Nieuwsbrief nr 10 2023

Nieuwsbrief Jrg. 11 nr. 10   4 juli  t/m 8 augustus 2023

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.  

 

Algemene gegevens:

H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl 

Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346. 

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage) 

 

 

 

De geloofsgemeenschap op Facebook  dewillibrordpioniers

 

Onze Willibrord Geloofsgemeenschap heeft naast de website, de nieuwsbrief en de digitale Nieuwsbrief sinds kort ook een Facebookpagina.

Daarmee willen wij ook de jongere geloofsgenoten benaderen. 

Als er activiteiten zijn, zullen we dat ook vermelden op deze Facebookpagina 

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor: 

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart 

06 103 19 638 

 

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep 

telefoon 

Vacature 

Dhr. G. Veldscholten 

Dhr. Th. Keurentjes 

Mw. Marian Zaarbelink 

Mw. Jenny Veldscholten 

Dhr. Jan Claver 

Mw. Monique Kuipers 

 

Voorzitter/Secretaris 

Bouwzaken 

Lid 

Lid 

Lid 

Lid 

Lid 

 

06 2124 1984 

0575463482 

0575464247 

06 1014 7854 

0575-463482 

0575462763 

06 4539 7320 

 

Dienstverlening 

 

Telefoon 

Dhr. Johan Hartman 

Dhr. Theo Wissink 

Mw. Jenny Veldscholten 

Mw. Yvonne Huitink 

Dhr. Jan Willemsen 

Dhr. Herman Gosselink 

Penningmeester 

Kerkhof 

Opgave dopen 

Caritas 

Koster 

Onderweg/ 

parochienieuws 

0575463837 

0575462503 

0575463482 

06-48483121 

0575 463386 

0575 461928 

Dhr. J. Claver  Achterwacht  06 2334 8923 

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap  www.willibrordhengelo.nl 

 

 

 

Vieringen:  periode  4 juli 2023 t/m 08 augustus 2023 

 

Zondag  9 juli 2023 14e zondag door het jaar WC Viering 

Voorganger: dhr. Boris Ariaens 

Lector: Mw. Diny Rondeel 

Aanvang: 09.30 uur 

Koor  Volkszang  orgelspel Mw. Wil Kok 

 

Opmerking: Uitreiken gedachteniskruisje Leida Cuppers-Kraan 

 

Intenties: 

Mirta Botterman 

Jos Tijdink 

Echtpaar Ubbink-Kasteel 

Tante Doortje Ubbink 

Overleden fam. Boerkamp-Roording 

Truus en Theo Gerrits- v.d. Steen 

Dinie Versteegen-Giesen 

Jaargetijde Leida Cuppers-Kraan 

 

 

Zondag 16 juli 2023, 15e zondag door het jaar. Géén viering in onze kerk 

 

 

 

Donderdag 20 juli 2023 Bleijkeviering.

Voorganger past. werker Mw. 

Carin Timmerman; aanvang 19.00 uur
 

 

23 juli 2023  16e zondag door het jaar  WC viering 

Voorganger: past. werker Mw. Carin Timmerman 

Lector: Mw. Agnes Hakvoort 

Aanvang: 09.30 uur 

Koor Volkszang  orgelspel Mw. Wil Kok 

 

Intenties: 

Echtpaar Ubbink-Kasteel 

Tante Doortje Ubbink 

 

 

Zondag 30 juli 2023 17e zondag door het jaar 

Géén viering in onze kerk. 

 

 

Zondag 6 augustus 2023 18e zondag door het jaar 

Géén viering in onze kerk. 

 

 

 

 

Openstelling Mariakapel 

 

Na de winterperiode is de Mariakapel tijdens de zomermaanden april tot en met september  op alle dagen van de week weer geopend van 9.30 uur tot 16.30 uur. 

 

Een zevental parochianen nemen de taak op zich om ’s-morgens de kerkdeur te openen, zodat de gelegenheid wordt geboden de Mariakapel te bezoeken voor een moment van stilte, een gebedje en een kaarsje op te steken.

Aan het eind van de middag wordt de kerk weer afgesloten. De vrijwilligers worden telkens voor een week van maandag tot en met zondag ingeroosterd. Dit betekent dat zij iedere zeven weken een keer aan de beurt zijn. Dit is te doen. 

 

Voor informatie en aanmelding kan contact worden opgenomen met Joop Klooken, telefoonnr. 06 10 50 45 14. 

