Belangrijke adressen

Bestuur Parochie HH. Twaalf Apostelen te Zutphen:

 

Het pastoraal en materieel beleid berust bij het parochiebestuur. De leden worden door het Bisdom benoemd voor een periode van vier jaar. Daarna kunnen ze voor een zelfde periode herbenoemd worden.

De parochie wordt wettelijk vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris.

 

De pastoor van de parochie de H.H. Twaalf apostelen is de voorzitter.

In onze parochie is pastoor Harry Scheve volgens het kerkelijk recht de voorzitter.
Met toestemming van het bisdom is de vice-voorzitter gemachtigd om, in plaats van de voorzitter, de parochie te vertegenwoordigen bij materiële en economische aangelegenheden.

 

 

Samenstelling parochiebestuur:                             foto 4

Dhr. Harry Scheve, pastoor
Dhr. C.H.J. (Kees) Koersvelt, penningmeester
Mevr C.A.L.S. Peterse-Giesen;  secretaris; portefeuille personeelszaken en vrijwilligersbeleid
Dhr. H.G.J. Heuver; portefeuille gebouwen, portefeuille begraafplaatsen
B.G.A. Hemmer, lid

 

De RK. Willibrord Geloofsgemeenschap in Hengelo Gld
behorende tot de R.-K. Parochie HH. Twaalf Apostelen

 

Algemene gegevens:
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl
Websites: www.willibrordhengelo.nl en www.12apostelen.nl
Banknummer: NL85RABO 01213 92 570
Banknummer kerkbalans/parochiebijdrage:  NL82RABO 01195 38 857

 

Pastores

Pastoraal Team Parochie HH. Twaalf Apostelen:

J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor,

Telefonische bereikbaar via het parochiesecretariaat

Tel. 0575 711310

Kerkstraat 9; 7256 AR Keijenborg, tel.: 06 53214017

Mw. C.E.J.M. (Carin) Timmerman
pastoraal werker
p/a  van Heemstraatraat 4, 7204 GJ  Zutphen
e-mail:  c.timmerman@12apostelen.nl
mob. 06 – 2509 1377

Diaken  A.J.M. (Anton) Bos
e-mail: a.bos@12apostelen.nl
mob. 06 – 4490 2208

Diaken G.G.M. (Günther) Oude Groen
e-mail: g.oudegroen@12apostelen.nl
tel. 0545 272320

G.J.A.M. (Gerry) Spekkink-Beunk
parochiemedewerker
e-mail:  g.spekkink@12apostelen.nl
mob. 06 – 47153610

Secretariaat Parochie HH. Twaalf Apostelen:

Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen;
Tel.: 0575-711310; dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur
Email: secretariaat@12apostelen.nl.
Website: www.12apostelen.nl

 

Mieke Degen, Petra Hulman en Magda van Ommen

p./a. Van Heemstrastraat 4; 7204 GJ Zutphen.

Tel: 0575 711310

Dinsdag t/m vrijdag 9:00-12:00 uur

Email: secretariaat@12apostelen.nl

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

 

Dhr. Th. Keurentjes

Mw. Marian Zaarbelink

Dhr. Jan Claver

Mw. Monique Kuipers

 

 

 

Lid

Lid

Lid

Lid

 

 

 

 

0575 – 464247

06 1014 7854

0575 – 462763

06 – 4539 7320

 

 

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Yvonne Huitink

 

Dhr. Henk Roes

 

Penningmeester

Kerkhofaangelegenheden

Caritas

Onderweg/

parochienieuws

0575 463837

0575 462503

06-48483121

06 – 2124 1984

 

 

Achterwacht

Opgave dopen

via Zutphen

via Zutphen