Nieuwsbrief nr.7 2018

Nieuwsbrief Jrg. 6 nr. 7  10 april 2018 t/m 8 mei 2018.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen. 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Frans Geurtsen

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/penningmeester

Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

462945

461061

462570

463482

464247

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

penningmeester

Aangelegenheden kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

463143

463386

 

Kerkradio: 

Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

 

Vieringen:


De viering in het weekend is op zondagmorgen om 9.30 uur; na afloop koffiedrinken in het parochiecentrum. Voor de overige vieringen verwijzen wij u naar het Parochietijdschrift ‘Onderweg’ nr.4 /2017-2018.

 

 

Opbrengst Collectes  

Weekend 11 maart     89,60
Weekend 18 maart      49,34
Weekend 25 maart.      77,35
Witte Donderdag      60,85
Pasen    109,50

 

Berichten van overlijden in onze Geloofsgemeenschap

 

Jan Lamers: 78 jaar

Op 11 februari 2018  is in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem overleden Johannes Stephanus Jozef Lamers. Op de rouwcirculaire stond de volgende toepasselijke tekst.

Verdrietig dat hij er niet meer is.

Voelbaar is nu al het gemis.

Goedig en behulpzaam voor iedereen.

Een lieve echtgenoot, vader en opa ging van ons heen.

In onze harten zal hij altijd blijven bestaan.

Zo jammer dat hij nu al van ons heen moest gaan.

Op vrijdag 16 februari was zijn uitvaart en daarop aansluitend de begrafenis op ons kerkhof. Jan verrichtte veel vrijwilligerswerk voor onze Willibrord Geloofsgemeenschap.

Dat hij moge rusten in de vrede bij onze Heer.

 

Francis Ernst – Beernink :  86 jaar

Op 12 februari 2018 is Francisca, Maria, Johanna Ernst- Beernink na afnemende gezondheid overleden. De volgende tekst van Toon Hermans sierde de rouwkaart:

Je sliep zo stil vannacht

De zon kon het niet weten

Dat jij zo vreedzaam en zo zacht

De ochtend zou vergeten…

Op vrijdag 16 februari heeft de crematieplechtigheid plaatsgevonden in crematorium Slangenburg te Doetinchem.

Dat zij moge rusten in de vrede bij onze Heer.

 

Truus Gerrits van der Steen: 88 jaar

Op 23 februari 2018 is in het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem overleden Geertruda, Theresia, Herminigildis Gerrits- van der Steen.

Op haar rouwcirculaire stond de volgende tekst:

Veel mooie herinneringen verzachten ons verdriet.

Onverwacht uit ons midden, maar altijd in ons hart.

Op donderdag 1 maart 2018 hebben wij afscheid genomen in een mooie viering en hebben haar te rusten gelegd op ons kerkhof.

Dat zij moge rusten in de vrede bij onze Heer.

 

 

 Vieringen: Periode 10 april 2018 t/m 10 mei 2018

 

Zaterdag 14 april, Noaberviering Vrijz. Kerk

19.00 uur Oecumenische viering

Werkgroep

 

Zondag 15 april,  3e zondag van Pasen

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger: M. Storteler

Lector: J. Wolbrink

Met zang van het koor.

Collectanten: Joop Hoebink en Bennie Besselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

Intenties bij deze viering:

Theo Mullink

Wim en Naomi Eggink

Rikie Robben-Peters

Jaargedachtenies Theet Beunk

Overleden fam. Maresch-Reijmer

Overleden fam. Tijdink-Scheerder

Gradus Wolbrink

Jan Veerink

Jan Lamers

Francis Ernst-Beernink

Minie van Londen Roëling

Gerrie Peters

Truus Gerrits-van der Steen

Hans Garritsen

 

Donderdag 19 april, de Bleijke

19.00 uur, Woord- en Communieviering, voorganger: pastor Jaap van Kranenburg

Lector: M. te Stroet

 

Zondag 22 april, 3e zondag van Pasen, 

presentatie EHC

09.30 uur Eucharistieviering, voorganger: pastoor H. Scheve

Lector: A. Schabbink

Met medewerking van Together.

