Nieuwsbrief nr.13 2019

 

Nieuwsbrief Jrg. 7 nr. 13   15 oktober t/m  12 november 2019.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

 

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

     

 

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Aangelegenheden kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

463143

463386

 

 

Kerkradio:

Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

 

 

Vieringen:

De viering in het weekend is op zondagmorgen om 9.30 uur; na afloop koffiedrinken in het Willibrordhuus. Voor de overige vieringen verwijzen wij u naar het Parochietijdschrift ‘Onderweg’ nr. 6   2018-2019.

 

 

 

Opbrengst Collectes  

Weekend 15 september Oecumenische startzondag Remigius  €    0,00
Weekend 22 september  €  68,75
 Weekend 29 september  € 113,90
 Avondwake Marty Jolij  € 478,27
   

 

 

 

Overleden: Bernardus Wilhelmus Goossens, 81 jaar oud

De rouwbrief opent met de zin ’t leav’n was een feest’ Na de fijne jaren hebben wij afscheid moeten nemen van ‘De Beatle’.

Bernardus Wilhelmus Goossens. Hij overleed op dinsdag 10 september 2019

De crematieplechtigheid heeft op 16 september 2019 in besloten kring plaatsgevonden.
Vanuit onze Geloofsgemeenschap wensen wij de familie heel veel sterkte en kracht toe om dit verlies te dragen.

Moge hij rusten in vrede.

 

 

Overleden: Johannes, Wilhelmus, Antonius Lichtenberg, oud 75 jaar

Op zondag 15 september overleed te Doetinchem Hans Lichtenberg.

De crematieplechtigheid vond plaats op maandag 23 september om 12.00 uur in het crematorium in Doetinchem.

In de viering van 22 september hebben we in onze Willibrordkerk tijdens de voorbeden gebeden voor zijn zielenrust.

Dat hij moge rusten in de vrede van de Heer.

 

 

Overleden Martinus, Antonius, Wilhelmus, Christoffel Jolij, oud 57

Op 28 september jl is overleden Marty Jolij in de leeftijd van 57 jaar.

Op de rouwcirculaire stond de volgende tekst:

Je levenslust, je eerlijkheid.

Je liefde voor ons en anderen.

Hart voor het transportbedrijf.

Genieten van het samen zijn.

Zo blijf je voor altijd in onze herinnering.

Een ‘pracht mens’.

Wat zullen wij jou gaan missen!

 

Op donderdag 3 oktober was er een avondwake, waarin heel veel mensen Marty kwamen herdenken.

Op vrijdag 4 oktober heeft de crematie plaatsgevonden in de Omarming in Zutphen.

Wij hopen dat hij rusten mag in de vrede van onze Heer.

 

 

 Vieringen:  periode 15 oktober 2019 – 12 november 2019

 

Dinsdag 15 oktober: Rozenkrans bidden

Aanvang: 19.00 uur

Locatie: Willibrordhuus

 

 

Donderdag 17 oktober WC Viering in De Bleijke


Voorganger: Mw. Jenny Veldscholten

Aanvang: 19.00 uur

 

 

Zondag 20 oktober WC Viering

Voorganger: Mw. Jenny Veldscholten

Lector: Mw. Joke Wolbrink

Overweging: Mw. Ted Willems

Aanvang: 9.30 uur

Zang: parochieel zangkoor o.l.v. dirigent/organist Rob Mullink

Collectanten: Joop Hoebink en Bennie Besselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben Peters

Jeroen Schut

Echtpaar Ubbink- Kasteel

Benny Goossens

Hans Lichtenberg

Marty Jolij

 

 

Dinsdag 22 oktober: Rozenkrans bidden

Aanvang: 19.00 uur

Locatie: Willibrordhuus

 

 

Vrijdag 25 oktober Oecumenische Vesperviering in De Bleijke

Voorgangers: leden werkgroep

Aanvang: 18.30 uur

 

 

Zondag 27 oktober WC Viering

Voorganger: Mw. L van de Kam

Lectrice: Mw. Ans Schabbink

Aanvang: 9.30 uur

Zang: parochieel zangkoor o.l.v. dirigent/organist Rob Mullink

 

Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman Gosselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben Peters

Overleden ouders Lamers-Roording

Annie v.d. Mond-Knippenborg

Benny Goossens

Hans Lichtenberg

Marty Jolij

 

Dinsdag 29 oktober: Rozenkrans bidden

Aanvang: 19.00 uur

Locatie: Willibrordhuus

 

 

Zaterdag: 2 november Viering Allerzielen.

