Nieuwsbrief nr.10 2018

Nieuwsbrief Jrg. 6 nr. 10  9 juli 2018 t/m 6 aug. 2018.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   henk@roes-po-advies.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

Locatieraad/pastoraatsgroep telefoon
Dhr. Frans Geurtsen

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter/penningmeester

Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

462945

461061

462570

463482

464247

     

 

Dienstverlening   Telefoon
Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

penningmeester

Aangelegenheden kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

463143

463386

 

Kerkradio: 

Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de parochie www.willibrordhengelo.nl

 

Vieringen:
De viering in het weekend blijft nog op zondagmorgen om 9.30 uur; na afloop koffiedrinken in het parochiecentrum.

Voor de overige vieringen verwijzen wij u naar het Parochietijdschrift ‘Onderweg’ nr.6 /2017-2018.

 

 

Opbrengst Collectes  
 Weekend 03 juni  €     54,95
 Weekend 10 juni  €     78,25
 Weekend  17 juni  €     55,50
 Weekend 24 juni  €    159,90
 Uitvaart 25 juni Mw. Ans Nijenhuis- Besselink  €    140,10
 Weekend 1 juli  €     59,75

 

Overleden Mw. Ans Nijenhuis-Besselink

 

Op 16 juni 2018 is Mw. Nijenhuis-Besselink overleden. Op het bidprentje laten de kinderen en kleinkinderen weten dat zij haar niet alleen dankbaar zijn voor alles wat ze voor hen heeft gedaan, maar ook voor haar liefde en aandacht voor de kinderen en kleinkinderen.

Een bewogen leven met veel gebeurtenissen die het leven van alle dag tekenen. De laatste woorden op het bidprentje vatten haar levensloop samen.

Veel fijne herinneringen

Verzachten de smart

Voorgoed uit ons midden,

Voor altijd in ons hart

Dat zij mag thuiskomen bij de vrede van onze Heer.

 

Overleden Mw. Annie Gerrits Lanters

 

Op 3 juli is Mw. Annie Gerrits-Lanters overleden in de leeftijd van 91 jaar. Tot op het laatst was ze scherp van geest. Ze had een brede belangstelling voor de zaken die in de wereld speelden. Helaas moest ze ervaren dat haar zeer gekoesterde zelfstandigheid stukje bij beetje minder werd.

De laatste zin op het bidprentje geeft de duidelijke band aan die ze met de kinderen en kleinkinderen had. De kinderen/kleinkinderen verwoorden het als volgt: Nu je onze handen niet meer kunt aanraken, raak je onze harten nog duidelijker aan.

Dat zij moge rusten in vrede bij onze Heer.

 

 

 

 Vieringen: Periode 9 juli 2018 t/m 6 augustus 2018

 

Zondag 8 juli,  14e zondag door het jaar

09.30 uur Eucharistieviering, voorganger: pastoor Leisink

Lector: J. Wolbrink

Samenzang

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Misintenties bij deze viering:

Wim en Naomi Eggink

Rikie Robben-Peters

Annie van der Mond-Knippenborg

Jeanne van Zinnicq-Bergmann

Wil Venderbosch

Ans Nijenhuis-Besselink

 

Zondag 15 juli, 15e zondag door het jaar

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger: P. Zents

Lector: M. Melgers

Samenzang

Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman Gosselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Intenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Jeanne van Zinnicq-Bergmann

Wil Venderbosch

Ans Nijenhuis-Besselink

Annie Gerrits-Lanters

 

Donderdag 19 juli, de Bleijke.  Voorganger: Mw. Jenny Veldscholten

19.00 uur WC Viering

Lector: M. Melgers

 

Zondag 22 juli, 16e zondag door het jaar

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger: J. Veldscholten

Lector: D. Rondeel

Samenzang

Collectanten: Joop Hoebink en Bennie Besselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap

 

Intenties bij deze viering:

Wim Eggink en Naomi

Rikie Robben-Peters

Jeanne van Zinnicq-Bergmann

Wil Venderbosch

Ans Nijenhuis-Besselink

Annie Gerrits-Lanters

Vrijdag 27 juli, Vesperviering in de Bleijke

18.30 uur Vesperviering

Voorganger: Oecumenische werkgroep

 

Zondag 29 juli, 17e zondag door het jaar

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger: pastor Wil Matti

Lector: Mw. Ans Schabbink

Samenzang

Collectanten: Jan Willemsen en Christien te Stroet

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Intenties:

Wim Eggink en Naomi
Rikie Robben-Peters
Overleden familie Beunk-Lamers
Jeanne van Zinnicq-Bergmann
Wil Venderbosch
Ans Nijenhuis-Besselink

Annie Gerrits-Lanters

 

Zondag 5 augustus, 18e zondag door het jaar

09.30 uur Woord- en Communieviering, voorganger: diaken A. Bos

Lector: A. Schabbink

Samenzang

Collectanten: Tonnie Hoebink en Herman Gosselink

De collecte is voor de activiteiten van de eigen geloofsgemeenschap.

