Contacten

Parochie  H. Willibrordkerk

Spalstraat 38
7255 AD Hengelo Gld.
Telefoon pastorie 0575-461275

 

Rabobank:  NL85RABO 01213 92 570    (Algemeen nummer)

Rabobank:  NL82RABO 01195 38 857    ( Kerkbalans / Parochiebijdrage )

 

Algemene gegevens:

e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl en www.12apostelen.nl

 

Locatieraad / pastoraatsgroep

telefoon
 

 

Dhr. Henk Roes

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Mw. Marian Zaarbelink

Mw. Jenny Veldscholten

Dhr. Jan Claver

Mw. Monique Kuipers

Marieke Kraassenberg

 

 

Voorzitter/Secretaris

Bouwzaken

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

06 2124 1984

0575 463482

0575 464247

06 1014 7854

463482

462763

06 4539 7320

06 2905 0038

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Dhr. Herman Gosselink

 

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

Onderweg/

parochienieuws

0575 463837

0575 462503

0575 463482

06-48483121

0575 463386

0575 461028

Dhr. J. Claver

Dhr. Henk Roes

Achterwacht

Achterwacht

06 2334 3489

06 2124 1984