Nieuwsbrief nr.5 2018

Nieuwsbrief Jrg. 6 nr. 5  12 februari 2018 t/m 12 maart 2018.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen. 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

Locatieraad/pastoraatsgroep                                                       Telefoon
Dhr. Frans Geurtsen

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/penningmeester

Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

462945

461061

462570

463482

464247

Dienstverlening   Telefoon
Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

         Penningmeester

        Aangelegenheden kerkhof

        Opgave dopen

        Caritas

        Koster

   463837

   462503

   463482

   463143

   463386

 

Kerkradio: 

Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

Op dit moment zijn er wat problemen met de directe uitzendingen. Hier wordt aan gewerkt. De opgenomen vieringen zijn normaal te beluisteren!

 

Vieringen:


De viering in het weekend is op zondagmorgen om 9.30 uur; na afloop koffiedrinken in het parochiecentrum. Voor de overige vieringen verwijzen wij u naar het Parochietijdschrift ‘Onderweg’ nr.3 /2017-2018.

 

Opbrengst Collectes  
Weekend 28 januari  €   64,00
Weekend 4 februari  €   65,52
   

 

 

Berichten van overlijden in onze Geloofsgemeenschap

Mw. Joke Uit de Weerd:

Op 22 januari is onverwachts overleden Joke Uit de Weerd- Janssen. Op zaterdag 27 januari heeft de familie afscheid genomen in de aula van het crematorium  Slangenburg te Doetinchem. 

 

Dhr. Hans Stoverinck:

In het Contact lazen we het bericht van overlijden van Hans Stoverinck op 25 januari  j.l. Hij maakte jarenlang deel uit van het koor.

Op de rouwbrief stond de volgende toepasselijke tekst:

Je was een rots in de branding

En koerste recht door zee.

Je trotseerde storm en golven

Alleen… je had de wind niet mee.

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden. 

 

Dhr. Jan Veerink:

Op 2 februari ontvingen we het bericht van overlijden van Johannes Theodorus Veerink. Op de rouwbrief stond het volgende gedicht:

In ons hart leven mensen

die daar helemaal thuis zijn

En die daar blijven wonen,

Zelfs als ze er niet meer zijn

Op donderdag 8 februari heeft de crematie plaatsgevonden in het crematorium Slangenburg te Doetinchem.

Wij hopen dat zij allen mogen rusten in vrede bij onze Heer…

 

 

 

Vieringen: Periode 12 februari 2018 t/m 12 maart 2018

Aswoensdag 14 februari Woordviering. 

Voorganger: Diaken Theo ten Bruin

Lector: Mw. Diny Rondeel

Aanvang: 19.00 uur

 

Donderdag 15 februari, WC Viering in de Bleijke

Voorganger: pastor Jaap van Kranenburg

Aanvang: 19.00 uur

 

 

Zaterdag 17 februari, Noaberviering in het kerkje

aan de Banninkstraat.

Voorgangers: Oecumenische werkgroep

Aanvang 19.00 uur

 

Zondag 18 februari,  1e zondag van de Vasten

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger: L. van de Kam

Lector: A. Schabbink

Met zang van het koor.

Collectanten: Christien te Stroet en ??

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

Intenties bij deze viering:

Wim en Naomi Eggink

Rikie Robben-Peters

Jos Dieks

Gerda Ibink-Jansen

Henk Mokkink

Jeroen Schut

Joke Uit de Weerd-Janssen

Hans Stoverinck

Jan Veerink

Jaargedachtenis Toon Huitink

Uitreiking gedachteniskruisje Toon Huitink

 

Woensdag 21 februari, 1e Vesperviering in ons parochiecentrum

Voorgangers: Oecumenische werkgroep

Aanvang: 19.30 uur

 

Vrijdag 23 februari, Vesperviering in de Bleijke

19.00 uur Vesperviering 

Voorganger: Oecumenische werkgroep

 

 

Zondag 25 februari , 2e zondag van de Vasten

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger: B. Ariaens

Lector: D. Rondeel

Met zang van het koor.