 

Intenties:
Wim Eggink en Naomi
Rikie Robben-Peters
Fam. Heitkönig-Beijer
Jeroen Schut

Bertus Bus

Overleden ouders Eulink-Hooman

Jaargedachtenis Bert Prins

 

Uitreiken gedachteniskruisje Bert Prins

 

Alle overleden parochianen van het laatste halfjaar:

Jan Verink

Jan Lamers

Francis Ernst-Beernink

Minie van Londen-Roëlling

Gerrie Peters

Truus Gerrits-van der Steen

Hans Garritsen

Jeanne van Zinnicq-Bergmann

Wil Venderbosch

Ans Nijenhuis-Besselink

Annie Gerrits Lanters

 

                       

Strooiveld op ons kerkhof aan de Zelhemseweg gereed!

De vrijwilligers die het onderhoud verzorgen op ons kerkhof hebben de aanleg van een strooiveld afgerond. Vanuit onze Geloofsgemeenschap kwam de vraag naar de mogelijkheid om de as van overledenen ook te kunnen verstrooien op het kerkhof.

Er is een ‘gedenkkorf’ geplaatst waarop een plaatje kan worden bevestigd met de naam van de overleden persoon.

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met dhr. Theo Keurentjes, tel. 464247

 

 

Rare Verhalen (voorgelezen tijdens de overweging

op 1 juli jl.)

 

Leer ons zo onze dagen tellen

Dat wij een wijs hart krijgen.

 

Gedicht van Karel Eykman

 

Beleef je leven

 

Jaja, ’t is allemaal waar, ik zal het niet ontkennen

dat eeuwig gezever over vergleden jaren.

Uren, dagen, maanden, jaren vlieden als een schaduw heen

het gras verdort, de bloem valt af

wat wij voorstelden, stelt niets voor

wij keren weer tot stof, jammer maar helaas.

 

Jaja, dat is allemaal waar en dat kan allemaal zo wezen

maar ik leg me daar na al mijn jaren niet bij neer

ik ga niet braaf en gelaten aanvaarden.

Nee, ik ga elke dag tellen zodat elke dag telt

ik ga elk uur beleven zodat ik ieder uur leef

ik zal maken dat ik elke minuut meemaak die mij rest.

 

Want zolang ik er ben, zal ik leven

Doodgaan kan altijd nog.

Doorgaan is voor later.

 

 

 

Verloting Paaskaars

Tijdens de Paaswakeviering op Paaszaterdag in Zutphen werd ook onze Paaskaars gezegend.

De paaskaars symboliseert de verrezen Heer, het licht van de paaskaars is een teken van de opstanding. In de kaars zijn vijf wierooknagels in kruisvorm gestoken worden; zij verbeelden de vijf wonden van Jezus in handen, voeten en hart.

 

De oude Paaskaars van 2017 zetten we weer in ons Parochiecentrum. De Paaskaars van 2016 willen we weer verloten onder de gelovigen van onze Willibrord Geloofsgemeenschap.

 

Indien u hiervoor belangstelling hebt, vul dan een briefje in met uw naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer. Achter in de kerk zullen we een z.g. offerblok plaatsen, waarin u de briefjes kunt deponeren.

 

U kunt uw deelname ook mailen naar: info@willibordhengelo.nl  of mob. 06 21241984

 

 

Toespraak tijdens de vrijwilligersviering

op 25 juni jl.

 

Vrijwilligers.

Wat zijn eigenlijk vrijwilligers?  Vrijwilligers zijn mensen die vrijwilligerswerk doen. 

En wat is dan  vrijwilligerswerk ?

 

  • Vrijwilligerswerk bestaat in 95% van de gevallen uit de volgende onderdelen.
  • Is een geheel van activiteiten die op vrijwillige basis worden uitgevoerd
  • Er bestaat geen financiële vergoeding (buiten een eventuele onkosten vergoeding)
  • De werkzaamheden worden verricht binnen een georganiseerd verband
  • De werkzaamheden beogen een maatschappelijk doel of organisatie

 

En wat is dan de omschrijving van de vrijwilliger?

