje aan Chris Peelen (tel. 462799/email cpeelen@live.nl), Jaap van Gijssel (tel. 464460/email jjvg@dds.nl) of Gerry Spekkink (tel. 461146/email spekkink@hetnet.nl) voldoende. Kosten bij inschrijving: € 12,50. Hiervoor krijgen de deelnemers een mooie motortocht, koffie aan het begin en onderweg, een rondleiding in de kerk van Hemmen en een lunch rond het middaguur.  De meeropbrengst komt ten goede aan “Puur Natuur” van de Stichting Philadelphia. Zo genieten ook anderen mee!
Verder, om alvast te noteren: 3e interkerkelijk motortreffen Hengelo-Joure op 31 augustus/1 september. Dit evenement ontstond in 2016, toen een aantal mensen uit Hengelo met de motor naar Joure ging om een bezoek te brengen aan ds. Christien Ferarri, een van de initiatiefnemers van de oecumenische motortoer op 2e Pinksterdag. In april 2018 bracht zij met een groep enthousiaste motorrijdende Jousters een tegenbezoek aan Hengelo. Dit jaar is Hengelo opnieuw uitgenodigd in Friesland. In grote lijnen ziet dit weekend er als volgt uit: Een groep motorrijders uit Joure en Hengelo treffen elkaar ergens halverwege tussen beide plaatsen voor een gezamenlijke lunch. Vervolgens via een mooie route naar Joure, een gezellige avond aldaar en overnachten bij gastgezinnen/motorrijders. De volgende dag kerkdienst en gezamenlijke lunch, waarna de Friese motorrijders de Hengeloërs weer een eindje op weg brengen. Voor meer info/aanmelding: zie bovenvermelde contactadressen
Vormselviering van de hele parochie in onze Willibrordkerk
 
 
 
 
 

 De Vormselviering 2019 heeft op zaterdag 1 juni om 19.00 uur in de H. Willibrordkerk in Hengelo plaatsgevonden.

 

 
Vormheer was Mgr. T. Hoogenboom.
In deze viering werden de volgende 14 kinderen gevormd:
Beau en Mees Visser uit Hengelo
Lenique Kamphuis, Anna van Voorst tot Voorst, Kasper Wijffels uit Joppe.
Quintin Uyttenboogaart uit Keijenborg
Akira Benschop, Tyrone Benschop, Micho Khai, Syria Khai uit Lochem
Finn Elferink, Juliët Engelbarts, Anouk Wiegerinck uit Ruurlo
Jeroen Rouweler uit Zutphen
 
 
 
 
 
 

Verslag Clusteroverleg d.d. 9 april in Keijenborg

 
 
Dit cluster, genaamd ‘Quattor’ omvat de Geloofsgemeenschappen Borculo, Ruurlo, Keijenborg en Hengelo.
Op deze avond, die geopend werd door pastor H Scheve, kwamen verschillende onderwerpen aan de orde:
Er waren van alle vier geloofsgemeenschappen vertegenwoordigers aanwezig.
Het beleidsplan:
Het beleidsplan is nog niet concreet genoeg. Hier moet nog wat aan gesleuteld worden. In het najaar zal het besproken worden. Ook in Onderweg zal hieraan aandacht worden besteed.
Inventarisatie werkgroepen:
Elke geloofsgemeenschap zal een inventarisatie maken van de werkgroepen. Ook een opsomming over hetgeen is verdwenen. Binnen onze geloofsgemeenschap hebben we er een opsomming gemaakt met de beoordeling of het nog werkbaar is.
Ziekenzalving:
Binnen dit cluster zullen de ziekenzalvingen worden geclusterd.  Borculo en Ruurlo hebben voor dit jaar al een datum vastgesteld. Hengelo en Keijenborg nog niet.
Tijdens deze bijeenkomst werd ook gevraagd naar de kracht van de vier geloofsgemeenschappen.
Samenwerking tussen de de Geloofsgemeenschappen:
De samenwerking tussen Ruurlo en Borculo begint steeds meer vorm te krijgen. Ook de goede oecumenische samenwerking werd genoemd.
In Keijenborg en Hengelo zijn de eerste besprekingen geweest. Ook hier is men aan het aftasten hoe we de samenwerking beter vorm kunnen geven. De viering ‘Anders Vieren’ viel in goede aarde. Ook de Mariaviering in onze kerk (26 mei jl) was een sfeervolle gezamenlijke viering.
Binnen de oecumene is ook een goede samenwerking, waarbij de Raad van Kerken in Hengelo een grote goede rol vervuld. De Kliederkerk is ook een vorm van samenwerking waarin de kerken goed samenwerken.
 
 
 
 
 

Thuiscommunie

 
 
Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de
H. Communie willen ontvangen; dan bestaat de mogelijkheid dat U die thuis kunt ontvangen.
 
U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648
 
Zij of Florence Kievits komt dan bij U voor een nadere afspraak.
 
