Nieuwsbrief nr.9 2023

 Nieuwsbrief Jrg. 11 nr. 09   6 juni  t/m 4 juli 2023 

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.  

 

Algemene gegevens:

H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl 

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   hwa.roes@gmail.com
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346. 

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage) 

 

 

De geloofsgemeenschap op Facebook  dewillibrordpioniers

 

Onze Willibrord Geloofsgemeenschap heeft naast de website, de nieuwsbrief en de digitale

Nieuwsbrief sinds kort ook een Facebookpagina.

Daarmee willen wij ook de jongere geloofsgenoten benaderen. 

Als er activiteiten zijn, zullen we dat ook vermelden op deze Facebookpagina 

 

 

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor: 

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart 

06 103 19 638 

 

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep 

telefoon 

Dhr. Henk Roes 

Dhr. G. Veldscholten 

Dhr. Th. Keurentjes 

Mw. Marian Zaarbelink 

Mw. Jenny Veldscholten 

Dhr. Jan Claver 

Mw. Monique Kuipers 

 

Voorzitter/Secretaris 

Bouwzaken 

Lid 

Lid 

Lid 

Lid 

Lid 

 

06 2124 1984 

0575463482 

0575464247 

06 1014 7854 

0575-463482 

0575462763 

06 4539 7320 

 

Dienstverlening 

 

Telefoon 

Dhr. Johan Hartman 

Dhr. Theo Wissink 

Mw. Jenny Veldscholten 

Mw. Yvonne Huitink 

Dhr. Jan Willemsen 

Dhr. Herman Gosselink 

Penningmeester 

Kerkhof 

Opgave dopen 

Caritas 

Koster 

Onderweg / parochienieuws 

0575463837 

0575462503 

0575463482 

06-48483121 

0575 463386 

0575 461928 

Dhr. J. Claver 

Dhr. Henk Roes 

Achterwacht 

Achterwacht 

06 2334 8923 

06 2124 1984 

 

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl 

 

 

 

 

 

Vieringen:  periode  6 juni 2023 t/m 04 juli 2023 

 

Zondag 11 juni 2023, 10e zondag door het jaar, W-C Viering 

Voorganger: dhr. Boris Ariaens 

Lector: Mw. Diny Rondeel 

Aanvang: 09.30 uur 

Koor: Willibrord kwartet 

Opmerking: uitreiken gedachteniskruisje Gerard Waenink 

 

Intenties: 

Overleden fam. Boerkamp-Roording 

Mirta Botterman 

Jos Tijdink 

Truus en Theo Gerrits v.d. Steen 

Echtpaar Ubbink-Kasteel 

Tante Doortje Ubbink 

Dinie Versteegen-Giesen 

 

 

Donderdag 15 juni 2023  Bleijkeviering 

Voorganger: pastoor Harry Scheve 

Aanvang: 19.00 uur 

 

 

Zondag  18 juni 2023, 11e zondag door het jaar 

Géén viering in onze kerk. 

 

 

Zondag 25 juni 2023, 12e zondag door het jaar Eucharistieviering 

Voorganger: past. F. Zandbelt 

Lector: Mw. Diny Rondeel 

Aanvang: 09.30 uur 

 

Opmerking: Uitreiken Gedachteniskruisje van Mw. Ans Schabbink 

 

Intenties: 

Fam. Beunk-Lamers 

Echtpaar Ubbink-Kasteel 

Tante Doortje Ubbink 

Annie v.d.Mond-Knippenborg
Maria Visser – Leemreis 

Dinie Versteegen-Giesen 

Jaargedachtenis Mw. Ans Schabbink-Demmer 

 

 

Zondag 2 juli 2023 13e zondag door het jaar 

Géén viering in onze kerk 

 

 

 

Zondag  9 juli 2023 14e zondag door het jaar WC Viering 

Voorganger: dhr. Boris Ariaens 

Lector: Mw. Diny Rondeel 

Aanvang: 09.30 uur 

Koor ? 

