Nieuwsbrief nr.2 2023

Nieuwsbrief Jrg. 11 nr. 02   13 december 2022  t/m 26 januari 2023

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   hwa.roes@gmail.com
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

De geloofsgemeenschap op Facebook  dewillibrordpioniers
Onze Willibrord Geloofsgemeenschap heeft naast de website, de nieuwsbrief en de digitale Nieuwsbrief sinds kort ook een Facebookpagina. Daarmee willen wij ook de jongere geloofsgenoten benaderen.

Als er activiteiten zijn, zullen we dat ook vermelden op deze Facebookpagina

https://facebook.com/dewillibrordpioniers

 

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Mw. Marian Zaarbelink

Mw. Jenny Veldscholten

Dhr. Jan Claver

Mw. Monique Kuipers

Marieke Kraassenberg

Voorzitter/Secretaris

Bouwzaken

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

06 2124 1984

0575 463482

0575 464247

06 1014 7854

0575 463482

0575- 462763

06 4539 7320

06 2905 0038

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Dhr. Herman Gosselink

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

Onderweg/

parochienieuws

0575 463837

0575 462503

0575 463482

06-48483121

0575 463386

0575 461928

Dhr. J. Claver

Dhr. Henk Roes

Achterwacht

Achterwacht

06 2334 8923

06 2124 1984

 

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

Vieringen:  periode  13 december 2022 t/m 26 januari 2023

 

 

Zondag 18 december 2022 4e zondag van de Advent

Voorganger: diaken Theo ten Bruin

Lectrice: Mw. Diny Rondeel

Aanvang: 09.30 uur

Koor: Willibrordkoor; dirigent Hans Milder, Edith Hakvoort, organiste

 

Opmerking: Uitreiken gedachteniskruisje José  Waenink

 

Intenties:

John Kievits

Marietje Ankersmit-Vredegoor

Jaargedachtenis José Waenink

 

 

 

Zondag 18 december 2022 Oecumenische Kerstviering op De Bleijke.

Aanvang: 15.00 uur

Voorgangers: leden pastoraatgroep van de Bleijke

 

 

 

Zondag 18 december 2022 Oecumenische Kinderkerstviering

Aanvang 17.30 uur in de Remigiuskerk

 

(Zie ook verderop in dit parochienieuws!!

 

 

 

Zondag 1e Kerstdag 25 december 2022

Voorganger: Gerry Spekkink

Lectrice: Agnes Hakvoort

Aanvang: 09.30 uur

Koor: Willibrordkoor, dirigent: Hans Milder  geen organist

 

Intenties:

Doortje Dickman- van der Pavert

Frans en Rikie Robben-Peters

Mirta Botterman

Overleden fam. Beunk-Lamers

Jan Roelofsen

Fam. Roelofsen-Goossens

Bennie Roelofsen

Jeroen Schut

Maria Visser- Leemreis

Truus en Theo Gerrits van der Steen
Annie v.d. Mond-Knippenborg

Tonnie Hoebink

Rob Mullink
Marietje Ankersmit-Vredegoor

 

 

 

Zaterdag 31 december 2022 Oudejaarsviering

Gebedsdienst:
Voorganger: Mw.
Gerry Spekkink

Lectrice: Mw. Diny Rondeel

 

 

 

Zondag 1 januari 2023 Geen viering in onze kerk

 

 

 

Zondag 8 januari 2023  W- C- viering. Voorganger Boris Ariaens

Aanvang: 09.30 uur

Lectrice: Mw. Joke Wolbrink

Koor: geen. Viering met CD’s

Intenties:

Fam. Boerkamp-Roording

Truus en Theo Gerrits- van der Steen

Tonnie Hoebink
Rob Mullink

Marietje Ankersmit-Vredegoor
Jaargedachtenis Willy Rondeel

 

 

 

Zaterdag 14 januari 2023  Start Actie Kerkbalans om 15.00 uur.
De klokken zullen de actie Kerkbalans inleiden,
Locatie: Willibrordhuus
aanvang: 15.00 uur

 