De  vrijwilliger is iemand,  met hart voor de zaak,  die zich dienstbaar wil maken,  iemand die zich wil inzetten voor zijn medemens en voor zijn omgeving.

Dit is een omschrijving van vrijwilligerswerk en de vrijwilliger zoals je die op internet kunt vinden.  En  de impact van dat vrijwilligerswerk  is heel erg  groot.  Want wat zou een zorginstelling, een sportclub, veel maatschappelijke organisaties zijn, zonder vrijwilligers. Ze zouden op z’n minst veel activiteiten moeten schrappen en misschien kwam hun voortbestaan wel in gevaar. Afbeeldingsresultaat voor vrijwilligerswerk

 

Want laten we de zaak maar eens omdraaien, wat zou er gebeuren als we hier in Hengelo geen vrijwilligers hadden, nou dan was deze Geloofsgemeenschap er gewoon niet. Dat klinkt jullie misschien raar in de oren, maar dat is echt zo. Jullie houden samen met de andere vrijwilligers onze Geloofsgemeenschap draaiend, in de lucht, in stand of hoe je het ook noemen wilt. Dus we kunnen zonder meer stellen dat,  dankzij de inzet van onze vrijwilligers er in Hengelo een Geloofsgemeenschap is.

 

Inderdaad, die Geloofsgemeenschap hier in Hengelo bestaat omdat de financiën  op orde zijn, omdat het aantal mensen dat de weekend vieringen bezoekt nog boven het minimum aantal  zit en.. omdat er voldoende vrijwilligers zijn.  Maar dat woord voldoende staat wel erg onder druk. Het kost veel tijd en energie om open gevallen plaatsen in werkgroepen en Locatieraad  in te vullen. En soms lukt dat gewoon niet.

Dan moet je taken laten vervallen of functies combineren.  Maar dat is niet alleen hier in onze lokale  Geloofsgemeenschap het  geval, ook in de parochie kost het veel moeite om de bestuursfuncties bezet te  krijgen.  Zo waren er binnen het PB meerdere vacatures ontstaan. Maar gelukkig, zoals het er nu naar uitziet kunnen alle functies weer worden ingevuld.  Maar dat heeft wel enige tijd geduurd voor het zover is. Gelukkig zijn er nog  steeds  mensen te vinden zijn, die  het belangrijk en waardevol vinden om een gedeelte van hun vrije tijd, als vrijwilliger te besteden en zo onze parochie en de verschillende geloofsgemeenschappen levend te houden. Er is in de gehele parochie een gebrek aan vrijwilligers, wanneer er dan een oproep in “Onderweg” wordt geplaatst waarin mensen worden gevraagd om te reageren, hoor je heel vaak niets. Als je echter mensen persoonlijk aanspreekt met het verzoek om te helpen, krijg je vaak een andere reactie. En dan blijkt dat het toch nog steeds mogelijk is om mensen warm te maken om een helpende hand te bieden. Wel zien we dat over het algemeen mensen zich niet meer voor langere tijd willen vastleggen.  Als het echter om kortlopende projecten gaat  wil het nog wel eens lukken om vrijwilligers te vinden. Op zich is dat niet erg, als iedereen een gedeelte van een taak op zich neemt komt het ook in orde.

 

Vandaag willen wij  de vrijwilligers in het zonnetje zetten. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor de inzet van het afgelopen jaar, want we hebben mensen als jullie heel hard nodig. En als iedereen een klein steentje bijdraagt kunnen we met z’n allen heel veel. En dat laten we hier in Hengelo zien, soms gaan we onze eigen weg, zijn we een klein beetje eigenwijs en soms lopen we voorop. Op internet is een site met de naam,  Ik ben trots om een Hengeloër te zijn , nou laten we dat dan waar maken en we noemen ons een Hengelose vrijwilliger.

 

Frans Geurtsen, voorzitter Locatieraad.

 

 

Aanvangstijden voor de vieringen op zondagochtend ongewijzigd!

 

Diverse groepen in Hengelo willen graag de aanvangstijd voorlopig

op zondag om 9.30 uur handhaven.Afbeeldingsresultaat voor klok 9:30

 

Hoewel in Onderweg al de tijden zijn veranderd in 10.00 uur, heeft de locatieraad besloten om voorlopig nog de oude tijden aan te houden. T.w. aanvang viering op zondag  9.30 uur.

