Nieuwsbrief nr.8 2022

Naast de website, de nieuwsbrief en de digitale Nieuwsbrief is er ook sinds kort een Facebookpagina.

Daarmee willen wij ook de jongere geloofsgenoten benaderen.

Als er activiteiten zijn, zullen we dat ook vermelden op deze Facebookpagina

https://facebook.com/dewillibrordpioniers

 

 

 

Centraal telefoonnummer Parochie 12 Apostelen voor:

Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaart

06 103 19 638

 

 

Locatieraad/pastoraatsgroep

telefoon

Dhr. Henk Roes

Mw. Ans Schabbink

Dhr. G. Veldscholten

Dhr. Th. Keurentjes

Mw. Marian Zaarbelink

Mw. Jenny Veldscholten

Dhr. Jan Claver

Mw. Monique Kuipers

Marieke Kraassenberg

Voorzitter/Secretaris

Lid

Bouwzaken

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

06 2124 1984

462570

463482

464247

06 1014 7854

463482

462763

06 4539 7320

06 2905 0038

 

Dienstverlening

 

Telefoon

Dhr. Johan Hartman

Dhr. Theo Wissink

Mw. Jenny Veldscholten

Mw. Yvonne Huitink

Dhr. Jan Willemsen

Penningmeester

Kerkhof

Opgave dopen

Caritas

Koster

463837

462503

463482

06-48483121

463386

 

Kerkradio: Kerkradio via internet is te bereiken via de website van de geloofsgemeenschap www.willibrordhengelo.nl

 

 

 

Overleden Jos Tijdink-Scheerder, oud 96 jr

 

Op 25 mei is overleden Josephine Maria Tijdink-Scheerder. Dankbaar kijkt de familie terug.

Dankbaar voor alle warmte en liefde, die ze van haar hebben gekregen, laten zij weten dat Jos rustig is ingeslapen.

De uitvaartplechtigheid heeft op 2 juni plaatsgevonden, waarna zij aansluitend in De Slangenburg is gecremeerd.

Dat zij moge rusten in vrede bij onze Heer

 

 

 

Vieringen:  periode  07 juni 2022 t/m 28 juni 2022

Zondag 12 juni 2022   11e zondag door het jaar

In onze kerk géén viering.

 

Donderdag 16 juni 2022  Eucharistieviering in De Bleijke.

Voorganger: Pastoor H. Scheve

Aanvang: 19.00 uur

 

 

 

Zondag 19 juni 2022 12e zondag door het jaar (Viering Sacramentsdag)
Woord- / Communiedienst

Voorganger: Dhr. Boris Ariaens
lector: Mw. Diny Rondeel
Aanvang: 09.30 uur

 

Koor: Willibrordkoor o.l.v. Rob Mullink, organist/dirigent

 

Intenties:

Frans en Rikie Robben-Peters

Maria Visser-Leemreis

Theet Beunk

Adri Kroesen

Jos Tijdink

 

Zondag 26 juni 2022 13e zondag door het jaar

In onze kerk is er géén viering.

 

 

 

Openstelling Mariakapel

 

De Mariakapel is dagelijks geopend van 9.30 uur tot 16.30 uur.

 

Handig om te weten is: als de buitenlamp boven het kerkportaal brandt,

dan is de kerkdeur naar de Mariakapel open.

 

 

 

 

 

Weer vieringen op De Bleijke

 

Op 28 april  is de afspraak gemaakt om vanaf  juni weer te starten met de R.K.  Kerkdiensten op de derde donderdag van de maand. De planning zal in het algemene schema worden opgenomen. De eerste dienst is op 16 juni a.s.om 19.00 uur.

Voorganger is pastoor Harry Scheve.

Het zal weer zijn in de ruimte van de dag verzorging. Deze is wat ruimer van opzet geworden zodat we wat beter kunnen zitten.

Wij hopen U dan te verwelkomen. In de Nieuwsbrief van onze geloofsgemeenschap zullen we daar ook regelmatig aandacht aan schenken.

