Contacten

Parochie  H. Willibrordkerk

Spalstraat 38
7255 AD Hengelo Gld.
Telefoon pastorie 0575-461275

 

Rabobank:  NL85RABO 01213 92 570    (Algemeen nummer)

Rabobank:  NL82RABO 01195 38 857    ( Kerkbalans / Parochiebijdrage )

 

Algemene gegevens:

e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl en www.12apostelen.nl

 

Locatieraad/pastoraatsgroep telefoon
Dhr. Frans Geurtsen

Dhr. Henk Roes

Dhr. Frans Geurtsen

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Lid

Lid

Bouwzaken

Lid

462945

461061

462945

461061

462570

463482

464247

     

 

Dienstverlening   Telefoon
Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Aangelegenheden kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

462503

463482

463143

463386