 

 

 

 

Belangrijke Ontwikkelingen binnen de Willibrord Geloofsgemeenschap in Hengelo 

 

  Secretariaat: 

  1. Willibrord Geloofsgemeenschap

Spalstraat 38 

7255 AD Hengelo (Gld) 

Tel. 0575 461275 

Website: www.willibrordhengelo.nl 

E mail: info@willibrordhengelo.nl 

 

 

 Op 27 juni 2023 waren de coördinatoren van de verschillende werkgroepen uitgenodigd in het Willibrordhuus. Aan de coördinatoren was de opdracht gegeven om met de eigen werkgroepen de komende tijd te bespreken hoe de werkgroep denkt over het vorm geven van ‘lokaal geloven zowel nu en na de kerksluiting. 

 

De volgende vragen zijn actueel 

  • Wat willen we nog betekenen voor de geloofsgemeenschap nu en na 1 januari 2024? 
  • Wat kunnen we nog als werkgroep? 
  • Hoe kunnen we dit vormgeven en wat hebben we hiervoor nodig. (o.a. vergaderruimte, opslagruimte, etc.)? 

 

Na verluidt hebben een aantal werkgroepen aangegeven hierop positief in te gaan. Maar voor een aantal werkgroepen houdt het na 1 januari op. 

Hierover zullen we nog met elkaar in gesprek gaan en zal het kerkbestuur worden betrokken. 

 

Leden locatieraad Willibrord Geloofsgemeenschap Hengelo gld 

info@willibrordhengelo.nl 

 

 

 

 Oecumenische motortoer 

 

5e interkerkelijke motortreffen Hengelo-Joure 

Er wordt niet alleen teruggekeken op een geslaagde oecumenische Pinksterrit, maar ook al weer vooruit gekeken. In het weekend van 19 en 20 augustus is Hengelo uitgenodigd in Joure voor het 5e interkerkelijke motortreffen. Dit evenement ontstond in 2016, toen een aantal mensen uit Hengelo met de motor naar Joure ging om een bezoek te brengen aan ds. Christien Ferarri, een van de initiatiefnemers van de oecumenische motortoer op 2e Pinksterdag.   

In april 2018 bracht zij met een groep enthousiaste motorrijdende Jousters een tegenbezoek aan Hengelo. In 2019 gingen we opnieuw naar Joure, maar door de pandemie liet het tegenbezoek  wachten tot september 2022. Er was toen een oecumenische openlucht kerkdienst aan gekoppeld op het Hamove terrein nabij de molen, wat we ons ‘warm’ herinneren.  

Dit jaar is Hengelo opnieuw uitgenodigd in Friesland. Ook gemeenteleden of parochianen die niet eerder deelgenomen hebben zijn van harte welkom om mee te gaan. In grote lijnen ziet dit weekend er als volgt uit: Een groep motorrijders uit Joure en Hengelo treft elkaar zaterdag op een nader af te spreken plaats onderweg. Via een mooie route rijden we gezamenlijk naar Joure. Aldaar is een gezellige avond. Overnachten is weer mogelijk bij gastgezinnen/motorrijders of in een hotel. De volgende dag kerkdienst en gezamenlijke lunch, waarna de Friese motorrijders de Hengeloërs weer een eindje op weg brengen. Een leuk weekendje weg……  

Wie gaat er mee? Info/Aanmelding  bij Chris Peelen (tel. 462799/email  cpeelen@live.nl) of Gerry Spekkink (tel. 462799/email spekkinkgerry@gmail.com).  

 

 

 

 

Verslag bezoek Synagoge te Borculo 

 

 

De commissie Inspiratie & Ontmoeting van de gezamenlijke kerken in Hengelo had een bezoek georganiseerd naar Borculo. Hier zijn we met twintig personen naartoe geweest, zes sportievelingen op de fiets en de anderen met auto’s. We hebben een bezoek gebracht aan de synagoge van Borculo. 

Een vrijwilliger v.d. synagoge, Ton van Uem, vertelde over het ontstaan van de synagoge alsook over de verdere geschiedenis van het gebouw en het lot van de joden in Borculo. Het was heel interessant en onze vragen werden beantwoord. Aansluitend kregen we een rondleiding door het gebouw en het museum. 

De synagoge van Borculo is een beschermd rijksmonument. Het is een bijzondere plek met een bewogen geschiedenis. Hier kwamen de joodse inwoners van Borculo vroeger bij elkaar. Om te bidden, te leren en joodse feesten te vieren. 