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

Misintenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Jan Veerink

Jan Lamers

Francis Ernst-Beernink

Minnie van Londen-Roëlling

Gerrie Peters

Truus Gerrits-van der Steen

Hans Garritsen

Jaargedachtenis Toos Teunissen-van Lee

Uitreiken gedachteniskruisje Toos Teunissen-van Lee

 

Vrijdag 27 april, Vesperviering in de Bleijke

18.30 uur Vesperviering 

Voorganger: Oecumenische werkgroep

 

 

Zondag 29 april, 5e zondag van Pasen

09.30 uur Woord- en Communieviering,  voorganger: diaken Oude Groen

Lector: D. Rondeel

Met zang van het koor

Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman Gosselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

Intenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Tante Doortje Ubbink

Jan Lamers

Francis Ernst-Beernink

Minnie van Londen-Roëlling

Gerrie Peters

Truus Gerrits-van der Steen

Hans Garritsen

 

Donderdag 3 mei, Ziekenzalving

10.00 uur Eucharistieviering + ZZ, voorganger: pastoor H. Scheve

Met zang van het koor.

Collectanten: Joop Hoebink en Bennie Besselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Vrijdag 4 mei, Dodenherdenking Remigiuskerk

19.00 uur Oecumenische viering werkgroep

Zondag 6 mei, 6e zondag van Pasen

09.30 uur Woord- en Communieviering + dopen  

voorganger: diaken Anton Bos

Lector: M. Melgers

Met zang van het koor.

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

Intenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Fam. Heitkönig-Beijer

Overleden ouders de Gier-Berns

Truus Gerrits-van der Steen

Tonnie Visser

Bertus Bus

 

Alle overleden parochianen van het laatste halfjaar:

Jeroen Schut

Henk Mokkink

Joke Uit de Weerd-Janssen

Hans Stoverinck

Jan Verink

Jan Lamers

Francis Ernst-Beernink

Minie van Londen-Roëlling

Gerrie Peters

Truus Gerrits-van der Steen

Hans Garritsen

 

Woensdag 9 mei, Avond voor Hemelvaart

19.00 uur Eucharistieviering, voorganger: pastoor Zandbelt

Lector: J. Wolbrink

Met zang van het koor.

Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman Gosselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Donderdag 10 mei, de Bleijke Hemelvaart

19.00 uur, Oecumenische viering, voorganger: Jaap van Kranenburg?

Lector: M. te Stroet

                                    

             

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg gereed!

De vrijwilligers die het onderhoud verzorgen

op ons kerkhof hebben de aanleg van een strooiveld afgerond. Vanuit onze Geloofsgemeenschap kwam de vraag naar de mogelijkheid om de as van overledenen ook te kunnen verstrooien op het kerkhof. 

 

Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met de naam van de overleden persoon. 

 

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met dhr. Theo Keurentjes, tel. 464247

 

 

Actie ‘Kerkbalans’ 2018

De actie Kerkbalans is goed verlopen. Dankzij 42 lopers hebben we ongeveer 480 adressen bezocht. Hiervan hebben bijna 450 adressen positief gereageerd en hebben een bijdrage toegezegd. Ondanks de afname van het aantal parochianen is de verwachting, dat het toegezegde bedrag hoger is dan vorig jaar. Elk jaar komen op een later tijdstip nog bedragen binnen. We verwachten dan ook een totale toezegging van ongeveer                                              € 34000 en dat is dan 2 % hoger dan in 2017.

 

Dit bedrag is beschikbaar voor de kosten van onze eigen geloofsgemeenschap.