 

Intenties: 

Mirta Botterman 

Jos Tijdink 

Echtpaar Ubbink-Kasteel 

Tante Doortje Ubbink 

Overleden fam. Boerkamp-Roording 

Dinie Versteegen-Giesen 

 

 

 

Openstelling Mariakapel 

 

Na de winterperiode is de Mariakapel tijdens de zomermaanden april tot en met september 

op alle dagen van de week weer geopend van 9.30 uur tot 16.30 uur.  

 

Een zevental parochianen nemen de taak op zich om ’s-morgens de kerkdeur te openen,

zodat de gelegenheid wordt geboden de Mariakapel te bezoeken voor een moment van stilte,

een gebedje en een kaarsje op te steken. Aan het eind van de middag wordt de kerk weer afgesloten.

De vrijwilligers worden telkens voor een week van maandag tot en met zondag ingeroosterd.

Dit betekent dat zij iedere zeven weken een keer aan de beurt zijn. Dit is te doen. 

 

Voor informatie en aanmelding kan contact worden opgenomen met Joop Klooken, telefoonnr. 06 10 50 45 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke Ontwikkelingen binnen de Willibrord Geloofsgemeenschap in Hengelo 

 

  Secretariaat:  Willibrord Geloofsgemeenschap

  Spalstraat 38 

  7255 AD Hengelo (Gld) 

  Tel. 0575 461275 

  Website: www.willibrordhengelo.nl 

  E mail: info@willibrordhengelo.nl 

 

 

 

 

Op 8 mei jl heeft, Henk Roes, aan de leden van de locatieraad medegedeeld dat hij zijn functie als locatieraad voorzitter met onmiddellijke ingang helaas ter beschikking moet stellen. Hiervoor is een aantal dringende redenen. Op de eerste plaats zijn gezondheid. Zijn hartklachten zijn weer toegenomen. De cardioloog adviseerde dan ook om het kalmer aan te doen. Ten tweede door de stressvolle situatie rondom de kerksluiting in Hengelo en door het advies van Harry Bisseling om het stokje over te dragen, voelde hij niet meer de steun, die hij nodig heeft,  om op deze weg verder te gaan. Tevens speelt een op handen zijnde verhuizing ook een rol. Een hele drukke tijd. 

 

Om onze geloofsgemeenschap ook straks vitaal te houden is een nieuwe raad c.q. aanvulling noodzakelijk. Binnen de huidige raad hebben we de tijd genomen om na te denken over deze nieuwe fase. Er blijven nu te weinig mensen over om de kar te trekken. Niemand wil de taak van voorzitter overnemen en aan de andere kant wil ik de raad c.q. de geloofsgemeenschap niet in de steek laten. 

Het kerkbestuur heeft op een adequate manier gereageerd op zijn brief.
Een afvaardiging van het bestuur vergaderde op dinsdagavond 30 mei jl. samen met de locatieraad over de ontstane situatie. 

Ook zijn er ontwikkelingen in verband met de aanstaande kerksluiting. Er moeten afspraken worden gemaakt over de te volgen stappen. 

 

Wel heeft hij het bestuur toegezegd dat hij wat hand- en spandiensten zal blijven verrichten. 

 

Op dit moment is er nog veel inzet van vrijwilligers op diverse gebieden. Maar de eerlijkheid gebiedt  te zeggen dat ook door het recente overlijden van markante vrijwilligers, nauwelijks tot geen  vervanging beschikbaar is. Met kunst en vliegwerk houden we de organisatie in de lucht. 

We vinden het fijn dat het pastoraal team en het Kerkbestuur overleg hierover willen plegen met de overige leden van de locatieraad. 

 

Secr. Willibrord Geloofsgemeenschap Hengelo gld 

info@willibrordhengelo.nl 

 

 

 

Verslag Oecumenische motortoer 

 

Een andere manier van Kerk-Zijn

 

Het is een traditie geworden. Vanaf 2009 wordt jaarlijks op 2e Pinksterdag een oecumenische motortoerrit georganiseerd vanuit de Raad van Kerken in Hengelo Gld. Het concept: lekker toeren met passende bestemming, oecumenische ontmoetingen en bijdragen aan een goed doel om ook anderen in het plezier te laten delen. 