Collectanten: Jan Willemsen en Herman Gosselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

Intenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Fam. Groot Kormelink-Waenink

Mieny Stenfert-Grijsen

Theo te Stroet

Henk Mokkink

Jeroen Schut

Joke Uit de Weerd-Janssen

Hans Stoverinck

Jan Veerink

Jaargedachtenis  Rikie Robben-Peters

Uitreiken gedachteniskruisje Rikie Robben-Peters

 

Woensdag 28 februari, Vesperviering in ons parochiecentrum

Voorgangers: Oecumenische werkgroep

Aanvang: 19.30 uur

 

Zondag 4 maart, 3e Zondag van de Vasten

09.30 uur Woord- en Communieviering,  voorganger: pastor M. Engelage

Lector: P. Zents

Samenzang

Collectanten: Tonnie Hoebink en Bennie Besselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

Intenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Fam. Heitkönig-Beyer

Fam. Tijdink-Scheerder

Alle overleden parochianen van het laatste halfjaar:

Jan Lanters

Bertus Bus

Jos Dieks

Gerda Ibink-Jansen

Henk Mokkink

Jeroen Schut

Joke Uit de Weerd-Janssen

Hans Stoverinck

Jan Veerink

 

Woensdag 7 maart, Vesperviering in ons parochiecentrum

Voorgangers: Oecumenische werkgroep

Aanvang: 19.30 uur

 

Zondag 11 maart, 4e  zondag van de Vasten

09.30 uur Eucharistieviering, voorganger: Pastoor Scheve

Lector: M. Melgers

Met zang van het koor.

Collectanten: Christien te Stroet en ???

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

Misintenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Gerda Ibink-Jansen

Henk Mokkink

Jeroen Schut

Joke Uit de Weerd-Janssen

Hans Stoverinck

Jan Veerink

 

Eerste Noaberviering in 2018 op

zaterdag 17 februari

En deze dag, 17 februari, is internationaal uitgeroepen tot de ’Doe Vriendelijk Dag’!  Weer wat nieuws, zul je denken.  Nog  zo’n onzin dag…?! Deze dag is vanuit Amerika naar Nederland over komen waaien, maar  is door een Nieuw Zeelander bedacht. Hij stond in 2004 in de file en het viel hem op hoe agressief en geïrriteerd mensen tegen elkaar deden. Het jaar daarop organiseerde hij de eerste Doe Vriendelijk Dag. En daar is een hele beweging uit voort gekomen die nu wereldwijd initiatieven neemt of ondersteunt om vriendelijker tegen elkaar te zijn. Het gaat gewoon om het doen van een paar extra vriendelijke acties, die weinig moeite kosten, maar een glimlach op het gezicht van de medemens toveren: een groet, een compliment, een helpende hand, een blijk van waardering, een attent gebaar, een spontaan belletje. Dingen, die vanzelfsprekend zouden moeten zijn, maar niet altijd lukken. Aanleiding om deze noaberviering eens na te denken over de kracht van vriendelijkheid, een van de vruchten van de Geest. 

Zaterdag 17 februari, aanvang 19.00 uur. 

Locatie: kerkgebouw Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hengelo G aan de Banninkstraat. 

 

 

 

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg gereed!

De vrijwilligers die het onderhoud verzorgen op ons kerkhof hebben de aanleg van een strooiveld afgerond. Vanuit onze Geloofsgemeenschap kwam de vraag naar de mogelijkheid om de as van overledenen ook te kunnen verstrooien op het kerkhof. 

Op de plek waar dit kan gebeuren is de laatste hand gelegd aan de realisatie hiervan. Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met de naam van de overleden persoon. 

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met dhr. Theo Keurentjes, tel. 464247

 

Actie ‘Kerkbalans’ 2018

In onze Geloofsgemeenschap benaderen wij de deelnemers aan de kerkbalans persoonlijk. Dat bevalt goed. Dit  jaar viel de actie kerkbalans in de periode van 21 januari tot en met 4 februari. 

Op maandag 5 februari zijn de enveloppen door de lopers weer ingeleverd. De komende weken worden de gegevens verwerkt. Zodra we meer weten zal de uitslag van Kerkbalans 2018 bekend worden gemaakt.

 

Van hieruit worden de vele lopers bedankt voor het werk dat zij weer hebben verricht. 

