Nieuwsbrief nr.11 2018

Nieuwsbrief Jrg. 6 nr. 11  6 aug. 2018 t/m 3 sept. 2018.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Frans Geurtsen

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/penningmeester

Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

462945

461061

462570

463482

464247

     

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

penningmeester

Aangelegenheden kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

463143

463386

 

Kerkradio: 

Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

 

Vieringen:
De viering in het weekend blijft nog op zondagmorgen om 9.30 uur; na afloop koffiedrinken in het parochiecentrum. Voor de overige vieringen verwijzen wij u naar het Parochietijdschrift ‘Onderweg’ nr.7 /2017-2018.

 

Opbrengst Collectes  

Uitvaart Neijenhuis-Besselink  €    140,10
 Weekend 08 juli  €     72,35
 Weekend 15 juli  €     49,80
 Weekend  22  juli  €     46,65
 Weekend 29 juli  €     49,45
 Uitvaart 25 juni Mw. Ans Nijenhuis- Besselink  €    140,10
 Weekend 5 augustus  €     54,75

 

 

 Vieringen: Periode 6 augustus 2018 t/m 3 september 2018

 

Zondag 12 augustus 19e zondag door het jaar

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger Boris Ariaens

Lector: Mw. Joke Wolbrink

Uitreiken Gedachteniskruisje Theodora van Bentum-Pouwels

Met zang van het koor o.l.v. dirigent/organist  Dhr. Rob Mullink

Collectanten: Joop Hoebink en Bennie Besselink

 

Intenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben Peters

Jeanne van Zinnicq-Bergmann

Wil Venderbosch

Ans Neijenhuis- Besselink

Annie Gerrits Lanters

Jaargedachtenis Theodora van Bentum- Pouwels

 

Donderdag 16 augustus, de Bleijke, Voorganger Mw. Jenny Veldscholten

19.00 uur  WC Viering

Lector: Dhr. Jan Claver

 

Zondag 19 augustus  20 e zondag door het jaar.

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger Dhr. Paul Zents

Lector: Mw. Maria Melgers

Met zang van het koor o.l.v. dirigent/organist Dhr. Rob Mullink

Collectanten: Dhr. Jan Willemsen en Mw. Christien te Stroet

 

Intenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben Peters

Jeanne van Zinnicq-Bergmann

Wil Venderbosch

Ans Neijenhuis- Besselink

Annie Gerrits Lanters

 

 

Vrijdag 24 augustus, de Bleijke, Voorgangers: Oecumenische Werkgroep

18.30 uur  Vesper viering

 

 

Zondag 26 augustus 21 e zondag door het jaar.

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger Mw. M. Storteler

Lector: Mw. Diny Rondeel

Met zang van het koor o.l.v. dirigent/organist Dhr. Rob Mullink

Collectanten: Dhr. Tonnie Hoebink en dhr. Herman Gosselink

 

Intenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben Peters

Familie Groot Kormelink – Weenink

Maria de Gier- Berns

Overleden ouders Wolbrink- Helmink

Jeanne van Zinnicq-Bergmann

Wil Venderbosch

Ans Neijenhuis- Besselink

Annie Gerrits Lanters

 

Zondag 2 september 2018 22e zondag door het jaar

Geen viering in onze kerk i.v.m. de parochiële startersdag.

Op deze zondag is er in de hele parochie alleen een viering in Keijenborg.  Aanvang 10.00 uur

(De intenties worden doorgeschoven naar 9 september a.s.)

 

                       

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg gereed!

De vrijwilligers die het onderhoud verzorgen op ons kerkhof hebben de aanleg van een strooiveld afgerond. Vanuit onze Geloofsgemeenschap kwam de vraag naar de mogelijkheid om de as van overledenen ook te kunnen verstrooien op het kerkhof.

Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met de naam van de overleden persoon.

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met dhr. Theo Keurentjes, tel. 464247

 

 

 

 

Verloting Paaskaars

Tijdens de Paaswakeviering op Paaszaterdag in Zutphen werd ook onze Paaskaars gezegend.

De paaskaars symboliseert de verrezen Heer, het licht van de paaskaars is een teken van de opstanding. In de kaars zijn vijf wierooknagels in kruisvorm gestoken worden; zij verbeelden de vijf wonden van Jezus in handen, voeten en hart.

 

De oude Paaskaars van 2017 zetten we weer in ons Parochiecentrum. De Paaskaars van 2016 willen we weer verloten onder de gelovigen van onze Willibrord Geloofsgemeenschap.

