Nieuwsbrief nr.14 2018

Nieuwsbrief Jrg. 6 nr. 14  31 oktober 2018 t/m 2 dec. 2018.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:

H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

461061

462570

463482

464247

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

penningmeester

Aangelegenheden kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

463143

463386

 

Kerkradio:  Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

 

Vieringen:
De viering in het weekend is op zondagmorgen om 9.30 uur; na afloop koffiedrinken in het parochiecentrum. Voor de overige vieringen verwijzen wij u naar het Parochietijdschrift ‘Onderweg’ nr.7 /2017-2018.

 

 

 

 

Opbrengst Collectes  

Weekend 30 september €  50,25
Weekend 07 oktober € 116,20
Weekend 14 oktober € 172,05
Weekend 21 oktober €  66,30
   

 

 

Nieuwsbrief jaargang nr. 6 nr. 14

Met deze nieuwsbrief sluiten we jaargang nr. 6 af. Vanuit de redactie hebben we geprobeerd u zo goed mogelijk van alle informatie te voorzien uit onze Geloofsgemeenschap.

Wij hopen dat u dit kunt waarderen. Vol goede moed bereiden we ons voor ons op jaargang nr. 7. Vanaf deze plaats een woord van dank aan de vouw/niet ploeg en aan de vele bezorgers. Het bezorgprogramma voor 2019 is al weer opgesteld en we gaan ervoor!

 

 

 Vieringen: Periode 2 nov. 2018 t/m 2 dec. 2018

 

Vrijdag 2 november, Allerzielen

19.00 uur Woorddienst, voorganger: G. Spekkink

Lector: M. Melgers

Met zang van het koor.

Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman Gosselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Intenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben -Peters

Fam. Beunk-Mullink

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Fam. Heitkönig-Beijer

Bertus Bus

Overleden ouders Eulink-Hooman

Bennie Waenink + naaste familie

Levenden en overleden fam. Waenink-van de Weer

Wil Venderbosch

 

Zondag 4 november, 31e  zondag door het jaar,

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger: J. Veldscholten

Lector: D. Rondeel

Uitreiken gedachteniskruisje Bertus Bus

Met zang van het koor.

Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman  Gosselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Intenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben -Peters

Jeroen Schut

Truus Gerrits van der Steen

Jan Lamers

Tonnie Visser

Jaargetijde: Bertus Bus

Overleden ouders Eulink-Hooman

Doortje Dickmann-van de Pavert

Anne Aberson-Overmaat

Gerda Goossens-Besselink

Thea Seesing-Hilderink

 

Overledenen van het laatste half jaar:

Annie Gerrits-Lanters

Miriam Veenhuis-Schouten

Doortje Dickmann van der Pavert

Anne Aberson

Gerda Goossens

Thea Seesing-Hilderink

 

Zondag 11 november, 32e zondag door het jaar

09.30 uur Eucharistieviering, voorganger: Pastoor Zandbelt

Lector: A. Schabbink

Met zang van het koor.

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Misintenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben -Peters

Doortje Dickmann van der Pavert

Anne Aberson

Gerda Goossens

Thea Seesing-Hilderink

 

Zondagmiddag 11 november, 32e zondag door het jaar,

Sint Maartenviering in de Remigiuskerk.

Aan het eind van de viering in optocht naar onze kerk.

Aanvang: 18.30 uur

Voorganger: dhr. Boris Ariaens en ds. Aleida Blanken

Met medewerking van Cresendo.

 

Donderdag 15 november, de Bleijke

19.00 uur, Eucharistieviering, voorganger: pastoor Scheve

Lector: A. Schabbink

 

Zaterdag 17 november, Noaberviering

19.00 uur Noaberviering, voorganger: Oecumenische werkgroep

 

Zondag 18 november, 33e zondag door het jaar

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger P. Zents

Lector: J. Wolbrink

Met zang van het koor.

Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman Gosselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Intenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Doortje Dickmann van der Pavert

Anne Aberson

Gerda Goossens

Thea Seesing-Hilderink

 

Vrijdag 23 november, Vesperviering in de Bleijke

18.30 uur Vesperviering

Voorganger: Oecumenische werkgroep

 

 

Zondag 25 november, Christus Koning, Caecilliafeest

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger: J. Veldscholten

Lector: M. Melgers

Uitreiken gedachteniskruisje Gerda Ibink-Jansen

Met zang van het koor.

