Nieuwsbrief nr. 1 – 2023

Nieuwsbrief Jrg. 11 nr. 01   22 november 2022  t/m 13 december 2022.

De H. Willibrord Kerk in Hengelo, behorende tot de R.K. Parochie HH. Twaalf Apostelen.

 

Algemene gegevens:
H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo (Gld.)
Telefoon pastorie 0575-461275.
e-mailadres: info@willibrordhengelo.nl

e-mailadres secretariaat Dhr. Henk Roes,   hwa.roes@gmail.com
Websites: www.willibrordhengelo.nl  en  www.12apostelen.nl
Banknummer: NL12 RABO 01213 01 346.

Banknummer: NL82RABO 01195 38 857. (Kerkbijdrage)

 

De geloofsgemeenschap op Facebook  dewillibrordpioniers
Onze Willibrord Geloofsgemeenschap heeft naast de website, de nieuwsbrief en de digitale Nieuwsbrief sinds kort ook een Facebookpagina. Daarmee willen wij ook de jongere geloofsgenoten benaderen.

Als er activiteiten zijn, zullen we dat ook vermelden op deze Facebookpagina

https://facebook.com/dewillibrordpioniers

 

 

 

 

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Mw. Marian Zaarbelink

Mw. Jenny Veldscholten

Dhr. Jan Claver

Mw. Monique Kuipers

Marieke Kraassenberg

Voorzitter/Secretaris

Bouwzaken

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

06 2124 1984

0575 463482

0575 464247

06 1014 7854

463482

0575- 462763

06 4539 7320

06 2905 0038

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Dhr. Herman Gosselink

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

Onderweg/

parochienieuws

0575 463837

0575 462503

0575 463482

06-48483121

0575 463386

0575 461928

Dhr. J. Claver

Dhr. Henk Roes

Achterwacht

Achterwacht

06 2334 8923

06 2124 1984

 

 

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

Start Nieuwsbrief jaargang nr. 11

 

Met deze uitgave starten we jaargang nr. 11. Ook in deze jaargang zullen we u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

 

 

Overlijden van Maria, Bernadina Theresia                     Ankersmit-Vredegoor 71 jaar

 

Op 13 november 2022 is overleden Mw. Marietje Ankersmit-Vredegoor.

Op maandag 14 november hebben de klokken geluid i.v.m. haar overlijden.

Zij wordt in besloten kring gecremeerd.

Moge zij rusten in vrede bij onze Heer.

 

 

 

 

Vieringen:  periode  22 november 2022 t/m 13 december 2022

 

Zondag 20 november 2022 Eucharistieviering: Tevens Caeciliaviering voor ons koor.

Voorganger pastoor Harry Scheve

Aanvang: 09.30 uur

Lectrice: Mw. Joke Wolbrink

 

Koor: Willibrordkoor o.l.v. Hans Milder, dirigent, Mw. Edith Hakvoort, organist

 

Intenties:

 

Ans Schabbink-Demmer

Rob Mullink

Voor de overige overleden leden van ons Kerkkoor

Maria Visser-Leemreis

Jan Maresch

Tonnie Hoebink

Marietje Ankersmit-Vredegoor

 

 

Zondag 27 november 2022 géén viering in onze kerk.

 

Zondag 04 dec. 2022 2e zondag van de Advent.
Voorganger: Mw. Jenny Veldscholten

Lectrice: Mw. Joke Wolbrink

Aanvang: 09.30 uur
Zang met CD

Intenties:
Fam. Boerkamp-Roording
Mirta Botterman
Tante Doortje Ubbink
Fam. Ubbink-Kasteel

Truus en Theo Gerrits- van der Steen

Leida Cuppers- Kraan

Jos Willemsen

Tonnie Hoebink
Rob Mullink

 

 

 

Zondag 11 december 2022 3e zondag van de Advent

Géén viering in onze kerk

 

 

 

