Nieuwsbrief nr.11 2019

 

Nieuwsbrief Jrg. 7 nr. 11   1 september t/m 29 september 2019.

 

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl


Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

     

 

Dienstverlening

Functie 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Aangelegenheden kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

463143

463386

 

 

 

Kerkradio:

Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

Vieringen:
De viering in het weekend is op zondagmorgen om 9.30 uur; na afloop koffiedrinken in het Willibrordhuus.

Voor de overige vieringen verwijzen wij u naar het Parochietijdschrift ‘Onderweg’ nr. 6   2018-2019.

 

 

 

Opbrengst Collectes  

Weekend 21 juli  €     76,30
Weekend  28 juli  €     46,15
Weekend  04 augustus  €     54,80
Weekend 11 augustus  €     75,25
Uitvaart Sjef Knols  €    345,29
Uitvaart Jozef Hooman  €    230,08

 

 

 

Overleden: René Jolij, 78 jaar

 

Na een mooi en intensief leven is René Jolij op 18 juli overleden. In de rouwadvertentie stonden de volgende openingszinnen.

Veel heb je ons gegeven.
Veel heb je voor ons betekend.
Plotseling uit ons leven
verdreven.
Blijf je in onze harten leven.

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Vanuit onze Geloofsgemeenschap wensen wij de familie heel veel sterkte en kracht toe om dit verlies te dragen. Moge hij rusten in vrede.

 

 

 

Overleden: Maria, Gerardus, Joseph Knols, 80 jaar

 

De cirkel is rond. Op 7 augustus is Sjef Knols overleden. Op de rouwcirculaire stond de volgende tekst: ‘Onverwacht, bijna uit het niets, is onze boom geveld. Omringd door liefde heeft hij ons verlaten. Dat wat hij achterlaat geeft ons steun en een glimlach op het gezicht’.

Op dinsdag 13 augustus vond de uitvaart plaats in onze kerk.

Aansluitend volgt de begrafenis  op ons kerkhof aan de Zelhemseweg.

Moge hij moge rusten in de vrede van de Heer.

 

 

 

Overleden: Joseph Johannes Gerhardus Hooman, 88 jaar

 

In de rouwcirculaire geeft de familie aan dat Jozef Hooman is overleden op 8 augustus jl.

Hij was kleurrijk, veelzijdig en behulpzaam. Gewoon een mooi mens.

De uitvaartplechtigheid vond plaats op 14 augustus in onze Willibrordkerk. Diaken Theo ten Bruin ging in deze dienst voor. Aansluitend vond de crematieplechtigheid plaats in Doetinchem.

Dat hij moge rusten in de vrede van de Heer.

 

 

 

 

 

Vieringen:  periode 1 september 2019 – 29 september 2019

 

_____________________________________________________________________
Zondag 1 september. Parochiële startviering in Steenderen

 

Aanvang: 10.00 uur
In alle andere kerken van onze parochie is die zondag geen viering.
De intenties worden op 8 september voorgelezen!!
___________________________________________________________________________
 

Zondag 8 september Eucharistieviering

 

Voorganger: pastor Joost Baneke

Lector: Mw. Maria Melgers
Aanvang: 9.30 uur
Zang: parochieel zangkoor
Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman Gosselink
De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap
 
Intenties:
Wim Eggink en Naomi
Rikie Robben-Peters
Jeroen Schut
Echtpaar Ubbink-Kasteel
Bertus Bus
Mw. Truus Gerrits v.d. Steen
Overleden fam. Boerkamp
Overleden ouders Gerrit en Mientje Rasing-Loeters
 
Overledenen laatste half jaar:
Joop Kuipers
Joop van Ree
Jan Dolphijn
Leny Arendsen- Herwers
René Jolij
Sjef Knols
Jozef Hooman

 

 

Zondag 15 september Oecumenische Startviering in de Remigiuskerk

Voorgangers: o.a. Gerry Spekkink en DS Aleida Blanken

Aanvang: 10.00 uur in de Remigiuskerk
Zang: Cantorij en Keijenborgs herenkoor

In onze kerk is er geen viering!

