Nieuwsbrief nr.12 2019

 

Nieuwsbrief Jrg. 7 nr. 12   27 september t/m  15 oktober 2019.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

     

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Aangelegenheden kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

463143

463386

 

Kerkradio:

Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

 

Vieringen:

De viering in het weekend is op zondagmorgen om 9.30 uur; na afloop koffiedrinken in het Willibrordhuus.

Voor de overige vieringen verwijzen wij u naar het Parochietijdschrift ‘Onderweg’ nr. 6   2018-2019.

 

 

 

Opbrengst Collectes  

Weekend 18 augustus  €      52,25
Weekend  25 augustus  €    113,75
MIVA 25 augustus  €     60,00
Weekend 01 september  startzondag in Steenderen  €       0,00
Weekend 8 september  €     93,60
Weekend 15 september oecumenische startzondag Remigius  €       0,00

 

 

 

Overleden: Bernardus Wilhelmus Goossens, 81 jaar oud

 

De rouwbrief opent net de zin ’t leav’n was een feest’ Na de fijne jaren hebben wij afscheid moeten nemen van ‘De Beatle’. Bernardus Wilhelmus Goossens. Hij overleed op dinsdag 10 september 2019

De crematieplechtigheid heeft op 16 september 2019 in besloten kring plaatsgevonden.
Vanuit onze Geloofsgemeenschap wensen wij de familie heel veel sterkte en kracht toe om dit verlies te dragen. Moge hij rusten in vrede.

 

 

Overleden: Johannes, Wilhelmus, Antonius Lichtenberg, oud 75 jaar

 

Op zondag 15 september overleed te Doetinchem Hans Lichtenberg. De crematieplechtigheid vond plaats op maandag 23 september om 12.00 uur in het crematorium in Doetinchem. In de viering van 22 september hebben we in onze Willibrordkerk tijdens de voorbeden gebeden voor zijn zielenrust.

Dat hij moge rusten in de vrede van de Heer.

 

 

 

 Vieringen:  periode 27 september 2019 – 15 oktober 2019

 

Vrijdag 27 sept. Oecumenische Vesperviering in De Bleijke

Voorgangers: leden werkgroep

Aanvang: 18.30 uur

 

 

Zondag 29 sept. 2019 WC Viering

Voorganger: Dhr. Boris Ariaens

Lector: Mw. Ans Schabbink

Uitreiking Gedachteniskruisje voor Mw. Thea Seesing-Hilderink

Aanvang: 9.30 uur

Overweging: Mw. Ans Schabbink

Zang: parochieel zangkoor

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Overleden ouders Lamers-Roording

Jaargedachtenis: Thea Seesing-Hilderink

Sjef Knols

Jozef Hooman

 

Zondag 6 oktober Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor H. Scheve

Lector: Mw. Maria Melgers

Aanvang: 9.30 uur

Geen koor i.v.m. bezoek aan Slingelandziekenhuis

Collectanten: Joop Hoebink en Bennie Besselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben Peters

Uit dankbaarheid

Echtpaar Ubbink Kasteel

Bertus Bus

Mw. Truus Gerrits v.d. Steen

Overleden fam. Boerkamp

 

Overledenen laatste half jaar:

Joop Kuipers

Joop van Ree

Bep ten Have-Jaaltink

Jan Dolphijn

Leny Arendsen-Herwers

René Jolij

Sjef Knols

Jozef Hooman

Benny Goossens

Hans Lichtenberg

 

Zondag 13 oktober  2019  WC Viering:

Voorganger: dhr. Paul Zents

Lector: Mw. Diny Rondeel

Aanvang: 9.30 uur

Overweging: dhr. Guus Jansen

Zang: parochieel koor o.l.v. Rob Mullink, dirigent

Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman Gosselink

De collecte is voor de activiteiten in de eigen geloofsgemeenschap

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Jaargedachtenis Johannes de Gier

Benny Goossens

Hans Lichtenberg

 

 

 

 

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg gereed!