 

 

Zondag 15 januari 2023  Oecumenische viering in onze Kerk
voorganger o.a. Mw. Gerry Spekkink en ds. Rineke van den Berg

Let op: aanvang om 10.00 uur

 

 

 

 

BELANGRIJK BERICHT

Op dit moment hebben we geen vaste organist. Gelukkig neemt Edith Hakvoort, daar waar zij kan, waar als organiste. Deze situatie kan niet zo blijven. We streven naar een goede oplossing. Dit betekent:

 

Vanaf januari 2023 schuiven we met de data van de vieringen

 

Gelukkig heeft Hans Milder de taak op zich genomen om te dirigeren.

Binnen de parochie 12 apostelen zijn meer problemen met het vinden van organisten/dirigenten. Er is overleg op parochieel niveau om samen tot een oplossing te komen. Wij houden u op de hoogte!!

 

 

 

 

 

Openingstijden Mariakapel

 

De Mariakapel is tijdens de wintermaanden alleen in het weekend open.

Dus op zaterdag en zondag geopend van 9.30 uur tot 16.30 uur.

Handig om te weten is: als de buitenlamp boven het kerkportaal brandt,

dan is de kerkdeur naar de Mariakapel open.

 

 

 

 

 

Samen zoeken naar een nieuwe invulling
‘Lokaal Geloven’, anno 2023

 

Op 12 oktober j.l. was er een platformbijeenkomst van onze parochie met alle andere geloofsgemeenschappen. De tijd gaat snel voorbij.

Het komende jaar willen we meer bekendmaken over de voortgang van ‘Lokaal Geloven in onze Geloofsgemeenschap.

Ook zal er meer duidelijkheid komen over de kerk als gebouw en over hoe we ‘Lokaal Geloven’ verder vorm willen geven. Het is een feit dat het kerkgebouw op termijn wordt onttrokken aan de eredienst. Het komende jaar is dat nog niet aan de orde volgens de planning van het parochiebestuur.

 

Willen we als geloofsgemeenschap blijven bestaan dan zullen we daarin inhoud aan moeten geven. Niet alleen voor de oudere mensen, maar ook aan de jongeren.

 

‘Ontmoeting en Omkijken naar elkaar’ zijn daarbij belangrijke kernpunten. Ook gaan we in gesprek met de Raad van Kerken met o.a. de PKN in Hengelo en de Vrijzinnige protestantse Gemeente.

Kunnen wij als christenen straks werk maken van de genoemde uitgangspunten?  Hoe doen we dat dan? We gaan natuurlijk niet alles op één hoop gooien. We willen behouden van hetgeen ons dierbaar is. Maar dat geldt ook voor onze medechristenen in Hengelo. Hoe kunnen we samen optrekken. Hoe kunnen we onze krachten samen bundelen en idealen waarmaken. Het komende jaar zal cruciaal worden. Dan zullen we echt kleur moeten bekennen.

Wat hebben wij daar dan voor over? Samen moeten we ondanks alles de moed niet verliezen, maar een rijkere toekomst met vertrouwen tegemoet gaan. Met rijker bedoelen we niet alleen financieel maar vooral ook geestelijk!

 

 

 

 

19 dec. Chanoekamaaltijd  Inspiratie en ontmoeting

 

 Chanoeka is een joods feest. Het duurt acht dagen en heet ook wel ‘feest der lichtjes’

Elke dag steken Joodse gelovigen een kaars aan in een speciale kandelaar. Ze gedenken daarmee de bevrijding van hun heilige tempel in Jeruzalem en het wonder dat de kandelaar bij de her-inwijding acht dagen lang bleef branden.

Het feest kenmerkt zich door gezelligheid, spelletjes, liedjes, lekker eten….

Je kunt komen koken en eten of alleen kommen voor het eten!

 

Maandagmiddag 15.00 uur voorbereiding

Maandagavond 18.00 uur de maaltijd

Plaats: Kerkstraat 15

Kosten:  € 6,00

 

 

 

Kerk openstelling met Kerst

           

Op de 1e en 2e kerstdag is vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur de kerk geopend om met (klein)kinderen de Kerststal te bewonderen.