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Sjef Knols
Jozef Hooman

 

 

Donderdag 19 sept. 2019 Eucharistieviering in de Bleijke

Voorganger: pastoor H. Scheve

Lector: Mw. Diny Rondeel

Aanvang: 19.00 uur

 

 

Zaterdag 21 sept. a.s. Noaberviering in het Willibrordhuus

Voorgangers: Raad van Kerken

Aanvang: 19.00 uur

 

 

Zondag 22 september 2019 WC Viering:

Voorganger: Mw. Jenny Veldscholten

Lector: Mw. Joke Wolbrink

Aanvang: 9.30 uur

Homelie: Mw. Ted Willems

Zang: parochieel zangkoor
Collectanten:  Joop Hoebink en Bennie Besselink
De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap
 
Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Levenden en overleden familie Maresch-Hooman

Sjef Knols
Jozef Hooman

 

 

Vrijdag 27 sept. Oecumenische Vesperviering in De Bleijke

Voorgangers: leden werkgroep

Aanvang: 18.30 uur

 

 

 

Zondag 29 sept. 2019 WC Viering

Voorganger: Dhr. Boris Ariaens

Lector: Mw. Ans Schabbink

Uitreiking Gedachteniskruisje voor Mw. Thea Seesing-Hilderink

Aanvang: 9.30 uur

Homelie: Mw. Ans Schabbink

Zang: parochieel zangkoor

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Overleden ouders Lamers-Roording

Jaargedachtenis: Thea Seesing-Hilderink

Sjef Knols

Jozef Hooman

 

 

 

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg gereed!

 

De vrijwilligers die het onderhoud verzorgen op ons kerkhof hebben de aanleg van een strooiveld afgerond. Vanuit onze Geloofsgemeenschap kwam de vraag naar de mogelijkheid om de as van overledenen ook te kunnen verstrooien op het kerkhof.

 

Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met de naam van de overleden persoon.

Nu er steeds meer crematies plaatsvinden hebben we een aantal urnenkelders geplaatst.

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met dhr. Theo Keurentjes, tel. 0575- 464247.

 

 

 

Effata-vieringen in de St. Jan Zutphen

 

 

‘Effata – Ga Open’

Vanuit de hectiek van alle dag in de stilte van je hart komen.

Om daar te zoeken naar de ervaring van God in je eigen leven.

Dat is het doel van deze mediatieve viering, die elke tweede zaterdag van de maand om 17.00 uur wordt gehouden.

De viering wordt opgebouwd rondom een Bijbeltekst die geactualiseerd wordt naar de wereld van vandaag en onze eigen ervaringen.

Dit gebeurt via gebed, overweging, stilte, zang en symbolen.

Deze vieringen, georganiseerd door de parochie HH. Twaalf Apostelen, zijn laagdrempelig en oecumenisch van karakter.

 

Voor meer informatie:

Mw. Gerry Spekkink  email: g.spekkink@12apostelen.nl of

Mw. Laura van de Kam  email: l.vandekam@12apostelen.nl

 

 

Data tweede helft 2019

 

14 september

12 oktober

9 november

14 december

 

 

 

Bedevaart naar Kevelaer

 

Op zaterdag 7 september 2019 zal wederom de jaarlijkse bedevaart naar KEVELAER worden gehouden.

 

Het thema van de bedevaart is dit jaar “Heer, naar wie zouden we gaan.“

Maria van Kevelaer, Troosteres der bedroefden, zal ons altijd onvoorwaardelijk helpen de minder mooie en onaangename dingen van het leven te dragen en te aanvaarden. Anderzijds spoort zij ons ook aan met anderen te delen uit de overvloed van vreugde die ons ten deel vallen. Door pelgrim te zijn laten we zien dat we op God vertrouwen, en wij ons leven aan Hem toevertrouwen. Onze tijd heeft deze getuigenis van vertrouwen en hoop nodig. Want wie met God leeft heeft ook de moed en het vertrouwen moeilijke wegen te gaan. Wij wensen u allen de ervaring van de kracht, die het vertrouwen op God schenkt.