Collectanten: Joop Hoebink en Bennie Besselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

 

Intenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Overleden ouders Lamers- Roording

Theet Beunk

Annie van der Mond- Knippenborg

Doortje Dickmann van der Pavert

Anne Aberson

Gerda Goossens-Besselink

Thea Seesing-Hilderink

Jaargetijde Gerda Ibink-Jansen

 

Zondag 2 december, 1e zondag van de Advent

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger B. Ariaens

Lector: D. Rondeel

Samenzang.

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Intenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Fam. Heitkönig-Beijer

Eef Kruis

Truus Gerrits-van der Steen

Doortje Dickmann-van de Pavert

Anne Aberson-Overmaat

Gerda Goossens-Besselink

Thea Seesing-Hilderink

 

 

 

                    

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg gereed!

 

De vrijwilligers die het onderhoud verzorgen op ons kerkhof hebben de aanleg van een strooiveld afgerond. Vanuit onze Geloofsgemeenschap kwam de vraag naar de mogelijkheid om de as van overledenen ook te kunnen verstrooien op het kerkhof.

Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met de naam van de overleden persoon.

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met dhr. Theo Keurentjes, tel. 464

 

 

Toespraak bij 175 jaar bestaan van onze kerk door Frans Geurtsen

Op 16 juni 1842,  werd de eerste steen gelegd voor deze kerk, op 21 juni 1843 werd de kerk ingezegend en 3 dagen later werd de eerste H. Mis opgedragen. In één jaar tijd werd deze kerk gebouwd en dat voor een bedrag van f 21.000,-. Voor dat bedrag krijg je tegenwoordig de bouw-en bestek tekening nog niet in orde.

Hengelo  was in die tijd geen zelfstandige parochie, maar ging in Keijenborg of Kranenburg naar de kerk. Maar het feit dat men toen besloot om hier een kerk te bouwen betekende dat ook Hengelo op termijn een zelfstandige parochie zou worden. En dat gebeurde in 1862, Hengelo werd een zelfstandige parochie, met als beschermheilige St. Willibrord.

Als we terugtellen kunnen we zeggen dat  deze kerk heeft 148 jaar dienst gedaan als onze parochiekerk. Want in 2010 werden we onderdeel van de HH. 12 Apostelen parochie en veranderde onze naam in de Geloofsgemeenschap St. Willibrord.

In 1924 heeft , tijdens een grote restauratie,  het interieur haar huidige vorm gekregen, met de gemetselde gewelven.   In de zestiger jaren, werd het priesterkoor aangepast aan de nieuwe tijd.  Het hoofdaltaar, communiebank en de zijaltaren verdwenen. De voorganger stond nu met het gezicht naar de kerkgangers. In de afgelopen jaren zijn de ramen en toren gerestaureerd en heeft deze kerk de status van Rijksmonument gekregen. In ons dorp neemt deze kerk naast haar grote broer,  de Remigiuskerk,  nog steeds een prominente plaats in. En vandaag vieren we haar verjaardag, 175 jaren oud. Niemand van de aanwezigen hier,  zal dat evenaren, met de helft zijn we al tevreden.

 

In ons dorp staan wel meer gebouwen, die wat leeftijd betreft,  met onze kerk  kunnen wedijveren. Denk maar eens aan,  huize het Regelink, het Meenink,

het Bleekhuisje, de Muldersfluite, allemaal gebouwen die er nog steeds staan en ongeveer uit dezelfde periode stammen. Alleen de Remigius kerk spant de kroon, wat leeftijd betreft, het oudste gedeelte van die kerk is van rond 1400.

 

En  als we zo rondtoeren in de Achterhoek, en trouwens niet alleen in de Achterhoek, zien we,  dat het oudste gebouw in een dorp of stad vaak een kerk gebouw is. Grote,  statige en imposante gebouwen, waarvan er veel de tand destijds hebben doorstaan. Veel van die kerken zijn inmiddels gemeentelijk of rijksmonument geworden en behoren daardoor tot ons cultureel erfgoed.