 

De vrijwilligers die het onderhoud verzorgen op ons kerkhof hebben de aanleg van een strooiveld afgerond. Vanuit onze Geloofsgemeenschap kwam de vraag naar de mogelijkheid om de as van overledenen ook te kunnen verstrooien op het kerkhof.

Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met de naam van de overleden persoon. Nu er steeds meer crematies plaatsvinden hebben we een aantal urnenkelders geplaatst.

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met dhr. Theo Keurentjes, tel. 0575- 464247.

 

 

 

 

Koninklijke Hesselink aanwezig op ons kerkhof

 

Allerzielen is een dag van gebed voor iedereen die uit dit leven is heengegaan. Daarbij hoort ook een bezoek aan het kerkhof, een traditie die tot op de dag van vandaag op vele plaatsen wordt voortgezet.

Hiervoor is het fijn als het grafmonument op de begraafplaats er netjes bij ligt.

Hierbij willen wij u graag helpen,

 

In de maand oktober zijn we elke: dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur van aanwezig op de begraafplaats te Hengelo

 

Tijdens deze uren zijn wij aanwezig om u geheel kosteloos bij te staan in het uitvoeren van kleine klussen of anderzijds informatie over onderhoud te geven.

Koninklijke Hesselink BV Grafmonumenten & Natuursteen,

Gerritsenweg 6  7202 BP  Zutphen. Telefoonnummer 0575-546788

 

 

 

Beleving door een deelnemer aan de processie naar Kevelaer.

 

’s Morgens om 8.00 uur waren we al in Kevelaer. De processie ging vanaf het Marktplein naar de Basiliek.

We werden begeleid door Muziekvereniging St. Caecilia uit Heeten. Pastoor Harry Scheve, pastor Johan Rutgers en diaken Anton Bos gingen voor in de Eucharistie.

De processiekaars werd na de viering gezegend en werd geplaatst in de Kaarsenkapel. In de Genadenkapel werd een groet aan Maria gebracht in de vorm van een gebed en een lied.

Na het ochtendprogramma konden we zelf invulling geven aan de middagpauze.

 

Om 13.15 uur was er een biechtmogelijkheid in de Biechtkapel bij de aanwezige priesters. Ook ik heb hier aan deelgenomen en het gaf mij heel veel voldoening.

 

 

’s Middags vertrokken we naar het park bij de Genadenkapel voor het bidden van de kruisweg, alleen bestemd voor de mensen die goed ter been waren. Om 14.00 uur was de Kruisweg in de Basiliek. Ook hier werden de gebeden uitgesproken door de aanwezige pastores .

Vanaf 16.15 uur vertrokken we vanaf de Genadenkapel in processie naar de Antoniuskerk. In deze kerk vond een plechtig Lof plaats. Medewerking werd verleend door de aanwezige koren, de organist uit Kevelaer en de muziekvereniging.

Wij waren daar niet alleen. Ook waren er pelgrims uit Raalte e.o., Zutphen-Apeldoorn. Parochie St. Ludger uit Almelo e. o.

 

Na afloop gingen we weer in een korte processie naar het Marktplein. Om 18.00 uur vertrokken weer de bussen uit Kevelaer richting huiswaarts.

Ik vond het een fijne dag; heb ook de biechtkapel- Sacramentskapel en de Kaarsenkapel bezocht.

Als de gezondheid het toelaat ga ik volgend jaar zeker weer mee.

Bedankt voor deze dag.

Aldus een deelnemer uit onze parochie.

 

 

 

Oecumenische Startzondag in de Remigiuskerk was op 15 sept jl.

Thema:  ‘Een goed verhaal’

 

We vierden we de oecumenische Startzondag in de Remigiuskerk in Hengelo.

