Nieuwsbrief nr.3 2018

Nieuwsbrief Jrg. 6 nr.3     

2 januari 2018 t/m 23 januari 2018.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

Algemene gegevens:

H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)
 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Frans Geurtsen

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/penningmeester

Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

462945

461061

462570

463482

464247

     

 

Dienstverlening   Telefoon
Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

penningmeester

Aangelegenheden kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

463143

463386

 

Kerkradio: 

Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

Vieringen:

De viering in het weekend is op zondagmorgen om 9.30 uur; na afloop koffiedrinken in het parochiecentrum. Voor de overige vieringen verwijzen wij u naar ‘Onderweg’ nr.2 /2017-2018.

 

Opbrengst Collectes

Weekend 10 december €      67,45
Weekend 17 december €       40,75
Kerstavond herdertjesviering €     189,11
Kerstmis 24/25 december €     559,17

 

Overleden Gerda Ibink-Jansen op 24 november jl  94 jaar

 

Op de rouwkaart stond de volgende toepasselijke tekst.
“Herinner mij, maar niet in sombere dagen
als wolkenluchten licht verjagen.
Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.”
Op donderdag 30 november was de gezongen uitvaart in onze kerk. Aansluitend heeft de crematieplechtigheid in de ‘Slangenburg’ plaatsgevonden.
Dat zij mag rusten in de vrede van de Heer.

 

 

 Vieringen: Periode 2 januari 2018 t/m 23 januari 2018

Zondag 7 januari,  Openbaring des Heren

09.30 uur Eucharistieviering, voorganger: Pastoor Scheve

Lector: P. Zents

Met zang van het koor.

Collectanten: Jan Willemsen en Herman Gosselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

Aansluitend is er een Nieuwjaarsreceptie.

 

Misintenties bij deze viering:

Wim en Naomi Eggink

Rikie Robben-Peters

Echtpaar Ubbink-Kasteel

 

Alle overleden parochianen van het laatste halfjaar:

Bert Prins

Theodora van Bentum-Pouwels

Jan Lanters

Bertus Bus

Jos Dieks

Gerda Ibink-Jansen

 

Zondag 14 januari , 2e Zondag van het jaar

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger: B. Ariaens

Lector: D. Rondeel

Met zang van het koor,

Uitreiking gedachteniskruisje van dhr. Bennie Wentink

Collectanten: Tonnie Hoebink en Bennie Besselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Intenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Bertus Bus

Jos Dieks

Gerda Ibink-Jansen

Jaargedachtenis Dhr. Bennie Wentink

 

Donderdag 18 januari, de Bleijke

19.00 uur, Eucharistieviering, voorganger: Pastoor Scheve

Lector: M. te Stroet

 

Zondag 21 januari, 3e Zondag van het jaar, Week van het gebed!

Er is in de Willibrorduskerk GEEN VIERING!

10.00 uur Oecumenische viering in de Remigiuskerk, voorganger: G. Spekkink

Met zang van het koor en de cantorij.

 

Vrijdag 26 januari, Vesperviering in de Bleijke

19.00 uur Vesperviering

Voorganger: Oecumenische werkgroep

 

 

Toespraak met Oudjaar; Momenten van bezinning en toekomst 2018

door Frans Geurtsen, voorzitter Locatieraad

Beste mensen

Met de voorbereiding van deze toespraak, snuffelde ik door de bestanden op mijn computer, en kwam alle oude eindejaars toespraken weer tegen die ik al eens gemaakt heb.  Toen ik er een paar nog eens doorgelezen had,  zag ik, dat ze vaak over de zelfde onderwerpen gingen o.a.

 

 het aantal vrijwilligers dat zich inzet voor onze geloofsgemeenschap, de clustervorming, het kerkbezoek, samenwerking van geloofsgemeenschappen, het liturgisch centrum en ga zo maar door.

 

Nu kan ik zonder moeite deze punten ook nu weer voor het voetlicht brengen, want ze zijn nog steeds erg actueel. Maar we hebben op 30 oktober pas een Parochieavond gehad waar we de situatie van onze geloofsgemeenschap uitvoerig hebben besproken.  En diegenen die, op die avond verhinderd waren konden het allemaal nog eens fijntjes nalezen in de nieuwsbrief. Dus ik denk dat dat,  niet zoveel zin heeft.

Nee, ik wil het vanavond eens over een andere boeg gooien.