Het is fijn om te vermelden, dat elk jaar spontaan gereageerd wordt op onze vraag of wij weer een beroep op de lopers mogen doen om te helpen. Door privé – omstandigheden zijn drie medewerkers  gestopt en dat hebben we weer kunnen invullen met twee nieuwe lopers.

Daarom is het ook mogelijk om deze actie zo te organiseren, zoals we al vanaf 1985 gewend zijn.

Wij bedanken de leden van onze Geloofsgemeenschap voor hun bijdrage, want bijdragen zijn hard nodig om de Geloofsgemeenschap ook financieel gezond te houden.  

Wij bedanken ook de lopers voor hun medewerking.

Werkgroep Kerkbalans:

Johan Hartman, penningmeester/ leden administratie

Jan Jansen:   lid telefoon 0575 461357
Herman Gosselink:  lid telefoon 0575-461928

 

Eerste Heilige Communie Voorstellingsviering in Hengelo

Op zondag 22 april a.s. om 9.30 uur stellen de kinderen uit Hengelo en Keijenborg die de Eerste H. Communie gaan doen, zich voor in de kerk van de H. Willibrord in Hengelo. De kinderen vertellen wie ze zijn en het jongerenkoor Together verzorgt de zang.

Op zondag 27 mei is de Eerste H. Communieviering in de kerk St. Johannes de Doper in Keijenborg. Deze viering begint om 11.00 uur en pastoor Scheve zal voorgaan. Noteer deze datum vast in de agenda. De kinderen zijn al druk bezig met de voorbereidingen en zullen het erg leuk vinden als u komt kijken en luisteren.

De communicantjes zijn:
Jinthe Ankersmit, Gerolf Rondeel,  Nika Hoosemans, Lieke Schennink, Swen Kelderman, Jolijn Sessink, Isa Nendels, Jorik Starink, Gijs Platzer, Jelle Steege en Mees Takkenkamp.

 

 

Gezamenlijke Ziekenzalving 3 mei  a.s.

Dit jaar is het weer mogelijk om in Hengelo deel te nemen aan de gezamenlijke ziekenzalving en wel op donderdag 3 mei om 10.00 uur in onze H.Willibrorduskerk. Pastoor Scheve zal in de Eucharistieviering voorgaan met muzikale ondersteuning van ons kerkkoor o.l.v. Rob Mullink. De viering op de donderdagavond in de Bleijke komt dan te vervallen.

Vroeger noemde men dit sacrament het H. Oliesel en wachtte men ermee totdat het moment van sterven bijna daar was. De kerk heeft dit veranderd en het sacrament weer de juiste betekenis gegeven: een teken van kracht en ondersteuning van God voor ieder mens die ziek is of op leeftijd is gekomen.

Het mooie is dat men zodoende dit Sacrament bewust kan ontvangen. En dat in aanwezigheid van familie of goede vrienden te midden van onze medeparochianen tijdens het vieren van de Eucharistie. In de viering worden de handen opgelegd en het voorhoofd en binnenkant van de handen gezalfd. Wij geloven dat God door deze gebaren laat voelen hoe nabij Hij is en ons nooit in de steek zal laten, zelfs niet na de dood!

Wij nodigen u van harte uit om samen met familie en bekenden de Eucharistie met ziekenzalving te vieren op deze donderdagmorgen 3 mei om 10.00 uur. Na de viering zal er gelegenheid zijn om bij te praten onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers. 

En heeft u al eerder meegedaan: dit sacrament mag men meerdere malen ontvangen, dus dat hoeft geen belemmering te zijn. Juist niet, want een beetje steun en kracht kunnen we vaker gebruiken!

Om een en ander goed te laten verlopen, willen wij graag van te voren weten hoeveel parochianen hieraan mee doen. U kunt zich opgeven bij de leden van de bezoekersgroep, contactpersoon Jan Claver telefoon 462763. Of door een briefje via de brievenbus van onze geloofsgemeenschap. Wij hopen u 3 mei in onze kerk te ontmoeten.