In de ochtend van 29 mei jl. troffen mensen vanuit verschillende kerken elkaar in het Willibrordhuus om samen op pad te gaan. Dit keer met een relatief kleine groep van 6 motoren en 11 personen.  

Het weer was ideaal te noemen. Een route van anderhalf uur over de Veluwe voerde naar de Utrechtse Heuvelrug.  

Op de afgesproken tijd werd de groep verwelkomd in de Barneveldse Catharinakerk, waar Johan Rutgers, oud-Hengeloër, priester is en een rondleiding gaf. In de kerk werd een kaars aangestoken ter nagedachtenis aan Jaap van Gijssel, mede initiatiefnemer van de oecumenische motortoer. Na een groepsfoto op het kerkplein en een gezamenlijke lunch in het parochiecentrum zwaaide Johan ons uit en vertrokken we met groeten voor Hengelo.  

In Driebergen-Rijsenburg was een ‘ijs-stop’ en daarna werd de route voortgezet door het rivierengebied. Over mooie landweggetjes, kronkelende dijkjes en door twee pontjes bereikten we rond de klok van 17.00 uur Hengelo. Het was een mooie en gevarieerde route van ruim 200 km. Om ook anderen mee te laten genieten betaalden de deelnemers inschrijfgeld. De meeropbrengst komt opnieuw ten goede aan  ‘Puur Natuur’ van de Stichting Philadelphia. 

 

 

 

 

 

Werkgroep Inspiratie & Ontmoeting Hengelo Gld 

 

Op 7 juni naar de Synagoge Borculo 

 

 

 

Op woensdag 7 juni a.s.  sluiten we als Werkgroep Ontmoeting en Inspiratie ons seizoen af met een bezoek aan de  Joods Cultureel Centrum Synagoge Borculo. Onder het motto ‘herdenken is doorgeven’ houden deze de joodse geschiedenis in Borculo levend.   

 

Het Educatief en Joods Cultureel Centrum Synagoge Borculo maakt onderdeel uit van de Stichting Synagoge Borculo.  Ze houden de  synagoge in stand en wel zodanig dat deze gebruikt kan worden voor permanente of tijdelijk exposities over de joodse geschiedenis. Er is een permanente expositie op de vrouwengalerij. Ook organiseren ze lezingen, concerten, cursussen en evenementen in dit gebouw.  

De synagoge is medio 2000 in eigendom verkregen en in 2008 grondig gerestaureerd; het naastgelegen badhuis (mikwe) werd in 2002 aangekocht. In 2001 is het complex door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (thans geheten Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) aangemerkt als beschermd monument. 

Meer informatie vind u op: www.synagogeborculo.nl 

We krijgen een rondleiding door de synagoge en kunnen de exposities bekijken. 

Om 13.30 uur vertrekken we vanaf het Willibrordhuus en hopen zo rond 17.00 uur er weer te zijn. Graag willen we samen rijden.  

 

Kosten: € 5, 00 p.p .inclusief koffie/ thee of iets fris. 

Opgave: Jo van Aken tel. 0575- 461800 of jo.van.aken@gmail.com
Geeft u bij opgave door of u wel zou willen rijden? 

 

 

 

 

Kerk Radio Zutphen

 

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken. U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen. Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen. 

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren. 

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd 
via Kerkradio Zutphen 

 

 

 

 

Afscheid Marieke Kraassenberg 

  

In de locatieraad van 8 mei jl hebben we ook afscheid genomen van Marieke Kraassenberg. Met plezier kijken wij terug op haar frisse inbreng en de noodzaak ook andere gegevensbronnen zoals Facebook  te introduceren. Ook haar inbreng m.b.t. tot het opzetten van een mama- café’ voor jonge moeders met kinderen zullen we zeker aan denken wanneer we straks verder moeten gaan. 

 

Helaas voor ons heeft Marieke  te kennen gegeven dat ze stopt met haar bijdrage omdat haar huidige werksituatie dit niet meer toelaat. Door haar nieuwe baan kan zij dit niet meer combineren. Wij danken  haar voor haar inzet en haar bredere kijk op de jongere generatie heeft ze voor ons de ogen geopend. 

Dank je wel voor je bijdrage. Gelukkig wil ze de face-book pagina ook in de toekomst bijhouden. 