 

Tijdens de bedevaart moet u een geldig reisdocument of legitimatiebewijs bij u hebben. Voor deelname kunt u zich aanmelden tot uiterlijk 20 augustus a.s. bij de broedermeester, het secretariaat of bij de secretaris: email: ben@ beuwer.nl; telefoon: 0313-473452. De kosten voor deelname bedragen voor volwassenen € 25,00 per persoon. Onder de 16 jaar €10,00. U wordt verzocht het deelnamegeld bij aanmelding contant te voldoen.

 

Pastoor J.G.M. Scheve, voorzitter

Theo ten Bruin en Anton Bos, diakens

Trees Beuwer-Schenning, secretaris/penningmeester Broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer ZutphenApeldoorn e.o.

 

 

 

 

 

ZONDAG 1 SEPTEMBER 2019 PAROCHIËLE STARTVIERING

De vijf geloofsgemeenschappen van cluster De Vijfslag bereiden zich voor op een feestelijke Eucharistieviering met mooie zang en verrassende activiteiten zoals torenbeklimming.

 

De deuren van de H. Willibrordkerk te Steenderen staan op 1 september a.s. wijd open. U bent van harte welkom om samen met uw mede-parochianen om 10.00 uur de Eucharistie te vieren. Voor de kinderen is er een speciale nevendienst. Na de viering vindt er een muzikale aubade plaats en gezelligheid met koffie/thee en ranja voor de kinderen met iets lekkers. En…nog veel meer!! Tijdens de Eucharistie worden offergaven aangeboden door afgevaardigden van de P.C.I. werkgroepen. U kunt voedingsproducten inleveren bij uw locatie maar u kunt ze ook meebrengen voor de viering op zondag 1 september 2019. Achterin de kerk staan manden/dozen waarin u ze kunt deponeren. De voedingsproducten zullen verdeeld worden onder de Voedselbanken. Bij volgende Onderweg treft u mooie flyers aan die u uitnodigen om echt te komen.

 

SAMEN GELOVEN GEEFT TOCH VOLDOENING???!!!

 

 

 

 

Oecumenische Startzondag in de Remigiuskerk op 15 sept.

Thema:  ‘Een goed verhaal’

 

We vieren de oecumenische Startzondag in de Remigiuskerk in Hengelo, aanvang 10.00 uur.

Als gezamenlijke kerken van Hengelo vieren we onze verbondenheid in onze Bron en Missie, waarvoor we ons laten leiden door de zelfde Bijbel. De Bijbel staat vol met prachtige verhalen waarin we ons als mensen kunnen herkennen; niets menselijks is de Bijbel vreemd! En in al dat menselijke is de Eeuwige aanwezig, meer of minder “uitgesproken”….

Op deze Startzondag vieren we de gave van deze Bijbel onder het motto: “Een goed verhaal”. We horen over Abraham, Ruth en een mens die terugvindt wat zij verloren had (in een gelijkenisverhaal van Jezus). Het blijft niet bij luisteren alleen in deze dienst; laat je verrassen! Samen zingen met veel mensen is heerlijk. En dit jaar hebben we met de muziek een primeur: het Herenkoor uit Keijenborg verleent zijn medewerking met ondersteuning van de samenzang én eigen repertoire. We verheugen ons erop en hopen veel deelnemers te mogen verwelkomen.

Natuurlijk is er na afloop koffie met lekkers!

Namens de Raad van Kerken: Welkom!  AB

 

 

 

Thuiscommunie

 

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de

 

 

H. Communie willen ontvangen; dan bestaat de mogelijkheid dat U die thuis kunt ontvangen.

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648

Zij of Florence Kievits komt dan bij U voor een nadere afspraak.