Bezoekersgroep Willibrord Geloofsgemeenschap

 

 Palmpaasoptocht  25 maart 2018
Zondag 25 maart vierden we Palmpasen. Wie mee wilde doen met de Palmpaasoptocht, was zaterdag 24 maart vanaf 15.00 uur van harte welkom in Kerkstraat 15.  Wie niet zo’n palmpaasstok had, kon er een krijgen om er één te maken. Ook het materiaal om er een mooie kleurrijke (én lekkere!) stok van te maken was aanwezig.

Op zondagmorgen 25 maart waren de kinderen welkom in het parochiecentrum aan de Spalstraat. Daar werden ook de broodhaantjes uitgereikt aan de kinderen. 

Het palmpaasverhaal werd vertoond d.m.v. You Tube filmpjes.  In de Willibrorduskerk werden zij welkom geheten door diaken Anton Bos.  Om 10.40 uur gingen ze met de muziek van Concordia voorop door de Willibrorduskerk. via de Spalstraat naar de Remigiuskerk. In de Remigiuskerk werden zij welkom geheten door ds. A. Blanken. Ook de betekenis van de groene takken werd door diaken Bos verteld. Daarna was er in Kerkstraat 15 voor de kinderen ranja en voor je ouders koffie of thee en gelegenheid om nog even na te praten.
Kinderen die thuis of op school al een palmpaasstok versierd hadden, konden ook aansluiten bij de optocht. 

 

Noaberviering 14 april 19.00 uur

Na Pasen staat de eerstvolgende oecumenische Noaberviering op zaterdag 14 april vanuit de Raad van Kerken Hengelo in het teken van de weg naar Pinksteren, het  feest van de Geest. Het feest waarop in veel kerken kunstenaars hun nieuw gemaakte kunst presenteren en exposeren, geïnspireerd op het Pinksterfeest en de architectuur van kerkgebouwen. Ze verbinden bezoekers met het verleden en met het nu. Deze week (9 t/m 15 april) zetten ook ruim 400 musea hun collecties, ons culturele kapitaal, in de schijnwerpers en brengen het verleden tot leven. 

Reden om deze Noaberviering eens stil te staan bij ons verleden en ons erfgoed in de breedste zin van het woord. Niet alleen kunstwerken en gebouwen die we willen bewaren en doorgeven, maar m.n. ook immaterieel erfgoed als religieuze tradities, noaberschap, verhalen, dialect, liederen etc. 

Aanvang 19.00 uur. 

Locatie: kerkgebouw Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hengelo Gld aan de Banninkstraat.  

Van harte welkom!

 

 

 

 

Rozenkrans bidden in de Meimaand – Mariamaand

Op de dinsdagavonden in mei wordt om 19.00 uur u weer de gelegenheid geboden om de rozenkrans te bidden. Een oude traditie met een diepere betekenis.

Wij komen tezamen in ons parochiecentrum.

 

Kliederkerk Hengelo – Keijenborg  15 april a.s.

Kliederkerk 

is een vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekt. Dus speciaal voor het hele gezin met kinderen. Vriendjes en vriendinnetjes, opa’s en oma’s zijn ook welkom.

Een doorsnee Kliederkerk duurt ongeveer twee uur en bestaat uit drie onderdelen:

Kliederkerk wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente in Hengelo en de RK Geloofsgemeenschappen in Hengelo en Keijenborg.

Wanneer: zondagmiddag 15 April van 14.30 uur tot 16.30 uur

Waar: in de H. Johannes de Doperkerk te Keijenborg

Vrije toegang: Iedereen is welkom, maar het zou fijn zijn als jullie ons vooraf laten weten dat je komt en met hoeveel personen i.v.m. de organisatie en de High tea.

