Nieuwsbrief nr.2 2018

Nieuwsbrief Jrg. 6 nr. 2 :  12 december 2017 t/m 2 januari 2018.

 

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen. 

 

Algemene gegevens:

H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,                      henk@roes-po-advies.nl

Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl

Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)
 

 

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Frans Geurtsen

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/penningmeester

Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

462945

461061

462570

463482

464247

     

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

penningmeester

Aangelegenheden kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

463143

463386

 

Kerkradio: 

Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

Vieringen:
De viering in het weekend is op zondagmorgen om 9.30 uur; na afloop koffiedrinken in het parochiecentrum. Voor de overige vieringen verwijzen wij u naar ‘Onderweg’ nr.1 /2017-2018.

 

Opbrengst Collectes

Weekend 26 november €     120,50
Weekend  3 december €       37,38
Uitvaart 30 november Gerda Ibink-Jansen €       81,05

 

 

 

Overleden Gerda Ibink-Jansen op 24 november jl  94 jaar

Op de rouwkaart stond de volgende toepasselijke tekst.


“Herinner mij, maar niet in sombere dagen
als wolkenluchten licht verjagen.
Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.”

Op donderdag 30 november was de gezongen uitvaart in onze kerk. Aansluitend heeft de crematieplechtigheid in de ‘Slangenburg’ plaatsgevonden.

Dat zij mag rusten in de vrede van de Heer.

 

 

 Vieringen: Periode  12 december 2017 t/m 2 januari 2018

 Woensdag 13 december 2e Vesperviering in de Advent

19.30 uur in het parochiecentrum aan de Spalstraat 38

 

Thema: Engel van het geheim

Lucas 1: 26-38  Maria ziet en hoort de engel Gabriël, die haar zegt, dat zij moeder van Jezus zal zijn.

 

 

Zondag 17 december, 3e Zondag van de Advent

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger: J. Veldscholten

Lector: A. Schabbink

Samenzang

Collectanten: Jan Willemsen en Herman Gosselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Intenties bij deze viering:

Wim en Naomi Eggink

Bert Prins, bedankt voor alle mooie huwelijksjaren

Bertus Bus

Rikie Robben-Peters

 

Jos Dieks

Gerda Ibink-Jansen

 

Zondag 17 december, de Bleijke Kerstviering

15.00 uur, Oecumenische viering, voorganger: Ds. A. Blanken + dhr. J. Claver

 

 

Woensdag  20 december 3e Vesperviering in de Advent 

19.30 uur in het parochiecentrum aan de Spalstraat 38

Thema: Engel van de ontmoeting

 

Lucas 1: 39-57  In de ontmoeting met elkaar verheugen zich Maria en Elisabeth op Gods belofte en zij zingen en spreken profetische woorden.

 

Zondag 24 december, Herdertjesviering

18.00 uur Woord- en Communieviering, voorganger: Diaken Oude Groen

Samenzang met de fam. Hilderink.

Collectanten: Tonnie Hoebink en Bennie Besselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Misintenties bij deze viering:

Gradus Berns

Wim Eggink en Naomi

Overleden ouders Ubbink-Kasteel

Overleden ouders Stapelbroek-Booltink

Overleden ouders Eulink-Hooman

Levenden en overleden fam. Waenink-van de Weer

Overleden ouders de Gier

Overleden fam. Beunk-Lamers en fam. Beunk-Mullink

Overleden ouders Derksen-Hilderink

Overleden fam. Gartsen-Mullink

Overleden ouders Lamers-Roording

Rikie Robben-Peters

Overleden fam. Te Stroet-Burghout

Bertus Bus

Jos Dieks

Gerda Ibink-Jansen

Bert Prins

Gradus Waenink

Fam. Damen-Maresch

Overleden fam. Jansen-Tijssen

 

Zondag 24 december, Kerstavond, Kerstnachtviering

20.00 uur Woord- en Communieviering, voorganger: Past. Van Kranenburg

Lector: J. Wolbrink

Met zang van het koor.

