Nieuwsbrief nr. 8 2018

Nieuwsbrief Jrg. 6 nr. 8  8 mei2018 t/m 5 juni 2018.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857.(Kerkbijdrage)

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Frans Geurtsen

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/penningmeester

Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

462945

461061

462570

463482

464247

     

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

penningmeester

Afdeling kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

463143

463386

 

Kerkradio: 

Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

 

Vieringen:
De viering in het weekend is op zondagmorgen om 9.30 uur; na afloop koffiedrinken in het parochiecentrum. Voor de overige vieringen verwijzen wij u naar het Parochietijdschrift ‘Onderweg’ nr.4 /2017-2018.

 

Opbrengst Collectes  

Weekend 08 april €     42,70
Weekend 15 april  €  182,58
Weekend 22 april  €    151,15

 

 

 

 Vieringen: Periode 8 mei 2018 t/m 4 juni 2018

 

Woensdag 9 mei, Avond voor Hemelvaart

19.00 uur Eucharistieviering, voorganger: pastoor Zandbelt

Lector: J. Wolbrink

Met zang van het koor.

Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman Gosselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

 

Donderdag 10 mei, de Bleijke Hemelvaart

19.00 uur, Oecumenische viering, Voorganger Mw. Gerry.Spekkink.

Lector: M. te Stroet

 

 

Zondag 13 mei,  7ezondag van Pasen

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger: Mw. Jenny Veldscholten

Lector: P. Zents

Samenzang

Collectanten: Joop Hoebink en Bennie Besselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Intenties bij deze viering:

Wim en Naomi Eggink

Rikie Robben-Peters

Jan Derksen

Jan Lamers

Francis Ernst-Beernink

Minie van Londen-Roëlling

Gerrie Peters

Truus Gerrits-van der Steen

Hans Garritsen

 

 

Dinsdag 15 mei 2018

Rozenkrans bidden in Parochiecentrum

Aanvang : 19.00 uur

 

Donderdag 17 mei, de Bleijke

19.00 uur, Woord- en Communieviering,

Lector: M. te Stroet

 

 

Zondag 20 mei, 1ePinksterdag

09.30 uur Eucharistieviering, voorganger: pastoor Wassink

Lector: D. Rondeel

Met zang van het koor.

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

 

De collecte deze week staat in het teken van de Nederlandse missionaris.

Geloven in de ander; elk mens telt mee!

 

Misintenties bij deze viering:

Fam. Beunk-Mullink

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Jaargedachtenis Maris de Gier-Berns

Bertus Seesing

Overleden fam. Beunk-Lamers

Overleden fam. Maresch-Reijmer

Annie van der Mond-Knippenborg

Jan Derksen

Jan Lamers

Francis Ernst-Beernink

Minie van Londen-Roëlling

Gerrie Peters

Truus Gerrits-van der Steen

Hans Garritsen

 

 

Dinsdag 22 mei 2018

Rozenkrans bidden in Parochiecentrum

Aanvang: 19.00 uur

 

 

Vrijdag 25 mei, Vespervieringin de Bleijke

Aanvang 18.30 uur

Voorganger: Oecumenische werkgroep

 

 


Zondag 27 mei, 1ezondag van Pinksteren

11.00 uur Eerste Communie in Keijenborg

Voorganger: Pastoor Scheve

Met zang van koor Together

                                           GEEN VIERING IN HENGELO!!!

 

Dinsdag 29 mei 2018

Rozenkrans bidden in Parochiecentrum

Aanvang: 19.00 uur

 

 

Zondag 3 juni, 2ezondag van Pinksteren

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger: Boris Ariaens

Lector: A. Schabbink

Met zang van het koor.

Collectanten:Tonnie Hoebink en Herman Gosselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

 

Intenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Overleden ouders Lamers-Roording

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Fam. Heitkönig-Beijer

Truus Gerrits-van der Steen

Jaargedachtenis Ria Baakman-Striekwold

 

Alle overleden parochianen van het laatste halfjaar:

Bertus Bus

Jos Dieks

Gerda-Ibink-Jansen

Jeroen Schut

Jan Derksen

Henk Mokkink

Joke Uit de Weerd-Janssen

Hans Stoverinck

Jan Verink

Jan Lamers

Francis Ernst-Beernink

Minie van Londen-Roëlling

Gerrie Peters

Truus Gerrits-van der Steen

Hans Garritsen

                       

 

 

 

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg gereed!

De vrijwilligers die het onderhoud verzorgen op ons kerkhof hebben de aanleg van een strooiveld afgerond. Vanuit onze Geloofsgemeenschap kwam de vraag naar de mogelijkheid om de as van overledenen ook te kunnen verstrooien op het kerkhof.

Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met de naam van de overleden persoon.

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met dhr. Theo Keurentjes, tel. 464247

 

 

 

 

Eerste Heilige Communie Verslag voorstellingsviering in Hengelo

De communicantjes zijn:

Jinthe Ankersmit, Gerolf Rondeel,  Nika Hoosemans, Lieke Schennink, Swen Kelderman, Jolijn Sessink, Isa Nendels, Jorik Starink, Gijs Platzer, Jelle Steege en Mees Takkenkamp.

 

Zondag 22 april in de viering van 9.30 uur stelden de kinderen uit Hengelo en Keijenborg die de Eerste H. Communie gaan doen, zich voor. Voorganger pastoor Harry Scheve  en de werkgroep Eerste Communie hebben de viering voorbereid. De kinderen vertelden wie ze zijn en het  jongerenkoor Together verzorgde op hun eigen wijze de zang  Er waren heel wat opa’s en oma’s naar deze viering gekomen. En zij konden genieten van de spontaniteit                     van deze kinderen. Ook wij als parochianen kunnen op die manier laten zien dat we blij   zijn met hun keuze en dat ze meer dan welkom zijn in onze kerk.

