Overzicht Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Jrg. 1 nr. 1  maart 2024

De H. Willibrord Geloofsgemeenschap in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

Nieuwsbrief Willibrord Geloofsgemeenschap

 

Door de sluiting van onze Willibrordkerk hield het parochienieuws in de oorspronkelijke vorm op te bestaan. Nu blijkt er toch de behoefte aan informatie te bestaan om de activiteiten die er nog worden georganiseerd onder de aandacht te brengen van de leden van onze geloofsgemeenschap. We willen de animo peilen voor de doorstart van de Nieuwsbrief in een aangepaste vorm.
Het is de bedoeling om deze Nieuwsbrief aan het begin van elke maand uit te brengen. Ook wordt er gewerkt aan een digitale versie.

 

 

 

 

R.K. Woord- Gebedsviering in de VGH Kerk aan de Banninkstraat

 

Er is een nieuwe werkgroep ontstaan die de voorbereiding van de maandelijkse gebedsviering ter hand heeft genomen.

Iedere gebedsviering wordt gehouden op de 1e zondag van de maand.

Aanvang: 09.30 uur

 

Na de viering is er gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

 

Vieringen:   maart 2024

 

Datum Activiteit Uitvoering Locatie
03 mrt R.K. Gebedsviering

09.30 uur

Lid werkgroep VGH Kerk
Banninkstraat
07 mrt. Vrije inloop

10.00 – 11.30 uur

Werkgroep Achterzijde
VGH Kerk
07 mrt. Ophalen Onderweg

Vanaf 14.00 uur

Werkgroep Achterzijde

VGH Kerk

14 mrt. Vrije inloop

10.00 – 11.30 uur

Werkgroep Achterzijde VGH Kerk
21 mrt. Vrije inloop

10.00 – 11.30 uur

Werkgroep Achterzijde

VGH Kerk

21 mrt. Bleijkeviering

19.00 uur

Mw. Gerry Spekkink De Bleijke
28 mrt. Vrije inloop

10.00 – 11.30 uur

Werkgroep Achterzijde VGH Kerk
07 april R.K. Gebedsviering Lid Werkgroep VGH Kerk

Banninkstraat

 

 

 

Verslag Noaberviering door Raad van Kerken

 

Op 17 februari waren we bijeen in VGH kerk aan de Banninkstraat voor een Noaberviering

 

Thema deze keer “eten en drinken”

 

In deze tijd tussen carnaval en de soberheid van de 40 dagen op weg naar Pasen.

We hebben geluisterd naar muziek over ons voedsel en naar teksten van Phil Bosman, Kathleen Boedt en Carlos Desoete over de betekenis ervan.

Centraal stond een schikking van “eten en drinken” en de Paaskaars.

We kregen aan het eind een bladwijzer met een tekst mee!!

De vrije gift was dit keer bestemd voor de voedselbank in Zelhem. Dit in het teken van eten en drinken voor iedereen!! De opbrengst is aangevuld met een bijdrage uit eerdere Noabervieringen. Zo kon een bedrag van € 60,25 worden aangeboden, tezamen met de donatie van de sobere maaltijd van Inspiratie en Ontmoeting op 14 februari.

 

De volgende Noaberviering is op 20 april in de VGH kerk

 

Inloop Willibrord Geloofsgemeenschap

                                  

Op donderdag 18 januari was de doorstart van de inloopmorgen in het kleine kerkje aan de Banninkstraat.

Op donderdagmorgen zijn wij daar te gast. Het is er wel klein maar ook weer knus. Op de eerste morgen waren toch een aantal mensen die daar aanwezig waren. Deze gastvrijheid van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap weten we enorm te waarderen, nu de Willibrordkerk aan de eredienst is onttrokken en ook het Willibrordhuus niet meer beschikbaar is.

       

                       

 

Goede, stille week

 

Passie voor passie

Op Goede Vrijdag werken de drie geloofsgemeenschappen in Hengelo Gld samen.

We houden de lijdensweg van Jezus niet binnen de muren van de kerk, maar gaan naar buiten.