 

 

Lid pastoraatsgroep:

Jan  Claver   06-23348923

 

 

 

Overweging ‘Hou het geloof dichtbij’  Locatieraad 16 mei jl.

 

Thema: ‘Hou het geloof dichtbij’

Theoloog Henk de Roest houdt zich bezig met de gevolgen van kerksluiting. Een actueel thema binnen de parochie de 12 Apostelen en in het bijzonder onze Willibrord Geloofsgemeenschap. De kerk is meer dan hout en steen. Hierbij spelen dezelfde emoties steeds een rol. T.w. onzekerheid en boosheid bij de gelovigen, angst om als gemeenschap uit elkaar te vallen. Als we het verdriet van betrokkenen geen plek weten te geven, wordt de onvrede alleen maar versterkt en wordt het steeds moeilijker om je blik naar de toekomst te richten. Opmerkelijk is de volgende uitspraak:

Voor een supermarkt ga je eventueel naar een dorp verder op, maar voor een kerk doe je dat niet.

We willen proberen de komende tijd aandacht te vragen en steun te bieden een visie uit te werken en naar een ideaal toe te werken waarin onze geloofsgenoten binnen onze gemeenschap ook in de nabije toekomst zich geborgen voelen. Omzien naar elkaar.

 

Hieronder staat de letterlijke tekst zoals die door het parochiebestuur op 20 mei werd medegedeeld.

 

Beleidsbijeenkomst 14 mei 2022

Op zaterdag 14 mei jl. heeft een geslaagde werkochtend plaatsgevonden in Dorpshuis De Horst te Keijenborg. Pastoraatgroepen  en locatieraden uit alle geloofsgemeenschappen waren ruim vertegenwoordigd.

 

De thema’s waren:

– Toekomst geloofsgemeenschap
– Proces van kerksluiting c.q. het stapsgewijs onttrekken  aan de eredienst
– Vervolg van het proces

 

Onder leiding van de procescoördinatoren Harry Bisseling en Cor Peters was er volop ruimte om met elkaar te discussiëren over deze onderwerpen.
In het proces om kerkgebouwen “stapsgewijs te onttrekken aan de eredienst” is het beëindigen van weekendvieringen waarin een teamlid of een emeritus voorgaat de eerste stap. Het pastoraal team en het parochiebestuur hebben besloten om de eerste stap als volgt in te vullen:

 

Vanaf 1 januari 2023 geen weekendvieringen meer in Borculo, Olburgen en Vierakker.
Vanaf 1 januari 2024 geen weekendvieringen meer in Hengelo, Vorden en Ruurlo.
Vanaf 1 januari 2025 geen weekendvieringen meer in Joppe, Drempt en Steenderen.

In het verlengde van deze eerste stap komt er voor elke individuele geloofsgemeenschap een eigen tijdspad. Kerken worden pas definitief aan de eredienst onttrokken wanneer een herbestemming voor het kerkgebouw is gevonden en de overdracht aan een nieuwe eigenaar heeft plaatsgevonden

Afgesproken is dat op de parochiewebsite www.12apostelen.nl de documenten komen te staan die voor dit proces van belang zijn. Een van die documenten gaat over wat er mogelijk is in de periode nadat er geen weekendvieringen meer plaatsvinden, maar de betreffende kerk nog niet definitief aan de eredienst is onttrokken.

In aparte nieuwsbrieven, waarvan u er intussen al twee heeft ontvangen, zal de parochie haar parochianen op de hoogte houden van de voortgang in het proces van kerksluitingen. Die voortgang is ook op de website van de parochie te volgen onder het blok Toekomst Parochie

 

Tot hier de letterlijke tekst zoals die door het parochiebestuur op 20 mei werd medegedeeld.