 

U kunt ook bellen naar 06 2124 1984 (Henk Roes, secretariaat)

 

 

 

 

 

Dwars door de Bijbel  Kees Posthumus  26 september 2019

 

Op 26 september 2019 speelt verhalenverteller Kees  Posthumus zijn voorstelling ‘Dwars door de Bijbel’ in de Lambertikerk in Zelhem. De voorstelling begint om 20.00 uur.

In ‘Dwars door de Bijbel’ snelt Posthumus van Genesis naar Openbaringen, en weer terug. In tientallen korte verhalen, samenvattingen en nieuwe liedjes gaat hij op reis door de Schrift. Het gaat hem daarbij vooral om de ‘dwarse’ verhalen, over dappere doorzetters en dwarsliggers. Verhalen die je ook op een nieuwe manier kunt bekijken, dan doorgaans het geval is. Verhalen waar je soms ongemakkelijk van wordt en die je aan het denken zetten.

Geen verhaal is veilig. De torenbouw van Babel, in allerlei talen. De verloren zoon, heen en weer terug. De barmhartige Samaritaan, verteld vanuit de man die gewond aan de kant van de weg lag. Jefta met zijn onmogelijke belofte, Jona op zijn kansloze missie. De Bijbelverhalen zijn als het leven zelf, vol liefdes, teleurstellingen en wonderen, vol butsen en deuken, vol geloof, hoop en liefde. In ruim een uur bent u weer helemaal up-to-date met de Bijbel.

De voorstelling is gemaakt in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland en sluit aan bij het jaarthema ‘Een goed verhaal’.

 

 

 

 

Raad van Kerken Hengelo Gld

 

Er wordt niet alleen teruggekeken op een geslaagde oecumenische Pinksterrit, maar ook alweer vooruit gekeken. In het weekend van 31 augustus/1 september is Hengelo uitgenodigd in Joure voor het 3e interkerkelijke motortreffen. Dit evenement ontstond in 2016, toen een aantal mensen uit Hengelo met de motor naar Joure ging om een bezoek te brengen aan ds. Christien Ferrari, een van de initiatiefnemers van de oecumenische motortoer op 2e Pinksterdag. In april 2018 bracht zij met een groep enthousiaste motorrijdende Jousters een tegenbezoek aan Hengelo. Dit jaar is Hengelo opnieuw uitgenodigd in Friesland. In grote lijnen ziet dit weekend er als volgt uit: Een groep motorrijders uit Joure en Hengelo treft elkaar in Sloten voor een gezamenlijke lunch. In de middag wordt een stukje van de 11 Friese fonteinen-route gereden.

Het eindpunt is Joure. Aldaar een gezellige avond. Overnachten is mogelijk bij gastgezinnen/motorrijders of in een hotel. De volgende dag kerkdienst en gezamenlijke lunch, waarna de Friese motorrijders de Hengeloërs weer een eindje op weg brengen.

 

Wie gaat er mee? Info/Aanmelding  bij Chris Peelen (tel. 462799/email  cpeelen@live.nl) , Jaap van Gijssel (tel. 464460/email  jjvg@dds.nl )  of Gerry Spekkink (tel. 462799/email spekkinkgerry@gmail.com)

 

 

 

 

Vrijwilligersmiddag Willibrord Geloofsgemeenschap 2019

 

Ook dit jaar willen we voor onze vrijwilligers op zaterdagmiddag 28 september a.s. om 13.00 uur een fietsmiddag organiseren dat zowel ontspannend als ook interessant is.

 

Algemeen bekend is dat heel veel werk wordt uitgevoerd onder de noemer vrijwilligerswerk, maar wel degelijk een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Ieder, deskundig op zijn/haar gebied,  geeft trouw zijn/haar medewerking. Iedere week/maand zijn zij van de partij. Van besturend tot uitvoerend, van groot tot klein. Een verantwoordelijkheid die ook door deze mensen als niet vrijblijvend wordt beschouwd.

