Nieuwsbrief nr.3 2019

Nieuwsbrief Jrg. 7 nr. 3  13 jan. 2019 t/m 19 febr.. 2019.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.


Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nlBanknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

Locatieraad/pastoraatsgroep telefoon
Dhr. Henk Roes
Mw. Ans Schabbink
Dhr. G. Veldscholten Dhr. Th. Keurentjes
Voorzitter/Secretaris
Lid
Bouwzaken
Lid
461061
462570
463482
464247
Dienstverlening   Telefoon
Dhr. Johan Hartman
Dhr. Theo Wissink
Mw. Jenny Veldscholten
Mw. Yvonne Huitink
Dhr. Jan Willemsen
penningmeester
Aangelegenheden kerkhof
Opgave dopen
Caritas
Koster
463837
462503
463482
463143
463386

 

Kerkradio:  Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

 

Vieringen:
De viering in het weekend is op zondagmorgen om 9.30 uur; na afloop koffiedrinken in het Willibrordhuus. Voor de overige vieringen verwijzen wij u naar het Parochietijdschrift ‘Onderweg’ nr. 2  2018-2019.

 

Opbrengst Collectes  
 Weekend  23 december  €     42,95
 Kerstavond + 1e Kerstdag  €   331,09
 Weekend  30 december  €     69,00
 Oud jaar 31 december  €     76,45

 

Overleden Jeus Kok

Op maandag 7 januari  is Jeus Kok overleden in de leeftijd van 80 jaar. In de rouwadvertentie stonden de volgende regels.

Zijn lichaam moegestreden,

Langzaam van ons weggegleden.

Groot is de leegte en verdriet,

Mooi zijn de herinneringen die hij achterliet.

De uitvaart en begrafenis heeft  inmiddels in besloten familiekring plaatsgevonden. Hij is aldaar begraven op het parochiekerkhof van Vierakker.

Moge hij rusten in vrede.

 

Overleden Gerard Kersten, 92 jaar

Op vrijdag 11 januari bereikte ons het bericht van het toch nog onverwachts overlijden van Gerard Kersten. Op zijn rouwbrief stond de volgende tekst:

Hij heeft het leven geleefd,

Met humor en telkens weer nieuwe moed

Verbazingwekkend krachtig,

Het is op, zo is het goed.

Op donderdag 17 januari heeft de crematieplechtigheid plaatsgevonden in Doetinchem.     Dat hij moge rusten in vrede.

 Vieringen: Periode 13 jan. 2019 t/m 17 febr. 2019

Zondag 13 januari,  Doop van de Heer 

09.30 uur Woord- en Communieviering, Voorganger: Mw. Jenny Veldscholten

Lector: Mw. Diny Rondeel

Samenzang

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

Intenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomie

Rikie Robben-Peters

Bennie Wenting

Thea Seesing-Hilderink

Annie Cortumme-Gartsen

Gerard Lurvink

Jaargedachtenis Jan Derksen

Josephus Jacobus Kok, overleden op 7 januari jl . Uitvaart en begrafenis in Vierakker

Donderdag 17 januari a.s.

19.00 uur Woord- en Communieviering in de Bleijke

Voorganger: Diaken Theo ten Bruin

Vrijdag 18 januari: Eucharistieviering pastoor Harry Scheven

Lectrice: Mw. Gerry Spekkink

Huwelijksinzegening Christien te Stroet en Gertjan Stenfert

Aanvang 13.00 uur

Zondag 20 januari. Oecumenische dienst in het kader van Week van de eenheid van de christenen. 2e zondag door het jaar

Locatie: Willibrordkerk

Aanvang: 10.00 uur

Intenties:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben -Peters

Henk Mokkink

Thea Seesing-Hilderink

Annie Cortumme-Gartsen

Gerard Lurvink

Josephus Jacobus Kok

Gerard Kersten

Vrijdag 25 januari Vesperviering in de Bleijke

Voorgangers: Oecumenische werkgroep

Aanvang 18.30 uur

Zondag 27 januari a.s.,  Eucharistieviering pastor Joost Baneke

Aanvang :  9.30 uur

Lector: Mw. Ans Schabbink

Met zang van het koor.

Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman Gosselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

Misintenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben -Peters

Thea Seesing-Hilderink

Annie Cortumme-Gartsen

Gerard Lurvink

Josephus Jacobus Kok

Gerard Kersten

Zondag 3 februari a.s.  Geen viering in onze kerk.