Ook dit jaar zijn de kosters en de bloemengroep in de weer om er weer een prachtig geheel van te maken.

Tijdens deze openingstijd zal er kerstgezang te horen zijn.

U bent van harte welkom!

 

 

 

 

 

 

Kinderkerstviering 18 december 2022 aanvang 17.30 uur

 

.
Laat je in deze kinderkerstviering verrassen door een geweldige goochelshow van goochelaar Jan!

 

 

 

Goochelaar Jan ons mee op avontuur in een spannende show die gaat over Naastenliefde.

 

Hij heeft ook kinderen nodig die hem kunnen helpen met zijn trucs. Wie weet word jij wel uitgekozen om mee te helpen op het podium.

De voorstelling is geschikt voor alle leeftijden, dus neem je ouders, broer, zus, vrienden, buurmeisje etc. ook mee! Gezellig!

 

 

Lichtjestocht Kerstviering De Leer  donderdag 22 december 2022

 

’s Avonds organiseren het team van De Leer een lichtjestocht samen met de kinderen van groep 7 en 8.

Zij zullen onderweg op verschillende locaties allemaal een deel van het kerstverhaal verzorgen.

Zo bezoeken zij ook in de Willibrordkerk de kerststal..

 

Schema:

18.00 – 18.15 uur Gezinnen met jongste kind in groep 1
18.15 – 18.30 uur Gezinnen met jongste kind in groep 2
18.30 – 18.45 uur Gezinnen met jongste kind in groep 3 en 4
18.45 – 19.00 uur Gezinnen met jongste kind in groep 5 en 6
19.00 – 20.00 uur Gezinnen van kinderen uit groep 7 en 8

 

 

 

 

Kerk Radio Zutphen

 

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken. U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden.

Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen. Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd

via Kerkradio Zutphen

 

 

 

 

Liturgierooster Hengelo gld  dec./ jan. 2023

 

18 dec. 09.30 uur WC- Viering Diaken Theo ten Bruin Willibrordkerk Hengelo
18 dec. 15.00 uur Oecumenische Kerstviering Leden werkgroep De Bleijke

Hengelo

18 dec. 17.30 uur OecumenischeKinderkerstviering Voorganger Mw. Gerry Spekkink  e.a. Remigiuskerk
25 dec. 09.30 uur WC-Viering Mw. G. Spekkink Willibrordkerk Hengelo
31 dec, 19.00 uur Gebedsviering Mw. G. Spekkink Willibrordkerk Hengelo
01 jan. Géén viering
08 jan. 09.30 uur WC-viering Dhr. Boris Ariaens

 

Willibrordkerk Hengelo
15 jan. 10.00 uur Oecumenische viering Mw. Gerry Spekkink e.a. Willibrordkerk

Hengelo

19 jan. 19.00 uur WC viering Jenny Veldscholten De Bleijke

Hengelo

22 jan.

 

Géén viering in onze kerk
29 jan. 09.30 uur Eucharistie Past. Joost Baneke Willibrord Hengelo

 

 

 

 

Dankwoordje Verkoop kaarsen World Peace Flame

 

De wereld Vredes Vlam staat nu ruim vijf jaar in Hengelo te branden.

We zien dat hij langzamerhand een onderdeel aan het worden is van ons
dagelijks bewustzijn .

De vlam die ons eraan herinnert dat Vrede en Vrijheid niet vanzelfsprekend zijn.
Dat we ons moeten blijven inspannen het juiste te doen door naar elkaar om te zien. Dat het gaat om waarden als rechtvaardigheid en respect, waarin we laten zien, dat we andere mensen niet beschadigen, maar eerlijk en fatsoenlijk behandelen.
Dat het gaat om de verbondenheid en vertrouwdheid met de mensen om ons heen te koesteren.

Aan het einde van de viering op 20 november, verkochten leden van de werkgroep WPF Bronckhorst bij de uitgang kaarsen.

