Nieuwsbrief nr. 4 2023

Nieuwsbrief Jrg. 11 nr. 04   07 februari  t/m 28 februari 2023

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:

H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   hwa.roes@gmail.com
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

 

De geloofsgemeenschap op Facebook  dewillibrordpioniers

 

Onze Willibrord Geloofsgemeenschap heeft naast de website, de nieuwsbrief en de digitale Nieuwsbrief sinds kort ook een Facebookpagina.

Daarmee willen wij ook de jongere geloofsgenoten benaderen.

Als er activiteiten zijn, zullen we dat ook vermelden op deze Facebookpagina

https://facebook.com/dewillibrordpioniers

 

 

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Mw. Marian Zaarbelink

Mw. Jenny Veldscholten

Dhr. Jan Claver

Mw. Monique Kuipers

Marieke Kraassenberg

Voorzitter/Secretaris

Bouwzaken

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

 

06 2124 1984

0575-463482

0575-464247

06 1014 7854

0575-463482

0575-462763

06 4539 7320

06 2905 0038

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Dhr. Herman Gosselink

 

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

Onderweg/

parochienieuws

0575-463837

0575-462503

0575-463482

06-48483121

0575 463386

0575 461928

Dhr. J. Claver

Dhr. Henk Roes

Achterwacht

Achterwacht

06 2334 8923

06 2124 1984

 

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

Overleden Hendrikus Jacobus Jansen, 78 jaar oud.

 

Op 11 januari 2023 is overleden Henk Jansen. Dankbaar voor alle mooie jaren samen zijn met Ria is Henk na een periode van afnemende gezondheid rustig ingeslapen.

In een mooie uitvaartviering hebben we stilgestaan en geluisterd naar de mooie woorden en verhalen over zijn leven. Hij was jarenlang actief bij de kerk betrokken.

Elders in deze Nieuwsbrief herdenken wij hem met veel respect en dankbaarheid vanuit onze geloofsgemeenschap.

De uitvaartdienst was op 18 januari  jl. aansluitend vond de crematie plaats in de Slangenburg te Doetinchem.

Moge (ook) hij rusten in vrede bij onze Heer.

 

 

Overleden Hermanus, Albertus, Maria Rutgers

 

Op 21 januari is overleden Herman Rutgers. De familie typeert hem als een werkzame man, die met liefde en inzet de vele plichten heeft vervuld.

Zelfs na zijn pensionering bleef hij doorwerken bij Honicel.
Na een heftig ziekbed is hij rustig ingeslapen. Op zaterdag 28 januari vond de crematie plaats in de Omarming in Zutphen.

Wij vertrouwen hem toe aan God onze Heer.

 

 

 

Vieringen:  periode  07 februari 2023 t/m 28 februari 2023

 

Zondag 12 febr. 2023  W C viering

Voorganger: Mw. Agnes Hakvoort

Lectrice: Mw. Joke Wolbrink

Aanvang: 09. 30 uur

Koor: geen koor; dus CD’s

 

 

Opmerking: Uitreiking Gedachteniskruisje Fien Hooman-Wossink

 

Intenties:

Fam. Boerkamp-Roording

Truus en Theo Gerrits v.d. Steen

Maria Visser-Leemreis

Rob Mullink

Marietje Ankersmit-Vredegoor
Mary Wolterink

Rinie Polman

Henk Jansen
Herman Rutgers

Jaargetijde voor Fien Hooman-Wossink

 

 

Zondag 19 februari 2023  Géén viering in onze kerk

 

 

Zaterdag 25 februari 2023  Noaberviering

Aanvang 19.00 uur

In verband met een verbouwing aan de Kerkstraat is de Noaberviering hier in het Willibrordhuus

 

 

Zondag 26 februari 2023 Eucharistieviering

Voorganger: Pastoor Harry Scheve

Lectrice: Mw. Diny Rondeel

Aanvang: 09.30 uur

Koor: Willibrordkoor o.l.v. Hans Milder, dirigent en Mw. Wil Kok, organiste

 

Intenties:

Maria Visser-Leemreis

Mary Wolterink

Rinie Polman

Henk Jansen

Herman Rutgers

 

 

 

BELANGRIJK BERICHT:

 

Op dit moment hebben we weer een vaste organiste. Mw. Wil Kok gaat ons koor begeleiden. Mw. Kok is ook organiste in Ruurlo.