 

Indien u hiervoor belangstelling hebt, vul dan een briefje in met uw naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer. Achter in de kerk zullen we een z.g. offerblok plaatsen, waarin u de briefjes kunt deponeren.

 

U kunt uw deelname ook mailen naar: info@willibordhengelo.nl  of mob. 06 21241984

 

Aanvangstijden voor de vieringen op zondagochtend ongewijzigd!

Diverse groepen in Hengelo willen graag de aanvangstijd voorlopig op zondag om 9.30 uur handhaven.

De locatieraad heeft na overleg besloten om de oude tijden aan te houden. T.w. aanvang viering op zondag  9.30 uur.

 

 

 

Raad van Kerken Hengelo: ‘Noaberviering’  22 september a.s. 

‘De geur van….’ Dat is het thema van de eerstvolgende noaberviering. Ja, die heerlijke geur van gebakken uien of van brood, net uit de oven. Van zonnebrandolie, koffie, babyhoofdjes, boenwas en basilicum… Geuren vallen ons niet altijd op, maar ze hebben een enorme kracht. Ze roepen spontaan herinneringen op. Zonder dat we dat kunnen controleren. Geuren spelen ook van oudsher een belangrijke rol in de communicatie met God. Vaak onderschatten we de kracht van onze neus. Reden om daar eens bij stil te staan. Dat gebeurt op zaterdag 22 september a.s. Aanvang 19.00 uur.   Iedereen is welkom in deze viering die begint met ontmoeting. Noabervieringen zijn vieringen rond delen, leren, vieren en gastvrijheid met een oecumenisch en laagdrempelig karakter. Deze worden sinds 2012 1 x per kwartaal gehouden vanuit de Raad van Kerken Hengelo. De locatie rouleert per seizoen en is vanaf nu in 2018/2019 in het parochiecentrum van de Willibrorduskerk in Hengelo .

 

 

Geloven maakt anders –Maria tenhemelopneming 15 augustus

Aanbidding is

God de plaats geven

Die Hem toekomt.

 

Doe het als Maria.

Zij stelde zich ten volle

Beschikbaar voor Hem.

Ze gaf haar Zoon Jezus

De juiste plaats in haar leven.

 

Een monstrans toont ons

Het eucharistisch Brood, waarin

Christus onder ons aanwezig is.

Maria is de ideale monstrans.

Ze toont ons haar Zoon, in wie

God onder ons aanwezig is.

 

Pierre-Julien Eymard heeft dat

Begrepen en zijn eigen leven

En dat van de Sociëteit van het

  1. Sacrament aan haar verbonden.

Hij gaf haar de titel:

Onze Lieve Vrouw

Van het Heilig Sacrament.

 

(P.J. Eymard, 1 augustus 1868

Kerkelijke feestdag: 2 augustus.)

 

 

 

 

 

Open Monumentendag 2018  8 en 9 september

Tentoonstelling religieuze voorwerpen uit het Rijke Roomsche Leven.

 

IN HET PAROCHIECENTRUM VAN DE WILLIBRORDKERK IN HENGELO G. is een uniek museum gevestigd.

Pastoor Lammers vertrok uit Hengelo in 1998. In het weekend van 7 en 8 november nam hij bij de vieringen afscheid van zijn parochianen in Hengelo. Hij bewoonde de hele pastorie. De extra kamers boven kon hij goed gebruiken. Vaak had hij familieleden op bezoek uit Limburg.

Opeens was er een lege pastorie. Het toenmalige parochiebestuur nam destijds een paar drastische besluiten. De kamers beneden werden opgeknapt en er werd een grote kamer gecreëerd, bestemd voor vergaderingen, cursussen en kleine vieringen.

Enkele kamers op de bovenverdieping werden toen ingericht als museum.  Pastoor Lammers had hiervoor al een kleine aanzet gegeven. Veel werk is daarbij verricht door koster Harry Heuvelink en zijn vrouw Minie. Veel spullen die niet meer werden gebruikt in de vieringen kregen een plaatsje in de vertrekken boven.  Hierbij waren ook kazuifels, albes en geborduurde misdienaarkleding.

Toen het eenmaal een bestemming had gekregen werd er ook veel publiciteit aan gegeven. Heel vaak kwamen mensen spullen brengen die van overleden ouders waren geweest. Mooi om te zien dat ze het fijn vonden dat het plaatsje kreeg in het museum. Ze konden het vaak niet over hun hart verkrijgen dat het zo maar weggegooid werd.