En voor deze kerk, onze kerk,  geldt dat ook en hij behoort ook tot ons geestelijk en religieus erfgoed. Veel mensen die hier aanwezig zijn,  zijn in deze kerk gedoopt, hebben hier hun eerste communie gedaan, zijn er getrouwd en hebben van hieruit,  familieleden naar hun laatste rustplaats gebracht.

Ja, nog steeds hebben veel mensen  iets met dit gebouw, met deze kerk.  We zorgen voor haar, we gebruiken haar en soms mopperen we erop. Maar een ding is zeker, we willen haar niet kwijt.

 

Toen deze kerk gebouwd werd, dacht men een kerk te hebben gebouwd voor de eeuwigheid, althans voor een hele lange tijd. Het was nog in de tijd van het Rijke Roomsche leven. De kerk als instituut, had een belangrijke plek in de samenleving en mede daardoor was ook het kerkgebouw erg belangrijk.

 

Maar nu  leven we in een geheel andere tijd.  Veel parochiebesturen worstelen met het onderhoud van de kerken. Het kost kapitalen en het is een continu proces. De subsidies die worden toegekend zijn een druppel op de gloeiende plaat. Ondanks dat kerken vaak monumenten zijn,  wordt er toch overgegaan  tot sluiting, verkoop en het geven van een andere bestemming. Er zijn tegenwoordig architecten bureaus die zich gespecialiseerd hebben, 

om kerkgebouwen een andere bestemming te geven, en daarbij kun je  van alles bij voorstellen, van woningen tot horeca gelegenheden. Er wordt dus niet altijd gesloopt, maar of onze voorvaderen dit in hun stoutste dromen hadden kunnen bedenken?  Ik denk het niet.

 

Maar hoe staan wij er dan voor hier in Hengelo?  Na de restauraties in de afgelopen jaren van ramen en toren,  is het met ons gebouw wel in orde. Wel moeten we het reguliere onderhoud blijven plegen. Maar wat wil je, het gebouw is dan ook al 175 jaar oud. En zo lang er mensen zijn die voor dit werk hun handen uit de mouwen willen steken, gaat ons dat zeker lukken.

 

Een veel interessantere vraag is, hoe lang moeten we er nog mee doen? Toen deze kerk werd gebouwd, dacht men een kerk te bouwen die generaties, ja,  zelfs eeuwen mee kon. Helaas leven we nu in andere tijden. Ik vertel niets nieuws wanneer ik zeg dat deze kerk over 50 jaar wel eens een heel andere bestemming zou kunnen hebben, als  die van een kerkgebouw. Rekening houdend met de ontwikkelingen in de naburige parochies, denk ik dat het goed is dat wij eens gaan nadenken, hoe wij kerk willen zijn, hoe wij invulling willen geven,  aan onze geloofsgemeenschap, doorgaan op weg zoals we tot nu toe gaan, of willen,  of moeten we kijken naar andere vormen.

Daarbij spelen emoties vaak een grote rol en dat is begrijpelijk. Maar is dat ook verstandig? Vasthouden aan oude gewoonten, vormen en gebruiken, willen we dat?

 Ik denk dat het verstandig is om open te staan voor nieuwe ontwikkelingen en ons te verdiepen in andere vormen van gemeenschapszin, wel met behoud van de waarden en normen die we gewend zijn. We zijn hier een Hengelose Geloofsgemeenschap met de nadruk op Hengelo en dat willen we toch graag blijven. Dat betekent, dat wij hier,  vorm en inhoud moeten geven aan de wijze waarop we een Geloofsgemeenschap willen zijn. Maar dat kunnen niet een of twee mensen doen, die dan het gevoel krijgen dat ze voor de troep uitlopen.

 

Nee, het zou mooi zijn wanneer dat meer mensen aanspreekt en dat zoiets gezamenlijk wordt opgepakt.  Maar hoe bereiken we mensen die daarin zouden willen participeren. Veel mensen die ik spreek hebben wel een mening over de kerk in zijn algemeen, het gaat dan over de bisschoppen en Rome. En het is duidelijk dat men het met veel zaken  niet eens is.  Maar we hebben het hier over Hengelo of Hengel als dat beter klinkt. We maken wel deel uit van die grote kerk, maar we moeten in eerste instantie zorgen dat we hier de zaken op orde hebben.  Dus wat willen we en wat kunnen we.?