We lopen vanaf het speelveld aan de Stekweg naar het solarpark en steken daarna de Heurne over naar de Snetlageweg. Vervolgens lopen we via de Schoolstraat, Hofstraat en Regelinkstraat langs de oude smederij naar het eindpunt bij de Vredesvlam aan de Kerkstraat. Een groot houten kruis wordt daarbij in ons midden gedragen. Het zal een ingetogen tocht worden, waarbij we op verschillende punten stil staan bij een woord dat te maken heeft met één van de zeven uitspraken van Jezus toen  Hij aan het kruis hing. Iedere halteplaats levert een specifiek onderdeel op voor een klein eigen kruisje, dat iedere deelnemer aan de tocht, bij aanvang of onderweg, met zich mee te dragen krijgt. We doen dit alles met respect voor de verschillende tradities die de drie geloofsgemeenschappen kennen. Iedereen is welkom om mee te lopen of aan te haken.

 

We starten om 19.30 uur vanaf het speelveld aan de Stekweg nabij solarpark De Kwekerij.

 

Oproep:

Wie wil op Goede Vrijdag ‘s avonds het passiekruis dragen? We kijken bij de opgave of we meerdere teams kunnen samenstellen zodat onderweg gewisseld kan worden. Ook jongeren en dames zijn welkom om het passiekruis een stukje mee te dragen.

 

Opgave en/of info bij Rineke van den Berg (tel. 06 3735 0753)  of Gerry Spekkink (tel. 06 4715 3610).

 

De zeven kruiswoorden van Jezus Christus zijn:

1.“Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.”

  1. “Voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn.”
  2. “Vrouw, zie daar uw zoon; zie daar uw moeder.”
  3. “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?”
  4. “Ik heb dorst.”
  5. “Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest.”
  6. “Het is volbracht.”

 

Kerk Radio Zutphen

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken. U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen. Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd via Kerkradio Zutphen

 

 

Thuiscommunie weer mogelijk!

 

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de H. Communie willen ontvangen; dan bestaat nu de mogelijkheid weer dat u die thuis kunt ontvangen.

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 0575 462648

Zij komt dan bij u voor een nadere afspraak.

 

 

Inspiratie en Ontmoeting komende seizoen

Verslag 14 Februari Sobere maaltijd

 

Op woensdag 14 februari werd door Inspiratie en Ontmoeting de start van de veertigdagentijd begonnen met een sobere, maar smaakvolle maaltijd. De tafel in Kerkstraat 15 was volledig bezet en Helma Luesink en Gerry Spekkink waren aanwezig om de bezinningsperiode in te leiden. Veertigdagentijd of vastentijd staat in het teken van ruimte maken voor jezelf, de ander, de aarde en de Schepper als voorbereiding op Pasen. Het wordt wel samengevat met woorden als soberheid, solidariteit en spiritualiteit.

Solidariteit kreeg die avond vorm door de vrije gift van deelnemers bestemd voor de Voedselbank: € 85. Het was een waardevol oecumenisch moment op weg naar Pasen.

 

 

 

Thema-avond en een filmavond over verslaving

In het kader van de 40 dagen tijd waarin veel aandacht is voor bezinning, vasten of onthouding organiseren we op 14 maart een avond waarin jongeren vertellen over hun (overwonnen) verslaving. Deze jongeren zijn vrijwilligers van het JongerenNetwerk uit Arnhem.

Thema-avond 14 maart 2024

Wanneer is iets een verslaving of wanneer ben je verslaafd? Verslaving is een ziekte: het zit op meerdere plekken in je lichaam, ook in je hersenen. De term verslaving is van toepassing op middelen als alcohol en drugs, maar ook op gewoontes waar mensen geen weerstand aan kunnen bieden. Denk hierbij aan gokverslaving, seksverslaving en internetverslaving. Onverantwoordelijk gebruik van middelen kan leiden tot agressie op straat, gebruik van huiselijk geweld en ongelukken op het werk en in het verkeer. Mensen die een verslaving hebben, kunnen last krijgen van hart- en leverziekten. Wanneer is iets een verslaving? Eén van de definities van verslaving is: een onweerstaanbare behoefte om middelen te gebruiken. Dit verlangen noemen we ook wel

’trek’ of een ‘craving’. Het verlangen wordt op een gegeven moment meer een afhankelijkheid, of zelfs noodzaak.

Na een lange zoektocht is het de commissie gelukt om mensen te vinden die hun verhaal openlijk willen delen. Deze mensen, jongeren zijn gevonden bij het bovengenoemde JongerenNetwerk.

Het JongerenNetwerk is een vrijwilligersnetwerk van jongeren tussen de 16 en 28 jaar die zijn opgegroeid met ervaring in (jeugd)hulpverlening en aanverwante thema’s.

