Nieuwsbrief nr.8 2023

Nieuwsbrief Jrg. 11 nr. 08   16 mei  t/m 6 juli 2023

 

Nieuwsbrief Jrg. 11 nr. 08   16 mei  t/m 6 juli 2023

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

 

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   hwa.roes@gmail.com
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

De geloofsgemeenschap op Facebook  dewillibrordpioniers

Onze Willibrord Geloofsgemeenschap heeft naast de website,

de nieuwsbrief en de digitale Nieuwsbrief sinds kort ook een Facebookpagina.

Daarmee willen wij ook de jongere geloofsgenoten benaderen.

Als er activiteiten zijn, zullen we dat ook vermelden op deze Facebookpagina

 

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Mw. Marian Zaarbelink

Mw. Jenny Veldscholten

Dhr. Jan Claver

Mw. Monique Kuipers

 

Voorzitter/Secretaris

Bouwzaken

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

 

06 2124 1984

0575-463482

0575-464247

06 1014 7854

0575-463482

0575-462763

06 4539 7320

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Dhr. Herman Gosselink

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

Onderweg/

parochienieuws

0575-463837

0575-462503

0575-463482

06-48483121

0575 463386

0575 461928

Dhr. J. Claver

Dhr. Henk Roes

Achterwacht

Achterwacht

06 2334 8923

06 2124 1984

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

Vieringen:  periode  16 mei 2023 t/m 06 juli 2023

 

Donderdag 25 mei 2023  WC-viering  Bleijke

 

Voorganger: lid van de werkgroep

Aanvang: 19.00 uur

 

 

Zondag 21 mei 2013 7e zondag van Pasen

Géén viering in onze kerk

 

Zondag 28 mei 2023 Hoogfeest van Pinksteren Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Zandbelt

Lector: Mw. Agnes Hakfoort

Aanvang: 09.30 uur

Koor: Willibrordkoor

 

Opmerking: Uitreiken Gedachteniskruisje van Mw. Jos Tijdink Scheerder

 

Intenties:

Jeroen Schut

Fam. Waenink-kok

Overleden fam. Beunk-Lamers

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Tante Doortje Ubbink

Maria Visser-Leemreis

Annie v.d. Mond-Knippenborg

Dinie Versteegen-Giesen

 

 

Zondag 4 juni 2023, 9e zondag door het jaar

Géén viering in onze kerk

 

 

Zondag 11 juni 2023, 10e zondag door het jaar, W-C Viering

Voorganger: dhr. Boris Ariaens

Lector: ?

Aanvang: 09.30 uur

Koor: ?

 

Opmerking: uitreiken gedachteniskruisje Gerard Waenink

 

Intenties:

Overleden fam. Boerkamp-Roording

Mirta Botterman

Jos Tijdink

Ruus en Theo Gerrits v.d. Steen

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Tante Doortje Ubbink

Dinie Versteegen-Giesen

 

 

Donderdag 15 juni 2023  Bleijkeviering

Voorganger: pastoor Harry Scheve

Aanvang: 19.00 uur

 

 

Zondag  18 juni 2023, 11e zondag door het jaar

Géén viering in onze kerk.

 

 

Zondag 25 juni 2023, 12e zondag door het jaar Eucharistieviering

Voorganger: past. F. Zandbelt

Lector: Mw. Diny Rondeel

Aanvang: 09.30 uur

 

Opmerking: Uitreiken Gedachteniskruisje van Mw. Ans Schabbink

 

Intenties:

Fam. Beunk-Lamers

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Tante Doortje Ubbink

Annie v.d.Mond-Knippenborg

Dinie Versteegen-Giesen

 

 

Zondag 2 juli 2023 13e zondag door het jaar

Géén viering in onze kerk

 

 

 

Zondag  9 juli 2023 14e zondag door het jaar WC Viering

Voorganger: dhr. Boris Ariaens

Lector: Mw. Diny Rondeel

Aanvang: 09.30 uur

Koor?