Binnen de spelregels die er zijn, en die zijn best ruim, kan er zeker iets moois ontstaan, maar dat moeten wij willen. Wij moeten daar gezamenlijk de schouders onder zetten, ideeën uitwerken en uitvoeren.

 

Maar  we hebben al een schreeuwend gebrek aan vrijwilligers. Het overgrote deel van de onze werkgroepen is onderbezet en sommige al opgeheven.

Voor de Locatieraad is het niet gelukt om nieuwe mensen te vinden, de vrijwilligers die er nog wel zijn,  krijgen te maken met dubbele taken. Maar we willen de moed niet opgeven, we blijven proberen om van deze Geloofsgemeenschap een vitale geloofsgemeenschap te maken, die er is voor de mensen, iets betekent voor mensen en de boodschap van Christus, wil uitdragen.

 

Maar vandaag hebben we feest, heb ik aan het begin gezegd en dat klopt.

Deze verjaardag gaan we met z’n allen vieren. Na afloop van deze viering zal een naambord boven de deur van het Parochiecentrum worden onthuld. Dat is en zal ook in de toekomst een plek zijn,  waar we contact met elkaar hebben op bijzondere momenten en ook door de week.

Het is een echte ontmoetingsplek. Daarna gaan we naar Ons Huis om iets te drinken en te toosten op de jarige. In de afgelopen periode is er een video gemaakt en die zal daar voor het eerst vertoond worden en is dan voor belangstellenden verkrijgbaar.

 

Ik wens u allen een fijne verjaardag.

Frans Geurtsen, voorzitter locatieraad

 

 

Vrijdag 2 november 2018  Allerzielenviering

Op vrijdag 2 november staan we  ook in de Geloofsgemeenschap Hengelo stil bij  de overleden medeparochianen van het afgelopen jaar tussen 31 oktober 2017 en 1 november 2018. Mevr. Gerry Spekkink zal in deze Woorddienst voorgaan. Op haar geheel eigen inspirerende wijze staat zij stil bij de overledenen van het laatste jaar.

Hoe organiseert onze Geloofsgemeenschap deze herdenking?
Ongeveer drie weken voor 2 november zorgt de werkgroep rouwbegeleiding ervoor, dat de contactpersoon van de betreffende familie bericht krijgt, wanneer en hoe laat de Allerzielenviering plaats vindt. In de uitnodiging staat tevens het verzoek om ook andere familieleden hiervan in kennis te stellen.
Na afloop van de viering krijgt de familie de mooie aangestoken kaars mee met een gekalligrafeerd naamkaartje.
Tevens worden met een kaars alle gestorven parochianen van voorgaande jaren herdacht en eveneens met een kaars alle overige gestorvenen in de wereld.
Alle kerkgangers krijgen een kaartje, waarop de namen van de overledenen, de sterfdatum en de leeftijd staan vermeld, uitgereikt bij het verlaten van de kerk. Tevens staat op dit kaartje een toepasselijk gedicht om nog eens na te lezen.
De gedachteniskruisjes, die op het bord hangen vooraan in de kerk, worden aan de familie na één jaar meegegeven op de zondag, die het dichtst ligt bij de overlijdensdatum.

Gewoonlijk steken we ook één kaars aan voor andere overledenen, die niet bij name genoemd worden, maar die we in ons hart meedragen. Dit keer willen we iedereen de gelegenheid geven een lichtje te laten ontsteken voor hun eigen overleden geliefden, of het nu al korter of langer geleden is. Bij de ingang staan waxinelichtjes klaar die op een plateau geplaatst kunnen worden en in de viering bij de herdenking van overledenen ontstoken zullen worden. Twee extra kaarsen voor alle gestorven parochianen en overige gestorvenen.