 

 

 

 

Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting

 

Als werkgroep zijn we weer druk bezig met het programma voor het nieuwe jaar. Er staan al veel activiteiten op de voorlopige agenda:  bloemschikken,  een filmavond, een thema avond rond autisme en selectief mutisme en geloven, (bijbels) koken, een spreker…  maar ook een paar dagen wandelen zou kunnen.
Mensen die eens kennis willen maken met pelgrimeren, maar de stap naar Santiago te ver vinden, kunnen een midweek wandelen rond de Pelgrimsherberg Kafarnaüm in Vessem.
“Pelgrimsherberg is een voorbereidingsplek, een bijzondere overnachtingsplaats, een eindpunt voor jeugdige pelgrims, een ontmoetingsplek voor teruggekeerde pelgrims, een rustpunt op je levenspad.”

Rond de herberg in Vessem( Brabant)  is een 4 tal dagwandelingen uit gezet. Zijn er belangstellenden voor deze activiteit? We denken er aan om volgend maart/april 2023 een midweek te gaan organiseren. Voordat we actie gaan ondernemen willen we eerst graag weten of mensen daadwerkelijk belangstelling hebben. U kunt zich voor vragen of opgave  wenden tot  Frida Meints f.meints@gmail.com

Laatste activiteit voor de zomervakantie: 30 juni fietstocht, bezoek Pionierskerk en picknick

Op 30 juni organiseren we een fietstocht naar de Slangenburg. Naar de PKN kerk. Dit een pioniersplek. Helma van Loon predikant van deze kerk zal ons van alles vertellen over deze plaats en het labyrinth dat in de tuin ligt. Daarna gaan we samen picknicken in de tuin van deze kerk.  Dan wandelen we naar de Abdij kerk van het klooster van de Slangenburg. We maken daar een vesper mee.  U kunt ook evt. met de auto komen. Vertrek 14.30  uur Willibrordhuus

Aanmelding bij
Jo van Aken tel. 0575- 461800  jo.van.aken@gmail.com
Frida Meints tel.  0651007904 of f.meints@gmail.com

Hartelijke groet, commissie Inspiratie en Ontmoeting

 

 

 

Kerk Radio Zutphen

 

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via internet, door op het icoontje Wereldbol met koptelefoon te klikken. U krijgt dan een menu met de keuzemogelijkheden. Voor de vieringen in de St. Joh. de Doperkerk in Zutphen klikt u op Kerk Radio Zutphen. Daarna op het driehoekje met de toren van de kerk in Zutphen.

Op dezelfde pagina vindt u ook het archief van de hieronder staande vieringen. U kunt deze vieringen nog eens bekijken en beluisteren.

Alle zondagse vieringen vinden plaats in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen en kunnen in beeld en geluid worden gevolgd
via Kerkradio Zutphen

 

 

 

 

Liturgierooster Hengelo gld 5 juni 2022 – 28 juni 2022

 

05 juni 09.30 uur WC Viering Mw. Gerry Spekkink Kerk Hengelo
12 juni  

Géén viering in onze kerk

 

Dond.

16 juni

19.00 uur Eucharistie Pastoor H. Scheve De Bleijke
19 juni 09.30 uur WC Viering Dhr. Boris Ariaens Kerk Hengelo
26 juni  

Géén viering in onze kerk.

 

 

 

 

 

Thuiscommunie weer mogelijk!

 

Mocht U, om wat voor reden dan ook, niet in de kerk kunnen komen en toch graag de

H. Communie willen ontvangen; dan bestaat nu de mogelijkheid weer dat U die thuis
kunt ontvangen.

 

U kunt hiervoor contact opnemen met Christien te Stroet, tel. 05475 462648

Zij komt dan bij U voor een nadere afspraak.