Viering met alle koren in ons Huis Beukenlaan

Intenties van 3 februari naar 10 februari

Zondag 10 februari a.s.  WC-Viering Voorganger Mw. M. Storteler  5e zondag door het jaar

Aanvang 9.30 uur

Uitreiken gedachteniskruisje Jan Lamers

Lector: Mw. Joke Wolbrink

Collectanten: Joop Hoebink en Bennie Besselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

Intenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben -Peters

Bertus Bus

Fam. Ubbink-Kasteel

Thea Seesing-Hilderink

Annie Cortumme-Gartsen

Gerard Lurvink

Josephus Jacobus Kok

Gerard Kersten

Jaargedachtenis  Jan Lamers

Zaterdag 16 februari a.s.  Noaberviering

Voorgangers: leden oecumenische werkgroep

Aanvang: 19.00 uur

Locatie: Willibrordhuus

Zondag 17 febr. A.s.  Eucharistieviering. 6e zondag door het jaar

Voorganger: pastor Joost Baneke

Uitreiking gedachteniskruisje Francis Ernst-Beernink en Gerry Peters

Aanvang: 9.30 uur

Lector: Diny Rondeel

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

Misintenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben -Peters

Thea Seesing-Hilderink

Annie Cortumme-Gartsen

Gerard Lurvink

Josephus Jacobus Kok

Gerard Kersten

Jaargedachtenis Francis Ernst-Beernink

Jaargedachtenis Gerry Peters

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg gereed!

De vrijwilligers die het onderhoud verzorgen op ons kerkhof hebben de aanleg van een strooiveld afgerond. Vanuit onze Geloofsgemeenschap kwam de vraag naar de mogelijkheid om de as van overledenen ook te kunnen verstrooien op het kerkhof.

Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met de naam van de overleden persoon. Nu er steeds meer crematies plaatsvinden hebben we een aantal urnenkelders geplaatst.

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met dhr. Theo Keurentjes, tel. 0575- 464247.

Terugblik Interkerkelijk Kerstfeest in de Remigiuskerk op zondag 23 december jl.

Uit de aantallen gezinnen met kleine kinderen bleek dat meerdere kinderen zin hadden in Kerst! Al terugkijkend heb ik een goed gevoel bij deze wijze van vieren van Kerst. We willen het komende jaar ook vanuit onze Geloofsgemeenschap hier meer aandacht aan besteden. Ik hoop dat ook ouders hieraan een steentje willen bijdragen.. Een manier van vieren dat past in de huidige tijd met aandacht van en voor  jonge kinderen. In de meeste gezinnen is de kerstboom al weer verdwenen. Er was veel te doen en te zien. De nadruk lag op een beleving van Kerst dat ook voor kinderen te bevatten was, n.l. de viering van de verjaardag van Jezus.

Ook dit jaar vertelden we elkaar, hoe het ook alweer begon….. met het kindje dat in een stal werd geboren en kraambezoek kreeg van herders en hun schapen…… Met de muziek van het instaporkest van Crescendo werd het verhaal mede vormgegeven. Namens de Raad van kerken was er een heuse signeersessie, want alle kinderen kregen een leuk cadeautje in de vorm van een boekje met daarin een sticker met hun naam.
Een geslaagd kerstfeest waar we zeker nog op zullen terugkomen.                                        

Uitnodiging voorbereiding Eerste H. Communie

Beste Ouders/Verzorgers,

Uw kind zit dit jaar in groep 4 van de Basisschool.

Dat wil zeggen dat uw kind dit jaar de gelegenheid heeft om de Eerste Heilige Communie te doen. Dit gaan we doen op zondag 19 mei 2019.

Aan de eigenlijke dag van de Eerst Heilige Communie gaat een gezamenlijke voorbereiding vooraf. Voor de ouders organiseren wij 1 ouderavond, voor de kinderen zijn er 6 lesbijeenkomsten en nog 1 of 2 oefenbijeenkomsten.

Met behulp van het Eerste Heilige Communie project kunt u er thuis zelf samen naar toe leven.

Presentatieviering op  zondag 14 april Palmzondag, woord- en communieviering, om 10.00 uur in Keijenborg met 2gether als koor.

En op zondag 19 mei 1e Heilige Communie om 9.30 uur in Hengelo.