 

Dit jaar willen we met u de klompenmakersroute verkennen. ‘Langs Keijenborgse klompenmakers’

 

Een klein dorpje in ’t Hengelse Gooi waar veel klompenmakers dicht bij elkaar woonden en werkten was het centrum van deze industrie. Hoewel deze klompenmakersindustrie inmiddels is verdwenen zijn hier en daar nog sporen van de klompenmakers te zien.

Met deze route gaan we fietsen in het (wagen)spoor van de boomhouwers, de houtsjouwers en de klompenmakers in en rondom Keijenborg. Je waant je 75 jaar terug in de tijd.

 

Onderweg zullen we ook een aantal demonstraties kunnen volgen. De middag sluiten we op een passende wijze af bij Coen pannenkoekhuus.

Graag willen we van tevoren weten hoeveel deelnemers we kunnen verwachten. Ook de partners van de vrijwilligers zijn deze middag welkom.

 

U kunt zich aanmelden bij:

Mw. Ans Schabbink-Demmer  mob. 06- 1324 0336

Dhr. Theo Keurentjes mob. 06 – 1010 6646

Dhr. Henk Roes, mob. 06-2124 1984

U kunt zich ook per email opgeven: info@willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

Inspiratie en Ontmoeting   Seizoen 2019 – 2020

 

Een aanbod van de gezamenlijke kerken in Hengelo Gld.

De nieuwe brochure voor het seizoen 2018 – 2019 is bijna gereed. De werkgroep is erg blij u straks dit nieuwe programma te kunnen aanbieden.

De werkgroep van de gezamenlijke kerken stelt zich als doel mensen met elkaar in contact te brengen rond onderwerpen van geloof, kerk en maatschappij.

Dit kan zijn in de vorm van informatie en discussie, maar ook van ontmoeting en (re)creatief bezig zijn. Het gaat om het uitwisselen van gedachten en inzichten en het verbreden van de horizon op diverse terreinen.

Het programma is zo samengesteld, dat denkers, doeners en gevoelsmensen zich geboeid zullen weten.

 

 

Jaarprogramma 2019-2020

 

Donderdag 10 oktober 2019                                                                                                                                  

Gerry Spekkink over haar ervaringen als medewerker pastoraat GGnet.                                                   

 

Donderdag 14 november 2019                                                                                                                    

Orgaandonatie. Mevr. Rineke Heij, beleidsadviseur van de afdeling Advies & Toerusting van de NPV

(Nederlandse Patiëntenvereniging) is bereid de lezing over Orgaandonatie te verzorgen.                   

Locatie: Ons Huis.

 

Donderdag 19 december 2019                                                                                                                                       

Symbolisch Bloemschikken voor Kerst. Leiding door Christien te Stroet.

Locatie: Willibrordhuus.

 

Donderdag 23 januari 2020                                                                                                                                           

Ontmoeting met voormalige vluchtelingen (in Hengelo).  Sprekers: Twee personen van Vluchtelingen Werk Nederland.  

Locatie: Kerkstraat 15.         

 

Donderdag 13 februari 2020                                                                                                                                                 

Wijn: functie en betekenis in de traditie van Bijbel, Kerk en feest.                                                              

Als spreker zal gevraagd worden de heer Herman Haan, theoloog, muzikant en wijngaardenier/ wijnkenner. 

Locatie Willibrordhuus.

 

Donderdag 26 maart 2020                                                                                                                                                     

De Moderne Devotie: praktisch geloven in de Middeleeuwen, inspiratiebron voor vandaag. (over Geert Groote,

Thomas a Kempis, de kloosters van Diepenveen en Windesheim).

Inleiding: drs. Nelleke Boonstra 

Locatie:  Ons Huis .                                                                                                                                                      

Spreker: Aleida.

 

Donderdag 23 april 2020                                                                                                                                                     

Excursie naar het Kervel, rondleiding door Jan de Groot. Aanvang 19.00 uur op ‘t Kervel.