Namens de werkgroep Kerkbalans

Johan Hartman, penningmeester/ leden administratie

Jan Jansen:   lid telefoon 0575 461357
Herman Gosselink:  lid telefoon 0575-461928

 

Pasen en vasten: hoe zit het ook alweer?

Carnaval

Drie dagen van uitbundig feest vieren voorafgaande aan Aswoensdag en het begin van de Vastentijd. De oorsprong van carnaval is niet helemaal helder, maar het feest is wel duidelijk gerelateerd aan het katholieke vasten. Dat blijkt uit het feit dat het in Nederland alleen gevierd wordt in van oudsher katholieke streken en plaatsen (Noord-Brabant en Limburg, maar ook bij voorbeeld Oldenzaal). Tijdens carnaval is iedereen gelijk aan elkaar, vandaar dat er vaak vermommingen gedragen worden.

Vasten vasten

Een tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaalde dingen. Het kan gaan om eten en drinken, maar tegenwoordig ook om andere dingen, bijvoorbeeld je auto minder of niet gebruiken, de computer of iPhone uit laten staan. Een goede manier van vasten probeert vier dingen te bereiken:

–  een betere omgang met jezelf;
–  een betere omgang met medemensen;        
–  een betere omgang met het milieu en de gehele wereld;
–  een betere omgang met God.

Voor gelovige mensen zijn juist de eerste drie wegen in hun combinatie een goede manier om het vierde doel na te streven: een betere omgang met het geheim dat we God noemen. Vasten is voor gelovigen daarom ook steeds een voorbereiding op het hoogfeest van Pasen en een periode van inkeer en bezinning.

Vastenperiode

De katholieke vastenperiode begint op Aswoensdag en eindigt op de zaterdag vóór Pasen om 12.00 uur ’s middags. Dat zijn 46 dagen. De zondagen tellen niet mee als vastendagen, dus uiteindelijk blijven er 40 dagen over. Het getal 40 verwijst onder meer naar het aantal dagen dat Jezus volgens drie evangelisten in de woestijn verbleef en het aantal jaren dat de Israëlieten vanuit Egypte onderweg waren naar het Beloofde Land.

In de vastentijd draagt de priester tijdens de Eucharistie een paars kazuifel. Paars is in de R.-K. Kerk de symbolische kleur voor boete, berouw, inkeer en rouw. Uitzonderingen op de paarse kleur zijn de vierde zondag (Halfvasten) en Witte donderdag.

Aswoensdag 14 februariAfbeeldingsresultaat

De eerste dag van de vastentijd. Mensen kunnen in de kerk op hun voorhoofd een askruisje krijgen, wat herinnert aan een middeleeuws boeteritueel, toen zondaars die zich bekeerden werden bestrooid met as. Op een enkele plek wordt door de priester bij mannen nog as op het hoofd gestrooid. De as wordt tijdens de viering op Aswoensdag gemaakt door overgebleven palmtakjes van Palmpasen van het jaar ervoor te verbranden. Het askruisje moet mensen eraan herinneren dat hun leven vergankelijk is, niet meer dan stof en as, en dat een mens dus zijn plaats moet kennen. Vergelijk Gen. 18,27 waar Abraham zegt: Mag ik zo vrij zijn tot mijn Heer te spreken, ofschoon ik maar stof en as ben? 

Halfvasten

De vierde zondag in de vastentijd. In sommige plaatsen wordt dan nog eens dunnetjes het carnavalsfeest overgedaan, want de vastenperiode is op de helft. Tijdens de Eucharistie draagt de priester een roze kazuifel: door het paars van berouw en inkeer schijnt al het licht van Pasen.

 

 

Donderdag 22 februari 2018  

Door de stilte gegrepen

Ontstaan en spiritualiteit van kloosterorden

Steeds meer mensen bezoeken tegenwoordig een klooster of abdij: even een aantal dagen leven met de broeders en zusters van één of andere orde. 

Wat opvalt is de enorme regelmaat waarin de broeders of zusters leven. Leven van het ene gebedsmoment naar het volgende. Met bewondering en in verwondering kan men gesprekken voeren met hen en daardoor geïnspireerd raken.