 

 

 

 

 

Liturgierooster Hengelo gld  juni/juli 2023 

 

11 juni  09.30 uur  WC viering  Dhr. B. Ariaens  Willibrordkerk 
15 juni  19.00 uur  Eucharistie  Past. H. Scheve  Bleijke 
18 juni  Géén viering in onze kerk 
25 juni  09.30 uur  Eucharistie  Em. Pastor F. Zandbelt  Willibrordkerk 
02 juli  Géén viering in onze kerk 
09 juli  09.30 uur  WC- Viering  Dhr. Boris Ariaens  Willibrordkerk 

 

 

 

 

Thuiscommunie weer mogelijk! 

 

 

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de H. Communie

willen ontvangen; dan bestaat nu de mogelijkheid weer dat u die thuis kunt ontvangen.  

 

 

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648 

Zij komt dan bij u voor een nadere afspraak. 

 

 

 

 

 

Expositie ‘Componisten in oorlogstijd’ 

 

17 juni t/m 10 september 2023 

 

Met trots maken we bekend dat de landelijk reizende expositie ‘Componisten in oorlogstijd’ deze zomer in de prachtige Remigiuskerk in Hengelo Gelderland een onderkomen heeft!  

Na Amsterdam, Franeker, Zwolle, Amersfoort, kamp Vugt en Gouda is deze tentoonstelling nu in Hengelo( Gld).   

 

De Remigiuskerk is een prachtige eeuwenoude kerk waarin in november 2021 de fresco’s van de kerk zijn  aangewezen als het 50-ste Gelderse Sleutelwerk! 

 

Verboden componisten: 

 

Nederland kende een bloeiend muziekleven in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw. Componisten als Géza Frid en Rosy Wertheim hadden een internationale carrière; koordirigent en componist Israël Olman was geliefd bij duizenden zangers. Max Vredenburg en Hans Lachman componeerden muziek bij films; in het Concertgebouw klonken composities van Henriëtte Bosmans en Leo Smit. Nederland was een veilige haven waar buitenlandse vluchtelingen als Franz Weisz en Hans Krieg een nieuw leven opbouwden.  

 

De Hongaarse violist en componist Zoltán Székely arriveerde in het voorjaar van 1922 in Nijmegen, waar hij opgevangen werd door de familie Everts. Met dochter Mientje bouwde hij een nieuw leven op in Nederland en werd concertmeester van het Concertgebouworkest. Toen bleek dat hij Joods was, werd hij in 1942 prompt ontslagen. De Tweede Wereldoorlog maakte een abrupt einde aan soms pas ontluikende, soms glansrijke muzikale carrières.  

 

Dit deel van de Nederlandse muziekgeschiedenis is maar weinig verteld. In de tentoonstelling maakt de bezoeker kennis met deze – bijna – vergeten componisten door verhalen en brieven te lezen, foto’s en manuscripten te bekijken en naar de muziek te luisteren. Dat brengt de componisten en hun werk dichterbij. Er is van alle componisten muziek te horen via een QR-code op de tentoonstellingspanelen. Ook worden er op beeldschermen korte films vertoond van jonge musici die deze werken uitvoeren. 

 

De reizende tentoonstelling is een initiatief van de Leo Smit Stichting  

www.leosmitfoundation.org  (zie pag. 20) 

 

 

 

 

‘In d’n Tweeduuster’ 

 

Woensdag 5 juli 2023 

De vrienden van de Hengelose Remigiuskerk organiseren dit evenement in de Remigiuskerk. 

Het evenement bestaat zoals u gewend bent uit verschillende verhalenvertellers en muziek, dit jaar verzorgd door de familie Hilderink. 

 

Woensdag 5 juli 

Aanvang 19.30 uur, Remigiuskerk 

Entree: €  10,00 inclusief koffie/thee 

 

Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website:  www.vriendenvandehengeloseremigiuskerk.nl 

 

Of aan de deur zolang de voorraad strekt. 