Collectanten: Jan Lamers en Christien te Stroet

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Intenties bij deze viering:

Gradus Berns

Wim Eggink en Naomi

Overleden ouders Ubbink-Kasteel

Overleden ouders Stapelbroek-Booltink

Overleden ouders Eulink-Hooman

Levenden en overleden fam. Waenink-van de Weer

Overleden ouders de Gier

Overleden fam. Beunk-Lamers en fam. Beunk-Mullink

Overleden ouders Derksen-Hilderink

Overleden fam. Gartsen-Mullink

Overleden ouders Lamers-Roording

Rikie Robben-Peters

Overleden fam. Te Stroet-Burghout

Bertus Bus

Jos Dieks

Gerda Ibink-Jansen

Bert Prins

Gradus Waenink

Fam. Damen-Maresch

Overleden fam. Jansen-Tijssen

 

Maandag 25 december, Eerste Kerstdag

09.30 uur, Eucharistieviering, voorganger: Pastoor Scheve

Lector. P. Zents

Met zang van het koor.

Collectanten: Jan Willemsen en Herman Gosselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Misintenties bij deze viering:

Gradus Berns

Wim Eggink en Naomi

Overleden ouders Ubbink-Kasteel

Overleden ouders Stapelbroek-Booltink

Overleden ouders Eulink-Hooman

Levenden en overleden fam. Waenink-van de Weer

Overleden ouders de Gier

Overleden fam. Beunk-Lamers en fam. Beunk-Mullink

Overleden ouders Derksen-Hilderink

Overleden fam. Gartsen-Mullink

Overleden ouders Lamers-Roording

Rikie Robben-Peters

Overleden fam. Te Stroet-Burghout

Bertus Bus

Jos Dieks

Gerda Ibink-Jansen

Bert Prins

Gradus Waenink

Fam. Damen-Maresch

Overleden fam. Jansen-Tijssen

 

Dinsdag 26 december, Tweede Kerstdag,

de Bleijke

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger: Diaken ten Bruin

Lector: M. te Stroet

 

 

Zondag 31 december, Oudjaarsdag

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger: G. Spekkink

Lector. D. Rondeel

Met zang van het koor.

Collectanten: Jan Lamers en Christien te Stroet

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Intenties bij deze viering:

Overleden ouders Wolbrink-Helmink

Bert Prins, geef ons kracht voor het nieuwe jaar

Rikie Robben-Peters

Bertus Bus

Jos Dieks

Gerda Ibink-Jansen

 

 

 

Adventsactie 2017:  Hoop voor moeder en kind

Adventsactie zet in 2017 vijf bijzondere projecten in het Licht van Advent: ze koesteren alle vijf moeders en kinderen. Want wie moeder werd, weet dat het leven daarmee wezenlijk verandert. Opeens maak je deel uit van iets groter. Ook in onze Geloofsgemeenschap willen we daar aandacht aan schenken.

 

 

 

In Onderweg staat een artikel over de Adventsactie;

  1. Een gezond huis voor de allerarmsten op de Westelijke Jordaanoever:
  2. Ondersteuning van kwetsbare vrouwen in Burkino Faso: Armoede, gebrek aan onderwijs en een lage sociale status maken vrouwen en kinderen kwetsbaar.
  3. Bestrijding en preventie van ondervoeding bij moeders met hiv en hun kinderen in Malawi. De Gemeenschap van Sant ‘Egidio zet zich in om deze problemen weg te werken.
  4. Duurzame opleidingen voor alleenstaande moeders in Congo. De paters redemptoristen hebben een naaiopleiding opgezet voor alleenstaande moeders, zodat zij een eigen zelfstandig bestaan kunnen opbouwen.
  5. Straatkinderen terug naar huis in Rwanda. Veel kinderen zijn vaak hun gezin ontvlucht vanwege extreme armoede, ziekte , misbruik of geweld.