Daarom moeten we soms  andere acties ondernemen. Dus vieringen met CD’ s blijven voorlopig noodzakelijk.

We hopen na verdere afstemming met Ruurlo de vieringen zo goed mogelijk in te vullen.

 

Hans Milder is nu de vaste dirigent.

 

 

 

 

Openstelling Mariakapel

 

De Mariakapel is tijdens de wintermaanden alleen in het weekend open.

 

 

Dus op zaterdag en zondag geopend van 9.30 uur tot 16.30 uur.

 

 

Handig om te weten is: als de buitenlamp boven het kerkportaal brandt; dan is de kerkdeur naar de Mariakapel open.

 

 

 

 

Enquête  ‘Van Geloven Nu naar Geloven Straks’
(artikel uit nieuwbrief nr. 3)

 

De locatieraad heeft het afgelopen jaar nagedacht over het voortbestaan van onze Geloofsgemeenschap. Het komend ( ) jaar staat in het teken van enkele cruciale vragen ……

Ook zal de initiatiefgroep rondom de gebouwen ( Kerkgebouw, Willibrordhuus, en de twee appartementen )  met een voorstel komen waarin zij een advies zullen geven

wat we al-dan-niet kunnen- behouden.

Inhoudelijk hebben wij U een aantal vragen voorgelegd wat dit in de toekomst  voor de Geloofsgemeenschap van Hengelo zou kunnen betekenen.

Veel parochianen van onze geloofsgemeenschap hebben de moeite genomen om de vragen te beantwoorden en er zijn veel suggesties.

De vragen gingen over verschillende aspecten van de plek van geloven ( ) al-dan-niet in ons huidige kerkgebouw.

 

        Er zijn een viertal scenario’s mogelijk:

 

 1. Wat zou een goede bereikbare externe locatie kunnen zijn?
 2. Binnen de locatieraad hebben we gezocht naar mogelijke manieren om ‘ Samen Kerk-zijn’ uit te dragen in Hengelo.
 3. In hoeverre zouden de dorpskerken invloed kunnen uitoefenen op het dorpsleven en/of dorpscultuur?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 4. De Kerkbalans 2033 in het licht van het komende jaar. Waarom Verbinden en vernieuwen, Juist nu?

 

Op dit moment zijn we de resultaten aan het verwerken. Dit kost enige tijd. De datum 8 maart als parochieavond schuiven we daarom even op.

Het streven is om voor Pasen deze bijeenkomst te houden.

Ook ontvangt U nog een aparte uitnodiging met de agenda.

Dus nog even geduld.

 

 

 

Verloop Actie Kerkbalans

Onder de leus van: ‘Verbinden en vernieuwen.  Juist nu! 

We hebben het komende jaar 2023 hard nodig om samen te onderzoeken hoe we in de toekomst ook nog ‘Samen Kerkzijn’ kunnen uitoefenen.

We kijken daarbij ook over de eigen grenzen in Hengelo. Gelijktijdig startte op 14 januari jl. met het luiden van de Kerkklokken de actie Kerkbalans.

Op 29 januari werden de meeste enveloppen weer door de lopers weer ingeleverd. Tot op de dag van vandaag komen nog enveloppen binnen o.a. via de post.

Ook deze enveloppen worden momenteel verwerkt. Zoals het er nu uitziet verloopt de actie aardig positief. Helaas is de opbrengst wat minder dan vorig jaar.

Op deze plaats willen wij vooral de lopers bedanken voor hun inzet. Zij hebben veel vragen kunnen beantwoorden.

 

Mijn dank daarvoor.

 

Op dit moment zijn we bezig de resultaten te verwerken.

 

Namens de commissie Kerkbalans.

Jan Claver

Johan Hartman

Henk Roes

 

 

 

Kerk Radio Zutphen

 

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken.

U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen.

Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd
via Kerkradio Zutphen

 

 

 

Liturgierooster Hengelo gld febr. 2023

 

 

05 febr. Géén viering in onze Kerk
12 febr. 09.30 uur WC Viering Agnes Hakvoort Willibrordkerk

 

12 febr. 15.00 uur Doop Terugkomviering Mw. Carin Timmerman Willibrordkerk
12 febr. 14.30 uur  

Kliederkerk

 

 

Ds. Rineke
v.d. Berg e.a.