 

 

 

 

 

Raad van Kerken Hengelo

Opbrengst 10e oecumenische motortoer naar Puur Natuur

Op tweede Pinksterdag vond de oecumenische motortocht plaats vanuit de gezamenlijke kerken van Hengelo. Voor het tiende achtereenvolgende jaar! Daarom werd begonnen met koffie en gebak!

De rit ging dit keer door het Twentse platteland achter landgoed Twickel en een stukje Duitsland eerst naar Gramsbergen, waar een allervriendelijkst kostersechtpaar de deelnemers rondleidde door de kerk en het pittoreske centrum. Vervolgens via Hardenberg, langs Beerze en Ommen met het zicht op landgoed en kasteel Vilsteren, door de bossen van Dalfsen en over de Holterberg weer naar de Achterhoek.

De organisatie zorgt er elk jaar voor dat wat overblijft van het inschrijfgeld wordt bestemd voor een bepaald doel. Op die manier kunnen ook anderen meegenieten. Dit jaar ging opnieuw een mooi bedrag naar de mensen van Puur Natuur van de Stichting Philadelphia in Hengelo. Op 19 juni werd het aangeboden door Jaap van Gijssel, Chris Peelen en Gerry Spekkink. En het geld had al een mooie bestemming gekregen! Vol trots werd de aangeschafte plotter getoond, waarmee de mensen stickers kunnen maken voor allerlei doeleinden. Ook dit keer werd er weer een mooie foto gemaakt en mochten een aantal cliënten van Puur Natuur zich even ‘motormuis’ noemen. Dat was natuurlijk heel stoer en spannend!

 

 

175 jarig bestaan van onze Kerk!

Op 14 oktober a.s. vieren we

het 175 jarig bestaan onze kerk. 

Een liturgiegroep gaat zich buigen over een passende viering en weer anderen zijn bezig een aantal andere activiteiten op te zetten, die te maken hebben met het 175-jarig bestaan.

Wij houden u op de hoogte!

 

 

 

 

 

 

 

Thuiscommunie

Gelovigen, die niet in de kerk de vieringen kunnen meemaken, kunnen de communie thuis ontvangen.

In principe kunt u de thuiscommunie ontvangen op

de 1e dinsdagmorgen en de 1e  vrijdagmorgen van de maand.

Indien u de communie thuis wenst te ontvangen kunt u contact opnemen met de contactpersoon en/of  het secretariaat van onze geloofsgemeenschap.

 

Voor opgave en om een geschikte tijd af te spreken kunt u contact opnemen met Christien te Stroet,  tel. 0575- 462648

 

 

Openingstijden secretariaat:   o.a. opgeven misintenties:

 

Het secretariaat is elke woensdagmiddag open van 14.30 uur tot 15.00 uur. Daarnaast kunnen opgaven voor misintenties ook in een enveloppe in de brievenbus van het parochiecentrum  worden gedaan. Het is wel handig om dan duidelijk aan te geven voor welke datum de  intentie bedoeld is. De kosten kunnen eveneens in de enveloppe worden ingesloten . De kosten voor een misintentie zijn € 10,00.

Intenties kunnen tot woensdagmiddag voorafgaand aan het weekend worden aangemeld.

Ook is een opgave via de mail is ook mogelijk.

Voor andere zaken vindt U in de nieuwsbrief op pagina 1 de belangrijkste telefoonnummers als U informatie wenst over persoonlijke en/of  algemene parochiële zaken.

Mocht een helder antwoord niet direct mogelijk zijn, dan kan een nadere afspraak worden gemaakt. Email: info@willibrordhengelo.nl

 

 

Op 9 september viert ons

WILLIBRORDUS KERKKOOR

het 50 jaar 4 stemmig jubileum.

 

Het was in 1968 dat toenmalig pastoor Reckers er zijn goedkeuring aan gaf, dat het dameskoor samen met de heren de H. Mis mochten gaan opluisteren met gezang.
We willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en er is 9 september dan ook een SPECIALE FEESTELIJKE VIERING in voorbereiding door de jubileumcommissie.

De koorleden dragen zelf een jaarlijkse contributie bij en op het koor staan 2 collectebussen:
1 voor de kerk en in de 2e spaart het koor een wekelijkse bijdrage.
Uit de opbrengsten daarvan wordt ruim de helft van het jaarlijkse Caeciliafeest bekostigd.
Overige inkomsten komen uit spontane bijdrages bij uitvaartdiensten, optredens bij verenigingen of in het ziekenhuis. En dan is er nog een vergoeding als waardering vanuit de eigen parochie.
Overige consumpties bij het Caeciliafeest worden door de koorleden uit eigen zak betaald.
U begrijpt het al dat een extra receptie ver boven de begroting uitgaat.