 

Voor meer informatie kan men ook de website van www.adventsactie.nl bezoeken. Ook kan men een bijdrage storten op NL 89 INGB 0653100000  t.n.v. Adventsactie

 

U kunt de actie ook steunen door een gift over te maken op het banknummer van MOV parochie HH. Twaalf Apostelen NL04 RABO 0322 3951 00 onder vermelding van Adventsactie 2017.

 

 

 

Oecumenische Vespers  Advent 2017  Engelen om ons heen

Inleiding:

Engelen zijn boodschappers van God, bemiddelaars tussen de hemel en deze wereld. In de Bijbel ontmoeten we talloze engelen. Ze zijn ongrijpbare wezens die God dienen en Hem prijzen. Maar ze dienen en helpen ook mensen, om de draad van het leven weer te kunnen oppakken, waar de weg scheen doodgelopen. In het Evangelie van Jezus’ voorgeschiedenis en geboorte spelen de engelen een belangrijke rol. Ze wijzen op de komst en aanwezigheid van Jezus Messias. Telkens als er een engel optreedt, springt er een vonkje hemel op de aarde over. Er wordt steeds meer zichtbaar van Gods grote geheim totdat in de Kerstnacht hemel en aarde oplichten. 

 

Dan weerklinkt in de engelenzang Gods liefde voor de mensen. Geloven in de werkelijkheid van het bestaan van engelen is voor veel gelovigen vandaag niet eenvoudig. In ons rationele denken kunnen wij ze moeilijk plaatsen. Maar hoe we er ook tegenaan kijken, in ieder geval komen ze elk jaar terug in het Kerstverhaal dat we zo graag aan elkaar vertellen en uitzingen. We zijn toch geraakt door engelen. Zijn zij niet voelbaar in goede krachten, in positieve bewegingen? Zijn zij niet – soms even – zichtbaar in medemensen die er onverwacht voor je zijn? Zo spreken we toch van “een reddende engel” of “jij bent een engel!”! In deze weken van Advent laten we ons aanspreken door de engel van de stilte, de engel van het geheim en de engel van de ontmoeting.

Data:              6 december, 13 december en 20 december

Locatie:          Willibrord Parochiecentrum  Spalstraat 38

Aanvang:      19.30 uur

 

 

 

Herdertjesdienst op 24 dec. a.s. om 18.00 uur

 

Ook dit jaar is er traditiegetrouw weer een

aparte kerstviering voor basisschool leerlingen opgezet in onze Willibrordkerk.

 

Diaken Günter Oude Groen zal voorgaan in deze viering. Ook hebben we weer muzikale begeleiding van enkele leden van de Familie Hilderink. Zij weten geheel op hun eigen wijze sfeer te scheppen in deze viering.

 

Wij hopen dat veel ouders met hun kinderen de weg weten te vinden naar onze kerk. De kinderen zullen, daar waar het kan, betrokken worden bij de viering. Ook de kerststal zal daarin een rol spelen.

 

Inmiddels hebben zich enkele mensen gemeld, maar wilt U ook meedenken, meehelpen of die mogelijkheden er zijn; dan graag contact met Henk Roes. Dit kan per mail en/of telefoon: 06 21241984  of henk@roes@roes-po-advies.nl

In de weekbrief van De Leer is ook een artikel hierover opgenomen.

 

 

 

 

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg gereed!

De vrijwilligers die het onderhoud verzorgen op ons kerkhof hebben de aanleg van een strooiveld afgerond. Vanuit onze Geloofsgemeenschap kwam de vraag naar de mogelijkheid om de as van overledenen ook te kunnen verstrooien op het kerkhof.

Op de plek waar dit kan gebeuren is de laatste hand gelegd aan de realisatie hiervan. Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met de naam van de overleden persoon.