 

U kunt ook bellen naar 06 2124 1984 (Henk Roes, secretariaat)

 

 

 

 

Op 26 mei was weer de traditionele broodweging op Hemelvaartsdag bij de

                                                                Muldersfluite aan de Zelhemseweg tussen Hengelo en Zelhem

 

Sinds 1529, mogelijk nog veel eerder, mochten de bewoners van de toenmalige Markegronden het Gooy en Dunsborg en op de Zellemmer- Hattemermarke, plaggensteken op voorwaarde, dat ze jaarlijks rond Hemelvaartsdag roggebrood leverden van minstens 22 pond bij de Dunsborger molen, bestemd voor de armen in de gemeente. Deze dag bij de Dunsborger molen op Hemelvaartsdag, groeide uit naar een jaarlijkse feestdag van de Markegenoten tot de Muldersfluite (fluite is kermis).

Voor de bouwlieden op de Zelhemmer- en Hattemermarke was de levering op de maandag na Hemelvaart op de Zelhemsebrink. Degenen die het zwaarste brood leverde, vaak meer dan 100 pond, kreeg 2 flessen wijn, woog het brood minder dan 22 pond, moest men 6 stuivers betalen. Vanaf 1772 werd het niet leveren van roggebrood bestraft met een dubbele levering in het volgend jaar. Sinds 1807 werd bepaald dat de Markenrichters het brood zouden verdelen onder de armen van de diaconie van Hengelo en Zelhem, in de verdeling 3/8 deel voor de protestanten, de rest voor de katholieken in Keijenborg en Hengelo. Na de ontbinding van de Marken en het aanstellen van gemeentebesturen, besloot men om als een blijvende herinnering de traditionele broodlevering Muldersfluite in ere te houden en de erven (de oude bestaande boerderijen) als cijnsplichtigen daarmee bij voortduring te belasten.
 

Het goede doel van 2022

De Caritas kiest als goede doel voor Stichting Zwembad Het Elderink.

Deze fraaie voorziening is van groot belang voor de leefbaarheid van Hengelo en Omgeving.

Dit jaar hebben de cijnsplichtigen 639 pond roggebrood aangeleverd. Verder heeft een aantal boerderijen voor een financiële bijdrage voor het goede doel gezorgd. Na een geslaagd optreden van dansgroep Wi’j Eren ’t Olde worden de grootste broden door de broodwegers gewogen. Daarna ging veilingmeester Fred Ruiterman aan de slag om het roggebrood te verkopen. Dit jaar leverde Boerderij Honnekink het zwaarste brood van 45 pond en werden beloond met twee flessen wijn. Het tweede brood van 44 pond werd door Boerderij Tankink geleverd. Goed voor een fles wijn. Het derde brood van 40 pond komt van Boerderij ’t Lenderink. Ook zij ontvingen een fles wijn.

De Stichting Historische Broodweging Muldersfluite is zeer tevreden over de geslaagde dag. Zij zijn blij dat deze traditie nu na twee jaar weer kon worden georganiseerd. Zij hopen ook in de toekomst dit evenement te kunnen behouden.

 

 

 

Opnieuw oecumenische motortoer op 2e Pinksterdag 6 juni

De afgelopen twee jaar kon het vanwege coronabeperkingen niet doorgaan! Nu is op 2e Pinksterdag weer een oecumenische motortoer georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Hengelo. Deze traditie vanuit de Raad van Kerken stamt al uit 2009. Het concept: lekker toeren met passende bestemming, oecumenische ontmoetingen en bijdragen aan een goed doel om ook anderen in het plezier te laten delen. De start is 6 juni om half tien ’s ochtends bij de Willibrorduskerk, Spalstraat 38. Vanaf negen uur is er eerst koffie. De route voert door het rivierengebied naar de Utrechtse Heuvelrug, waar in Driebergen de Petrusbandenkerk wordt bezocht voor een rondleiding. Dit is een Rijksmonument en is een van de kerken waar kunstenaars exposeren in het kader van Feest van de Geest. Feest van de Geest is een ontmoeting tussen beeldende kunst, Pinksteren en architectuur van kerkgebouwen. De Petrusbandenkerk is een van de kerken van de Parochie Sint Maarten, waar Johan Rutgers, oud-Hengeloër, priester is. Er staat een ontmoeting met hem op het programma. Het tweede deel van de route voert over de Veluwe terug naar Hengelo. Een mooie en gevarieerde toer door prachtige natuur.