Remigiuskerk
16 febr. 19.00 uur Bleijke-viering Lid Werkgroep Bleijke
22 febr. 19.00 uur Eucharistie Past. H. Scheve Aswoendag
Keijenborg
25 febr. 19.00 uur Noaberviering Gerry Spekkink Willibrordhuus

 

26 febr. 09.30 uur Eucharistie Pastoor
Harry Scheve
Willibrordkerk

 

 

 

Terugblik begraafplaats- en kerktuin activiteiten 2022

 

We willen allereerst stilstaan bij het overlijden en afscheid van Henk Jansen..

 

Henk was jarenlang als vrijwilliger betrokken bij onderhoud van de tuin bij de kerk. Werkzaamheden als snoeien, spitten, grasmaaien en diverse andere technische klussen waren zijn ding. Zijn nauwkeurigheid en deskundigheid kwamen hierbij goed van pas, al in 2008 heeft Henk met andere vrijwilligers de schuur bij de appartementen helpen bouwen, waarbij zijn bouwkundige inzichten goed van pas kwamen.

 

 

Ook heeft Henk jarenlang gedachteniskruisjes vervaardigd, die bij uitvaarten op het herdenkingsbord  in de kerk worden geplaatst.

 

 

We willen Henk & Ria danken voor alles wat ze hebben betekend voor het vrijwilligerswerk bij de kerk.

 

 

 

Wij zullen Henk als een zeer betrokken vrijwilliger blijven herinneren.

 

 

 

We willen Ria en familie sterkte wensen met het verwerken van dit verlies.

 

 

We willen verder terugblikken op het jaar 2022 en de huidige status van de vrijwilligersteams op het kerkhof en de tuin rondom de kerk.

Met name aandacht voor de vele werkzaamheden die door onze tuin- en begraafplaats vrijwilligers afgelopen jaar zijn uitgevoerd.

 

 

Activiteiten op de begraafplaats:

 

 •  De vrijwilligers hebben er het afgelopen jaar, met enthousiasme   en inzet, weer voor gezorgd dat  het kerkhof er netjes en verzorgd bij ligt.
 • (We hebben complimenten gehad dat kerkhof er netjes bij ligt)
 • In 2022 zijn (er) op 4-april, 30 graven geruimd met de hulp van    vrijwilligers en ingehuurde hulp met machines. Hiervan zijn 11 graven dubbel.
 • Verder zijn 7 urnen overhandigd aan familieleden, waarvan een aantal zijn uitgestrooid op het strooiveld van het kerkhof.
 • Er zijn enige herstelmaatregelen uitgevoerd aan het kruis. De sokkel van het grote kruis is overgeschilderd.
 • Dit jaar zijn de hagen en diverse boompjes gesnoeid. De strooiveldjes worden regelmatig gemaaid en bij droogte gesproeid. Ook de bomen voor het kerkhof zijn bijgewerkt .
 • In 2022 is een nieuwe afdekking van de urnenmuur gerealiseerd om verdere indringing van vocht te voorkomen. (zie afbeelding)
 • In 2022 is verder gewerkt aan verbetering van de administratie  t.b.v. het kerkhof, dit is een continu proces ingevuld door: Frans Geurtsen, Theo Wissink, Johan Hartman en Theo      Keurentjes. Dit wordt gecontinueerd in 2023.

 

 

Voor een aantal graven zal dit jaar een ontruimingsprocedure worden opgestart,

voor deze graven kunnen geen families/ contactpersonen meer worden gevonden.

 

 

Activiteiten bij kerk:

 

 • Bij de kerk zijn de tuinen onderhouden door 3 of  4 enthousiaste tuinlieden,
 • helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van Henk Jansen.
  De tuinen liggen er verzorgd en netjes bij.
 • Hier zijn snoeiwerkzaamheden en onkruid wieden de meest
  voorkomende werkzaamheden.
 • Verder is het straatwerk langs de kerk en op het terras verbeterd.
 • In 2018 is besloten de maaiwerkzaamheden extern uit te besteden
  en is dit jaar voortgezet.