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met dhr. Theo Keurentjes, tel. 464247

 

 

Kerstboekje 2017: De Kerststal

 

Ook dit jaar geeft de parochie weer een kerstboekje voor kinderen uit. Dit jaar heet het ‘De Kerststal’

Het gaat om een kort verhaaltje dat zich afspeelt in de kerstsfeer en heel toegankelijk is geschreven.

Achterin het boekje staat precies wanneer tijdens de Kerstdagen vieringen in de parochie georganiseerd worden.

 

Neem er gerust één mee voor uw kinderen of kleinkinderen als zij er nog geen ontvangen hebben. En natuurlijk mag u mag het zelf ook lezen!

Theo Lam

 

 

Het Heilig Vormsel

 

Op 9 juni 2018 is er in onze parochie HH. Twaalf Apostelen de mogelijkheid om het Sacrament van het Heilig Vormsel te ontvangen. De kinderen van alle geloofsgemeenschappen uit groep 8 of ouder die de Eerste Heilige Communie hebben gedaan, kunnen gevormd worden.

We gaan ons, evenals afgelopen jaar, in een weekend voorbereiden op het Vormsel.

Van zaterdagochtend tot en met zondagmiddag gaan we op afwisselende en interactieve wijze over het vormsel praten, knutselen en spelen. Een film kijken, eten en slapen hoort ook bij het weekend.

 

Voorafgaand aan het weekend is er een ouder-kind informatieavond waar alle informatie wordt gegeven en waarna je je definitief kunt opgeven.

We willen graag, vóór 1 februari 2018, weten of je aanwezig bent op de informatieavond op maandag 19 maart 2018 van 19.00 tot 20.30 uur in de Christus Koningkerk, Het Jebbink 8, 7251 BL te Vorden.

Je kunt je aanmelden, graag met naam + tel.nr. + emailadres, bij:

 

Het parochiesecretariaat: secretariaat@12apostelen.nl; tel. 0575-711310  óf bij

Willibrord Geloofsgemeenschap Hengelo, Spalstraat 38  7255AD Hengelo  tel. 0575 461275 of  info@willibrordhengelo.nl

 

 

Nieuwe medewerkers voor de actie ‘Kerkbalans’ gezocht

 

In onze Geloofsgemeenschap benaderen wij de deelnemers aan de kerkbalans persoonlijk. Dat bevalt goed. Volgend jaar valt de actie kerkbalans in de periode van 21 januari tot en met 4 februari.

In deze twee weken worden de enveloppen thuis bezorgd en ook weer opgehaald.
Het ziet er naar uit, dat enkele medewerkers door afnemende gezondheid moeten afhaken.

Dat is erg jammer en daarom zoeken wij nieuwe lopers.
Deze activiteit vraagt weinig tijd om gemiddeld bij nog geen vijftien adressen de brieven in de bus te doen en later op een door u vastgestelde tijd weer op te halen.
Wij hopen, dat u hiervoor tijd kunt vrij maken.

Jan Jansen:                            telefoon 0575 461357
Herman Gosselink:             telefoon 0575-461928

 

 

 

 

Openstelling kerk tijdens de Kerstdagen

Op eerste kerstdag is vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur de kerk geopend om met (klein)kinderen de Kerststal te bewonderen. Ook dit jaar zijn de kosters en de bloemengroep in de weer om er weer een prachtig geheel van te maken. Tijdens deze openingstijd zal er kerstgezang te horen zijn.

U bent van harte welkom!

 

 

 

Concert Hengelo’s Gemengd Koor en Vordens Mannenkoor  15 dec.

Op vrijdag 15 december wordt weer het twee jaarlijkse Kerstconcert gehouden, door het Hengelo´s  Gemengd Koor met als gastkoor het befaamde Vordens Mannen Koor.

 

Het concert is in de St. Willibrordus Kerk aan de Spalstraat. De kerk is om 19.30 uur open en het concert begint om 20.00 uur. De toegang is vrij.