 

Lijst overledenen gedurende het afgelopen jaar:

 

4 november Bertus Bus 95 jaar
18 november Jos Dieks 74 jaar
24 november Gerda Ibink-Jansen 84 jaar
9 januari Jeroen Schut 45 jaar
11 januari Jan Derksen 81 jaar
19 januari Henk Mokkink 90 jaar
22 januari Joke Uit de Weerd-Jansen 74 jaar
25 januari Hans Stoverinck 71 jaar
2 februari Jan Veerink 84 jaar
12 februari Jan Lamers 78 jaar
12 februari Francis Ernst- Beernink 86 jaar
16 februari Gerrie Peters 71 jaar
23 februari Truus Gerrits- van der Steen 88 jaar
9 mei Jeanne van Zinnicq Bergmann 88 jaar
11 mei Wil Venderbosch 80 jaar
16 juni Ans Neijenhuijs-Besselink 83 jaar
3 juli Annie Gerrits-Lanters 91 jaar
29 juni Miriam Veenhuis-Schouten 69 jaar
16 augustus Doortje Dickmann- van der Pavert 89 jaar
8 september Gerda Goossens- Besselink 74 jaar
10 september Anne Aberson-Overmaat 86 jaar
27 september Thea Seesing-Hilderink 85 jaar

 

 

Jubileum derde lustrum Inloopmorgen op 8 november a.s.

                                                                         

In oktober 2003 zijn we begonnen met de inloopochtenden. Op de donderdagmorgen het parochiecentrum een plek geven om elkaar te ontmoeten. Voor elkaar gastvrouw/gastheer zijn om zo maar even binnen te kunnen lopen voor een kopje koffie of thee.

Tijdens de eerste inloopmorgen op donderdag 16 oktober 2003 waren al twaalf gasten aanwezig, het was er gezellig. Nu vijftien jaar later doen we dit nog steeds, gastvrij zijn. Oor en oog hebben voor elkaar, vertellen en luisteren.

Met af en toe iemand uitnodigen die iets interessants naar voren kan brengen.

Iedereen is van harte welkom, aanmelden van tevoren is niet nodig.           

Twee vrijwilligers zorgen altijd dat het gezellig is, dat de koffie klaar staat en de verwarming eventueel aan is.

Op donderdagmorgen 8 november willen wij stilstaan bij ons jubileum. Samen met onze vrijwilligers, vaste bezoekers en genodigden willen wij er een extra gezellige morgen van maken.

 

 

Stap gerust eens naar binnen, een ieder is van harte welkom.

Wij zien u graag op deze speciale donderdagmorgen.

De vrijwilligers van de inloopmorgen.

 

 

St. Maartenviering op zondag 11 november a.s.

Sint Maartens feest en optocht in Hengelo

11 november is de dag….. dat mijn lichtje branden mag! Dat zullen de kinderen weer zingen met lantarens in de handen en met een blij gevoel over lekkers dat er die avond ook bij hoort. De kerken van Hengelo organiseren ook dit jaar weer de viering van Sint Maarten binnen en buiten.  Zaterdag 11 november om 18.30 uur zijn alle kinderen met hun ouders welkom in de Remigiuskerk. Hier wordt het verhaal van Sint Maarten in woord en beeld verteld, is er muziek en zang. Daarna gaan de kinderen met zelf meegenomen lampionnen in optocht door het donker op weg  naar het plein bij de Willibrordkerk en Willibrordhuus.  Daar kun je smullen van een lekkere verrassing!

 

Ook iets meebrengen voor arme kinderen!

Sint Maarten is een voorbeeld in delen, iets weggeven van je zelf aan een ander die arm is. Daarom doen we een oproep aan alle kinderen om iets van zich zelf mee te nemen, wat ze willen geven aan arme kinderen. Dat kan een stuk speelgoed zijn, bijvoorbeeld een knuffel, potloden, een boek, autootje, lego of een pop. Het hoeft niet veel te zijn, als het maar niet vies of kapot is. Bij de ingang van de Remigiuskerk wordt dit verzameld in de Mand van Maarten en de spullen zullen worden verdeeld onder de kinderen die het minder getroffen hebben. En omdat Sint Maarten een ridder was, mogen kinderen natuurlijk zelf ook verkleed als ridder komen! Het geheel duurt ongeveer een uurtje. Van harte welkom allemaal!