Als gezamenlijke kerken van Hengelo vieren we al jaren onze verbondenheid in onze Bron en Missie, waarvoor we ons laten leiden door de zelfde Bijbel. De Bijbel staat vol met prachtige verhalen waarin we ons als mensen kunnen herkennen; niets menselijks is de Bijbel vreemd! En in al dat menselijke is de Eeuwige aanwezig, meer of minder “uitgesproken”….

Op deze Startzondag vierden we de gave van deze Bijbel onder het motto: “Een goed verhaal”. We hoorden over Abraham, Ruth en een mens die terugvond wat zij verloren had (in een gelijkenisverhaal van Jezus). Het bleef niet bij luisteren alleen in deze dienst; er waren in de kerk een zestal verschillende activiteiten! Van het bloemschikken tot het maken van puzzels; van diepgaande gesprekken tot luchtige onderwerpen o.a. Wat neem je mee als je op reis gaat door de wereld. Wat is je dierbaar? Samen zingen met veel mensen is heerlijk. En dit jaar hadden we met de muziek een primeur: het Herenkoor uit Keijenborg verleende zijn medewerking met ondersteuning van de samenzang én eigen repertoire. Het is fijn waar te nemen dat ook mensen vanuit de andere kerken de gang naar de Remigius hebben gevonden. Oecumene in de praktijk met veel deelnemers die de voorgangers mochten verwelkomen.

Namens de Raad van Kerken: AB

 

 

 

Thuiscommunie

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de H. Communie willen ontvangen; dan bestaat de mogelijkheid dat U die thuis kunt ontvangen.

 

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648

 

Zij of Florence Kievits komt dan bij U voor een nadere afspraak. U kunt ook bellen naar 06 2124 1984 (Henk Roes, secretariaat)

 

 

 

 

 

Dwars door de Bijbel  Kees Posthumus  26 september 2019

 

Op 26 september 2019 speelt verhalenverteller Kees  Posthumus zijn voorstelling

‘Dwars door de Bijbel’ in de Lambertikerk in Zelhem.

De voorstelling begint om 20.00 uur.

 

In ‘Dwars door de Bijbel’ snelt Posthumus van Genesis naar Openbaringen, en weer terug. In tientallen korte verhalen, samenvattingen en nieuwe liedjes gaat hij op reis door de Schrift. Het gaat hem daarbij vooral om de ‘dwarse’ verhalen, over dappere doorzetters en dwarsliggers. Verhalen die je ook op een nieuwe manier kunt bekijken, dan doorgaans het geval is. Verhalen waar je soms ongemakkelijk van wordt en die je aan het denken zetten.

 

Geen verhaal is veilig. De torenbouw van Babel, in allerlei talen. De verloren zoon, heen en weer terug. De barmhartige Samaritaan, verteld vanuit de man die gewond aan de kant van de weg lag. Jefta met zijn onmogelijke belofte, Jona op zijn kansloze missie. De Bijbelverhalen zijn als het leven zelf, vol liefdes, teleurstellingen en wonderen, vol butsen en deuken, vol geloof, hoop en liefde. In ruim een uur bent u weer helemaal up-to-date met de Bijbel.

 

De voorstelling is gemaakt in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland en sluit aan bij het jaarthema ‘Een goed verhaal’.

 

 

 

 

Vrijwilligersmiddag Willibrord Geloofsgemeenschap 2019

 

Ook dit jaar organiseren we voor onze vrijwilligers op zaterdagmiddag 28 september a.s. om 13.00 uur

een fietsmiddag, dat zowel ontspannend als ook interessant is.

Een dertigtal vrijwilligers vertrekken op zaterdag 28 september om 13.00 uur vanaf het Willibrordhuus.

 

 

 

Algemeen bekend is dat heel veel werk wordt uitgevoerd onder de noemer vrijwilligerswerk, maar wel degelijk een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Ieder deskundig op zijn/haar gebied geeft trouw zijn/haar medewerking. Iedere week/maand van de partij. Van besturend tot uitvoerend, van groot tot klein. Een verantwoordelijkheid die ook door deze mensen als niet vrijblijvend wordt beschouwd.