Voor aanmelden en informatie kun je terecht bij:

Marga Engelage, pastoraal werker van de parochie HH Twaalf Apostelen m.engelage@12apostelen.nl  

en Aleida Blanken, dominee van de Protestantse Gemeente Hengelo.

dominee@pknhengelogld.nl

 

Roepingenzondag 22 april 2018

In zijn boodschap verwijst de paus naar het begin van Jezus’ zending. 

Na een tijd van gebed en de beproeving in de woestijn, bezoekt Jezus de synagoge van Nazareth. 

Daar luistert Hij naar het woord, ontdekt de betekenis ervan voor de zending die de Vader aan Hem toevertrouwt, en verkondigt dat het Schriftwoord “thans” in vervulling is gegaan. (Lucas 4, 16-21). “Vandaag,” zegt de paus. “Roeping is vandaag.” 

Omdat de roepstem van de Heer niet op dezelfde manier ervaarbaar is als de dingen die we direct kunnen horen, zien en aanraken, kan het gebeuren “dat die roepstem wordt overspoeld door de vele zorgen in ons hart en onze geest.” Het wordt tegenwoordig ook steeds moeilijker om te luisteren, constateert de paus, omdat we leven in een samenleving met veel lawaai en een ontzettend groot aanbod van informatie.

We moeten daarom alert zijn, ook op de details in ons dagelijks leven, “zodat we kunnen leren hoe we dingen kunnen zien met de ogen van het geloof, en open kunnen blijven staan voor de verrassingen van de heilige Geest.”

Jezus leest in de synagoge van Nazareth voor uit de profeet Jesaja: “De geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan blinden, dat zij zullen zien; om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer” (Lucas 4, 18-19)

Roeping is vandaag. En we hoeven dus niet te wachten. Paus Franciscus: “We hoeven niet te wachten tot we perfect zijn om te antwoorden met een ruimhartig ‘ja’. En we moeten ook niet bang zijn vanwege onze beperkingen en zonden, maar ons hart openen voor de roepstem van de Heer,” aldus de paus. “En onze persoonlijke opdracht leven in het vandaag dat God ons geeft.”

Thuiscommunie

Gelovigen, die niet in de kerk de vieringen kunnen meemaken, kunnen de communie thuis ontvangen.

In principe kunt u de thuiscommunie ontvangen op 

de 1e dinsdagmorgen en de 1e  vrijdagmorgen van de maand.

Indien u de communie thuis wenst te ontvangen kunt u contact opnemen met de contactpersoon en/of  het secretariaat van onze geloofsgemeenschap.

Voor opgave en om een geschikte tijd af te spreken kunt u contact opnemen met Christien te Stroet,  tel. 0575- 462648

 

 

Openingstijden secretariaat:   o.a. opgeven misintenties:

Het secretariaat is elke woensdagmiddag open van 14.30 uur tot 15.00 uur. Daarnaast kunnen opgaven voor misintenties ook in een enveloppe in de brievenbus van het parochiecentrum  worden gedaan. Het is wel handig om dan duidelijk aan te geven voor welke datum de  intentie bedoeld is. De kosten kunnen eveneens in de enveloppe worden ingesloten . De kosten voor een misintentie zijn € 10,00.

Intenties kunnen tot woensdagmiddag voorafgaand aan het weekend worden aangemeld.

Ook is een opgave via de mail is ook mogelijk. 

Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als U informatie wenst over persoonlijke en/of  algemene parochiële zaken.

Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt. Email: info@willibrordhengelo.nl

 

4 mei herdenking

HERDENKING – 4 mei 2018.

Aan de 4 mei-herdenking wordt in Hengelo Gld op de volgende wijze inhoud geven.

19.00 uur Interkerkelijke Gedachtenisdienst in de Remigiuskerk;

19.40 uur Samenkomst in de  Synagogestraat, alwaar kransen  zullen worden gelegd bij het monument dat aldaar is geplaatst ter nagedachtenis aan de Joodse gemeenschap uit Hengelo;

vandaar gaan de aanwezigen in een stille tocht via de Regelinkstraat naar het plaatselijk monument in de Kerkstraat/Geurtzenplantsoen.