Na aanmelding van uw kind ontvangt u z.s.m. alle informatie over de bijeenkomsten. Aanmelden kan tot 15 januari 2019.

Wilt u uw kind aanmelden, dan kan dat via werkgroep 1e Heilige Communie Keijenborg/Hengelo t.a.v.

Sylvia Wolsing, Molenstraat 1, 7256 AD Keijenborg.

tonnysylvia@hotmail.com, mobiel 06-25254775  of

info@willibrordhengelo.nl, mobiel Henk Roes  06- 2124-1984

Uitnodiging voorbereiding H. Vormsel

Het Heilig Vormsel.

In juni 2019 is er in onze RK parochie, De HH Twaalf Apostelen, de mogelijkheid om het  Sacrament van het Heilig Vormsel te ontvangen.

De kinderen van alle geloofsgemeenschappen in onze parochie uit groep 8 of ouder die de Eerste Heilige Communie hebben gedaan, kunnen gevormd worden.

We gaan ons met de vormelingen, evenals afgelopen jaar, in een weekend voorbereiden op het vormsel. Van zaterdagochtend tot en met zondagmiddag gaan we op afwisselende en interactieve wijze over het vormsel praten, knutselen en spelen. Een film kijken, eten en slapen hoort ook bij het weekend.

Voorafgaand aan het weekend is er op 18 februari 2019 een ouder en kind avond waar alle informatie wordt gegeven en waarna de definitieve opgave volgt.

We willen graag, vóór 1 februari , weten wie er op deze informatieavond aanwezig zullen zijn.

Datum en adres: 18 februari van 19.15 -20.45u, in de Christus Koning kerk, Het Jebbink 8, 7251BL te Vorden .

Opgeven voor deze informatieavond kan door, voor 1 februari, de naam van het kind, adres, tel.nr , e-mailadres en tot welke geloofsgemeenschap men behoort, door te geven aan:

Parochie secretariaat 12 Apostelen of      Willibrord Geloofsgemeenschap Hengelo G

secretariaat@12apostelen.nl                                  info@willibrordhengelo.nl

                                                                                   of Henk Roes, mob. 06 21241984

Ook voor vragen over het Vormsel kunt u bovenstaand e-mailadres gebruiken.

Wij hopen ook nu weer met een aantal kinderen het vormsel voor te bereiden en er een goede tijd van te maken.

Hartelijke groet

Namens de Werkgroep Vormsel HH Twaalf Apostelen

Parochie HH. Twaalf Apostelen

secretariaat@12apostelen.nl

Week voor Gebed voor de Eenheid

Met het thema ‘Recht voor ogen’ komen we samen in onze Willibrordkerk op de eerste dag van de ‘Week voor Gebed voor de Eenheid’. De Raad van kerken Nederland en Missie Nederland agenderen ieder jaar deze week. De bedoeling is, dat er verbondenheid in gebed wordt ervaren en dat we als kerken en christenen in Nederland herinnerd worden aan onze verantwoordelijkheid in de samenleving.

In deze oecumenische viering zullen we woorden uit Deuteronomium horen: ‘Zoek het recht en niets dan recht en bemoedigd worden door de Geest van Jezus die Hij ons schenkt.

De cantorij en het Willibrordkoor o.l.v. Rob Mullink verzorgen weer de zang. Ds. Aleida Blanken, Mw. Gerry Spekkink en Jaap van Gijssel gaan in deze dienst voor.

Aanvang: 10.00 uur.

Actie Kerkbalans 2019

Secretariaat: Willibrord Geloofsgemeenschap

Spalstraat 38

7255 AD Hengelo (Gld)

Tel. 0575 461275

Website: www.willibrordhengelo.nl

Email: info@willibrordhengelo.nl

Reknr: NL82 RABO 0119 5388 57

Onze kerk, meer dan stenen!    Hengelo, januari 2019

Beste Geloofsgenoten:

De H. Willibrord Geloofsgemeenschap is één van de veertien Geloofsgemeenschappen van de parochie HH Twaalf Apostelen.

We willen zoveel mogelijk parochianen  bereiken via goed verzorgde vieringen in de kerk met ondersteuning van ons kerkkoor en andere activiteiten, zoals de jaarlijkse fietstocht, ontmoetingen in het parochiecentrum, bezoekwerk enz.

