Nieuwsbrief nr.12 2023

 Nieuwsbrief Jrg. 11 nr. 12   5 september 2023  t/m 10 oktober 2023

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.  

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl 

Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346. 

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage) 

 

 

 

De geloofsgemeenschap op Facebook  dewillibrordpioniers

Onze Willibrord Geloofsgemeenschap heeft naast de website, de nieuwsbrief en de digitale Nieuwsbrief sinds kort ook een Facebookpagina.

Daarmee willen wij ook de jongere geloofsgenoten benaderen. 

Als er activiteiten zijn, zullen we dat ook vermelden op deze Facebookpagina 

 

 

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor: 

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart 

06 103 19 638 

 

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep 

telefoon 

Vacature 

Dhr. G. Veldscholten 

Dhr. Th. Keurentjes 

Mw. Marian Zaarbelink 

Dhr. Jan Claver 

Mw. Monique Kuipers 

 

Voorzitter/Secretaris 

Bouwzaken 

Lid 

Lid 

Lid 

Lid 

 

 

 

0575463482 

0575464247 

06 1014 7854 

0575462763 

06 4539 7320 

 

Dienstverlening 

 

Telefoon 

Dhr. Johan Hartman 

Dhr. Theo Wissink 

Mw. Jenny Veldscholten 

Mw. Yvonne Huitink 

Dhr. Jan Willemsen 

Dhr. Herman Gosselink 

Penningmeester 

Kerkhof 

Opgave dopen 

Caritas 

Koster 

Onderweg/ 

parochienieuws 

0575463837 

0575462503 

0575463482 

06-48483121 

0575 463386 

0575 461928 

Dhr. J. Claver  Achterwacht  06 2334 8923 

 

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

 

Vieringen:  periode  5 sept. 2023 t/m 10 okt.  2023 

 

 

Zondag 10 september 2023  23e zondag  WC-viering 

Voorganger: Mw. Agnes Hakvoort 

Lector: Mw. Diny Rondeel 

Koor: Willibrordkoor o.l.v. Hans Milder, dirigent en Me. Wil Kok, organist 

 

Opmerking: Uitreiking Gedachteniskruisje  Tonnie Hoebink 

 

Intenties: 

Truus en Theo Gerrits v.d. Steen
Jeroen Schut 

Jan Roelofsen en overleden fam. Roelofsen-Goossens 

Bennie Goossens 

Henk Jansen 

Echtpaar Ubbink-Kasteel 

Tante Doortje Ubbink 

Mientje Wiendels-Sweers 

Jaargedachtenis: Tonnie Hoebink 

 

 

Zondag 17 september 2023  24e zondag door het jaar. 

Oecumenische startviering Hengelo in onze kerk 

Voorganger Gerry Spekkink, e.a. 

Aanvang 10.00 uur 

Koor: Willibrordkoor en Cantorij PKN 

 

Tijdens de viering koffiedrinken in de kerk! 

 

Donderdag 21 september 2023 WC- Bleijkeviering 

Voorganger: lid werkgroep 

Aanvang: 19.00 uur 

 

 

Zondag 24 september 2023 25e zondag door het jaar. 

Voorganger: oud plaatsgenoot pastor Johan Rutgers 

Lector: Mw. Diny Rondeel 

Aanvang: 09.30 uur 

Koor: Willibrordkoor o.l.v. Hans Milder dirigent en Mw. Wil Kok, organist 

 

Opmerking: Uitreiking Gedachteniskruisje  Rob Mullink 

 

Intenties: 

Mirta Botterman 

Maria Visser-Leemreis 

Annie v.d. Mondt-Knippenborg 

Echtpaar Ubbink-Kasteel 

Tante Doortje Ubbink 

Mientje Wiendels-Sweers 

Jaargedachtenis Rob Mullink 

 

 

Zondag 1 oktober 2023 26e zondag door het jaar 

Géén viering in onze kerk. 

 

 

Overleden Mientje Wiendels-Sweers 84 jr. 

 

Op 12 augustus 2023 is in het Slingelandziekenhuis overleden Hermien Wiendels-Sweers.

In liefdevolle herinnering wil de familie dit ons laten weten.