Deze avonds is bedoeld voor jongeren en ouderen. Jongeren om verhalen te horen, waar ze mogelijk zelf bekend mee zijn. Mogelijk de weg naar hulp zoeken, of juist zelf een hulp kunnen zijn voor een ander. Voor ouderen een verhaal hoe het kan komen dat jongeren en volwassen zo in problemen kunnen komen dat hun verslaving hun leven overneemt. Wat kun je als ouder, familie of omstander doen? Of wat moet je juist niet doen. Deze vragen komen aan de orde.

Deel deze uitnodiging met anderen! Geef deze jongeren de kans in alle eigenheid met al hun kwetsbaarheid hun verhaal met ons te delen. Een verslaving waaraan dan ook, is niet voor “lozers” maar kan ons allen, overkomen.

 

Tijd: 19.45 uur inloop, 20.00 uur start 21.45 uur eindtijd

Opgave is handig via Frida Meints 06 51007904 of f.meints@gmail.com Kosten: vrije gift

Plaats: Bibliotheek Sterreweg 10, 7255 BJ Hengelo

 

Filmavond: 21 maart 2024

Op 21 maart is er in samenwerking met de Vrienden van de Bibliotheek Hengelo een film over wat verslaving kan doen met mensen. De Deense film “Druk” wordt dan getoond.

Er bestaat een theorie dat een bescheiden hoeveelheid alcohol in ons bloed geestverruimend werkt, onze problemen vermindert en de creativiteit verhoogt. Gesteund door deze theorie, beginnen Martin en zijn drie middelbare school collega’s aan een experiment.

De hele dag handhaven ze een constant en weloverwogen alcoholpromillage in hun systeem. De eerste resultaten zijn zeer positief: de uitgebluste leraren komen weer tot leven en zelfs de resultaten van hun klassen verbeteren. Terwijl de glazen in een rap tempo achterover worden geslagen, is het voor sommigen steeds moeilijker om controle over de situatie te behouden en blijkt het experiment grotere gevolgen met zich mee te brengen dan verwacht.

“Een van Thomas Vinterbergs sterkste films”

 

Tijd: 19.30 uur

Kosten: €6, 00 ( donateurs € 5,00)

Plaats: Bibliotheek Sterreweg 10, 7255 BJ Hengelo

 

 

Repair Café

Op 25 januari hadden we als Repair Café onze jaarvergadering. We nemen dan afscheid van vrijwilligers, verwelkomen nieuwe vrijwilligers en bespreken de gang van zaken.
Deze avond keken we ook terug op ons jubileum jaar van ons 10-jarig bestaan. Gemiddeld 2500 materialen zijn er die jaren aangeboden, waarvan er globaal zo’n 1800 zijn gerepareerd.
Een mooi resultaat!  Dit is zelfs hoger dan de opbrengst van de proef in het programma Factcheckers*, waar de score 58% was.
Deze avond hebben we afscheid genomen van 4 vrijwilligers. Gerrit Klumper die vanaf de oprichting actief is geweest en 10 jaar lang reparateur is geweest! Ook van Janny Hebbink, Wies van de Grinten en Hermien Beening hebben we afscheid genomen. We bedanken deze mensen hartelijk voor hun bijdrage door een kleine attentie.
Het maakt wel dat we naarstig op zoek zijn naar inschrijvers, gastvrouwen en gastheren. Dus als u nog iemand weet of als u zelf belangstelling heeft.

Een van de nieuwe afspraken is dat we mensen zelf vragen om apparaten en kleding schoon aan te leveren voordat we deze gaan repareren. Het is de bedoeling dat het thuis gebeurd, maar dat kan ook bij het Repair Café. Schone apparaten maken het repareren eenvoudiger, omdat er geen tijd gespendeerd moet worden aan schoon maken. Een bladblazer vol zand is lastig repareren, bijvoorbeeld. Het schoonhouden van apparaten verlengt ook de levensduur van apparaten. En daar gaat het natuurlijk toch ook om!

Hartelijke groet, medewerkers van het Repair Café

Kledingbank Zelhem

Locatie Kledingbank: Vincent van Goghstraat 74, Zelhem

Openingstijden: dinsdag van 13.00 uur tot 14.30 uur
Laatste zaterdag van de maand van 10.00 uur 12.00 uur

Iedereen is welkom

De voedselbank zit ook op dit adres.

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief Jaargang nr. 1 nr. april kan uiterlijk tot  3 april worden aangeleverd bij Henk Roes. Email: hwa.roes@gmail.com

 

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 4, jaargang nr. 4  kan tot uiterlijk 22 maart 2024 bij Henk Roes  email:   hwa.roes@gmail.com