Voorganger: Mw. Gerry Spekkink

Lectrice: Mw. Maria Melgers

Aanvang: 19.00 uur

Zang: parochieel zangkoor o.l.v. dirigent/organist Rob Mullink

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Bertus Bus

Overleden ouders Eulink-Hooman

Mw. Truus Gerrits van der Steen

Overleden fam. Boerkamp

Overledenen van het afgelopen jaar

 

 

___________________________________________________________________________

Let op: Op zondagmorgen 3 november is er géén viering!

___________________________________________________________________________

 

Zondag 10 november Gezamenlijke WC Viering in Keijenborg

                                                                                 (géén viering in Hengelo)

Voorganger: o.a. Mw. Gerry Spekkink

Aanvang: 10.00 uur

 

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben Peters

Jeroen Schut

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Tante Doortje Ubbink

Hans Lichtenberg

Marty Jolij

 

 

 

Maandag 11 november: St. Maartenviering

Aanvang 18.30 uur in de Willibrordkerk

 

Daarna in optocht naar de Remigius/Kerkstraat 15

 

 

 

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg gereed!

 

De vrijwilligers die het onderhoud verzorgen op ons kerkhof hebben de aanleg van een strooiveld afgerond. Vanuit onze Geloofsgemeenschap kwam de vraag naar de mogelijkheid om de as van overledenen ook te kunnen verstrooien op het kerkhof. Inmiddels is een tweede veld aangelegd.

Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met de naam van de overleden persoon. Nu er steeds meer crematies plaatsvinden hebben we een aantal urnenkelders geplaatst.

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met dhr. Theo Keurentjes, tel. 0575- 464247.

 

 

 

 

Koninklijke Hesselink aanwezig op ons kerkhof

 

Allerzielen is een dag van gebed voor iedereen die uit dit leven is heengegaan. Daarbij hoort ook een bezoek aan het kerkhof, een traditie die tot op de dag van vandaag op vele plaatsen wordt voortgezet.

Hiervoor is het fijn als het grafmonument op de begraafplaats er netjes bij ligt.

Hierbij willen wij u graag helpen,

 

In de maand oktober zijn we elke:

dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur van aanwezig op de begraafplaats te Hengelo

 

Tijdens deze uren zijn wij aanwezig om u geheel kosteloos bij te staan in het uitvoeren van kleine klussen of anderzijds informatie over onderhoud te geven.

Koninklijke Hesselink BV Grafmonumenten & Natuursteen,

Gerritsenweg 6  7202 BP  Zutphen. Telefoonnummer 0575-546788

 

 

 

 

Verslag Noaberviering op zaterdag 21 september jl.

 

Reeds vele jaren bestaat er in Hengelo een oecumenische werkgroep dat zich bezighoudt met noabervieringen. Deze worden één keer per kwartaal gehouden vanuit de Raad van Kerken in Hengelo. De locatie rouleert per seizoen en is het ene jaar in ons Willlibrordhuus, de andere keer in het diaconaal centrum op Kerkstraat 15. Het is een kleinschalig gebeuren met altijd mooie thema’s.

 

Zo ook zaterdag 21 september. De drie afgevaardigden van de kerken in Hengelo hadden een mooi thema uitgekozen namelijk “Vrucht dragen”.

 

Vruchten in de natuur, zichtbaar door zaaien en oogsten.