Samen willen we ervoor zorgdragen, dat we in Hengelo een  levende Geloofsgemeenschap blijven behouden, een plaatselijke kerk(gebouw) en een gemeenschap waar troost en hoop wordt gevonden.

Uw bijdrage blijft in onze eigen Geloofsgemeenschap

Belangrijke gebeurtenissen: het H. Doopsel, Eerste Communie, Vormsel, Huwelijk en Uitvaart vinden in onze kerk plaats.

Om dit alles in stand te houden en doorgang te laten vinden is veel geld nodig. In 2018 is  het parochiecentrum ( Willibrordhuus) geschilderd. Tevens is de vloerbedekking vernieuwd. Voor de administratie zijn enkele benodigdheden aangeschaft.

Voor 2019 hebben we nog vele plannen:

– Herstel  van de tuin om de kerk. De droogte heeft veel schade aangericht.
– Uitbreiding aantal urnenkelders op ons kerkhof.
– Opknappen van de Mariakapel.
– Sausen van de vergaderzaal

Alleen met een financieel gezonde basis kunnen we blijven zeggen:

Onze kerk, meer dan stenen.

Wij doen daarom een beroep op alle parochianen: steun uw eigen Geloofsgemeenschap met een bijdrage aan de actie  Kerkbalans.  Uw gift is van harte welkom.

Om toch financieel gezond te blijven, vragen wij u om eens te bekijken of het mogelijk is om uw bijdrage te verhogen, bijv. met 5 of 10 %.

In de enveloppe treft u weer de toezeggingskaart aan, waarop u kunt aangeven op welke wijze u uw bijdrage kunt geven. Hartelijk dank voor uw steun.

Met vriendelijke groeten,

Johan Hartman, penningmeester/ leden administratie

Jan Jansen en Herman Gosselink, leden werkgroep kerkbalans

Kaarsverkoop t.b.v. World Peace Flame project

Op zondag 2 dec J.L mochten we na de Adventsdienst

Kaarsen verkopen voor de WPF in Hengelo.

De gehele opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf van de lampolie.

Zo zorgen wij ervoor dat de World Peace Flame in ons mooie Hengelo kan blijven branden.

We willen allen die een kaars gekocht hebben,

Onze Hartelijke dank zeggen.

Vr gr Dames Werkgroep;  World Peace Flame in Hengelo

Caeciliafeest Kerkkoor H. Willibrordus Kerk  Hengelo Gld.

Op zondag 25 november jl. werd door het kerkkoor van de H. Willibrordus Geloofsgemeenschap te Hengelo Gld. het traditionele Caeciliafeest gehouden.

Tijdens de viering waarin W. Matti  voor ging werd door het koor het Kyrie en het Gloria van de mis Missa Brevis gezongen. Deze nieuw ingestudeerde mis werd begeleid en gedirigeerd door Rob Mullink.

Op deze dag waren er 5 jubilarissen t.w. An de Geus 50 jaar lidmaatschap , Carla Jansen en Willemien Hoebink ( Hum.’weg ) 45 jaar lidmaatschap en Betsie Burghout en Ans Schabbink 30 jaar lidmaatschap.

De locatieraad vertegenwoordigd door Henk Roes was aanwezig om  An de Geus toe te spreken en de gouden Gregorius  onderscheiding en de oorkonde uit te reiken.

Na de uitreiking van een boeket bloemen volgde een volmondig lang zal ze leven.

Na de viering gingen de koorleden naar Café de Jongens voor een gezellig samen zijn.

De dag, die georganiseerd werd door de SOPRANEN,  mag dan ook zeker als geslaagd bestempeld worden.

Terugblik oudjaar 2018

Oudjaar 2018

Traditiegetrouw kijken we met oudjaar terug naar de activiteiten van onze Geloofsgemeenschap gedurende het jaar 2018. Nu Frans Geurtsen geen voorzitter meer is, is deze taak aan mij om hem te vervangen. Hoewel hij kon putten uit meerdere bestanden op zijn computer mag ik nu de spits afbijten.