De opbrengst wordt gebruikt om olie te kopen om de vredesvlam brandend te houden.

 

Hartelijk dank namens de werkgroep leden,
Betsy, Monique, Riet, Toos en Truus.

Zie https://schoenendoosactie.nl/ voor meer informatie.

 

 

 

Week van gebed voor eenheid 2023

wil verbinding brengen

 

 

De gebedsweek voor eenheid kent een lange gebedstraditie die ruim 175 jaar geleden al begon. Van 15 t/m 22 januari bidden wereldwijd miljoenen christenen om eenheid. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de gebeden een plek te geven.

Vanuit de Raad van Kerken in Hengelo is er op zondag 15 januari om 10.00 uur in de Willibrordkerk een oecumenische viering met medewerking van koor en cantorij. We zoeken verbinding door te bouwen op basis van de werken van barmhartigheid met Christus als de hoeksteen. Voor de kinderen is er kinderkerk. En na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting bij koffie en thee met wat lekkers. Van harte welkom.

 

 

 

 

Verslag Noaberviering Raad van Kerken

 

Al sedert 2012 wordt eenmaal per kwartaal een Noaberviering gehouden vanuit de Raad van Kerken Hengelo. Een laagdrempelige oecumenische viering waarin delen, leren, vieren centraal staan rondom een bepaald thema.

 

Belangrijk element bij het aspect noaberschap is de gastvrijheid, gezelligheid en ontmoeting. Daarom wordt steeds begonnen met een ‘Hengeloos kwartiertje’.

Op zaterdag 12 november was het thema ‘De witte motor?’. Kerkstraat 15 was goed gevuld. Aan de hand van (bijbel-)teksten, muziek en uitwisseling werd gezamenlijk nagedacht over de betekenis van melk, vroeger en nu.

 

De eerstvolgende Noaberviering is volgend jaar op 25 februari. Het thema is op dit moment nog niet bekend, maar zal iets van doen hebben met je  thuisvoelen in Hengelo G. Ook nieuw ingekomenen zijn van harte welkom.

 

Noteer deze datum alvast: zaterdag 25 februari. Locatie: Kerstraat 15. Aanvang: 19.00 uur.

 

 

 

 

 Energiekosten 2023 voor de kerken

 

Ook voor de kerken binnen de parochie de 12 Apostelen rijzen de energiekosten pan uit.
De energietarieven zullen in 2023 vierkeer zo hoog zijn. Van € 75.000 naar € 300.000
Deze kostenstijging is een flinke aanslag op de financiën van de parochie, indirect op de kosten voor onze eigen geloofsgemeenschap.

Het bestuur van onze parochie volgt niet het advies van het bisdom om in de wintermaanden alle kerken te sluiten en alleen Zutphen open te houden.

Het parochiebestuur vraagt  aan alle locatieraden om serieus naar energiebesparing te kijken.

Het streven zou moeten zijn om het energieverbruik te halveren!

De volgende richtlijnen geeft het parochiebestuur met ons mee:

  1. Bespreek dit met de parochianen en vraag hen begrip.
  2. De verwarming van de kerk zal niet hoger zijn dan 15 graden en het advies aan de kerkgangers is om zich warm aan te kleden.
  3. Verwarm niet de kerk voor bijeenkomsten met slechts weinig deelnemers. Kijk of deze bijeenkomsten op een andere plek kunnen worden gehouden.
  4. Verwarm de kerk niet voor koorrepetities.
  5. Bij strenge kou de kerk sluiten en slechts in Zutphen te vieren (Eucharistisch Centrum)

 

 

 

Thuiscommunie weer mogelijk!

 

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de H. Communie willen ontvangen; dan bestaat nu de mogelijkheid weer dat U die thuis kunt ontvangen.

 

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648

Zij komt dan bij U voor een nadere afspraak.