Vruchten in de bijbel, de Heer vereenzelvigt zich met de wijnstok als Hij zegt: Ik ben de ware wijnstok, wie in Mij blijft gelijk ik in hem, die zal veel vrucht dragen.

 

Hoe kunnen wij als mens vrucht dragen? Onderstaande gedichten proberen voor ons een leidraad te zijn.

 

Woorden van de schrijver Ralph Waldo Emerson (1803-1882):

Zaai een gedachte en oogst een daad;

zaai een daad en oogst een gewoonte;

zaai een gewoonte en je oogst een karakter;

zaai een karakter en je oogst een bestemming.

 

Gedicht van Mirjam van den Eerenbeemt:

Zijn we ons bewust van wat de aarde voortbrengt,

In de cirkel van de seizoenen van het leven?

Zie jij het natuurlijke wonder van de scheppingskracht,

de boom als verbinding van hemel en moeder aarde?

 

Wat zaai je met woord en daad?

Wat hou je vast en wat laat je los?

Hoe zet jij je in? Wat is het offer?

Wat brengt het ons? Wat geef je door?

 

Het was een inspirerende avond die tot nadenken uitnodigt.

De volgende noaber viering is op zaterdag 16 november, weer op Kerkstraat 15.                       

Het is dan 7 jaar geleden dat de Noaber vieringen gestart zijn.

Aanleiding om de symboliek van het getal 7 en van andere getallen als thema te stellen.

Noteert u de datum alvast?

 

 

 

Viering Allerzielen op zaterdag 2 november om 19.00 uur

 

Op zaterdag 2 november staan we  ook in de Geloofsgemeenschap Hengelo stil bij  de overleden medeparochianen van het afgelopen jaar tussen 31 oktober 2018 en 1 november 2019. Mevr. Gerry Spekkink zal in deze Woorddienst voorgaan. Op haar geheel eigen inspirerende wijze staat zij stil bij de overledenen van het laatste jaar.

Hoe organiseert onze Geloofsgemeenschap deze herdenking?
Ongeveer drie weken voor 2 november zorgt de werkgroep rouwbegeleiding ervoor, dat de contactpersoon van de betreffende familie bericht krijgt, wanneer en hoe laat de Allerzielenviering plaats vindt. In de uitnodiging staat tevens het verzoek om ook andere familieleden hiervan in kennis te stellen.
Na afloop van de viering krijgt de familie de mooie aangestoken kaars mee met een gekalligrafeerd naamkaartje.
Tevens worden met een kaars alle gestorven parochianen van voorgaande jaren herdacht en eveneens met een kaars alle overige gestorvenen in de wereld.
Alle kerkgangers krijgen een kaartje, waarop de namen van de overledenen, de sterfdatum en de leeftijd staan vermeld, uitgereikt bij het verlaten van de kerk. Tevens staat op dit kaartje een toepasselijk gedicht om nog eens na te lezen.
De gedachteniskruisjes, die op het bord hangen vooraan in de kerk, worden aan de familie na één jaar meegegeven op de zondag, die het dichtst ligt bij de overlijdensdatum.

Gewoonlijk steken we ook één kaars aan voor andere overledenen, die niet bij name genoemd worden, maar die we in ons hart meedragen. Dit keer willen we iedereen de gelegenheid geven een lichtje te laten ontsteken voor hun eigen overleden geliefden, of het nu al korter of langer geleden is. Bij de ingang staan waxinelichtjes klaar die op een plateau geplaatst kunnen worden en in de viering bij de herdenking van overledenen ontstoken zullen worden. Twee extra kaarsen voor alle gestorven parochianen en overige gestorvenen.

Let op: Op zondag 3 november is er geen viering!