 

Huidige status:

 

De huidige tuinteams bestaan uit:

 Bedankt voor je inzet.

 

Kerkhof team: Joop Hoebink, Frans Baakman,  Bertus Waalre, Jan Rondeel  , Gerda Beunk en Reint Beunk.

 

Kerktuin team: Jan Willemsen, John Lentferink en Jan Claver

 

We zijn als kerkgemeenschap zeer dankbaar voor het werk dat deze vrijwilligers uitvoeren.

 

In deze tijd van verdergaande individualisering en teruggang in kerkelijke betrokkenheid is het niet vanzelfsprekendheid dat zich hiervoor vrijwilligers aanmelden.

 

Oproep:

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom om de teams te versterken, vele handen  maken licht werk.

Momenteel is de dinsdag (morgen)vastgesteld voor gezamenlijke onderhoudsactiviteiten op het kerkhof en de woensdag (morgen) bij de kerk.

We kunnen voor bovengenoemde activiteiten nog versterking gebruiken, lijkt U het iets om enkele uren per week in de tuin en buiten bezig te zijn, neem dan contact met ons op.

 

Namens vrijwilligers tuinonderhoud en locatieraad

Theo Keurentjes tel. 06-10971040 of Jan Willemsen tel. 0575-463386.

 

Oproep aan familieleden van de grafmonumenten om voor Pasen, begin april, de kerststukken en

verwelkte bloemen van de graven te verwijderen.

 

 

 

 

 

Thuiscommunie weer mogelijk!

 

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de H. Communie

willen ontvangen; dan bestaat nu de mogelijkheid weer dat u die thuis kunt ontvangen.

 

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648

 

Zij komt dan bij u voor een nadere afspraak.

 

U kunt ook bellen naar 06 2124 1984 (Henk Roes, secretariaat)

 

 

 

 

 

 

Raad van Kerken

Noaberviering zaterdag 25 februari in het Willibrordhuus: 

 

Ontmoeting rond het leven in Hengelo,

waar de een pas of nieuw is komen wonen

en de ander al jaren of een heel leven woont.

 

Sinds 2012 wordt door de Raad van Kerken in Hengelo eenmaal per kwartaal een bijeenkomst gehouden onder de naam ‘Noaberviering’. De naam zegt het al: het uitgangspunt is het (kerkelijk) noaberschap. Het is een vorm van nieuw noaberschap: omzien naar elkaar in een lokale gemeenschap over kerkgrenzen heen. Het doel is om elkaar als inspiratiezoekende mensen te vinden, te weten wat er bij elkaar leeft en lief en leed te delen. Want samen kom je verder dan alleen. Dat is steeds gedaan met verschillende uitingsvormen rondom een actueel thema. Belangrijk element bij het aspect noaberschap is de gastvrijheid, gezelligheid en ontmoeting. Daarom wordt steeds begonnen met een ‘Hengeloos kwartiertje’.

Na 10 jaar wordt op zaterdag 25 februari het allereerste thema opnieuw en nadrukkelijk centraal gesteld: ontmoeting rond het leven in Hengelo, waar de een pas of nieuw is komen wonen en de ander al jaren of een heel leven woont. Wat kunnen we delen aan ervaringen rondom aspecten als gastvrijheid, thuisvoelen en verbinding? Aspecten die we vinden in het bijbelboek Ruth.

 

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de locatie van deze noaberviering niet in het diaconaal centrum Kerkstraat 15, maar in het

Willibrordhuus (tussen Hotel Leemreis en de Willibrordus kerk.

Aanvang 19.00 uur. Iedereen is welkom. Met name nieuw ingekomenen zijn van harte uitgenodigd.

 

 

 

Bezoek Joods Museum Amsterdam 20 maart

 

 

Op maandag 20 maart organiseert de werkgroep Ontmoeting en Inspiratie  voor 70 plussers en begeleiders een bezoek aan het Joods Museum met de Museum Plus Bus.

Het Joods Museum (tot november 2021: Joods Historisch Museum) in Amsterdam is een museum dat de Joodse cultuur, religie en geschiedenis belicht.