 

Intenties:

Mirta Botterman

Jos Tijdink

Echtpaar Ubbink-Kasteel

Tante Doortje Ubbink

Dinie Versteegen-Giesen

 

 

 

 

Openstelling Mariakapel

 

 

 

Na de winterperiode is de Mariakapel tijdens de zomermaanden april tot en met september op alle dagen van de week weer geopend van 9.30 uur tot 16.30 uur.

 

Een zevental parochianen nemen de taak op zich om ’s-morgens de kerkdeur te openen, zodat de gelegenheid wordt geboden de Mariakapel te bezoeken voor een moment van stilte, een gebedje en een kaarsje op te steken. Aan het eind van de middag wordt de kerk weer afgesloten.

De vrijwilligers worden telkens voor een week van maandag tot en met zondag ingeroosterd.

 

Dit betekent dat zij iedere zeven weken een keer aan de beurt zijn. Dit is te doen.

 

 

Voor informatie en aanmelding kan contact worden opgenomen met Joop Klooken, telefoonnr. 06 10 50 45 14.

 

 

 

Terugblik Parochieavond 30 maart 2023

 

        

 

  Secretariaat:

             Willibrord Geloofsgemeenschap

            Spalstraat 38

            7255 AD Hengelo (Gld)

            Tel. 0575 461275

            Website: www.willibrordhengelo.nl

            E – mail: info@willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

 

 

Terugblik Uitnodiging Parochieavond

De toekomst van onze Geloofsgemeenschap’

 

We hebben gesproken over de ontwikkelingen tot nu toe en u tevens uit te nodigen om met ons mee te denken over:

 

  • De ontwikkelingen in onze geloofsgemeenschap tot nu toe
  • De resultaten van de Enquête
  • De activiteiten van de Initiatiefgroep rondom Kerkgebouw en Willibrordhuus.
    Er ligt een aanbod van de groep bij het parochiebestuur. Dit bod wordt half juni voorgelegd aan het bisschoppelijk bureau. Het z.g. Raad voor economische aangelegenheden.
  • Eerste contouren van onze geloofsgemeenschap na 2023.

Van deze avond is een verslag gemaakt. Daarvan zullen we U in kennis stellen in de eerstvolgende ‘Onderweg’. Er zullen meer mensen moeten opstaan om diverse activiteiten vorm te kunnen geven. Binnen de locatieraad is hierover uitvoerig gesproken. Met de huidige bezetting gaat dat niet lukken. Door persoonlijke omstandigheden zullen leden van de raad aan het eind van dit jaar opstappen.

De uitkomsten van deze avond willen we graag gebruiken in ons nadenken over de toekomst van onze Willibrord Geloofsgemeenschap! Hierover zal nog een parochieavond ingepland worden om alles nog eens toe te lichten!

 

Henk Roes, secr. Willibrord Geloofsgemeenschap Hengelo gld

Mob. 06 2124 1984

info@willibrordhengelo.nl

 

 

Oecumenische motortoer

 

Opnieuw oecumenische motortoer

 

Vorig jaar werd de traditionele motortoer op 2e Pinksterdag op het laatste moment afgeblazen vanwege de slechte weersvooruitzichten.

Het had een bijzondere rit moeten worden in gedachtenis aan mede initiatiefnemer Jaap van Gijssel, zelf o.a. fervent motorrijder.

Daarom heeft de Raad van Kerken de rit van 2e Pinksterdag 2023 aangemerkt als memorialrit voor haar oud voorzitter, die vorig jaar op 12 februari is overleden.

 

De oecumenische motortoer wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Hengelo. Deze traditie vanuit de Raad van Kerken stamt al uit 2009.