 

 Zondag 27 mei is de Eerste H.Communie in Keijenborg. Deze viering begint om 11.00 uur en pastoor Scheve zal voorgaan. Noteer deze datum vast in de agenda.

In Hengelo is er dan geen viering!

 

 

 

Gezamenlijke Ziekenzalving 3 mei  j.l.

Ook dit jaar was het weer mogelijk om in Hengelo deel te nemen aan de gezamenlijke ziekenzalving en was op donderdag 3 mei om 10.00 uur in onze H.Willibrorduskerk.Pastoor Scheve ging in deze Eucharistieviering voor met muzikale ondersteuning van ons kerkkoor o.l.v. Rob Mullink.

Hij ging in op de betekenis van dit sacrament.

Vroeger noemde men dit sacrament het H. Oliesel en wachtte men ermee totdat het moment van sterven bijna daar was. De kerk heeft dit veranderd en het sacrament weer de juiste betekenis gegeven: een teken van kracht en ondersteuning van God voor ieder mens die ziek is of op leeftijd is gekomen.

Het mooie is dat men zodoende dit Sacrament bewust kan ontvangen. En dat in aanwezigheid van familie of goede vrienden te midden van onze medeparochianen tijdens het vieren van de Eucharistie. In de viering worden de handen opgelegd en het voorhoofd en binnenkant van de handen gezalfd. Wij geloven dat God door deze gebaren laat voelen hoe nabij Hij is en ons nooit in de steek zal laten, zelfs niet na de dood!

Na de viering was er gelegenheid om bij te praten onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers.

Dit sacrament mag men meerdere malen ontvangen, dus dat hoeft geen belemmering te zijn. Juist niet, want een beetje steun en kracht kunnen we vaker gebruiken!

Het was fijn om te constateren dat meerdere mensen, zowel familieleden als bekenden, de viering meebeleefden.

De organisatie lag weer in handen van de bezoekersgroep.

 

 

 Week Nederlandse Missionaris  12 t/m 20 mei

Geloven in de ander

Ieder mens telt mee

Pater Bert Hagedoorn o.f.m. is missionaris in Indonesië en Inge Kuiphuis missionair werker in Guatemala. Net als honderden missionarissen en missionair werkers wereldwijd zetten zij zich elke dag met hart en ziel in voor de ander. Iedere dag opnieuw gaan zij vanuit hun geloof de strijd aan tegen armoede en onrecht. Zij blijven waar anderen gaan. Missionarissen en missionair werkers geloven in de kwetsbare mensen in de gemeenschap waarin zij leven. Dat geeft hun kracht en moed om de eigen situatie te veranderen. Samen gaan zij op zoek naar perspectief en hoop, op weg naar een betere toekomst en een wereld waarin iedere mens meetelt.

 

 

Oecumenische motortoer op 21 mei 2018

 

Ook dit jaar wordt op 2ePinksterdag door de gezamenlijke kerken een oecumenische motortoerrit georganiseerd. En…, wat bijzonder is, het is voor het 10eachtereenvolgende jaar dat dit evenement plaatsvindt!  Daar zal op gepaste wijze aandacht aan worden besteed!

Dit jaar werd al eerder interkerkelijk getoerd. Een tussendoortje! De Raad van Kerken heeft goede contacten in Joure. Twee jaar geleden bracht een oecumenische groep motorrijders uit Hengelo een bezoek aan Joure en onlangs kwamen motorrijdende gemeenteleden uit Joure voor een tegenbezoek naar Hengelo. Dat was in alle opzichten een zonnig weekend!   

Op 2ePinksterdag gaat de rit door het Twentse platteland achter landgoed Twickel en een stukje Duitsland eerst naar Gramsbergen. Vervolgens via Hardenberg, langs Beerze en Ommen met het zicht op landgoed en kasteel Vilsteren, door de bossen van Dalfsen en over de Holterberg weer naar de Achterhoek. Bijzonder is dat de route voert langs drie motorcircuits: de Varsselring, Tubbergen en de Luttenbergring in Raalte. Behalve bijzondere oecumenische ontmoetingen en het delen van enthousiasme voor motoren, is het doel om samen te genieten van ritten door de natuur en een passende bestemming. 

 

De start is om half tien ’s ochtends  bij de Willibrorduskerk, Spalstraat 38. Vanaf negen uur is er eerst koffie. Om mee te doen met deze motortoerrit, als rijder of als passagier, is een berichtje aan  Chris Peelen (tel. 462799/email cpeelen@live.nl), Jaap van Gijssel (tel. 464460/email jjvg@dds.nl) of Gerry Spekkink (tel. 461146/email spekkink@hetnet.nl) voldoende.

 

Kosten bij inschrijving: € 12,50. Hiervoor krijgen de deelnemers een mooie motortocht, koffie aan het begin en een lunchpakket. De meeropbrengst komt ten goede aan “Puur Natuur “ van de Stichting Philadelphia. Zo genieten ook anderen mee!

 

Raad van Kerken Hengelo

 

 

Rozenkrans bidden in de Meimaand – Mariamaand

Op de dinsdagavonden in mei wordt om 19.00 uur u weer de

gelegenheid geboden om de rozenkrans te bidden.

Een oude traditie met een diepere betekenis.

Wij komen tezamen in ons parochiecentrum.

 

 

 

 

Kliederkerk Hengelo – Keijenborg  15 april a.s.