Dominee Maarten Luther King zei in zijn beroemde toespraak in augustus 1963, in Washington, “I have a dream”. En deze uitspraak heeft ontzettend veel mensen geïnspireerd, om te dromen, ideeën en denkbeelden na te jagen en zich niet door tegenslag of tegenstanders tegen te laten houden bij het realiseren van hun dromen.

Tijdens de parochieavond in oktober,  hebben we onder leiding van Jaap van Kranenburg,  nagedacht hoe wij onze geloofsgemeenschap, hier in Hengelo, vitaal kunnen houden en wat we daarvoor zouden moeten doen.

Uitgangspunt was daarbij een situatie, wanneer in de toekomst,  gedwongen door de omstandigheden, deze kerk aan de eredienst onttrokken wordt.

Hoe gaan we dan verder?

Is het dan gedaan met het bij elkaar komen in de weekenden en door de week? En als we dan wel bij elkaar willen komen, waar doen we dat dan?

Wat hebben we daar dan bij nodig? 

Is er dan nog iemand beschikbaar die als voorganger optreedt?

Of laten we het hier in Hengelo op zijn beloop en geloven we het wel en gaan diegenen van ons,  die een kerkdienst willen bijwonen naar Zutphen of naar één van de andere omliggende plaatsen.

En na enkele jaren zeggen de mensen: Ja vroeger woonden hier wel Katholieken, maar waar die gebleven zijn dat weten we eigenlijk niet. 

De kerk staat dan al een tijdje leeg en er wordt naarstig gezocht naar een andere bestemming.

Voor de begraafplaats aan de Zelhemseweg zijn voor het onderhoud geen vrijwilligers meer te vinden en ligt er daarom erg mistroostig bij, veel onkruid  en verwaarloosde graven en ook de urnenmuur is niet meer om aan te zien.

Ouderen die de tijd nog hebben meegemaakt, dat er een bezoekersgroep bestond, vragen zich af waarom er niemand meer bij hen op bezoek komt.

Locatieraad, Pastoraatsgroep, Liturgiegroep, bloemengroep, kosters en ga zo maar door, die zijn er niet meer, allemaal opgeheven.

Maar dat is toch een scenario dat we niet willen? Dus gaan we nu dromen of je zou ook kunnen zeggen, goed nadenken wat we eigenlijk zouden willen.

 

Om bij Maarten Luther King te blijven: “We have a dream”.

Wat zou het mooi zijn als we een gemeenschap zouden zijn die oprechte belangstelling voor elkaar heeft. Die iets voor elkaar over heeft en die wat wil betekenen voor zijn of haar naaste. En die aandacht voor elkaar tonen we niet alleen in het weekend tijdens een viering. Nee dat doen we vaker, gewoon door de week op elk moment en dan niet alleen voor de mensen die bij onze geloofsgemeenschap horen, nee, iedereen krijgt de aandacht die men verdient. En die aandacht geven we vanuit een Christelijke levenshouding. Dat is toch eigenlijk iets wat we allemaal willen?   En hebben we daar dan een kerkgebouw voor nodig? Ik denk het niet, het is handig als dat er is, maar voor belangstelling en zorg heb je geen kerkgebouw nodig. En samenkomen om te vieren en te praten kun je in feite ook op andere plekken. We moeten iets uitstralen daar gaat het om. Mensen moeten denken, dat lijkt mij een hele fijne groep om bij te horen. Daar is warmte, genegenheid en belangstelling voor elkaar. En als we die houding en instelling door kunnen geven aan de generatie na ons, kunnen we mooie dingen tot stand brengen.

En daar hoeven wij niet mee te wachten totdat hier misschien de kerk wordt gesloten, nee daar kunnen we nu mee beginnen.

Hier in Hengelo hebben we in nieuwe ontwikkelingen vaak voorop gelopen, velen van u hebben de tijd van pastoor Reckers nog meegemaakt.

Toen begon dat al, hier in Hengelo werden stappen gezet, wij durfden hier wel met iets nieuws te beginnen, wij dachten mee en konden erg enthousiast worden voor iets nieuws.

Tijdens de parochieavond hebben we een oproep gedaan om deel te nemen aan de gesprekken die er gaan komen om over dit onderwerp na te denken. Gelukkig hebben zich al enkele mensen aangemeld, maar graag zouden we de groep nog groter zien worden. Het liefst met mensen met verschillende meningen.