Dit jaar gaan we de klompenmakersroute verkennen. ‘Langs Keijenborgse klompenmakers’

Een klein dorpje in ’t Hengelse Gooi waar veel klompenmakers dicht bij elkaar woonden en werkten was het centrum van deze industrie. Hoewel deze klompenmakersindustrie inmiddels is verdwenen zijn hier en daar nog sporen van de klompenmakers te zien.

Met deze route fietsen we in het (wagen)spoor van de boomhouwers, de houtsjouwers en de klompenmakers in en rondom Keijenborg.

Je waant je 75 jaar terug in de tijd. Onderweg kunnen we ook een aantal demonstraties volgen.

De middag sluiten we op een passende wijze af bij Coens Pannenkoekhuus.

 

 

 

 

 

 

Inspiratie en Ontmoeting   Seizoen 2019 – 2020

 

Een aanbod van de gezamenlijke kerken in Hengelo Gld.

De nieuwe brochure voor het seizoen 2018 – 2019 is gereed. De werkgroep is erg blij u dit nieuwe programma te kunnen aanbieden.

De werkgroep van de gezamenlijke kerken stelt zich als doel mensen met elkaar in contact te brengen rond onderwerpen van geloof, kerk en maatschappij.

Dit kan zijn in de vorm van informatie en discussie, maar ook van ontmoeting en (re)creatief bezig zijn. Het gaat om het uitwisselen van gedachten en inzichten en het verbreden van de horizon op diverse terreinen.

Het programma is zo samengesteld, dat denkers, doeners en gevoelsmensen zich geboeid zullen weten.

 

 

Inspiratie en Ontmoeting Seizoen 2019  – 2020

Omzien naar elkaar en samen vieren… in de psychiatrische zorg

 

Gerry Spekkink vertelt …

 

Velen in en rond Hengelo kennen Gerry Spekkink als parochiemedewerkster van de 12 Apostelen en als voorganger in uitvaartdiensten.

Maar ruim dertig jaar lang combineerde zij dit vrijwilligerswerk met een bijzondere carrière in de geestelijke gezondheidszorg. In 2018 nam zij afscheid van GG-Net. Daar was zij begonnen als invalskracht op een afdelingssecretariaat en was tenslotte medewerker Geestelijke Verzorging.

 

Wij hebben Gerry gevraagd om met ons haar ervaringen te delen. Hoe is je weg gegaan in deze bijzondere werkomgeving? Wat heeft je gemotiveerd om je in te zetten voor het pastoraat voor mensen met psychische problemen? Welke ontwikkelingen in de gezondheidszorg, de geestelijke verzorging en de psychiatrie in het bijzonder heb je meegemaakt? Kunnen mensen van ‘buiten’ de psychiatrie iets leren van jouw voormalige werkomgeving?

 

Donderdag 10 oktober 2019 

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Locatie: Willibrordhuus                                                                                                                               

 

 

 

 

Najaarsactie Sam’s Kledingactie bestemd voor Jemen

 

Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor humanitaire hulp aan Jemen.

 

Actiedag in Hengelo

De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zamelen, grotendeels, het hele jaar door kleding en schoenen in voor het goede doel. Zij doen dit vanuit een depot aan huis of bij een bedrijf, school of kerk. Op zaterdag  28 september a.s. kunt u in Hengelo kleding en schoenen inleveren.

 

 

U kunt terecht bij de R.K. Willibrordkerk aan de Sint Michielstraat.

Hier kunt u op vrijdag 27 september a.s. kleding inleveren van 19.00-20.00 uur en op zaterdag 28 september a.s. van 10.00 -11.00 uur.