Het concept: lekker toeren met passende bestemming, oecumenische ontmoetingen en bijdragen aan een goed doel om ook anderen in het plezier te laten delen. De start is dit jaar op 29 mei om half tien ’s ochtends bij de Willibrorduskerk, Spalstraat 38. Vanaf negen uur is er eerst koffie. De route voert door het rivierengebied naar de Utrechtse Heuvelrug. Het ligt in de bedoeling om  in Driebergen de Petrusbandenkerk te bezoeken t voor een rondleiding. Dit is een van de kerken van de Parochie Sint Maarten, waar Johan Rutgers, oud-Hengeloër, priester is. Er staat een ontmoeting met hem op het programma. Het tweede deel van de route voert over de Veluwe terug naar Hengelo. Een mooie en gevarieerde toer door prachtige natuur.

 

Om mee te doen met deze motortoerrit, als rijder of als passagier, is een berichtje aan Chris Peelen (tel. 462799/email cpeelen@live.nl) of Gerry Spekkink (tel. 461146/email spekkinkgerry@gmail.com) voldoende. Kosten bij inschrijving: € 12,50. Hiervoor krijgen de deelnemers een mooie motortocht, koffie en een lunch onderweg.

 

De meeropbrengst komt ten goede aan “Puur Natuur” van de Stichting Philadelphia. Zo genieten ook anderen mee!

 

 

 

 

Werkgroep Inspiratie & Ontmoeting Hengelo Gld

 

Op 7 juni naar de Synagoge Borculo

 

 

Op woensdag 7 juni a.s.  sluiten we als Werkgroep Ontmoeting en Inspiratie ons seizoen af met een bezoek aan de  Joods Cultureel Centrum Synagoge Borculo.

 

Onder het motto ‘herdenken is doorgeven’ houden deze de joodse geschiedenis in Borculo levend.

 

Het Educatief en Joods Cultureel Centrum Synagoge Borculo maakt onderdeel uit van de Stichting Synagoge Borculo.  Ze houden de  synagoge in stand en wel zodanig dat deze gebruikt kan worden voor permanente of tijdelijk exposities over de joodse geschiedenis. Er is een permanente expositie op de vrouwengalerij. Ook organiseren ze lezingen, concerten, cursussen en evenementen in dit gebouw.

De synagoge is medio 2000 in eigendom verkregen en in 2008 grondig gerestaureerd; het naastgelegen badhuis (mikwe) werd in 2002 aangekocht. In 2001 is het complex door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (thans geheten Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) aangemerkt als beschermd monument.

Meer informatie vind u op: www.synagogeborculo.nl

We krijgen een rondleiding door de synagoge en kunnen de exposities bekijken.

Om 13.30 uur vertrekken we vanaf het Willibrordhuus en hopen zo rond 17.00 uur er weer te zijn. Graag willen we samen rijden.

 

Kosten: € 5, 00 p.p .inclusief koffie/ thee of iets fris.

Opgave: Jo van Aken tel. 0575- 461800 of jo.van.aken@gmail.com

Geeft u bij opgave door of u wel zou willen rijden?

 

 

 

Kerk Radio Zutphen

 

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken.

U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen.

Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd
via Kerkradio Zutphen

 

 

 

 

Liturgierooster Hengelo gld  mei/juni 2023

 

21 mei Géén viering in onze kerk
25 mei 19.00 uur WC-viering Lid werkgroep Bleijkeviering
28 mei 09.30 uur Eucharistie
Pinksteren
Em. Pastoor F. Zandbelt Willibrordkerk
4 juni Géén viering in onze kerk
11 juni 09.30 uur WC viering Dhr. B. Ariaens Willibrordkerk
15 juni 19.00 uur Eucharistie Past. H. Scheve Bleijke
18 juni Géén viering in onze kerk
25 juni 09.30 uur Eucharistie Em. Pastoor F. Zandbelt Willibrordkerk

 

 

 

 

Bezoek aan landgoed Het Kervel op 20 april 2023

 

 

Menigeen uit Hengelo kent het landgoed waar je al fietsend of te voet langs komt en Het Kervel alleen van de buitenkant kent. Het landgoed dateert al uit de veertiende eeuw maar de huidige vorm is nog geen 150 jaar oud. In het verleden was het in bezit van adellijke families en tijdens de Tweede Wereldoorlog had het velerlei functies: vakantieoord, school, noodziekenhuis maar vooral een schuilplaats voor onderduikers.