19.45 uur-

19.55 uur Het luiden van de klokken.

19.55 uur Kranslegging bij het plaatselijk monument, waarna zullen worden voorgelezen de namen van de oud-inwoners van Hengelo en Keijenborg, die aan het oorlogsgeweld ten offer zijn gevallen.

20.00 uur-

20.02 uur Algemene stilte, waarna een hoornblazer “Het Taptoe-signaal” ten gehore zal brengen, gevolgd door het zingen van het “Wilhelmus” door een zangkoor. 

Na deze plechtigheid kunnen desgewenst bloemen bij het monument worden gelegd.

De inwoners worden verzocht vanaf 18.00 uur tot zonsondergang (21.03 uur) de vlaggen halfstok te hangen.

 

Repair Café Hengelo Gld 

Wist u dat sinds 1  februari ook lege cartridges en mobiele telefoons kunt inleveren bij het Repair Café ? Voor het maken van cartridges en mobiele telefoons zijn veel fossiele brand- en grondstoffen nodig, alleen daarom al is het de moeite waard ze te recyclen.

De ingeleverde telefoons en cartridges krijgen een tweede leven door hergebruik. Mobieltjes die niet geschikt zijn om te gebruiken, worden geshredderd. Hierbij worden de grondstoffen gescheiden en gerecycled. En dat kan nu ook in ons Repair Café! Zo dragen wij ook weer een steentje bij aan een beter milieu! Bovendien ontvangen we voor elk ingeleverd mobieltje een klein bedrag dat weer besteed kan worden aan een goed doel!

Elke 1e en 3e donderdag van de maand is het Repair Café geopend van 15.00 tot 20.00 uur en staan de vrijwilligers weer klaar om samen met u de door u meegebrachte kleding te herstellen of te vermaken en defecte apparaten te repareren. Ook voor een praatje met de vrijwilligers en een kopje koffie bent u van harte welkom! 

Tot ziens in het Repair Café, Kerkstraat 15 in Hengelo.

06 16528312 (Jakob Strating)
06 51007904 (Frida Meints)

http://www.repaircafehengelogld.nl/

 

 

Mededelingen KBO – PCOB

 

Ondersteuning iPad (geen cursus)

Ipad ondersteuning in parochiecentrum op 3e donderdag van de maand. 

De heer Reint Beunk  is op  19 april weer aanwezig om eventuele vragen en/of opmerkingen te geven over de iPad. Bent u geïnteresseerd en of heeft u vragen? Dan mag u deze morgen zeker niet missen ! U hoeft zich daar niet speciaal voor aan te melden, de deur van het parochiecentrum is open!

 

Aanbod herhalingscursus iPad 

Bij voldoende aantal deelnemers (minimaal 5) zijn we voornemens een soort herhalings/verdiepingscursus aan te bieden. De inhoud wordt bepaald aan de hand van uw wensen. Een boek is niet nodig!  De kosten bedragen € 7,00 per les.

Uit onderzoek door de KBO-PCOB onder 1700 senioren blijkt dat steeds meer senioren het internet gebruiken voor sociale contacten en voor het zoeken naar informatie.

Een hoopvolle ontwikkeling!

Maar de digitale toekomst baart ook zorgen.

Echt digitaal op de toekomst voorbereid te zijn, vraagt om een blijvende begeleiding voor senioren.

Opgave bij Henk Roes , tel. 06 21241984 of via de mail. henk@roes-po-advies.nl

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met 

Henk Roes, tel. 06  2124 1984. 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief  kan uiterlijk tot  6 april 2018 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

Informatie voor het Parochieblad  ‘Onderweg’ nr. 4,  kan tot uiterlijk  24 maart 2018  bij Louise Eulink ( Louise50@live.nl ) worden ingeleverd.