 

 

Lijst overledenen gedurende het afgelopen jaar:

 

28 november Annie Cortumme-Gartsen 56 jaar
11 januari Gerard Kersten 92 jaar
24 februari Maria Gartsen-Horsting 63 jaar
27 februari Eddie Köhler-Notten 67 jaar
21 april Joop Kuipers 73 jaar
22 april Joop van Ree 74 jaar
05 mei Bep ten Have-Jaaltink 79 jaar
22 mei Jan Dolphijn 73 jaar
21 juni Leny Arendsen-Herwers 78 jaar
18 juli René Jolij 78 jaar
07 augustus Sjef Knols 80 jaar
08 augustus Jozef Hooman 88 jaar
12 augustus Johan Rutjes 70 jaar
10 september Bennie Goossens 81 jaar
15 september Hans Lichtenberg 75 jaar
28 september Marty Jolij 57 jaar

 

 

 

 

 

Thuiscommunie

 

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de H. Communie willen ontvangen; dan bestaat de mogelijkheid dat U die thuis kunt ontvangen.

 

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648

Zij of Florence Kievits komt dan bij U voor een nadere afspraak.

 

U kunt ook bellen naar 06 2124 1984 (Henk Roes, secretariaat)

 

 

 

Maand oktober  Rozenkransmaand!

 

Vanaf 1 oktober wordt op dinsdagavond in oktober weer de rozenkrans gebeden in

het parochiecentrum vanaf 19.00 uur.

 

Wellicht dat U even enige tijd vrij kunt maken om tot bezinning te komen.

Een oud gebruik in deze hectische tijd kan de nodige rust en bezinning te weeg brengen.

Komt u ook eens een keer?

 

 

 

 

 

Kliederkerk weer in Hengelo!

 

Zondag middag 20 oktober is er weer Kliederkerk! Alle kinderen van 0- 12 jaar, hun ouders, opa’s, oma’s, vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom voor dit feest. Want een feest is het. Een feest dat draait om een verhaal, zoals altijd in de kerk. Deze keer het verhaal van Mozes. Van klein kindje in een mandje op het water tot dappere leider van een heel volk! Er valt heel wat te beleven in dit verhaal. Ook in de vele activiteiten bij dit verhaal. Je kunt wat doen met water, met stenen, met een groeimeter, verkleedkleren, jouw naam, een “brandende” struik en nog veel meer! Je komt vast nog tijd te kort. En aan het eind is er een bijzondere pannenkoek- smullerij – in de vorm van een “high tea” buffet met limonade, koffie en thee voor alle deelnemers. Ons enthousiaste team verheugt zich op veel kinderen en volwassenen!

 

 

Waar: Remigiuskerk.

Tijd: inloop vanaf 14.15 uur, begin om 14.30 uur.

 

We gaan sluiten om 16.45 uur. Toegang gratis en een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd!

Aanmelden is gewenst:  mail naar kliederkerkhengelokeijenborg@gmail.com

 en kijk op Facebook Jeugdwerk Kerk Hengelo Gld.

 

 

 

St. Maartenviering op maandag 11 november a.s.

 

s feest en optocht in Hengelo

11 november is de dag….. dat mijn lichtje branden mag! Dat zullen de kinderen weer zingen met lantarens in de handen en met een blij gevoel over lekkers dat er die avond ook bij hoort. De kerken van Hengelo organiseren ook dit jaar weer de viering van Sint Maarten binnen en buiten.  Maandag 11 november om 18.30 uur zijn alle kinderen met hun ouders welkom in de Willibrorduskerk.

Hier wordt het verhaal van Sint Maarten in woord en beeld verteld,

is er muziek en zang. Daarna gaan de kinderen met zelf meegenomen lampionnen in optocht door het donker op weg  naar het plein bij de Remigius en Kerkstraat 15.  Daar kun je smullen van een lekkere verrassing!

 

Ook iets meebrengen voor arme kinderen!

Sint Maarten is een voorbeeld in delen, iets weggeven van je zelf aan een ander die arm is. Daarom doen we een oproep aan alle kinderen om iets van zich zelf mee te nemen, wat ze willen geven aan arme kinderen. Dat kan speelgoed zijn, bijvoorbeeld een knuffel, potloden, een boek, autootje, lego of een pop. Het hoeft niet veel te zijn, als het maar niet vies of kapot is. Bij de ingang van de Willibrordkerk wordt dit verzameld in de Mand van Maarten en de spullen zullen worden verdeeld onder de kinderen die het minder getroffen hebben. En omdat Sint Maarten een ridder was, mogen kinderen natuurlijk zelf ook verkleed als ridder komen! Het geheel duurt ongeveer een uurtje. Van harte welkom allemaal!