Het Joodse geloof. 

Het jodendom omvat zowel de religie als het volk en de cultuur. Gewoonten en gebruiken worden van vader op zoon en van moeder op dochter doorgegeven. Het is belangrijk om naar de synagoge te gaan. Daar wordt gebeden, geleerd en worden de Joodse feestdagen gevierd en herdacht. 

Veel van de joodse leefregels staan in de Thora. Dit zijn de eerste vijf boeken van de TENACH.(Hebreeuwse Bijbel)  In deze boeken wijst God het Joodse volk aan als zijn uitverkoren volk. Maar er is ook veel aandacht voor ieder mens apart. Hoe je de regels uit de Thora naleeft en welke keuzes je daarbij maakt, is je eigen verantwoordelijkheid. De Thora wordt wekelijks op sabbat samen gelezen.
De BIMA 

Middenin de synagoge is daarvoor een verhoogde plaats met lessenaar; deze plek wordt de BIMA genoemd. De bima van de synagoge van Borculo is – net als veel andere onderdelen van het interieur in 1941 tijdens de Tweede Wereldoorlog door brand verwoest. De Thorarollen zijn wel gered. 

In Jeruzalem wordt nu nog uit één van de Borculose boekrollen gelezen. 

De synagoge 

De Thorarollen worden bewaard in een grote versierde kast. Deze kast heet dan ook de Heilige Ark. De mensen bidden met hun gezicht naar de Heilige Ark en kijken zo vanzelf in de richting van Jeruzalem. In de Borculose synagoge kunnen we alleen de plek zien onder de onderbreking in de sierlijst boven aan de muur aan de oostzijde. 

Licht: 

Licht is belangrijk in het Jodendom. In de oudheid stond voor de Joodse tempel een kandelaar met zeven armen, de Menorah, een lamp die altijd brandt. Het geeft licht, zoals de woorden van God de Joden licht brengen in hun leven. 

Bovenop de Heilige Ark waren de Stenen Tafelen te zien. De stenen tafelen zijn nu nog te zien in de trapopgang naar de eerste verdieping. 

Davidster: 

Op verschillende plekken aan het plafond van de synagoge is de Davidster te zien. De ster van David is een bekend symbool in het Jodendom. Joden spreken trouwens niet van Davidster maar van Magen David: het schild van David als vorm van bescherming door hem. 

 

Mikwe: 

Achter de synagoge bevindt zich het Joodse vrouwenbadhuis, het MIKWE. Mikwe is Nederlands-Jiddisch en betekent letterlijk ‘levendig water’.

Het woord wordt zowel gebruikt voor het bad, als voor het reinigingsritueel dat er plaatsvindt, na de menstruatie of voor de avond van het huwelijk. 

Het mikwe is op een bepaalde wijze gebouwd, bezit bepaalde afmetingen en wordt op een bepaalde wijze gevuld en bediend. Het dient tot levensheiliging en spirituele reinheid. 

Na het bezoek aan de synagoge zijn we naar restaurant de Bakkerieje gelopen waar we werden getrakteerd op een kopje koffie/thee met een heerlijk gebakje. 

Het was een mooie, leerzame en gezellige middag. 

 

Inspiratie & Ontmoeting, dank voor deze middag en de traktatie. 

Verslag  van een van de deelnemers! 

*De synagoge in Borculo is in de maanden juli en augustus als ook in het museumweekend op zaterdag en zondag geopend 

 

 

 

 

Kerk Radio Zutphen 

 

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken. U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden.

Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen. Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren. 

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd via Kerkradio Zutphen 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgierooster Hengelo gld  juli 2023 – 13 augustus 

02 juli  Géén viering in onze kerk 
09 juli  09.30 uur  WC- Viering  Dhr. Boris Ariaens  Willibrordkerk 
16 juli  Géén viering in onze kerk 
20 juli  19.00 uur  WC-Viering  Past. werkster C.Timmerman  Bleijke 
23 juli  09.30 uur  WC-viering  Past. werkster C.Timmerman  Willibrordkerk 
30 juli  Géén viering in onze kerk 
06 aug.  Géén viering in onze kerk 
13 aug.  09.30 uur  WC-viering  Mw. Agnes Hakvoort  Willibrordkerk 

 

 

 

 

Thuiscommunie weer mogelijk! 