 

U kunt ook bellen naar 06 2124 1984 (Henk Roes, secretariaat)

 

 

 

 

 

 

DE LITURGIE VAN DE OOSTERS ORTHODOXE KERKEN

 

Werkgroep Inspiratie & Ontmoeting.
Hengelo Gld
december 2022

Persbericht:

Thema-avond: Byzantijnse liturgie

Op 12 januari 2023 organiseert de werkgroep Ontmoeting en Inspiratie van de gezamenlijke kerken in Hengelo Gld. een lezing met pastoor Harry Scheve over het thema” Byzantijnse liturgie in relatie tot de kerk in Oekraïne”.

Februari van het jaar 2022 zal in de annalen van de Europese geschiedenis ingaan als een begin van een langdurige oorlog tussen de Oekraïne en Rusland. Ongekend is een geopolitieke oorlog gaande waarvan we dachten dat deze vorm van oorlog voeren allang tot de geschiedenis behoort. Niets minder is waar en Nederland wordt geconfronteerd met een groot aantal vluchtelingen uit de Oekraïne. Hierdoor kunnen we ook direct kennis maken met een rijke historie van de Slavisch Orthodoxe kerken.

Op 12 januari zal Harry Scheve, pastoor parochie Twaalf Apostelen en Byzantijns priester van de geloofsgemeenschap Wladimir uit Hengelo (ov) ons inleiden in de rijke traditie van deze kerken, die haar oorsprong vinden in de Byzantijnse traditie zoals we deze kennen in Griekenland, Klein Azië en het Midden Oosten.

Met een aantal korte schetsen probeert hij u mee te nemen in een stuk Europese geschiedenis en spiritualiteit van de Oosters Orthodoxie.

Met wat liturgische attributen zal het verhaal van de rijke liturgie van deze kerken voor u zichtbaar worden gemaakt. Uiteraard zal de Byzantijnse muziek ook ter sprake komen.

Plaats: Ons Huis
Adres: Beukenlaan 30, 7255 DM Hengelo
Tijd: zaal open om 19.00 uur, start 19.30 uur
Kosten: vrije gift

 

Meer info bij de werkgroep Inspiratie en Ontmoeting:

Jo van Aken tel. 0575- 461800 of jo.vanaken@gmail.com
Frida Meints tel. 0651007904 of f.meints@gmail.com

 

 

 

Actie Kerkbalans 2023

 

Op zaterdagmiddag 14 januari 2023 zullen de klokken weer om 15.00 uur luiden voor de start van de actie Kerkbalans.

Binnenkort zullen de lopers weer benaderd worden om de enveloppen bij u thuis te bezorgen en weer op te halen.

 

Ook dit jaar zullen wij u via een presentatie informeren over de stand van zaken rondom kerksluitingen in de toekomst.

 

Onder de leus van: ‘Verbinden en vernieuwen.  Juist nu! 

We hebben het komende jaar 2023 hard nodig om samen te onderzoeken hoe we in de toekomst ook nog ‘Samen Kerkzijn’ kunnen uitoefenen. We kijken daarbij ook over de eigen grenzen in Hengelo.

 

In deze uitgave een aanzet voor het  ‘Kerkzijn ontdekken’ voor nu en in de toekomst. Het is de bedoeling dat we op termijn duidelijkheid krijgen van het Parochiebestuur over de status van onze Kerk. Zodra de ideeën wat meer geconcretiseerd zijn, zullen wij de leden van onze Geloofsgemeenschap uitnodigen om met ons daarover van gedachten te wisselen

 

Werkgroep Kerkbalans

Jan Claver  mob. 06 2334 8923 en Henk Roes mob. 06 2124 1984

 

 

 

 

Veel gestelde vragen (FAQ) over de actie Kerkbalans

 

Vraag: Onze kerk gaat op termijn dicht, waarom moeten we dan nog meedoen aan de actie Kerkbalans?

 

Antwoord: Ook al gaat het kerkgebouw dicht, de plaatselijke geloofsgemeenschap blijft bestaan. Er worden nog steeds samenkomsten gehouden, koffie gedronken, de begraafplaats onderhouden. De bezoekgroepen blijven, de diaconie, de oecumene. Hiervoor is nog steeds geld nodig!

Vraag: Mijn bijdrage gaat toch niet naar Zutphen?