Vele kloosters en abdijen bieden retraites aan. In de stilte van de omgeving je laten raken. Maar ook velen gaan even echt alleen de stilte opzoeken.

Hoe komt het toch dat er nog steeds mensen zijn die de levenskeuze maken om in te treden? Ondanks dat het een zeer persoonlijke keuze is, worden mannen en vrouwen geraakt door een bepaalde spiritualiteit die de orde uitstraalt. Je hoort dan ook dat zij daar dan eindelijk een ‘thuis’ hebben gevonden.

Hoe zijn verschillende kloosterordes ontstaan? Ik neem u in inleiding en gesprek mee door de geschiedenis van woestijnvaders, orde-stichters en de ontwikkeling van spiritualiteit. We horen namen als Benedictus en Franciscus… 

Misschien raakt u geboeid om vervolgens ook een keer een abdij of klooster te bezoeken.

Inleider: Pastoor Harry Scheve   

Donderdag 22 februari, tijd: 19.30 – 22.00 uur 

Plaats: Ons Huis

 

 

 Hoe zal het ooit zichtbaar zijn …….…….        

  door Wil Broos

Het is gebruikelijk om bij de aanvang van de locatieraadvergadering om door een gedicht of een overweging ons te bezinnen op de onderwerpen van de vergadering. Deze maand was die van Wil Broos. 

Wij wilden het U niet onthouden.

Hoe zal het ooit zichtbaar zijn
dat God met ons verbonden is,
als er geen mensen gevonden worden
die voor elkaar willen instaan?
Mogen wij zulke mensen zijn!

Hoe zal God ooit onder ons kunnen wonen,
als er geen mensen gevonden worden
die voor elkaar ruimte maken,
ook al hebben ze elkaar niet uitgezocht?
Mogen wij die mensen zijn!

Hoe kan Gods Woord tot ons spreken,
als er geen mensen gevonden worden,
die elkaar daarop ook durven aanspreken?
Mogen wij dat doen!

Hoe kan in deze wereld
geloofwaardig worden dat God met ons meegaat,
als er geen mensen te vinden zijn
die het met elkaar willen uithouden
en elkaar houden aan Zijn Woord?
Mogen wij zulke mensen zijn!

Hoe kan God mensen rechtop doen gaan
als er geen mensen te vinden zijn,
die te maken willen hebben met hen
die zijn terneer gedrukt.
Laten wij ons vinden!
Mogen wij op elkaar rekenen? 

 

Thuiscommunie

Gelovigen, die niet in de kerk de vieringen kunnen meemaken, kunnen de communie thuis ontvangen.

In principe kunt u de thuiscommunie ontvangen op 

de 1e dinsdagmorgen en de 1e  vrijdagmorgen van de maand.

Indien u de communie thuis wenst te ontvangen kunt u contact opnemen met de contactpersoon en/of  het secretariaat van onze geloofsgemeenschap.

Voor opgave en om een geschikte tijd af te spreken kunt u contact opnemen met Christien te Stroet,  tel. 0575- 462648

 

Openingstijden secretariaat:   o.a. opgeven misintenties:

Het secretariaat is elke woensdagmiddag open van 14.30 uur tot 15.00 uur. Daarnaast kunnen opgaven voor misintenties ook in een enveloppe in de brievenbus van het parochiecentrum  worden gedaan. Het is wel handig om dan duidelijk aan te geven voor welke datum de  intentie bedoeld is. De kosten kunnen eveneens in de enveloppe worden ingesloten . De kosten voor een misintentie zijn € 10,00.

Intenties kunnen tot woensdagmiddag voorafgaand aan het weekend worden aangemeld.

Ook is een opgave via de mail is ook mogelijk. 

Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als U informatie wenst over persoonlijke en/of  algemene parochiële zaken.

Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt. Email: info@willibrordhengelo.nl

 

Vrijwilligers gezocht voor praktisch onderhoud aan en rondom onze kerk, parochiecentrum en kerkhof

Schoonmaak kerkgebouw en parochiecentrum:

Door de pensionering van onze schoonmaakster zijn we op zoek naar één of meer personen die deze klus van Gerda Ubbink willen overnemen. Tot op heden is het ons niet gelukt om hiervoor  mensen te vinden. Wilt U of weet U wie daar interesse in heeft, wilt u zich dan melden bij dhr. Frans Geurtsen, voorzitter locatieraad. We denken aan één dag per week. Tel. 0575 462945

Tuinonderhoud bij het parochiecentrum en rondom de kerk:

De tuinploeg bij de kerk vraagt om versterking bij het onderhoud. Zij zijn op zoek naar iemand die het gras wil maaien gedurende het seizoen. De ploeg beschikt over een motormaaier. Info bij Frans Geurtsen, tel. 05075 462945

Versterking van de vrijwilligersgroep voor het onderhoud op ons kerkhof:

Het is een feit dat ons kerkhof er netjes en verzorgd bij ligt. Dat willen we graag zo houden. Helaas door ziekte van Fons Hoebink heeft hij die taak moeten opgeven.

Graag willen we in contact komen met een nieuwe vrijwilliger met affiniteit voor tuinwerk. Info bij Theo Keurentjes, tel 0575 464247

 

Repair Café Hengelo Gld 

 

We hopen u ook dit jaar weer te ontmoeten in het Repair Café, welke elke 1e en 3e donderdag van de maand van 15.00 tot 20.00 hr. geopend is voor herstel en reparatie van kleding en defecte apparaten. Ook voor een praatje met een kopje koffie bent u van harte welkom.

06 16528312 (Jakob Strating)
06 51007904 (Frida Meints)

http://www.repaircafehengelogld.nl/

 

 

Mededelingen KBO – PCOB

Uitnodiging voor de Jaarvergadering op 14 februari a.s.

Aanvang: 14.00 uur

Locatie: Hotel Leemreis

Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarvergadering van de KBO-PCOB.

Op deze vergadering wordt u naast de gebruikelijke agendapunten op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen binnen de organisatie op plaatselijk, gemeentelijk en op landelijk niveau.

Ook is weer een aantrekkelijk jaarprogramma voor 2018 samengesteld.

U aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Namens de secretaris  Mw. Jo van Aken-Verheij

 

Ondersteuning iPad (geen cursus

Ipad ondersteuning in parochiecentrum op 3e donderdag van de maand. 

De heer Reint Beunk  is op  15 maart weer aanwezig om eventuele vragen en/of opmerkingen te geven over de iPad. Bent u geïnteresseerd en of heeft u vragen? Dan mag u deze morgen zeker niet missen ! U hoeft zich daar niet speciaal voor aan te melden, de deur van het parochiecentrum is open!

 

Aanbod Nieuwe cursus iPad vanaf 20 februari a.s.

Uit onderzoek door de KBO-PCOB onder 1700 senioren blijkt dat steeds meer senioren het internet gebruiken voor sociale contacten en voor het zoeken naar informatie.

Een hoopvolle ontwikkeling!

Maar de digitale toekomst baart ook zorgen.

Echt digitaal op de toekomst voorbereid te zijn, vraagt om een blijvende begeleiding voor senioren.

Naast het geven van cursussen is het ook belangrijk dat ook in Hengelo vrijwillige tabletcoaches senioren ondersteunen in het leren van diverse mogelijkheden, die de digitale wereld te bieden heeft, Van Facebook tot belasting aangifte.

Een mooie manier om digivaardig en digibestendig te zijn.

De cursus in Hengelo begint op dinsdag 20 februari a.s.om 14.00 uur. De cursus omvat 5 lessen van 1.30 uur.

Voor info en opgave kunt u contact opnemen met Henk Roes, 06 21241984 of bij Stichting Welzijn Vorden.

Op dinsdag- en donderdagmorgen van 8.30 uur tot 12.30 uur kunt u bellen met Mw. Willy Gotink, tel 0575 – 553405

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met 

Henk Roes, tel. 06  2124 1984. 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief  kan uiterlijk tot  10 maart 2018 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

Informatie voor het Parochieblad  ‘Onderweg’ nr. 4,  kan tot uiterlijk  24 maart 2018  bij Louise Eulink ( Louise50@live.nl ) worden ingeleverd. 

 

…………   Op weg naar Pasen  ………….

Afbeeldingsresultaat voor pasen