 

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en

toch graag de H. Communie willen ontvangen; dan bestaat nu de mogelijkheid weer dat u die thuis kunt ontvangen.  

 

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648 

 

Zij komt dan bij u voor een nadere afspraak. 

 

 

 

 

 

Expositie ‘Componisten in oorlogstijd’ 

17 juni t/m 10 september 2023 

 

Met trots maken we bekend dat de landelijk reizende expositie ‘Componisten in oorlogstijd’ deze zomer in de prachtige Remigiuskerk in Hengelo Gelderland een onderkomen heeft!  

Na Amsterdam, Franeker, Zwolle, Amersfoort, kamp Vugt en Gouda is deze tentoonstelling nu in Hengelo( Gld).   

 

De Remigiuskerk is een prachtige eeuwenoude kerk waarin in november 2021 de fresco’s van de kerk zijn  aangewezen als het 50-ste Gelderse Sleutelwerk! 

 

Verboden componisten: 

 

Nederland kende een bloeiend muziekleven in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw. Componisten als Géza Frid en Rosy Wertheim hadden een internationale carrière; koordirigent en componist Israël Olman was geliefd bij duizenden zangers. Max Vredenburg en Hans Lachman componeerden muziek bij films; in het Concertgebouw klonken composities van Henriëtte Bosmans en Leo Smit. Nederland was een veilige haven waar buitenlandse vluchtelingen als Franz Weisz en Hans Krieg een nieuw leven opbouwden.  

 

De Hongaarse violist en componist Zoltán Székely arriveerde in het voorjaar van 1922 in Nijmegen, waar hij opgevangen werd door de familie Everts. Met dochter Mientje bouwde hij een nieuw leven op in Nederland en werd concertmeester van het Concertgebouworkest. Toen bleek dat hij Joods was, werd hij in 1942 prompt ontslagen. De Tweede Wereldoorlog maakte een abrupt einde aan soms pas ontluikende, soms glansrijke muzikale carrières.  

 

Dit deel van de Nederlandse muziekgeschiedenis is maar weinig verteld. In de tentoonstelling maakt de bezoeker kennis met deze – bijna – vergeten componisten door verhalen en brieven te lezen, foto’s en manuscripten te bekijken en naar de muziek te luisteren. Dat brengt de componisten en hun werk dichterbij. Er is van alle componisten muziek te horen via een QR-code op de tentoonstellingspanelen. Ook worden er op beeldschermen korte films vertoond van jonge musici die deze werken uitvoeren. 

 

De reizende tentoonstelling is een initiatief van de Leo Smit Stichting  

www.leosmitfoundation.org  (zie pag. 20) 

 

 

 

 

Planning Inspiratie en Ontmoeting komende seizoen 

 

De werkgroep is al weer bezig met het nieuwe jaar. De hele jaarplanning is nog niet klaar, maar we hebben wel al wat geregeld. Heeft u ideeën of wensen, meldt u dit bij de commissie leden. We zijn altijd opzoek naar activiteiten. 

Er staan nu  al  3 activiteiten op de agenda die we hier kunnen melden:
 

19 september Bezoek aan de Natuur Begraafplaats Schapenmeer  in Vorden 

Natuurbegraafplaats groot gebied waar naald- en loofbomen en open plekken elkaar afwisselen. Samen wandelen wij door het natuurgebied en horen we meer over de historie van het gebied, het begraven in de natuur en de mogelijkheden op Schapenmeer. 

De route gaat door het bos over onverharde paden. Wij genieten van de natuur en de mooie plekken en tussendoor krijgen we uitleg over een groene uitvaart gecombineerd met bijzondere verhalen uit het natuurgebied. Deze wandeling duurt ongeveer een uur. We sluiten af met een kopje koffie of thee. 

Goed schoeisel om te lopen is handig. Als mensen slecht ter been zijn kunnen ze gewoon mee. Er zijn 2 golfkarren aanwezig die op het terrein zorgen voor vervoer. 

Mocht het slecht weer zijn of er is een uitvaart op deze dag,  dan wordt de afspraak verzet.  

Vertrek vanaf het Willibrordhuus: 13.00 uur fietsers, 13.30 uur auto’s 

Bijdrage: vrije gift 

Opgave kan bij de commissieleden. 

 

 

11 Oktober  Bijbels koken ”De geur van de aarde” 

Dominee Rineke van den Berg zal deze avond met ons koken. Herfst en Franciscus van Assisi staan centraal.  We gaan koken en krijgen info over de recepten en de oorsprong hiervan. 