Op deze manier werd het museumpje uitgebreid met schilderijen, kruisbeelden, wijwaterbakjes en veel gedachtenisprentjes, bidprentjes , rozenkransen en veel kerkboeken. Bijzondere exemplaren zijn terug te vinden zoals een missaal voor de jonge man, de jonge vrouw, het gezin.

Bij mij persoonlijk roept het veel herinneringen op. Voor het slapen gaan eerst een gebedje en daarna een kruisje maken met wijwater.  In elk huis was wel een wijwaterbakje op de slaapkamer te vinden. Ook was er altijd wel ergens een kruisbeeld opgehangen. In de hoek van de kamer stond op een klein schap het Heilig Hartbeeld met daarvoor een Heilighart-kruisje. In het museum is dat allemaal nog terug te vinden.

Het zou jammer zijn dat de herinneringen aan een devote generatie verloren gaat.

J.v.A.

 

 

 

175 jarig bestaan van onze Kerk!

 

Op 14 oktober a.s. vieren we het 175 jarig bestaan onze kerk. Een liturgiegroep gaat zich buigen over een passende viering en weer anderen zijn bezig een aantal andere activiteiten op te zetten, die te maken hebben met het 175-jarig bestaan.

Wij houden u op de hoogte!

 

Een van de activiteiten zal zijn een film te maken over onze kerk en alle activiteiten daarom heen.

De film zal tijdens de receptie voor het eerst worden getoond. Parochianen kunnen deze film op CD ook naderhand bestellen tegen een gereduceerde prijs van € 10,00.

 

 

 

Thuiscommunie

 

Gelovigen, die niet in de kerk de vieringen kunnen meemaken, kunnen de communie thuis ontvangen.

In principe kunt u de thuiscommunie ontvangen op

de 1e dinsdagmorgen en de 1e  vrijdagmorgen van de maand.

Indien u de communie thuis wenst te ontvangen kunt u contact opnemen met de contactpersoon en/of  het secretariaat van onze geloofsgemeenschap.

 

Voor opgave en om een geschikte tijd af te spreken kunt u contact opnemen met Christien te Stroet,  tel. 0575- 462648

 

 

 

Openingstijden secretariaat:   o.a. opgeven misintenties:

 

Het secretariaat is elke woensdagmiddag open van 14.30 uur tot 15.00 uur. Daarnaast kunnen opgaven voor misintenties ook in een enveloppe in de brievenbus van het parochiecentrum  worden gedaan. Het is wel handig om dan duidelijk aan te geven voor welke datum de  intentie bedoeld is. De kosten kunnen eveneens in de enveloppe worden ingesloten . De kosten voor een misintentie zijn € 10,00.

 

Intenties kunnen tot woensdagmiddag voorafgaand aan het weekend worden aangemeld.

Ook is een opgave via de mail is ook mogelijk.

Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als U informatie wenst over persoonlijke en/of  algemene parochiële zaken.

Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt. Email: info@willibrordhengelo.nl

 

 

Op 9 september viert ons WILLIBRORDUS KERKKOOR

het 50 jaar 4 stemmig jubileum.

Het was in 1968 dat toenmalig pastoor Reckers er zijn goedkeuring aan gaf, dat het dameskoor samen met de heren de H. Mis mochten gaan opluisteren met gezang.
We willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en er is 9 september dan ook een SPECIALE FEESTELIJKE VIERING in voorbereiding door de jubileumcommissie.

De koorleden dragen zelf een jaarlijkse contributie bij en op het koor staan 2 collectebussen:
1 voor de kerk en in de 2e spaart het koor een wekelijkse bijdrage.
Uit de opbrengsten daarvan wordt ruim de helft van het jaarlijkse Caeciliafeest bekostigd.
Overige inkomsten komen uit spontane bijdrages bij uitvaartdiensten, optredens bij verenigingen of in het ziekenhuis. En dan is er nog een vergoeding als waardering vanuit de eigen parochie.
Overige consumpties bij het Caeciliafeest worden door de koorleden uit eigen zak betaald.
U begrijpt het al dat een extra receptie ver boven de begroting uitgaat.

Waardeert U als parochiaan ook de muzikale opluistering van dirigent/organist en koor bij de kerkdiensten op zon- en feestdagen, dan kunt U dat het beste tot uitdrukking brengen door een financiële onkosten-bijdrage te storten op bankrekening:
NL08 INGB 0002 0191 25 t.n.v. KERKKOOR St. WILLIBRORDUSPAROCHIE.