Op woensdag 16 augustus hebben we haar begeleid naar het crematorium in Doetinchem.  

Moge zij rusten in de vrede van onze Heer. 

 

 

 

Openstelling Mariakapel 

De Mariakapel is tijdens de zomermaanden april tot en met september  op alle dagen van de week weer geopend van 9.30 uur tot 16.30 uur.  

Een aantal parochianen heeft de taak opgenomen om ’s-morgens de kerkdeur te openen, zodat de gelegenheid wordt geboden de Mariakapel te bezoeken voor een moment van stilte, een gebedje en een kaarsje op te steken. Aan het eind van de middag wordt de kerk weer afgesloten.  

 

Voor informatie en aanmelding kan contact worden opgenomen met Joop Klooken, telefoonnr. 06 10 50 45 14. 

 

 

 

 

Belangrijke Ontwikkelingen binnen de Willibrord Geloofsgemeenschap in Hengelo

Secretariaat: 

Spalstraat 38 

7255 AD Hengelo (Gld) 

 

Willibrord Geloofsgemeenschap

 

Tel. 0575 461275 

Website: www.willibrordhengelo.nl 

Email: info@willibrordhengelo.nl 

 

 

Afgelopen maand hebt u bij Onderweg nr. 6 een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van een zgn. hoorzitting. 

 

De hoorzitting zal worden gehouden op: 

Woensdag 6 september 2023 om 19.30 uur 

In de H. Willibrordkerk in Hengelo 

 

 

Een aantal groepen heeft aangegeven om na de onttrekking aan de eredienst van onze kerk toch naar oplossingen te zoeken voor de voortgang.

De geloofsgemeenschap van Hengelo blijft deel uitmaken van de 12 Apostelenparochie. O.a. de bezoekersgroep, de voortzetting van oecumenische activiteiten.

Een aantal groepen zullen verdwijnen.  

Het bisdom heeft een aantal procedures vastgesteld om een vervolgtraject op te starten in de vorm van een hoorzitting. 

Volgens de te volgen sluitingsprocedure zal het Parochiebestuur op 6 september een hoorzitting houden in onze kerk.  

 

 

Locatieraad. 

 

 

 

Noaberviering over ‘Schoenen’ 

 

Raad van Kerken Hengelo:   

Verslag Noaberviering  2 september 2023   

Met het nieuwe kerkelijk seizoen wisselde de noaberviering weer van locatie. Deze noaberviering, 2 september,  werd dan weer in het VGH-kerkje aan de Banninkstraat gehouden. Thema: ‘schoenen’. We zien ze dagelijks om ons heen. Omdat we ze zelf dragen, omdat anderen ze dragen. Sommigen hebben kasten vol, anderen houden het bij een enkel paar. Ze vertellen iets over degene die ze draagt. Met de fabricage van voetbal-/sportschoenen zette Quick Hengelo er destijds mee op de kaart. In de Bijbel wordt ook over schoenen gesproken. B.v. Mozes die zijn schoenen uittrekt als teken van heiligheid (Exodus 3). Reden om eens stil te staan bij dit thema.  

 

Sinds 2012 wordt vanuit de Raad van Kerken Hengelo 1x per kwartaal op zaterdagavond een noaberviering gehouden. Noabervieringen zijn vieringen rond delen, leren, vieren en gastvrijheid met een oecumenisch en laagdrempelig karakter. Gezelligheid en ontmoeting zijn belangrijke elementen, evenals rust, meditatie, bezinning en ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving. Iedereen is welkom in deze viering, die begint met ontmoeting.  

 

Aanvang 19.00 uur. 

Locatie: kerkje aan de Banninkstraat 

 

 

 

17 september Startzondag, locatie Willibrordkerk 

 

Thema: ‘door onze Vader verbonden’ 

 

De kerken in Hengelo zijn al lang verbonden met elkaar en werken op allerlei manieren samen. Samen vieren we ook weer de start van een nieuw seizoen.  

Buiten ons dorp zijn we als kerken ook verbonden met de veelkleurige wereldkerk waarin mensen van verschillende afkomst, leeftijd en werelddeel bij elkaar horen en dezelfde Heer belijden. We verschillen als christenen wereldwijd in tradities en gebruiken, maar overal klinkt dat ene gebed: het onze Vader. Tijdens de startzondag staat dit gebed centraal. 