Denk nu niet,  hierover kan ik niet meepraten of ze luisteren toch niet naar mij. Dit is juist dé plek om uw mening te ventileren en zo samen met anderen te zorgen dat er in Hengelo nog heel lang een geloofsgemeenschap zal zijn, die haar plek hier in de Hengelose samenleving  verdiend.

 

Dan is er Iets dat geen droom is, maar werkelijkheid.

De jaarwisseling betekent voor veel mensen, ook een nieuwe start, oude dingen achter je laten en met iets fris beginnen. Om die nieuwe start te symboliseren heeft de Locatieraad namens de Geloofsgemeenschap Hengelo, Gerry Spekkink, onze parochiemedewerkster een nieuwe albe aangeboden. Zij krijgt deze albe omdat zij, ondanks het feit dat zij parochiebreed werkt, een grote betrokkenheid met Hengelo uitstraalt. We doen niet vaak  tevergeefs een beroep op haar, en of het nu om extra inzet gaat of om haar mening, we hebben gelukkig hele korte lijntjes met haar.

Gerry,  daar zijn we je erg dankbaar voor en we hopen dat je deze albe met veel plezier en nog heel lang zult dragen.

Vanaf deze plek wens ik u allemaal namens de Locatieraad een gelukkig en gezond 2018.

 

 

 

 

Week van gebed voor de Eenheid  21 januari 2018 10.00 uur.   Oecumenische viering in de                                                             Remigiuskerk

“Recht door zee” is het thema van deze oecumenische viering op de eerste dag van de Week van Gebed voor de Eenheid. De Raad van Kerken Nederland reikt dit thema aan vanuit verbondenheid met christenen en kerken in het Caribisch Gebied. Vele eilanden in de grote zee. En een veelbewogen geschiedenis van slavernij,  kolonisering, bevrijding, nieuwe vormen van slavernij én de dreiging van zee en natuurgeweld. Het verhaal van Exodus, de doortocht en bevrijding van Israël door de zee, spreekt christenen daar bijzonder aan. Zingend van “Uw rechterhand, God, ontzagwekkend in kracht” ( Exodus 15:6) kunnen we denken aan de bevrijding en aan gerechtigheid door bevrijding. Letterlijk uit zee, maar ook uit ketenen van slavernij, verslaving of klein-gehouden-zijn. We zullen dit alles verbeelden, samen bidden, zingen en luisteren. Het Willibrord Koor en de Cantorij oefenen met passende liederen. Voorgangers zijn Gerry Spekkink, Jaap van Gijssel en Aleida Blanken. Wij allen zien uit naar een goede en verrassende viering. Van harte welkom! AB

 

 

 

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg gereed!

De vrijwilligers die het onderhoud verzorgen

op ons kerkhof hebben de aanleg van een strooiveld afgerond. Vanuit onze Geloofsgemeenschap kwam de vraag naar de mogelijkheid om de as van overledenen ook te kunnen verstrooien op het kerkhof.

Op de plek waar dit kan gebeuren is de laatste hand gelegd aan de realisatie hiervan. Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met de naam van de overleden persoon.

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met dhr. Theo Keurentjes, tel. 464247

 

 

 

 

Het Heilig Vormsel

Op 9 juni 2018 is er in onze parochie HH. Twaalf Apostelen de mogelijkheid om het Sacrament van het Heilig Vormsel te ontvangen. De kinderen van alle geloofsgemeenschappen uit groep 8 of ouder die de Eerste Heilige Communie hebben gedaan, kunnen gevormd worden.

We gaan ons, evenals afgelopen jaar, in een weekend voorbereiden op het Vormsel.

Van zaterdagochtend tot en met zondagmiddag gaan we op afwisselende en interactieve wijze over het vormsel praten, knutselen en spelen. Een film kijken, eten en slapen hoort ook bij het weekend.

Voorafgaand aan het weekend is er een ouder-kind informatieavond waar alle informatie wordt gegeven en waarna je je definitief kunt opgeven.

We willen graag, vóór 1 februari 2018, weten of je aanwezig bent op de informatieavond op maandag 19 maart 2018 van 19.00 tot 20.30 uur

in de Christus Koningkerk, Het Jebbink 8, 7251 BL te Vorden.

 

Je kunt je aanmelden, graag met naam + tel.nr. + emailadres, bij:

Het parochiesecretariaat: secretariaat@12apostelen.nl; tel. 0575-711310  óf bij

Willibrord Geloofsgemeenschap Hengelo, Spalstraat 38  7255AD Hengelo  tel. 0575 461275 of  info@willibrordhengelo.nl

 

Actie ‘Kerkbalans’ 2018

In onze Geloofsgemeenschap benaderen wij de deelnemers aan de kerkbalans persoonlijk. Dat bevalt goed. Volgend jaar valt de actie kerkbalans in de periode van 21 januari tot en met 4 februari.

