Geschiedenis en het Heden

De St. Willibrorduskerk werd gebouwd in 1842. Rechts van de kerk de R.K. bewaarschool, opgericht in 1903. Geheel links het station van de Tramweg Mij,   “De Graafschap”. Rechts van de kerk het café van de fam.Maresch. Het pand met het rode dak, geheel rechts werd gebouwd in 1901 en tot 1916 bewoond   door Hendrikus Besseling en zijn zusters Willemina en Elisabeth. In 1917 werd het betrokken door Hubertus van Gerven en zijn gezin

 f3

De St. Willibrorduskerk werd gebouwd in 1842. De bouw werd mogelijk gemaakt door toedoen van Mej. Wilhelmina Christiaans. Haar naam wordt dan ook in ere gehouden d.m.v. een gevelsteen bij de hoofdingang van de kerk. De bouwsom bedroeg ruim f. 21.000,–. Op 21 januari 1843 werd de kerk ingezegend door de Hoogeerw. heer M.Terwindt, aartspriester van Gelderland. Tegelijk met de inzegening van de kerk werden ook de 2 klokken, toegewijd aan de H.Maria en aan de H.Willibrordus, gedoopt. In 1874 brak een der klokken, waarvoor een nieuwe werd aangebracht. De oorspronkelijke toren zakte in 1883 in elkaar t.g.v. een storm en werd vervangen door de spitse toren van de foto. Voor de ingebruikname van de kerk in 1842 gingen de katholieken van Hengelo Gld in Keijenborg en Kranenburg ter kerke. Nadien werd de H.Dienst nog 20 jaar lang geleid door pastoor Berendsen van de Keijenborg, tot in 1862 Hengelo Gld een zelfstandige parochie werd. Als eerste pastoor werd toen benoemd Fredericus H.A. Reigers

 De woning voor de toren van de St. Willibrorduskerk werd bewoond van 1914 tot 1933 door Leonardus Johannes Geurts, de eerste hoofdonderwijzer van de in 1914 aan de Spalstraat gebouwde R.K. lagere school. Hij kwam op 25 december 1914 van Vierlingsbeek naar Hengelo Gld. Op 6 januari 1933 verhuisde hij naar de nieuwe onderwijzerswoning aan de overzijde van de Spalstraat. Op de achtergrond staat het cafe van de fam. Maresch

Het interieur van de St. Willibrorduskerk, na de verbouwing van de kerk in 1924, waarbij het gehele interieur werd vernieuwd

H. Willibrordkerk Hengelo staat in de schijnwerpers

Gepubliceerd: 30-11-2012 10:38

Hengelo – Op zaterdag 8 september 2012 zal in het kader van Nationale Monumentendag ook de Willibrordkerk aan de Spalstraat in Hengelo de gehele dag voor een ieder te bezichtigen zijn. De kerk is open van 10.00 tot 16.00 uur. Voor kenners en liefhebbers van historisch erfgoed is een aantrekkelijk programma samengesteld, dat een bezoek bijzonder interessant maakt.

Dat heeft ook te maken met het besluit van de rooms katholieke geloofsgemeenschap in Hengelo Gld. om de toren van dit rijksmonument een stevige maar vooral noodzakelijke restauratiebeurt te laten geven. Want hoewel in het kader van monumentenzorg de nodige middelen mogen worden verwacht zal ook de eigen gemeenschap het nodige op moeten brengen. Hiervoor is een werkgroep gevormd, die inmiddels de nodige acties op touw heeft gezet en fraaie producten voor verkoop heeft laten ontwikkelen. Zo kunt u in het bezit komen van placemats en ansichtkaarten met afbeeldingen van vier bijzondere historische gebouwen in Hengelo, te weten de eeuwenoude Remigiuskerk, het unieke Bleekhuisje, de Muldersfluite (landelijk bekend van de jaarlijkse broodweging op Hemelvaartsdag) en natuurlijk de Willibrordkerk. Ook is een afbeelding van de Willibrordkerk op een echte lei verkrijgbaar.Op deze nationale monumentendag zullen daarnaast in de kerk fraaie werken worden getoond van kunstenaars uit onze eigen gemeenschap. Zo kunt u kennismaken met schilderijen van Wil Besselink en Wilhelmien Hoebink, houtsnijwerk van Jan Idink (Keijenborg) en Johan Kleinreesink en mozaïekwerken van onder andere Christien te Stroet. Vanzelfsprekend is ook het eigen museum in het parochiecentrum te bezoeken. Uw bezoek aan deze fraaie kerk wordt omlijst met sfeervolle muziek, terwijl u via een professionele 3D presentatie de gehele kerk en de te restaureren toren op groot scherm kunt aanschouwen. De totale bezichtiging kan geschieden onder deskundige leiding.