Vorig jaar hebben we tijdens de startzondagviering halverwege de kerkdienst met elkaar koffie gedronken, waarbij vele aanwezigen wat lekkers voor bij de koffie hadden meegebracht. Hierop hebben we zoveel positieve reacties gekregen dat we het daarom dit jaar op dezelfde manier doen!  

De kerkdienst zal eerst een half uur duren, waarbij er ook kinderkerk is voor de kinderen. Daarna ontmoeten we elkaar een half uur bij de koffie, en aansluitend sluiten we de viering met elkaar af. 

U mag wat lekkers voor bij de koffie meenemen, maar dit hoeft niet. De ervaring leert dat er meer dan genoeg meegebracht wordt! 

 

 

 

 

Kerk Radio Zutphen

 

 

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken. U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden.

Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen. Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen. 

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren. 

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd via Kerkradio Zutphen 

 

 

 

 

Liturgierooster Hengelo gld september 2023 

10 sept.  09.30 uur  WC- viering  Mw. Agnes Hakvoort  Willibrordkerk 
17 sept.  10.00 uur  Oecumenische Startviering  Mw. G. Spekkink  Willibrordkerk 
21 sept.  19.00 uur  WC Viering  Lid werkgroep 

 

Bleijke 
24 sept.  09.30 uur  H. Eucharistie  Pastor Johan Rutgers  Willibrordkerk 
01 okt.  Géén viering in onze kerk 

 

 

 

 

Thuiscommunie weer mogelijk! 

 

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de H. Communie willen ontvangen;

dan bestaat nu de mogelijkheid weer dat u die thuis kunt ontvangen.  

 

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648 

Zij komt dan bij u voor een nadere afspraak. 

 

 

 

 

 

 

Expositie ‘Componisten in oorlogstijd’ 

 

17 juni t/m 10 september 2023 

Met trots maken we bekend dat de landelijk reizende expositie ‘Componisten in oorlogstijd’ deze zomer in de prachtige Remigiuskerk in Hengelo Gelderland een onderkomen heeft!  

Na Amsterdam, Franeker, Zwolle, Amersfoort, kamp Vugt en Gouda is deze tentoonstelling nu in Hengelo( Gld).   

 

De Remigiuskerk is een prachtige eeuwenoude kerk waarin in november 2021 de fresco’s van de kerk zijn  aangewezen als het 50-ste Gelderse Sleutelwerk! 

 

Verboden componisten: 

 

Nederland kende een bloeiend muziekleven in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw. Componisten als Géza Frid en Rosy Wertheim hadden een internationale carrière; koordirigent en componist Israël Olman was geliefd bij duizenden zangers. Max Vredenburg en Hans Lachman componeerden muziek bij films; in het Concertgebouw klonken composities van Henriëtte Bosmans en Leo Smit. Nederland was een veilige haven waar buitenlandse vluchtelingen als Franz Weisz en Hans Krieg een nieuw leven opbouwden.  

 

De Hongaarse violist en componist Zoltán Székely arriveerde in het voorjaar van 1922 in Nijmegen, waar hij opgevangen werd door de familie Everts. Met dochter Mientje bouwde hij een nieuw leven op in Nederland en werd concertmeester van het Concertgebouworkest. Toen bleek dat hij Joods was, werd hij in 1942 prompt ontslagen. De Tweede Wereldoorlog maakte een abrupt einde aan soms pas ontluikende, soms glansrijke muzikale carrières.  

 

Dit deel van de Nederlandse muziekgeschiedenis is maar weinig verteld. In de tentoonstelling maakt de bezoeker kennis met deze – bijna – vergeten componisten door verhalen en brieven te lezen, foto’s en manuscripten te bekijken en naar de muziek te luisteren. Dat brengt de componisten en hun werk dichterbij. Er is van alle componisten muziek te horen via een QR-code op de tentoonstellingspanelen. Ook worden er op beeldschermen korte films vertoond van jonge musici die deze werken uitvoeren. 