 

Inspiratie & Ontmoeting, het samenwerkingsverband tussen de drie kerken van Hengelo Gld., had het idee opgevat om met Jan de Groot, sinds 1985 eigenaar van Het Kervel, contact op te nemen of een rondleiding mogelijk was. Tevens is aan Willy Hermans, auteur van boeken over Hengelo Gld. en over de Achterhoek, gevraagd of hij een lezing over de geschiedenis van Het Kervel wilde verzorgen. Beiden vonden dit een mooi initiatief en wilden hier graag aan meewerken.

 

Via de kerkbladen werd deze mogelijkheid bekend gemaakt en konden belangstellenden zich voor deze avond aanmelden. Dat was een schot in de roos, de belangstelling was zo groot dat velen op een wachtlijst kwamen.

Drie groepen van 15 personen konden afwisselend de rondleiding door Jan de Groot door een bepaald gedeelte van het landgoed volgen. Hij vertelde over de geschiedenis en de diverse details van het gebouw. Ook hebben we een kijkje kunnen nemen in de kapel van Het Kervel, die momenteel in renovatie is.

 

Daarna volgde de lezing in woord en beeld door Willy Hermans over de vele bewoners die in het landgoed vanaf plm. 1830 hebben gewoond.  Zo was b.v. Het Kervel in de oorlogsjaren een onderduikadres voor vele gevluchte joden die voor kortere of langere tijd hier verbleven. Een jaar lang leefden 15-20 joden in de kelder van Het Kervel totdat een inval op 27 april 1944 hieraan een einde maakte. Over die bewoners in deze oorlogsperiode heeft Willy veel onderzoek verricht en met de gevonden nabestaanden gesprekken gehad die hem meer over deze familieleden konden vertellen.

 

Het was een mooie, interessante en gezellige avond. Vanwege de grote belangstelling voor dit bezoek gaat Inspiratie & Ontmoeting proberen om volgend jaar weer een bezoek aan Het Kervel mogelijk te maken. Zowel Jan de Groot als Willy Hermans hebben hier al positief op gereageerd.

Aan het eind van de avond werden beiden onder applaus bedankt voor deze geslaagde avond.

 

Heeft u belangstelling in de gehele geschiedenis van Het Kervel dat is geschreven en uitgegeven door Willy Hermans, dan is het boek Adres Kervel Kelder online verkrijgbaar via de site van Uitgeverij Hermans of te koop bij Shop Melange in Hengelo Gld.

 

 

 

 

Verslag  AQUADOMUM HALLE OP 7 MEI j.l.

 

 

Aquadomum

 

Op de stralende morgen van zondag 7 mei gingen we op de fiets of met de auto naar Aquadomum in Zelhem.
Een unieke plek, ontworpen en gemaakt door Henk en Maria Wolbrink (Broer en schoonzus van Christien te Stroet) Bij aankomst was iedereen verrast door de rust en stilte die daar zo voelbaar was.

 

In de gecreëerde “kapel” ging Gerrie Spekkink voor.  Het Willibrord kwartet ondersteunde de dienst met de liederen van de onlangs  overleden Huub Oosterhuis.

Het thema van de viering was: ‘Hart voor de Schepping’.  Gerrie nam ons mee in de 4 elementen van vuur, water, aarde en lucht.

De symboliek en rituelen verdiepten het geheel van verbinding van mensen onderling en met de natuur. Het was zo voelbaar en intens.

Na de afsluiting werden we welkom geheten door de fam. Wolbrink met koffie en eigengebakken koek.

De groep werd opgesplitst. De buitengroep begon meteen al met het openen van het hek.

Bij Henk is alles anders.