Contact en informatie: Henk Roes, tel. 06 21241984

 

 

 

 

 Seizoen 2019 – 2020

 

 

Een aanbod van de gezamenlijke kerken in Hengelo Gld.

De nieuwe brochure voor het seizoen 2018 – 2019 is gereed. De werkgroep is erg blij u dit nieuwe programma te kunnen aanbieden.

De werkgroep van de gezamenlijke kerken stelt zich als doel mensen met elkaar in contact te brengen rond onderwerpen van geloof, kerk en maatschappij.

Dit kan zijn in de vorm van informatie en discussie, maar ook van ontmoeting en (re)creatief bezig zijn. Het gaat om het uitwisselen van gedachten en inzichten en het verbreden van de horizon op diverse terreinen.

 

Het programma is zo samengesteld, dat denkers, doeners en gevoelsmensen zich geboeid zullen weten.

De brochure wordt deze week bij U thuisbezorgd.

 

 

 

Inspiratie & Ontmoeting   — Orgaandonatie  14 november

 

Donderdag 14 november 2019

Orgaandonatie: welke keuze maak ik?

Op 1 juli 2020 treedt de nieuwe Donorwet in werking. Vanaf dat moment hebben we in Nederland een Actief Donorregistratiesysteem (ADR). Aan alle Nederlanders ouder dan 18 wordt via de post gevraagd of ze wel of geen orgaandonor willen zijn. Als zij na twee brieven niet hebben gereageerd, worden ze als donor geregistreerd. Bij die mensen komt ‘geen bezwaar’ te staan in het donorregister en daarmee zijn ze in principe orgaandonor. Ze krijgen daar bericht van, per post, en de keuze kan altijd nog worden gewijzigd.

 

Bij orgaandonatie wordt een orgaan (of weefsel) afgestaan aan iemand bij wie dat orgaan niet of onvoldoende functioneert. Meestal gebeurt dit na het overlijden van de donor, maar orgaandonatie kan ook plaatsvinden als de donor nog in leven is.

De Nederlandse Patiënten Vereniging is een christelijke organisatie die deskundig advies en toerusting biedt op het gebied van medisch- ethische vragen. Wij hebben de NPV uitgenodigd om in Hengelo een informatie- en gespreksavond rond orgaandonatie te verzorgen.

Bij de NPV-Advieslijn komen veel vragen binnen over orgaandonatie, zoals:

– Ik vind het erg moeilijk om een keuze te maken of ik donor wil worden of niet. Kunnen jullie met mij meedenken?

– Wat zegt de Bijbel over orgaandonatie?

– Doet een arts nog wel zijn best voor mij als ik donor ben?

– Ik wil mijn organen wel afstaan aan een familielid of bekende als diegene dat nodig heeft, maar liever niet aan een onbekende. Is dat mogelijk?

 Wanneer is iemand hersendood?

 

Op 14 november kun je jouw vraag voorleggen aan mevrouw Rineke Heij van de NPV.

 

Plaats: Ons Huis  

Tijd: 20.00- 22.00 uur

Inleider: Rineke Heij, beleidsadviseur NPV

 

 

 

World Peace Flame

 

Onze World Peace Flame 

Voor velen onder u is het inmiddels een vertrouwd beeld, de Wereld Vredes Vlam op het plein bij de Remigiuskerk.