Zondag 18 december 2022 4e zondag van de Advent

Voorganger: diaken Theo ten Bruin

Lectrice: Mw. Diny Rondeel

Aanvang: 09.30 uur

Koor: Willibrordkoor; dirigent Hans Milder, Edith Hakvoort, organiste

 

Opmerking: Uitreiken gedachteniskruisje José  Waenink

 

 

 

Zondag 18 december 2022 Oecumenische Kinderkerstviering

Aanvang 17.30 uur in de Remigiuskerk

 

 

 

Zondag 1e Kerstdag 25 december 2022

Voorganger: Gerry Spekkink

Lectrice: Agnes Hakvoort

Aanvang: 09.30 uur

Koor: Willibrordkoor, dirigent: Hans Milder

 

Intenties:

Doortje Dickman- van der Pavert

Frans en Rikie Robben-Peters

Mirta Botterman

Overleden fam. Beunk-Lamers

Jeroen Schut

Maria Visser- Leemreis

Truus en Theo Gerrits van der Steen
Annie v.d. Mond-Knippenborg

Tonnie Hoebink

Rob Mullink

 

 

 

Zaterdag 31 december 2022 Oudejaarsviering

Gebedsdienst:
Voorganger: Mw. Gerry Spekkink

Lectrice: Mw. Diny Rondeel

 

 

 

BELANGRIJK BERICHT

 

Op dit moment hebben we geen vaste organist. Gelukkig neemt Edith Hakvoort, daar waar zij kan, waar als organiste.

Deze situatie kan niet zo blijven. We streven naar een goede oplossing. Dit betekent:

 

We gaan vanaf januari 2023 schuiven met de vieringen in de maand naar de 2e en 4e zondag van de maand.

 

Gelukkig heeft Hans Milder de taak op zich genomen om te dirigeren.

Binnen de parochie 12 apostelen zijn meer problemen met het vinden van organisten/dirigenten.

Binnenkort is er overleg op parochieel niveau om samen tot een oplossing te komen.

Wij houden u op de hoogte!!

 

Dit overleg krijgt nog een vervolg!

 

 

 

 

 

Openstelling Mariakapel

 

 

De Mariakapel is tijdens de wintermaanden alleen in het weekend open.

Dus op zaterdag en zondag geopend van 9.30 uur tot 16.30 uur.

 

 

Handig om te weten is: als de buitenlamp boven het kerkportaal brandt,

dan is de kerkdeur naar de Mariakapel open.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platformbijeenkomst 12 oktober j.l.
‘Lokaal Geloven’

 

Op 12 oktober j.l. was er een platformbijeenkomst van onze parochie met alle andere geloofsgemeenschappen. De tijd gaat snel voorbij.

Het komende jaar willen we meer bekendmaken over de voortgang van ‘Lokaal Geloven in onze Geloofsgemeenschap.

Ook zal er meer duidelijkheid komen over de kerk als gebouw en over hoe we ‘Lokaal Geloven’ verder vorm willen geven. Het is een feit dat het kerkgebouw op termijn wordt onttrokken aan de eredienst. Het komende jaar is dat nog niet aan de orde volgens de planning van het parochiebestuur.

 

Willen we als geloofsgemeenschap blijven bestaan dan zullen we daarin inhoud aan moeten geven. Niet alleen voor de oudere mensen, maar ook aan de jongeren.

 

‘Ontmoeting en Omkijken naar elkaar’ zijn daarbij belangrijke kernpunten. Ook gaan we in gesprek met de Raad van Kerken met o.a. de PKN in Hengelo en de Vrijzinnige protestantse Gemeente.

Kunnen wij als christenen straks werk maken van de genoemde uitgangspunten?  Hoe doen we dat dan? We gaan natuurlijk niet alles op één hoop gooien. We willen behouden van hetgeen ons dierbaar is. Maar dat geldt ook voor onze mede-christenen in Hengelo. Hoe kunnen we samen optrekken. Hoe kunnen we onze krachten samen bundelen en idealen waarmaken. Het komende jaar zal cruciaal worden. Dan zullen we echt kleur moeten bekennen.