Contact en informatie: Henk Roes, tel. 06 21241984

 

 

Zaterdag 17 november Naoberviering na ‘geuren’ ook ‘kleuren’.

De laatste Noaberviering stond in het teken van geuren.  Dan volgt toch zeker het thema kleuren, vonden enkele enthousiaste bezoekers. Een logische gedachte. En dat thema past ook bij het kleurrijke herfstseizoen waarin we ons bevinden. We mogen de prachtige kleuren in de natuur genieten. Ons leven kent vele kleuren. Ook in Bijbel en kerk komen we kleuren tegen, meestal met symbolische betekenis. En  wie kent niet het lied ‘denk niet zwart, denk niet wit, denk in de kleuren van je hart’.

Kortom, genoeg te speuren naar kleuren tijdens de Noaberviering op zaterdag 17 november a.s. in het Willibrordhuus  van de Willibrorduskerk in Hengelo. Aanvang 19.00 uur. 

edereen is welkom in deze viering die begint met ontmoeting. Noabervieringen zijn vieringen rond delen, leren, vieren en gastvrijheid met een oecumenisch en laagdrempelig karakter. Deze worden sinds 2012 1 x per kwartaal gehouden vanuit de Raad van Kerken Hengelo.

 

 

 

Inspiratie en Ontmoeting  14 november a.s.

 ‘Yoga en Meditatie als persoonlijke ontmoeting

Als ik praat over mijn ontwikkeling in m’n leven, gebruik ik vaak de begrippen ‘oefenen’ en ‘weg’. Iets onder de knie krijgen vergt tijd en volharding. Bij voorbeeld een bepaalde ademtechniek, of een bepaalde yogahouding. Of een bepaald gebed zó doen dat het voelbaar is. Dat ik er innerlijk stil van word.

De tijd nemen om iets te leren is één aspect, maar om het dagelijks is nog veel anders. Het confronteert me met m’n wil: wil ik het wel echt? Er zijn zoveel dagelijkse gebeurtenissen die me afleiden, waardoor ik er niet aan toekom of maar half doe.

Tegelijk merk ik hoezeer dat oefenen me blij maakt van binnen. Het bevestigt dat ik het nu ander doe dan een maand geleden. Dan zie ik even m’n ‘weg’. Het is goed en prettig daar af en toe bij stil te staan.

Bewegen en stil zijn. Of beter gezegd: bewegen en geleidelijk stil worden. Yoga doen is heel concreet en praktisch. Ademen doen we allemaal en altijd, simpel gezegd. En toch is er zoveel meer aan te beleven. Via ademen komt mediteren om de hoek kijken. Als ik me focus op m’n adem, word ik stil. Die innerlijke stilte maakt ruimte voor mediteren.

Hopelijk kan en mag ik op 14 november iets vertellen over hoe dat werkzaam is in mijn leven.

Aldus Art Schieman

Tijd:  22.00 – 22.00 uur

Locatie: Ons Huis

Kosten: vrije gift.

 

 

Thuiscommunie

Gelovigen, die niet in de kerk de vieringen kunnen meemaken, kunnen de communie thuis ontvangen.

In principe kunt u de thuiscommunie ontvangen op

de 1e dinsdagmorgen en de 1e  vrijdagmorgen van de maand.

Indien u de communie thuis wenst te ontvangen kunt u contact opnemen met de contactpersoon en/of  het secretariaat van onze geloofsgemeenschap.

 

Voor opgave en om een geschikte tijd af te spreken kunt u contact opnemen met Christien te Stroet,  tel. 0575- 462648

 

 

Openingstijden secretariaat:   o.a. opgeven misintenties:

 

Het secretariaat is elke woensdagmiddag open van 14.30 uur tot 15.00 uur. Daarnaast kunnen opgaven voor misintenties ook in een enveloppe in de brievenbus van het parochiecentrum  worden gedaan. Het is wel handig om dan duidelijk aan te geven voor welke datum de  intentie bedoeld is. De kosten kunnen eveneens in de enveloppe worden ingesloten . De kosten voor een misintentie zijn € 10,00.

Intenties kunnen tot woensdagmiddag voorafgaand aan het weekend worden aangemeld.