 

Samen vreugdevolle momenten vieren en verdriet delen doen we in het Gelderse Hengelo.  De H. Willibrord Geloofsgemeenschap is één van de veertien Geloofsgemeenschappen van de parochie HH Twaalf Apostelen. Ieder op onze eigen plek en met eigen financiële huishouding zijn we toch nauw met elkaar verbonden.

 Ook onze Geloofsgemeenschap is in beweging. We willen zoveel mogelijk parochianen  bereiken via goed verzorgde vieringen in de kerk met ondersteuning van ons kerkkoor en andere activiteiten, zoals de jaarlijkse fietstocht, ontmoetingen in het parochiecentrum, bezoekwerk enz.

Samen willen we ervoor zorgdragen, dat we in Hengelo een  levende Geloofsgemeenschap blijven behouden, een plaatselijke kerk(gebouw) en een gemeenschap waar troost en hoop wordt gevonden.

Belangrijke gebeurtenissen: het H. Doopsel, Eerste Communie, Vormsel, Huwelijk en Uitvaart vinden in onze kerk plaats.

Om dit alles in stand te houden en doorgang te laten vinden is veel geld nodig. In 2017 is er een strooiveld gerealiseerd op ons kerkhof, vlak bij de urnenmuur. In 2018 moet het parochiecentrum worden geschilderd. Deze onderhoudswerkzaamheden zijn hard nodig.

Alleen met een financieel gezonde basis kunnen we blijven zeggen: Mijn kerk is in beweging .

Wij doen daarom een beroep op alle parochianen: steun uw Geloofsgemeenschap met een bijdrage aan de actie  Kerkbalans.  Uw gift is van harte welkom.

Om toch financieel gezond te blijven, vragen wij u om eens te bekijken of het mogelijk is om uw bijdrage te verhogen.

In de enveloppe treft u weer de toezeggingskaart aan, waarop u kunt aangeven op welke wijze u uw bijdrage kunt geven.

 

Hartelijk dank voor uw steun aan onze Geloofsgemeenschap

Met vriendelijke groeten,

 

Johan Hartman, penningmeester/ leden administratie

Jan Jansen:                            lid werkgroep kerkbalans             telefoon 0575 461357
Herman Gosselink:             lid werkgroep Kerkbalans            telefoon 0575-461928

 

 

Donderdag 11 januari 2018 De betekenis van Marc Chagall

 

Zingende kleuren. De zeggingskracht van Marc Chagall.

Beeldend kunstenaar Marc Chagall (1887-1985) liet de wereld een ongekend grote en bonte erfenis na aan schilderijen, glaskunst, tekeningen en ander beeldend werk. Hij was religieus geïnspireerd vanuit zijn Joods- Russische jeugd en maakte veel werk bij de Bijbel. Zijn “eigen” Museé de Message Biblique in Nice is beroemd vanwege de levensgrote schilderijen naar aanleiding van de vijf boeken van Mozes. In Nederland werd een Chagall Bijbel uitgegeven. Chagall maakte geen illustraties, maar ging volkomen zijn eigen weg, las en interpreteerde op eigen wijze de Bijbelse verhalen en vertolkte die in kleur. Wat kan zijn vertolking betekenen voor onze manier van Bijbel lezen en voor ons geloof?

We zullen een aantal schilderijen laten spreken én “onder de loep nemen” en daar over in gesprek. Misschien hoor je inderdaad de kleuren zingen!

 

Inleider: Ds. Aleida Blanken

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Locatie” Ons Huis

 

 

Concert Hengelo’s Gemengd Koor en Vordens Mannenkoor  15 dec.

 

Op vrijdag 15 december was weer het twee jaarlijkse Kerstconcert door het Hengelo´s  Gemengd Koor met als gastkoor het befaamde Vordens Mannen Koor in onze kerk.

Veel mensen waren al vroeg aanwezig om dit evenement niet te hoeven missen. In Onderweg kunt u het verslag lezen van dit concert.

 

 

Thuiscommunie

 

Gelovigen, die niet in de kerk de vieringen kunnen meemaken,

kunnen de communie thuis ontvangen.