Wat hebben wij daar dan voor over? Samen moeten we ondanks alles de moed niet verliezen, maar een rijkere toekomst met vertrouwen tegemoet gaan. Met rijker bedoelen we niet alleen financieel maar vooral ook geestelijk!

 

In de locatieraad vergadering van 19 oktober j.l. hebben we daar samen over nagedacht hoe we dat vorm kunnen geven en hoe we u als mede-geloofsgenoot daarin kunnen ondersteunen en vooral erbij betrekken.

In dat kader gaan we ook met de Kerkbalans om. We zullen daar zeker op terugkomen.

 

 

 

 

Verslag van Willibrordzondag 6 november 2022

 

Het Evangelie is een boodschap van vreugde die van generatie op generatie wordt doorgeven.

De heilige Willibrord (658-739) houden we als een van de grote geloofsverkondigers in ere.

Samen met zijn gezellen legde hij de basis voor de Kerk in de lage landen.

De Kerk heeft in de loop der tijden hoogte- en dieptepunten gekend.

Telkens kwam de vernieuwende en levendmakende kracht van het Evangelie weer naar boven.

 

 

Tijdens de overweging is vooral aandacht geschonken aan het feit dat vandaag de dag de kerken meer dan ooit voor de uitdaging om het

Evangelie op een aansprekende en eigentijdse manier uit te dragen. Welke keuzes zijn daarbij aan de orde en welke vormen passen bij onze tijd?

Zijn wij vandaag wel die boodschappers van vreugde waardoor anderen geraakt worden of wachten we er eerder op zelf geraakt te worden?

 

 

 

 

 

 

 

Jaarprogramma Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting

 

In het parochienieuws worden de activiteiten telkens vermeld. Er is weer een heel jaarprogramma samengesteld.

 

Op 8 december Advents schikking

Onder leiding van Gerda Groot Roessink maken we een Adventsbloemstuk.

Graag de snoeischaar meebrengen.

 

Plaats: Kerkstraat 15

Aanvang: 19.00 uur

Kosten: €  7,50

Opgave:         Jo van Aken

                        Frida Meints

 

 

Kerk Radio Zutphen

 

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken.

U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen.

Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd

via Kerkradio Zutphen

 

 

 

 

Liturgierooster Hengelo gld  nov./dec. 2022

 

27 nov.

Géén viering in onze kerk

04 dec. 09.30 WC-Viering Mw. Jenny Veldscholten Kerk Hengelo

11 dec.

Géén viering in onze kerk

18 dec. 09.30 uur WC- Viering Diaken Theo ten Bruin Kerk Hengelo
18 dec. 17.30 uur OecumenischeKinderkerstviering Voorganger Mw. Gerry Spekkink  e.a. Remigiuskerk
25 dec. 09.30 uur WC-Viering Mw. G. Spekkink Kerk Hengelo
31 dec, 19.00 uur Gebedsviering Mw. G. Spekkink Kerk Hengelo

 

 

 

 

Gedicht: Ontmoeten

 

Ontmoeten is

kijken en zien,

luisteren en horen,

verbazen en verwonderen.

Echt zien en echt horen, horen wat de andere zegt

in plaats van wat je zou willen horen.

Ontmoeten is een avontuur, open staan voor de ander,

open staan voor de omgeving.

Ontmoeten is je zelf tegen komen in de ogen van een ander,

die een spiegel zijn voor je zelf.

Ontmoeten is de ander het beste van je zelf laten zien en het beste in de ander willen ontdekken.

Ontmoeten is de ruimte krijgen en de ander de ruimte geven, zodat je allebei de wereld kunt ontdekken.

Ontmoeten is je zelf kunnen zijn, samen groeien.

Elke ontmoeting is nieuw.

 

Namens de bezoekersgroep Jan Claver

 

 

 

 

 

.