Het museum is sinds 1987 gelegen aan het Jonas Daniël Meijerplein in het hart van de oude Joodse Buurt. De overdekte ruimte tussen vier in 18e-eeuwse staat teruggebrachte synagogen vormt de ingang aan de Nieuwe Amstelstraat 1.
Het museum is onderdeel van het Joods Cultureel Kwartier. We bezoeken vier prachtig bewaard gebleven monumentale synagogen uit die tijd en we ontdekken hoe het was en ís om Joods te zijn in Nederland. Van moderne kunst tot eeuwenoude geschiedenis: schilderijen, ceremoniële voorwerpen, films en 3D-presentaties geven een eigentijds en volwaardig beeld van de Joodse religie en cultuur in Nederland door de eeuwen heen.

De excursie is bedoeld voor ouderen die niet zelfstandig meer in staat zijn om een museum te bezoeken. Eventuele begeleiders mogen mee.

Er is ook plaats voor een aantal rolstoelen en rollators in de bus. (Wel van te voren aangeven)

Wilt u bekijken wat u te wachten staat? Kijk dan op de website van het museum.

Te vinden als Joods museum Amsterdam. Klik hier naast op de link:  Joods Museum | Museum/nl\    )

 

 

Het programma:

 

08.00  Vertrek bij Willibrordhuus
10:15  Aankomst Joods Museum
11:00  Rondleiding
12:00  Lunch
13:00  Gelegenheid tot zelfstandig rondkijken
14:00  Vertrek uit Joods Museum
14:30  Vertrek bus
16:45  Aankomst opstapplaats

 

De vertrektijd staat vast. Andere tijden zijn bij benadering. Het vervoer met de Museum Plus Bus is gratis en ook de entree in het museum wordt u aangeboden.

Allen de kosten van de lunch komen voor ieders rekening.

 

Meer Info en Opgave bij de werkgroep Inspiratie en Ontmoeting:

(vermeldt dat u een rolstoel of rollator gebruikt)

 

Jo van Aken tel. 0575- 461800 of jo.vanaken@gmail.com
Frida Meints tel. 0651007904 of f.meints@gmail.com

 

 

 

 

Verslag 12 januari jl. Inspiratie en Ontmoeting

 

Werkgroep Ontmoeting en Inspiratie

Verslag van de avond Inspiratie en Ontmoeting met Pastoor Scheve over de Wereld van de Orthodoxe Kerk

“Een kleine blik op de Byzantijnse Liturgie”

Pastoor Scheve nam ons mee in een boeiende geschiedenis van Byzantijnse kerk. Pastoor Scheve is pastoor van de RK en ook bij  de Byzantijnse kerk in Nederland. Hij werd gevraagd om voor de in Nederland wonende kerkleden van de Byzantijnse kerk vieringen te gaan houden. Daarvoor moest hij een 3 jarige opleiding volgen. Hij heeft een aanstellingsbrief gekregen van het Vaticaan te Rome en gaat nu al een aantal jaren voor in verschillende kerken, waaronder ook in onze eigen plaatselijke parochie. De liturgie wordt als het ware orthodox genoemd alleen al om het feit dat de liturgie sinds 1400 niet meer is veranderd. De liturgie wordt altijd gehouden in de landstaal. Het maakt niet uit waar je bent: Letland, Wierden, Kiev, Moskou. Overal is deze liturgie gelijk.

De Byzantijnse kerk heeft een bron in het oude Oost Romeinse Rijk.  Het West Romeinse kwam nadien al snel in verval door invallen van Germaanse stammen. West en oost kregen ook langzamerhand beiden hun eigen ontwikkeling.  De bron van de  Byzantijnse kerk is in eerste instantie Constantinopel, maar voor de Slavische gebieden was Kiev de bron. Moskou was nog maar een dorp. Voor de leden van deze kerkgemeenschap is dan ook Kiev zo erg belangrijk. Geeft direct ook de diepte aan van de ervaring en binding met de Byzantijnse kerk. Vandaar het sterke gevoel van de Oekraïners voor hun kerk in Kiev waar men vanaf moet blijven.

De kerk heeft geen banken, maar de mensen staan. Tegen elkaar aan, schouder aan schouder. Men ervaart, luistert ruikt en voelt.
In de Goddelijke liturgie worden veel voorwerpen gebruikt. Elk voorwerp wordt met een bepaalde symboliek en aanpak gebruikt.  Voorwerpen zijn oud en worden van priester op priester door gegeven.