Wenst U liever anoniem te doneren, dan staat achter in de kerk daartoe een melkbus.
Hopelijk gaat de inhoud daarin niet rammelen, maar ritselen.

 

 

Repair Café Hengelo Gld

Lustrum Repair Café met Open Huis op zaterdag 8 september van 10.30 tot 14.00

In september 2013 is het Repair Café in Hengelo door de diaconie van de protestante gemeente opgericht. Aleida Blanken, Frida Meints en Theo van de Leij hebben de krachten gebundeld en ervoor gezorgd dat het Repair Café in Hengelo van start kon gaan, zodat op 8 september de officiële opening door de toenmalige wethouder Steffens verricht kon worden. In de loop van de jaren is de openstelling verdubbeld, het aantal vrijwilligers tot 24 gegroeid en organiseert het Repair gezamenlijk acties met lokale instellingen zoals de Bibliotheek, ANWB, Lithania, Puur Natuur en Sensire.

Het motto van het Repair Café “Weggooien? Mooi niet” willen we verder vormgeven door samen met de vrijwilligers kapotte kleding en apparaten te repareren, daardoor zorg te dragen voor de natuur en onze leefomgeving. Tevens is het Repair Café een plaats om elkaar te ontmoeten. Ook willen we reparatie kennis behouden en een mentaliteitsverandering te weeg te brengen dat weggooien altijd nog kan. (dan wel het afval scheiden)

U wordt hierbij uitgenodigd om het Repair Café te bezoeken en de vrijwilligers te feliciteren met het eerste lustrum op zaterdag 8 september 2018 tussen 10.30 en 14.00 in Kerkstraat 15. Voor de kinderen is er een speciale attractie en kunnen er draadfiguren gesoldeerd worden.

Het Repair Café kan altijd vrijwilligers gebruiken. Reparateurs, naaisters, gastvrouwen en -heren. Dit jubileum is een mooie gelegenheid om onze vrijwilligers te ontmoeten en te kijken of dit werk misschien ook iets voor u is.

www.repaircafehengelogld.nl

Tot ziens in het Repair Café, Kerkstraat 15 in Hengelo.

06 16528312 (Jakob Strating)
06 51007904 (Frida Meints)

http://www.repaircafehengelogld.nl/

 

 

Mededelingen KBO – PCOB

 

Ondersteuning iPad (geen cursus)

Ipad ondersteuning in parochiecentrum op 3e donderdag van de maand.

De heer Reint Beunk  is op  16 augustus weer aanwezig om eventuele vragen en/of opmerkingen te geven over de iPad. Bent u geïnteresseerd en of heeft u vragen? Dan mag u deze morgen zeker niet missen ! U hoeft zich daar niet speciaal voor aan te melden, de deur van het parochiecentrum is open!

Vanaf september organiseren we de eerste en de derde donderdagmorgen de inloop voor iPad en/of iPhone. U wordt geholpen door Reint Beunk en/of Henk Roes

 

 

Roadshow rondom digitalisering

Binnen de Gemeente Bronckhorst is een groep bezig om in september een groots project op te zetten rondom digitalisering. Hieraan werken mee Bibliotheek West Achterhoek, diverse Welzijn instellingen, Kruiswerk Achterhoek , de Ouderenbonden zoals KBO-PCOB en het Seniorenconvent.  Ook de Gemeente speelt daarin een rol. Op diverse plaatsen worden activiteiten ontplooid. Er komt een speciale bus met allerlei voorlichtingsmateriaal. In diverse plaatsen worden ook workshops gehouden. Binnenkort zal een publiciteitscampagne worden georganiseerd.  De bus en de tent komen op vrijdag 14  september naar Hengelo. De bus en de tent komen bij de bibliotheek te staan. De workshops worden gehouden in de bibliotheek. Vanaf ’s morgens 10 uur tot 16.00 uur zal de bus aanwezig zijn

Echt digitaal op de toekomst voorbereid te zijn, vraagt om een blijvende begeleiding voor senioren.

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met

Henk Roes, tel. 06  2124 1984.

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief  kan uiterlijk tot  31 augustus 2018 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad  ‘Onderweg’ nr. 7,  kan tot uiterlijk  7 september 2018  bij Louise Eulink ( Louise50@live.nl ) worden ingeleverd.