Verkoop kaarsen World Peace Flame

 

De wereld Vredes Vlam staat nu ruim vijf jaar in Hengelo te branden.   We zien dat hij langzamerhand een onderdeel aan het worden is van ons
dagelijks bewustzijn .

De vlam die ons eraan herinnert dat Vrede en Vrijheid niet vanzelfsprekend is.
Dat we ons moeten blijven inspannen het juiste te doen door naar elkaar om te zien. Dat het gaat om waarden als rechtvaardigheid en respect, waarin we laten zien, dat we andere mensen niet beschadigen, maar eerlijk en fatsoenlijk behandelen.
Dat het gaat om de verbondenheid en vertrouwdheid met de mensen om ons heen te koesteren.
We doen graag dingen met en voor elkaar, want zo voelen we ons betrokken. Als we b.v. iemand kunnen helpen is dat fijn en niet alleen voor de persoon die je helpt, maar ook voor jezelf en dat komt ons wederzijds welzijn ten goede.

 

 

Aan het einde van de viering op 20 november, verkochten leden van de werkgroep WPF Bronckhorst bij de uitgang kaarsen.

De opbrengst wordt gebruikt om olie te kopen om de vredesvlam brandend te houden.

 

 

Alvast hartelijk dank namens de werkgroep leden,
Betsy, Monique, Riet, Toos en Truus.

 

 

 

 

 

Sint Maarten en Actie Schoenendoos op 11 nov.

 

Sint Maarten was lang geleden een rijke soldaat die zijn mantel deelde met een arme man die het koud had.

Sint Maarten vieren we in Hengelo met een optocht voor de kinderen.

 

We begonnen op 11 november in de Willibrordkerk om 17:30 uur

waar het verhaal van Sint Maarten werd uitgebeeld.

 

Daarna liepen we naar de Remigiuskerk. De muziek ging voorop, daar zorgde Crescendo voor.

 

Bij de Remigiuskerk kregen de kinderen een warme halve pannenkoek (de halve mantel van Sint Maarten) om lekker op te eten.

In de optocht waren veel kleine kinderen met hun lampion te zien.

 

 

 

 

Actie Schoenendoos

 

Veel kinderen hebben meegedaan met deze actie en iets van henzelf

gegeven en om zo te delen met een kind voor wie het niet gewoon is om speelgoed te hebben of nieuwe tandpasta te krijgen?

 

Bijna 70 kinderen hadden meegedaan met de Actie Schoenendoos!

Zie https://schoenendoosactie.nl/ voor meer informatie.

 

 

 

 

 

 Energiekosten 2023 voor de kerken

 

Ook voor de kerken binnen de parochie de 12 Apostelen rijzen de pan uit.
De energietarieven zullen in 2023 vierkeer zo hoog zijn. Van € 75.000 naar € 300.000
Deze kostenstijging is een flinke aanslag op de financiën van de parochie, indirect op de kosten voor onze eigen geloofsgemeenschap.

Het bestuur van onze parochie volgt niet het advies van het bisdom om in de wintermaanden alle kerken te sluiten en alleen Zutphen open te houden.

Het parochiebestuur vraagt  aan alle locatieraden om serieus naar energiebesparing te kijken.

 

Het streven zou moeten zijn om het energieverbruik te halveren!

De volgende richtlijnen geeft het parochiebestuur met ons mee:

  1. Bespreek dit met de parochianen en vraag hen begrip.
  2. De verwarming van de kerk zal niet hoger zijn dan 15 graden en het advies aan de kerkgangers is om zich warm aan te kleden.
  3. Verwarm niet de kerk voor bijeenkomsten met slechts weinig deelnemers. Kijk of deze bijeenkomsten op een andere plek kunnen worden gehouden.
  4. Verwarm de kerk niet voor koorrepetities.
  5. Bij strenge kou de kerk sluiten en slechts in Zutphen te vieren (Eucharistisch Centrum)

 

 

Beleidsplan ‘Blijft dit doen om Mij te gedenken’

van  het Aartsbisdom!