Hij is begonnen op een weiland. Nu lopen we op een glooiend veld met herten als natuurlijke grazers van het gras. Het buitenaanzicht van het gebouw is bijzonder.

Een gedeelte ligt in de grond, omgeven door vijvers en vernuftige oplossingen om het huis energieneutraal te kunnen gebruiken.

Zonne-energie, het filteren van schoonwater, het vangen van het licht  enz.  enz.

Te veel om alles te benoemen. Henk en Maria hadden alle geduld om de vele vragen te beantwoorden. De rondleiding binnen was ook fascinerend.

 

Na nog een kop koffie gingen we, vol indrukken en een aandenken aan deze bijzondere morgen weer naar huis.

Hulde en dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.

Een deelnemer.

 

Hartelijke groet,

E.B.M. Van Hal

 

 

 

Thuiscommunie weer mogelijk!

 

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de H. Communie willen ontvangen;

dan bestaat nu de mogelijkheid weer dat u die thuis kunt ontvangen.

 

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648

Zij komt dan bij u voor een nadere afspraak.

 

U kunt ook bellen naar 06 2124 1984 (Henk Roes, secretariaat)

 

 

 

 

Expositie ‘Componisten in oorlogstijd’

 

17 juni t/m 10 september 2023

 

Met trots maken we bekend dat de landelijk reizende expositie ‘Componisten in oorlogstijd’ deze zomer in de prachtige Remigiuskerk in Hengelo Gelderland een onderkomen heeft!

Na Amsterdam, Franeker, Zwolle, Amersfoort, kamp Vugt en Gouda is deze tentoonstelling nu in Hengelo( Gld).

 

De Remigiuskerk is een prachtige eeuwenoude kerk waarin in november 2021 de fresco’s van de kerk zijn  aangewezen als het 50-ste Gelderse Sleutelwerk!

 

Verboden componisten:

 

Nederland kende een bloeiend muziekleven in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw. Componisten als Géza Frid en Rosy Wertheim hadden een internationale carrière; koordirigent en componist Israël Olman was geliefd bij duizenden zangers. Max Vredenburg en Hans Lachman componeerden muziek bij films; in het Concertgebouw klonken composities van Henriëtte Bosmans en Leo Smit. Nederland was een veilige haven waar buitenlandse vluchtelingen als Franz Weisz en Hans Krieg een nieuw leven opbouwden.

De Hongaarse violist en componist Zoltán Székely arriveerde in het voorjaar van 1922 in Nijmegen, waar hij opgevangen werd door de familie Everts. Met dochter Mientje bouwde hij een nieuw leven op in Nederland en werd concertmeester van het Concertgebouworkest. Toen bleek dat hij Joods was, werd hij in 1942 prompt ontslagen. De Tweede Wereldoorlog maakte een abrupt einde aan soms pas ontluikende, soms glansrijke muzikale carrières.

Dit deel van de Nederlandse muziekgeschiedenis is maar weinig verteld. In de tentoonstelling maakt de bezoeker kennis met deze – bijna – vergeten componisten door verhalen en brieven te lezen, foto’s en manuscripten te bekijken en naar de muziek te luisteren. Dat brengt de componisten en hun werk dichterbij. Er is van alle componisten muziek te horen via een QR-code op de tentoonstellingspanelen. Ook worden er op beeldschermen korte films vertoond van jonge musici die deze werken uitvoeren.

 

De reizende tentoonstelling is een initiatief van de Leo Smit Stichting

www.leosmitfoundation.org  (zie pag. 20)

 

 

 

Nieuws Repair Café

 

Repair Café. Recht op reparatie

 

Met een vertraging van bijna een halfjaar komt de Europese Commissie met plannen om het recht op reparatie te regelen. Volgens het voorstel moeten producenten bij producten die binnen de garantietermijn kapotgaan, verplicht kiezen voor reparatie, behalve als dat duurder is dan een nieuw product aanbieden. Bij bepaalde producten die buiten de garantietermijn kapotgaan (waaronder (af)wasmachines, drogers, stofzuigers en binnenkort smartphones en tablets), moet de fabrikant reparatie als optie aanbieden. Ook mogen consumenten eisen dat hun kapotte product wordt gerepareerd als dat technisch mogelijk is.