Door de goede samenwerking binnen de kleine locatieraad zijn veel activiteiten ook bij mij bekend. De laatste jaren hebben we via de Nieuwsbrief, via de site van onze Geloofsgemeenschap en de elektronische nieuwsbrief U regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen die ook onze geloofsgemeenschap raken. Ontwikkelingen van buiten onze gemeenschap namelijk de ontkerkelijking als mede de perikelen rondom seksueel misbruik hebben geen goed gedaan aan het imago van de kerk. Een artikel in de NRC met kardinaal Eijk is ook niet erg opwekkend. Hij stelde daarin dat over luttele jaren vele kerken gesloten worden. Een kerkleiding die nauwelijks oog heeft voor de parochieleden, maar ook niet voor de gelovige mens. Althans zo lijkt het!

Graag wil ik vanuit onze eigen geloofsgemeenschap een aantal positieve geluiden laten horen. Hoewel het aantal vrijwilligers afneemt o.a. door de vergrijzing, zijn nog veel mensen actief om met hart en ziel te werken aan de ultieme boodschap van Jezus Christus wiens geboorte we weer hebben mogen vieren. Een boodschap van vrede, een boodschap van liefde, een positieve boodschap voor onze naaste. Kortom: wij mogen die boodschap levend houden en die ons behoedt om mee te gaan in die negatieve spiraal. Er gebeuren veel positieve dingen.

Hierbij wil ik die gebeurtenissen in chronologische volgorde benoemen.

De actie Kerkbalans:

Een groep van vrijwilligers die zich inzetten om het financieel mogelijk te maken de exploitatie van onze kerk telkens weer rond te krijgen. Begin december hebben we via het penningmeestersoverleg vanuit de onze grote parochie H.H.Twaalf Apostelen vernomen hoe we er als plaatselijke geloofsgemeenschap voor staan. Over 2017 was er een klein positief resultaat. We hopen deze trend vast te houden. De werkgroep Kerkbalans en de lopers: van harte bedankt voor jullie inzet.

In juni was weer de traditionele vrijwilligersviering. Tijdens deze viering werd de noodzakelijke vrijwillige inzet van deze medewerkers nog eens benadrukt. In 2019 gaan we de fietstocht weer oppakken.

Na de zomervakantie begon het erg druk te worden om aan alle bijzondere jubilea en vieringen de aandacht te schenken die ze verdienen.

50 jarig Jubileum Kerkkoor

Met de viering op 9 september werd het koor in het zonnetje gezet tijdens een prachtige viering, opgezet door een eigen commissie vanuit het koor. Hierbij werd uiting en aandacht gegeven aan hun inzet en vrije tijd voor de opluistering van de vieringen. Ons koor staat binnen de HH. Twaalf Apostelen parochie uitstekend aangeschreven. Iets waar niet alleen zij, maar ook wij heel blij mee mogen zijn. Het is een eigenzinnige groep in positieve zin met veel kwaliteiten waar je een beroep op kunt doen. Uiteraard speelt hierin onze organist Rob Mullink letterlijk en figuurlijk een belangrijke rol.

Na afloop van deze viering werden de koorleden gefeliciteerd met hun 50-jarig bestaan door een muzikale serenade van Crescendo. De vele genodigden die aanwezig waren tijdens de viering brachten hun felicitaties over.

Op 7 oktober vierde de KBO haar vijftig jarig bestaan:

Vijftig jaar geleden gaf Pastoor Reckers al aan hoe belangrijk het was de oprichting van een ouderengroep. Vanuit de parochie, nu zeggen we geloofsgemeenschap, was de oprichting in het najaar van 1968. Dus 50 jaar geleden!

Hij voorzag hoe de toekomst eruit zou komen te zien en zag het belang voor het opkomen van deze doelgroep.

In een rap tempo zien we de ontwikkelingen op jullie afkomen. Niet alleen klaarstaan voor de digitale ontwikkeling, maar ook omzien naar elkaar. Daar waar ruimte is voor iedereen, daar waar mensen zich thuis mogen voelen. In principe een christelijke boodschap vertaald naar de tijd van heden. Een tijd waarbij jullie oog hebben voor de medemens. De verbondenheid vanuit onze geloofsgemeenschap is een belangrijk gegeven. Een mooi resultaat!

Het 175 jarig bestaan van onze kerk was het volgende hoogtepunt gedurende dit jaar:

In een speciale viering op 14 oktober werd dankbaar teruggekeken op deze toch wel een belangrijke mijlpaal in een tijd waarin we bijna alleen maar horen over kerksluitingen. De pastores Leisink en Rutgers gingen in deze viering voor. Een viering waarin we met dankbaarheid terug zien op alle mensen die hieraan hun steentje hadden bijgedragen. Het thema van deze viering was ‘ 175 jaar Kerk – Een hoop oude stenen of toch meer!?