Op 21 september was het twee jaar geleden dat deze vlam werd aangestoken. De vlam die ons eraan herinnert dat vrede niet vanzelfsprekend is, maar dat we ons blijven inspannen om het juiste te doen en naar elkaar om te zien.
Ook 21 september is de Internationale dag van de Vrede, uitgeroepen door de Verenigde Naties. Wereldwijd worden dan activiteiten georganiseerd met als doel vrede en geweldloosheid onder de aandacht te brengen. Vanaf die dag begint ook de vredesweek. Een van onze activiteiten is om jaarlijks in en nabij deze week iets te organiseren met de basisscholen in Hengelo, Bekveld en Keijenborg en met name voor de groepen 7 en 8.
Dit jaar was het de 89- jarige heer Frits Gies uit Almen die we hadden uitgenodigd om over zijn ervaringen en belevenissen tijdens WO2 te komen vertellen. De heer Gies begon zijn verhaal vaak met de zin; ik kom praten over de oorlog, maar liever praat ik over vrede.
Zijn boodschap aan de kinderen was, sluit niemand buiten vanwege hun afkomst, huidskleur of geloof. Je bent niet die katholiek, die Christen, Jood of Moslim, die Turk, Marokkaan of Italiaan. Maar mens onder de mensen, elkaars gelijken. En vaak sloot de heer Gies af met een treffende passage uit het dagboek van Anne Frank, waarin Anne Frank hoopte dat er weer een tijd kwam, waarop wij Joden weer mens mogen zijn. Niets is erger dan dat, dat je niet wordt geaccepteerd.

 

De kinderen luisterden met aandacht en stelden veel vragen en waren vaak diep onder de indruk.
Wij, de werkgroep leden van de WPF Bronckhorst waren bij toerbeurt ook aanwezig en konden ervaren hoe deze hoogbejaarde man zich kon inleven in de kinderen en ze kon boeien met de soms ingrijpende voorbeelden uit de oorlog, maar ook steeds weer wist te benadrukken het belang van vreedzaam om gaan met elkaar.   

Deze voorbeelden zijn een grote motivatie voor ons om de vredesvlam brandend te houden, voor u toch ook!

Aan het einde van de viering op 24 november zullen leden van de WPF Bronckhorst bij de uitgang WPF kaarsen verkopen.   

Alvast hartelijk dank, de werkgroepleden,  
Riet- Toos- Truus- Betsy. 

 

 

 

 

Repair Café Hengelo Gld

 

In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Reparatie-kennis verdwijnt snel en ervaring van mensen met deze kennis wordt nauwelijks benut. In het Repair Café leren mensen op een andere manier naar hun spullen kijken en er opnieuw de waarde van in te zien. Wij willen bijdragen aan een mentaliteitsverandering, die is noodzakelijk om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Het Repair Café biedt voor vrijwilligers en gasten een plek om elkaar te ontmoeten en er voor elkaar te zijn. 

 

 

 

Om u een indruk te geven van al onze activiteiten, hieronder een samenvatting over het jaar 2018:

Het Repair Café is in totaal 24 x geopend geweest. 

Puur Natuur heeft op 15 maart bij ons een demonstratie gegeven van een 3D printer.

Samen met Sensire hebben we op 16 maart een rollatorcheck gehouden bij Shop Melange.  

Onder grote belangstelling hebben we op 8 september het 1e lustrum van het Repair Café in Hengelo gevierd.

De poppendokter was 4 oktober in het Repair Café aanwezig.

In oktober hebben we ons ons jaarlijks etentje gehouden voor en door de vrijwilligers.

Frida en Jakob hebben op 29 november het Repair Café gepresenteerd in de Keykamer te Keijenborg.

En op 14 december hebben we op de kerstmarkt geflyerd.

 

In 2018 zijn er 262 zaken aangeboden voor herstel en/of reparatie. Hiervan is 81% gemaakt. In 2017 zijn er 200 zaken aangeboden, waarvan 77% gemaakt is en in 2016 zijn er 76 zaken aangeboden, waarvan er 50% gemaakt is. Een mooie stijgende lijn.

 

De organisatie bestaat uit 23 enthousiaste vrijwilligers en wordt door de diaconie van de Protestante Gemeente gefaciliteerd.