 

In dit beleidsplan worden uitspraken gedaan over de toekomst van de Eucharistievieringen , woord- en communievieringen en

gebedsvieringen in de toekomst van het Aartsbisdom Utrecht.

Het belang van de Eucharistie staat voorop als enig, uniek en onvervangbaar.

In het bijgevoegde beleidsplan staat onder andere te lezen dat in alle parochies van het Aartsbisdom de woord- en communievieringen zowel door diakens en pastoraal werkers als door parochianen geleidelijk dienen te worden verminderd en uiteindelijk te worden beëindigd in een periode van vijf jaar (2023-2027).
Dit betekent nogal wat voor de toekomst! Hoe gaan we de geloofsgemeenschap echt overeind houden. Hoe kunnen we werk maken van ‘Omzien naar elkaar’.

Voor degene die het totale plan wil lezen, kan een exemplaar via ons secretariaat ontvangen.

 

 

 

 

 

Thuiscommunie weer mogelijk!

 

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de

H. Communie willen ontvangen; dan bestaat nu de mogelijkheid weer dat U die thuis kunt ontvangen.

 

 

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648

Zij komt dan bij U voor een nadere afspraak.

 

 

U kunt ook bellen naar 06 2124 1984 (Henk Roes, secretariaat)

 

 

 

 

 

 

 

 

Caeciliafeest 20 november

 

Tijdens de laatste zondag van het Kerkelijk jaar is het gebruikelijk dat ons kerkkoor het Caeciliafeest viert. In de viering van 20 november werd speciaal aandacht gevraagd voor een terugblik met gemengde gevoelens.

 

In deze viering werd aan het begin van de viering twee kaarsen ontstoken voor de twee prominente leden van het koor die dit jaar zijn overleden t.w. Rob Mullink, dirigent en organist en Ans Schabbink als zangeres.

 

Aan het eind van de viering werd vanuit de locatieraad en toespraak

gehouden over het belang van een goed koor en het overwinnen van

de beperkingen i.v.m. Corona en de zoektocht naar een organist.

 

 

 

 

 

 

DE LITURGIE VAN DE OOSTERS ORTHODOXE KERKEN

 

Tekst ontvangen van pastoor F. Scheve

Februari van het jaar 2022 zal  de annalen van de Europese geschiedenis ingaan als een begin van een langdurige oorlog tussen de Oekraïne en Rusland. Ongekend is een geopolitieke oorlog gaande waarvan we gedachte hebben dat deze vorm van oorlog voeren allang tot de geschiedenis behoren. Niets is minder is waar en Nederland wordt geconfronteerd met een groot aantal vluchtelingen uit de Oekraïne. Hierdoor kunnen we ook direct kennis maken met een rijke historie van de Slavisch Orthodoxe kerken.

Op 12 januari wil ik u inleiden in de rijke traditie van deze kerken, die haar oorsprong vindt in de Byzantijnse traditie zoals we deze kennen in Griekenland, Klein Azië en het Midden Oosten.

Met een aantal korte schetsen probeer ik u mee te nemen in een stuk Europese geschiedenis en spiritualiteit van de Oosters Orthodoxie.

Met wat liturgische attributen zal het verhaal van de rijke liturgie van deze kerken voor u zichtbaar worden gemaakt. Uiteraard zal de Byzantijnse muziek ook ter sprake komen.

 

Harry Scheve pastoor parochie Twaalf Apostelen. Byzantijns priester van de geloofsgemeenschap Wladimir Hengelo (ov)

 

Start: 12  januari 2023
Locatie: Ons Huis

Aanvang 19.30 uur

 

 

 

Actie Kerkbalans 2023

 

Op zaterdagmiddag 14 januari 2023 zullen we de klokken weer om 15.00 uur luiden voor de start van de actie Kerkbalans.