 

 

 

 

Nieuws Repair Café 

Bij het Repair Café denkt u al gauw aan het repareren van elektrische apparaten en kleding, maar wist u dat u samen met de reparateur ook (kleine) meubelen kunt repareren en hiermee hun levensduur kunt verlengen 

Heeft u thuis een scheve kruk, een stoel die een poot mist of nu de zomer er aankomt een kapotte tuinstoel? Kom ermee naar het Repair Café! Niet geprobeerd is niet gerepareerd. Sterker nog, onze reparateurs kunnen eenvoudige problemen zoals afgebroken of wiebelende poten vrij makkelijk verhelpen. 75% van de stoelen die binnen komen, wordt met succes gerepareerd * 

Een bezoek aan het Repair Café levert vaak niet alleen een gerepareerde tafel of stoel op. Je doet er ook kennis op waar je een leven lang profijt van kunt hebben, we doen de reparaties daarom samen met de eigenaar van de spullen. We vragen ze om toe te kijken en ook om mee te helpen.

Ze zien dan bijvoorbeeld hoe wij een poot aan een krukje of stoel vastlijmen, maar hebben misschien nog nooit van tweecomponentenlijm gehoord.

Nou, dan schrijven we op welk merk ze nodig hebben en waar je dat kunt kopen, en dan kunnen ze het de volgende keer zelf doen. 

 

Het Repair Café in Hengelo gld. is ook tijdens de zomer maanden elke 1e en 3e donderdag van de maand

geopend van 15.00 tot 20.00.uur

Ook voor een praatje met de vrijwilligers van het Repair Café en een kopje koffie of thee bent u welkom. 

 

https://repaircafehengelogld.nl 

 

. * Info Repair Café international

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer bewegen voor Ouderen 

 

Elke woensdagmiddag hebben wij in het parochiecentrum een les Meer Bewegen voor Ouderen.

De les staat onder leiding van Marianne Eijmers, zij is al meer dan 10 jaar gediplomeerd docente MBvO. 

Nadat de afdeling KBO is gestopt met haar activiteiten, zijn de lessen ondergebracht bij de locatieraad van onze geloofsgemeenschap.

Dat betekent dat iedereen mee kan doen zonder lidmaatschap van een overkoepelend orgaan. De kosten bedragen € 5,00 per maand.  

Ouder worden gaat gepaard met een teruggang in conditie. Met dagelijkse oefeningen blijkt de conditie beter te worden en wordt het risico op vallen verkleind.
Na de gym gaan we verder met een gezellige middag. Voor wie wil kan zich dan aansluiten bij diverse spellen, zoals bingo, kaarten, Rummikub. 

 

Aanvang gym: 13.00 uur        Komt u ook kennismaken?  

 

Jo van Aken, email: jo.van.aken@gmail.com Tel. 461800  

 

 

 

 

Kledingbank Zelhem 

 

Nieuwe locatie Kledingbank: Vincent van Goghstraat 74, Zelhem

Openingstijden: dinsdag van 13.00 uur tot 14.30 uur
Laatste zaterdag van de maand van 10.00 uur 12.00 uur 

Iedereen is welkom 

 

De voedselbank zit ook op dit adres. 

 

 

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties 

 

Het secretariaat is elke vrijdagochtend open:

 

Vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur! 

 

U kunt ook weer intenties opgeven, vragen en andere zaken. I-pad- en tabletondersteuning .

 

Ook kan men op verschillende andere manieren de parochie toch dagelijks bereiken door o.a.  

 

 

 

  •  Een email naar: info@willibrordhengelo.nl 
  •  Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus,  Spalstraat 38 
  • Een telefoontje naar Henk Roes,  06 2124-1984
  • Tijdens de openingsuren van het secretariaat ook telefonisch bereikbaar 0575 461275 

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws 

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief Jaargang nr. 11 nr. 10  kan uiterlijk tot  04 juli 2023 worden aangeleverd bij Henk Roes. hwa.roes@gmail.com). 

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 6, jaargang nr. 11  kan tot uiterlijk 14 juli 2023 bij Henk Roes  ( hwa.roes@gmail.com)  worden ingeleverd. 

 

 

 

  

 

Woord-/Communieviering

Op Zondag 11 juni a.s.

in onze kerk!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woord-/Communieviering 

Op Zondag 11 juni a.s. 

in onze kerk!