 

Het Repair Café is elke 1e en 3e donderdag van de maand geopend van 15.00 tot 20.00 uur. Ook voor een praatje met de vrijwilligers en een kopje koffie of thee bent u welkom.

 

Tot ziens in het Repair Café.

 

www.repaircafehengelogld.nl

 

06 16528312 (Jakob Strating)
06 51007904 (Frida Meints)

http://www.repaircafehengelogld.nl/

 

 

 

 

Mededelingen KBO – PCOB           www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

Senioren betrekken bij Digitalisering

De overheid vindt dat iedereen digitaal mee moet kunnen doen. Ook senioren. Daarom wordt er ingezet op betere dienstverlening en goede ondersteuning. Hoe? Met een landelijk dekkend cursusaanbod en door uit te leggen hoe digitale apparaten en technologie werken. Maar hoe worden senioren hierbij betrokken? KBO-PCOB blijft de stem van senioren inbrengen.

Het informatiepunt Digitale Overheid wordt verder uitgerold. De ‘hulpstructuur’ moet beter gaan aansluiten op het dagelijks leven van ook senioren. Dat wil zeggen dat ze de hulp krijgen die nodig is. Wij denken een goede ontwikkeling. Maar ook hier de vraag: hoe worden senioren hierbij betrokken? Zij kennen namelijk de drempels én de kansen.

 

Vangnet blijft nodig

Voor mensen die niet digitaal willen of kúnnen communiceren met de overheid wordt het programma ‘Machtigen’ als een oplossing gezien. Hiermee kunnen zij iemand die ze vertrouwen, machtigen om hun digitale zaken te doen. Dit is alleen geen oplossing; KBO-PCOB vindt het een achteruitgang! Het maakt niet-digivaardige senioren namelijk onnodig afhankelijk. Wie niet digitaal wil communiceren, moet altijd een alternatieve route naar de overheid hebben. Dat vraagt om blijvende aandacht voor het onderhouden van menselijk contact. Via telefoon, loket of aan de keukentafel en door de mogelijkheid van schriftelijke communicatie.

 

Online veiligheid

Ook bij het bestrijden van cybercriminaliteit vragen we extra aandacht voor senioren. De cijfers uit ons onderzoek geven de urgentie aan: 10% van de senioren was ooit slachtoffer van cybercrime; 40% is bang voor internetcriminaliteit; een derde kreeg een verzoek om geld over te maken; 10% klikt weleens op links die ze niet helemaal vertrouwen. Goede voorlichting op maat en ondersteuning is en blijft nodig.

 

De laatste ontwikkelingen kunt u volgen op de website van KBO-PCOB.

 www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

 

 

 

Rijbewijs verlengen CBR:

Op de site staan interessante artikelen o.a. over de problematiek voor het verlengen van uw rijbewijs.

Onder de kop ‘Wetenswaardigheden’ kunt u informatie vinden omtrent de verlenging.

 

 

 

 

 

Openingstijden secretariaat:  o.a. opgeven misintenties:

 

Het secretariaat is elke woensdagmiddag open van 14.30 uur tot 15.00 uur.

Daarnaast kunnen opgaven voor misintenties ook in een enveloppe in de brievenbus van het Willibrordhuus worden gedaan. Het is wel handig om dan duidelijk aan te geven voor welke datum de intentie bedoeld is. De kosten kunnen eveneens in de enveloppe worden ingesloten. De kosten voor een misintentie zijn € 10,00.

Intenties kunnen tot woensdagmiddag voorafgaand aan het weekend worden aangemeld.

Ook is een opgave via de mail is mogelijk.

Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als U informatie wenst over persoonlijke en/of algemene parochiële zaken.

Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt. Email: info@willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met

Herman Gosselink, tel. 0575 461928

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 14 kan uiterlijk tot 10 november 2019 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 1, jaargang nr. 8   kan tot uiterlijk 1

 november 2019  bij Louise Eulink ( Louise50@live.nl ) worden ingeleverd.

www.willibrordhengelo.nl