De pastores Leisink en Rutgers gingen in op de veranderde naamgeving van ons parochiecentrum in Willibrordhuus. Een plek die steeds meer mensen weten te vinden. Een plek waar laagdrempelige ontmoetingen plaatsvinden. De plaats van het secretariaat, het administratieve hart van onze geloofsgemeenschap.

Samen met de voorbereidingsgroep en vanuit de locatieraad meenden we met een video de gemeenschap te typeren hoe zij in aanraking zijn gekomen met de kerk. Welke rol de kerk speelde in hun periode. Rudi Kreunen heeft in een prachtig tijdsdocument de kerk en haar leden weten te portretteren. Een document om trots op te zijn. Een document dat in de loop van de jaren steeds waardevoller zal worden. In de receptie memoreerde de vice-voorzitter, Theo Lam,  van de HH. Twaalf Apostelen uit  Zutphen het belang van de gemeenschap in deze roerige periode van het kerk zijn.

Wij kijken daar met plezier op terug.

Inloopmorgen 15 jaar:

Het feest kon niet op. Op donderdag 8 november bestond de inloop 15 jaar. Samen met de vrijwilligers en de regelmatige bezoekers hebben zij stilgestaan bij hun jubileum. Zoals gewoonlijk begonnen zij om half tien met koffie/thee met een versnapering. Vanuit de gedachte zorg voor elkaar is het voor een aantal bezoekers een welkome onderbreking van de week.

In de mededelingen schenken we iedere zondag aandacht aan deze morgen en roepen we andere ouderen op om ook eens een kijkje te nemen.

Maria Kapel:

Zo op het oog lijkt het niet zo belangrijk, maar vergis je niet. Er maken veel mensen gebruik van de Maria Kapel om even een rustmomentje te zoeken. Om even hun zorgen te delen met Maria. In de loop van de dag komen zij de kapel vereren met een bezoekje. Een groepje rondom de kerk zorgt er voor dat de kapel geopend en gesloten wordt. Fijn dat dit nog kan.

Onderhoud tuinen:

Andere hoogtepunten die zeer zeker ook de aandacht verdienen is het onderhoud van de tuin rondom de kerk en het onderhoud van ons kerkhof. Dit jaar hebben we een strooiveld gerealiseerd. Nu het aantal crematies toeneemt bereiden we in komende voorjaar een nieuw groter veld  voor dat aansluit bij het huidige veld. Ook zijn er weer een tiental urnenkelders gerealiseerd.

Veel werk dat door een relatief kleine groep wordt verzet. Hulde

Bloemengroep/kosters:

Deze groep wil ik extra noemen omdat zij in deze periode veel werk hebben verzet. Hebt U de versieringen gezien bij allerlei gebeurtenissen. Geïnspireerd door de thema’s weten zij een sfeer te creëren die verder gaat dan alleen maar mooi te zijn.  Het getuigt van inzicht en met name van verbeelding bij de verschillende actualiteiten.  Fijn dat we deze mensen hebben en gebruik mogen maken van hun talenten.

Op de nieuwjaarsreceptie wil ik vooral ingaan op de plannen voor 2019.

Plannen voor meer samenwerking en plannen voor een nieuwe gespreksgroep om samen na te denken over inhoudelijke zaken die met ons geloof te maken hebben.

In de hoop dat ik niemand heb vergeten wens ik u  namens de Locatieraad een gelukkig en gezond 2019.

Donderdag 24 januari 2019  “Waorumme dan?”  Over geloven en dialect

Op diverse plaatsen in de Achterhoek worden van tijd tot tijd kerkdiensten in dialect georganiseerd. Er verscheen een “Leedbook” in het Achterhoeks en Liemers en er zijn deelvertalingen van de Bijbel verschenen. “De taal van het hart,” zeggen velen. En daarom ook de vanzelfsprekende taal voor religieuze uitingen en geloofscommunicatie? Of wil je juist in de kerk een meer “universele” taal spreken? Is er een verschil tussen het gebruik van dialect in “gewone” kerkdiensten en bijvoorbeeld afscheidsdiensten? Voelt een pastor die (ook) dialect spreekt als meer nabij?

