Home pagina.

Nieuws vanuit de Willibrord Geloofsgemeenschap in een nieuw jasje

Een aantal mensen heeft gevraagd of er een vervolg komt op het parochienieuws. Die periode hebben we afgesloten, echter links en rechts is er toch behoefte aan informatie over de activiteiten die nog wel doorgaan. Een werkgroep is begonnen o.a. met de voorbereiding van een maandelijkse Woord- Gebedsviering in de VGH kerk aan de Banninkstraat. Ook de inloop is daar op donderdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur.

De veronderstelling dat het nieuws op de pagina in Onderweg van onze geloofsgemeenschap kan worden geplaatst stuit op verschillende bezwaren. De frequentie is te laag. Daardoor kun je niet actueel blijven. Je moet de kopij al drie weken van tevoren aanleveren.

Ik ben zo vrij geweest om een alternatief te ontwikkelen. Deze brief komt dan maandelijks uit en ligt in de kerk bij de gebedsviering. Dus bij de eerste zondag van de maand.

Ook is er nu een digitale nieuwsbrief en een aangepaste Website:  www.willibrordhengelo.nl

Dit is een mogelijkheid om U op de hoogte houden van alle activiteiten.

Graag wil ik weten of hierdoor in een behoefte wordt voorzien.

Bekijk daarom deze eerste brief. Zijn er andere suggesties?  Graag hoor ik jullie mening.

 

Henk Roes, Willibrord Geloofsgemeenschap Hengelo gld.

———————————————————————————————————————————————————————————-

                Privacyverklaring  Parochies

 

 

 

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is

door het Aartsbisdom een privacyverklaring opgesteld.

     

 Lees hier de Privacyverklaring R.-K. Parochies (versie  2019).

 

——————————————————————————————————————————————————————–

 

  Deze site wordt vanaf nu voortdurend aangepast.bell_tower_ringing_mc

Mocht u fouten op de site zien geeft het  a.u.b. even door aan de webmaster. 😳 .

(info@willibrordhengelo.nl)