Willie Hermans heeft een boek geschreven met titel Adres Kervel-Kelder.

 

Donderdag 14 mei 2020

Excursie naar Deventer, in het spoor van de Moderne Devotie/ Geert Groote

( Geert Groote Huis/ Museum; wandeling o.l.v. gids.

 

De brochure zal binnenkort worden uitgereikt.

 

 

 

 

Inloopmorgen bezoekt Museum Boer Kip Zutphen

 

De vakantieperiode is een tijd voor het maken van een uitstapje. Zo is midden in de vakantieperiode op donderdagmorgen 4 augustus door de vaste bezoekers van  de inloopmorgen een uitstapje gemaakt naar museum “Boer Kip” in Zutphen.

 

Met een aantal auto’s werd op weggegaan, via de IJsselbrug naar de stadsboerderij in de Hoven waar Herman Kip tot aan zijn dood in 2006 heeft gewoond.

Na de gebruikelijke koffie met appelgebak, waarbij mevr. Willemsen, beheerder, directeur, animator enz. van het museum,  al het een en ander vertelde. Alvorens met de rondleiding te beginnen werd op de deel een video vertoond over de levenswijze van Herman Kip en het ontstaan van het museum. Het museum zelf was een echte blik in het verleden van de oude boerderij: bedstee, een ouderwetse poepdoos, een pomp voor het water, huisraad van ver voor onze tijd, potstal, oude werktuigen en gereedschap uit het boerenleven. En dan…..alles en dan ook werkelijk alles wat in de boerderij staat is door Herman beschilderd. Niet alleen de buitenkant maar ook veelal de binnenzijde. Tafels, stoelen kasten, schilderijen alles beschilderd met voorstellingen en herinneringen uit zijn jeugd. Soms gewoon een stuk hout. Mensen die er verstand van hebben scharen zijn werken onder de naïeve, primitieve kunst. Het totale werk is in zijn soort bijzonder, met name de combinatie met het bijzondere gebouw en daarbij gevoegd de gedachte aan de bijzondere man die Herman Kip in zijn leven was, geeft dat het een uniek museum is.

De bezoekers van de inloopmorgen hebben genoten van alles wat er te zien was en de prachtige verhalen bij de rondleiding. Het museum is van mei tot en met september op de zaterdag- en zondagmiddagen geopend. Zeker de moeite waard. (JK)

 

 

 

 

Najaarsactie Sam’s Kledingactie bestemd voor Jemen

 

Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor humanitaire hulp aan Jemen.

 

Actiedag in Hengelo

De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zamelen, grotendeels, het hele jaar door kleding en schoenen in voor het goede doel. Zij doen dit vanuit een depot aan huis of bij een bedrijf, school of kerk. Op zaterdag  28 september a.s. kunt u in Hengelo kleding en schoenen inleveren.

U kunt terecht bij de R.K. Willibrordkerk aan de Sint Michielstraat. Hier kunt u op vrijdag 27 september a.s. kleding inleveren van 19.00-20.00 uur en op zaterdag 28 september a.s. van 10.00 -11.00 uur.

 

Grootste humanitaire ramp

Sinds het begin van het conflict in 2015 in Jemen blijft de humanitaire crisis verergeren.  Jemenis worden geconfronteerd met meerdere crises, waaronder gewapende conflicten, migratie, hongersnood en uitbraken van ziekten. Dit heeft geleid tot de grootste humanitaire ramp in de wereld.  Ongeveer 80% van de bevolking – 24,1 miljoen mensen – heeft behoefte aan humanitaire hulp, waaronder 14,3 miljoen mensen die in levensgevaar zijn. Sinds juni 2018 is dit aantal mensen gestegen met drie miljoen.

Kwetsbare bevolkingsgroepen in 230 van de 333 districten zijn blootgesteld aan hongersnood. Hier is noodhulp nodig om een grote dreigende catastrofe te voorkomen.