 

 

 

 

Planning Inspiratie en Ontmoeting komende seizoen 

 

De werkgroep is al weer bezig met het nieuwe jaar. De hele jaarplanning is nog niet klaar, maar we hebben wel al wat geregeld. Heeft u ideeën of wensen, meldt u dit bij de commissie leden. We zijn altijd opzoek naar activiteiten. 

Er staan nu  al  3 activiteiten op de agenda die we hier kunnen melden:
 

19 september Bezoek aan de Natuur Begraafplaats Schapenmeer  in Vorden 

Natuurbegraafplaats is een groot gebied waar naald- en loofbomen en open plekken elkaar afwisselen. Samen wandelen wij door het natuurgebied en horen we meer over de historie van het gebied, het begraven in de natuur en de mogelijkheden op Schapenmeer. 

De route gaat door het bos over onverharde paden. Wij genieten van de natuur en de mooie plekken en tussendoor krijgen we uitleg over een groene uitvaart gecombineerd met bijzondere verhalen uit het natuurgebied. Deze wandeling duurt ongeveer een uur. We sluiten af met een kopje koffie of thee. 

Goed schoeisel om te lopen is handig. Als mensen slecht ter been zijn kunnen ze gewoon mee. Er zijn 2 golfkarren aanwezig die op het terrein zorgen voor vervoer. 

Mocht het slecht weer zijn of er is een uitvaart op deze dag,  dan wordt de afspraak verzet.  

 

Het Schapenmeer 

Dit natuurgebied is ontstaan uit woeste gronden waar de schapen op de heide graasden. Eiken, berken, beuken en dennenbomen waren getuige van de noeste arbeid. Wij proberen van dit productiebos een mooi divers bos van te maken. 

Schapenmeer is 65 hectare groot, op 6,5 hectare is het mogelijk om een graf uit te zoeken. Met een speciaal opgesteld natuurplan is meer openheid in een deel van het gebied gekomen.. Hier brengen we de heide, die hier vroeger bloeide, weer terug op het Schapenmeer. Op deze manier is er ruimte voor heide, jeneverbes en verschillende mossen en korstmossen. Dankzij een paar poelen voelen amfibieën en libellen zich thuis in het gebied. De natuur is leidend bij natuurbegraven. 

 

Natuurbegraafplaats Schapenmeer; 

‘De plek waar natuur in stilte inspireert en troost.’ 

 

Vertrek vanaf het Willibrordhuus: 13.00 uur fietsers, 13.30 uur auto’s 

Bijdrage: vrije gift 

Opgave kan bij de commissieleden. 

 

 

11 Oktober  Bijbels koken ”De geur van de aarde” 

 

Dominee Rineke van den Berg zal deze avond met ons koken. Herfst en Franciscus van Assisi staan centraal.  We gaan koken en krijgen info over de recepten en de oorsprong hiervan. 

U kunt helpen koken en u kunt ook alleen komen om te eten. Details volgen nog, maar u kunt zich alvast opgeven. 

Tijd koken: 16.00 uur in Kerkstraat 15 

Tijd maaltijd : 17.30 uur 

Bijdrage: nu nog niet bekend.

 

 

19 Oktober Bezoek aan de RK Kerk in Vierakker: De mooiste kerk in Gelderland 

 

Midden in de prachtige natuur van het landgoed Suideras ligt de Vierakkerse St. Willibrorduskerk. Deze kerk wordt behalve om haar schitterende ligging geroemd om haar interieur. De kerk werd gebouwd in 1870. Op een enkele verfraaiing na is er sindsdien weinig veranderd. Het is niet voor niets dat gezegd wordt dat de St.Willibrordus ” het best bewaarde authentieke interieur van een dorpskerk uit die tijd” heeft. 

Nu de kerk gesloten wordt en haar toekomst onzeker is, willen we toch nog graag een kijkje nemen in deze prachtige kerk.  

Vertrek vanaf het Willibrordhuus : 13.00 uur fietsers, 13.30 uur auto’s 

Bijdrage:  €4,00 

Opgave kan bij de commissieleden 

 

De commissie Inspiratie & Ontmoeting wenst u alle een fijne zomer toe! 