 

 

Om mee te doen met deze motortoerrit, als rijder of als passagier, is een berichtje aan Chris Peelen (tel. 462799/email cpeelen@live.nl) of Gerry Spekkink (tel. 461146/email spekkinkgerry@gmail.com) voldoende. Kosten bij inschrijving: € 12,50. Hiervoor krijgen de deelnemers een mooie motortocht, koffie en een lunch in Driebergen.

 

De meeropbrengst komt ten goede aan “Puur Natuur” van de Stichting Philadelphia. Zo genieten ook anderen mee!

 

 

 

 

 Nieuws Repair Café

 

 

Een van de doelen van Litania is: Wij proberen ons zo breed mogelijk in te zetten voor kinderen met een beperking.
Ons hoofddoel is om kinderen met een beperking te helpen aan materialen die niet vergoed wordt door zorgverzekeraar of gemeente.
Het geld wat hiervoor nodig is proberen we te werven uit de 2e hands winkels in Hengelo, Brummen en Doesburg.
U kunt hier bijvoorbeeld denken aan een aangepaste fiets of een bad stoeltje,

 

In Nederland gooien we ontzettend veel weg.

 

Ook dingen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie door het Repair Café weer prima bruikbaar zouden zijn.  Hier beperken we ook de CO2-uitstoot mee. Want bij het fabriceren van nieuwe producten – en het recyclen van oude – komt CO2 vrij.

De manier waarop Litania haar doelstelling wil waarmaken sluit naadloos aan bij de doelstelling van het Repair Café, “Weggooien? Mooi niet! Geef oude of defecte spullen een tweede kans en laat ze eventueel repareren of verkopen via de winkels van Litania

 

 

Hartelijke groeten, vrijwilligers van het Repair Café!

 

Geopend: elke eerste en derde donderdag van de maand van 15.00 uur tot 20.00 uur!

 

 

 

Mededelingen KBO-PCOB

 

 

Hebt u al gekeken op de nieuwe website van onze afdeling?

www.kbo-gelderland.nl/afdeling/hengelo

  • Verslag leuk en interessant uitstapje naar Kasteel Doorwerth op vrijdag 13 mei j.l.
  • Bekijk het onderdeel Nieuws
  • Bekijk eveneens onderdeel Activiteiten

 

 

Openingstijden secretariaat: o.a. opgeven misintenties

 

Het secretariaat is elke vrijdagochtend open

Vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur!

 

U kunt ook weer intenties opgeven, vragen en andere zaken. I-pad ondersteuning . Ook kan men op verschillende andere manieren de parochie toch dagelijks bereiken door o.a.

 

 

  • Een schriftelijke vraag deponeren in de brievenbus van het Willibrordhuus, Spalstraat 38
  • Een telefoontje naar Henk Roes, 06 2124-1984
  • Tijdens de openingsuren van het secretariaat ook telefonisch bereikbaar 0575 461275

 

 

 

Parochieblad  ‘Onderweg’ en de digitale nieuwsbrief Willibrordnieuws

 

Voor opmerkingen omtrent de bezorging kan contact worden opgenomen met Herman Gosselink, tel. 0575 461928

 

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief nr. 9 kan uiterlijk tot 22 juni 2022 worden aangeleverd bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl).

 

Informatie voor het Parochieblad ‘Onderweg’ nr. 6, jaargang nr. 10   kan tot uiterlijk 23 juli 2022 bij Henk Roes (henk@roes-po-advies.nl)  worden ingeleverd.

 

 

 

www.willibrordhengelo.nl

 

info@willibrordhengelo.nl

https://facebook.com/dewillibrordpioniers

 

 

 

 

Web designer: J.M. uut Nee