U kunt helpen koken en u kunt ook alleen komen om te eten. Details volgen nog, maar u kunt zich alvast opgeven. 

Tijd koken: 16.00 uur in Kerkstraat 15 

Tijd maaltijd : 17.30 uur 

Bijdrage: nu nog niet bekend.

 

19 Oktober Bezoek aan de RK Kerk in Vierakker: De mooiste kerk in Gelderland 

Midden in de prachtige natuur van het landgoed Suideras ligt de Vierakkerse St. Willibrorduskerk. Deze kerk wordt behalve om haar schitterende ligging geroemd om haar interieur. De kerk werd gebouwd in 1870. Op een enkele verfraaiing na is er sindsdien weinig veranderd. Het is niet voor niets dat gezegd wordt dat de St.Willibrordus ” het best bewaarde authenthieke interieur van een dorpskerk uit die tijd” heeft. 

Nu de kerk gesloten wordt en haar toekomst onzeker is, willen we toch nog graag een kijkje nemen in deze prachtige kerk.  

Vertrek vanaf het Willibrordhuus : 13.00 uur fietsers, 13.30 uur auto’s 

Bijdrage:  €4,00 

Opgave kan bij de commissieleden 

 

De commissie Inspiratie & Ontmoeting wenst u alle een fijne zomer toe! 

 

Jo van Aken tel. 0575- 461800 of jo.vanaken@gmail.com 

Frida Meints tel. 0651007904 of f.meints@gmail.com 

 

 

 

Nieuws Repair Café 

Repair Café 

Ook tijdens de zomermaanden is het Repair Café weer elke 1e en 3e donderdag van de maand van 15.00 tot 20.00 geopend. De vrijwilligers van het Repair Café staan dan ook weer klaar om samen met u defecte apparaten en kleding te repareren. Ook voor een praatje met de vrijwilligers en een kopje koffie of thee bent u welkom. 

Wist u dat het Repair Café Hengelo in september alweer 10 jaar bestaat. Dit willen we op zaterdag 16 september vieren met een Open Repair Café van 10.00 tot 13.00 uur met een drankje. Hiervoor bent u allen uitgenodigd ook al heeft u even niets te repareren. Uw belangstelling op deze dag is ook een blijk van waardering voor de vele vrijwilligers die belangeloos klaar staan voor u! 

De vrijwilligers van het Repair Café wensen alle vakantiegangers, thuisblijvers en zomergasten een paar mooie en fijne zomermaanden toe en tot ziens in het Repair Café 

https://repaircafehengelogld.nl 

 

 

 

 

Meer bewegen voor Ouderen 

 

Elke woensdagmiddag hebben wij in het parochiecentrum een les Meer Bewegen voor Ouderen.

De les staat onder leiding van Marianne Eijmers, zij is al meer dan 10 jaar gediplomeerd docente MBvO. 

Nadat de afdeling KBO is gestopt met haar activiteiten, zijn de lessen ondergebracht bij de locatieraad van onze geloofsgemeenschap.

Dat betekent dat iedereen mee kan doen zonder lidmaatschap van een overkoepelend orgaan. De kosten bedragen € 5,00 per maand.  

Ouder worden gaat gepaard met een teruggang in conditie. Met dagelijkse oefeningen blijkt de conditie beter te worden en wordt het risico op vallen verkleind.
Na de gym gaan we verder met een gezellige middag. Voor wie wil kan zich dan aansluiten bij diverse spellen, zoals bingo, kaarten, Rummikub. 

 

Aanvang gym: 13.00 uur 
De vakantieperiode is in juli en augustus, wij starten weer op woensdag 6 september.  

Komt u ook kennismaken?  

Jo van Aken, email: jo.van.aken@gmail.com Tel. 461800  

 

 

Kledingbank Zelhem 

Nieuwe locatie Kledingbank: Vincent van Goghstraat 74, Zelhem 

Openingstijden: dinsdag van 13.00 uur tot 14.30 uur
Laatste zaterdag van de maand van 10.00 uur 12.00 uur 

Iedereen is welkom 

De voedselbank zit ook op dit adres. 

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties 

 

Het secretariaat is elke vrijdagochtend open

Vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur! 

 

U kunt ook weer intenties opgeven, vragen en andere zaken. I-pad- en tabletondersteuning .