 

Grootste humanitaire ramp

Sinds het begin van het conflict in 2015 in Jemen blijft de humanitaire crisis verergeren.  Jemenis worden geconfronteerd met meerdere crises, waaronder gewapende conflicten, migratie, hongersnood en uitbraken van ziekten. Dit heeft geleid tot de grootste humanitaire ramp in de wereld.  Ongeveer 80% van de bevolking – 24,1 miljoen mensen – heeft behoefte aan humanitaire hulp, waaronder 14,3 miljoen mensen die in levensgevaar zijn. Sinds juni 2018 is dit aantal mensen gestegen met drie miljoen.

Kwetsbare bevolkingsgroepen in 230 van de 333 districten zijn blootgesteld aan hongersnood. Hier is noodhulp nodig om een grote dreigende catastrofe te voorkomen.

 

Levensreddende noodhulp

Cordaid biedt de meest kwetsbare mensen, zoals kinderen zonder ouders, of kinderen met alleen hun moeder, opa’s en oma’s met kleinkinderen en gezinnen met gehandicapte gezinsleden levensreddende noodhulp. Voor hen dreigt de hongerdood het eerst.

Momenteel zorgt Cordaid samen met de lokale Jemini-partnerorganisatie Yamaan voor de distributie van dekens en kleding voor de winterperiode en delen we hygiënepakketten uit met daarin zeep, wasmiddel en damesverband. Zo worden ziektes zoals cholera beperkt. Tevens bieden ze deze kwetsbare mensen voedselbonnen en geld voor onderdak.

 

Projecten

Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd kunt u terecht op www.samskledingactie.nl

 

 

______________________________________________________________________

Inzameling: Vrijdag 27 september van 19.00 uur – 20.00 uur

                        Zaterdag 28 september van 10.00 uur – 11.00 uur

Locatie:          H. Willibrordkerk aan de Spalstraat 38

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

Repair Café Hengelo Gld

Repair Café

In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Reparatie-kennis verdwijnt snel en ervaring van mensen met deze kennis wordt nauwelijks benut. In het Repair Café leren mensen op een andere manier naar hun spullen kijken en er opnieuw de waarde van in te zien. Wij willen bijdragen aan een mentaliteitsverandering, die is noodzakelijk om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Het Repair Café biedt voor vrijwilligers en gasten een plek om elkaar te ontmoeten en er voor elkaar te zijn. 

 

Om u een indruk te geven van al onze activiteiten, hieronder een samenvatting over het jaar 2018:

Het Repair Café is in totaal 24 x geopend geweest. 

Puur Natuur heeft op 15 maart bij ons een demonstratie gegeven van een 3D printer.

Samen met Sensire hebben we op 16 maart een rollatorcheck gehouden bij Shop Melange.  

Onder grote belangstelling hebben we op 8 september het 1e lustrum van het Repair Café in Hengelo gevierd.

De poppendokter was 4 oktober in het Repair Café aanwezig.

In oktober hebben we ons ons jaarlijks etentje gehouden voor en door de vrijwilligers.

Frida en Jakob hebben op 29 november het Repair Café gepresenteerd in de Keykamer te Keijenborg.

 

En op 14 december hebben we op de kerstmarkt geflyerd.

 

In 2018 zijn er 262 zaken aangeboden voor herstel en/of reparatie. Hiervan is 81% gemaakt. In 2017 zijn er 200 zaken aangeboden, waarvan 77% gemaakt is en in 2016 zijn er 76 zaken aangeboden, waarvan er 50% gemaakt is. Een mooie stijgende lijn.

 

De organisatie bestaat uit 23 enthousiaste vrijwilligers en wordt door de diaconie van de Protestante Gemeente gefaciliteerd.

 

Het Repair Café is elke 1e en 3e donderdag van de maand geopend van 15.00 tot 20.00 uur. Ook voor een praatje met de vrijwilligers en een kopje koffie of thee bent u welkom.

 

Tot ziens in het Repair Café.