Jan Leijenhorst zal op deze en andere vragen ingaan. Hij is kerkelijk werker in de Protestantse Gemeente te Barchem en heeft vele jaren ervaring als pastor, voorganger, godsdienstleraar en schrijver. Hij is lid van de werkgroep Dialect en Religie in de Achterhoek en werkte mee aan vertalingen van delen van de Bijbel in het Achterhoeks dialect. Op zijn website stelt hij zich voor:

“Voor de meeste inwoners van de Achterhoek is het ‘Achterhoekse dialect’ de eerste, de moedertaal. Als pastor voel ik mij bevoorrecht dat ik dit dialect machtig ben en zodoende met mensen in hun eigen taal over hun leven en geloven kan spreken. Het voelt meteen ‘vertrouwd’ als ik in het dialect begin.

Vandaar dat ik me ook inzet om zoveel mogelijk liederen en teksten in ‘het Achterhoeks’ vertaald te krijgen en ben ik blij dat ik mag voorgaan in ‘dialectdiensten’.”

Meer achtergrondinfo: www.leijenhorst.nl en www.dialectenreligie.nl

Inleider: J. Leijenhorst

Tijd: donderdag 24 januari 2019

         20.00 – 22.00 uur

Plaats: Ons Huis

Kosten: vrije gift

Thuiscommunie

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de H. Communie willen ontvangen; dan bestaat de mogelijkheid dat U die thuis kunt ontvangen.

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648

Zij of Florence Kievits komen dan bij U voor een nadere afspraak.

U kunt ook bellen naar 06 2124 1984 (Henk Roes, secretariaat)

Viering in  ‘Ons Huis’ op zondag 3 februari 10.00 uur

Ter gelegenheid van het bestaan van ‘Ons Huis’ is er op zondag 3 februari een feestelijke kerkdienst in ‘Ons Huis’. Voorganger is Ds A. Blanken. Het thema van de dienst is ‘Brulfte in Hengelo’ . Aan deze dienst werken de koren samen in een groot projectkoor. Ons parochiekoor maakt daarvan deel uit.

Aanvang van de viering is 10.00 uur.

In onze kerk zal er dan geen viering zijn.

U bent van harte welkom!

Elke donderdag activiteiten op de inloopmorgen

Wat gebeurt er zoal op de Inloopmorgen van onze geloofsgemeenschap in Hengelo?

Wij zijn momenteel weer op sterkte en dat betekent 10 vrijwilligers of vrijwilligsters.

Om 9.00 uur zijn er altijd twee mensen aanwezig die zorgen dat alles er gezellig uitziet.

Er wordt koffie en thee gezet, de verwarming op temperatuur gebracht en kaarsjes aangestoken.

De eerste gasten komen om half tien binnen, hoewel er geen vaste tijd voor is.

Iedereen kan komen en gaan naar wens.

Regelmatig is er ook wat te doen. Soms moeten wij daarvoor op zoek, maar het komt ook voor dat wij zomaar iets aangeboden krijgen.

Zo hebben wij op donderdag 31 januari een muzikale ochtend.

Rob Mullink brengt zijn accordeon mee. Onder het motto ‘Kunt U nog zingen?  Zing dan met ons mee! ‘

Op donderdag  7 februari 2019    wil Frans Geurtsen  de film vertonen die gemaakt is ter gelegenheid van het 175 jarig jubileum van de kerk. 

De film was te zien tijdens de receptie op zondag 14 oktober in Ons Huis. Niet iedereen heeft deze film gezien. Het lijkt ons leuk om dit nog eens voor een ander publiek te herhalen.

Daarnaast is er op de eerste en de derde donderdag van de maand altijd een iPad coach aanwezig.

Mensen met een iPad of een Android tablet kunnen hier terecht voor eventuele vragen.

Zo is ons Willibrordhuus een plek voor veelzijdige activiteiten, een plek waar we blij mee mogen zijn.

Repair Café Hengelo Gld

 

Het Repair Café is in 2019 weer enthousiast van start gegaan en om onze reparaties nog beter uit te kunnen voeren is, met de giften die we op ons lustrum ontvingen, een band- en schijfschuurmachine aangeschaft. Alle gevers hartelijk dank.  Met deze machine kunnen we houten en harde kunststof onderdelen op maat maken, welke niet eenvoudig te koop zijn.