 

Antwoord: De parochie maakt veel kosten voor bijvoorbeeld het pastorale team, secretariaat en

bijdrage aan de kosten van het Bisdom. Zonder deze uitgaven kan de parochie niet functioneren.

Deze kosten moeten gezamenlijk betaald worden door alle geloofsgemeenschappen, dus ook een

gedeelte door uw lokale geloofsgemeenschap.

 

Vraag: De parochie is rijk genoeg, waarom dan toch de actie Kerkbalans?

Antwoord: De parochie heeft inderdaad vermogen, opgebouwd uit schenkingen, collectes en opbrengst van de actie Kerkbalans. Dit vermogen levert inkomsten op voor de parochie, huur, pacht

en beleggingsopbrengsten. Helaas levert dit niet voldoende op om alle kosten te kunnen dekken. Uw bijdrage aan de actie Kerkbalans is dan ook hard nodig.

 

Vraag: Als de kerk dicht gaat, is er toch geen onderhoud meer nodig?

Antwoord: zolang de kerk niet is verkocht, blijven we verantwoordelijk voor het onderhoud. Ook

kunnen we de kachel niet helemaal uitzetten en moet de het gebouw verzekerd blijven. Deze kosten lopen dus nog gewoon door

 

 

 

 

 Nieuws Repair Café

 

 

15 december Repair Café, Kerkstraat 15 van 15.00 tot 18.00 uur

Hulp bij: Pc’s, laptops, tablets en mobiele telefoons.

Hebt u ook problemen met het bedienen van deze digitale apparaten of doen ze niet wat u er mee zou willen doen!

Wilt u graag weten hoe u bijvoorbeeld foto’s kunt opslaan, muziek kunt beluisteren,

apps moet installeren, instellingen moet aanpassen of hoe u kunt beeldbellen,

kom dan op donderdag 15 december naar het Repair Café in Hengelo GLD.

Enkele specialisten staan van 15:00 uur tot 18:00 uur klaar om u te helpen en wegwijs te maken in de digitale wereld.

 

 

 

 

 

 

Mededelingen KBO-PCOB

 

Kerstviering: voor de leden van de KBO op zaterdag 17 december 2022
Aanvang: 14.00 uur in de zaal van hotel café Leemreis
Opgave:  Jo van Aken  jo.van.aken@ gmail.com

 

Op de site www.kbo-gelderland.nl/afdeling/hengelo  staat een terugblik van het uitstapje naar Leeuwarden.

 

 

 

 

 

 

Periodieke schenking aan onze eigen Kerk

 

Sinds 2014 is het mogelijk periodieke giften te doen zonder de notariële akte die voor die tijd nodig was om bij de Belastingdienst voor een giftenaftrek in aanmerking te komen. Dit geldt alleen als de gift wordt gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Indien er sprake van zo’n periodieke gift mag u het hele bedrag van de gift aftrekken.  Er geldt dan geen drempel en geen maximumbedrag. (info secretariaat)

 

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties

 

Het secretariaat is elke vrijdagochtend open

Vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur!

 

U kunt ook weer intenties opgeven, vragen en andere zaken. I-pad- en tabletondersteuning .

Ook kan men op verschillende andere manieren de parochie toch dagelijks bereiken door o.a.

 

 

  • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus, Spalstraat 38
  • Een telefoontje naar Henk Roes, 06 2124-1984
  • Tijdens de openingsuren van het secretariaat ook telefonisch bereikbaar 0575 461275

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief Jaargang nr. 11 nr. 4  kan uiterlijk tot  6 januari 2023 worden aangeleverd bij Henk Roes. hwa.roes@gmail.com).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 1, jaargang nr. 11  kan tot uiterlijk 16 december 2022 bij Henk Roes  ( hwa.roes@gmail.com)  worden ingeleverd.

 

De eerstvolgende Nieuwsbrief nr. 3 verschijnt op  10 januari 2023
De eerstvolgende ‘Onderweg nr. 2 ‘ verschijnt op 10 januari 2023