Hengelo – Op vrijdag 14 december a.s. nadrukkelijk aanwezig op het Pleinenfeest bij de Willibrordkerk.

Denk niet aan felle lichtbundels. De opvallende locatie in de Spalstraat vraagt daar niet om. Maar het beeldbepalende rijksmonument staat al enige tijd in het middelpunt van vele activiteiten. Daar is alle reden voor.
De katholieke geloofsgemeenschap in Hengelo heeft zich nadrukkelijk uitgesproken voor behoud van de H.Willibrordkerk, maar daar is wel een ingrijpende, maar tevens kostbare restauratie van de toren voor nodig. Voor rijksmonumenten is weliswaar een potje met geld beschikbaar, maar de eigen gemeenschap zal naast fondsenwerving toch zelf een wezenlijk deel van de kosten moeten opbrengen. Op de speciaal voor dit doel geopende bankrekening 168.462.303 is iedere bijdrage welkom.
De werkgroep, die in het leven is geroepen, heeft inmiddels diverse plannen bedacht en aantrekkelijke producten laten ontwikkelen. Zo is een fraaie afbeelding van de te restaureren toren op dakleien verschenen. Maar het meest in het oog springend zijn de zeer geslaagde twéézijdig bedrukte placemats met speciaal vervaardigde fraaie illustraties van monumenten waar Hengelo-Gld. trots op is; de Remigiuskerk, het Bleekhuisje, natuurlijk onze Willibrordkerk en de van de traditionele broodweging bekende Muldersfluite. Dezelfde afbeeldingen komen eveneens voor op een set bijzonder mooi uitgevoerde ansichtkaarten.
Het Pleinenfeest in het licht van Kerstmis wordt door de werkgroep  aangegrepen om deze aantrekkelijke producten aan de man/vrouw te brengen en de aandacht te vestigen op de noodzaak tot restauratie van onze monumentale toren. Hiervoor zal doorlopend een bijzonder geslaagde visuele presentatie aanwezig zijn. De stand wordt ook nog eens opgesierd met ter plekke gemaakte of te maken bloemstukken en graftakken, terwijl een warme versnapering, we gaan immers de winter in, niet zal ontbreken. De werkgroep hoopt veel nieuwsgierige en kooplustige bezoekers te mogen verwelkomen.

Geld voor restauratie kerktoren Hengelo bij elkaar

Geplaatst op
Afbeelding
De Willibrordkerk in de Spalstraat in Hengelo. Foto: Theo Kock

 

HENGELO – De parochianen van de rooms-katholieke Willibrord-geloofsgemeenschap in Hengelo hebben de afgelopen weken het benodigde geld voor de torenrestauratie van hun kerk bij elkaar gebracht. Het gaat om een totaalbedrag van 22.000 euro, dat nog werd gemist om de begroting rond te krijgen.

De torenrestauratie kost 280.000 euro. Daarvan hebben de parochianen ruim 25.000 euro bijeengebracht. De rest is betaald uit subsidies, fondsen en eigen vermogen.

De restauratie neemt zo’n vier maanden in beslag.

In een brief aan de parochianen wordt om deze bijdrage gevraagd. Restauratie van de toren van de rooms-katholieke kerk is hoogst noodzakelijk: de stenen vallen vanaf de buitenkant naar beneden en het pleisterwerk binnen vergruist bij de minste aanraking.

De torenrestauratie kost 280.000 euro, het grootste deel is al binnen. 22.000 euro ontbreekt nog, parochianen wordt gevraagd dit bedrag bijeen te brengen. “We doen een appel op hun eigen verantwoordelijk”, zegt Henk Gosselink, lid van de werkgroep torenrestauratie.

Zeker is dat de toren gerestaureerd wordt, medio april begint de restauratie. “Maar het ontbrekende bedrag hebben we echt nodig, anders moeten we het uit eigen vermogen inbrengen. En dan missen we rente, dat is onwenselijk.”