Ook kan men op verschillende andere manieren de parochie toch dagelijks bereiken door o.a.  

 

  • Een email naar: info@willibrordhengelo.nl 
  •  Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus,  Spalstraat 38 
  • Een telefoontje naar Henk Roes,  06 2124-1984
  • Tijdens de openingsuren van het secretariaat ook telefonisch bereikbaar 0575 461275 

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws 

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief Jaargang nr. 11 nr. 11  kan uiterlijk tot  08 augustus 2023 worden aangeleverd bij Henk Roes. hwa.roes@gmail.com). 

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 7, jaargang nr. 11  kan tot uiterlijk 15 september 2023 bij Henk Roes  ( hwa.roes@gmail.com)  worden ingeleverd. 

 

 

 

Meditatie 

 

Afbeeldingsresultaten voor Meditatie bekender

 

Wat is de mens dat Gij naar hen om kijkt…

 

Wat hebben we toch rare jaren achter ons liggen. De dreiging van een onbekend virus hield ons in de ban. Daarnaast is er oorlog heel dicht bij. Wat doet dat met ons? Het houdt mij in elk geval wel bezig. We vinden alles wat we hebben ‘gewoon’. Maar is het dat ook? Op het moment van schrijven zijn er discussies over het uitkopen van boeren i.v.m. de stikstofuitstoot. Boeren komen op voor hun bedrijf en hun bestaan. Politici nemen beslissingen waar niet iedereen blij van wordt. Roerige tijden voor iedereen. En dat doet wat met je, of je dat nu wilt of niet. Het levert soms angst op, en onzekerheid,  maar ook twijfel, teleurstelling. Alles wat normaal leek, is niet meer vanzelfsprekend. Als het er op aankomt, dan hebben wij mensen niet zo heel veel te zeggen. Klein en kwetsbaar zijn we. En dat kan dan zomaar een somber gevoel geven. Een gevoel van hulpeloos, machteloos en krachteloos zijn.  

 

En onder u zijn er misschien ook mensen die de vraag gesteld hebben, of gesteld hebben gekregen: bent u niet bang en bezorgd over alles wat er nu in de wereld gebeurt? Wat zou het mooi zijn om dan iets hoopgevends te kunnen zeggen. Maar misschien zegt u wel met mij mee dat die hoop nu soms zo ver weg lijkt. Dat het een stuk ingewikkelder is geworden om houvast te houden aan God.  

Maar dan vind ik, Godzijdank, ook in deze tijd bij God zélf de woorden die ons helpen om de houvast terug te vinden. Woorden zoals die in Psalm 8 bijvoorbeeld. Een psalm om God te verheerlijken. Een psalm die de verwondering weergeeft over Gods grootheid en goedheid die hij laat zien in de schepping en onze plaats daarin. De dichter kijkt in vers 4 omhoog en ziet de hemel, het werk van Gods vingers. En in vers 5 kijkt hij dan weer naar beneden. Hij kijkt om zich heen en ziet de mensen. Hoe klein moet de mens wel niet zijn in de ogen van God? De ‘sterveling’, die zo gebukt kan gaan onder moeilijke omstandigheden, pijn en verdriet. Het mensenkind, dat zo klein is, en vol zorgen kan zijn. Zo duidelijk zien we het soms om ons heen en ook bij onszelf. Maar dan volgt in de psalm een wending. Dat kleine mensenkind krijgt van God een voetstuk.  Met eer en glorie is hij bekleed en daarom heeft de mens verantwoordelijkheid gekregen over een groot deel van Gods schepping. De mens mag heersen over de werken van Gods handen. Het is allemaal onder de hoede gekomen van dat kleine wezen, van u en van mij. Ik zou u willen vragen om deze woorden goed tot u door te laten dringen, hoe wonderlijk de werkwijze van God is. Maak ruimte voor God.  

 

Lees de psalm 8 eens en lees jouw eigen naam, waar het gaat over een sterveling en over het mensenkind. Dan wordt het een heel persoonlijk lied, duizenden jaren geleden geschreven, en het geeft mij vandaag de dag de woorden om moed te vatten, om hoop te blijven houden. Ik hoop van harte dat dát ook voor ons zo zal zijn. Voor alle mensen, groot en klein is Hij aanwezig, altijd en overal! 

 

Ik wens u allen een mooie zomer, waar u ook gaat of staat! 

Pastor Jacqueline van Dop 

Overgenomen vanuit Klokgeluiden