 

www.repaircafehengelogld.nl

06 16528312 (Jakob Strating)
06 51007904 (Frida Meints)

http://www.repaircafehengelogld.nl/

 

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB           www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

Senioren betrekken bij Digitalisering

De overheid vindt dat iedereen digitaal mee moet kunnen doen. Ook senioren. Daarom wordt er ingezet op betere dienstverlening en goede ondersteuning. Hoe? Met een landelijk dekkend cursusaanbod en door uit te leggen hoe digitale apparaten en technologie werken. Maar hoe worden senioren hierbij betrokken? KBO-PCOB blijft de stem van senioren inbrengen.

Het informatiepunt Digitale Overheid wordt verder uitgerold. De ‘hulpstructuur’ moet beter gaan aansluiten op het dagelijks leven van ook senioren. Dat wil zeggen dat ze de hulp krijgen die nodig is. Wij denken een goede ontwikkeling. Maar ook hier de vraag: hoe worden senioren hierbij betrokken? Zij kennen namelijk de drempels én de kansen.

 

Vangnet blijft nodig

Voor mensen die niet digitaal willen of kúnnen communiceren met de overheid wordt het programma ‘Machtigen’ als een oplossing gezien. Hiermee kunnen zij iemand die ze vertrouwen, machtigen om hun digitale zaken te doen. Dit is alleen geen oplossing; KBO-PCOB vindt het een achteruitgang! Het maakt niet-digivaardige senioren namelijk onnodig afhankelijk. Wie niet digitaal wil communiceren, moet altijd een alternatieve route naar de overheid hebben. Dat vraagt om blijvende aandacht voor het onderhouden van menselijk contact. Via telefoon, loket of aan de keukentafel en door de mogelijkheid van schriftelijke communicatie.

 

Online veiligheid

Ook bij het bestrijden van cybercriminaliteit vragen we extra aandacht voor senioren. De cijfers uit ons onderzoek geven de urgentie aan: 10% van de senioren was ooit slachtoffer van cybercrime; 40% is bang voor internetcriminaliteit; een derde kreeg een verzoek om geld over te maken; 10% klikt weleens op links die ze niet helemaal vertrouwen. Goede voorlichting op maat en ondersteuning is en blijft nodig.

 

Cursus iPad:

Op maandagmiddag 9 september is weer een iPadcursus gestart voor beginners. Na een vijftal middagen kunt u uit de voeten met de iPad.
Steeds meer overheidsinstanties willen graag digitaal met u contact maken. In klein groepsverband leert u de mogelijkheden kennen van uw iPad.

Voor informatie, overleg en opgave kunt zich opgeven bij Henk Roes, 06 21241984 of per email  henk@roes-po-advies.nl

 

De laatste ontwikkelingen kunt u volgen op de website van KBO-PCOB.

 www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

 

 

 

 

Openingstijden secretariaat:  o.a. opgeven misintenties:

 

Het secretariaat is elke woensdagmiddag open van 14.30 uur tot 15.00 uur. Daarnaast kunnen opgaven voor misintenties ook in een enveloppe in de brievenbus van het Willibrordhuus worden gedaan. Het is wel handig om dan duidelijk aan te geven voor welke datum de intentie bedoeld is. De kosten kunnen eveneens in de enveloppe worden ingesloten. De kosten voor een misintentie zijn € 10,00.

Intenties kunnen tot woensdagmiddag voorafgaand aan het weekend worden aangemeld.

Ook is een opgave via de mail is mogelijk.

Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als U informatie wenst over persoonlijke en/of algemene parochiële zaken.

Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt. Email: info@willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met

Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 13 kan uiterlijk tot 30 september 2019 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 1, jaargang nr. 8   kan tot uiterlijk 1 november 2019  bij Louise Eulink ( Louise50@live.nl ) worden ingeleverd.

 

www.willibrordhengelo.nl

info@willibrordhengelo.nl