U kunt ook bellen naar 06 2124 1984 (Henk Roes, secretariaat)
 
 
 
 
 
 

Verslag afsluiting Inspiratie & Ontwikkeling seizoen 2018 – 2019

 

 
Op donderdag 23 mei gingen we met 15 personen naar Doesburg om daar mee te doen aan een stadswandeling. We werden bij de grote Martinikerk welkom geheten door een gids die ons eerst de bijzonderheden van deze grote kerk vertelde.  Deze kerk heeft de hoogste toren van Gelderland en is 30 meter breed en 96 meter hoog.  De kerk is tijdens de oorlog grotendeels verwoest. Bij de laatste restauratie van 1959 tot 1972 zijn de fundamenten van de vroegere romaanse kerk gevonden.
De historische rijkdom van de Hanzestad Doesburg aan de IJssel is af te lezen van de prachtige gevels en het ongeschonden middeleeuwse stratenpatroon. Al dwalend door de kronkelende steegjes zijn verborgen panden uit die tijd te ontdekken.
Op het eind van de wandeling hebben we koffiegedronken in het Arsenaal. Dit gebouw heeft meerdere functies gehad. Het Arsenaal van Doesburg was ooit een middeleeuws klooster, het Grote Convent. Daarna was het eeuwenlang in gebruik als kazerne en wapenopslag.
 Aan die latere functie heeft Het Arsenaal zijn huidige naam te danken. Het pand raakte na de oorlog in verval. ​
Na twee grondige renovaties in het nieuwe millennium, waarbij alle authentieke kenmerken werden gespaard, is het nieuwe Arsenaal van Doesburg nu een multifunctionele ontmoetingsplek voor Doesburg én een toeristische trekpleister. Het is een van de oudste gebouwen van de huidige vestingstad. Met zijn rijke geschiedenis speelt dit prachtige historische monument opnieuw een belangrijke rol in de binnenstad van Doesburg.
We hebben genoten van deze stad en zijn rijke historie. Met dank aan de gids die ons heel veel wist te vertellen.
Namens Inspiratie & Ontmoeting,
Jo van Aken
 
 
 
 

Repair Café Hengelo Gld 

Extra Repair  café op locatie!
De handen in één en de handen uit de mouwen.
Op 10 mei werd er in het Olde Rusthuus een rollatorcheck gehouden.
Hiervoor hadden de ANWB, Repaircafé, Sensire en de Hulpdienst Hengelo en Keijenborg de handen in één geslagen om tot een goede organisatie te komen. Daartoe werden de handen uit de mouwen gestoken ten behoeve van vele mensen die hun rollator wilden laten controleren.
 
 
Dat dit geen overbodige luxe was bleek door het feit dat er heel wat bijgesteld en gerepareerd moest worden. Ontbrekende onderdelen werden aangevuld, goede afstelling van o.a. remmen werd verzorgd door mensen van Repaircafé. Om het voor de wachtenden aangenaam te maken was er voor hen gezorgd voor koffie, thee en cake.
Van Sensire was er een medewerkster die de mensen instructie gaf over het goede gebruik van hun rollator. De hulpdienst verzorgde de administratie en de financiële bijdrage, terwijl de ANWB bijsprong met duidelijke flyers waarin tips over het veilige gebruik van de rollator staan.
De vier organisaties hebben gezien het succes besloten om in de toekomst zo’n actie geregeld te organiseren op diverse plaatsen in Hengelo en Keijenborg.
Het Repair Café is elke 1e en 3e donderdag van de maand geopend van 15.00 tot 20.00 aan de Kerkstraat 15 in Hengelo, ook hier kunt u de rollator laten checken.
06 16528312 (Jakob Strating)
06 51007904 (Frida Meints)
 
http://www.repaircafehengelogld.nl/
 
 
 
 

Mededelingen KBO – PCOB          

www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl
 

De laatste ontwikkelingen kunt u volgen op de website van KBO-PCOB.

 
 
 

Openingstijden secretariaat:  o.a. opgeven misintenties:

 
 
Het secretariaat is elke woensdagmiddag open van 14.30 uur tot 15.00 uur. Daarnaast kunnen opgaven voor misintenties ook in een enveloppe in de brievenbus van het Willibrordhuus worden gedaan. Het is wel handig om dan duidelijk aan te geven voor welke datum de intentie bedoeld is. De kosten kunnen eveneens in de enveloppe worden ingesloten. De kosten voor een misintentie zijn € 10,00.
Intenties kunnen tot woensdagmiddag voorafgaand aan het weekend worden aangemeld.
Ook is een opgave via de mail is mogelijk.
Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als U informatie wenst over persoonlijke en/of algemene parochiële zaken.
Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt. Email: info@willibrordhengelo.nl
 
 
 
 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 
 
Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met
Herman Gosselink, tel. 0575 461928
Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 9  kan uiterlijk tot  31 mei 2019 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).
 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 5,  kan tot uiterlijk 31 mei 2019  bij Louise Eulink ( Louise50@live.nl ) worden ingeleverd.