 

Menora kandelaar

Ook een menora wordt gebruikt. De zevenarmige joodse kandelaar. Geeft ook de relatie aan met de joodse traditie.  Deze 7 armen symboliseren de zeven sacramenten.

In tegenstelling tot onze traditie waarin met name  meelezen, leren en luisteren centraal staan, is in de Byzantijnse kerk  het voelen en ervaren met alle zintuigen heel belangrijk . Het geloof wordt als het ware zo doorleefd.

 

Natuurlijk was deze avond eigenlijk te kort. Maar dat was ook het thema. Het is een korte inleiding op de Byzantijnse kerk. De ervaring smaakte echter naar meer. Een avond van verbazing, verwondering en bewondering!

 

 

Dank uw wel pastoor Scheve voor deze fijne avond.

 

 

 

 

 Nieuws Repair Café

Hergebruik (elektrische) apparaten

We gaan samen met Litania ons motto “Weggooien? Mooi niet! nog meer vormgeven.

Als Repair Café werken we al regelmatig samen met Litania. Deze samenwerking willen we uitbreiden door bij Litania Charaty Shop ingeleverde (elektrische) apparaten nakijken op gebreken en bij defect deze repareren zodat ze weer geschikt zijn voor de verkoop en niet weggegooid hoeven te worden. Als reparatie niet meer mogelijk is, zullen de apparaten milieuvriendelijk worden vernietigd. Eerst kijken we natuurlijk of we bepaalde onderdelen moeten bewaren om hiermee in de toekomst andere apparaten te repareren.

Zo zetten we samen met Litania weer een mooie stap richting circulaire economie.

 

Meer informatie over de Stichting Litania en het Repair Café vindt u:

 

https://www.stichtinglitania.nl/

 

http://www.repaircafehengelogld.nl

 

 

 

Op zondagmiddag 12 februari bent u welkom in de Remigius kerk.

               Aanvang om 14.30 uur

 

 

 • Vooral voor gezinnen met kleine kinderen / jeugd basisschool

 

 

 

 

Meer bewegen voor Ouderen

 

Elke woensdagmiddag hebben wij in het parochiecentrum een les Meer Bewegen voor Ouderen.

De les staat onder leiding van Marianne Eijmers, zij is al meer dan 10 jaar gediplomeerd docente MBvO.

Nadat de afdeling KBO is gestopt met haar activiteiten, zijn de lessen ondergebracht bij de locatieraad van onze geloofsgemeenschap. Dat betekent dat iedereen mee kan doen zonder lidmaatschap van een overkoepelend orgaan. De kosten bedragen € 5,00 per maand.

Ouder worden gaat gepaard met een teruggang in conditie.

Met dagelijkse oefeningen blijkt de conditie beter te worden en wordt het risico op vallen verkleind.

Na de gym gaan we verder met een gezellige middag. Voor wie wil kan zich dan aansluiten bij diverse spellen, zoals bingo, kaarten en rummikub.

Aanvang gym: 13.00 uur

 

Komt u ook kennismaken?

 

Jo van Aken, email: jo.van.aken@gmail.com Tel. 461800

 

 

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties

 

Het secretariaat is elke vrijdagochtend open

Vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur!

 

U kunt ook weer intenties opgeven, vragen en andere zaken. I-pad- en tabletondersteuning.

Ook kan men op verschillende andere manieren de parochie toch dagelijks bereiken door o.a.

 

 • Een email naar: info@willibrordhengelo.nl
 • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus, Spalstraat 38
 • Een telefoontje naar Henk Roes, 06 2124-1984
 • Tijdens de openingsuren van het secretariaat ook telefonisch bereikbaar 0575 461275

 

 

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief Jaargang nr. 11 nr. 5  kan uiterlijk tot  25 febr. 2023 worden aangeleverd bij Henk Roes.  ( hwa.roes@gmail.com ).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 3, jaargang nr. 11  kan tot uiterlijk 25 febr.. 2023 bij Henk Roes  ( hwa.roes@gmail.com)  worden ingeleverd.

 

Webmaster: J.M. te Nee