Een mooie nieuwe ontwikkeling is dat het Repair Café Hengelo gestart is met een digitale nieuwsbrief voor de vrijwilligers, zodat allen op de hoogte zijn van de laatste nieuwtjes, plannen, lief en leed en reparatie tips. In jan. 2019 is de eerste uitgave verschenen en voorlopig is het plan om elk kwartaal met een nieuwsbrief te komen. Als u belangstelling heeft en mee wilt leven met het Repair Café en deze nieuwsbrief ook wilt ontvangen, stuur dan even een mailtje naar info@repaircafehengelogld.nl dan plaatsen we u op de verzendlijst.

U bent altijd van harte welkom op de eerste en derde donderdag van de maand. Ook als u niets te repareren heeft, mag u rustig langskomen voor een praatje met de vrijwilligers en een kopje koffie of thee.

06 16528312 (Jakob Strating)
06 51007904 (Frida Meints)

http://www.repaircafehengelogld.nl/
Mededelingen KBO – PCOB           www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

Kerstviering op zaterdag 22 december .

Aan het eind van het jaar is het een goede traditie van onze vereniging om het jaar in kerstsfeer af te sluiten. Fijn dat we dit in saamhorigheid met bijna 50 leden konden doen op zaterdag 22 december. De zaal bij Leemreis was prachtig en uitnodigend versierd.

We begonnen met een kerstviering onder leiding van Paul Zents. Het was een mooie viering met gebeden, verhalen en gedichten. Er was een speciaal kerstboekje gemaakt zodat iedereen volop mee kon doen.

In het afgelopen jaar waren acht KBO-leden overleden. Door het noemen van de namen en het aansteken van een lichtje werden zij herdacht.

Het parochiekoor onder leiding van Rob Mullink, zong tijdens en na de viering prachtige liederen. Het geeft altijd een feestelijk tintje en wordt door de aanwezigen bijzonder op prijs gesteld.

Na de pauze met koffie en kerstkrans was het tijd voor een optreden van Anja den Bakker en Yvonne Beefting. Dit muzikaal duo zorgde voor sfeervolle zang, waarbij samenzang ook niet ontbrak.

Ondersteuning iPad in het Willibrordhuus.

Tablet ondersteuning in parochiecentrum is voortaan zowel op de 1e donderdag van de maand als ook op 3e donderdag van de maand.

De heren Reint Beunk en/of Henk Roes zullen dan op de donderdagmorgen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden over het gebruik van de tablet. Bent u geïnteresseerd en of heeft u vragen? Loop dan gewoon naar binnen. U hoeft zich daar niet speciaal voor aan te melden, de deur van het Willibrordhuus is open.

Nieuwe Cursus Ipad

Vanaf begin maart 2019 start er in het Willibrordhuus weer een nieuwe cursus iPad voor beginners. De kosten zijn € 55,00 . De cursus bestaat uit 5 lessen van 1.30 uur  met twee begeleiders.

Cursus voor Android?

Ook willen we voor tablets met het besturingssysteem Android onderzoeken of we voor hen ook een cursus kunnen verzorgen. U hoort nog van ons.

Opgave bij Henk Roes, tel. 06- 2124 1984 of email naar henk@roes-po-advies.nl

Openingstijden secretariaat:   o.a. opgeven misintenties:

Het secretariaat is elke woensdagmiddag open van 14.30 uur tot 15.00 uur. Daarnaast kunnen opgaven voor misintenties ook in een enveloppe in de brievenbus van het Willibrordhuus  worden gedaan. Het is wel handig om dan duidelijk aan te geven voor welke datum de  intentie bedoeld is. De kosten kunnen eveneens in de enveloppe worden ingesloten . De kosten voor een misintentie zijn € 10,00.

Intenties kunnen tot woensdagmiddag voorafgaand aan het weekend worden aangemeld.

Ook is een opgave via de mail is ook mogelijk.

Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als U informatie wenst over persoonlijke en/of  algemene parochiële zaken.

Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt. Email: info@willibrordhengelo.nl

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met

Henk Roes, tel. 06  2124 1984.

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief  kan uiterlijk tot  28 febr.  2019 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

Informatie voor het Parochieblad  ‘Onderweg’ nr. 2,  kan tot uiterlijk 8 febr.2019  bij Louise Eulink ( Louise50@live.nl ) worden ingeleverd.

www.willibrordhengelo.nl

info@willibrordhengelo.nl