 

Levensreddende noodhulp

Cordaid biedt de meest kwetsbare mensen, zoals kinderen zonder ouders, of kinderen met alleen hun moeder, opa’s en oma’s met kleinkinderen en gezinnen met gehandicapte gezinsleden levensreddende noodhulp. Voor hen dreigt de hongerdood het eerst.

Momenteel zorgt Cordaid samen met de lokale Jemini-partnerorganisatie Yamaan voor de distributie van dekens en kleding voor de winterperiode en delen we hygiënepakketten uit met daarin zeep, wasmiddel en damesverband. Zo worden ziektes zoals cholera beperkt. Tevens bieden ze deze kwetsbare mensen voedselbonnen en geld voor onderdak.

 

Projecten

Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd kunt u terecht op www.samskledingactie.nl

 

 

 

 

Repair Café Hengelo Gld

 

Repair Café

In september start het nieuwe seizoen van het Repair Café en dit jaar zal vooral in het teken staan van het 10 jarig jubileum van het Repair Café Internationaal. Op vrijdag 18 oktober is het 10 jaar gelden dat het allereerste Repair Café werd gehouden. Inmiddels zijn er meer dan 1800 Repair Cafés wereldwijd. Om dit te vieren wordt er op vrijdag 18 oktober 2019 een groot symposium in de centrale Openbare Bibliotheek Amsterdam gehouden. Het ligt in de planning dat wij, van het Repair Café Hengelo, hier aan deel gaan nemen. Het ochtendprogramma omvat een o.a. toekomstverkenning over product design, een politieke verkenning en een rondetafelgesprek over de toekomst met jongeren. Het middagprogramma bestaat uit reparatieworkshops, demonstraties en presentaties en veel andere mogelijkheden voor ontmoeting en uitwisseling. Het belooft een interessante dag te worden met veel informatie.

Het Repair Café in Hengelo is elke 1e en 3e donderdag van de maand geopend van 15.00 tot 20.00 uur. Ook voor een praatje met de vrijwilligers en een kopje koffie of thee bent u welkom.

Tot ziens in het Repair Café.

06 16528312 (Jakob Strating)
06 51007904 (Frida Meints)

http://www.repaircafehengelogld.nl/

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB           www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

 

De laatste ontwikkelingen kunt u volgen op de website van KBO-PCOB.

 www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

 

 

 

Cursus iPad:

Op maandagmiddag 9 september begint weer een iPadcursus voor beginners. Op een vijftal middagen kunt u uit de voeten met de iPad.
Steeds meer overheidsinstanties willen graag digitaal met u contact maken. In klein groepsverband leert u de mogelijkheden kennen van uw iPad.

Voor informatie, overleg en opgave kunt zich opgeven bij Henk Roes, 06 21241984 of per email  henk@roes-po-advies.nl

Ook voor Android (Samsung, Lenovo, , etc.) zijn er mogelijkheden.

 

 

 

 

 

 

Openingstijden secretariaat:  o.a. opgeven misintenties:

Het secretariaat is elke woensdagmiddag open van 14.30 uur tot 15.00 uur. Daarnaast kunnen opgaven voor misintenties ook in een enveloppe in de brievenbus van het Willibrordhuus worden gedaan. Het is wel handig om dan duidelijk aan te geven voor welke datum de intentie bedoeld is. De kosten kunnen eveneens in de enveloppe worden ingesloten. De kosten voor een misintentie zijn € 10,00.

Intenties kunnen tot woensdagmiddag voorafgaand aan het weekend worden aangemeld.

Ook is een opgave via de mail is mogelijk.

Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als U informatie wenst over persoonlijke en/of algemene parochiële zaken.

Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt. Email: info@willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met

Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 12 kan uiterlijk tot  20 september 2019 worden aangeleverd bij

Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 7,  kan tot uiterlijk 13 sept 2019  bij

Louise Eulink ( Louise50@live.nl ) worden ingeleverd.

 

www.willibrordhengelo.nl

info@willibrordhengelo.nl