Waardeert U als parochiaan ook de muzikale opluistering van dirigent/organist en koor bij de kerkdiensten op zon- en feestdagen, dan kunt U dat het beste tot uitdrukking brengen door een financiële onkosten-bijdrage te storten op bankrekening:
NL08 INGB 0002 0191 25 t.n.v. KERKKOOR St. WILLIBRORDUSPAROCHIE.

Wenst U liever anoniem te doneren, dan staat achter in de kerk daartoe een melkbus.
Hopelijk gaat de inhoud daarin niet rammelen, maar ritselen.

 

 

Repair Café Hengelo Gld 

Lustrum Repair Café met Open Huis op zaterdag 8 september van 10.30 tot 14.00

In september 2013 is het Repair Café in Hengelo door de diaconie van de protestante gemeente opgericht. Aleida Blanken, Frida Meints en Theo van de Leij hebben de krachten gebundeld en ervoor gezorgd dat het Repair Café in Hengelo van start kon gaan, zodat op 8 september de officiële opening door de toenmalige wethouder Steffens verricht kon worden. In de loop van de jaren is de openstelling verdubbeld, het aantal vrijwilligers tot 24 gegroeid en organiseert het Repair gezamenlijk acties met lokale instellingen zoals de Bibliotheek, ANWB, Lithania, Puur Natuur en Sensire.

Het motto van het Repair Café “Weggooien? Mooi niet” willen we verder vormgeven door samen met de vrijwilligers kapotte kleding en apparaten te repareren, daardoor zorg te dragen voor de natuur en onze leefomgeving. Tevens is het Repair Café een plaats om elkaar te ontmoeten. Ook willen we reparatie kennis behouden en een mentaliteitsverandering te weeg te brengen dat weggooien altijd nog kan. (dan wel het afval scheiden)

U wordt hierbij uitgenodigd om het Repair Café te bezoeken en de vrijwilligers te feliciteren met het eerste lustrum op zaterdag 8 september 2018 tussen 10.30 en 14.00 in Kerkstraat 15. Voor de kinderen is er een speciale attractie en kunnen er draadfiguren gesoldeerd worden.

Het Repair Café kan altijd vrijwilligers gebruiken. Reparateurs, naaisters, gastvrouwen en -heren. Dit jubileum is een mooie gelegenheid om onze vrijwilligers te ontmoeten en te kijken of dit werk misschien ook iets voor u is.

www.repaircafehengelogld.nl

Tot ziens in het Repair Café, Kerkstraat 15 in Hengelo.

06 16528312 (Jakob Strating)
06 51007904 (Frida Meints)

http://www.repaircafehengelogld.nl/

 

  

Mededelingen KBO – PCOB

 

Ondersteuning iPad (geen cursus)

Ipad ondersteuning in parochiecentrum op 3e donderdag van de maand.

De heer Reint Beunk  is op  19 juli weer aanwezig om eventuele vragen en/of opmerkingen te geven over de iPad. Bent u geïnteresseerd en of heeft u vragen? Dan mag u deze morgen zeker niet missen ! U hoeft zich daar niet speciaal voor aan te melden, de deur van het parochiecentrum is open!

 

Roadshow rondom digitalisering

 

Binnen de Gemeente Bronckhorst is een groep bezig om in september een groots project op te zetten rondom digitalisering. Hieraan werken mee Bibliotheek West Achterhoek, diverse Welzijn instellingen, Kruiswerk Achterhoek , de Ouderenbonden zoals KBO-PCOB en het Seniorenconvent.  Ook de Gemeente speelt daarin een rol. Op diverse plaatsen worden activiteiten ontplooid. Er komt een speciale bus met allerlei voorlichtingsmateriaal. In diverse plaatsen worden ook workshops gehouden. Binnenkort zal een publiciteitscampagne worden georganiseerd.  De bus en de tent komen op vrijdag 14  september naar Hengelo. De bus en de tent komen bij de bibliotheek te staan. De workshops worden gehouden in de bibliotheek. Vanaf ’s morgens 10 uur tot 16.00 uur zal de bus aanwezig zijn

Echt digitaal op de toekomst voorbereid te zijn, vraagt om een blijvende begeleiding voor senioren.

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met

Henk Roes, tel. 06  2124 1984.

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief  kan uiterlijk tot  2 augustus 2018 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad  ‘Onderweg’ nr. 6,  kan tot uiterlijk  14 juli 2018  bij Louise Eulink ( Louise50@live.nl ) worden ingeleverd.