Eindelijk komt er meer aandacht voor reparatie, maar met het voorstel:  “Verplicht kiezen voor reparatie, behalve als dat duurder is dan een nieuw product aanbieden” daar ga je al. Daarmee valt er meteen een hele reeks goedkope producten buiten de regeling.”

En het voorstel verplicht producenten niet om reparatiehandleidingen openbaar te maken. “Dan zouden Repair Cafés en gewone consumenten ook dat soort producten veel beter kunnen repareren en dus langer kunnen gebruiken.”

Er zijn ook lichtpuntjes. Zo schrijft de Europese Commissie in de passage over de online reparatieplatforms expliciet dat deze zich niet alleen hoeven te richten op professionele reparateurs, maar kunnen worden uitgebreid met reparatie-initiatieven vanuit burgers zelf, Denk hierbij b.v. aan Repair Cafés*.

Daarnaast moeten er volgens het plan in alle EU-landen online platforms komen die consumenten in contact brengen met reparateurs en verkopers van gerepareerde goederen in hun buurt.

Toch al met al een stap in de goede richting, waarin ook een rol voor de Repair Cafés is weggelegd,

“Weggooien? Mooi niet!

Maar wilt u repareren? Voor kleine materialen : zoals stofzuigers, lampen, föhn etc. kunt u bij ons terecht.

 

 

 

 

Meer bewegen voor Ouderen

 

Elke woensdagmiddag hebben wij in het parochiecentrum een les Meer Bewegen voor Ouderen. De les staat onder leiding van Marianne Eijmers, zij is al meer dan 10 jaar gediplomeerd docente MBvO.

Nadat de afdeling KBO is gestopt met haar activiteiten, zijn de lessen ondergebracht bij de locatieraad van onze geloofsgemeenschap. Dat betekent dat iedereen mee kan doen zonder lidmaatschap van een overkoepelend orgaan. De kosten bedragen € 5,00 per maand.

Ouder worden gaat gepaard met een teruggang in conditie. Met dagelijkse oefeningen blijkt de conditie beter te worden en wordt het risico op vallen verkleind.
Na de gym gaan we verder met een gezellige middag. Voor wie wil kan zich dan aansluiten bij diverse spellen, zoals bingo, kaarten, Rummikub.

 

Aanvang gym: 13.00 uur        Komt u ook kennismaken?

Jo van Aken, email: jo.van.aken@gmail.com Tel. 461800

 

 

 

 

 

 

Kledingbank Zelhem

 

Nieuwe locatie Kledingbank: Vincent van Goghstraat 74, Zelhem

Openingstijden: dinsdag van 13.00 uur tot 14.30 uur
Laatste zaterdag van de maand van 10.00 uur 12.00 uur

Iedereen is welkom

De voedselbank zit ook op dit adres.

 

 

 

 

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties

 

Het secretariaat is elke vrijdagochtend open

Vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur!

 

U kunt ook weer intenties opgeven, vragen en andere zaken. I-pad- en tabletondersteuning . Ook kan men op verschillende andere manieren de parochie toch dagelijks bereiken door o.a.

 

 

 

 

 

  • Een email naar: info@willibrordhengelo.nl
  • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus, Spalstraat 38
  • Een telefoontje naar Henk Roes, 06 2124-1984
  • Tijdens de openingsuren van het secretariaat ook telefonisch bereikbaar 0575 461275

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief Jaargang nr. 11 nr. 9  kan uiterlijk tot  16 juli 2023 worden aangeleverd bij Henk Roes. hwa.roes@gmail.com).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 6, jaargang nr. 11  kan tot uiterlijk 18 juli 2023 bij Henk Roes  ( hwa.roes@gmail.com)  worden ingeleverd.