In principe kunt u de thuiscommunie ontvangen op de tweede en de vierde vrijdagmorgen in de maand of 1x per maand op de dinsdagmorgen.

Indien u de communie thuis wenst te ontvangen kunt u contact opnemen met de contactpersoon en/of  het secretariaat van onze geloofsgemeenschap.

 

Voor opgave en om een geschikte tijd af te spreken kunt u bellen naar Christien te Stroet,  tel. 0575 462648

 

 

 

Openingstijden secretariaat:   o.a. opgeven misintenties:

Het secretariaat is elke woensdagmiddag open van 14.30 uur tot 15.00 uur. Daarnaast kunnen opgaven voor misintenties ook in een enveloppe in de brievenbus van het parochiecentrum  worden gedaan. Het is wel handig om dan duidelijk aan te geven voor welke datum de  intentie bedoeld is. De kosten kunnen eveneens in de enveloppe worden ingesloten . De kosten voor een misintentie zijn € 10,00.

Intenties kunnen tot woensdagmiddag voorafgaand aan het weekend worden aangemeld.

Ook is een opgave via de mail mogelijk.

Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als U informatie wenst over persoonlijke en/of  algemene parochiële zaken.

Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt. Email: info@willibrordhengelo.nl

 

 

Repair Café Hengelo Gld

 

Repair Café

Onlangs stond in een artikel dat een duurzame maatschappij alleen ontstaat met juiste financiële prikkels. Dit is wel heel kort door de bocht, maar er zit helaas misschien wel een kern van waarheid in. Dat mensen alleen in beweging komen als er geld tegenover staat….
Tegen deze mening in ontstaan toch mooie initiatieven met een ander uitgangspunt die met een beetje goede wil kunnen helpen. Het Repair Café is zo’n initiatief. Maar ook Litiana’s Blijheid, waar je tweede hands spullen kunt kopen. 2 Initiatieven hierin in het dorp, waar u dicht bij een steentje bij kunt dragen aan een duurzame maatschappij. Daarom kijken we ook tevreden terug op 2017 waarin we meerdere keren samen hebben gewerkt met Litiania’s Blijheid. Met het Repair Café willen we dat mensen op een andere manier naar hun spullen kijken en er opnieuw de waarde van inzien. Gooi spullen niet te snel weg als ze kapot zijn, maar kijk of u ze zelf kunt repareren of dat ze kunnen worden gerepareerd. Graag willen de vrijwilligers van het Repair Cafés samen met u een poging doen om kapotte spullen te repareren. Repareren is voor het milieu en het gebruik van grond- en hulpstoffen bijna altijd de beste optie, behalve voor b.v. oude koelkasten, vriezers en wasdrogers: nieuwe modellen zijn vaak zó energiezuinig dat repareren geen milieuwinst oplevert, maar deze kunt u dan op een goede manier laten recyclen.
Het Repair Café draagt zo bij aan een mentaliteitsverandering. Dit is mooier dan een financiële prikkel om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving!

Het team van het Repair Café Hengelo Gld. wenst u een gezond en duurzaam 2018 toe en heten u welkom in het Repair Café voor herstel en reparatie van kleding en apparaten. Weggooien, mooi niet!

Ook voor een praatje met de vrijwilligers en een kopje koffie bent u welkom

Het Repair Café is elke 1e en3e donderdag van de maand geopend van 15.00 tot 20.00 in de “oude smederij” Kerkstraat 15, Hengelo gld.

http://www.repaircafehengelogld.nl/

Jakob Strating 06 16528312 / Frida Meints 06 51007904

 

 

Mededelingen KBO – PCOB

Ondersteuning iPad (geen cursus)

Ipad ondersteuning in parochiecentrum op 3e donderdag van de maand.

De heer Reint Beunk  is op  18 januari weer aanwezig om eventuele vragen en/of opmerkingen te geven over de iPad. Bent u geïnteresseerd en of heeft u vragen? Dan mag u deze morgen zeker niet missen ! U hoeft zich daar niet speciaal voor aan te melden, de deur van het parochiecentrum is open!

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met

Henk Roes, tel. 06  2124 1984.

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief  kan uiterlijk tot  20 januari 2018 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad  ‘Onderweg’ nr. 3,  kan tot uiterlijk  23 januari 2018  bij Louise Mokkink ( Louise50@live.nl ) worden ingeleverd.

 

Nieuwjaarsreceptie 7 januari 2018

na de viering van 9.30 uur