Ons Kerkkoor

ONS  KERK – KOOR

noten

In de wandelgangen hoor je vaak dat ons koor weer prachtig heeft gezongen !

Dat horen wij graag en zijn daar natuurlijk erg trots op.

Het koor bestaat uit 29 leden waarvan 18 dames en 11 heren.

 Het staat onder deskundige leiding van Rob Mullink dirigent/organist.

foto 4

Het Willibrordus Koor.

Wij zingen 4 stemmig en oefenen iedere maandagavond van 18.45 tot 20.15 uur.

Zondags zingen wij tijdens de H.Mis of W en C viering om 9.30 uur.

Ook wordt er gezongen bij rouw en trouw zoals wij dat noemen.

En 1x per jaar zingen we in het Slingeland Ziekenhuis en wanneer we gevraagd worden, ook zingen we bij de kerstviering van de KBO of elders in de omgeving

Bij de starters viering en de oecumenische viering zingen we om beurten inde Remigiuskerk dan wel in de St.Willibrordus kerk van Hengelo G.

Het koor zingt dan samen met de Cantorij.

Wij zingen met veel enthousiasme en dat blijkt ook wel aan de leden waarvan de meesten al heel lang lid zijn van het koor.

We hebben er plezier in en dat is belangrijk.

Het bestuur heeft als voorzitter A.Winkelman ,secretaris G.Willems en penningmeester J.Jansen.verdere bestuursleden zijn L. Keurentjes en W Aalders.

Het Caeciliafeest is ook voor ons koor een feest.

St.Caecilia is de patroonheilige van de zang en dat wordt jaarlijks gevierd in de maand november.

Wij als koor maken daar een gezellige dag, middag of avond van, wat om beurten door de Alten, Sopranen,Bassen en Tenoren georganiseerd wordt.

Het is iedere keer weer een verrassing wat er gedaan wordt het is dan ook altijd een zeer geslaagde dag.

De  dames van het koor organiseren ook jaarlijks een uitje.

Maar zoals het nu gaat mogen we zeer tevreden zijn.

Omdat de gemiddelde leeftijd van de leden boven de 65 jaar ligt vraagt het koor om versterking van nieuwe leden.

Het gezegde luidt: ZINGEN IS DUBBEL BIDDEN.

Gezien de complimenten die we krijgen van onze parochianen en omgeving, mogen we zeker trots zijn op dit koor.

Het Willibrordus koor.

Namens het koorbestuur:

A. Winkelman-Claver       tel. 0575-462919

J. Jansen                                tel. 0575-461357

foto 6Thorn 13 sept.2015 033