Wel wordt er een collecte gehouden om de onkosten te bestrijden.

Het concert duurt tot 21.30 uur.

Na het concert trakteren we U op een glaasje Glühwein ! Afbeeldingsresultaat voor glaasje gluhwein

Wij nodigen U hierbij van harte uit !

                                       

Bestuur Hengelo´s Gemengd Koor.

 

 

 

Thuiscommunie

 

Gelovigen, die niet in de kerk de vieringen kunnen meemaken, kunnen de communie thuis ontvangen.

In principe kunt u de thuiscommunie ontvangen op de tweede en de vierde vrijdagmorgen in de maand of 1x per maand op de dinsdagmorgen.

Indien u de communie thuis wenst te ontvangen kunt u contact opnemen met de contactpersoon en/of  het secretariaat van onze geloofsgemeenschap.

 

Voor opgave en om een geschikte tijd af te spreken kunt u bellen naar Christien te Stroet,  tel. 0575 462648

 

 

Kliederkerk

 

 

 

Openingstijden secretariaat:   o.a. opgeven misintenties:

Het secretariaat is elke woensdagmiddag open van 14.30 uur tot 15.00 uur. Daarnaast kunnen opgaven voor misintenties ook in een enveloppe in de brievenbus van het parochiecentrum  worden gedaan. Het is wel handig om dan duidelijk aan te geven voor welke datum de  intentie bedoeld is. De kosten kunnen eveneens in de enveloppe worden ingesloten . De kosten voor een misintentie zijn € 10,00.

Intenties kunnen tot woensdagmiddag voorafgaand aan het weekend worden aangemeld.

Ook is een opgave via de mail mogelijk.

Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als U informatie wenst over persoonlijke en/of  algemene parochiële zaken.

Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt. Email: info@willibrordhengelo.nl

 

 

 

Repair Café Hengelo Gld

 

Op 21 dec. is het Repair Café dit jaar nog een keer geopend. Deze keer besteden we extra aandacht  aan modelbouw. Op schaal worden voertuigen, motoren, tractoren en etc. exact en werkend nagebouwd. Modelbouw is een leuke hobby, eerst heb je plezier aan het in elkaar zetten van de schaalmodellen. Daarna nog eens door deze werkend te laten zien aan familie, vrienden en kennissen. Een aantal exemplaren zal donderdag 21 december in het Repair Café werkend tentoongesteld worden. U bent van harte welkom om deze te komen bekijken. Tegen inlevering van de bon van de flyer, die uitgedeeld is op de Kerstmarkt 15 december, staat er ook nog een kopje koffie met traktatie voor u klaar!

Het Repair Café is ook normaal geopend voor reparaties en de vrijwilligers staan weer klaar om samen met u kleding of defecte apparaten te herstellen.

Het Repair Café  in de Smederij aan Kerkstraat 15 is geopend van 15.00 tot 20.00. Meer info is te verkrijgen bij Jakob Strating  06 16528312

 

 

Mededelingen KBO – PCOB

Ondersteuning iPad (geen cursus)

Ipad ondersteuning in parochiecentrum op 3e donderdag van de maand.

 

 

De heer Reint Beunk  is op  21 december weer aanwezig om eventuele vragen en/of opmerkingen te geven over de iPad. Bent u geïnteresseerd en of heeft u vragen? Dan mag u deze morgen zeker niet missen ! U hoeft zich daar niet speciaal voor aan te melden, de deur van het parochiecentrum is open!

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met

Henk Roes, tel. 06  2124 1984.

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief  kan uiterlijk tot  28 december 2017 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad  ‘Onderweg’ nr. 3,  kan tot uiterlijk  23 januari 2018  bij Louise Mokkink ( Louise50@live.nl ) worden ingeleverd.

 

Nieuwjaarsreceptie 7 januari 2018

                                  na de viering van 9.30 uur