Ook is een opgave via de mail is ook mogelijk.

Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als U informatie wenst over persoonlijke en/of  algemene parochiële zaken.

Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt. Email: info@willibrordhengelo.nl

 

 

‘Willibrordhuus’ de nieuwe naam voor ons parochiecentrum

Op zondag 14 oktober jl. werd na de viering over het 150 jarig bestaan van onze kerk de het naambord van ons parochiecentrum onthuld door de pastores Leisink en Rutgers.

 

Pastor Johan Rutgers ging in op de naamgever van ons parochiecentrum. Willibrord, ook de patroonheilige van onze geloofsgemeenschap en de kerk,  was de pionier die het katholiek geloof hier heeft gebracht. Pastor Rutgers hoopt dat dit een huus is voor samenkomsten van mensen die daar terecht kunnen voor hun vragen en een huus waar ruimte is om met elkaar van gedachten te wisselen. Een ontmoetingsruimte zonder drempels.

 

 

 

 

 

Repair Café Hengelo Gld

Afgelopen vrijdag 12 oktober, in de week van de Duurzaamheid,  was er het jaarlijkse etentje voor en door de vrijwilligers van het Repair Café. Om 18.00 uur waren we met ruim 30 mensen in Kerkstraat 15 aanwezig. Kort werd het afgelopen jaar geëvalueerd. Een goed jaar!  Twee keer per maand open en het percentage geslaagde reparaties  is van 50% naar 75% gegaan. Een mooi resultaat!

Daarna volgde een uitleg over de maaltijd, want deze bestond dit jaar uit tapas gerechtjes. In een gezellig sfeer, waar de onderlinge band tussen de vrijwilligers nog eens goed naar voren kwam, werd er genoten van de hapjes en drankjes.

Tussen twee gangen door werd enthousiast per tafelgroep gestreden om de kinderliedjes te raden die bij de foto’s van de zandsculpturen uit Gaanderen hoorden. Over de uitslag kon uiteindelijk niet worden gediscussieerd. Na een kopje koffie of thee ging iedereen met een goed gevoel weer naar huis.

 

Het Repair Café is elke 1e en 3e donderdag van de maand geopend van 15.00 uur tot 20.00 uur. U weet dat het niet alleen gaat om het repareren, maar dat u ook welkom bent voor een kop koffie of thee?

 

Door de vrijwilligers van het Repair Café zijn sinds de oprichting in 2013 al meer dan 500 st. kleding en apparaten hersteld en gerepareerd, waarmee we ons motto: Weggooien? Mooi niet! proberen waar te maken. Hiermee krijgt het Repair Café en zijn vrijwilligers een steeds belangrijkere rol in onze samenleving.

www.repaircafehengelogld.nl

Tot ziens in het Repair Café, Kerkstraat 15 in Hengelo.

06 16528312 (Jakob Strating)
06 51007904 (Frida Meints)

http://www.repaircafehengelogld.nl/

 

 

Mededelingen KBO – PCOB          

www.kbo-pcob-hengelo-gld.nl

 Sinds enkele maanden beschikt de KBO-PCOB over een eigen website. Hierin komen alle activiteiten, die actueel zijn voor de doelgroep, uitvoerig aan de orde. De Hengelose afdeling kijkt dan niet alleen naar de eigen activiteiten, maar ook  naar activiteiten van buiten de eigen regio.

Ondersteuning iPad in het parochiecentrum.

Ipad ondersteuning in parochiecentrum is voortaan zowel op de 1e donderdag van de maand als ook op 3e donderdag van de maand.

De heren Reint Beunk en/of Henk Roes zullen op donderdag 1  en 15  november aanwezig zijn om vragen te beantwoorden over het gebruik van de iPad. Bent u geïnteresseerd en of heeft u vragen? Loop dan gewoon naar binnen. U hoeft zich daar niet speciaal voor aan te melden, de deur van het parochiecentrum is open.

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met

Henk Roes, tel. 06  2124 1984.

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief  kan uiterlijk tot 26 november 2018 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad  ‘Onderweg’ nr. 1,  kan tot uiterlijk  6 november 2018  bij Louise Eulink ( Louise50@live.nl ) worden ingeleverd.