 

Jo van Aken tel. 0575- 461800 of jo.vanaken@gmail.com 

Frida Meints tel. 0651007904 of f.meints@gmail.com 

 

 

 

 

Jubileum  Repair Café 

UITNODIGING 

In september 2023 bestaat het Repair Café in Hengelo gld. 10 jaar. Dit jubileum willen we graag met u en de vrijwilligers van het Repair Café vieren. 

Hierbij nodigen we u uit voor het “Open Repair Café”, aan de achterzijde van Kerkstraat 15 te Hengelo gld. op zaterdag 16 september 2023.

Voor de kinderen zijn er spelletjes. 

 

Het Repair Café is open van 10.00 tot 13.00 uur, waarbij we om ca. 12.00 uur een officieel momentje inlassen om met u het glas te heffen op dit jubileum en

hopen dat u hierbij aanwezig kunt zijn. 

 

Namens de jubileumcommissie 

Jakob Strating 

06 16528312 

 

 

 

 

Open Monumentendag 2023 

 

Zaterdag 09 september van
10.00 – 17.00 uur en
zondag 10 sept. van 12.00 – 17.00 uur 

 

In het weekend van 9 en 10 september is het monumentenweekend en de kerken van Hengelo doen daaraan mee, inclusief onze Willibrordkerk.                 

De mensen kunnen dan komen om de kerk te bezichtigen  .  

Om de bezoekers iets extra aan te bieden willen dit weekend op gezette tijden een opgenomen

DVD vertonen op op groot scherm vertonen voor in de kerk. 

Deze DVD is opgenomen in 2018  ter gelegenheid van het 175 jarig bestaan van onze Geloofsgemeenschap.

U of een van uw huisgenoten kunnen er in voorkomen en aan het woord komen.  

Wij vragen U via deze weg toestemming om deze te mogen laten zien aan het publiek. Indien U er bezwaar tegen heeft, wilt U dit even meedelen. 

Wellicht kunnen we die scene verwijderen. We horen dat dan graag zodat we de wet op de privacy goed toepassen. Wilt U dit dan melden via een mailbericht? 

www.willibrordhengelo.nl  

 

Monumentencommissie: Willibrordkerk  2023-08-28 

 

Theo  Keurentjes  en Jan Claver.  

 

 

 

Meer bewegen voor Ouderen 

 

Elke woensdagmiddag hebben wij in het parochiecentrum een les Meer Bewegen voor Ouderen.

De les staat onder leiding van Marianne Eijmers, zij is al meer dan 10 jaar gediplomeerd docente MBvO. 

Nadat de afdeling KBO is gestopt met haar activiteiten, zijn de lessen ondergebracht bij de locatieraad van onze geloofsgemeenschap.

Dat betekent dat iedereen mee kan doen zonder lidmaatschap van een overkoepelend orgaan. De kosten bedragen € 5,00 per maand.  

Ouder worden gaat gepaard met een teruggang in conditie. Met dagelijkse oefeningen blijkt de conditie beter te worden en wordt het risico op vallen verkleind.
Na de gym gaan we verder met een gezellige middag. Voor wie wil kan zich dan aansluiten bij diverse spellen, zoals bingo, kaarten, Rummikub. 

Aanvang gym: 13.00 uur 
 

 

Na de vakantieperiode starten wij weer op woensdag 6 september. 

Komt u ook kennismaken?  

Jo van Aken, email: jo.van.aken@gmail.com Tel. 461800  

 

 

 

Kledingbank Zelhem 

 

Nieuwe locatie Kledingbank: Vincent van Goghstraat 74, Zelhem 

 

Openingstijden: dinsdag van 13.00 uur tot 14.30 uur
Laatste zaterdag van de maand van 10.00 uur 12.00 uur 

Iedereen is welkom 

De voedselbank zit ook op dit adres. 

 

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties 

 

 

                                    Het secretariaat is elke vrijdagochtend open 

                                   Vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur!

 

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws 

 

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief Jaargang nr. 11 nr. 13  kan uiterlijk tot  15 september 2023 worden aangeleverd  

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 7, jaargang nr. 11  kan tot uiterlijk 15 september 2023