Binnenkort zullen de lopers weer benaderd worden om de enveloppen bij u thuis te bezorgen en weer op te halen.

 

Ook dit jaar zullen wij u via een presentatie informeren over de stand van zaken rondom kerksluitingen in de toekomst.

 

Onder de leus van: ‘Verbinden en vernieuwen.  Juist nu! 

We hebben het komende jaar 2023 hard nodig om samen te onderzoeken hoe we in de toekomst ook nog ‘Samen Kerkzijn’ kunnen uitoefenen. We kijken daarbij ook over de eigen grenzen in Hengelo.

 

In deze uitgave een aanzet voor het  ‘Kerkzijn ontdekken’ voor nu en in de toekomst. Het is de bedoeling dat we op termijn duidelijkheid krijgen van het Parochiebestuur over de status van onze Kerk. Zodra de ideeën wat meer geconcretiseerd zijn, zullen wij de leden van onze Geloofsgemeenschap uitnodigen om met ons daarover van gedachten te wisselen

 

Werkgroep Kerstbalans

Jan Claver  mob. 06 2334 8923 en Henk Roes mob. 06 2124 1984

 

 

 

 

 

 

 

 Nieuws Repair Café

 

15 december Repair Café, Kerkstraat 15 van 15.00 tot 18.00 uur

 

Hulp bij: PC’s, laptops, tablets en mobiele telefoons.

Hebt u ook problemen met het bedienen van deze digitale apparaten of doen ze niet wat u er mee zou willen doen!

Wilt u graag weten hoe u bijvoorbeeld foto’s kunt opslaan, muziek kunt beluisteren, apps moet installeren, instellingen moet aanpassen of

hoe u kunt beeldbellen, kom dan op donderdag 15 december naar het Repair Café in Hengelo GLD.

Enkele specialisten staan van 15:00 uur tot 18:00 uur klaar om u te helpen en wegwijs te maken in de digitale wereld.

 

 

 

 

 

Mededelingen KBO-PCOB

 

Kerstviering: zaterdag 17 december 2022
Aanvang: 14.00 uur
Opgave:  Jo van Aken  jo.van.aken@ gmail.com

 

 

Op de site www.kbo-gelderland.nl/afdeling/hengelo  staat een terugblik van het uitstapje naar Leeuwarden.

 

 

 

 

 

 

Periodieke schenking aan onze eigen Kerk

 

Sinds 2014 is het mogelijk periodieke giften te doen zonder de notariële akte die voor die tijd nodig was om bij de

Belastingdienst voor een giftenaftrek in aanmerking te komen. Dit geldt alleen als de gift wordt gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Indien er sprake van zo’n periodieke gift mag u het hele bedrag van de gift aftrekken.  Er geldt dan geen drempel en geen maximumbedrag. (info secretariaat)

 

 

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties

 

Het secretariaat is elke vrijdagochtend open

Vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur!

 

U kunt ook weer intenties opgeven, vragen en andere zaken. I-pad- en tabletondersteuning .

Ook kan men op verschillende andere manieren de parochie toch dagelijks bereiken door o.a.

 

  • Een email naar: info@willibrordhengelo.nl
  • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus, Spalstraat 38
  • Een telefoontje naar Henk Roes, 06 2124-1984
  • Tijdens de openingsuren van het secretariaat ook telefonisch bereikbaar 0575 461275

 

 

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief Jaargang nr. 11 nr. 2  kan uiterlijk tot 22 okt. 2022 worden aangeleverd bij Henk Roes. hwa.roes@gmail.com).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 1, jaargang nr. 11  kan tot uiterlijk 22 november 2022 bij Henk Roes  ( hwa.roes@gmail.com)  worden ingeleverd.

 

 

De eerstvolgende Nieuwsbrief nr. 2 verschijnt op 13 december 2022
De eerstvolgende ‘Onderweg nr. 2 ‘ verschijnt op 10 januari 2023